లక్ష్మణ రేఖ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
లక్ష్మణుడ్ని మందలిస్తున్న రాముడు
  • రామాయణంలో సీతను సంరక్షించడానికి లక్ష్మణుడు గీసిన ఒక రేఖే లక్ష్మణ రేఖ. ఇటువంటిది వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు.
  • ఎవ్వరినైనా ఒక హద్దు మీరి ప్రవర్తించవద్దని ఇచ్చే హెచ్చరికని లక్ష్మణ రేఖ అంటారు.