కేరళ నుండి ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్యుల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కేరళ రాష్ట్రం నుండి ప్రస్తుత, గత రాజ్యసభ సభ్యుల జాబితా. రాష్ట్రం 6 సంవత్సరాల కాలానికి 9 మంది సభ్యులను ఎన్నుకుంటుంది. 1956 సంవత్సరం నుండి రాష్ట్ర శాసనసభ్యులచే పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడుతుంది.[1][2][3]

కేరళ రాష్ట్రం నుండి రాజ్యసభ సభ్యులందరి అక్షరమాల జాబితా

[మార్చు]

ఇంటిపేరు ద్వారా అక్షర జాబితా

జాబితా అసంపూర్ణంగా ఉంది .

  • స్టార్ (*) కేరళ రాష్ట్రం నుండి ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యులను సూచిస్తుంది.
పేరు (వర్ణమాల చివరి పేరు) పార్టీ అపాయింట్‌మెంట్ తేదీ పదవీ విరమణ తేదీ పదం గమనికలు
ఆనందం అబ్రహం కేరళ కాంగ్రెస్ (మణి) 2 జూలై 2012 1 జూలై 2018 1
ఎంపీ అచ్యుతన్ సీపీఐ 22 ఏప్రిల్ 2009 21 ఏప్రిల్ 2015 1
ఎ.కె.ఆంటోనీ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1985 2 ఏప్రిల్ 1991 1
ఎ.కె.ఆంటోనీ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1991 2 ఏప్రిల్ 1996 2 1995 మార్చి 22న రాజీనామా చేశారు
ఎ.కె.ఆంటోనీ ఐఎన్‌సీ 30 మే 2005 2 ఏప్రిల్ 2010 3 బై-2005
ఎ.కె.ఆంటోనీ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 2010 2 ఏప్రిల్ 2016 4
ఎ.కె.ఆంటోనీ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 2016 2 ఏప్రిల్ 2022 5
బినోయ్ విశ్వం సీపీఐ 2 జూలై 2018 1 జూలై 2024 1 *
ఏం.ఏ బేబీ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1986 2 ఏప్రిల్ 1992 1
ఏం.ఏ బేబీ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1992 2 ఏప్రిల్ 1998 1
కెఎన్ బాలగోపాల్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 2010 2 ఏప్రిల్ 2016 1
ఈ . బాలానందన్ సీపీఐ (ఎం) 2 జూలై 1988 1 జూలై 1994 1
ఈ . బాలానందన్ సీపీఐ (ఎం) 2 జూలై 1994 1 జూలై 2000 2
ఎలమరం కరీం సీపీఐ (ఎం) 2 జూలై 2018 1 జూలై 2024 1 *
ఎన్.ఈ బలరాం సీపీఐ 22 ఏప్రిల్ 1985 21 ఏప్రిల్ 1991 1
ఎన్.ఈ బలరాం సీపీఐ 22 ఏప్రిల్ 1991 21 ఏప్రిల్ 1997 2 1994 జూలై 16
తాలెకునిల్ బషీర్ ఐఎన్‌సీ 20 జూలై 1977 21 ఏప్రిల్ 1979 1 బై 1977 MVA సెయిడ్
తాలెకునిల్ బషీర్ ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 1979 21 ఏప్రిల్ 1985 2 29 డిసెంబర్ 1984
EK ఇంబిచ్చి బావ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1954 1 మద్రాసు రాష్ట్రం
జోస్ కె. మణి కేరళ కాంగ్రెస్ (మణి) 2 జూలై 2018 9 జనవరి 2021 1 9 జనవరి 2021న రాజీనామా చేశారు
జోస్ కె. మణి కేరళ కాంగ్రెస్ (మణి) 1 డిసెంబర్ 2021 1 జూలై 2024 2 * బై 2021
భారతి ఉదయభాను ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1954 2 ఏప్రిల్ 1958 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
భారతి ఉదయభాను ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1958 2 ఏప్రిల్ 1964 2 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
భారతి ఉదయభాను ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1958 2 ఏప్రిల్ 1964 2 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
జాన్ బ్రిట్టాస్ సీపీఐ (ఎం) 24 ఏప్రిల్ 2021 23 ఏప్రిల్ 2027 1 *
కె. చంద్రశేఖరన్ సోషలిస్టు 17 ఏప్రిల్ 1967 2 ఏప్రిల్ 1970 1 బై 1967
కె చతున్ని మాస్టర్ సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 1979 21 ఏప్రిల్ 1985 1
J. చిత్రరంజన్ సీపీఐ 22 ఏప్రిల్ 1997 21 ఏప్రిల్ 2003 1
కె. దామోదరన్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1964 2 ఏప్రిల్ 1970 1
దేవకీ గోపిదాస్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1962 2 ఏప్రిల్ 1968 1
కె గోపాలన్ ఇతరులు 2 జూలై 1982 1 జూలై 1988 1
కె.సి. జార్జ్ KSC 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1954 1 res 5 మార్చి 1954 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
కె అహ్మద్ హాజీ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1998 2 ఏప్రిల్ 2004 1 తేదీ 12 మే 2003
సి హరిదాస్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1980 2 ఏప్రిల్ 1986 1
కెఇ ఇస్మాయిల్ సీపీఐ 2 జూలై 2006 1 జూలై 2012 1
MM జాకబ్ ఐఎన్‌సీ 2 జూలై 1982 1 జూలై 1988 1
MM జాకబ్ ఐఎన్‌సీ 2 జూలై 1988 1 జూలై 1994 1
OJ జోసెఫ్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1980 2 ఏప్రిల్ 1986 1
అరవిందాక్షన్ కైమల్ ఇతరులు 17 ఏప్రిల్ 1967 2 ఏప్రిల్ 1968 1 బై 1967 MN నాయర్
S చట్టనాథ కరాయలర్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1958 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
S చట్టనాథ కరాయలర్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1958 2 ఏప్రిల్ 1964 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
కె. కరుణాకరన్ ఐఎన్‌సీ 25 ఏప్రిల్ 1995 21 ఏప్రిల్ 1997 1
కె. కరుణాకరన్ ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 1997 21 ఏప్రిల్ 2003 2 3 మార్చి 1998 LS
కె. కరుణాకరన్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 2004 2 ఏప్రిల్ 2010 3
కేశవన్ తాజవ సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 1967 21 ఏప్రిల్ 1973 1 28 నవంబర్ 1969
బివి అబ్దుల్లా కోయ ఐయూఎంఎల్ 15 ఏప్రిల్ 1967 14 ఏప్రిల్ 1973 1
బివి అబ్దుల్లా కోయ ఐయూఎంఎల్ 3 ఏప్రిల్ 1974 2 ఏప్రిల్ 1980 2
బివి అబ్దుల్లా కోయ ఐయూఎంఎల్ 3 ఏప్రిల్ 1980 2 ఏప్రిల్ 1986 3
బివి అబ్దుల్లా కోయ ఐయూఎంఎల్ 3 ఏప్రిల్ 1986 2 ఏప్రిల్ 1992 4
బివి అబ్దుల్లా కోయ ఐయూఎంఎల్ 3 ఏప్రిల్ 1992 2 ఏప్రిల్ 1998 5
PK కోయా ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1962 2 ఏప్రిల్ 1968 1
థామస్ కుతిరవట్టం కెసి(ఎం) 22 ఏప్రిల్ 1985 21 ఏప్రిల్ 1991 1
NK కృష్ణన్ సీపీఐ 10 నవంబర్ 1970 2 ఏప్రిల్ 1974 1 బై 1970 CA మీనన్
పి. సంతోష్ కుమార్ సీపీఐ 03 ఏప్రిల్ 2022 03 ఏప్రిల్ 2028 1 *
ఎంపీ వీరేంద్ర కుమార్ జేడీయూ 3 ఏప్రిల్ 2016 21 డిసెంబర్ 2017 1
ఎంపీ వీరేంద్ర కుమార్ జేడీయూ 23 మార్చి 2018 2 ఏప్రిల్ 2022 2 తేదీ 28 మే 2020
MV శ్రేయామ్స్ కుమార్ లోక్‌తాంత్రిక్ జనతాదళ్ 25 ఆగస్టు 2020 02 ఏప్రిల్ 2022 1 బై 2020
AV కున్హంబు సీపీఐ 29 ఏప్రిల్ 1957 2 ఏప్రిల్ 1958 1 బై 1957
KM కురియన్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1970 2 ఏప్రిల్ 1976 1
ప్రొ . పి.జె.కురియన్ ఐఎన్‌సీ 10 జనవరి 2005 1 జూలై 2006 1 బై 2005
ప్రొ . పి.జె.కురియన్ ఐఎన్‌సీ 2 జూలై 2006 1 జూలై 2012 2
ప్రొ . పి.జె.కురియన్ ఐఎన్‌సీ 2 జూలై 2012 1 జూలై 2018 3
కెకె మాధవన్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1976 2 ఏప్రిల్ 1982 1
మథాయ్ మంజూరన్ KSC 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1954 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
వక్కచెన్ మట్టతిల్ KCJ 3 ఏప్రిల్ 1998 2 ఏప్రిల్ 2004 1
జోసెఫ్ మాథెన్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1960 2 ఏప్రిల్ 1966 1
ఫక్ మాథర్ ఐఎన్‌సీ 03 ఏప్రిల్ 2022 03 ఏప్రిల్ 2028 1 *
పి బాలచంద్ర మీనన్ సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 1967 21 ఏప్రిల్ 1973 1
వీకే కృష్ణ మీనన్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1956 2 ఏప్రిల్ 1962 2 Res 15 మార్చి 1957 అతను 2-LS MAS 1953-56
సి. అచ్యుత మీనన్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1968 2 ఏప్రిల్ 1974 1 24 ఏప్రిల్ 1970
KPS మీనన్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1968 2 ఏప్రిల్ 1974 1
లీలా దామోదర మీనన్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1974 2 ఏప్రిల్ 1980 1
విశ్వనాథ మీనన్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1974 2 ఏప్రిల్ 1980 1
కె మోహనన్ సీపీఐ (ఎం) 2 జూలై 1982 1 జూలై 1988 1
ఆనందం నడుక్కర కెసి(ఎం) 27 అక్టోబర్ 1995 21 ఏప్రిల్ 1997 1 బై 1995
CK గోవిందన్ నాయర్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1964 2 ఏప్రిల్ 1970 1 27 జూన్ 1964
జి గోపీనాథన్ నాయర్ RSP 3 ఏప్రిల్ 1968 2 ఏప్రిల్ 1974 1
కె.పి మాధవన్ నాయర్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1956 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
కె.పి మాధవన్ నాయర్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1956 2 ఏప్రిల్ 1962 2 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
ఎం.ఎన్. గోవిందన్ నాయర్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1956 2 ఏప్రిల్ 1962 1
ఎం.ఎన్. గోవిందన్ నాయర్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1962 2 ఏప్రిల్ 1968 2 3 మార్చి 1967
పి. నారాయణన్ నాయర్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1956 2 ఏప్రిల్ 1960 1
సీపీ నారాయణన్ సీపీఐ (ఎం) 2 జూలై 2012 1 జూలై 2018 1
కె._చంద్రన్_పిళ్లై సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 2003 21 ఏప్రిల్ 2009 1
సి నారాయణ పిళ్లై ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1958 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
ఎస్._రామచంద్రన్_పిళ్లై సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 1991 21 ఏప్రిల్ 1997 1
ఎస్._రామచంద్రన్_పిళ్లై సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 1997 21 ఏప్రిల్ 2003 2
తెన్నల బాలకృష్ణ పిళ్లై ఐఎన్‌సీ 30 జూలై 1991 2 ఏప్రిల్ 1992 1
తెన్నల బాలకృష్ణ పిళ్లై ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1992 2 ఏప్రిల్ 1998 2
తెన్నల బాలకృష్ణ పిళ్లై ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 2003 21 ఏప్రిల్ 2009 3
CO పౌలోస్ సీపీఐ (ఎం) 7 ఏప్రిల్ 1998 21 ఏప్రిల్ 2003 1 బై 1998
ఎన్.కె ప్రేమచంద్రన్ రివల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ 2 జూలై 2000 1 జూలై 2006 1
కెకె రాగేష్ సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 2015 21 ఏప్రిల్ 2021 1
వివి రాఘవన్ సీపీఐ 2 జూలై 2000 1 జూలై 2006 1 డిసెంబర్ 27, 2004
AA రహీమ్ సీపీఐ (ఎం) 03 ఏప్రిల్ 2022 03 ఏప్రిల్ 2028 1 *
పట్టియం రాజన్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1976 2 ఏప్రిల్ 1982 1
పిఆర్ రాజన్ సీపీఐ (ఎం) 2 జూలై 2006 1 జూలై 2012 1
పి_రాజీవ్ సీపీఐ (ఎం) 22 ఏప్రిల్ 2009 21 ఏప్రిల్ 2015 1
ఎ. సుబ్బారావు సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1958 2 ఏప్రిల్ 1964 1
వాయలార్ రవి ఐఎన్‌సీ 2 జూలై 1994 1 జూలై 2000 1
వాయలార్ రవి ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 2003 21 ఏప్రిల్ 2009 2
వాయలార్ రవి ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 2009 21 ఏప్రిల్ 2015 3
వాయలార్ రవి ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 2015 21 ఏప్రిల్ 2021 4
ఎ అబ్దుల్ రజాక్ ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1952 2 ఏప్రిల్ 1956 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
ES తెలుసు ఎంఎల్ 3 ఏప్రిల్ 1960 2 ఏప్రిల్ 1966 1
SM తెలుసు స్వతంత్ర 3 ఏప్రిల్ 1964 2 ఏప్రిల్ 1970 1
HA Schamnad ఎంఎల్ 5 ఫిబ్రవరి 1970 21 ఏప్రిల్ 1973 1 బై 1970 కేశవన్ తజ్వా
HA Schamnad ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 1973 21 ఏప్రిల్ 1979 2
కెసి సబాస్టియన్ ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 1979 21 ఏప్రిల్ 1985 1
ఎంపీ అబ్దుస్సామద్ సమదానీ ఎంఎల్ 2 జూలై 1994 1 జూలై 2000 1
ఎంపీ అబ్దుస్సామద్ సమదానీ ఎంఎల్ 2 జూలై 2000 1 జూలై 2006 2
డాక్టర్ T. N సీమ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 2010 2 ఏప్రిల్ 2016 1
NC శేఖర్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1954 2 ఏప్రిల్ 1960 1 ట్రావెన్‌కోర్ కొచ్చిన్
డాక్టర్ MVA సెయిద్ ఐఎన్‌సీ 22 ఏప్రిల్ 1973 21 ఏప్రిల్ 1979 1 21 మార్చి 1977
వి.శివదాసన్ సీపీఐ (ఎం) 24 ఏప్రిల్ 2021 23 ఏప్రిల్ 2027 1 *
PA సోలోమన్ సీపీఐ 3 ఏప్రిల్ 1958 2 ఏప్రిల్ 1964 1
కె. సోమప్రసాద్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 2016 2 ఏప్రిల్ 2022 1
ఎ శ్రీధరన్ జనతాదళ్ 2 జూలై 1988 1 జూలై 1994 1
డాక్టర్ PJ థామస్ స్వతంత్ర 22 ఏప్రిల్ 1957 3 ఏప్రిల్ 1962 1 బై 1957 VKK మీనన్
TKC వదుతల ఐఎన్‌సీ 3 ఏప్రిల్ 1986 2 ఏప్రిల్ 1992 1 1 జూలై 1988
ఎ. విజయరాఘవన్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 1998 2 ఏప్రిల్ 2004 1
ఎ. విజయరాఘవన్ సీపీఐ (ఎం) 3 ఏప్రిల్ 2004 2 ఏప్రిల్ 2010 2
పివి అబ్దుల్ వహాబ్ ఐయూఎంఎల్ 3 ఏప్రిల్ 2004 2 ఏప్రిల్ 2010 1
పివి అబ్దుల్ వహాబ్ ఐయూఎంఎల్ 22 ఏప్రిల్ 2015 21 ఏప్రిల్ 2021 2
పివి అబ్దుల్ వహాబ్ ఐయూఎంఎల్ 24 ఏప్రిల్ 2021 23 ఏప్రిల్ 2027 3 *

ప్రస్తుతం ఇతర రాష్ట్రాల నుండి రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఉన్న కేరళ ప్రజలు

[మార్చు]
పేరు (ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్) పార్టీ అపాయింట్‌మెంట్ తేదీ పదవీ విరమణ తేదీ రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు గమనికలు
కె.సి. వేణుగోపాల్ ఐఎన్‌సీ 2020 2026 రాజస్థాన్
రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ బీజేపీ 2018 2024 కర్ణాటక
వి. మురళీధరన్ బీజేపీ 2018 2024 మహారాష్ట్ర

కేరళ నుండి రాజ్యసభలో నామినేట్ చేయబడిన సభ్యులు

[మార్చు]
పేరు (టర్మ్ ఆర్డర్) పార్టీ నియామకం సంవత్సరం పదవీ విరమణ సంవత్సరం ఫీల్డ్
పిటి ఉష బీజేపీ 2022 2028 క్రీడలు
సురేష్ గోపి బీజేపీ 2016 2022 కళలు
MS స్వామినాథన్ బీజేపీ 2007 2013 సైన్స్
కృష్ణస్వామి కస్తూరిరంగన్ బీజేపీ 2003 2009 సైన్స్
అబూ అబ్రహం బీజేపీ 1972 1978 కళలు
జి. శంకర కురుప్ బీజేపీ 1968 1972 సాహిత్యం
KM పనిక్కర్ బీజేపీ 1959 1961 సామాజిక సేవ


మూలాలు

[మార్చు]
  1. Rajya Sabha At Work (Second ed.). New Delhi: Rajya Sabha Secretariat. October 2006. p. 24. Retrieved 20 October 2015.
  2. "Composition of Rajya Sabha - Rajya Sabha At Work" (PDF). rajyasabha.nic.in. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi. Archived from the original (PDF) on 5 March 2016. Retrieved 28 December 2015.
  3. "Alphabetical List Of All Members Of Rajya Sabha Since 1952". 164.100.47.5. Archived from the original on 2007-12-22.