పద్మశాలీలు

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పద్మశాలీ అను నామము యొక్క వివరణ లేదా అర్థము[మార్చు]

పద్మశాలీ (సంస్కృతాంద్ర పదము) : లక్ష్మి పొందుట వలన ప్రకాశించుట ( బహువచనమున లేదా వ్యక్తివాచకమున ప్రకాశించువారు) లింగభేదమున బ్రహ్మ పొందుట వలన ప్రకాశించుట (బహువచనమున లేదా వ్యక్తివాచకమున ప్రకాశించువారు) వెరసి పద్మముద్వారా ప్రకాశించుట లేదా ప్రకాశించువారు

(బహువచనమున లేదా వ్యక్తివాచకమున).

పద్మశాలీ అను నామము యొక్క వివరణను అమరకోశం ద్వారా గ్రహిస్తే అది ఈ విధంగా ఉంటుంది. పద్మశాలీ అనునది రెండు పదముల కలయిక (సంస్లిష్ట వాక్యము) పద్మము మరియు శాలి(లీ) (పద్మ+శాలి(లీ)= పద్మశాలి(లీ) )

వాక్యములకు అమరకోశము వివరణ ఇవ్వలేదు కేవలం పదములకు మాత్రమే వివరణ ఇస్తుంది.

పద్మ(ము) : "పద్యతేఁ త్ర లక్ష్మీరితి పద్మ:" (అమర కోశము) దీని యందు లక్ష్మి(లక్ష్మి అనగా వృద్ది అను ఒక అర్థము కలదు) పొందును. లింగ భేదమున బ్రహ్మ (బ్రహ్మ అనగా వృద్ది అను ఒక అర్థము కలదు) పొందును. (లక్ష్మి మరియు బ్రహ్మ ఈ రెండు సమానార్థకములు మరియు ఈ ఇద్దరిని అన్నా చెల్లలుగా పండితులు చెపుతారు. లక్ష్మి బ్రహ్మలు, సరస్వతి శివుడు, పార్వతి విష్ణువుల ను అన్నా చెల్లలు గా పండితులు వివరిస్తారు. ఇందుకు గల కారణం ఏమనిన ఒకే తత్వమును వీరు కలిగి ఉండుట వలన ఈ విధంగా పండితులు వివరించడం జరిగింది.) తెలుగులో కూడా ఇదే అర్థము వచ్చును.

శాలి : "శాల్యన్తే శ్లాఘ్యన్తే జనైరితి శాలయః (శాలి)" జనుల చేత పొగడబడునది. ( ఈ శాలీ(లి) అను పదము విశేషణ పదము. ఈ పదము పూర్వ పదము యొక్క విశేషణమును వివరించును.) తెలుగు లో శాలి(లీ) అనగా ఒప్పారునది లేదా ప్రకాశించునది. అని అర్థము.

పద్మశాలీ(లి) అనాగా వృద్ది పొందుట వలన పొగడ బడినవారు లేదా వృద్ది పొందుట వలన ప్రకాశించిన వారు అని అర్థము. ఇక్కడ వృద్ది అనగా సృష్ఠించుట, పైకి ఎగబ్రాకుట, మార్సుచేయుట, కొత్తదానిని ఆవిశ్కరించుట మొ|| లగు నానార్థములు కలవు. అన్ని కూడా అత్యుత్తమమైన ప్రతిభ కల్గిన అని మూలార్థము. పద్మశాలి అనునది ఒక బిరుదు. ఇలా బిరుదు పొందిన వారి సమూహమును పద్మశాలీలు అని అంటారు. భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారాలు అయిన పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ లు కూడా ఈ కోవలోనివే. మరియు అవి కూడా పద్మశాలి యొక్క అర్థమునే కలిగిఉన్నవి.

పురాణములయందు వంశ ప్రస్థావన[మార్చు]

పద్మశాలీ వంశము(కులము)నకు మూలము భృగు వంశం. ఈ భృగు వంశమును భార్గవ వంశం అందురు. (భృగోరపత్యం భార్గవ: అని అమరకోశం భార్గవ పదము యొక్క వివరణ ఇచ్చింది. అనగా భృగు వంశము కావున భార్గవ: సమస్త భృగు వంశము భార్గవ వంశముగానే పిలవబడుతుంది. సమస్త భృగువంశమును భార్గవ వంశముగానే సంభోదింపవలయును) భృగువు నుంచి ప్రారంభం అయిన వంశం మార్కండేయ మహాఋషి యొక్క పుత్ర, పౌత్రుల ద్వారా పద్మశాలి గా మారింది. ఈ వంశమునకు మూలపురుషుడు మార్కండేయ మహాఋషి ఈయనద్వారానే ఈ కులం లేదా వంశం ఏర్పడింది.

ఈ మార్కండేయ వంశస్తులైన వారు పద్మశాలీ(లి) అను బిరుదములు పొందిన వారందరి సమూహము పద్మశాలీ(లి) అను కులముగా ఏర్పడింది. అసలు కులము అనగా కులం కోలతి సంఘీబవ అనేన ఇతి కులం (అమరకోశం) అనగా సజాతీయ ప్రాణుల సమూహాన్ని కులం అంటారు. అనగా ఒకే వృత్తి లేదా ప్రవృత్తి కలిగిన వారందరి సమూహము. ఇలా ఒకే వ్యవస్థ లేదా వృత్తి కలిగిన వారందరు ఒక కులంగా ఏర్పడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ పద్మశాలీ(లి) కులం కూడా ఏర్పడింది.

బృగు (భార్గవ) వంశ ప్రస్థావన సమస్త పురాణేతిహాసముల యందు కలదు. కేవలం పద్మశాలీ(లి) (మార్కండేయ) వంశ లేదా కుల ప్రస్థావన మాత్రము మార్కండేయ పురాణం రుద్రసర్గం నందు, విష్ణు పురాణం, ప్రథమఖండం, ధశమాద్యాయమందు, వాయు పురాణం ఋశివంశ వర్ణనమందు, పద్మ పురాణం, ఉత్తరఖండం, మాఘస్నాన ఫలం నందు మరియు ఇతిహాసం అయిన మహాభారతం ఆదిపర్వం, ద్వితియఖండం నందు, ఉపపురాణం అయిన భార్గవ పురాణమందు, ఇంకనూ కులపురాణం అయిన భావనారాయణ చరిత్రయందు ఈ పద్మశాలి(లీ)(మార్కండేయ వంశ (కుల) ప్రస్థావనలు కలవు.

పద్మశాలి(లీ) వంశ క్రమము[మార్చు]

ప్రలయకాలం తర్వాత సృష్టి పున:ప్రారంభం అవుతుంది. ఇలా చాలా ప్రలయాలు జరిగాయి. అలా ప్రస్థుతం నడుస్తున్న సృష్టి ప్రారంభం నందు శ్రీ మహావిష్ణువు నాభి నందుండి కమలం ఉద్భవించింది. దానినుండి సృష్టి కర్త అయిన బ్రహ్మగారు ఉద్భవించారు. బ్రహ్మగారు తనతో సమానమైన పుత్రులను కొందరిని సృష్టి చేసారు. అందులో తొమ్మండుగురు ముఖ్యులు వారు భృగు, మరీచి, అంగీరసుడు, అత్రి, పులస్త్య, పులహు, కశ్యప, ధక్ష, క్రతువు (ఈ క్రమము వేరేలా ఉంటుంది. కాని అన్నింటియందు కూడా భృగువు ఉన్నాడు మరియు భృగువే ప్రథముడుగానే ఉన్నాడు.)

"భృగు మహర్షి"

భగవద్గీత యందు శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ భృగువు గూర్చి ఇలా పలికెను శ్లో: మహర్షీణాం భృగురహం! తా: మహర్షులలో భృగువును నేనే భృగువు మొట్టమొదటి జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్త. మొట్టమొదటి జ్యోతిష గ్రంథం "భృగు సంహిత" రచించెను. ఇందులో యాభై లక్షలకు పైగా రకాల జీవరాసుల జాతకములు పొందుపరచబడినది. సనాతన ధర్మ సంప్రదాయములకు మూలాధారం అయిన మొట్టమొదటి స్మృతి ధర్మం"మనుస్మృతి" ఇది భృగుప్రోక్తమే..

ఈ భృగువు త్రిమూర్తుల సైతం పరీక్షించిన మహా తప:శక్తి శాలి. పాదమందు శివుడి వలే త్రినేత్రం కలిగి, దాని వల్ల గర్వాందుడై బ్రహ, రుద్రాదులను శపించి, విష్ణువు వక్షస్థలమున తన్నుట ద్వార శ్రీవత్సం అను మచ్చ ఏర్పడింది. అందువలననే శ్రీవత్సుడను నామం పొందారు, అదే విష్ణువ చే గర్వభంగం పొంది ముక్తి పొందాడు. దక్ష యజ్ఞమునకు భృగువే యజ్ఞబ్రహ్మ, ఈ యాగం (నిరీశ్వర) చేయించుట వలన కృద్దుడైన వీరబద్రుడి ఆగ్రహానికి గురై గడ్డాలు మీసాలు ఉడపెరికించుకున్నారు.

ఈ భృగువు యొక్క వంశం ముఖ్యంగా మూడు వంశములుగా వృద్ది చెందింది ఆ వంశాలు శాఖోపశాఖలుగా వృద్ది చెందాయి.

ఇక పద్మశాలి(లీ) వంశము కోశము(మూలము) భృగువు నుండి ప్రారంభం అయ్యింది.

భృగు మహర్షికి దక్ష ప్రజాపతి పుత్రిక యగు ఖ్యాతీ దేవిని వివాహం చేసిరి వారికి కల సంతానం ధాత, విధాత, శ్రీ మహాలక్ష్మీ

మహాలక్ష్మిని మహా విష్ణువు వివాహమాడెను (దూర్వాస మహాముని శాపవశమున విష్ణువుని వీడి తిరిగి సముద్రమున జన్మించెను)

దాత-ఆయతి ల సంతానం ప్రాణుడు దధీచీ

విధాత -నియతీ దేవిల సంతానం మృఖండ మహర్షి- మనస్విని (ముద్గల మహర్షి పుత్రిక) వారల సంతానం శివుని వర ప్రసాదమున బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన మార్కండేయుడు జన్మించెను

మార్కండేయుడు : "బ్రహ్మకోశో సనాతనః" అఖండ బ్రహ్మ మేదస్సు కలిగిన సనాతనుడు అని బ్రహాండ పురాణం పెర్కొనెను

మార్కండేయుడు శివ భక్తాగ్రేశ్వరుడు పిన్న వయసునే శివుని ప్రసన్నం చేసుకొని యముని జయించి మృత్యుంజయుడైనవాడు దేవీ ఉపాసకుడు భార్గవులు వైష్ణవ సాంప్రదాయులు అయినప్పటికిని శాక్తేయుడుగా దేవీ ఆరాధకుడు అయ్యాడు ఈయన అనేక కల్పాంతరములు చూసినవాడు (కల్పం 432 కోట్ల సంవత్సరాలు) సృష్టి అంతమున శూన్యమున విష్ణువుచే మాట్లాడుతు కాలయాపన చేసెను కాన మార్కండేయ పురాణం, దేవీ భాగవతం, చండీ సప్తశతి వంటి అనేక ఉద్గ్రంథములు రచించెను మార్కండేయుడు అగ్ని దేవుని పుత్రిక అయిన "దూమ్రావతి దేవి"ని వివాహమాడెను వారల సంతానం మహా యజ్ఞ ఫలం విష్ణు అంశ వేదశీర్షుడు (భావనారాయణుడు) సంతానంగా పొందెను

పద్మసంహిత గ్రంథమూల చరిత్ర[మార్చు]

పూర్వం కాలువాసురుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మవరం పొందినవాడై సకల దేవతలను మానవులను హింసించుచుండెను అందరు వాడి నుండి విముక్తి కొరకు మహా విష్ణువుని ప్రార్థించగా తన వంశజుడు ఋషి శ్రేష్టుడు భార్గవుడు అయిన మార్కండేయుడు యజ్ఞము చేయవలసినదిగా కోరెను బ్రహ్మచారి అయిన మార్కండేయునకు అగ్ని తన పుత్రిక అయిన దూమ్రావతిని ఇచ్చి వివాహం చేసెను వారు సకల దేవతా సమక్షమున "మహా వారుణిక" అను యజ్ఞము చేసెను యజ్ఞఫలము హోమం నుండి ఆజానుబాహుడు తేజోమూర్తి అయోని సంభవుడు అయిన శ్రీ మహా విష్ణువు అంశగా "వేద శీర్షుడు" భావనారాయణుడు ఉద్భవించెను అతనికి సూర్య పుత్రిక అయిన "భద్రావతీ దేవి"ని ఇచ్చి వివాహం చేసెను మానవాళికి నగ్నత్వం నుండి విముక్తి కలిగించ దలచి మహావిష్ణువు నాభి యందలి పద్మము (కమలము) యందలి తంతువులు గ్రహించి ఓతము (ఋగ్వేదం) - పడుగు ప్రోతము (అధర్వణ వేదం) -ప్యాక అను వేద సారమున యంత్రములు సృష్టించి ధర్మ పత్ని సమేతుడై "మణిపురము"న గృహము నిర్మించి చైత్ర శద్ధ పంచమి రోజున మొట్టమొదటి "లక్ష్మీ విలాసం" అను ఉత్కల పౌష్టిక వస్త్రములు నిర్మించెను వాటికి లక్ష్మీ నారాయణులకు సమర్పించగా ఆనంధబరితులైన వారు సకల సంపదలు ఒసంగి పద్మ బ్రహ్మ.,బహోత్తమా అను బిరుదాంకితం చేసెను బ్రహ్మ సరస్వతులకు సమర్పించగా సంతోషమున 64 కళల సారస్వతమును అఖండ బ్రహ్మ జ్ఞానమును ఒసంగెను శివ పార్వతులకు సమర్పించగా గౌరి దేవి మృత సంజీవని విద్య శాంభవీ విద్యలను అనుగ్రహించెను శివుడు పులిచర్మం కోరగా పెద్దపులిని చూసి నఖఃశిక పర్యంతం శుభ్రంచేసి సమర్పించెను అంతట సంతోషించి పెద్దపులి వాహనం పెద్దపులి ద్వజం అందించెను సకల దేవతలు సంతోషబరితులై మప్పై ఆరు బిరుదులు బహూకరించెను మహావిష్ణువు వేద శీర్షుణకు నూరు పద్మములు ఇచ్చెను వాటి ప్రసాదమున నూరు మంది మహర్షులు సంతానం కలిగిరి

శ్లో: అజరాశ్చతయోః పుత్ర పౌత్రష్చ బహవో భవన్! మార్కండేయ సమాఖ్యాతాః ఋషయో వేద పారగా!! తా: భావనారాయణునకు పుత్రులు పౌత్రులు కలిగి వారు మార్కండేయుని వలె అఖండ మేదసంపన్నులై ఋషుశ్రేష్టులు వేద పారంగతులు పద్మశాలీ వంశ మూల పురుషులు అయ్యారు

భావానారాయణుడు పుత్ర సమేతుడై కాలువాసురునితో యుద్ధం చేసి అతి భయంకర యుద్ధమున "మహా నారాయణ అస్త్రం" ఉపయోగించి కాలువాసురుని సంహరించెను అంతట సకల దేవతలు ప్రత్యక్షమై పుష్పవర్షం కురిపించగా సకల జనులు జయ ధ్వానాలు పలికెను అంతట మహా విష్ణువు ప్రత్యక్షమై ఇలా పలికెను

శ్లో: స్మేరా వనస్తతశ్చాః వచనం ప్రతిజ్ఞకాః భవత్కుల ప్రసూతాయే తే సర్వే మామకా స్మృతాః తా: ఓ భావనారాయణా నీకు ఒక వచనం ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను నీ వంశమున పుట్టిన వారందరు నా వంశము వారే నా మతము వారే అవుతారు

శ్లో: యువాంతు పద్మకోశియైః పూజనీయ ద్విజాదిభిః యోవైన పూజ్యతే తౌతు మమ ద్రోహి భవేదృవం తా:పద్మకోశమున (పద్మశాలీ) కులమున పుట్టిన వారందరు బ్రాహ్మణాది చాతుర్వర్ణములచే సమస్త కులములచే సమస్త జాతులచే పూజింపతగినవారై ఉన్నారు అట్లు పూజింప తగిన మిమ్ములను పూజింపని వారు నాకు ద్రోహం చేసినవారే అవుతారు అని పలికెను

నాటి నుండి భార్గవ శ్రేష్ఠులైనా భావానారాయణ స్స్వామి వారి పుత్రులైన శతమార్కండేయల వంశానికి "శ్రీ మహాపద్ములు" "పద్మశాలీయులు" "పద్మకువిందులు" "పద్మశాఖీయులు" "పద్మ బ్రహ్మలు" "పద్మ బహూత్తములు" అనే బిరుదులతో కీర్తిమపబడుతు ఋషిశ్రేష్టులు సకల వేద పారంగతులు అయి అగ్రపూజ్యులు అయు అగ్రతాంబూలం అందుకుంటున్నారు

శ్రీ మహాలక్ష్మి పద్మశాలీయుల ఆడపడుచు[మార్చు]

సాక్షాత్తూ లోకజనని శ్రీమన్నారాయణుని హృథయ నివాసిని అయిన శ్రిమహాలక్ష్మి భార్గవ వంశములో జన్మించినది ఇది అక్షర సత్యం సకల శాస్త్ర ప్రామాణికం విష్ణు పురాణం కూడా స్పష్టంగా వివరించెను తొలుత. భృగు పుత్రికగా జన్మించిన. శ్రీమహాలక్ష్మిని భృగు ధర్మపత్ని సమేతుడై నారాయణునకు కన్యాదానం చేసెను

దూర్వాస మహర్షి ఇంద్రుని శపించటం వలన సకల లోక శ్రేయస్సు కొరకు దూర్వాస శాప విమోచనార్థం క్షీరసాగరమున ఉద్భవించిన నారాయణుని వక్షస్థలమున స్థిరనివాసిని అయినది

8-8-1919 రోజున గుంటూరు అడిషనల్ జిల్లా మునసబు గారు శ్రీ పీ,సీ, త్యాగరాజ అయ్యర్ అవర్గళ్ గారు అనేక పరీశీలనలు పరిశోధనల ద్వారా శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి పద్మశాలీ ఇంటి ఆడపడుచే యని, శాపవశమున సముద్రతనయగా జనియించెనని తీర్మాణం చేసిరి

శ్రీ పద్మావతి దేవి పద్మశాలీయుల ఆడపడుచు[మార్చు]

తిరుమల పద్మావతీ దేవి స్వయంగా తాను పద్మశాలీ ఇంటి ఆడ పడుచునని పలికినది తనకు ఆడపడుచు లాంచనాలు సమర్పించుటకు

కన్యాదానం చేయడానికి గాని కేవలం పద్మశాలీయులు మాత్రమే అర్హులు అని పలికెను కనుక

వెంకటరమణుడు మన ఇంటి అల్లుడు అయ్యెను (1543 సంవత్సరమున తిరుమల దేవస్థానమందు పద్మావతి దేవి పద్మశాలీ ఇంటి ఆడపడుచు అను విషయమున "తామ్రశాసనం" లికించిరి) మరియు తిరుపతి దేవస్థానం వారు "సిరికొలవు" అనే గ్రంథంలో స్పష్టంగా విరించటం జరిగింది

108 దివ్యవైష్ణవ దేవాలయములయందు ఉత్సవాలు కళ్యాణోత్సవాదులలో లక్ష్మీ స్వామివారలకు వస్త్రాభరణములు సమర్పించుట కన్యాధానము చేయుటకు పద్మశాలీయులే అధికారము కలిగి ఉన్నారు నేడు ఇదియే ఆచరణలో ఉన్నది

"సిరి (లక్ష్మి) కి పుట్టింటివారు హరి (విష్ణువు) కి అత్తింటివారు పద్మశాలీయులు"

సాంప్రదాయం[మార్చు]

పద్మశాలీయులు భార్గవ వంశ సనాతన శ్రీవైష్ణవులు అయిననపటికి వీరిలో శైవులు శాక్తేయులు అధికంగా కనబడతారు. వీరు ఉపనయణము యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుపుకొని నిత్యకర్మ అనుష్ఠానములు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిర్వహించుతున్నారు. వీరు అనేక వృత్తులపై జీవనం గడుపుతున్నారు. వీరిలో కొందరు మాంసాహరము కూడా భుజించెదరు. వీరు భృగు సూత్రము మరియు మార్కండేయ సూత్రము మరియు ఆపస్తంభ గృహ్య సూత్రములను ఆచరించెదరు. కృష్ణ యజుర్వేద తైత్తిరీయ శాఖ అధ్యాయులు.

భారతీయ కుల వ్యవస్థ ప్రకారం పద్మశాలీయులను ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులుగా పరగణించి O,B,C గా వర్గీకరించిరి. ఆర్థిక పరంగా వెనుకబడినారు కాని సాంప్రదాయకంగా కాదని మరవవద్ధు. పద్మశాలీ ఆశ్రిత ఉపకులాలు 18 కలవు. చేనేత ఇత్యాది అనేక వృత్తులలో జీవించుచున్నారు. కాని వారు పద్మశాలీయులు కారు. పూర్వం చేనేత పరిశ్రమలు ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండుటవలన అనేక ఉప కులాలు పద్మశాలీయులపై ఆధారపడేవారు.

గోత్రాలు[మార్చు]

వీరికి 101 గోత్రాలు ఉన్నాయి. గృహనామాలు మాత్రం గ్రామాల పేర్లు మరియు వంశవృక్షంలో మూలపురుషుల పేర్లు, కొన్ని తెలుగు పదాలు గృహనామాలుగా కలిగివుంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కేవలం మార్కండేయ అను గొత్రాన్నే వాడటం జరుగుతున్నది..

గృహనామాలకు చెందిన లంకెను క్రింద ఇస్తున్నాను. http://worldpadmashali.org/gothrams_surnames.php వీటిని తెలుగులో రాయగలరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులు[మార్చు]

బాహ్య లంకెలు[మార్చు]

https://www.facebook.com/padmashali.tree

https://www.facebook.com/PowerOfPadmashali