వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివిధ కాలావధుల్లో వికీపీడియా గణాంకాలెలా ఉన్నాయో ఈ పేజీ ద్వారా, దీని ఉప పేజీల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. తెవికీ ఆవిర్భావం నుండి 2020 వరకూ ఉన్న చారిత్రిక గణాంకాలను, 2021 గణాంకాలను విడివిడిగా చూపించాం. వర్తమాన గణాంకాలను కూడా ఈ పేజీకి అనుబంధంగా ఉన్న పేఝీలో చూడవచ్చు.

వార్షిక గణాంకాలు[మార్చు]

తెవికీ ఆవిర్భావం నుండి 2020 వరకూ ఉన్న గణాంకాలను కింది పట్టికలో చూడవచ్చు. ఒక్కో సంవత్సరంపై నొక్కితే ఆ సంవత్సరానికి సంబంధించిన నెలవారీ గణాంకాలను చూడవచ్చు.

తెవికీ ఆవిర్భావం నుండి 2020 వరకూ ఉన్న ముఖ్యమైన గణాంకాల చిత్రం
సంవత్సరం కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు ప్రధానబరిలో స్థూల చేర్పు

(మెగాబైట్లు)

ప్రధానబరిలో నికర చేర్పు

(మెగాబైట్లు)

2003 1 5 2 2 0.000089 0.000089
2004 43 544 2 160 1 0.23 0.19
2005 1,627 3,454 2,186 61 5,356 136 186 5.44 5.07
2006 1,360 23,284 29,115 6,692 721 9,831 854 1,257 15.96 14.01
2007 1,691 11,562 28,276 17,215 522 22,609 928 999 28.24 19.77
2008 3,029 3,544 18,903 34,051 389 39,196 641 1,360 34.76 25.72
2009 1,693 2,288 11,384 32,947 397 36,762 503 1,232 27.14 23.17
2010 1,499 1,491 6,172 14,593 1,647 19,077 1,814 246 22.80 18.66
2011 2,012 1,777 7,910 27,160 1,234 32,671 1,425 601 31.05 16.32
2012 1,972 1,373 9,940 16,199 1,287 27,577 1,558 1,371 22.08 14.17
2013 1,907 3,312 19,160 44,724 1,567 85,128 2,130 1,634 59.12 33.40
2014 2,339 4,593 22,636 112,387 2,148 132,766 2,623 428 154.50 132.40
2015 1,930 2,804 34,657 118,037 3,607 132,724 4,228 604 85.37 25.39
2016 2,044 3,685 14,431 52,912 2,369 66,607 2,584 702 78.28 45.34
2017 2,453 1,980 12,872 42,360 828 50,765 1,409 809 197.26 172.53
2018 2,806 2,337 18,884 81,608 1,207 97,690 1,626 767 167.35 137.47
2019 2,873 2,654 22,666 85,971 997 118,391 1,546 406 58.00 28.19
2020 2,313 2,010 17,920 74,453 825 101,532 960 864 99.89 75.54
మొత్తం 31,921 70,365 278,929 763,495 19,810 978,682 25,127 13,467 1,087.46 787.33