వికీపీడియా:పేజీల గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియాలో వివిధ పేరుబరుల్లోని పేజీలకు సంబంధించిన గణాంకాలను ఈ పేజీలో, దీని అనుబంధ పేజీల్లో చూడవచ్చు. వికీపీడియా వాడుకరులు వికీపీడియాలో తాము చెయ్యదలచిన పనులను, లక్ష్యాలనూ నిర్ణయించుకోవడం కోసం ఈ గణాంకాలను ఒక సూచికగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఉపపేజీల లింకులు

[మార్చు]

ప్రధానబరి లోని పేజీలు

[మార్చు]

ఇతర పేరుబరుల్లోని పేజీలు

[మార్చు]

ప్రధానబరి లోని పేజీల సంఖ్య

[మార్చు]

12 జులై 2023 నాటికి ప్రధానబరి లోని పేజీల సంఖ్య - పేజీ పరిమాణం ఆధారంగా ఏర్పరచిన తరగతుల్లో సర్దిన పట్టికను కింద చూడవచ్చు. దీన్ని బట్టి చూస్తే 2 కిలోబైట్లకు లోపు ఉన్న మొలక వ్యాసాలు సుమారు 2355 ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ పట్టికను sql క్వెరీ నుండి వచ్చిన డేటాతో తయారు చేసాం.

పేజీ పరిమాణం (బైట్ల లో) వ్యాసాల సంఖ్య
538 బైట్ల లోపు
లేవు
539 - 2,100
2,355
2,101 - 3,000
3,744
3,001 - 4,000
5,105
4,001 - 5,000
4,913
5,001 - 6,000
6,709
6,001 - 7,000
5,548
7,001 - 8,000
4,110
8,001 - 10,000.
5,809
10,001 - 12,500
4,931
12,501 - 15,000
12,256
15,001 - 20,000
18,247
20,001 - 25,000
2,241
25,001 - 30,000
1,037
30,001 - 35,000
603
35,001 - 40,000
386
40,001 - 45,000
312
45,001 - 50,000
205
50,001 - 1,00,000.
784
1,00,001 - 1,50,000
207
1,50,001 - 2,00,000
80
2,00,001 - 2,50,000
56
2,50,001 - 3,00,000
19
3,00,001 - 4,00,000
20
4,00,001 - 5,00,000
4
5,00,000 కు పైబడి
3
మొత్తం పేజీలు
79,684