వికీపీడియా:పేజీల గణాంకాలు/కంటెంటు, చర్చ పేజీల్లో ఒకటి మాత్రమే దారిమార్పు చెందిన పేజీలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చర్చ పేజీ మాత్రమే దారిమార్పు చెందినవి[మార్చు]

వ్యాసం పేజీ అలాగే ఉండగా, చర్చ పేజీ మాత్రం దారిమార్పు చెందిన వ్యాసం పేజీల జాబితా ఇది. దీనికి ఒక కారణం- ఈ పేజీలనూ దారిమార్పు చెయ్యగా, ఆ తరువాత వ్యాసం పేజీని మాత్రం దారిమార్పుగా తీసేసి కంటెంటును చేర్చి ఉండవచ్చు, ఈ క్రమంలో చర్చ పేజీని మాత్రం అలా దారిమార్పు గానే వదిలేసి ఉండవచ్చు. కింది పట్టిక అలాంటి పేజీల జాబితాను చూపిస్తుంది.
26 జులై 2023 [క్వారీ]

క్ర.సం పేజీ పేరు తీసుకున్న చర్య
1 GFDL-self
2 Infobox_river
3 Monobook.js
4 POV
5 Protected_interface
6 అనుపమ
7 అహ్మదాబాద్_జిల్లా
8 ఆంధ్రప్రదేశ్_లోక్‌సభ_నియోజకవర్గాలు
9 ఆలప్పుళ
10 ఇర్లపాడు
11 ఎంపల్లి_(అయోమయనివృత్తి)
12 ఎన్నికల_వ్యవస్థ
13 కార్తీక_దీపం
14 గణాంకాలు
15 గుడి_(అయోమయ_నివృత్తి)
16 చంపావత్_జిల్లా
17 చదవదగ్గ_వ్యాసాల_జాబితా
18 చిత్రం
19 చెరుకుపల్లి
20 జస్వంత్_సింగ్
21 దిలావర్‌పూర్
22 దిలావర్‌పూర్_(అయోమయ_నివృత్తి)
23 దుర్గ
24 మన్మోహన్_సింగ్
25 మామడ
26 మార్గాని_భరత్
27 విజేత
28 వెల్లూర్_కోట
29 షర్మిలారెడ్డి
30 సీమాన్_(రాజకీయ_నాయకుడు)
31 సైదాపురం_(యాదగిరిగుట్ట)
32 హరిత_గ్రంధాలయాలు

కంటెంటు పేజీ మాత్రమే దారిమార్పు చెందినవి[మార్చు]

పై జాబితాకు వ్యతిరేకమైన జాబితా ఇది. ఈ పట్టిక లోని కంటెంటు పేజీ దారిమార్పు చెందాయిగానీ, వాటి చర్చ పేజీ దారిమార్పు చెందలేదు. ఆ చర్చ పేజీని పరిశీలించి తగు చర్య తీసుకోవాలి
26 జులై 2023. [క్వారీ]

క్ర.సం. పేజీ పేరు

 1. "మైసూరు_రాజ్యం"
 2. 118_(చలనచిత్రం)
 3. 14_మన్వంతరాలు
 4. 1857_తిరుగుబాటు
 5. 2_(సంఖ్య)
 6. 2022_ఆసియా_కప్
 7. 88_తాళ్ళూరు
 8. Acid
 9. Actinium
 10. Africa
 11. Ajnala
 12. Alkali_metal
 13. Alkaline_earth_metal
 14. Allotropy
 15. Amazon_(company)
 16. Americium
 17. Ammonia
 18. Amniote
 19. Amritsar
 20. Anatomically_modern_human
 21. Andhra_Pradesh
 22. Animal
 23. Animalia
 24. Arabic_language
 25. Arunachal_Pradesh
 26. Assam
 27. Assamese_language
 28. Astronomy
 29. Atomic_number
 30. Baba_Bakala
 31. Bahujan_Samaj_Party
 32. Bangladesh
 33. Barpeta
 34. Base_(chemistry)
 35. Belgium
 36. Bibcode_(identifier)
 37. Bibcode
 38. BIBSYS
 39. Bihar
 40. Biju_Janata_Dal
 41. Binomial_nomenclature
 42. Bird
 43. Block_(periodic_table)
 44. Blu-ray
 45. Boiling_point
 46. Bongaigaon
 47. British_India
 48. British_Raj
 49. Bromine
 50. Buddhism
 51. Bus_station
 52. Cadmium
 53. California
 54. Cape_Verde
 55. Carl_Linnaeus
 56. Celsius
 57. Ceres_(dwarf_planet)
 58. Cerium
 59. Chalcogen
 60. Chemical_element
 61. Chemical_formula
 62. China
 63. Chinese_language
 64. Chordate
 65. Christianity
 66. Climate_of_India
 67. CNN
 68. Communist_Party_of_India_(Marxist)
 69. Copyright
 70. Coronation
 71. Creative_Writers_and_Daydreaming
 72. Currency
 73. D-block
 74. D-బ్లాకు
 75. Day
 76. Deccan_Chronicle
 77. Deccan_Herald
 78. Denmark
 79. Density
 80. Diamagnetic
 81. Digital_object_identifier
 82. Dispur
 83. Districts_of_Tamil_Nadu
 84. Dmitri_Mendeleev
 85. Doi_(identifier)
 86. Dutch_language
 87. Dysprosium
 88. Earth
 89. Einsteinium
 90. Election_Commission_of_India
 91. Elections_in_India
 92. Electron_capture
 93. Encyclopædia_Britannica
 94. Endangered_species
 95. Endapally_(velagaturu_mandal)
 96. English_language
 97. Ethanol
 98. Ether
 99. Eudicots
 100. Euro
 101. Europe
 102. European_Union
 103. Europium
 104. F-block
 105. F-బ్లాకు
 106. Fabaceae
 107. Fabales
 108. Female
 109. Fermium
 110. Firefox
 111. Flowering_plant
 112. Foot_(unit_of_length)
 113. Foot_(unit)
 114. France
 115. Francium
 116. Free_software
 117. French_language
 118. Gadolinium
 119. Galaxy
 120. Gallium
 121. Gamma_decay
 122. Gamma_radiation
 123. Gamma_ray
 124. Gas
 125. Geo_(microformat)
 126. Geographic_coordinate_system
 127. German_language
 128. Germanium
 129. Germany
 130. Global_Positioning_System
 131. Gloriosa_(genus)
 132. Golaghat
 133. Google_Books
 134. Google_Chrome
 135. Google
 136. Government_of_India
 137. Greek_language
 138. Gregorian_calendar
 139. Gross_domestic_product
 140. Group_(periodic_table)
 141. Group_10_element
 142. Group_11_element
 143. Group_12_element
 144. Group_3_element
 145. Group_4_element
 146. Group_5_element
 147. Group_6_element
 148. Group_7_element
 149. Group_8_element
 150. Group_9_element
 151. Gujarat
 152. Gujarati_language
 153. Guru_Gobind_Singh
 154. Gymnema_sylvestre
 155. Hafnium
 156. Halogen
 157. Haryana
 158. Hatha_yoga
 159. HCard_microformat
 160. Hebrew_language
 161. Hindi_language
 162. Hindi
 163. Hinduism
 164. Hindustan_Times
 165. Hominidae
 166. Homininae
 167. Hominini
 168. Homo
 169. Hour
 170. Human_Development_Index
 171. Hyderabad,_India
 172. IDSN
 173. Inch
 174. Independence
 175. India_Meteorological_Department
 176. India_Today
 177. Indian_Administrative_Service
 178. Indian_Army
 179. Indian_Express
 180. Indian_National_Congress
 181. Indian_Navy
 182. Indian_rupee
 183. Indian_Space_Research_Organisation
 184. Indian_Space_Research_Organization
 185. Indonesia
 186. Integer
 187. International_Monetary_Fund
 188. International_Phonetic_Alphabet
 189. International_Standard_Name_Identifier
 190. Internet_Archive
 191. Internet_Explorer
 192. Ion
 193. IP_address
 194. Iran
 195. Islam
 196. ISO_3166-2:IN
 197. ISSN_(identifier)
 198. ISTRAC
 199. Italian_language
 200. Italy
 201. IUCN
 202. Jainism
 203. Japan
 204. Japanese_language
 205. JavaScript
 206. Jharkhand
 207. Jimmy_Wales
 208. JSTOR_(identifier)
 209. JSTOR
 210. Jupiter
 211. Karimganj
 212. Karnataka
 213. Kelvin
 214. Kerala
 215. Kilojoule_per_mole
 216. Korean_language
 217. Lanthanum
 218. Latin
 219. Latitude
 220. Library_of_Congress_Control_Number
 221. LIBRIS
 222. Light-year
 223. List_of_Chief_Ministers_of_Tamil_Nadu
 224. List_of_countries_and_dependencies_by_area
 225. List_of_countries_and_dependencies_by_population_density
 226. List_of_countries_and_dependencies_by_population
 227. List_of_countries_by_Human_Development_Index
 228. List_of_country_calling_codes
 229. List_of_districts_of_Gujarat
 230. List_of_districts_of_India
 231. List_of_Governors_of_Tamil_Nadu
 232. List_of_political_parties_in_India
 233. List_of_sovereign_states
 234. List_of_state_and_union_territory_capitals_in_India
 235. Logo
 236. Lok_Sabha
 237. London
 238. Longitude
 239. Magnoliaceae
 240. Mahabharata
 241. Maharashtra
 242. Malayalam_language
 243. Male
 244. Malik_Ambar
 245. Mammal
 246. Marathi_language
 247. Mars
 248. Mathematics
 249. MediaWiki
 250. Melting_point
 251. Mercury_(planet)
 252. Mercury
 253. Metal
 254. Metre
 255. Mexico
 256. Microformat
 257. Ministry_of_Minority_Affairs
 258. Ministry_of_Railways_(India)
 259. Minute
 260. Molybdenum
 261. Moon
 262. Moscovium
 263. Mughal_Empire
 264. Nagaon
 265. NASA
 266. National_highways_of_India
 267. National_Library_of_the_Czech_Republic
 268. National_park
 269. Natural_satellite
 270. Neon
 271. Nepal
 272. Neptunium
 273. Netherlands
 274. Neutron
 275. New_Delhi
 276. New_York_City
 277. New_York
 278. Nihonium
 279. Noble_gas
 280. None_of_the_above
 281. Nonmetal
 282. ODI
 283. Odisha
 284. Oganesson
 285. Olympic_Games
 286. Oral_sex
 287. Organization
 288. P-block
 289. P-బ్లాకు
 290. Paris
 291. Patanjali
 292. Period_(periodic_table)
 293. Period_1_element
 294. Period_2_element
 295. Period_3_element
 296. Period_4_element
 297. Period_5_element
 298. Period_6_element
 299. Period_7_element
 300. Periodic_table
 301. Persian_language
 302. Picometre
 303. Piper_(plant)
 304. Piper
 305. Piperaceae
 306. Piperales
 307. Planet
 308. Plant
 309. Pluto
 310. PMC_(identifier)
 311. PMID_(identifier)
 312. Pnictogen
 313. Poland
 314. Polar_Satellite_Launch_Vehicle
 315. Political_party
 316. Ponnur
 317. Portuguese_language
 318. Postal_Index_Number
 319. Praseodymium
 320. Press_Trust_of_India
 321. Promethium
 322. PubMed_Central
 323. PubMed
 324. Punjabi_language
 325. Railway_station
 326. Rajya_Sabha
 327. Rana_Sanga
 328. Reptile
 329. Rhenium
 330. Rocket
 331. Rosids
 332. Russia
 333. Russian_language
 334. S-block
 335. Samarium
 336. Sanskrit
 337. São_Tomé_and_Príncipe
 338. Sattriya
 339. Saudi_Arabia
 340. Screenshot
 341. Second
 342. Sikh_Empire
 343. Solar_System
 344. Solid
 345. Soviet_Union
 346. Spain
 347. Spanish_language
 348. Species
 349. Square_kilometer
 350. Square_mile
 351. Sri_Lanka
 352. Standard_state
 353. States_and_territories_of_India
 354. States_and_union_territories_of_India
 355. Sublimation_point
 356. Sun
 357. Switzerland
 358. Synthetic_element
 359. Synthetic_radioisotope
 360. Tamil_cinema
 361. Tamil_language
 362. Tamil_Nadu
 363. Tantalum
 364. Telugu_language
 365. Tennessine
 366. Terbium
 367. Tezpur
 368. The_Indian_Express
 369. The_Times_of_India
 370. Thomas_Alva_Edison
 371. Thulium
 372. Time_(magazine)
 373. Time_zone
 374. Times_of_India
 375. Tin
 376. Tinsukia
 377. Trademark
 378. Train_station
 379. Turkey
 380. Twenty20
 381. Twitter
 382. Unicode
 383. United_Kingdom
 384. United_Nations
 385. University_Grants_Commission_(India)
 386. Unnumbered_groups_in_the_periodic_table
 387. Ununseptium
 388. Uranium
 389. Urdu_language
 390. UTC
 391. Uttar_Pradesh
 392. Uttarakhand
 393. Venus
 394. Vertebrate
 395. Videotape
 396. Vidhan_Sabha
 397. Virtual_International_Authority_File
 398. Water
 399. West_Bengal
 400. Wikidata
 401. Wikilink
 402. Wikimedia_Commons
 403. Wikimedia_Foundation
 404. Wikipedia
 405. Wikisource
 406. Wiktionary
 407. World_Bank
 408. World_Heritage_Site
 409. Xenon
 410. Year
 411. Yoga
 412. YouTube
 413. Ytterbium
 414. అంకాలమ్మపల్లె
 415. అకాల్_తక్త్
 416. అకునూరు
 417. అక్కా_బాగున్నావా
 418. అక్కినేని_(ఇంటిపేరు)
 419. అక్బర్_సలీం_అనార్కలి
 420. అగర్_జిల్లా
 421. అంగిరసుడు
 422. అగిరిపల్లె
 423. అంగిరో_గణ_భారద్వాజ_గోత్ర_ప్రవరలు
 424. అగ్ని_పర్వతాలు
 425. అగ్నిపర్వతం_(అయోమయ_నివృత్తి)
 426. అచ్చెన్నాయడు
 427. అచ్యుత_రామరాజు
 428. అజ్జాడ_ఆదిభట్ల_నారాయణ_దాసు
 429. అజ్నలా
 430. అంటువేరు
 431. అట్లూరి_పిచ్చేశ్వర_రావు
 432. అడవి_వీరుడు
 433. అడుగు
 434. అడుసుమిల్లి_రాధాకృష్ణశాస్త్రి
 435. అంతరిక్ష_వ్యర్ధాలు
 436. అంతర్‌గావ్_(జగిత్యాల_మండలం)
 437. అంతర్‌గావ్_(తాంసీ_మండలం)
 438. అంతర్వేది_(సఖినేటిపల్లి)
 439. అత్తపత్తి
 440. అందుగులపేట్_(మందమర్రి)
 441. అద్దంకి(ఉత్తరం)
 442. అద్వైతము
 443. అధర్వణ_వేదం
 444. అనంతగిరి_(వికారాబాదు)
 445. అనంతపద్మనాభస్వామి_దేవాలయం,_తిరువనంతపురం
 446. అనసూయమ్మగారి_అల్లుడు
 447. అనుతాత
 448. అనువాద_ఎల్లలు
 449. అనేక_వచనం
 450. అపక
 451. అప్పలాయగుంట_వేంకటేశ్వరాలయం
 452. అబిడ్స్
 453. అబ్బాయి_గారి_పెళ్ళి
 454. అబ్బాయిగారి_పెళ్లి
 455. అభిరుఛి
 456. అమృతమథనము
 457. అమెరికా
 458. అమ్మీటర్
 459. అయ్యంకి_వెంకట_రమణయ్య
 460. అయ్యగారిపేట
 461. అరక్కోణం_జంక్షన్_రైల్వే_స్టేషను
 462. అరణ్యం
 463. అరణ్యకము
 464. అరవీటి_వంశము
 465. అరుంధతీప్రదర్శనన్యాయము
 466. అర్థ_జీవితకాలం
 467. అర్థశాస్త్రం
 468. అర్దుఇనొ
 469. అర్మీనియా
 470. అలప్పుజ్హ
 471. అలీ_సయ్యద్‌
 472. అలీన_ఉద్యమం
 473. అలైస్_ముంరో
 474. అల్లరి_పెళ్ళికొడుకు
 475. అల్లెప్పి
 476. అశ్వథ్థామ
 477. అశ్విని
 478. అష్టచిరంజీవులు
 479. అష్టదిగ్గజాలు
 480. అష్టసూర్యులు
 481. అష్టాంగమార్గం
 482. అష్టాదశ_ఉపపురాణాలు
 483. అష్టాదశ_పురాణములు
 484. అష్టాదశవర్ణనలు
 485. అష్టార్ఘ్యములు
 486. అష్టార్చనలు
 487. అష్టైశ్వర్యాలు
 488. అష్ట్రరాజ్యాంగములు
 489. అస్తిత్వవాదం
 490. అహ!_నా_పెళ్ళంట_!
 491. ఆకరం
 492. ఆంగ్ల
 493. ఆచంట_వేంకటరత్నం_నాయుడు
 494. ఆచార్య_చల్లా_రాధాకృష్ణ_శర్మ
 495. ఆంటిగువా_&_బార్బుడా
 496. ఆడిక్‌మెట్
 497. ఆండ్రోగ్రాఫిస్_పనికులట
 498. ఆణివిళ్ళ_యజ్ఞ_నారాయణ
 499. ఆత్మ_బలం
 500. ఆదిలాబాదు_లోకసభ_నియోజకవర్గం
 501. ఆధునిక_భౌతిక_శాస్త్రము
 502. ఆంధ్ర_ప్రదేశ్_చరిత్ర_-_పూర్వ_యుగము
 503. ఆంధ్ర_ప్రదేశ్‌_దళిత_ఉద్యమ_చరిత్ర
 504. ఆంధ్ర_ప్రదేశ్_రాజధాని_ప్రాంతం_అభివృద్ధి_అథారిటీ
 505. ఆంధ్ర_ప్రదేశ్_రాజధాని_విజయవాడ_కృష్ణామండలంలోని_ప్రముఖులు
 506. ఆంధ్ర_రాష్ట్ర_శాసన_సభ్యులు_(1955)
 507. ఆంధ్ర_వైధ్య_కళాశాల
 508. ఆంధ్రప్రదేశ్_గోదావరి_పుష్కరాలు_2015
 509. ఆంధ్రప్రదేశ్_లోకసభ_నియోజకవర్గాలు
 510. ఆంధ్రలో_బౌద్ధమత_వ్యాప్తి
 511. ఆంధ్రావాలా
 512. ఆంధ్రుడు_(సినిమా)
 513. ఆంధ్రులు
 514. ఆమిదాలగొండి
 515. ఆమె_కధ
 516. ఆమ్‌స్టర్‌డామ్
 517. ఆమ్‌స్టర్‌డ్యామ్_(నెదర్లాండ్స్_రాజధాని)
 518. ఆయిల్
 519. ఆరతీ_ఛాబ్రియా
 520. ఆర్_పరిమళ
 521. ఆర్.బి.చౌదరి
 522. ఆర్కీబాక్టీరియా
 523. ఆర్టీసీ_X_రోడ్స్
 524. ఆర్య_(మలయాళం_సినిమా)
 525. ఆర్య_భట్ట
 526. ఆల్తుర్తి
 527. ఆల్ఫ్స్_పర్వతాలు
 528. ఆల్బర్ట్_ఐన్‍స్టీన్
 529. ఆవలింత
 530. ఆవుల_గోపాలకృష్ణమూర్తి
 531. ఆషాడం_పెళ్లికొడుకు
 532. ఇచ్చాపురం
 533. ఇటికలపల్లె
 534. ఇంటిపంట
 535. ఇండియన్_నేషనల్_శాటిలైట్_సిస్టమ్
 536. ఇండియాలో_ఇ-_పరిపాలన
 537. ఇండోర్_-_చెన్నై_ఎక్స్‌ప్రెస్
 538. ఇంద్ర
 539. ఇంద్రవెల్లి
 540. ఇంద్రాయణి_ఎక్స్‌ప్రెస్
 541. ఇన్‌స్పెక్టర్_ప్రతాప్
 542. ఇస్‌ట్రాక్
 543. ఇస్రో_ఉపగ్రహ_కేంద్రం
 544. ఇస్రో_కక్ష్యా_వాహనం
 545. ఇస్రో
 546. ఇస్లాం_ఐదు_మూలస్థంభాలు
 547. ఈ_తరం_మనిషి
 548. ఈక్వటోరియల్_గునియా
 549. ఈజిప్ట్_పిరమిడ్లు
 550. ఈటమాపురం
 551. ఈనె
 552. ఈమని_(ఇంటి_పేరు)
 553. ఈర్లపాడు
 554. ఈశావాస్య_ఉపనిషత్తు_(ఈశావాస్యోపనిషత్తు)
 555. ఈస్టర్_ఐల్యాండ్
 556. ఉడల్గురి_జిల్లా
 557. ఉత్తర_దినాజ్‌పూర్
 558. ఉత్పరివర్తనలు
 559. ఉదయపూర్
 560. ఉద్యోగం
 561. ఉనున్‌సెప్టియం
 562. ఉప_పాండవులు
 563. ఉప_ప్రధానమంత్రి
 564. ఉపగ్రహం
 565. ఉప్పరపల్లె_(అనంతపురం)
 566. ఉర్కొండపేట
 567. ఉల్లిపాయలు
 568. ఊటీ_రైల్వే_స్టేషను
 569. ఊర్ధ్వ_పుండ్ర_ధారణ_విధానం
 570. ఊర్మిళ
 571. ఊహ
 572. ఋషులు
 573. ఎం.ఆర్.ఓ
 574. ఎం.ఎస్.శ్రీరాం
 575. ఎ.టి.ఎం
 576. ఎక్కడ
 577. ఎన్_రికో_ఫెర్మి
 578. ఎన్.ఆర్.నారాయణ_మూర్తి
 579. ఎన్.టి.రామారావు_జాతీయ_అవార్డు
 580. ఎమ్‌.జి.రోడ్డు,_సికింద్రాబాద్
 581. ఎమ్మారై
 582. ఎలకుర్రు
 583. ఎలుగుబంటి....._ఎలుగుబంటి_వేషాలు
 584. ఎల్.నందికేశ్వరరావు
 585. ఎవరికీ_తలవంచకు
 586. ఎసిటిలీన్
 587. ఎస్.జైపాల్_రెడ్డి
 588. ఎస్.వి.ఎల్.నరసింహారావు
 589. ఎస్‌ఎల్‌వి-3
 590. ఏకఛత్రాధిపత్యం
 591. ఏకత్రింశతి_అప్సరసలు
 592. ఏడు_వారాలు
 593. ఏది_కాదు_ముగింపు
 594. ఏపిల్_కీ_బోర్డు
 595. ఏపూరు_బిట్_-_1_-_బి
 596. ఏలె_లక్ష్మణ్
 597. ఐ.ఎస్.టి
 598. ఐ.సి.ఐ.సి.ఐ.బ్యాంకు
 599. ఐఎన్‌ఎస్‌_అరిహంత్‌
 600. ఒగ్గుకథ
 601. ఒరిస్సా
 602. ఓంకారం
 603. ఓంకారపురం(బేస్తవారిపేట)
 604. ఓణీ
 605. కంగల్
 606. కంజెక్టివైటిస్
 607. కటారుపల్లి
 608. కతర్
 609. కత్తులకొండయ్య
 610. కథా_నాయకుడు
 611. కందపద్యం
 612. కదంబ_సామ్రాజ్యం
 613. కందుకూరి_రామభద్రరావు_సమగ్ర_సాహిత్యము
 614. కందుకూరి_శివానందమూర్తి
 615. కనక_దుర్గ
 616. కనిగిరి_(పట్టణం)
 617. కనెక్టికట్
 618. కన్నుల_పండుగ
 619. కమ్మ_మహారాజు
 620. కమ్మరాయనిమిట్ట
 621. కరకుదురు
 622. కరాచి
 623. కరోలస్_లిన్నేయస్
 624. కర్రబొమ్మల_సీతారామ_మందిరం
 625. కలుపు
 626. కలే_కాయలు
 627. కలొట్రొపిస్_గిగాంషియ
 628. కల్పవృక్షము
 629. కల్లూరు_(గార్లదిన్నె_మండలం)
 630. కల్లొఫి_ఐనొఫిల్లం
 631. కవిత_(1975)
 632. కవితా_రాధేష్యం
 633. కళ్యాణ్_సింగ్
 634. కళ్లద్దాలు
 635. కాకసస్_ప్రాంతం
 636. కాంగో_డెమొక్రాటిక్_రిపబ్లిక్
 637. కాజీరంగా
 638. కాట్నీ_జంక్షన్_రైల్వే_స్టేషన్
 639. కానిస్టేబులు_కూతురు
 640. కామెర్లు
 641. కార్ఖానా,_సికింద్రాబాద్
 642. కార్బాక్సిలిక్_ఆమ్లం
 643. కార్వేటి_నగరం_(గ్రామము)
 644. కాలము
 645. కాలువలు
 646. కాల్సియం_ఆక్సాలేట్
 647. కాల్సియం_హైపోక్లోరైట్
 648. కావ్యాలంకారసంగ్రహం
 649. కిరణజన్య_సంయోగక్రియ
 650. కిరిబటి
 651. కిరిబాతి
 652. కిళాంబి_రామానుజాచార్యులు
 653. కిళ్ళి_కృపారాణి
 654. కుక్క_పిల్ల
 655. కుందేళ్ళ_లక్షణాలు
 656. కుప్పం_అసెంబ్లీ_నియోజకవర్గం
 657. కుంబల్‌ఘర్
 658. కుంభ_మేళా
 659. కురుమర్తి
 660. కులనిర్మూలన
 661. కృష్ణ_లీల_(1959_సినిమా)
 662. కృష్ణ_విశ్వవిద్యాలయం
 663. కృష్ణబిలం
 664. కృష్ణబిలాలు
 665. కృష్ణమాచార్యుడు
 666. కె_ఎల్_విశ్వవిద్యాలయము,_విజయవాడ
 667. కె.ఐ.వరప్రసాదరెడ్డి
 668. కే.బీ.యన్._కళాశాల
 669. కేప్_వర్డి
 670. కైలాసగిరి
 671. కొండపల్లి_శేషగిరిరావు(చిత్రకారుడు)
 672. కొడిహళ్లి
 673. కొడుకు
 674. కొణార్క్
 675. కొత్తరెడ్డిపాలెం(దర్శి)
 676. కొత్తలింగాల
 677. కొబ్బరిపాలు
 678. కొమరం_పులి
 679. కొమరం_భీమ్
 680. కొల్లం-తిరువంతపురం_ప్రధాన_రైలు_మార్గము
 681. కొల్లాయి_గట్టితేనేమి
 682. కొల్లూర్,_ఉడుపి_జిల్లా
 683. కొవ్వు
 684. కొసరాజు_రాఘవయ్య
 685. కోట_(నెల్లూరు_జిల్లా)
 686. కోఠి,_హైదరాబాద్
 687. కోడలు
 688. కోడీహళ్లి_మురళీ_మోహన్
 689. కోమరవల్లి_మల్లన్న_స్వామి_దేవాలయం
 690. కోలాచలం_మల్లినాథసూరి
 691. క్రితవర్మ
 692. క్రిస్టియన్_హైగెన్స్
 693. క్రీడ
 694. క్రోమోసోము
 695. క్లిటొరియా_టర్నెటా
 696. ఖిల్లా_ఘన్‌పూర్
 697. ఖుర్దా_రోడ్-విశాఖపట్నం_రైలు_మార్గము
 698. ఖైబర్_పాస్
 699. ఖైరతాబాదు_అసెంబ్లీ_నియోజకవర్గం
 700. గంగువారి_సింగడాం
 701. గజరాంపల్లె
 702. గట్లకానిపర్తి
 703. గణేష్_వాసుదేవ్_మావ్లాంకర్
 704. గంతవారిపాలెం
 705. గదంకి
 706. గన్నేరు
 707. గన్‌ఫౌండ్రి_(హైదరాబాదు)
 708. గమళ్ళపాలెం
 709. గరిటె
 710. గరిమెళ్ళ_బాలకృష్ణప్రసాద్
 711. గరుడ_పురాణము
 712. గరుబుచ్చకాయ
 713. గర్భాధారణ
 714. గాజుల_లక్ష్మీనరసింహ_శ్రేష్టి
 715. గాడిచర్ల_హరిసర్వేత్తమరావు
 716. గాథాసప్తశతి
 717. గాంధారి
 718. గాంధీ_ఇర్విన్_ఒప్పందం
 719. గాంధీ_హిల్,_విజయవాడ
 720. గారడీ_విద్యలు
 721. గాలి_గూడెం
 722. గాలిపాళెం
 723. గిడుగు_రామ్మూర్తి
 724. గినియా_బిస్సౌ
 725. గిన్నిస్‌_బుక్‌
 726. గిసేప్పి_గరిబాల్ది
 727. గీతా
 728. గుంటకండ్ల_జగదీశ్వరరెడ్డి
 729. గుంటూరు_రైల్వేస్టేషను
 730. గుడి
 731. గుండెపురి
 732. గుండ్లపల్లె_కురవపల్లె
 733. గుండ్లమర్‌పల్లి
 734. గుత్తి_కేశవ_పిళ్ళై
 735. గుత్తి
 736. గుందెపూడి
 737. గురజాడ_(ఇంటి_పేరు)
 738. గురుశిష్యులు
 739. గుర్రాలగొండి
 740. గులాబ్_జామ్
 741. గూడూరు_రైల్వే_స్టేషను
 742. గొడ్డలి
 743. గొర్రెపాటి_వెంకట_సుబ్బయ్య
 744. గొల్ల_వారు(యాదవులు)(గోకులము)
 745. గొల్ల_వారు
 746. గొల్లపాలెం_(కోడూరు)
 747. గొల్లవాండ్లపల్లె
 748. గొల్లేటి
 749. గోగర్భం_ఆనకట్ట
 750. గోండు_నృత్యం
 751. గోపాలా_చార్యులు
 752. గోరింటాకు
 753. గోళ్ళాపురం
 754. గౌతమాలా
 755. గ్రంథము
 756. గ్రంథాలు
 757. గ్రహణం_(సినిమా)
 758. గ్రీకు
 759. గ్రీక్_భాష
 760. గ్రెగొరియన్‌_క్యాలెండర్‌
 761. గ్వాలియార్_-_చింద్వారా_ఎక్స్‌ప్రెస్
 762. ఘన్‌పూర్_(పెద్దఅడిశర్లపల్లి_మండలం)
 763. చ.కి.మీ_m²
 764. చక్రవాకం
 765. చక్రవాతము
 766. చట్టి
 767. చతురంగబలాలు
 768. చతుర్ముఖుడు
 769. చతుర్విధ_అధర్మములు
 770. చతుర్విధ_ఆలింగనములు
 771. చతుర్వింశతి_ఆలయ_మండపములు
 772. చదలవాడ_(ఇంటి_పేరు)
 773. చమరీ_మృగం
 774. చవటపాళెం
 775. చవ్‌దార్_చెరువు_ఉద్యమం
 776. చాంగ్_ఈ_3
 777. చాతుర్మాస్యం
 778. చాత్తన్నవరం
 779. చాదర్‌ఘాట్
 780. చాంద్రాయణ_గుట్ట
 781. చారు
 782. చార్మినారు
 783. చార్లీచాప్లిన్‌
 784. చార్వాకులు
 785. చార్వి
 786. చిట్టిగిడ్డ
 787. చింత_కుంట_(వర్ని)
 788. చిత్తాపూర్_(మల్లాపూర్)
 789. చిత్రకారుడు
 790. చిత్రా_శంకర్
 791. చిన్నగంజాం
 792. చిన్నపందూరు
 793. చిరుతపులి
 794. చిల్లకూరు_(పెళ్లకూరు_మండలం)
 795. చీలిక_పెదవి
 796. చుట్ట_కుదురు
 797. చుట్టరికాలు
 798. చెన్నకేశవాలయం_(మాచెర్ల)
 799. చెన్నూర్
 800. చెరువు_(బాపట్ల)
 801. చెరువుకొమ్ముతాండ
 802. చెల్లెలు
 803. చేతివేళ్లు
 804. చేమకూర_వేంకటకవి
 805. చేమిరి
 806. చోటా_చార్_థాం
 807. చోళ్ళు
 808. చౌదరి
 809. చౌరి_చౌరా
 810. ఛార్లీ_ఛాప్లిన్
 811. ఛునిబాయ్_వైద్య
 812. ఛెర్లోపల్లి
 813. జగన్_మోహన్_రెడ్డి
 814. జగన్_మోహిని
 815. జంగాలపల్లె_(యడమరి)
 816. జట్టి_జాము
 817. జడ్జి_గారి_కోడలు
 818. జనక_మహారాజు
 819. జన్మము
 820. జపము
 821. జబల్పూర్
 822. జమ్మి_చెట్టు_పూజ
 823. జమ్సేట్జి_టాటా
 824. జయజయహే_తెలంగాణ
 825. జయలలిత_జయరాం
 826. జయాపురం_(కూడేరు)
 827. జలాలు
 828. జలాల్_పురం_(తిరుమలగిరి)
 829. జవహర్‌లాల్_నెహ్రూ_విశ్వవిద్యాలయం
 830. జవహర్‌లాల్_నెహ్రూ
 831. జస్వంత్_సింహ
 832. జాట్రొఫ_కుర్కస్
 833. జాతీయ_ఉత్తమ_ఉపాధ్యాయ_అవార్డు_గ్రహీతలు-పొందూరు
 834. జాతీయ_నౌకాదళ_దినోత్సవం
 835. జాతీయ_మదింపు_మరియు_గుర్తింపు_సంస్థ_(న్యాక్)
 836. జాతీయ_రహదారుల_పేర్లు
 837. జానపద_గేయాలు
 838. జానపదుల_జ్యోతి_నృత్యం
 839. జానంపల్లి
 840. జానీ
 841. జాన్_లోగి_బయర్డ్
 842. జాయప_నాయుడు
 843. జి.వెంకట_స్వామి
 844. జినీ_గుణకం
 845. జిన్జీబర్_అఫిసినాలిస్
 846. జియ్యమ్మ_వలస
 847. జిల్లా_పరిషత్
 848. జిల్లెల_(బనగానపల్లె)
 849. జిల్లెల్లమండ
 850. జీర్ణ_వ్యవస్థ
 851. జీవద్రవ్య_ఇంధనాలు
 852. జీవశాస్త్రంలో_వర్గీకరణ
 853. జీశాట్_-7ఏ
 854. జీసాట్_-14
 855. జూలెపల్లె
 856. జె.జె._థామ్సన్
 857. జెన్నివారిపల్లె
 858. జైపూరు
 859. జోస్యం
 860. జ్యోతినృత్యం
 861. టమేట
 862. టాంటాలం
 863. టి.పి.గూడూరు_బిట్-1
 864. టి.పి.గూడూరు_బిట్-2
 865. టుటికార్న్
 866. టునీషియా
 867. టెంక
 868. టేకుమళ్ళ_రాజగోపాలరావు
 869. టైమ్స్_ఆఫ్_ఇండియా
 870. ట్రిచ్చి
 871. ట్రినిడాడ్_&_టొబాగో
 872. ట్రినిడాడ్,_టొబాగో
 873. డప్పు_నాట్యం
 874. డా_విన్సీ_కోడ్
 875. డా.బి.వి.పట్టాభిరాం
 876. డి.గోపాలాచార్యులు
 877. డి.టి_పల్లి
 878. డెకార్ట్
 879. డెంగు_జ్వరం
 880. డొంగర్‌గావ్_(తిర్యాని)
 881. డొనేకళ్
 882. తక్కెడ
 883. తఖల్లుస్
 884. తగరము
 885. తణుకు_రైల్వే_స్టేషను
 886. తమ్మడెహళ్లి
 887. తమ్ముడు
 888. తలగడ
 889. తలుపు
 890. తలూపూరు
 891. తల్లావజ్ఝుల
 892. తాటిగుంటపాళెం
 893. తాటిచెర్ల_(అనంతపురం)
 894. తాడిపర్తి_రాఘవాచార్యులు
 895. తాడు_ఆట
 896. తాతమ్మ
 897. తాంబూలాలు
 898. తామర_(వ్యాధి)
 899. తావనంపల్లె_పుత్తూరు
 900. తాళ్ళపాక_చిన_తిరు_వేంగళనాథుడు
 901. తిప్పర్రు
 902. తిరుక్కోళూర్
 903. తిరుపతి_తిరుమల_దేవస్థానము
 904. తిరుపుళ్ళం
 905. తిరుమల_ఆర్జిత_బ్రహ్మోత్సవం
 906. తిరుమల_యోగనరసింహ_స్వామి_ఆలయం
 907. తిరుమల_సహస్ర_దీపాలంకరణ
 908. తిరువనంతపురం_సెంట్రల్_రైల్వే_స్టేషన్
 909. తిరువానైక్కావల్
 910. తీర్మాన్‌పల్లె
 911. తుంగ_పాడు
 912. తుంగభద్ర_జలవిద్యుత్_కేంద్రం
 913. తుంబా_ఈక్వటోరియల్_రాకెట్_లాంచింగ్_స్టేషన్
 914. తుమరాడ_(ఇంటి_పేరు)
 915. తుమ్మలపాలెం(చెరుకుపల్లి)
 916. తురవకలకోట
 917. తురువకశాసనం
 918. తుల్జాబాయి
 919. తువ్వాలు
 920. తూర్పు_బండవీధి
 921. తెర
 922. తెరచీరల_పటం_కథ
 923. తెలంగాణ_రాష్ట్ర_ముఖ్యమంత్రుల_జాబితా
 924. తెలంగాణ_రాష్ట్రంలో_గోదావరి_పుష్కరాలు._2015
 925. తెలంగాణా_ఉద్యమ_ప్రస్థానం_2001
 926. తెలంగాణా_తల్లి
 927. తెలంగాణా
 928. తెలుగు_జాతీయాలు
 929. తెలుగు_టివి
 930. తెలుగు_పద్యాలు
 931. తెలుగు_శాఖ,_హైదరాబాద్_విశ్వవిద్యాలయం
 932. తెలుగు_సాహిత్యం_-_శ్రీనాథ_యుగము
 933. తెలుగు_సినిమా_పాటలు
 934. తెలుగు_సినిమా_సాహిత్యం
 935. తెలుగు_సినిమాలు_ఝ
 936. తెలుగునాట_ఇంటిపేర్ల_నిఘంటువు
 937. తెలుగుభాషాపత్రిక
 938. తెలుగులో_లుప్తమైన_అక్షరాలు
 939. తేరళందూర్_ఆమరువియప్పన్_కోయిల్
 940. తేలినీలాపురం
 941. తైదలు
 942. తొట్టి
 943. తొండల్వై
 944. తోట_(ఇంటి_పేరు)
 945. తోట_రామన్న_ఊరు
 946. తోడికోడలు
 947. తోరణము
 948. త్రయంబకేశ్వరుడు
 949. త్రికరణాలు
 950. త్రిదండాలు
 951. త్రిపథగ
 952. త్రిపురనేని_గోపీచంద్‌
 953. త్రిమతాచార్యులు
 954. త్రిషవనం
 955. థాయ్‌ల్యాండ్‌
 956. దక్షిణ_ఆఫ్రికా
 957. దక్షిణావృత_శంఖం
 958. దండమూడి_(ఇంటి_పేరు)
 959. దంతిపార
 960. దబ్బ_(గ్రామం)
 961. దమ్మన్నపేట్_(కమ్మర్‌పల్లి_మండలం)
 962. దర్భ_గడ్డి
 963. దశజ్వరావస్థలు
 964. దశదానాలు
 965. దళిత_గోవిందం
 966. దాగుడుమూతలు_(పిల్లలు_ఆడుకునే_ఆట)
 967. దాడి_ఆట
 968. ది_గాడ్‌ఫాదర్_-_2
 969. ది_పార్క్_చెన్నై
 970. దిబ్రుఘర్
 971. దిలావర్‌పూర్_(దిలావర్‌పూర్_మండలం)
 972. దిల్‌సుఖ్‌నగర్
 973. దివాకర్ల_తిరుపతిశాస్త్రి
 974. దివ్వేపల్లి
 975. దుప్పటి
 976. దుర్గరాజు
 977. దువ్వూరి_బలరామిరెడ్డి
 978. దూకుడు
 979. దూరదర్శిని
 980. దెచ్చుపాలెం
 981. దెవరనేనికొత్తపల్లి
 982. దేవాంగిపిల్లి
 983. దేవుడిచ్చిన_భర్త_(1969_సినిమా)
 984. దేవుడు_మావయ్య
 985. దేశాల_కాలింగ్_కోడ్‌ల_జాబితా
 986. దేశాల_జాబితా_–_కుదింపు_క్రమంలో
 987. దొంగకు_దొంగ
 988. దొరపేట
 989. దోకురుపార
 990. దోనూర్_(ధర్మపురి)
 991. దోనెఅతుకు
 992. దోమ_వెంకట_స్వామి_గుప్త
 993. ద్రవిడ_మున్నేట్ర_కజగం
 994. ద్రవ్యరాశి_సంఖ్య
 995. ద్రాక్షారామ_శతకము
 996. ద్వాదశ_వ్యాకరణాంగములు
 997. ద్వాదశజ్యోతిర్లింగములు
 998. ద్వాదశదానములు
 999. ద్వాపర_యుగం
 1000. ద్వారం
 1001. ద్వావింశతి_విష్ణు_కళలు
 1002. ద్విపాత్రాభినయము
 1003. ద్వీపకల్పము
 1004. ధనియనిచెరువు
 1005. ధర్మవరం_రైల్వే_స్టేషను
 1006. ధులె_విమానాశ్రయం
 1007. నఖీబ్_మహ్_ఫూజ్
 1008. నగరాలు_(అయోమయనివృత్తి)
 1009. నడింపల్లి_వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు
 1010. నడిపాలెం
 1011. నందమూరు_శతకము
 1012. నంది_బహుమతి
 1013. నరసింహ_స్వామి_గుట్ట_(ఖమ్మం)
 1014. నరికంపాడు
 1015. నర్రావారిపాలెం_(అద్దంకి)
 1016. నర్సాపురం
 1017. నర్సాపూర్_(నిర్మల్_జిల్లా)
 1018. నల్గొండ_'X'_రోడ్లు
 1019. నల్లపాటి_వెంకటరామయ్యచౌదరి
 1020. నవఆత్మలు
 1021. నవఖండాలు
 1022. నవ్యాంధ్ర
 1023. నాగపంచమి
 1024. నాగాభరణాలు
 1025. నాగార్జునసాగర్_ప్రాజెక్టు
 1026. నాడాలు_కలిగిన_లాగు
 1027. నాని
 1028. నాన్నమ్మ
 1029. నామకరణ_దినోత్సవం
 1030. నాయీ_బ్రాహ్మణులు(వైద్య_బ్రాహ్మణులు)
 1031. నికారాగ్వా
 1032. నిజామాబాద్_(సౌత్_మండలం)
 1033. నిడుదవోలు_వెంకటరావు
 1034. నిరపరాధి_(1951_సినిమా)
 1035. నిర్మలా_దేశ్‌పాండే
 1036. నిర్వహణ_వ్యవస్థ
 1037. నీటివనరులు
 1038. నీలగిరి_(బ్లూ_మౌంటెన్)_ఎక్స్‌ప్రెస్
 1039. నేకునాంపురం_పోకూరు
 1040. నేపధ్య_గానం
 1041. నేరం_నాదికాదు_–_ఆకలిది
 1042. నేరెడుమిల్లి
 1043. నేరేడ్‌మెట్
 1044. నైనీటాల్
 1045. నోట్‌బుక్
 1046. నోబుల్_బహుమతి
 1047. న్యూట్రాను
 1048. పంచతంత్ర
 1049. పంజగుట్ట
 1050. పంజాబి_language
 1051. పంజాబి_హిందూవులు
 1052. పట్టాభిరామిరెడ్డి
 1053. పడికొండలపాలెం
 1054. పందలపాడు_సైదులు
 1055. పద్మనాభ_ఆలయం
 1056. పద్యాలు
 1057. పంధర్పూర్
 1058. పప్పూరి_రామాచార్యులు
 1059. పబ్లిక్_గార్డెన్స్,_హైదరాబాద్
 1060. పరిక్షిత్తు
 1061. పరిశుద్ధ_గ్రంథము
 1062. పరుపు
 1063. పలుగుపార
 1064. పాటూరి_రాజగోపాల_నాయుడు
 1065. పాతాళం_పాండు
 1066. పానిపట్టు_యుద్ధం_(1526)
 1067. పానిపట్టు_యుద్ధం
 1068. పారుపల్లి_రామకృష్ణయ్య
 1069. పారెంటపల్లి
 1070. పార్శ్వనొప్పి
 1071. పి._ఆదినారాయణ_రావు
 1072. పి.భాస్కరయోగి
 1073. పి.రాజగోపాల_నాయుడు
 1074. పి.వి._నరసింహారావు_ఎక్స్‌ప్రెస్_పైదారి
 1075. పిగ్మీ_మార్మొసెట్
 1076. పిట్స్‌బర్గ్_వెంకటేశ్వరస్వామి_దేవాలయం
 1077. పిడక
 1078. పిందె
 1079. పిసాల్_బండ
 1080. పీఎస్‌ఎల్‌వీ
 1081. పీరియడ్_2
 1082. పీరియడ్_3
 1083. పీరియడ్_4
 1084. పీరియడ్_5
 1085. పీరియడ్_6
 1086. పీరియడ్_7
 1087. పీరియడ్
 1088. పీరు
 1089. పీలెరు
 1090. పుడూర్
 1091. పురపాలక_సంఘము
 1092. పురాణీ_హవేలీ
 1093. పురుషుల_హక్కులు
 1094. పులిచెర్ల
 1095. పూజలు
 1096. పూదోట_జోజయ్య
 1097. పూరి_జగన్నాధ్
 1098. పూర్ణమ్మ
 1099. పెద్దపులి
 1100. పెద్దాపురం_రాజులు
 1101. పెన్నేరు
 1102. పేర్లు,_ఇంటిపేర్లు
 1103. పేర్వారం_జగన్నాధం
 1104. పైడిమర్రి_సుబ్బారావు
 1105. పైనాపిల్
 1106. పొదలడ_(రాజోలు)
 1107. పోతన_భాగవతము
 1108. ప్రపంచ_ఉపాధ్యాయుల_దినోత్సవం
 1109. ప్రపంచ_పర్యావరణ_దినం
 1110. ప్రపంచదేశాలు
 1111. ప్రముఖ_హిందూ_దేవాలయాలు
 1112. ప్రమోద్‌_భగత్‌
 1113. ప్రహసనం
 1114. ప్రహ్లాదపురి_ఆలయం,_ముల్తాన్
 1115. ప్రాకృతము
 1116. ప్రేంచంద్‌
 1117. ప్రేమ_కథ
 1118. ప్రేమ_జీవులు
 1119. ప్రేమ_విజయం
 1120. ప్రేమవిహార
 1121. ఫాంటు
 1122. ఫిల్మ్_ఫోటోగ్రఫి
 1123. ఫ్రాన్షియం
 1124. బంగాళాఖాతము
 1125. బచ్చలి
 1126. బడగ_భాష
 1127. బద్దెపురుగులు
 1128. బనగానపల్లె_మామిడి
 1129. బర్కత్‌పుర
 1130. బలవంతపు_గర్భస్రావం
 1131. బల్కంపేట్
 1132. బహుజన_సమాజ్_పార్టీ
 1133. బహుమతి
 1134. బాధ్రపదమాసము
 1135. బాబాయి
 1136. బార్లీ
 1137. బాలగోపాలుడు
 1138. బాలిఅ_మంజ్_పూర్
 1139. బాలిక
 1140. బాల్య_వివాహం
 1141. బి.హెచ్.వి.పి._టౌన్‌షిప్
 1142. బిల్లపాడు_గ్రామీణ
 1143. బిసిజి_టీకా
 1144. బీదర్
 1145. బుడిగె_జంగాలు
 1146. బులుసు_పాపయ్యశాస్త్రి
 1147. బుల్లెమ్మ_శపధం
 1148. బెంగాల్_బెబ్బులి
 1149. బెంచి
 1150. బొగత_వాటర్‌ఫాల్స్
 1151. బొడ్డుగూడెం_(మోత్కూర్)
 1152. బొంబాయి_స్టాక్_ఎక్స్చేంక్
 1153. బోంద్రట్
 1154. బోనాలపండుగ
 1155. బ్రహ్మ_మూహూర్తం
 1156. బ్రహ్మముహూర్తం
 1157. బ్రాహ్మణము
 1158. బ్రిటిష్_ఇండియా
 1159. బ్లూ_మౌంటెన్_ఎక్స్‌ప్రెస్
 1160. బ్లూ-రే
 1161. భక్త_ప్రహ్లాద
 1162. భక్త_రామదాసు
 1163. భగవద్గీత_యథాతదము
 1164. భలేదొంగ
 1165. భాంగ్రా
 1166. భారత_జాతీయ_ఉపగ్రహ_వ్యవస్థ
 1167. భారత_జాతీయ_కాంగ్రేసు
 1168. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_అస్సామీ_సినిమా
 1169. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_ఆంగ్ల_సినిమా
 1170. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_ఒరియా_సినిమా
 1171. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_కన్నడ_సినిమా
 1172. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_కొంకణి_సినిమా
 1173. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_తమిళ_సినిమా
 1174. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_పంజాబీ_సినిమా
 1175. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_బెంగాలీ_సినిమా
 1176. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_మణిపురి_సినిమా
 1177. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_మరాఠీ_సినిమా
 1178. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_మళయాల_సినిమా
 1179. భారత_జాతీయ_చలనచిత్ర_పురస్కారాలు_-_ఉత్తమ_హిందీ_సినిమా
 1180. భారత_దేశం
 1181. భారత_రాజ్యాంగం_-_సవరణలు
 1182. భారత_లోక్_సభ_స్పీకర్లు
 1183. భారత_సైనిక_దళాలు
 1184. భారత_సైన్యం
 1185. భారతదేశ_ప్రయాణీకుల_రైళ్లు_జాబితా
 1186. భారతదేశ_విభజన
 1187. భారతీయ_ఇతిహాస_కాలం_నాటి_వృక్ష_జాతులు
 1188. భారతీయ_నాగజెముడు
 1189. భారతీయుల_ఇంటిపేర్లు
 1190. భావనాఋషి
 1191. భీమా
 1192. భురిశ్రవుడు
 1193. భూగోళం
 1194. భూదాన్_పోచంపల్లి
 1195. భూమి_యొక్క_గురుత్వాకర్షణ
 1196. భైరవద్వీపం
 1197. మకరందం
 1198. మగ
 1199. మంగ
 1200. మగధీర
 1201. మంగళయాన్
 1202. మంచి_మనుష్యులు
 1203. మంచిమనుషులు
 1204. మంజుల_ఘట్టమనేని
 1205. మట్కా_జూదం
 1206. మండల_పరిషత్
 1207. మత్యం
 1208. మద్దూరుపాడు_(పాక్షిక)
 1209. మధు_లిమయే
 1210. మధుమేహవ్యాధి
 1211. మధ్యాసియా
 1212. మనసు-మాంగల్యం
 1213. మనువు
 1214. మనుషులు_-_మట్టిబొమ్మలు
 1215. మనుష్యులు_మారాలి
 1216. మ‌న్మోహ‌న్_సింగ్
 1217. మమా_బాగున్నావా
 1218. మమ్మీ_మీ_ఆయనొచ్చాడు
 1219. మమ్మీ!_మీ_ఆయనొచ్చాడు
 1220. మయిలడుతురై
 1221. మరుగుదొడ్డి
 1222. మలావత్_పూర్ణ
 1223. మల్కాజ్గిరి
 1224. మల్లెపువ్వు
 1225. మసాలా_దినుసులు
 1226. మహబూబ్_నగర్_పట్టణం
 1227. మహా_శివరాత్రి
 1228. మహాత్మా_గాంధీ_రోడ్,_సికింద్రాబాద్
 1229. మహానటి_(సినిమా)
 1230. మళయాళ_స్వామి
 1231. మా_బంగారక్క
 1232. మాక్స్_మూలర్
 1233. మాచర్ల_(పట్టణ)
 1234. మాణే_సముద్రం
 1235. మానవ_మస్తిష్కం
 1236. మానవుడే_మహనీయుడు
 1237. మామ్
 1238. మాయ_రంభ
 1239. మారిటేనియా
 1240. మారుతి_శతకము
 1241. మార్క్_జూకర్_బర్గ్
 1242. మార్గని_భరత్‌
 1243. మాల_పిల్ల
 1244. మాలతి_చౌదరి
 1245. మాలి(ఆఫ్రికా)
 1246. మాలిబ్డనం
 1247. మాలిబ్డెనం
 1248. మాసాబ్_ట్యాంక్
 1249. మిక్కీ_మౌస్
 1250. మిడుతల_దాడి
 1251. మిథేన్
 1252. మినిష్టర్_రోడ్,_హైదరాబాద్
 1253. మీనాక్షి_అమ్మన్_టెంపుల్
 1254. మీరట్_నగరం
 1255. ముత్యాలమ్మ_తల్లి
 1256. మున్నంగి_శతకము
 1257. ముంబాయి
 1258. మూకుడు
 1259. మేరీ_కోమ్
 1260. మైలుతుత్తం
 1261. మైసూరు_రాజ్యము
 1262. మొహంజో-దారో
 1263. మోదుగు_పువ్వు
 1264. మోహినీ_అవతారము
 1265. మోహినీరుక్మాంగద
 1266. మౌరిటానియ
 1267. యర్రగడ్డ
 1268. యస్.వి.రామారావు
 1269. యాదమరి/ఇంద్రపురి
 1270. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్.
 1271. యుగాదులు
 1272. యుగాలు
 1273. యుటిసి+05:30
 1274. యురేషియా
 1275. యెర్రకోట
 1276. యేటి_కొప్పాక
 1277. యోగివేమన_విశ్వవిద్యాలయము
 1278. రక్తపు_పోటు
 1279. రక్తసంబంధం_(1980_సినిమా)
 1280. రంగవల్లి
 1281. రంగులరాట్నం
 1282. రంజనగావ్
 1283. రతి
 1284. రత్నమాల_(రామాయణం)
 1285. రంపచోడవరం_పట్టణం
 1286. రబ్బరు
 1287. రమణాలవారి_పాలెం
 1288. రవాండా
 1289. రవిజని
 1290. రష్యన్
 1291. రసాయన_ఫార్ములా
 1292. రాఖీ_(1988_సినిమా)
 1293. రాగోలు_చిన_అప్పలస్వామి
 1294. రాజకీయం
 1295. రాజమహేంద్రవరం
 1296. రాజశ్రీ_(సినీ_రచయిత)
 1297. రాజస్థాన్_జిల్లాలు
 1298. రాజేంద్ర_చోళుడు
 1299. రాజ్_భవన్_రోడ్
 1300. రాంనగర్,_హైదరాబాద్
 1301. రామకృష్ణపురం
 1302. రామములగ
 1303. రామాలయం
 1304. రాముడు-భీముడు
 1305. రామ్-రహీమ్
 1306. రాయ్_టామ్లిసన్
 1307. రావు_వేంకట_కుమార_మహీపతి_సూర్యారావు
 1308. రావుగారింట్లో_రౌడి
 1309. రాష్ట్రాల_పునర్విభజన_కమీషనన్
 1310. రింగ్‍వార్మ్
 1311. రుక్మిణి
 1312. రుతువులు
 1313. రూపకాలంకారం
 1314. రూపనగుంట్ల
 1315. రెండుజెళ్ళసీత
 1316. రెడ్_హిల్స్,_హైదరాబాద్
 1317. రెవిన్యూ_డివిజన్
 1318. రెవెన్యూ_డివిజన్‌
 1319. రేటూరి_రంగరాజు
 1320. రేడియేషన్
 1321. రేణిగుంట_జంక్షన్_రైల్వేస్టేషను
 1322. రేవంత్
 1323. రొయ్య_జీర్ణ_వ్యవస్థ
 1324. రొయ్య_ప్రసరణ_వ్యవస్థ
 1325. రోలు
 1326. లక్ష్మీనరసింహ
 1327. లక్ష్మీపురం(బేస్తవారిపేట)
 1328. లక్సెట్టిపేట_(ఆదిలాబాదు_జిల్లా_మండలం)
 1329. లంబాడోళ్ళ_రామదాసు_(1978_సినిమా)
 1330. లలితా_సహస్రనామ_స్తోత్రము
 1331. లాల్_దర్వాజా
 1332. లాల్లగూడ
 1333. లింగపాలెం_మండలం
 1334. లింగాల
 1335. లియొనార్డ్_ఆయిలర్
 1336. లిలిన్ఫీ_లోయ
 1337. లీడర్_2010
 1338. లైట్‌హౌస్
 1339. లోకల్_ఏరియా_నెట్వర్క్
 1340. లోక్_సభ_నియోజక_వర్గం
 1341. లోతకుంట
 1342. వంగర
 1343. వంగారి_మధాయ్
 1344. వడ్_గావ్_(తానూర్‌)
 1345. వన్_బై_టు
 1346. వన్డే_ఇంటర్నేషనల్
 1347. వన్డే_క్రికెట్
 1348. వరగల్_సరస్వతీ_ఆలయం
 1349. వరద_వినాయక_మందిరం,_మహాడ్
 1350. వరాహ_స్వామి_దేవాలయం
 1351. వర్ణం_(సంగీతం)
 1352. వల్లూరుపల్లి_నాగేశ్వర_రావు_విజ్ఞాన_జ్యోతి_ఇన్స్టిట్యూట్_ఆఫ్_ఇంజనీరింగ్_&_టెక్నాలజీ
 1353. వల్లూర్_కోట
 1354. వసుంధర
 1355. వస్తుగుణ_దీపిక
 1356. వాండ్రంగి_రామారావు
 1357. వాణీ-వీణా
 1358. వామ్మో,_వాత్తో,వా_పెళ్ళామో
 1359. వార్తా_పత్రిక
 1360. వాహినీ_స్టుడియో
 1361. వికిపీడియా:Setting_up_your_browser_for_Indic_scripts
 1362. విక్రమార్కుని_సంవత్
 1363. విక్రమ్_సారాభాయ్
 1364. విఘ్నహర_మందిరం,_ఒజార్
 1365. విజయనగర
 1366. విజయవాడ_-_రాయగడ_ప్యాసింజర్
 1367. విజయవిలాసం
 1368. విజయ్
 1369. విత్తనపు_మొక్క
 1370. వినోద_భరితమైన_విలువిద్యా_ప్రదర్శనలు
 1371. వియ్యంకుడు
 1372. వియ్యపురాలు
 1373. విరాట_రాజు
 1374. విరాటరాజు
 1375. విలక్షణ_వీథి_భాగవతం_''తూర్పు_భాగవతం''
 1376. విలేఖరి
 1377. వివేకానంద
 1378. విశాఖపట్నం_పోర్టు
 1379. విశాఖపట్నం-విజయవాడ_మార్గము
 1380. విశ్వనాథ_కవిరాజు
 1381. విశ్వము
 1382. విషవత్తు
 1383. విష్ణుకుండినుల_శాసనాలు
 1384. విష్ణుశర్మ_ఇంగ్లీషు_చదువు_(నాటిక)
 1385. వీర_నాట్యం
 1386. వృక్షాలు
 1387. వృక్షో_రక్షతి_రక్షితః
 1388. వృత్తాలు
 1389. వెంకుపాలెం_(పొన్నలూరు)
 1390. వెంట్రాప్రగడ
 1391. వెనిగళ్ళ_కోమల
 1392. వెనిజ్వెలా
 1393. వెన్నెటి_గుడ్లు
 1394. వెర్నర్_హైసెన్_బర్గ్
 1395. వేంకట_కవి_కొండవీటి
 1396. వేంకట_పతి_రాయలు
 1397. వేంకటేశ_సహస్రనామ_స్తోత్రము
 1398. వేదుల_సత్యనారాయణ
 1399. వేపూరి_హనుమద్దాసు
 1400. వేములవాడ_శతకము
 1401. వేల్పూరు_(తణుకు)
 1402. వై._ఎస్._షర్మిళ
 1403. వై._యస్._ఆర్._కాంగ్రెస్_పార్టీ
 1404. వై.యస్.రాజశేఖర్_రెడ్డి
 1405. వైధ్యనాథ_లింగం_-_చితా_భూమి_(దేవఘర్)
 1406. వైరా_చెరువు
 1407. వ్యవసాయ_పంచాంగం_-_రేవతి_కార్తె
 1408. వ్యవసాయ_పంచాంగం_-_శ్రవణం_కార్తె
 1409. శని
 1410. శంషాబాదు
 1411. శాంతిపురం
 1412. శాలిబండ
 1413. శిల్పకళాశోభిత_స్తంభాలు
 1414. శివ_సేన
 1415. శివరంజని_రాగం
 1416. శిశు_జననం
 1417. శుభోదయం
 1418. శుశ్రుతుడు
 1419. శేషాద్రి_శతకము
 1420. శోభా_రాజు
 1421. శ్రీ_కావ్యకంఠ_వాసిష్ఠ_గణపతిముని
 1422. శ్రీ_చైతన్య_మహా_ప్రభువు
 1423. శ్రీ_తల్పగిరి_రంగనాధ_స్వామివారి_ఆలయం
 1424. శ్రీ_నన్నయ_భట్టారక_పీఠం_-_తణుకు
 1425. శ్రీ_ముళ్ళపూడి_హరిశ్చంద్ర_ప్రసాద్_గారు
 1426. శ్రీ_రామాంజనేయ_యుద్ధం
 1427. శ్రీ_లక్ష్మీనరసింహస్వామి_దేవాలయం_(ధర్మపురి,_జగిత్యాల_జిల్లా)
 1428. శ్రీ_లలితా_అష్టోత్తర_శత_నామ_స్తోత్రము
 1429. శ్రీ_వాసవి_కన్యకా_పరమేశ్వరి_దేవస్థానం_(బాదేపల్లి)
 1430. శ్రీ_వేంకటేశ్వరస్వామి
 1431. శ్రీ_సత్యసాయి_బాబా
 1432. శ్రీ_సీతారామ_జననం
 1433. శ్రీ_సీతారాముల_స్వామి_వారి_దేవస్థానము,_భద్రాచలం
 1434. శ్రీకాకుళ_ఆంధ్ర_మహావిష్ణువు_కథ
 1435. శ్రీత్యాగరాజ_స్వామి
 1436. శ్రీదత్త_దర్శనం
 1437. శ్రీమదజ్జాడ_ఆదిభట్ల_నారాయణదాసు
 1438. శ్రీరాంనగర్
 1439. శ్రీరామ్నగర్
 1440. శ్వేతాశ్వతర
 1441. షట్కాలాలు
 1442. షడగోప్యం
 1443. షడ్దర్శనాలు
 1444. షాద్‌నగర్
 1445. షేక్_కాలేషాబి
 1446. షేక్_హుసేన్
 1447. షోడశ_మహారాజులు
 1448. షోరనూర్-మంగళూరు_రైలు_మార్గము
 1449. సకసేరుకాలు
 1450. సంఖర్షనాపురం
 1451. సంగోళ్ళి_రాయణ్ణ
 1452. సంజీవయ్య_ఉద్యానవనము
 1453. సజ్జ
 1454. సజ్జా_జయదేవబాబు
 1455. సత్తెనపల్లె_రైల్వే_స్టేషను
 1456. సత్యనారాయణ_వ్రతము
 1457. సద్లపల్లి
 1458. సప్తసరస్వతులు
 1459. సఫిల్గూడ
 1460. సమర్‌ఖండ్
 1461. సరిపల్లెకుంట
 1462. సర్వలఘు_సీసము
 1463. సర్వేపల్లి_బిట్_–_2
 1464. సర్వేపల్లి_బిట్-1
 1465. సర్వేపల్లి-3_@_ఇసకపాలెం
 1466. సర్వేపల్లి-4_@_ఎన్.జి.పాలెం
 1467. సల్వార్
 1468. సవతి
 1469. సంస్కృత
 1470. సహీ_బుఖారీ
 1471. సహీ_ముస్లిం
 1472. సాంగ్‌క్రాన్_(శ్రీ_లంక)
 1473. సాన్‌మారినో
 1474. సాఫ్ట్_టచ్_నా_హృదయంలో_నిదురించే_చెలీ
 1475. సావొటోమ్_&_ప్రిన్సిపె
 1476. సాహీతీ_వి'శారద'
 1477. సికింద్రాబాద్_రైల్వే_విభాగము
 1478. సింగపూర్
 1479. సిట్రస్_రెటిక్యులెట
 1480. సిండెగా_జిల్లా
 1481. సిద్దేశ్వరానంద_భారతి
 1482. సిద్ధాంతము
 1483. సింధూ_లిపి
 1484. సియెర్రా_లియోన్
 1485. సిరు_పులియూర్
 1486. సిసామం_ఇండికమ్
 1487. సింహగిరి_కృష్ణమాచార్యులు
 1488. సీతారామకల్యాణం_(1986_సినిమా)
 1489. సీరిపి_ఆంజనేయులు
 1490. సీషెల్లిస్
 1491. సీసపద్యము
 1492. సుగుణసుందరి_కధ
 1493. సునామీ
 1494. సుమతీ_శతకం
 1495. సులభ_కె.కులకర్ణి
 1496. సులోచనా_గాడ్గిల్
 1497. సుసర్ల_దక్షిణామూర్తి_శాస్త్రి
 1498. సూఫీలు
 1499. సెంట్రల్_టెండన్సీ
 1500. సెయింట్_విన్సెంట్_&_గ్రెనడీన్స్
 1501. సెల్_ఫోన్
 1502. సైతాను
 1503. సైదాపురం_(యాదగిరిగుట్ట_మండలం)
 1504. సోఫా
 1505. సోమదత్తా_సింహా
 1506. సోమనాథుడు
 1507. సోమాజిగూడ
 1508. సోహ్రాబ్_మోడి
 1509. సౌరకుటుంబం
 1510. స్టైరీన్‌
 1511. స్వర_నీణాపాణి
 1512. స్వరలాసిక
 1513. స్వాజిలాండ్
 1514. స్వాజీల్యాండ్
 1515. స్వాతి_ముత్యం
 1516. స్వామి_చిన్మయనంద_సరస్వతి
 1517. స్వామి_వివేకానంద_ప్రపంచ_మత_సమ్మేళనం_ప్రసంగం
 1518. హంతకులొస్తున్నారు_జాగ్రత్త
 1519. హనుమంతుని_ఫలం
 1520. హనోకు_గ్రంథము
 1521. హలీమ్
 1522. హాలోజన్
 1523. హాలోజెన్
 1524. హిట్లర్
 1525. హిందూమతము
 1526. హిప్న్‌ల్లి
 1527. హిమాయత్‌నగర్,_హైదరాబాదు
 1528. హెచ్.డి.ఐ
 1529. హేలోజెన్
 1530. హైటీ
 1531. హొగెనక్కల్_జలపాతం
 1532. హొమియోపతీ
 1533. హోండూరస్
 1534. హోమో_ఎరెక్టసు
 1535. హ్యాపి