అష్టార్ఘ్యములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • అష్టార్ఘ్యములు:

1.పెరుగు,2. తేనె,3. నెయ్యి,4. అక్షతలు, 5.గఱిక,6. నువ్వులు, 7.దర్భ, 8.పుష్పము.