చతుర్విధ అధర్మములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చతుర్విధ అధర్మము : సంకేతపదకోశము (రవ్వా శ్రీహరి) 1. ద్యూతము, 2. పానము, 3. స్త్రీలు, 4. సూనలు. [భాగవతము 1-17-39]