వికీపీడియా:పేజీల గణాంకాలు/ఒకే దిద్దుబాటుతో ఆగిపోయిన వ్యాసపు చర్చ పేజీలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కొన్ని వ్యాసాల చర్చ పేజీలను పరిశీలిస్తే వాటిలో ఒకే దిద్దుబాటు జరిగి ఉంటుంది (అంటే పేజీని సృష్టించిన దిద్దుబాటు అన్నమాట). ఆ తరువాత ఆ చర్చ ముందుకు సాగలేదు. ఆ దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి ఏదైనా సందేహం అడిగి ఉండవచ్చు. ఏదైనా సూచన చేసి ఉండవచ్చు, ఏదైన సహాయం కోరి ఉండవచ్చు. లేదా ఇవేవీ కాకపోనూ వచ్చు. పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేనిదైనా కావచ్చు. అది ఏమిటో చూస్తే గానీ తెలియదు. సదరు ఒంటి దిద్దుబాటు చర్చ పేజీల జాబితాను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఈ జాబితాను తయారు చేసేటపుడు కింది అంశాలను గమనింపు లోకి తీసుకున్నాం:

  1. కేవలం చర్చ: పేరుబరికి చెందిన పేజీలనే తీసుకున్నాం
  2. ఒకే దిద్దుబాటు ఉన్న చర్చ పేజీలై ఉండాలి
  3. అవి దారిమార్పు పేజీలు అయి ఉండకూడదు
  4. లాగినై ఉన్న వాడుకరులను మాత్రమే పరిగణించాలి
  5. మూస పెట్టిన దిద్దుబాట్లను పరిగణించకూడదు. అంటే బొమ్మ కావాలనో, ఈ పేజీని ఫలానా ప్రాజెక్టులో భాగంగా సృష్టించాం/విస్తరించాం వంటివో మూసలు పెట్టిన పేజీలను పరిగణించ కూడదు.

పై నిబంధనల ప్రకారం తయారు చేసిన పేజీల జాబితాను వాడుకరి వారీగా కింది పట్టికల్లో చూడొచ్చు.

501 పైచిలుకు పేజీలు[మార్చు]

ఈ తరగతిలో ఒకే వాడుకరి - యర్రా రామారావు - ఉన్నారు. పేజీల జాబితా:

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ తీసుకున్న చర్య
1 యర్రా రామారావు చర్చ:నరసాపురం 30-04-18 ఇది చర్చ:నరసాపురం (అయోమయ నివృత్తి) పేజీకి సంబందించినది.కావున వాస్తవపేజీకి తరలింపు చేసాను
2 యర్రా రామారావు చర్చ:రంగారెడ్డిఈస్ట్ 01-01-19
3 యర్రా రామారావు చర్చ:కొత్త_రేమల్లె 14-02-19
4 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓనావ 06-03-19
5 యర్రా రామారావు చర్చ:కృష్ణా_జిల్లా_కథా_రచయితలు 06-03-19
6 యర్రా రామారావు చర్చ:బాలయోగి_దేవాలయం 28-03-19
7 యర్రా రామారావు చర్చ:అమ్మన్న_అగ్రహారం_రాజుపాలెం 28-03-19
8 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓటు_హక్కు 01-04-19
9 యర్రా రామారావు చర్చ:వానపల్లిపాలెం 03-05-19
10 యర్రా రామారావు చర్చ:మన్సాన్‌పల్లి-2_(ఆందోల్) 23-05-19
11 యర్రా రామారావు చర్చ:చావా_శివకోటి 10-06-19
12 యర్రా రామారావు చర్చ:హెచ్.సిద్దాపురం 16-08-19
13 యర్రా రామారావు చర్చ:మడేనహళ్లి 20-08-19
14 యర్రా రామారావు చర్చ:నాగలాపురం_(డి.హిరేహాల్_మండలం) 21-08-19
15 యర్రా రామారావు చర్చ:మురడి 21-08-19
16 యర్రా రామారావు చర్చ:హులికల్లు_(డి.హిరేహాల్_మండలం) 21-08-19
17 యర్రా రామారావు చర్చ:సోమలాపురం 21-08-19
18 యర్రా రామారావు చర్చ:హిర్దేహాళ్ 21-08-19
19 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబులాపురం_(డి.హిరేహాల్_మండలం) 22-08-19
20 యర్రా రామారావు చర్చ:నేమకల్లు 22-08-19
21 యర్రా రామారావు చర్చ:లక్ష్మిపురం_(డి.హిరేహాల్_మండలం) 22-08-19
22 యర్రా రామారావు చర్చ:బొమ్మనహాళ్ 22-08-19
23 యర్రా రామారావు చర్చ:ఏలంజి 23-08-19
24 యర్రా రామారావు చర్చ:హరేసముద్రం_(బొమ్మనహాళ్_మండలం) 23-08-19
25 యర్రా రామారావు చర్చ:లింగదహళ్ 23-08-19
26 యర్రా రామారావు చర్చ:శ్రీధరగట్ట 23-08-19
27 యర్రా రామారావు చర్చ:సింగనహళ్లి 23-08-19
28 యర్రా రామారావు చర్చ:బొల్లనగుడ్డం 23-08-19
29 యర్రా రామారావు చర్చ:కల్లుదేవనహళ్లి 23-08-19
30 యర్రా రామారావు చర్చ:బండూరు 23-08-19
31 యర్రా రామారావు చర్చ:కొలగనహళ్లి 23-08-19
32 యర్రా రామారావు చర్చ:మాలాపురం 27-08-19
33 యర్రా రామారావు చర్చ:డొనేకల్ 27-08-19
34 యర్రా రామారావు చర్చ:పొలికి 27-08-19
35 యర్రా రామారావు చర్చ:విడపనకల్లు_మండలం 27-08-19
36 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దకొట్టాలపల్లి 27-08-19
37 యర్రా రామారావు చర్చ:కడదరబెంచి 27-08-19
38 యర్రా రామారావు చర్చ:పాల్తూరు 27-08-19
39 యర్రా రామారావు చర్చ:హవళిగి 27-08-19
40 యర్రా రామారావు చర్చ:హంచనహల్ 27-08-19
41 యర్రా రామారావు చర్చ:గులపాల్యం 28-08-19
42 యర్రా రామారావు చర్చ:రాగులపాడు 28-08-19
43 యర్రా రామారావు చర్చ:పి.సి.ప్యాపిలి 28-08-19
44 యర్రా రామారావు చర్చ:విడపనకల్లు 28-08-19
45 యర్రా రామారావు చర్చ:గంజికుంట_(వజ్రకరూరు_మండలం) 28-08-19
46 యర్రా రామారావు చర్చ:కొనకొండ్ల 28-08-19
47 యర్రా రామారావు చర్చ:పందికుంట_(వజ్రకరూరు_మండలం) 28-08-19
48 యర్రా రామారావు చర్చ:కొంగనపల్లి_(గుంతకల్లు_మండలం) 29-08-19
49 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబులాపురం_(గుంతకల్లు_మండలం) 29-08-19
50 యర్రా రామారావు చర్చ:కమ్మకొట్టాల 29-08-19
51 యర్రా రామారావు చర్చ:నెలగొండ 29-08-19
52 యర్రా రామారావు చర్చ:సంగాల_(గుంతకల్లు_మండలం) 29-08-19
53 యర్రా రామారావు చర్చ:వై.టి.చెరువు 29-08-19
54 యర్రా రామారావు చర్చ:వెంకటాంపల్లి_(వజ్రకరూరు_మండలం) 29-08-19
55 యర్రా రామారావు చర్చ:పాత_కొత్తచెరువు 29-08-19
56 యర్రా రామారావు చర్చ:కసాపురం 29-08-19
57 యర్రా రామారావు చర్చ:నాగసముద్రం_(గుంతకల్లు_మండలం) 30-08-19
58 యర్రా రామారావు చర్చ:కొజ్జేపల్లి 31-08-19
59 యర్రా రామారావు చర్చ:బేతాపల్లి 31-08-19
60 యర్రా రామారావు చర్చ:మామడూరు 31-08-19
61 యర్రా రామారావు చర్చ:పెదొడ్డి_(గుత్తి_మండలం) 31-08-19
62 యర్రా రామారావు చర్చ:రజాపురం_(గుత్తి_మండలం) 31-08-19
63 యర్రా రామారావు చర్చ:కొత్తపేట_(గుత్తి_మండలం) 31-08-19
64 యర్రా రామారావు చర్చ:లచ్చానుపల్లి 31-08-19
65 యర్రా రామారావు చర్చ:బసినేపల్లి 31-08-19
66 యర్రా రామారావు చర్చ:ధర్మాపురం_(గుత్తి_మండలం) 31-08-19
67 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రాహ్మణపల్లి_(గుత్తి_మండలం) 31-08-19
68 యర్రా రామారావు చర్చ:కరిడికొండ 31-08-19
69 యర్రా రామారావు చర్చ:తిమ్మాపురం_(పెద్దవడుగూరు) 01-09-19
70 యర్రా రామారావు చర్చ:మార్నేపల్లి 01-09-19
71 యర్రా రామారావు చర్చ:మల్లేనిపల్లి_(పెద్దవడుగూరు_మండలం) 02-09-19
72 యర్రా రామారావు చర్చ:రావులుడికి 02-09-19
73 యర్రా రామారావు చర్చ:ముప్పాళగుత్తి 02-09-19
74 యర్రా రామారావు చర్చ:మేడిమాకులపల్లి 02-09-19
75 యర్రా రామారావు చర్చ:మిడుతూరు_(పెద్దవడుగూరు_మండలం) 02-09-19
76 యర్రా రామారావు చర్చ:కోనాపురం_(పెద్దవడగూరు_మండలం) 03-09-19
77 యర్రా రామారావు చర్చ:కొండూరు_(పెద్దవడుగూరు_మండలం) 03-09-19
78 యర్రా రామారావు చర్చ:నాగలాపురం_(పెద్దవడుగూరు_మండలం) 03-09-19
79 యర్రా రామారావు చర్చ:పెనకలపాడు 03-09-19
80 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దవడుగూరు 04-09-19
81 యర్రా రామారావు చర్చ:గుత్తి_(గ్రామీణ) 04-09-19
82 యర్రా రామారావు చర్చ:కండ్లగూడూరు 04-09-19
83 యర్రా రామారావు చర్చ:మొలకతాళ్ల 04-09-19
84 యర్రా రామారావు చర్చ:చందన_(యాడికి_మండలం) 06-09-19
85 యర్రా రామారావు చర్చ:కమలపాడు_(యాడికి_మండలం) 06-09-19
86 యర్రా రామారావు చర్చ:రాయలచెరువు_(యాడికి_మండలం) 06-09-19
87 యర్రా రామారావు చర్చ:వేములపాడు_(యాడికి_మండలం) 06-09-19
88 యర్రా రామారావు చర్చ:నిట్టూరు_(యాడికి_మండలం) 06-09-19
89 యర్రా రామారావు చర్చ:కుందనకోట 06-09-19
90 యర్రా రామారావు చర్చ:కోనుప్పలపాడు 06-09-19
91 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబులాపురం_(యాడికి_మండలం) 06-09-19
92 యర్రా రామారావు చర్చ:పుప్పాల 06-09-19
93 యర్రా రామారావు చర్చ:భోగసముద్రం_(తాడిపత్రి_మండలం) 10-09-19
94 యర్రా రామారావు చర్చ:సజ్జలదిన్నె 10-09-19
95 యర్రా రామారావు చర్చ:వెంకటాంపల్లి_(తాడిపత్రి_మండలం) 10-09-19
96 యర్రా రామారావు చర్చ:కోమలి_(తాడిపత్రి_మండలం) 10-09-19
97 యర్రా రామారావు చర్చ:సీతారామపురం_(తాడిపత్రి_మండలం) 10-09-19
98 యర్రా రామారావు చర్చ:పులిప్రొద్దుటూరు 10-09-19
99 యర్రా రామారావు చర్చ:కావేటిసముద్రం 10-09-19
100 యర్రా రామారావు చర్చ:గంగాదేవిపల్లి_(తాడిపత్రి_మండలం) 10-09-19
101 యర్రా రామారావు చర్చ:వెలమకూరు_(తాడిపత్రి_మండలం) 10-09-19
102 యర్రా రామారావు చర్చ:బోడాయిపల్లి 11-09-19
103 యర్రా రామారావు చర్చ:హుసేనాపురం 11-09-19
104 యర్రా రామారావు చర్చ:వంగనూరు 11-09-19
105 యర్రా రామారావు చర్చ:పసలూరు 12-09-19
106 యర్రా రామారావు చర్చ:ముచ్చుకోట 12-09-19
107 యర్రా రామారావు చర్చ:పెండేకల్లు_(పెద్దపప్పూరు_మండలం) 12-09-19
108 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దయక్కలూరు 12-09-19
109 యర్రా రామారావు చర్చ:గార్లదిన్నె(పెద్దపప్పూరు_మండలం) 12-09-19
110 యర్రా రామారావు చర్చ:కల్లుమడి 13-09-19
111 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దపప్పూరు 13-09-19
112 యర్రా రామారావు చర్చ:కుమ్మెత్త 13-09-19
113 యర్రా రామారావు చర్చ:కొరివిపల్లి_(శింగనమల_మండలం) 13-09-19
114 యర్రా రామారావు చర్చ:మట్లగొంది 14-09-19
115 యర్రా రామారావు చర్చ:రాచపల్లి_(శింగనమల_మండలం) 14-09-19
116 యర్రా రామారావు చర్చ:సోదనపల్లి 14-09-19
117 యర్రా రామారావు చర్చ:తరిమెల 14-09-19
118 యర్రా రామారావు చర్చ:సలకంచెరువు 14-09-19
119 యర్రా రామారావు చర్చ:మాచవరం_మండలం_(గుంటూరు_జిల్లా) 14-09-19
120 యర్రా రామారావు చర్చ:చక్రాయపేట_(శింగనమల_మండలం) 14-09-19
121 యర్రా రామారావు చర్చ:లోలూరు 14-09-19
122 యర్రా రామారావు చర్చ:పెరవలి_(శింగనమల_మండలం) 14-09-19
123 యర్రా రామారావు చర్చ:నిదనవాడ 14-09-19
124 యర్రా రామారావు చర్చ:శింగనమల 15-09-19
125 యర్రా రామారావు చర్చ:చెన్నయ్యపాలెం 17-09-19
126 యర్రా రామారావు చర్చ:రామగిరి_(పామిడి_మండలం) 18-09-19
127 యర్రా రామారావు చర్చ:పాళ్యం_(పామిడి_మండలం) 18-09-19
128 యర్రా రామారావు చర్చ:సొరకాయలపేట_(పామిడి_మండలం) 18-09-19
129 యర్రా రామారావు చర్చ:తంబళ్లపల్లి_(పామిడి_మండలం) 18-09-19
130 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎదురూరు_(పామిడి_మండలం) 18-09-19
131 యర్రా రామారావు చర్చ:ఖాదర్‌పేట 18-09-19
132 యర్రా రామారావు చర్చ:రామరాజుపల్లి_(పామిడి_మండలం) 18-09-19
133 యర్రా రామారావు చర్చ:పామిడి_మండలం 18-09-19
134 యర్రా రామారావు చర్చ:కత్రిమల 18-09-19
135 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎద్దులపల్లి 18-09-19
136 యర్రా రామారావు చర్చ:పొగరూరు 18-09-19
137 యర్రా రామారావు చర్చ:నీలూరు 18-09-19
138 యర్రా రామారావు చర్చ:పెనకచెర్ల 19-09-19
139 యర్రా రామారావు చర్చ:సంజీవపురం_(గార్లదిన్నె) 19-09-19
140 యర్రా రామారావు చర్చ:పులకుర్తి_(కోడుమూరు_మండలం) 19-09-19
141 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎర్రగుంట్ల_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
142 యర్రా రామారావు చర్చ:గుడ్డాలపల్లి_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
143 యర్రా రామారావు చర్చ:ముంటిమడుగు 20-09-19
144 యర్రా రామారావు చర్చ:బూరుగుపల్లి_(వికారాబాద్_మండలం) 20-09-19
145 యర్రా రామారావు చర్చ:కృిష్ణాపురం_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
146 యర్రా రామారావు చర్చ:బూరుగుపల్లి_(బోయినపల్లి_మండలం) 20-09-19
147 యర్రా రామారావు చర్చ:కొప్పలకొండ 20-09-19
148 యర్రా రామారావు చర్చ:సిరివరం_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
149 యర్రా రామారావు చర్చ:కల్లూరు_అగ్రహారం 20-09-19
150 యర్రా రామారావు చర్చ:బూదేడు 20-09-19
151 యర్రా రామారావు చర్చ:కేశవాపురం_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
152 యర్రా రామారావు చర్చ:మర్తాడు_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
153 యర్రా రామారావు చర్చ:కోటంక 20-09-19
154 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబులాపురం_(గార్లదిన్నె_మండలం) 20-09-19
155 యర్రా రామారావు చర్చ:బూరుగుపల్లి_(గంగాధర_మండలం) 20-09-19
156 యర్రా రామారావు చర్చ:గార్లదిన్నె 22-09-19
157 యర్రా రామారావు చర్చ:కాళాపురం 22-09-19
158 యర్రా రామారావు చర్చ:కనంపల్లి_(గార్లదిన్నె_మండలం) 22-09-19
159 యర్రా రామారావు చర్చ:నెమళ్లపల్లి 22-09-19
160 యర్రా రామారావు చర్చ:కలగళ్ల 25-09-19
161 యర్రా రామారావు చర్చ:కొర్రకోడు 25-09-19
162 యర్రా రామారావు చర్చ:మరుట్ల 25-09-19
163 యర్రా రామారావు చర్చ:యం.యం.హళ్లి 25-09-19
164 యర్రా రామారావు చర్చ:జయపురం_(కూడేరు_మండలం) 25-09-19
165 యర్రా రామారావు చర్చ:కొత్తపల్లి_(కొత్తపల్లి_మండలం) 25-09-19
166 యర్రా రామారావు చర్చ:కరుట్లపల్లి 26-09-19
167 యర్రా రామారావు చర్చ:కడదరకుంట 26-09-19
168 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రాహ్మణపల్లి_(కూడేరు_మండలం) 26-09-19
169 యర్రా రామారావు చర్చ:పెన్న_అహోబిళం 27-09-19
170 యర్రా రామారావు చర్చ:రాయంపల్లి 27-09-19
171 యర్రా రామారావు చర్చ:వ్యాసపురం 27-09-19
172 యర్రా రామారావు చర్చ:రేణుమాకులపల్లి 27-09-19
173 యర్రా రామారావు చర్చ:రాకెట్ల 27-09-19
174 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దముష్టూరు 27-09-19
175 యర్రా రామారావు చర్చ:బూదగవి 27-09-19
176 యర్రా రామారావు చర్చ:కోనాపురం_(ఉరవకొండ_మండలం) 27-09-19
177 యర్రా రామారావు చర్చ:రాచర్ల_(ఉరవకొండ_మండలం) 27-09-19
178 యర్రా రామారావు చర్చ:నింబగల్లు 27-09-19
179 యర్రా రామారావు చర్చ:నెరమెట్ల 27-09-19
180 యర్రా రామారావు చర్చ:మైలారంపల్లి 27-09-19
181 యర్రా రామారావు చర్చ:వై.రాంపురం 27-09-19
182 యర్రా రామారావు చర్చ:వెలిగొండ 27-09-19
183 యర్రా రామారావు చర్చ:మోపిడి 27-09-19
184 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దకౌకుంట్ల 27-09-19
185 యర్రా రామారావు చర్చ:గంగవరం_(బెళుగుప్ప_మండలం) 30-09-19
186 యర్రా రామారావు చర్చ:కోనంపల్లి_(బెళుగుప్ప_మండలం) 30-09-19
187 యర్రా రామారావు చర్చ:శిర్పి 30-09-19
188 యర్రా రామారావు చర్చ:బుడిగుమ్మ 30-09-19
189 యర్రా రామారావు చర్చ:కాల్వపల్లి_(బెళుగుప్ప_మండలం) 30-09-19
190 యర్రా రామారావు చర్చ:నరసాపురం_(బెళుగుప్ప_మండలం) 30-09-19
191 యర్రా రామారావు చర్చ:హనిమిరెడ్డిపల్లి_(బెళుగుప్ప_మండలం) 30-09-19
192 యర్రా రామారావు చర్చ:ఉడేగోళం_(కణేకల్లు_మండలం) 03-10-19
193 యర్రా రామారావు చర్చ:మెచ్చిరి 03-10-19
194 యర్రా రామారావు చర్చ:బెన్నికల్ 03-10-19
195 యర్రా రామారావు చర్చ:గ్రామదట్ల 03-10-19
196 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రహ్మసముద్రం_(కణేకల్లు_మండలం) 03-10-19
197 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎర్రగుంట_(కణేకల్లు_మండలం) 03-10-19
198 యర్రా రామారావు చర్చ:మీనహళ్లి 03-10-19
199 యర్రా రామారావు చర్చ:సొల్లాపురం 03-10-19
200 యర్రా రామారావు చర్చ:బిదరుకొంతం 03-10-19
201 యర్రా రామారావు చర్చ:మాల్యం 03-10-19
202 యర్రా రామారావు చర్చ:కళేకుర్తి 03-10-19
203 యర్రా రామారావు చర్చ:బొందనకల్లు 03-10-19
204 యర్రా రామారావు చర్చ:మల్లాపురం_(రాయదుర్గం_మండలం) 03-10-19
205 యర్రా రామారావు చర్చ:రాచమర్రి_(కణేకల్లు_మండలం) 03-10-19
206 యర్రా రామారావు చర్చ:రొంపిచర్ల_మండలం_(చిత్తూరు_జిల్లా) 03-10-19
207 యర్రా రామారావు చర్చ:వడ్రహొన్నూరు 03-10-19
208 యర్రా రామారావు చర్చ:హనకనహళ్ 03-10-19
209 యర్రా రామారావు చర్చ:నాగిరెడ్డిపల్లి_(రాయదుర్గం_మండలం) 03-10-19
210 యర్రా రామారావు చర్చ:కొంతానపల్లి 03-10-19
211 యర్రా రామారావు చర్చ:హుళికెర 03-10-19
212 యర్రా రామారావు చర్చ:చదం 03-10-19
213 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎన్.హనుమాపురం 03-10-19
214 యర్రా రామారావు చర్చ:పల్లేపల్లి 03-10-19
215 యర్రా రామారావు చర్చ:బాగినాయకన_హళ్లి 03-10-19
216 యర్రా రామారావు చర్చ:తిరుపతి_గ్రామీణ_మండలం 03-10-19
217 యర్రా రామారావు చర్చ:రేకులకుంట 03-10-19
218 యర్రా రామారావు చర్చ:గుమ్మఘట్ట 06-10-19
219 యర్రా రామారావు చర్చ:కలుగోడు 06-10-19
220 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎస్.హోసహళ్లి 06-10-19
221 యర్రా రామారావు చర్చ:భూపసముద్రం 06-10-19
222 యర్రా రామారావు చర్చ:భైరవానితిప్ప 06-10-19
223 యర్రా రామారావు చర్చ:బేలోడు 06-10-19
224 యర్రా రామారావు చర్చ:రంగసముద్రం_(గుమ్మఘట్ట_మండలం) 06-10-19
225 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రహ్మసముద్రం 07-10-19
226 యర్రా రామారావు చర్చ:తీటకల్లు 07-10-19
227 యర్రా రామారావు చర్చ:భైరసముద్రం 07-10-19
228 యర్రా రామారావు చర్చ:సంతేకొండాపురం 07-10-19
229 యర్రా రామారావు చర్చ:పిల్లలపల్లి 07-10-19
230 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎరడికెర 07-10-19
231 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎర్రగొండాపురం 07-10-19
232 యర్రా రామారావు చర్చ:చెలిమేపల్లి 07-10-19
233 యర్రా రామారావు చర్చ:కన్నేపల్లి_(బ్రహ్మసముద్రం_మండలం) 07-10-19
234 యర్రా రామారావు చర్చ:పడమటి_కోడిపల్లి 07-10-19
235 యర్రా రామారావు చర్చ:ములకలేడు 19-10-19
236 యర్రా రామారావు చర్చ:యాటకల్లు 19-10-19
237 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎస్.మల్లాపురం 19-10-19
238 యర్రా రామారావు చర్చ:శెట్టూరు 19-10-19
239 యర్రా రామారావు చర్చ:వర్లి 19-10-19
240 యర్రా రామారావు చర్చ:పాలవాయి_(కళ్యాణదుర్గం_మండలం) 19-10-19
241 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎనుమలదొడ్డి 19-10-19
242 యర్రా రామారావు చర్చ:బెస్తరపల్లి 19-10-19
243 యర్రా రామారావు చర్చ:కరిగానిపల్లి 19-10-19
244 యర్రా రామారావు చర్చ:ముదిగల్లు 19-10-19
245 యర్రా రామారావు చర్చ:బసాపురం 19-10-19
246 యర్రా రామారావు చర్చ:కుందుర్పి 19-10-19
247 యర్రా రామారావు చర్చ:నిజవల్లి 19-10-19
248 యర్రా రామారావు చర్చ:మలయనూరు 19-10-19
249 యర్రా రామారావు చర్చ:బెద్రహళ్లి 19-10-19
250 యర్రా రామారావు చర్చ:కళ్యాణదుర్గం_(గ్రామీణ) 19-10-19
251 యర్రా రామారావు చర్చ:కైరేవు 19-10-19
252 యర్రా రామారావు చర్చ:మానిరేవు 19-10-19
253 యర్రా రామారావు చర్చ:బొచ్చుపల్లి 19-10-19
254 యర్రా రామారావు చర్చ:పడమటి_యాలేరు 25-10-19
255 యర్రా రామారావు చర్చ:కాటిగానికాల్వ 25-10-19
256 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రాహ్మణ_యాలేరు 25-10-19
257 యర్రా రామారావు చర్చ:కామారుపల్లి 25-10-19
258 యర్రా రామారావు చర్చ:సనప 25-10-19
259 యర్రా రామారావు చర్చ:సోమలదొడ్డి 25-10-19
260 యర్రా రామారావు చర్చ:ఉప్పరపల్లి_(అనంతపురం_మండలం) 25-10-19
261 యర్రా రామారావు చర్చ:కొడిమి 25-10-19
262 యర్రా రామారావు చర్చ:కందకూరు 25-10-19
263 యర్రా రామారావు చర్చ:కురుగుంట 25-10-19
264 యర్రా రామారావు చర్చ:తాటిచెర్ల_(అనంతపురం_మండలం) 25-10-19
265 యర్రా రామారావు చర్చ:పాపంపేట_(అనంతపురం_మండలం) 25-10-19
266 యర్రా రామారావు చర్చ:ముట్టాల 25-10-19
267 యర్రా రామారావు చర్చ:మన్నీల 25-10-19
268 యర్రా రామారావు చర్చ:రాచానపల్లి 25-10-19
269 యర్రా రామారావు చర్చ:కక్కలపల్లి 25-10-19
270 యర్రా రామారావు చర్చ:సజ్జలకాలువ 25-10-19
271 యర్రా రామారావు చర్చ:కోమటికుంట్ల 26-10-19
272 యర్రా రామారావు చర్చ:రెడ్డిపల్లి_(బుక్కరాయసముద్రం_మండలం) 26-10-19
273 యర్రా రామారావు చర్చ:కుమ్మనమల 26-10-19
274 యర్రా రామారావు చర్చ:కడవకల్లు 26-10-19
275 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎ.కొండాపురం 26-10-19
276 యర్రా రామారావు చర్చ:బోడిగానిదొడ్డి 26-10-19
277 యర్రా రామారావు చర్చ:పొడరాళ్ల 26-10-19
278 యర్రా రామారావు చర్చ:బాలాపురం 26-10-19
279 యర్రా రామారావు చర్చ:బుక్కరాయసముద్రం 26-10-19
280 యర్రా రామారావు చర్చ:సూరేపల్లి_(పుట్లూరు_మండలం) 26-10-19
281 యర్రా రామారావు చర్చ:మడుగుపల్లి 26-10-19
282 యర్రా రామారావు చర్చ:కె.కె.అగ్రహారం 26-10-19
283 యర్రా రామారావు చర్చ:కొర్రపాడు_(బుక్కరాయసముద్రం_మండలం) 26-10-19
284 యర్రా రామారావు చర్చ:సిద్దంపేట 26-10-19
285 యర్రా రామారావు చర్చ:కందికాపుల 26-10-19
286 యర్రా రామారావు చర్చ:రంగరాజుకుంట 26-10-19
287 యర్రా రామారావు చర్చ:చెన్నరాయునిపల్లి_(బుక్కరాయసముద్రం_మండలం) 26-10-19
288 యర్రా రామారావు చర్చ:మద్దిపల్లి 26-10-19
289 యర్రా రామారావు చర్చ:పుట్లూరు 26-10-19
290 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎల్లుట్ల 26-10-19
291 యర్రా రామారావు చర్చ:సింగవరం_(యల్లనూరు_మండలం) 27-10-19
292 యర్రా రామారావు చర్చ:మేడికుర్తి 27-10-19
293 యర్రా రామారావు చర్చ:యల్లనూరు 27-10-19
294 యర్రా రామారావు చర్చ:కచ్చర్లకుంట 27-10-19
295 యర్రా రామారావు చర్చ:నిట్టూరు_(యల్లనూరు_మండలం) 27-10-19
296 యర్రా రామారావు చర్చ:వేములపల్లి_(యల్లనూరు_మండలం) 27-10-19
297 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దమల్లేపల్లి 27-10-19
298 యర్రా రామారావు చర్చ:వెన్నపూసపల్లి 27-10-19
299 యర్రా రామారావు చర్చ:మల్లగుండ్ల 28-10-19
300 యర్రా రామారావు చర్చ:చింతకాయమంద 28-10-19
301 యర్రా రామారావు చర్చ:శివంపల్లి_(తాడిమర్రి_మండలం) 29-10-19
302 యర్రా రామారావు చర్చ:యం.అగ్రహారం 29-10-19
303 యర్రా రామారావు చర్చ:పిన్నదరి 29-10-19
304 యర్రా రామారావు చర్చ:తిరుమలాపురం_(తాడిమర్రి_మండలం) 29-10-19
305 యర్రా రామారావు చర్చ:నిడిగల్లు_(తాడిమర్రి_మండలం) 29-10-19
306 యర్రా రామారావు చర్చ:బంగారం_పేట 29-10-19
307 యర్రా రామారావు చర్చ:పాల్యం_(తాడిమర్రి) 29-10-19
308 యర్రా రామారావు చర్చ:తాడిమర్రి 29-10-19
309 యర్రా రామారావు చర్చ:కునుకుంట్ల_(తాడిమర్రి_మండలం) 29-10-19
310 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దకోట్ల 29-10-19
311 యర్రా రామారావు చర్చ:కొండమనాయనిపాలెం_(తాడిమర్రి_మండలం) 29-10-19
312 యర్రా రామారావు చర్చ:ఈదుల_ముష్టూరు 30-10-19
313 యర్రా రామారావు చర్చ:రాఘవంపల్లి 30-10-19
314 యర్రా రామారావు చర్చ:బత్తలపల్లి_మండలం 30-10-19
315 యర్రా రామారావు చర్చ:బత్తలపల్లి_(బత్తలపల్లి_మండలం) 30-10-19
316 యర్రా రామారావు చర్చ:మాల్యవంతం 30-10-19
317 యర్రా రామారావు చర్చ:సంజీవపురం_(బత్తలపల్లి_మండలం) 30-10-19
318 యర్రా రామారావు చర్చ:సంగాల_(బత్తలపల్లి_మండలం) 30-10-19
319 యర్రా రామారావు చర్చ:బొప్పేపల్లి_(యల్లనూరు_మండలం) 30-10-19
320 యర్రా రామారావు చర్చ:తంబాపురం 30-10-19
321 యర్రా రామారావు చర్చ:కల్లూరు_(యల్లనూరు_మండలం) 30-10-19
322 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబులాపురం_(బత్తలపల్లి_మండలం) 30-10-19
323 యర్రా రామారావు చర్చ:బొమ్మేపర్తి 31-10-19
324 యర్రా రామారావు చర్చ:పలాస_కాశీబుగ్గ_పురపాలక_సంఘం 31-10-19
325 యర్రా రామారావు చర్చ:బండమీదపల్లి 02-11-19
326 యర్రా రామారావు చర్చ:బుక్కచెర్ల 02-11-19
327 యర్రా రామారావు చర్చ:రాప్తాడు 02-11-19
328 యర్రా రామారావు చర్చ:హంపాపురం 02-11-19
329 యర్రా రామారావు చర్చ:గంగులకుంట 02-11-19
330 యర్రా రామారావు చర్చ:మరూరు 02-11-19
331 యర్రా రామారావు చర్చ:పాలచెర్ల 02-11-19
332 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎర్రగుంట_(రాప్తాడు_మండలం) 02-11-19
333 యర్రా రామారావు చర్చ:ముతవకుంట్ల 03-11-19
334 యర్రా రామారావు చర్చ:మద్దలచెరువు 03-11-19
335 యర్రా రామారావు చర్చ:తల్లిమడుగుల 03-11-19
336 యర్రా రామారావు చర్చ:కోనేటినాయనిపాలెం 03-11-19
337 యర్రా రామారావు చర్చ:ముక్తాపురం_(కనగానపల్లి_మండలం) 03-11-19
338 యర్రా రామారావు చర్చ:భానుకోట 03-11-19
339 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎలక్కుంట్ల 03-11-19
340 యర్రా రామారావు చర్చ:రాళ్లపల్లి 04-11-19
341 యర్రా రామారావు చర్చ:పాళ్లూరు_(కంబదూరు_మండలం) 04-11-19
342 యర్రా రామారావు చర్చ:రాళ్ల_అనంతపురం 04-11-19
343 యర్రా రామారావు చర్చ:కురాకులపల్లి 04-11-19
344 యర్రా రామారావు చర్చ:వెంకటంపల్లి_(కంబదూరు_మండలం) 04-11-19
345 యర్రా రామారావు చర్చ:కర్తనపర్తి 04-11-19
346 యర్రా రామారావు చర్చ:రాంపురం_(కంబదూరు_మండలం) 04-11-19
347 యర్రా రామారావు చర్చ:జెల్లిపల్లి 04-11-19
348 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబగానిపల్లి 04-11-19
349 యర్రా రామారావు చర్చ:నూతిమడుగు 04-11-19
350 యర్రా రామారావు చర్చ:మందకుర్లపల్లి 04-11-19
351 యర్రా రామారావు చర్చ:ములకనూరు 04-11-19
352 యర్రా రామారావు చర్చ:రామాపురం,_కంబదూరు 04-11-19
353 యర్రా రామారావు చర్చ:పేరూరు_(రామగిరి_మండలం) 08-11-19
354 యర్రా రామారావు చర్చ:రామగిరి_మండలం 08-11-19
355 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎగువపల్లి_(కొత్తగేరి) 09-11-19
356 యర్రా రామారావు చర్చ:శేషాద్రిభట్ర_హళ్లి 09-11-19
357 యర్రా రామారావు చర్చ:మక్కినవారిపల్లి 09-11-19
358 యర్రా రామారావు చర్చ:గంతిమర్రి 09-11-19
359 యర్రా రామారావు చర్చ:పోలేపల్లి_(రామగిరి_మండలం) 09-11-19
360 యర్రా రామారావు చర్చ:నసనకోట 09-11-19
361 యర్రా రామారావు చర్చ:మెటారుచింతలపల్లి 09-11-19
362 యర్రా రామారావు చర్చ:కుంటిమద్ది 09-11-19
363 యర్రా రామారావు చర్చ:వెంకటాపురం_(రామగిరి_మండలం) 09-11-19
364 యర్రా రామారావు చర్చ:ముచ్చురామి 10-11-19
365 యర్రా రామారావు చర్చ:పోతుకుంట 10-11-19
366 యర్రా రామారావు చర్చ:ఏలుకుంట్ల 10-11-19
367 యర్రా రామారావు చర్చ:మల్లకాలువ 10-11-19
368 యర్రా రామారావు చర్చ:బసంపల్లి 10-11-19
369 యర్రా రామారావు చర్చ:పోతులనాగేపల్లి 10-11-19
370 యర్రా రామారావు చర్చ:కణుతూరు 10-11-19
371 యర్రా రామారావు చర్చ:సిగిచెర్ల 10-11-19
372 యర్రా రామారావు చర్చ:ఆర్.ఎర్రగుంటపల్లి 10-11-19
373 యర్రా రామారావు చర్చ:కనుముక్కల_(చెన్నేకొత్తపల్లి_మండలం) 10-11-19
374 యర్రా రామారావు చర్చ:ప్యాదిండి 10-11-19
375 యర్రా రామారావు చర్చ:వెల్దుర్తి_(చెన్నేకొత్తపల్లి_మండలం) 10-11-19
376 యర్రా రామారావు చర్చ:పులేటిపల్లి 10-11-19
377 యర్రా రామారావు చర్చ:రావులచెరువు 10-11-19
378 యర్రా రామారావు చర్చ:న్యామద్దల 10-11-19
379 యర్రా రామారావు చర్చ:గంగినేపల్లి 10-11-19
380 యర్రా రామారావు చర్చ:మేడాపురం 10-11-19
381 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రాహ్మణపల్లి_(చెన్నేకొత్తపల్లి_మండలం) 10-11-19
382 యర్రా రామారావు చర్చ:బుడ్డారెడ్డిపల్లి 10-11-19
383 యర్రా రామారావు చర్చ:దామాజిపల్లి 10-11-19
384 యర్రా రామారావు చర్చ:సుబ్బారావుపేట_(ధర్మవరం_మండలం) 10-11-19
385 యర్రా రామారావు చర్చ:నాగసముద్రం_(చెన్నే_కొత్తపల్లి_మండలం) 10-11-19
386 యర్రా రామారావు చర్చ:ముష్టికోవెల 10-11-19
387 యర్రా రామారావు చర్చ:నేలకోట 10-11-19
388 యర్రా రామారావు చర్చ:రేగటిపల్లె 10-11-19
389 యర్రా రామారావు చర్చ:ముక్తాపురం_(ముదిగుబ్బ_మండలం) 12-11-19
390 యర్రా రామారావు చర్చ:బూదనాంపల్లి 12-11-19
391 యర్రా రామారావు చర్చ:కోటిరెడ్డిపల్లి 12-11-19
392 యర్రా రామారావు చర్చ:బ్రహ్మదేవరమర్రి 12-11-19
393 యర్రా రామారావు చర్చ:కొడవండ్లపల్లి 12-11-19
394 యర్రా రామారావు చర్చ:సంకేపల్లి 12-11-19
395 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్దచిగుళ్లరేవు 12-11-19
396 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎస్.బండ్లపల్లి 12-11-19
397 యర్రా రామారావు చర్చ:యస్.బ్రాహ్మణపల్లి 12-11-19
398 యర్రా రామారావు చర్చ:మర్తాడు_(ముదిగుబ్బ_మండలం) 12-11-19
399 యర్రా రామారావు చర్చ:నాగారెడ్డిపల్లి 13-11-19
400 యర్రా రామారావు చర్చ:మల్లేపల్లి_(ముదిగుబ్బ_మండలం) 13-11-19
401 యర్రా రామారావు చర్చ:కొండగట్టుపల్లి 13-11-19
402 యర్రా రామారావు చర్చ:మలకవేముల 13-11-19
403 యర్రా రామారావు చర్చ:సానేవారిపల్లి 13-11-19
404 యర్రా రామారావు చర్చ:మంగలమడక 13-11-19
405 యర్రా రామారావు చర్చ:మదిగుబ్బ 13-11-19
406 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎల్లారెడ్డిపల్లి 13-11-19
407 యర్రా రామారావు చర్చ:తలుపుల 14-11-19
408 యర్రా రామారావు చర్చ:సోమాలవాండ్లపల్లి 14-11-19
409 యర్రా రామారావు చర్చ:లక్కసముద్రం 14-11-19
410 యర్రా రామారావు చర్చ:నంబులపూలకుంట 15-11-19
411 యర్రా రామారావు చర్చ:వెలిచెలిమల 15-11-19
412 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎదురుదోన 24-11-19
413 యర్రా రామారావు చర్చ:పెదబల్లికొత్తపల్లె 24-11-19
414 యర్రా రామారావు చర్చ:కొర్తికోట 24-11-19
415 యర్రా రామారావు చర్చ:మర్రికొమ్మదిన్నె 24-11-19
416 యర్రా రామారావు చర్చ:ముడుపులజీవి 24-11-19
417 యర్రా రామారావు చర్చ:మద్దినాయనిపాలెం 24-11-19
418 యర్రా రామారావు చర్చ:వంకమద్ది_(నంబులపూలకుంట_మండలం) 24-11-19
419 యర్రా రామారావు చర్చ:పరాకువాండ్లపల్లి 24-11-19
420 యర్రా రామారావు చర్చ:ధనియానిచెరువు 24-11-19
421 యర్రా రామారావు చర్చ:పెడబల్లి 24-11-19
422 యర్రా రామారావు చర్చ:కొక్కంటి 24-11-19
423 యర్రా రామారావు చర్చ:పెడబల్లికొత్తపల్లి 03-12-19
424 యర్రా రామారావు చర్చ:బాలసముద్రం_(తనకల్లు_మండలం) 04-12-19
425 యర్రా రామారావు చర్చ:తనకల్లు 04-12-19
426 యర్రా రామారావు చర్చ:కోటపల్లి_(తనకల్లు_మండలం) 04-12-19
427 యర్రా రామారావు చర్చ:బొంతలపల్లి 04-12-19
428 యర్రా రామారావు చర్చ:యరబల్లివాండ్లపల్లి 04-12-19
429 యర్రా రామారావు చర్చ:పెద్ద_ఎద్దులవారిపల్లి 04-12-19
430 యర్రా రామారావు చర్చ:దిగువమందలపల్లె_(తనకల్లు) 04-12-19
431 యర్రా రామారావు చర్చ:మలిరెడ్డిపల్లి 04-12-19
432 యర్రా రామారావు చర్చ:కటారుపల్లి 07-12-19
433 యర్రా రామారావు చర్చ:నల్లచెరువు 08-12-19
434 యర్రా రామారావు చర్చ:మద్దిమడుగు_(నల్లచెరువు_మండలం) 08-12-19
435 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓరువాయి 08-12-19
436 యర్రా రామారావు చర్చ:పంతులచెరువు 08-12-19
437 యర్రా రామారావు చర్చ:రాబర్ట్‌_టేలర్‌ 18-12-19
438 యర్రా రామారావు చర్చ:మద్దివారిగొంది 29-12-19
439 యర్రా రామారావు చర్చ:సోమయాజులపల్లి_(గాండ్లపెంట_మండలం) 29-12-19
440 యర్రా రామారావు చర్చ:గాండ్లపెంట_మండలం 29-12-19
441 యర్రా రామారావు చర్చ:కురుమామిడి 29-12-19
442 యర్రా రామారావు చర్చ:మలమీదపల్లి 29-12-19
443 యర్రా రామారావు చర్చ:కమతంపల్లి 29-12-19
444 యర్రా రామారావు చర్చ:కదిరి_(గ్రామీణ) 30-12-19
445 యర్రా రామారావు చర్చ:కౌలేపల్లి 30-12-19
446 యర్రా రామారావు చర్చ:కొండమనాయనిపాలెం_(కదిరి_మండలం) 30-12-19
447 యర్రా రామారావు చర్చ:కాలసముద్రం 30-12-19
448 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎగువపల్లి 30-12-19
449 యర్రా రామారావు చర్చ:పట్నం_(కదిరి_మండలం) 30-12-19
450 యర్రా రామారావు చర్చ:వర్రావాండ్లపల్లి 30-12-19
451 యర్రా రామారావు చర్చ:ఎర్రదొడ్డి_(కదిరి_మండలం) 30-12-19
452 యర్రా రామారావు చర్చ:ముత్యాలచెరువు 30-12-19
453 యర్రా రామారావు చర్చ:కదిరి_బ్రాహ్మణపల్లి 30-12-19
454 యర్రా రామారావు చర్చ:మొటుకుపల్లి 30-12-19
455 యర్రా రామారావు చర్చ:బత్తలపల్లి_(కదిరి_మండలం) 30-12-19
456 యర్రా రామారావు చర్చ:పందులకుంట 30-12-19
457 యర్రా రామారావు చర్చ:కదిరికుంట్లపల్లి 30-12-19
458 యర్రా రామారావు చర్చ:లోకోజుపల్లి 03-01-20
459 యర్రా రామారావు చర్చ:రామనాథపురం 03-01-20
460 యర్రా రామారావు చర్చ:పూలకుంటపల్లి 03-01-20
461 యర్రా రామారావు చర్చ:అమడగూరు_మండలం 03-01-20
462 యర్రా రామారావు చర్చ:కరిమిరెడ్డిపల్లి 03-01-20
463 యర్రా రామారావు చర్చ:కొండకమర్ల 06-01-20
464 యర్రా రామారావు చర్చ:వెంకటాపురం_(ఓబులదేవరచెరువు) 07-01-20
465 యర్రా రామారావు చర్చ:వీరఓబనపల్లి 07-01-20
466 యర్రా రామారావు చర్చ:ముక్కండ్లవారికొత్తపల్లి 07-01-20
467 యర్రా రామారావు చర్చ:ఓబులదేవరచెరువు 07-01-20
468 యర్రా రామారావు చర్చ:కౌలాలంపూర్ 10-01-20
469 యర్రా రామారావు చర్చ:నల్లమాడ_మండలం 31-01-20
470 యర్రా రామారావు చర్చ:పులగంపల్లి 31-01-20
471 యర్రా రామారావు చర్చ:కురుమల 31-01-20
472 యర్రా రామారావు చర్చ:కాసిపేట_మండలం 05-02-20
473 యర్రా రామారావు చర్చ:కాసిపేట 05-02-20
474 యర్రా రామారావు చర్చ:కె._కోటపాడు_మండలం 06-02-20
475 యర్రా రామారావు చర్చ:గంగంపల్లి 10-02-20
476 యర్రా రామారావు చర్చ:కమ్మవారిపల్లి_(గోరంట్ల_మండలం) 10-02-20
477 యర్రా రామారావు చర్చ:రైతునగరం 10-02-20
478 యర్రా రామారావు చర్చ:వడిగేపల్లి 10-02-20
479 యర్రా రామారావు చర్చ:మల్లపల్లి 10-02-20
480 యర్రా రామారావు చర్చ:మరెడ్డిపల్లి 10-02-20
481 యర్రా రామారావు చర్చ:కాటేపల్లి_(గోరంట్ల_మండలం) 10-02-20
482 యర్రా రామారావు చర్చ:బుగానిపల్లి 10-02-20
483 యర్రా రామారావు చర్చ:గుంతపల్లి 10-02-20
484 యర్రా రామారావు చర్చ:గోరంట్ల_మండలం 10-02-20
485 యర్రా రామారావు చర్చ:బుదిలి 10-02-20
486 యర్రా రామారావు చర్చ:పూలేరు 10-02-20
487 యర్రా రామారావు చర్చ:వనవోలు 10-02-20
488 యర్రా రామారావు చర్చ:రాగిమాకులపల్లి 10-02-20
489 యర్రా రామారావు చర్చ:కొండాపూర్_(కాసిపేట_మండలం) 11-02-20
490 యర్రా రామారావు చర్చ:కొత్తూరు_(గరుగుబిల్లి_మండలం) 19-02-20
491 యర్రా రామారావు చర్చ:పుట్టూరు 20-02-20
492 యర్రా రామారావు చర్చ:బాలగుడబ 20-02-20
493 యర్రా రామారావు చర్చ:సుడిగాం 20-02-20
494 యర్రా రామారావు చర్చ:పారాది 23-02-20
495 యర్రా రామారావు చర్చ:నారాయణప్పవలస 23-02-20
496 యర్రా రామారావు చర్చ:శివడవలస 23-02-20
497 యర్రా రామారావు చర్చ:గంగమాంబాపురం_(రామచంద్రాపురం) 24-02-20
498 యర్రా రామారావు చర్చ:పాల్తేరు_(విజయనగరం) 28-02-20
499 యర్రా రామారావు చర్చ:పాల్తేరు_(పాయకరావుపేట_మండలం) 28-02-20
500 యర్రా రామారావు చర్చ:సోమరాజు_ఇల్లిందలపర్రు 29-02-20
501 యర్రా రామారావు చర్చ:కూనేరు_(మెంటాడ_మండలం) 01-03-20
502 యర్రా రామారావు చర్చ:కూనేరు_(కొమరాడ_మండలం) 01-03-20
503 యర్రా రామారావు చర్చ:గంట్లాం 04-03-20
504 యర్రా రామారావు చర్చ:చొల్లంగిపేట_(డెంకాడ_మండలం) 04-03-20
505 యర్రా రామారావు చర్చ:లక్కిడాం 05-03-20
506 యర్రా రామారావు చర్చ:వసాది 05-03-20
507 యర్రా రామారావు చర్చ:బోనంగి 05-03-20
508 యర్రా రామారావు చర్చ:కొర్లాం_(గంట్యాడ) 05-03-20
509 యర్రా రామారావు చర్చ:ముసిరాం 08-03-20
510 యర్రా రామారావు చర్చ:కంటకాపల్లి 08-03-20
511 యర్రా రామారావు చర్చ:లంకాం_(బూర్జ_మండలం) 20-03-20
512 యర్రా రామారావు చర్చ:వన_తులసి 09-04-20
513 యర్రా రామారావు చర్చ:విష్ణు_తులసి 09-04-20
514 యర్రా రామారావు చర్చ:కర్పూర_తులసి 09-04-20
515 యర్రా రామారావు చర్చ:రామ_తులసి 09-04-20
516 యర్రా రామారావు చర్చ:విభూది_తులసి 09-04-20
517 యర్రా రామారావు చర్చ:జీవద్రవ్య_ఇంధనాలు 16-04-20
518 యర్రా రామారావు చర్చ:నూతన_సంవత్సర_రోజు 09-05-20
519 యర్రా రామారావు చర్చ:శొంఠ్యాం 10-05-20
520 యర్రా రామారావు చర్చ:ఆంధ్రప్రదేశ్_రాష్ట్ర_ఆనకట్టలు,_జలాశయాల_జాబితా 29-05-20
521 యర్రా రామారావు చర్చ:శ్రీ_లక్ష్మినరసింహ_స్వామి_పుణ్యక్షేత్రాలు_జాబితా 07-06-20
522 యర్రా రామారావు చర్చ:ఆసోదివారిపాలెం 25-06-20
523 యర్రా రామారావు చర్చ:అంకిరెడ్డిపల్లె_(గిద్దలూరు_మండలం) 25-06-20
524 యర్రా రామారావు చర్చ:అక్కపల్లె_(కొమరోలు) 26-06-20
525 యర్రా రామారావు చర్చ:వీరనాట్యమే_వీరుల_కొలువు 30-08-20
526 యర్రా రామారావు చర్చ:కాంచనమాల_(పౌరాణిక_పాత్ర) 30-08-20
527 యర్రా రామారావు చర్చ:దాగుడుమూతలు_(పిల్లలు_ఆడుకునే_ఆట) 31-08-20
528 యర్రా రామారావు చర్చ:కోడలు 04-09-20
529 యర్రా రామారావు చర్చ:నాన్నమ్మ 04-09-20
530 యర్రా రామారావు చర్చ:వియ్యంకుడు 04-09-20
531 యర్రా రామారావు చర్చ:బాబాయి 04-09-20
532 యర్రా రామారావు చర్చ:వియ్యపురాలు 04-09-20
533 యర్రా రామారావు చర్చ:కొడుకు 04-09-20
534 యర్రా రామారావు చర్చ:బారాముల్లా_జిల్లా 08-11-20
535 యర్రా రామారావు చర్చ:కథువా_జిల్లా 09-11-20
536 యర్రా రామారావు చర్చ:పూంచ్_జిల్లా 09-11-20
537 యర్రా రామారావు చర్చ:కుప్వారా_జిల్లా 09-11-20
538 యర్రా రామారావు చర్చ:రాజౌరీ_జిల్లా 09-11-20
539 యర్రా రామారావు చర్చ:కుల్గాం_జిల్లా 09-11-20
540 యర్రా రామారావు చర్చ:శ్రీనగర్_జిల్లా 09-11-20
541 యర్రా రామారావు చర్చ:దోడా_జిల్లా 09-11-20
542 యర్రా రామారావు చర్చ:బండిపోరా_జిల్లా 09-11-20
543 యర్రా రామారావు చర్చ:కార్గిల్_జిల్లా 09-11-20
544 యర్రా రామారావు చర్చ:ఉధంపూర్_జిల్లా 09-11-20
545 యర్రా రామారావు చర్చ:లేహ్_జిల్లా 09-11-20
546 యర్రా రామారావు చర్చ:రంబాన్_జిల్లా 09-11-20
547 యర్రా రామారావు చర్చ:పుల్వామా_జిల్లా 09-11-20
548 యర్రా రామారావు చర్చ:కిష్త్‌వార్_జిల్లా 09-11-20
549 యర్రా రామారావు చర్చ:ఉషారాణి_భాటియా 02-01-21

101 - 500 పేజీలు[మార్చు]

ఈ విభాగంలో వెంకటరమణ గారొక్కరే ఉన్నారు.

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ తీసుకున్న చర్య
1 Venkataramana చర్చ:తరంగము 18-11-12
2 K.Venkataramana చర్చ:బరువు 22-11-12
3 K.Venkataramana చర్చ:పూర్ణ_సంఖ్య 27-11-12
4 K.Venkataramana చర్చ:కంకుల_గుండు 05-12-12
5 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_వరి 08-12-12
6 K.Venkataramana చర్చ:అడుగు 12-12-12
7 K.Venkataramana చర్చ:Vikhanasa_maharshi 12-12-12
8 K.Venkataramana చర్చ:Adimulam 12-12-12
9 K.Venkataramana చర్చ:Panthangi 17-12-12
10 K.Venkataramana చర్చ:Central_Provinces 17-12-12
11 K.Venkataramana చర్చ:కెలోరీ_మీటరు 01-01-13
12 K.Venkataramana చర్చ:ప్రాసంగులపాడు 04-01-13
13 K.Venkataramana చర్చ:సిద్ధాంతము 13-01-13
14 K.Venkataramana చర్చ:కెప్లర్_గ్రహ_గమన_నియమాలు 14-01-13
15 K.Venkataramana చర్చ:భారతీయ_నాగ_జెముడు 28-01-13
16 K.Venkataramana చర్చ:మట్టి 28-01-13
17 K.Venkataramana చర్చ:గాలికి_ఉండే_పీడనాలు 28-01-13
18 K.Venkataramana చర్చ:బొంత_జెముడు 28-01-13
19 K.Venkataramana చర్చ:భారతదేశం_యొక్క_వృక్ష_జాతులు 28-01-13
20 K.Venkataramana చర్చ:దర్భ_గడ్డి 28-01-13
21 K.Venkataramana చర్చ:చేదు_నారింజ 28-01-13
22 K.Venkataramana చర్చ:వ్యవసాయ_పంచాంగం_-_శ్రవణం_కార్తె 09-02-13
23 K.Venkataramana చర్చ:ఫిబ్రవరి_9 09-02-13
24 K.Venkataramana చర్చ:అందని_ద్రాక్ష_పుల్లన 14-02-13
25 K.Venkataramana చర్చ:బాదంపాలు 16-02-13
26 K.Venkataramana చర్చ:నారమాకులవడ్డిపల్లె 11-03-13
27 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_చైతన్య_మహా_ప్రభువు 27-03-13
28 K.Venkataramana చర్చ:అల్లం_అంటే_నాకు_తెలీదా_బెల్లంలా_పుల్లగా_ఉంటదన్నాడట 27-03-13
29 K.Venkataramana చర్చ:సుభాషిత_త్రిశతి 28-03-13
30 K.Venkataramana చర్చ:సెప్టెంబర్_9 30-03-13
31 K.Venkataramana చర్చ:అనువాద_ఎల్లలు 15-04-13
32 K.Venkataramana చర్చ:అమ్మిశేట్టిపల్లి 15-04-13
33 K.Venkataramana చర్చ:ఓ._లక్ష్మణస్వామిరావు 17-04-13
34 K.Venkataramana చర్చ:కాకివెదురు 17-04-13
35 K.Venkataramana చర్చ:తర్భూజ 20-04-13
36 K.Venkataramana చర్చ:భజ_గోవిందం 26-04-13
37 K.Venkataramana చర్చ:కోటనందూరు 26-04-13
38 K.Venkataramana చర్చ:మైలవరం_(కృష్ణా_జిల్లా) 26-04-13
39 K.Venkataramana చర్చ:మధుకాన్ 27-04-13
40 K.Venkataramana చర్చ:మనకొసం_తెలుగుదేశం 27-04-13
41 K.Venkataramana చర్చ:రత్నం_కాన్సెప్ట్_స్కూల్ 29-04-13
42 K.Venkataramana చర్చ:రాజంపేట 30-04-13
43 K.Venkataramana చర్చ:నరసన్నపేట 30-04-13
44 K.Venkataramana చర్చ:వామన_వృక్షం 30-04-13
45 K.Venkataramana చర్చ:శంకర్రావుపేట 01-05-13
46 K.Venkataramana చర్చ:సర్వాయ_పాలెం 01-05-13
47 K.Venkataramana చర్చ:.తిరుమల 30-05-13
48 K.Venkataramana చర్చ:లేజర్ 18-07-13
49 K.Venkataramana చర్చ:జానపదుల_జ్యోతి_నృత్యం 12-08-13
50 K.Venkataramana చర్చ:ఫకీరు_వేషాలు..2 14-08-13
51 K.Venkataramana చర్చ:బప్పీలహరి 15-08-13
52 K.Venkataramana చర్చ:లంగా_ఓణి 16-08-13
53 K.Venkataramana చర్చ:దారి 17-08-13
54 K.Venkataramana చర్చ:ప్రస్థానత్రయం 17-08-13
55 K.Venkataramana చర్చ:బ్లాగిల్లు_(వెబ్_సైట్) 18-08-13
56 K.Venkataramana చర్చ:కోలాటం 23-08-13
57 K.Venkataramana చర్చ:చైతన్య_మహాప్రభు 25-08-13
58 K.Venkataramana చర్చ:రుంజ_వాయిద్యం 25-08-13
59 K.Venkataramana చర్చ:ఘటిక_సిద్ధేశ్వరం 25-08-13
60 K.Venkataramana చర్చ:మోడి 01-09-13
61 K.Venkataramana చర్చ:ప్రేమవిహార 03-09-13
62 K.Venkataramana చర్చ:కామెర్లు 03-09-13
63 K.Venkataramana చర్చ:గరుబుచ్చకాయ 09-09-13
64 K.Venkataramana చర్చ:పండ్ల_తొక్క 12-09-13
65 K.Venkataramana చర్చ:వస 12-09-13
66 K.Venkataramana చర్చ:విశ్వపరిణామం_లో_నియమాలు,_శాస్త్రవేత్తల_దేవుడు 17-09-13
67 K.Venkataramana చర్చ:కొవ్వు_పదార్ధాలు 18-09-13
68 K.Venkataramana చర్చ:ఆంధ్రలో_బౌద్ధమత_వ్యాప్తి 19-09-13
69 K.Venkataramana చర్చ:కివీ_పండు 20-09-13
70 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_అనంతపద్మనాభస్వామి_దేవాలయం_(కేరళ) 20-09-13
71 K.Venkataramana చర్చ:పచ్చకామెర్లు 20-09-13
72 K.Venkataramana చర్చ:విశ్వం_నాలుగు_డైమన్షన్ల_లో_వంపు_తిరిగి_ఉంది 21-09-13
73 K.Venkataramana చర్చ:మేఘనాధ్_సాహా 22-09-13
74 K.Venkataramana చర్చ:దూర_విద్య 22-09-13
75 K.Venkataramana చర్చ:బిధాన్_చంద్ర_రాయ్ 23-09-13
76 K.Venkataramana చర్చ:పొచ్చెర_జలపాతం 01-10-13
77 K.Venkataramana చర్చ:దక్షిణావృత_శంఖం 03-10-13
78 K.Venkataramana చర్చ:నేపధ్య_గానం 04-10-13
79 K.Venkataramana చర్చ:అతి_సమీప_ఛాయాచిత్రకళ 12-11-13
80 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_వాసవి_కన్యకా_పరమేశ్వరి_దేవస్థానం_(బాదేపల్లి) 24-12-13
81 K.Venkataramana చర్చ:అంతకు_ముందు..._ఆ_తరువాత... 17-01-14
82 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_ప్రసన్న_వేంకటేశ్వరస్వామి_ఆలయం,_అప్పలాయగుంట 17-01-14
83 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీవాహిని_ఇనిస్టిట్యూట్_ఆఫ్_సైన్స్&టెక్నాలజీ 21-01-14
84 K.Venkataramana చర్చ:ఋతుమతి 26-01-14
85 K.Venkataramana చర్చ:జన్మము 04-02-14
86 K.Venkataramana చర్చ:అద్వైతము 04-02-14
87 K.Venkataramana చర్చ:డేగ_రెక్కల_చప్పుడు_(నవల) 31-03-14
88 K.Venkataramana చర్చ:దీపం 02-04-14
89 K.Venkataramana చర్చ:పెరూ 02-04-14
90 K.Venkataramana చర్చ:ఆదిశేషుడు 03-04-14
91 K.Venkataramana చర్చ:ఈత_(వ్యాయామం) 04-04-14
92 K.Venkataramana చర్చ:విశిష్టాద్వైతం 05-04-14
93 K.Venkataramana చర్చ:నహుషుడు 05-04-14
94 K.Venkataramana చర్చ:గ్రామ_పంచాయతీ 05-04-14
95 K.Venkataramana చర్చ:తీగ_(వృక్షం) 14-04-14
96 K.Venkataramana చర్చ:రాజా_రాధా_రెడ్డి 25-04-14
97 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_పాద_వల్లభాచార్యుడు 11-05-14
98 K.Venkataramana చర్చ:తెల్ల_మద్ది 12-05-14
99 K.Venkataramana చర్చ:జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 27-07-14
100 K.Venkataramana చర్చ:అత్తపత్తి 19-11-14
101 K.Venkataramana చర్చ:ప్రముఖ_స్థానాల్లొ_అర్.ఎస్.ఎస్_ప్రచారకులు 25-11-14
102 K.Venkataramana చర్చ:వేంకట_కవి_కొండవీటి 01-12-14
103 K.Venkataramana చర్చ:గోపాలా_చార్యులు 01-12-14
104 K.Venkataramana చర్చ:కళ్లద్దాలు 15-12-14
105 K.Venkataramana చర్చ:సెంట్రల్_టెండన్సీ 15-12-14
106 K.Venkataramana చర్చ:మిథేన్ 17-01-15
107 K.Venkataramana చర్చ:క్రిస్టియన్_హైగెన్స్ 07-02-15
108 K.Venkataramana చర్చ:ఆంఫీబియా 23-02-15
109 K.Venkataramana చర్చ:మోదుగు_పువ్వు 05-03-15
110 K.Venkataramana చర్చ:Oggu_katha 21-03-15
111 K.Venkataramana చర్చ:ఆంధ్రదేశము_అనగా_ఏది? 23-03-15
112 K.Venkataramana చర్చ:అనునాదం 27-03-15
113 K.Venkataramana చర్చ:కుసుమ_ధర్మన్న 03-04-15
114 K.Venkataramana చర్చ:స్వాతి_తిరునాళ్ 03-04-15
115 K.Venkataramana చర్చ:న్యూటన్_సూత్రాలు 05-04-15
116 K.Venkataramana చర్చ:మాళవికాగ్నిమిత్రము_(కందుకూరి_వీరేశలింగం) 05-04-15
117 K.Venkataramana చర్చ:పెరటి_తోటలు 05-04-15
118 K.Venkataramana చర్చ:పెరిహిలియన్_మరియుఅఫీలియన్ 26-04-15
119 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీ_ముళ్ళపూడి_హరిశ్చంద్ర_ప్రసాద్_గారు 24-05-15
120 K.Venkataramana చర్చ:భవిష్య_పురాణము 31-05-15
121 K.Venkataramana చర్చ:గొల్ల_వారు(యాదవులు)(గోకులము) 01-06-15
122 K.Venkataramana చర్చ:కామాఖ్యాదేవి 01-06-15
123 K.Venkataramana చర్చ:Mh.mujahid 02-06-15
124 K.Venkataramana చర్చ:ఇంద్రప్రస్థ_ఇన్స్టిట్యూట్_సమాచారం_టెక్నాలజీ_–_ఢిల్లీ 07-06-15
125 K.Venkataramana చర్చ:నాయకురాలు_నాగమ్మ 10-06-15
126 K.Venkataramana చర్చ:శంఖపుష్పం 23-06-15
127 K.Venkataramana చర్చ:ఫిడిలిటీ 24-06-15
128 K.Venkataramana చర్చ:సైదాపురం(కంభం) 24-06-15
129 K.Venkataramana చర్చ:సినిమా_సాహిత్యము 24-06-15
130 K.Venkataramana చర్చ:రేగు 12-07-15
131 K.Venkataramana చర్చ:కె.జి.కన్నబిరాన్ 18-07-15
132 K.Venkataramana చర్చ:వాడ 28-07-15
133 K.Venkataramana చర్చ:తిరుమల_శ్రీ_మలయప్ప_స్వామి 01-08-15
134 K.Venkataramana చర్చ:తిరుమల_వేంకటేశ్వరుని_పూజావిశేషాలు 01-08-15
135 K.Venkataramana చర్చ:తిరుమల_సంకీర్తనా_భాండాగారం 01-08-15
136 K.Venkataramana చర్చ:తిరుమల_శ్రీవారి_అన్నదాన_నిలయం 01-08-15
137 K.Venkataramana చర్చ:తిరుమల_శ్రీవారి_ఆభరణాలు 01-08-15
138 K.Venkataramana చర్చ:తిరుమలేశుని_వసంతోత్సవాలు 01-08-15
139 K.Venkataramana చర్చ:మురిపిండి 16-08-15
140 K.Venkataramana చర్చ:సోమనాధ్ 18-08-15
141 K.Venkataramana చర్చ:బయో_అణువులు 27-08-15
142 K.Venkataramana చర్చ:ఆకర్షణ_సిద్ధాంతాలు 06-09-15
143 K.Venkataramana చర్చ:Juncea_bracica 13-09-15
144 K.Venkataramana చర్చ:ఆండ్రోగ్రాఫిస్_పనికులట 13-09-15
145 K.Venkataramana చర్చ:జట్టిజాం_పాటలు 10-10-15
146 K.Venkataramana చర్చ:అబ్దుల్‌_రహమాన్‌_సయ్యద్‌ 11-10-15
147 K.Venkataramana చర్చ:అబ్దుల్‌_వాహెద్‌ 11-10-15
148 K.Venkataramana చర్చ:అబ్దుల్‌_సత్తార్‌ 11-10-15
149 K.Venkataramana చర్చ:అబ్దుల్‌_రహిమాన్‌_సయ్యద్‌ 11-10-15
150 K.Venkataramana చర్చ:అబ్దుల్‌_లతీఫ్‌_షేక్‌ 11-10-15
151 K.Venkataramana చర్చ:సుబ్రహ్మణ్య_భుజంగ_స్తోత్రం 01-11-15
152 K.Venkataramana చర్చ:యేసు_క్రీస్తు_జీవిత_విశేషాలు 15-11-15
153 K.Venkataramana చర్చ:నడకుదుటి_వీరరాజు 17-11-15
154 K.Venkataramana చర్చ:తెలంగాణ_రిసోర్స్_సెంటర్ 20-11-15
155 K.Venkataramana చర్చ:అడుసుమిల్లి_రాధాకృష్ణశాస్త్రి 21-11-15
156 K.Venkataramana చర్చ:సోమనాథుడు 26-11-15
157 K.Venkataramana చర్చ:చంద్రాబాయి_బోర్కర్ 02-01-16
158 K.Venkataramana చర్చ:వరహాగిరి_శ్రీనివాస్ 04-01-16
159 K.Venkataramana చర్చ:కలొట్రొపిస్_గిగాంషియ 12-01-16
160 K.Venkataramana చర్చ:సిసామం_ఇండికమ్ 12-01-16
161 K.Venkataramana చర్చ:క్లిటొరియా_టర్నెటా 12-01-16
162 K.Venkataramana చర్చ:సిట్రస్_రెటిక్యులెట 12-01-16
163 K.Venkataramana చర్చ:జిన్జీబర్_అఫిసినాలిస్ 13-01-16
164 K.Venkataramana చర్చ:కల్లొఫి_ఐనొఫిల్లం 13-01-16
165 K.Venkataramana చర్చ:జాట్రొఫ_కుర్కస్ 13-01-16
166 K.Venkataramana చర్చ:లూథరన్_ఉన్నత_పాఠశాల_పెద్దాపురం 15-02-16
167 K.Venkataramana చర్చ:జవహర్_నవోదయ_విద్యాలయం,_పెద్దాపురం 16-02-16
168 K.Venkataramana చర్చ:పెద్దాపురం_-_గాలి_బంగళా 16-02-16
169 K.Venkataramana చర్చ:అన్న_విజ్ఞానము 17-02-16
170 K.Venkataramana చర్చ:విక్రమార్కుని_సంవత్ 01-03-16
171 K.Venkataramana చర్చ:కొబ్బరిపాలు 30-03-16
172 K.Venkataramana చర్చ:పున్నాగ 14-05-16
173 K.Venkataramana చర్చ:కొలను_భారతి 14-05-16
174 K.Venkataramana చర్చ:మద్దెల_శాంతయ్య 30-05-16
175 K.Venkataramana చర్చ:పన్నూరు_(THELLAGUNTA) 21-08-16
176 K.Venkataramana చర్చ:అష్టాంగమార్గం 21-08-16
177 K.Venkataramana చర్చ:జాన్_విలియం_స్ట్రట్ 21-08-16
178 K.Venkataramana చర్చ:ఎలకుర్రు 24-08-16
179 K.Venkataramana చర్చ:ఊర్ధ్వ_పుండ్ర_ధారణ_విధానం 03-10-16
180 K.Venkataramana చర్చ:నల్లంగాడు 05-10-16
181 K.Venkataramana చర్చ:విశ్వనాధుల_పుష్పగిరి 18-03-17
182 K.Venkataramana చర్చ:పోతుకుంట_న్యూకాలని 26-04-17
183 K.Venkataramana చర్చ:బనగానపల్లె_మామిడి 05-05-17
184 K.Venkataramana చర్చ:ఖమ్మం_(శాసన_సభ_నియోజికవర్గం) 07-05-17
185 K.Venkataramana చర్చ:మంగళగిరి_మీడియా 15-05-17
186 K.Venkataramana చర్చ:శిశు_జననం 02-06-17
187 K.Venkataramana చర్చ:గర్భాధారణ 02-06-17
188 K.Venkataramana చర్చ:బలవంతపు_గర్భస్రావం 02-06-17
189 K.Venkataramana చర్చ:నీటి_ఏనుగు 14-10-17
190 K.Venkataramana చర్చ:నలిశెట్టిపల్లె 23-10-17
191 K.Venkataramana చర్చ:సిద్దిగుంట_@_ఉమమ_హేశ్వర_పురం 23-10-17
192 K.Venkataramana చర్చ:పాచికాల్వ 23-10-17
193 K.Venkataramana చర్చ:శివనాధపాలెం 23-10-17
194 K.Venkataramana చర్చ:పైమఘం 23-10-17
195 K.Venkataramana చర్చ:శ్రీనివాసాపురం_(కె.వి.బి.పురం) 23-10-17
196 K.Venkataramana చర్చ:బోంద్రట్ 05-11-17
197 K.Venkataramana చర్చ:సైలంకోట 02-12-17
198 K.Venkataramana చర్చ:డా._ఊటుకూరి_లక్ష్మీకాన్తమ్మ 26-12-17
199 K.Venkataramana చర్చ:ఎస్._వెంకట_సతీష్‌కుమార్‌రెడ్డి 17-01-18
200 K.Venkataramana చర్చ:మైదానం_(చలం_రచన) 25-02-18
201 K.Venkataramana చర్చ:థెర్మోడైనమిక్_స్టీము_ట్రాప్ 21-03-18
202 K.Venkataramana చర్చ:అర్జల్‌ 22-05-18
203 K.Venkataramana చర్చ:రామ్‌కుమార్_(చిత్రకారుడు) 31-05-18
204 K.Venkataramana చర్చ:ఆంధ్ర_వైధ్య_కళాశాల 24-06-18
205 K.Venkataramana చర్చ:సమాచార_లభ్యత_లేని_కొందరు_తెలుగు_ప్రముఖులు 17-07-18
206 K.Venkataramana చర్చ:తమిళ_సినిమా 28-07-18
207 K.Venkataramana చర్చ:హర_భర_కబాబ్ 05-08-18
208 K.Venkataramana చర్చ:కమ్లి_(సినిమా) 14-10-18
209 K.Venkataramana చర్చ:నిజాం_గ్యారంటీడ్_రాష్ట్ర_రైల్వే 17-10-18
210 K.Venkataramana చర్చ:అనుమసముద్రంపేట_మండలం 08-01-19
211 K.Venkataramana చర్చ:కోవెలమూడి_ర‌వీంద్ర‌_(నాని) 23-01-19
212 K.Venkataramana చర్చ:ఆంధ్రప్రదేశ్_భౌతికశాస్త్ర_శాస్త్రవేత్తల_జాబితా 11-02-19
213 K.Venkataramana చర్చ:ఆచంట_వేంకటరత్నం_నాయుడు 24-06-19
214 K.Venkataramana చర్చ:పాలగిరి_సూరపరాజు 01-07-19
215 K.Venkataramana చర్చ:ఆంటిలియా_భవనం 03-07-19
216 K.Venkataramana చర్చ:Anna_Mani 31-08-19
217 K.Venkataramana చర్చ:గంగోత్రి_జాతీయ_ఉద్యానవనం 06-04-20
218 K.Venkataramana చర్చ:పంచాగము 15-04-20
219 K.Venkataramana చర్చ:కృత్రిమ_ఉపగ్రహము 20-04-20
220 K.Venkataramana చర్చ:దాండేలి 04-05-20
221 K.Venkataramana చర్చ:డెసిబెల్ 07-05-20
222 K.Venkataramana చర్చ:హెక్టారు 07-05-20
223 K.Venkataramana చర్చ:మార్గదర్శి 07-05-20
224 K.Venkataramana చర్చ:దున్నుట 18-05-20
225 K.Venkataramana చర్చ:జీవ_ద్రవ్యరాశి 18-05-20
226 K.Venkataramana చర్చ:ఉద్యానకృషి 18-05-20
227 K.Venkataramana చర్చ:మాయిశ్చరెక్స్ 21-05-20
228 K.Venkataramana చర్చ:ఎస్._పి._చరణ్ 28-05-20
229 K.Venkataramana చర్చ:రోలు 07-07-20
230 K.Venkataramana చర్చ:నాగ_తుమ్మ 17-09-20
231 K.Venkataramana చర్చ:మంత్రము-మహిమ 18-09-20

50 - 100 పేజీలు[మార్చు]

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ తీసుకున్న చర్య
1 Rajasekhar1961 చర్చ:విభక్తి 29-10-07
2 Rajasekhar1961 చర్చ:క్షణము 26-11-07
3 Rajasekhar1961 చర్చ:దొంగకు_దొంగ 03-04-08
4 Rajasekhar1961 చర్చ:చిన్నగంజాం 03-04-08
5 Rajasekhar1961 చర్చ:చప్పిడి 08-05-08
6 Rajasekhar1961 చర్చ:పరాంకుశము 13-05-08
7 Rajasekhar1961 చర్చ:కర్బనోదకం 16-05-08
8 Rajasekhar1961 చర్చ:సరస్సు 20-05-08
9 Rajasekhar1961 చర్చ:బ్రహ్మచారులు 20-05-08
10 Rajasekhar1961 చర్చ:The_MLA_style_manual 22-05-08
11 Rajasekhar1961 చర్చ:Human_anatomy 22-05-08
12 Rajasekhar1961 చర్చ:వెములపల్లి 23-05-08
13 Rajasekhar1961 చర్చ:కిలారు 28-05-08
14 Rajasekhar1961 చర్చ:రూపనగుంట్ల 31-05-08
15 Rajasekhar1961 చర్చ:వసంతకుసుమాకరం 04-06-08
16 Rajasekhar1961 చర్చ:అనంతోజు 14-06-08
17 Rajasekhar1961 చర్చ:చింతలపూడి(ఇంటిపేరు) 18-08-08
18 Rajasekhar1961 చర్చ:కుషాయిగుడ 01-09-08
19 Rajasekhar1961 చర్చ:సైకిల్_పంపు 06-09-08
20 Rajasekhar1961 చర్చ:కొండమూరు 11-09-08
21 Rajasekhar1961 చర్చ:పొదుపు 16-09-08
22 Rajasekhar1961 చర్చ:వంకాయల 22-09-08
23 Rajasekhar1961 చర్చ:పాటిబండ్ల_శ్రీమన్నారాయణ_కమిటీ_ఉన్నత_పాఠశాల 24-09-08
24 Rajasekhar1961 చర్చ:B.K_Palem 02-10-08
25 Rajasekhar1961 చర్చ:ఎఫ్.కె_జబ్లానికా_మెడ్వెడా 13-10-08
26 Rajasekhar1961 చర్చ:వెదురుపాక_సావరం 20-10-08
27 Rajasekhar1961 చర్చ:అక్కిరాజు_ఉమాకాంతం 27-11-08
28 Rajasekhar1961 చర్చ:కుట్టు_మిషను 05-12-08
29 Rajasekhar1961 చర్చ:రాబర్ట్_కాల్డ్వెల్ 11-12-08
30 Rajasekhar1961 చర్చ:సబ్బు 13-12-08
31 Rajasekhar1961 చర్చ:సి.సుబ్రమణ్యం 15-12-08
32 Rajasekhar1961 చర్చ:సంజీవపురం_(NH-205,_కాటమయ్యకొండ) 23-12-08
33 Rajasekhar1961 చర్చ:వరగల్_సరస్వతీ_ఆలయం 13-01-09
34 Rajasekhar1961 చర్చ:శివనాథుని 20-01-09
35 Rajasekhar1961 చర్చ:రవి_రచనలు 24-01-09
36 Rajasekhar1961 చర్చ:కాశ్యప_శిల్ప_శాస్త్రము 07-02-09
37 Rajasekhar1961 చర్చ:ఫెలిడే 10-02-09
38 Rajasekhar1961 చర్చ:రామక్రిష్ణాపురం 18-02-09
39 Rajasekhar1961 చర్చ:ఆచార్యుడు 26-03-09
40 Rajasekhar1961 చర్చ:టి.వి.రాజు 22-04-09
41 Rajasekhar1961 చర్చ:జోర్హాట్ 30-04-09
42 Rajasekhar1961 చర్చ:Thongali_Mahesh_Varma 11-05-09
43 Rajasekhar1961 చర్చ:సిపాయి_(సినిమా) 24-05-09
44 Rajasekhar1961 చర్చ:రాళ్ళపల్లి_(నటుడు) 29-05-09
45 Rajasekhar1961 చర్చ:రాళ్ళపల్లి_(నటుడు) 29-05-09
46 Rajasekhar1961 చర్చ:కొడాలి_శ్రీనివాస్ 24-06-09
47 Rajasekhar1961 చర్చ:గుంటూరు_రైల్వేస్టేషను 06-07-09
48 Rajasekhar1961 చర్చ:నైవేద్యం 31-08-09
49 Rajasekhar1961 చర్చ:అల్లూరు_(నెల్లూరు) 25-11-09
50 Rajasekhar1961 చర్చ:పైడిముక్కల 19-12-09
51 Rajasekhar1961 చర్చ:ఎక్జిమా 04-12-10
52 Rajasekhar1961 చర్చ:ఎక్జిమా 04-12-10
53 Rajasekhar1961 చర్చ:పంచాయితీలు 25-01-11
54 Rajasekhar1961 చర్చ:నాగోబా_జాతర 02-02-11
55 Rajasekhar1961 చర్చ:లోకాయత_చార్వాక 18-07-11
56 Rajasekhar1961 చర్చ:Motakondur 04-08-11
57 Rajasekhar1961 చర్చ:లీడర్_2010 10-10-11
58 Rajasekhar1961 చర్చ:జిల్లా_పరిషత్_ఉన్నత_పాఠశాల,_రామేశ్వరం 21-12-11
59 Rajasekhar1961 చర్చ:సత్యహరిశ్చంద్రీయము 27-12-11
60 Rajasekhar1961 చర్చ:ఆభరణాలు 03-01-12
61 Rajasekhar1961 చర్చ:మధురవాడ 12-01-12
62 Rajasekhar1961 చర్చ:పటిక 21-01-12
63 Rajasekhar1961 చర్చ:ఓపెన్‌షాట్ 31-01-12
64 Rajasekhar1961 చర్చ:శ్రీవారి_వారోత్సవాలు 09-03-12
65 Rajasekhar1961 చర్చ:పదమూడు 10-03-12
66 Rajasekhar1961 చర్చ:తోరణము 29-03-12
67 Rajasekhar1961 చర్చ:బోదులబండ 06-04-12
68 Rajasekhar1961 చర్చ:పింఛను 01-05-12
69 Rajasekhar1961 చర్చ:శ్మశానం 07-05-12
70 Rajasekhar1961 చర్చ:గవర్నమెంట్_మ్యూజియం,_చెన్నై 01-09-12
71 Rajasekhar1961 చర్చ:విద్యుత్_లేపనం 26-01-13
72 Rajasekhar1961 చర్చ:శృంగారం 28-01-13
73 Rajasekhar1961 చర్చ:దినోత్సవాలు 30-01-13
74 Rajasekhar1961 చర్చ:పెసరమిల్లి 15-02-13
75 Rajasekhar1961 చర్చ:అనుపల్లె 25-02-13
76 Rajasekhar1961 చర్చ:శత_రుద్రీయం 13-04-13
77 Rajasekhar1961 చర్చ:బాలవ్వాకరణోద్ద్యోతము 26-04-13
78 Rajasekhar1961 చర్చ:ముల్కనూర్_(భీమదేవరపల్లి) 09-05-13
79 Rajasekhar1961 చర్చ:సారే_జహాఁ_సె_అచ్ఛా_హిందూస్తాఁ_హమారా 25-11-13
80 Rajasekhar1961 చర్చ:నిన్ను_తలచి_మైమరచా_(పాట) 30-11-13
81 Rajasekhar1961 చర్చ:అమేజాన్_ఫైర్‌ఫోన్ 25-06-14
82 Rajasekhar1961 చర్చ:మైక్రోమీటర్ 04-12-14
83 Rajasekhar1961 చర్చ:డెక్_ప్రిజం 04-12-14
84 Rajasekhar1961 చర్చ:వివక్తత 02-02-15
85 Rajasekhar1961 చర్చ:రాజా_వత్సవాయి_చతుర్భుజ_తిమ్మ_జగపతి 09-02-16
86 Rajasekhar1961 చర్చ:చిత్తూరు_హమమ్మద్_హబీబుల్లా 21-05-16
87 Rajasekhar1961 చర్చ:సేతు_ఎక్స్‌ప్రెస్ 30-05-16
88 Rajasekhar1961 చర్చ:అమెరికాలోని_ఆమిష్_ప్రజల_జీవన_విధానము 30-05-16
89 Rajasekhar1961 చర్చ:2016_మథుర_లో_ఘర్షణ 05-06-16
90 Rajasekhar1961 చర్చ:రాయలసీమ_ప్రముఖులు 22-08-16
91 Rajasekhar1961 చర్చ:గ్రామ_కైఫియ్యత్తులు 08-09-17
92 Rajasekhar1961 చర్చ:గ్లోబ్_వాల్వు 23-02-18
93 JVRKPRASAD చర్చ:ఏకచక్రరధారూఢుడు 01-12-10
94 JVRKPRASAD చర్చ:మోటమర్రి 29-06-11
95 JVRKPRASAD చర్చ:బుట్ట 30-06-11
96 JVRKPRASAD చర్చ:దీప్తి_(పేరు) 08-07-11
97 JVRKPRASAD చర్చ:అడవి‌ 10-07-11
98 JVRKPRASAD చర్చ:జి-స్పాట్ 11-07-11
99 JVRKPRASAD చర్చ:జి8 11-07-11
100 JVRKPRASAD చర్చ:భారతీయ_నటీమణుల_జాబితా 06-12-11
101 JVRKPRASAD చర్చ:శ్వేట్టీపాంశ్ 07-12-11
102 JVRKPRASAD చర్చ:హరి 13-01-12
103 JVRKPRASAD చర్చ:19_వ_శతాబ్దం 18-01-12
104 JVRKPRASAD చర్చ:గడ్డపార 06-02-12
105 JVRKPRASAD చర్చ:Bonthavari_palli 22-10-12
106 JVRKPRASAD చర్చ:Vempalli_gangadhar 03-12-12
107 JVRKPRASAD చర్చ:దాట్ల_దేవదానంరాజు 24-03-13
108 JVRKPRASAD చర్చ:అల్లాడి_మహాదేవశాస్త్రి 24-03-13
109 JVRKPRASAD చర్చ:ఎస్.ఎన్.బాలగంగాధర 24-03-13
110 JVRKPRASAD చర్చ:అపౌరుషేయాలు 15-04-13
111 JVRKPRASAD చర్చ:స్టుడియో 20-04-13
112 JVRKPRASAD చర్చ:గుంటకోడూరు 29-10-13
113 JVRKPRASAD చర్చ:మిడ్_పెన్నా_రిజర్వాయరు 02-11-14
114 JVRKPRASAD చర్చ:ఇంద్రాయణి_ఎక్స్‌ప్రెస్ 27-11-14
115 JVRKPRASAD చర్చ:పంచభూతాలు 29-11-14
116 JVRKPRASAD చర్చ:సిఎన్‌జి_గ్యాసు 01-02-15
117 JVRKPRASAD చర్చ:సపిండీకరణం 01-02-15
118 JVRKPRASAD చర్చ:పెళ్లికాని_పెళ్లాం_అవుతుంది 01-02-15
119 JVRKPRASAD చర్చ:రిలాక్స్ 01-02-15
120 JVRKPRASAD చర్చ:నిరీక్షణ_(2005_సినిమా) 01-02-15
121 JVRKPRASAD చర్చ:బణువు 17-02-15
122 JVRKPRASAD చర్చ:గోరింటాడ_రైల్వే_స్టేషను 18-02-15
123 JVRKPRASAD చర్చ:విజయవాడ-గుంటూరు_రైలు_మార్గము 18-02-15
124 JVRKPRASAD చర్చ:రామేశ్వరం_-_తిరుపతి_మీనాక్షి_ఎక్స్‌ప్రెస్ 18-02-15
125 JVRKPRASAD చర్చ:నీల_మోహనా_రారా 07-05-15
126 JVRKPRASAD చర్చ:పదములె_చాలు_రామా 07-05-15
127 JVRKPRASAD చర్చ:నెప్పల్లి 02-10-15
128 JVRKPRASAD చర్చ:దక్షిణ_తూర్పు_మధ్య_రైల్వే 02-10-15
129 JVRKPRASAD చర్చ:ఆగ్నేయ_మధ్య_రైల్వే_రైళ్లు_(భారతదేశం) 02-10-15
130 JVRKPRASAD చర్చ:భారతీయ_రైల్వేలు_మెటీరియల్స్_జాబితా_(సివిల్_ఇంజనీరింగు) 04-10-15
131 JVRKPRASAD చర్చ:రైల్వే_సంక్షిప్త_నిర్వచనాల_జాబితా 04-10-15
132 JVRKPRASAD చర్చ:తంగిరాల_పాల_గోపాల_కృష్ణ 26-10-15
133 JVRKPRASAD చర్చ:బ్రహ్మీవివాహం 12-12-15
134 JVRKPRASAD చర్చ:కాచిగూడ 24-12-15
135 JVRKPRASAD చర్చ:ముస్తాబాద 13-08-16
136 JVRKPRASAD చర్చ:పెద_కొమెర 13-08-16
137 JVRKPRASAD చర్చ:సేరిగొల్వేపల్లి 13-08-16
138 JVRKPRASAD చర్చ:వలివర్తిపాడు 13-08-16
139 JVRKPRASAD చర్చ:మందపాడు 13-08-16
140 JVRKPRASAD చర్చ:మేకావారిపాలెం(చల్లపల్లి) 13-08-16
141 JVRKPRASAD చర్చ:సైదుపూడి 13-08-16
142 JVRKPRASAD చర్చ:కొడవాటికల్లు 13-08-16
143 JVRKPRASAD చర్చ:మూలపాడు_(ఇబ్రహీంపట్నం) 13-08-16
144 JVRKPRASAD చర్చ:హనుమాన్_జంక్షన్ 13-08-16
145 JVRKPRASAD చర్చ:బొర్రపోతులపాలెం 14-08-16
146 JVRKPRASAD చర్చ:కాజా 14-08-16
147 JVRKPRASAD చర్చ:వెలమ_కొత్తూరు_మరియు_లోవకొత్తూరు 14-08-16
148 JVRKPRASAD చర్చ:పిట్టలంక 14-08-16
149 JVRKPRASAD చర్చ:మాచవరం_(మచిలీపట్నం) 14-08-16
150 JVRKPRASAD చర్చ:హుసైనుపాలెం 14-08-16
151 JVRKPRASAD చర్చ:చెరుకుమిల్లి 14-08-16
152 JVRKPRASAD చర్చ:భట్లపెనుమర్రు 14-08-16
153 JVRKPRASAD చర్చ:తుర్పు_చోడవరం 16-08-16
154 JVRKPRASAD చర్చ:భొప్పల_మదుగు(వావిలి_చేను) 16-08-16
155 JVRKPRASAD చర్చ:ఆత్మకూరు_(విజయవాడ_పట్టణ_మండలం) 16-08-16
156 JVRKPRASAD చర్చ:భావనపాడు_మధ్యపేట 16-08-16
157 JVRKPRASAD చర్చ:తిమిరెడ్డిపల్లె 17-08-16
158 JVRKPRASAD చర్చ:పొనుకుమడు 17-08-16
159 JVRKPRASAD చర్చ:గూడూరు_మొరవాయిపల్లె 20-08-16
160 JVRKPRASAD చర్చ:తెలంగాణ_సంస్కృతి 07-09-17
161 JVRKPRASAD చర్చ:శుక_ఆలయం_(భువనేశ్వర్) 16-11-17
162 JVRKPRASAD చర్చ:కిషన్‌గంజ్_జిల్లా 03-05-18
163 JVRKPRASAD చర్చ:బొల్లారం_రైల్వే_స్టేషను 19-06-18
164 JVRKPRASAD చర్చ:గిద్దలూరు(ప్రకాశం_జిల్లా)మండలం 17-01-19
165 JVRKPRASAD చర్చ:నిమ్మకాయ_పులిహోర 17-01-19
166 JVRKPRASAD చర్చ:పెద్దమండ్యం(మండలం) 17-01-19
167 JVRKPRASAD చర్చ:మేడపల్లి_(నల్లబెల్లి) 24-04-19
168 వైజాసత్య చర్చ:Ponnur 23-06-05
169 వైజాసత్య చర్చ:About 11-08-05
170 వైజాసత్య చర్చ:వన్య_శాస్త్రము 24-08-05
171 వైజాసత్య చర్చ:భారతీయ_వంటకాలు 17-09-05
172 వైజాసత్య చర్చ:ముక్తాపురం_(కొమరోలు) 28-10-05
173 వైజాసత్య చర్చ:తొగరచేడు 22-05-06
174 వైజాసత్య చర్చ:భక్తి_పాటలు 07-06-06
175 వైజాసత్య చర్చ:ప్రపంచము 24-07-06
176 వైజాసత్య చర్చ:గారపాడు 05-11-06
177 వైజాసత్య చర్చ:సూరావారిపల్లె 23-11-06
178 వైజాసత్య చర్చ:అరుణ్_బాబు_నలమార 18-03-07
179 వైజాసత్య చర్చ:యముడు 04-06-07
180 వైజాసత్య చర్చ:బాపట్ల 07-06-07
181 వైజాసత్య చర్చ:ఆవుకథ 10-06-07
182 వైజాసత్య చర్చ:గౌతమి_ఫాంటు 25-06-07
183 వైజాసత్య చర్చ:రాజమండ్రి_(గ్రామీణ) 29-07-07
184 వైజాసత్య చర్చ:బొబ్బర్లంక 29-07-07
185 వైజాసత్య చర్చ:తిరువూరు 13-08-07
186 వైజాసత్య చర్చ:లక్సెట్టిపేట 16-08-07
187 వైజాసత్య చర్చ:జాండ్రపేట 29-08-07
188 వైజాసత్య చర్చ:తులసి/చేయవలసిన_పనులు 04-09-07
189 వైజాసత్య చర్చ:దేశాల_జాబితా_–_రంగం_వారీగా_జి.డి.పి._వివరాలు 07-09-07
190 వైజాసత్య చర్చ:ముక్తాపురం_(కొమరోలు) 19-09-07
191 వైజాసత్య చర్చ:లక్సెట్టిపేట 24-09-07
192 వైజాసత్య చర్చ:మాధారం_(కారెపల్లి) 26-09-07
193 వైజాసత్య చర్చ:వేగవరం_(దెందులూరు) 14-10-07
194 వైజాసత్య చర్చ:శ్రీకాకుళం_లోకసభ_నియోజకవర్గం 09-01-08
195 వైజాసత్య చర్చ:స్క్రిప్టింగ్_భాషలు 18-02-08
196 వైజాసత్య చర్చ:అక్క_మహాదేవి 17-05-08
197 వైజాసత్య చర్చ:ప్రతాపరుద్ర_గజపతి 13-07-08
198 వైజాసత్య చర్చ:కె.బి.హెడ్గేవార్ 10-10-08
199 వైజాసత్య చర్చ:యల్లాయపాళెం/చేయవలసిన_పనులు 30-10-08
200 వైజాసత్య చర్చ:ఎఫ్.కె_జబ్లానికా_మెడ్వెడా 25-11-08
201 వైజాసత్య చర్చ:ప్రొటెస్టంటు 03-12-08
202 వైజాసత్య చర్చ:డా_విన్సీ_కోడ్ 14-12-08
203 వైజాసత్య చర్చ:ఈదీ_అమీన్ 21-12-08
204 వైజాసత్య చర్చ:పుక్కిట_పురాణాలు 21-12-08
205 వైజాసత్య చర్చ:క్రిస్టమస్ 25-12-08
206 వైజాసత్య చర్చ:నక్కల 29-12-08
207 వైజాసత్య చర్చ:పాసీ 05-02-09
208 వైజాసత్య చర్చ:థేలీస్ 14-04-09
209 వైజాసత్య చర్చ:శ్రీ_కృష్ణదేవ_రాయలు/చేయవలసిన_పనులు 11-10-12
210 వైజాసత్య చర్చ:పర్లాకిమిడి 25-11-12
211 వైజాసత్య చర్చ:రోలుగుంట 19-02-13
212 వైజాసత్య చర్చ:మసాలా_దోసె 25-02-13
213 వైజాసత్య చర్చ:షెంగెన్_వీసా 07-03-13
214 వైజాసత్య చర్చ:ఇన్ఫోసిస్ 13-04-13
215 వైజాసత్య చర్చ:తాడిపర్తి_రాఘవాచార్యులు 29-04-13
216 వైజాసత్య చర్చ:కొడవలి 28-05-13
217 వైజాసత్య చర్చ:తొక్కుడుబిళ్ళ 13-07-13
218 వైజాసత్య చర్చ:తంబుర 14-07-13
219 వైజాసత్య చర్చ:బొత్తం 16-08-13
220 వైజాసత్య చర్చ:బొల్లి 12-09-13
221 వైజాసత్య చర్చ:బండెన్క_బండి_గట్టి_(పాట) 30-10-13
222 వైజాసత్య చర్చ:రామకృష్ణాపురం_(కోడూరు) 10-11-13
223 వైజాసత్య చర్చ:గొల్లత్తగుడి 31-12-13
224 వైజాసత్య చర్చ:భాగ్యరెడ్డివర్మ/చేయవలసిన_పనులు 13-02-14
225 వైజాసత్య చర్చ:సూరదాస్ 03-11-14
226 వైజాసత్య చర్చ:కనపర్తి_(నాగులుప్పలపాడు) 06-12-14
227 వైజాసత్య చర్చ:పనజీ 06-12-14
228 వైజాసత్య చర్చ:సూర్యలంక 06-12-14
229 వైజాసత్య చర్చ:దేవరకొండ 06-12-14
230 వైజాసత్య చర్చ:కందుకూరి_రుద్రకవి 10-12-14
231 వైజాసత్య చర్చ:వెంకయ్య_స్వామి 01-03-15
232 వైజాసత్య చర్చ:ఎస్.కె.పొట్టెక్కాట్ 12-04-15
233 వైజాసత్య చర్చ:మహబూబాబాద్‌ 16-04-15
234 వైజాసత్య చర్చ:అంగచూషణ 02-05-15
235 వైజాసత్య చర్చ:పి.భాస్కరయోగి 07-05-15
236 వైజాసత్య చర్చ:అటల్_బిహారీ_వాజపేయి/చేయవలసిన_పనులు 25-05-15
237 Ahmed Nisar చర్చ:తిమ్మమ్మ_మర్రిమాను 05-05-08
238 Ahmed Nisar చర్చ:ఎల్లొరాగుహలు 13-05-08
239 Ahmed Nisar చర్చ:శంషాబాదు 14-05-08
240 Ahmed Nisar చర్చ:సెరిస్_(మరుగుజ్జు_గ్రహం) 16-05-08
241 Ahmed Nisar చర్చ:చంద్రుడు 16-05-08
242 Ahmed Nisar చర్చ:సత్యమేవ_జయతే 18-05-08
243 Ahmed Nisar చర్చ:అణుపరీక్ష 20-05-08
244 Ahmed Nisar చర్చ:కన్యాకుమారి 20-05-08
245 Ahmed Nisar చర్చ:జాతీయ_గీతం 28-05-08
246 Ahmed Nisar చర్చ:చిత్తూరు_(అయోమయ_నివృత్తి) 30-05-08
247 Ahmed Nisar చర్చ:సెక్యులరిజం 01-06-08
248 Ahmed Nisar చర్చ:ప్రైవేటు_పాటలు 22-06-08
249 Ahmed Nisar చర్చ:ఆర్య_భట్ట 09-11-08
250 Ahmed Nisar చర్చ:భాక్రా_డామ్ 20-11-08
251 Ahmed Nisar చర్చ:రంగుల_పట్టిక 26-11-08
252 Ahmed Nisar చర్చ:ఇస్లాంలో_మరియ_మాత 28-11-08
253 Ahmed Nisar చర్చ:నర్సి_రెద్ది_పల్లి 29-11-08
254 Ahmed Nisar చర్చ:సూఫీలు 30-11-08
255 Ahmed Nisar చర్చ:భూపరివేష్టిత_దేశం 14-12-08
256 Ahmed Nisar చర్చ:వృత్తులు 22-12-08
257 Ahmed Nisar చర్చ:సహీ_ముస్లిం 25-12-08
258 Ahmed Nisar చర్చ:సహీ_బుఖారీ 25-12-08
259 Ahmed Nisar చర్చ:హనోకు_గ్రంథము 26-12-08
260 Ahmed Nisar చర్చ:యూరియా 06-01-09
261 Ahmed Nisar చర్చ:ఆర్క్‌టిక్_మహాసముద్రం 07-01-09
262 Ahmed Nisar చర్చ:వంజరి 02-02-09
263 Ahmed Nisar చర్చ:గ్రామం 06-05-09
264 Ahmed Nisar చర్చ:నఖీబ్_మహ్_ఫూజ్ 27-05-09
265 Ahmed Nisar చర్చ:సజ్జ 07-06-09
266 Ahmed Nisar చర్చ:తాలిబన్ 25-06-09
267 Ahmed Nisar చర్చ:వెదురుపాక_సావరం 26-06-09
268 Ahmed Nisar చర్చ:వెదురుపాక_సావరం 26-06-09
269 Ahmed Nisar చర్చ:బ్రాహ్మణపల్లి(బోనకల్_మండలం) 26-06-09
270 Ahmed Nisar చర్చ:శుశ్రుతుడు 10-08-13
271 Ahmed Nisar చర్చ:ప్రేంచంద్‌ 01-09-13
272 Ahmed Nisar చర్చ:డిల్లీ_సుల్తానులు 05-11-13
273 Ahmed Nisar చర్చ:ఇక్బాల్_పాష 27-11-13
274 Ahmed Nisar చర్చ:జగన్_మోహన్_రెడ్డి 17-12-13
275 Ahmed Nisar చర్చ:హిందూ_ఋషులు_జాబితా 29-12-13
276 Ahmed Nisar చర్చ:కింగ్_కోఠి_ప్యాలెస్ 31-12-13
277 Ahmed Nisar చర్చ:ముహమ్మద్_ఆలీ 31-12-13
278 Ahmed Nisar చర్చ:అక్షర_ధామ్ 05-01-14
279 Ahmed Nisar చర్చ:మాయా_మతం 08-07-14
280 Ahmed Nisar చర్చ:వేరుశనగ_పప్పు 15-07-14
281 Ahmed Nisar చర్చ:సిద్దీ_నృత్యం 19-07-14
282 Ahmed Nisar చర్చ:Vasireddy_venkatadri_institute_of_technology 28-07-14
283 Ahmed Nisar చర్చ:వడ్లూరి_ప్రశాంత్ 06-08-14
284 Ahmed Nisar చర్చ:ప్రపంచ_దోమల_దినోత్సవం 20-08-14
285 Ahmed Nisar చర్చ:తుంగభద్ర_ఆనకట్ట 29-09-14
286 Ahmed Nisar చర్చ:పీరు 29-09-14

11 - 49 పేజీలు[మార్చు]

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ తీసుకున్న చర్య
1 కాసుబాబు చర్చ:షట్చక్రాలు 17-08-06
2 కాసుబాబు చర్చ:ద్వాదశ_జ్యోతిర్లింగాలు 28-08-06
3 కాసుబాబు చర్చ:14_మన్వంతరాలు 29-08-06
4 కాసుబాబు చర్చ:చెరుకుపల్లి 27-09-06
5 కాసుబాబు చర్చ:బడంగి 27-09-06
6 కాసుబాబు చర్చ:బాలాజీపేట 27-09-06
7 కాసుబాబు చర్చ:రామభద్రాపురం 27-09-06
8 కాసుబాబు చర్చ:జియ్యమ్మవలస 27-09-06
9 కాసుబాబు చర్చ:దత్తిరాజేరు 27-09-06
10 కాసుబాబు చర్చ:ఇచ్ఛాపురం 28-09-06
11 కాసుబాబు చర్చ:అరుణాచల్_ప్రదేశ్ 15-10-06
12 కాసుబాబు చర్చ:మండపాక 03-01-07
13 కాసుబాబు చర్చ:కాట్రావులపల్లి 13-03-07
14 కాసుబాబు చర్చ:వస్తువుల_పెర్లు 15-03-07
15 కాసుబాబు చర్చ:వీరఘట్టం 17-03-07
16 కాసుబాబు చర్చ:పేరూరు4 03-04-07
17 కాసుబాబు చర్చ:మడుపల్లి 18-04-07
18 కాసుబాబు చర్చ:దమ్మాలపాడు 18-05-07
19 కాసుబాబు చర్చ:నవగ్రహాలు 22-07-07
20 కాసుబాబు చర్చ:మణుగూరు 28-09-07
21 కాసుబాబు చర్చ:పోతన_కీ_బోర్డు 02-12-07
22 కాసుబాబు చర్చ:శ్రీ_తల్పగిరి_రంగనాధ_స్వామివారి_ఆలయం 08-03-08
23 కాసుబాబు చర్చ:మాయాబజార్_పాటలు 24-03-08
24 కాసుబాబు చర్చ:ఏడు_వారాలు 03-04-08
25 కాసుబాబు చర్చ:కోయిలకుంట్ల 04-04-08
26 కాసుబాబు చర్చ:బాలకాండ 08-04-08
27 కాసుబాబు చర్చ:త్రయంబకేశ్వరుడు 08-04-08
28 కాసుబాబు చర్చ:నంబూరు 09-04-08
29 కాసుబాబు చర్చ:శకునం 09-04-08
30 కాసుబాబు చర్చ:చార్వి 11-04-08
31 కాసుబాబు చర్చ:మూఢనమ్మకాలు-దురాచారాలు 27-04-08
32 కాసుబాబు చర్చ:ఏచర్ 24-05-08
33 కాసుబాబు చర్చ:క్రితవర్మ 30-05-08
34 కాసుబాబు చర్చ:హైదరాబాదు_సంస్కృతి 25-11-08
35 కాసుబాబు చర్చ:హమ్ద్ 27-11-08
36 కాసుబాబు చర్చ:ఖిలది 09-12-08
37 కాసుబాబు చర్చ:న్యాయవాద_పదజాలము 18-12-08
38 కాసుబాబు చర్చ:శ్రీనగర్_(గాజువాక_మండలం) 25-12-08
39 కాసుబాబు చర్చ:ఆకాశం 02-01-09
40 కాసుబాబు చర్చ:ఆవని 22-02-09
41 కాసుబాబు చర్చ:నాయకపోడులు 01-04-09
42 కాసుబాబు చర్చ:మురారి_(గండేపల్లి) 14-04-09
43 కాసుబాబు చర్చ:బిర్జూ_మహరాజ్ 18-04-09
44 కాసుబాబు చర్చ:వెంకటేశ్వర_సుప్రభాతం 26-05-09
45 కాసుబాబు చర్చ:ముక్తపదగ్రస్తాలంకారము 26-06-09
46 కాసుబాబు చర్చ:ఏనిమల్_ఫార్మ్ 02-08-09
47 కాసుబాబు చర్చ:మున్నెల్లి 08-08-09
48 కాసుబాబు చర్చ:విరాట_పర్వము_ప్రథమాశ్వాసము 29-10-11
49 కాసుబాబు చర్చ:Peapully_mandal_alebad_vilege 12-07-12
50 రవిచంద్ర చర్చ:వివేకానంద 23-09-07
51 రవిచంద్ర చర్చ:నోబుల్_బహుమతి 24-09-07
52 రవిచంద్ర చర్చ:ఛార్లీ_ఛాప్లిన్ 08-03-08
53 రవిచంద్ర చర్చ:ప్రఖ్యాత_క్రీడాకారులు 17-04-08
54 రవిచంద్ర చర్చ:శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామి_సాంకేతిక_కళాశాల 26-12-08
55 రవిచంద్ర చర్చ:పరకాయప్రవేశం 17-02-09
56 రవిచంద్ర చర్చ:పగడపు_దీవులు 23-03-09
57 రవిచంద్ర చర్చ:సహాయనిరాకరణ 19-06-09
58 రవిచంద్ర చర్చ:నూజివీడు 13-07-09
59 రవిచంద్ర చర్చ:ర్యాగింగ్ 08-09-09
60 రవిచంద్ర చర్చ:మాతృవేదన 13-04-10
61 రవిచంద్ర చర్చ:బికానెర్ 17-08-10
62 రవిచంద్ర చర్చ:వంశం 30-08-10
63 రవిచంద్ర చర్చ:పలక 17-04-11
64 రవిచంద్ర చర్చ:రియో_2 01-04-14
65 రవిచంద్ర చర్చ:వారుణి 11-05-16
66 రవిచంద్ర చర్చ:కతర్ 21-05-16
67 రవిచంద్ర చర్చ:శ్రీపాద_రాయలు 25-05-16
68 రవిచంద్ర చర్చ:మాతృభాష_సంరక్షణ_వేదిక 28-05-16
69 రవిచంద్ర చర్చ:కొత్తపట్నము 12-08-16
70 రవిచంద్ర చర్చ:భౌగోళిక_స్థాన_వ్యవస్థ 19-09-16
71 రవిచంద్ర చర్చ:కాల_జ్ఞానము 27-09-16
72 రవిచంద్ర చర్చ:ఎస్._వి._కృష్ణారెడ్డి 18-10-16
73 రవిచంద్ర చర్చ:ఖలేడా_జియా 17-11-16
74 రవిచంద్ర చర్చ:చో_రామస్వామి 08-12-16
75 రవిచంద్ర చర్చ:మిత్రభేదము 21-04-17
76 రవిచంద్ర చర్చ:ల్య్న్దోన్_బె._జాన్సన్ 15-04-18
77 రవిచంద్ర చర్చ:యాష్_దాస్గుప్తా 09-06-18
78 రవిచంద్ర చర్చ:దేవిక_(మల్లు_నటి) 14-06-18
79 రవిచంద్ర చర్చ:మారియా_(మల్లు_నటి) 14-06-18
80 రవిచంద్ర చర్చ:మల్లి_మస్తాన్‌_బాబు/GA1 10-08-18
81 రవిచంద్ర చర్చ:రాజులు_గోత్రాలు,_గృహనామాలు 04-12-18
82 రవిచంద్ర చర్చ:బెస్త 19-02-19
83 రవిచంద్ర చర్చ:పక్షి_పేను 07-03-19
84 రవిచంద్ర చర్చ:పంజాబ్_నేషనల్_బ్యాంకు_కుంభకోణం 25-03-19
85 రవిచంద్ర చర్చ:సంస్కృత_భాషా_ప్రచార_సమితి 25-03-19
86 రవిచంద్ర చర్చ:వి._శ్రీనివాస్‌_గౌడ్‌ 29-03-19
87 రవిచంద్ర చర్చ:బ్రాండిక్స్_ఇండియా_అపెరల్‌_సిటీ 09-04-19
88 రవిచంద్ర చర్చ:నెట్ఫ్లిక్స్ 28-03-20
89 రవిచంద్ర చర్చ:కృష్ణ_(2008_మలయాళ_సినిమా) 16-05-20
90 రవిచంద్ర చర్చ:గే_సెక్స్ 21-11-20
91 రవిచంద్ర చర్చ:పోతుబరి_నారాయణరావు 12-01-21
92 Chaduvari చర్చ:కోవూరు 19-09-05
93 Chaduvari చర్చ:గ్రెగొరియన్‌_క్యాలెండర్‌ 23-12-05
94 Chaduvari చర్చ:బలపనూరు 07-01-06
95 Chaduvari చర్చ:దివ్యుడా!_కనువిప్పుకో!! 30-05-07
96 Chaduvari చర్చ:రాష్ట్ర_శాసన_మండలి_ఎన్నికలు 26-07-09
97 Chaduvari చర్చ:ఉప్పర్పపల్లి 12-08-16
98 Chaduvari చర్చ:యాదారం(మహేశ్వరం) 13-08-16
99 Chaduvari చర్చ:క్షితిజం 10-10-16
100 Chaduvari చర్చ:భారత_రక్షణ_పరిశోధన_అభివృద్ధి_సంస్థ 08-11-16
101 Chaduvari చర్చ:తస్కర 24-12-16
102 Chaduvari చర్చ:CHYTRA_CHITRA 03-02-17
103 Chaduvari చర్చ:బ్యాటింగ్_(క్రికెట్) 22-08-18
104 Chaduvari చర్చ:పద్మావతి 27-02-19
105 Chaduvari చర్చ:టైటిల్_సాంగ్ 04-05-19
106 Chaduvari చర్చ:పుట్లపాలెం 16-08-19
107 Chaduvari చర్చ:గింజుపల్లి 16-08-19
108 Chaduvari చర్చ:తాడువాయి_(అచ్చంపేట_మండలం) 16-08-19
109 Chaduvari చర్చ:తాళ్ళచెరువు 16-08-19
110 Chaduvari చర్చ:రేపల్లె_(పూ) 29-08-19
111 Chaduvari చర్చ:దెచవరప్పాడు 29-08-19
112 Chaduvari చర్చ:రొంపిచర్ల_మండలం 30-08-19
113 Chaduvari చర్చ:పిచ్చికలపాడు 10-09-19
114 Chaduvari చర్చ:తనకల్లు_మండలం 03-10-19
115 Chaduvari చర్చ:చిలమత్తూరు_మండలం 03-10-19
116 Chaduvari చర్చ:చిలమత్తూరు 03-10-19
117 Chaduvari చర్చ:శెట్టూరు_మండలం 04-10-19
118 Chaduvari చర్చ:తవణంపల్లె 11-10-19
119 Chaduvari చర్చ:హానుమూజి_పాలెం_(ఇంకొల్లు) 19-10-19
120 Chaduvari చర్చ:నారంశెట్టి_ఉమామహేశ్వరరావు 23-10-19
121 Chaduvari చర్చ:ఎలెక్టోరల్_కాలేజి 28-10-19
122 Chaduvari చర్చ:క్రమము_(జీవశాస్త్రం) 08-01-20
123 Chaduvari చర్చ:తమ్మడేపల్లి 15-01-20
124 Chaduvari చర్చ:రొల్ల_మండలం 24-01-20
125 Chaduvari చర్చ:కంటెంట్_మార్కెటింగ్ 25-02-20
126 Chaduvari చర్చ:సూర్యోదయాస్తమయాలు 05-03-20
127 Chaduvari చర్చ:రతిబంధాలు 29-03-20
128 Chaduvari చర్చ:వ్యర్ధాల_నుండి_శక్తి_కర్మాగారం 21-04-20
129 Chaduvari చర్చ:జెనర్_ప్రైజ్ 29-05-20
130 Chaduvari చర్చ:అచుతా_మీనన్ 18-07-20
131 Chaduvari చర్చ:భారతీయ_ఉజ్వల_వైజ్ఞానిక_పరంపర 05-09-20
132 Chaduvari చర్చ:వారెన్_బఫెట్ 06-09-20
133 Arjunaraoc చర్చ:నిర్వహణ_వ్యవస్థ 31-08-10
134 Arjunaraoc చర్చ:కళలు/వ్యాఖ్యానాలు 13-09-10
135 Arjunaraoc చర్చ:ఇంటర్వ్యూ/వ్యాఖ్యానాలు 13-09-10
136 Arjunaraoc చర్చ:ప్రవేశ_పరీక్షలు/వ్యాఖ్యానాలు 13-09-10
137 Arjunaraoc చర్చ:ఐటిఐ/వ్యాఖ్యానాలు 13-09-10
138 Arjunaraoc చర్చ:బీమా/వ్యాఖ్యానాలు 13-09-10
139 Arjunaraoc చర్చ:నిరుద్యోగం/వ్యాఖ్యానాలు 13-09-10
140 Arjunaraoc చర్చ:భారతదేశ_ప్రభుత్వ_సెలవు_దినాలు-2012 03-01-12
141 Arjunaraoc చర్చ:నాగాయలంక 13-01-12
142 Arjunaraoc చర్చ:కరీంనగర్_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 17-06-12
143 Arjunaraoc చర్చ:నల్గొండ_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 21-06-12
144 Arjunaraoc చర్చ:శ్రీ_పొట్టి_శ్రీరాములు_నెల్లూరు_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 27-06-12
145 Arjunaraoc చర్చ:వరంగల్_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 28-06-12
146 Arjunaraoc చర్చ:మెదక్_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 28-06-12
147 Arjunaraoc చర్చ:చిత్తూరు_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 28-06-12
148 Arjunaraoc చర్చ:హైదరాబాదు_జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు 28-06-12
149 Arjunaraoc చర్చ:మొదటి_పేజీ/పాత_చర్చ_4 19-02-13
150 Arjunaraoc చర్చ:కాలుష్యం/గూగుల్_అనువాదంతో_మరుగున_పడిన_పాత_రూపం 15-01-14
151 Arjunaraoc చర్చ:బెల్జియం 22-06-15
152 Arjunaraoc చర్చ:కురవంజి 07-04-18
153 Arjunaraoc చర్చ:ప్రధానపేరుబరి_పరీక్షాపేజీ 16-04-18
154 Arjunaraoc చర్చ:సర్వోత్తమ_గ్రంథాలయం 22-05-18
155 Arjunaraoc చర్చ:220-మాచెర్ల 01-04-19
156 Arjunaraoc చర్చ:సత్యనారాయణపురం_(వర్ని) 29-08-19
157 Arjunaraoc చర్చ:లీపు_సంవత్సరం 10-08-20
158 Arjunaraoc చర్చ:సమాచార_విప్లవం 10-08-20
159 Arjunaraoc చర్చ:శాతవాహన_విశ్వవిద్యాలయం 27-08-20
160 S172142230149 చర్చ:సైక్లోస్టైల్ 25-05-07
161 S172142230149 చర్చ:మహాదేవి_వర్మ 27-05-07
162 S172142230149 చర్చ:అమ్మ_పెట్టా_పెట్టదు,అడుక్కు_తినా_తిన_నివ్వదు 30-05-07
163 S172142230149 చర్చ:ఢీ 31-05-07
164 S172142230149 చర్చ:రుస్సిఅ 04-06-07
165 S172142230149 చర్చ:కోటిపల్లి 09-06-07
166 S172142230149 చర్చ:పాచిపెంట 09-06-07
167 S172142230149 చర్చ:వినాయక_వ్రత_కల్ప_విధానము 09-06-07
168 S172142230149 చర్చ:యాదమరి 10-06-07
169 S172142230149 చర్చ:కుల్చారం 25-06-07
170 S172142230149 చర్చ:హుకుంపేట_(అయోమయ_నివృత్తి) 29-07-07
171 S172142230149 చర్చ:శాటిలైట్_సిటీ 29-07-07
172 S172142230149 చర్చ:ధవళేశ్వరం 02-08-07
173 S172142230149 చర్చ:ఫ్లూ 19-08-07
174 S172142230149 చర్చ:పల్లంకుర్రు 26-08-07
175 S172142230149 చర్చ:గుంటూరు/చేయవలసిన_పనులు 07-09-07
176 S172142230149 చర్చ:కొయ్యలగూడెం 15-09-07
177 S172142230149 చర్చ:కొణార్క్ 19-09-07
178 S172142230149 చర్చ:వైరస్/చేయవలసిన_పనులు 20-09-07
179 S172142230149 చర్చ:తట్టు/చేయవలసిన_పనులు 21-09-07
180 S172142230149 చర్చ:పులిపాడు_గోవర్ధనగిరి 26-09-07
181 S172142230149 చర్చ:వరాహ_స్వామి_దేవాలయం 24-10-07
182 S172142230149 చర్చ:సంకీర్ణ_సంఖ్యలు 04-11-07
183 S172142230149 చర్చ:సంకీర్ణ_సంఖ్యలు 04-11-07
184 S172142230149 చర్చ:అక్షరాశ్యత_శాతం 03-03-08
185 Pavan santhosh.s చర్చ:గంగూలీ_ప్రేమకథ 24-01-14
186 Pavan santhosh.s చర్చ:విషకన్య_(పుస్తకం) 11-02-14
187 Pavan santhosh.s చర్చ:నాకూ_ఉంది_ఒక_కల 11-02-14
188 Pavan santhosh.s చర్చ:ఇండియన్_రోప్_ట్రిక్ 19-03-14
189 Pavan santhosh.s చర్చ:శివానందలహరి 12-07-14
190 Pavan santhosh.s చర్చ:కెందుజహర్ 22-10-14
191 Pavan santhosh.s చర్చ:శ్రీమదజ్జాడ_ఆదిభట్ల_నారాయణదాసు 11-01-15
192 Pavan santhosh.s చర్చ:సతీసహగమనం 20-04-15
193 Pavan santhosh.s చర్చ:వీరేశలింగ_కవి_సమాజ_గ్రంథాలయం 28-04-15
194 Pavan santhosh.s చర్చ:ద్వారకానాథ్_కొట్నీస్ 22-06-15
195 Pavan santhosh.s చర్చ:అబ్బబ్బా_ఇద్దూ_అదిరేలా_ముద్దు 31-03-18
196 Pavan santhosh.s చర్చ:మహేంద్ర_కపూర్ 31-03-18
197 Pavan santhosh.s చర్చ:హిమ్_సాగర్_ఎక్స్‌ప్రెస్ 17-04-18
198 Pavan santhosh.s చర్చ:హౌరా_జంక్షన్_రైల్వే_స్టేషను 08-05-18
199 Pavan santhosh.s చర్చ:ఎడ్వర్డ్_II_ఇంగ్లాండ్_రాజు 09-05-18
200 Pavan santhosh.s చర్చ:వార్ఫరిన్ 09-05-18
201 Pavan santhosh.s చర్చ:అజలాపురం_జలపాతం 08-06-18
202 Pavan santhosh.s చర్చ:రెవెన్యూ_గ్రామం 24-07-18
203 Pavan santhosh.s చర్చ:సత్తెనపల్లి_ఫీరోజీ_మహర్షి 24-02-19
204 Pavan santhosh.s చర్చ:తెలంగాణా_ముఖ్యమంత్రులు 13-06-19
205 Pavan santhosh.s చర్చ:నరుసుగూడెం 25-08-19
206 Pavan santhosh.s చర్చ:తెలుగు_వర్ణమాలలో_అచ్చుల_జాబితా 12-08-20
207 Pavan santhosh.s చర్చ:సెల్యులాయిడ్‌ 27-09-20
208 Pavan santhosh.s చర్చ:దుర్గం_చెరువు_తీగల_వంతెన 27-09-20
209 స్వరలాసిక చర్చ:మొత్తం_చిలుకల_సూచీ 16-04-10
210 స్వరలాసిక చర్చ:కొడిహళ్లి 27-06-14
211 స్వరలాసిక చర్చ:సీరిపి_ఆంజనేయులు 24-07-14
212 స్వరలాసిక చర్చ:విష్ణుమాయా_విలాసము 22-08-14
213 స్వరలాసిక చర్చ:దోమ_వెంకట_స్వామి_గుప్త 30-11-14
214 స్వరలాసిక చర్చ:పోతూరి_నాగభూషణం 16-01-15
215 స్వరలాసిక చర్చ:మద్దిపట్ల_సూరి 19-11-15
216 స్వరలాసిక చర్చ:1974_భారతీయ_రైల్వే_ఉద్యోగుల_సమ్మె 20-06-16
217 స్వరలాసిక చర్చ:రావలపల్లి_కలాన్ 11-07-16
218 స్వరలాసిక చర్చ:బోబ్_వాల్ 07-11-16
219 స్వరలాసిక చర్చ:టైమ్_పత్రిక) 20-11-16
220 స్వరలాసిక చర్చ:నందవరం_(బనగానపల్లె) 26-12-16
221 స్వరలాసిక చర్చ:నాగసూరి_వేణు_గోపాల్ 08-01-17
222 స్వరలాసిక చర్చ:లంక_సత్యానంద్ 06-06-17
223 స్వరలాసిక చర్చ:తెలుగు_సినిమా_పాటల_రచయిత్రులు 30-09-17
224 స్వరలాసిక చర్చ:విష్ణుగుడ 29-11-17
225 స్వరలాసిక చర్చ:వీగావ్ 29-11-17
226 స్వరలాసిక చర్చ:దక్షిణ_భారత_హిందీ_ప్రచార_సభ 27-04-18
227 స్వరలాసిక చర్చ:కంకంటి_పాపరాజు 20-02-19
228 స్వరలాసిక చర్చ:Geographic_coordinate_system 25-12-19
229 స్వరలాసిక చర్చ:శ్రావణ_శుద్ధ_దశమి 20-04-20
230 స్వరలాసిక చర్చ:ఎన్._ఎస్._ప్రసాద్ 14-05-20
231 స్వరలాసిక చర్చ:అలపాటి_లక్ష్మి 18-07-20
232 Veera.sj చర్చ:సిపాయి_(సినిమా) 24-05-09
233 Veera.sj చర్చ:రాయలసీమ_హక్కుల_ఐక్య_వేదిక 12-08-09
234 Veera.sj చర్చ:రబ్_నే_బనాదీ_జోడీ 24-05-10
235 Veera.sj చర్చ:జర్మన్_భాష 19-06-10
236 Veera.sj చర్చ:వేదం_(సినిమా) 21-06-10
237 Veera.sj చర్చ:ఐటీ_మర్జర్లు 23-06-12
238 Veera.sj చర్చ:నెల్లియాంపతి 15-08-12
239 Veera.sj చర్చ:ఓణీ 04-02-13
240 Veera.sj చర్చ:లాగు 18-02-13
241 Veera.sj చర్చ:సూటు 15-03-13
242 Veera.sj చర్చ:భారతీయ_దుస్తులు 09-04-13
243 Veera.sj చర్చ:కాలరు 03-05-13
244 Veera.sj చర్చ:ఇమేజ్_సెన్సర్ 11-08-13
245 Veera.sj చర్చ:ఆంధ్రులు 01-03-14
246 Veera.sj చర్చ:బొరుగులు 01-03-14
247 Veera.sj చర్చ:హలీమ్ 06-03-14
248 Veera.sj చర్చ:సంస్థాగత_సంస్కృతి 22-06-15
249 Veera.sj చర్చ:ప్రకటనలు 12-07-15
250 Veera.sj చర్చ:పురుష_లైంగికత 11-11-15
251 Veera.sj చర్చ:సేవ్_ఇండియన్_ఫ్యామిలీ_ఫౌండేషన్ 02-04-16
252 Veera.sj చర్చ:విల్సన్_హెరాల్డ్ 18-12-17
253 Veera.sj చర్చ:ఆయేషా_మీరా_హత్య_కేసు 19-01-18
254 Veera.sj చర్చ:ఫిల్మ్_ఫోటోగ్రఫి 19-09-18
255 Pranayraj1985 చర్చ:తెలుగు_నాటకం 15-04-13
256 Pranayraj1985 చర్చ:రంగస్థల_కళాకారుల_జాబితా 15-04-13
257 Pranayraj1985 చర్చ:షకీలా 13-02-14
258 Pranayraj1985 చర్చ:సింగారం_(మోతుకూరు) 23-06-14
259 Pranayraj1985 చర్చ:గండవరం_సుబ్బరామిరెడ్డి 28-10-14
260 Pranayraj1985 చర్చ:తెలుగు_జానపద_సాహిత్యం 10-11-14
261 Pranayraj1985 చర్చ:వి.ఎన్._ఆదిత్య 08-10-16
262 Pranayraj1985 చర్చ:గుంటకండ్ల_జగదీశ్వరరెడ్డి 16-01-17
263 Pranayraj1985 చర్చ:గుంటకండ్ల_జగదీష్‌రెడ్డి 17-01-17
264 Pranayraj1985 చర్చ:సుమధుర_కళానికేతన్ 31-01-18
265 Pranayraj1985 చర్చ:అన్నారం_హజ్రత్_సయ్యద్_యాకూబ్_షావళి_దర్గా 02-02-19
266 Pranayraj1985 చర్చ:బిసిజి_టీకా 13-11-19
267 Pranayraj1985 చర్చ:భాస్కర_శ్రీనివాస్ 22-01-20
268 Pranayraj1985 చర్చ:నాళీజంఘుఁడు 13-07-20
269 Pranayraj1985 చర్చ:రాజేంద్ర_భరద్వాజ్ 14-07-20
270 Pranayraj1985 చర్చ:పద్మనాభుడు 14-07-20
271 Pranayraj1985 చర్చ:ప్రమతి 16-07-20
272 Pranayraj1985 చర్చ:నిద్ర_గన్నేరు 10-09-20
273 Pranayraj1985 చర్చ:వంట 10-09-20
274 Pranayraj1985 చర్చ:తాండ్రచెట్టు 10-09-20
275 Pranayraj1985 చర్చ:సత్యభామ_విశ్వవిద్యాలయం 10-09-20
276 Pranayraj1985 చర్చ:సంఘ్_పరివార్ 10-09-20
277 Vu3ktb చర్చ:నల్ల_బ్రాహ్మణుణ్ణి_ఎర్ర_కోవిటిని_నమ్మకూడందట 08-03-08
278 Vu3ktb చర్చ:సినిమాల్లో_కొన్ని_పాత్రలు 01-04-08
279 Vu3ktb చర్చ:ఏ_మొగుడు_దొరక్కుంటే_అక్క_మొగుడే_దిక్కన్నట్లు 20-04-08
280 Vu3ktb చర్చ:మెరైన్_డ్రైవ్ 21-10-08
281 Vu3ktb చర్చ:భారతీయ_స్టేట్_బ్యాంకు 21-12-08
282 Vu3ktb చర్చ:ఘంట_స్తంభం 23-12-08
283 Vu3ktb చర్చ:అరటికాయ_వేపుడు 24-12-08
284 Vu3ktb చర్చ:పి.వి.వి.ఎస్.ఎం._ప్రొడక్షన్స్ 28-12-08
285 Vu3ktb చర్చ:తెలుగు_టివి 04-01-09
286 Vu3ktb చర్చ:Lox 11-01-09
287 Vu3ktb చర్చ:లాలి_పాటలు 17-01-09
288 Vu3ktb చర్చ:కోమరవల్లి_మల్లన్న_స్వామి_దేవాలయం 22-01-09
289 Vu3ktb చర్చ:అభిరుఛి 26-01-09
290 Vu3ktb చర్చ:సజ్జా_జయదేవబాబు 26-01-09
291 Vu3ktb చర్చ:బొమ్మలకొలువు 05-02-09
292 Vu3ktb చర్చ:ఫార్మాల్డిహైడ్ 05-02-09
293 Vu3ktb చర్చ:పోలిశెట్టి 07-03-09
294 Chavakiran చర్చ:Nuthipadu 10-10-06
295 Chavakiran చర్చ:రేపల్లె 06-11-06
296 Chavakiran చర్చ:మందిపాల్ 07-11-06
297 Chavakiran చర్చ:మేడేపల్లి_(ముదిగొండ) 15-11-06
298 Chavakiran చర్చ:PENAMAKURU_VILLAGE 16-11-06
299 Chavakiran చర్చ:తిరుమల_బ్రహ్మోత్సవాలు 23-11-06
300 Chavakiran చర్చ:యతి 05-02-08
301 Chavakiran చర్చ:కందపద్యం 21-02-08
302 Chavakiran చర్చ:శాసనసభ 16-11-08
303 Chavakiran చర్చ:మాతాజీ_నిర్మలాదేవి 18-11-08
304 Chavakiran చర్చ:సిరిపురం_(లింగాల_ఘన్‌‌పూర్‌) 24-01-09
305 Chavakiran చర్చ:లక్షగళ_సంకీర్తనార్చన 27-06-09
306 Chavakiran చర్చ:తెలుగు_వెబ్_మీడియా 04-10-09
307 Chavakiran చర్చ:నెమటోడ 13-07-11
308 Chavakiran చర్చ:పొన్నమాను_సేవ 16-04-12
309 Chavakiran చర్చ:Prema_puli 09-05-12
310 T.sujatha చర్చ:విరాట_పర్వము_ప్రథమాశ్వాసము 24-10-09
311 T.sujatha చర్చ:స్వాతి_నక్షత్రము 30-08-10
312 T.sujatha చర్చ:మొబైల్_టివి 19-12-10
313 T.sujatha చర్చ:యోగము 02-06-11
314 T.sujatha చర్చ:సేమియా 30-06-11
315 T.sujatha చర్చ:ఇండో-చైనా 30-06-11
316 T.sujatha చర్చ:జీడిపప్పు 20-12-11
317 T.sujatha చర్చ:అరుణాచలం 28-03-12
318 T.sujatha చర్చ:విరవ 29-03-12
319 T.sujatha చర్చ:విడాకులు 03-04-12
320 T.sujatha చర్చ:ద్వారపూడి_(మండపేట) 14-04-12
321 T.sujatha చర్చ:హొరనాడు 22-04-13
322 T.sujatha చర్చ:తిమ్మరాజుపాలెం_(పర్చూరు_మండలం) 10-05-13
323 T.sujatha చర్చ:బుడిగె_జంగాలు 07-07-13
324 T.sujatha చర్చ:రతన్_టాటా 14-06-17
325 T.sujatha చర్చ:అహ్మద్‌నగర్ 29-08-19
326 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:చాట్రాయి 07-01-08
327 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:విక్రం_సారాభాయ్ 05-05-08
328 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:బెజుగాం 21-09-08
329 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:లక్ష్మి_నారాయణ్_మిత్తల్ 01-10-08
330 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:ఒంగోలు_మండలాలు 09-10-08
331 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:పెరిశేపల్లి 08-03-09
332 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:ఖైరతాబాదు 04-05-09
333 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:రుడ్యార్డ్_కిప్లింగ్ 15-05-09
334 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:మాత్రుక 02-06-12
335 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:2011_క్రికెట్_ప్రపంచ_కప్ 02-10-13
336 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:రాజ్యసభ_సభ్యులు 03-10-13
337 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:శ్రవణ_కుమారుడు 12-12-13
338 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:రామగిరిఖిల్లా 01-05-14
339 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:తోలి_మస్జిద్ 07-10-14
340 C.Chandra Kanth Rao చర్చ:నాగిళ్ళ 01-02-17
341 Nrahamthulla చర్చ:దళిత_గోవిందం 16-06-07
342 Nrahamthulla చర్చ:తెలుగు_జాతీయాలు 06-06-08
343 Nrahamthulla చర్చ:హసన్_జిల్లా 11-09-08
344 Nrahamthulla చర్చ:జోస్యం 26-10-08
345 Nrahamthulla చర్చ:పాలస్తీనా 17-05-09
346 Nrahamthulla చర్చ:హరిశ్చంద్రుడు 26-10-09
347 Nrahamthulla చర్చ:పాఠశాల 09-11-09
348 Nrahamthulla చర్చ:మంచిర్యాల 15-11-09
349 Nrahamthulla చర్చ:తెలంగాణా_తల్లి 07-12-09
350 Nrahamthulla చర్చ:యానాం_ప్రత్యేక_ప్రతిపత్తి_కారణాలు 06-01-10
351 Nrahamthulla చర్చ:రిజర్వేషన్లు 20-02-10
352 Nrahamthulla చర్చ:మనస్తత్వ_శాస్త్రము 25-02-10
353 Nrahamthulla చర్చ:పరువు_హత్యలు 11-05-11
354 Nrahamthulla చర్చ:బోడపాడు_(పెంటపాడు) 20-05-17
355 Nrahamthulla చర్చ:లతాలక్ష్మి 15-08-18
356 B.K.Viswanadh చర్చ:అన్నవరప్పాడు 30-08-07
357 B.K.Viswanadh చర్చ:చాపాడు 03-02-08
358 B.K.Viswanadh చర్చ:పెదపులివఱ్ఱు 14-02-08
359 B.K.Viswanadh చర్చ:పెదపులివర్రు_(భట్టిప్రోలు) 16-02-08
360 B.K.Viswanadh చర్చ:పెదపల్లి_(ఆలమూరు) 25-04-12
361 B.K.Viswanadh చర్చ:Damodhar 12-06-12
362 B.K.Viswanadh చర్చ:అనంత్_శ్రీరాం 13-06-12
363 B.K.Viswanadh చర్చ:చిత్ర_రచన 11-10-12
364 B.K.Viswanadh చర్చ:వ్యవసాయ_పంచాంగం_-_రేవతి_కార్తె 06-02-13
365 B.K.Viswanadh చర్చ:జ్ఞానోదయాలు,_అధిభౌతిక_ప్రపంచం_(metaphysical_world),_పరిపూర్ణ_సత్యం 30-04-13
366 B.K.Viswanadh చర్చ:కొండపల్లి_శేషగిరిరావు(చిత్రకారుడు) 01-09-13
367 B.K.Viswanadh చర్చ:కొల్లాయి_గట్టితేనేమి 21-05-14
368 B.K.Viswanadh చర్చ:బాల_సరస్వతి_(నృత్యకారిణి) 15-05-15
369 B.K.Viswanadh చర్చ:కాలుతున్న_పూలతోట 08-02-16
370 B.K.Viswanadh చర్చ:రవికృష్ణ 12-12-19
371 Veeven చర్చ:ఎనమల_కూడూరు 05-11-06
372 Veeven చర్చ:వెంకటపల్లి 16-11-06
373 Veeven చర్చ:ఖుదావాన్‌పూర్ 08-04-07
374 Veeven చర్చ:సుద్లం 14-06-07
375 Veeven చర్చ:పత్తూరు 15-06-07
376 Veeven చర్చ:సుభద్రపురం 24-09-07
377 Veeven చర్చ:బాష్ప_వాయువు 20-10-10
378 Veeven చర్చ:తేనెగూడు 28-01-12
379 Veeven చర్చ:బచ్చలి_కూర 05-12-12
380 Veeven చర్చ:పెళ్ళిచూపులు 06-02-13
381 Veeven చర్చ:లింగంపల్లె_(సిద్ధవటం) 07-02-13
382 Veeven చర్చ:తేనె_(అయోమయ_నివృత్తి) 26-04-13
383 Veeven చర్చ:Aerides_crispa 12-02-15
384 Mpradeep చర్చ:యుగాలు 20-12-05
385 Mpradeep చర్చ:విప్లవకారులు 20-12-05
386 Mpradeep చర్చ:బీహార్_శాసనసభ_ఎన్నికలు_నవంబర్_2005 06-01-06
387 Mpradeep చర్చ:పెదకడ 16-11-06
388 Mpradeep చర్చ:లక్ష్మీనరసింహ 14-12-06
389 Mpradeep చర్చ:విశాఖ_ఉక్కు_కర్మాగారం 22-05-07
390 Mpradeep చర్చ:దుద్యాల 05-07-07
391 Mpradeep చర్చ:పెంబర్తి 06-07-07
392 Mpradeep చర్చ:నల్లూరు 06-07-07
393 Mpradeep చర్చ:పోసానిపేట 06-07-07
394 Mpradeep చర్చ:లియబర్తి 03-02-08
395 Mpradeep చర్చ:ప్రైవేటు_పాటలు 22-06-08
396 Bhaskaranaidu చర్చ:జాతీయములు_-_జ,_ఝ 15-05-12
397 Bhaskaranaidu చర్చ:మొరంపల్లె 02-08-13
398 Bhaskaranaidu చర్చ:సామెతలు_-_త 15-01-14
399 Bhaskaranaidu చర్చ:సామెతలు_-_జ 15-01-14
400 Bhaskaranaidu చర్చ:శ్రీత్యాగరాజ_స్వామి 04-02-14
401 Bhaskaranaidu చర్చ:అత్యన్తపరాజయా_ద్వరం_సంశయోఽపి 09-05-14
402 Bhaskaranaidu చర్చ:అరుంధతీప్రదర్శనన్యాయము 09-05-14
403 Bhaskaranaidu చర్చ:మామ్ 01-10-14
404 Bhaskaranaidu చర్చ:రథకారన్యాయము 07-04-15
405 Bhaskaranaidu చర్చ:బుద్ధునికాలము 26-04-15
406 Bhaskaranaidu చర్చ:దరియా_హుస్సేన్‌_షేక్‌ 05-10-15

5 - 10 పేజీలు[మార్చు]

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:భోగం_వీధులు 28-06-10
2 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:యోగివేమన_విశ్వవిద్యాలయము 01-01-14
3 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:సకసేరుకాలు 12-02-14
4 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:Rajakiyalu_m 09-03-14
5 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:రహస్యం_(ధారావాహిక) 16-05-14
6 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:అరీబ్_మజీద్ 04-12-14
7 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:నిమ్మగడ్డ_విజయ_శంకర్ 11-12-14
8 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:డయాఫ్రం 14-04-15
9 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:లిచి_ఫలం 12-01-16
10 సుల్తాన్ ఖాదర్ చర్చ:గన్నేరు_చెట్టు 12-01-16
11 YVSREDDY చర్చ:బీజము 02-07-12
12 YVSREDDY చర్చ:బహుమతి 17-08-12
13 YVSREDDY చర్చ:ప్రపంచ_ఉపాధ్యాయుల_దినోత్సవం 05-09-12
14 YVSREDDY చర్చ:నైట్_రైటింగ్ 09-01-13
15 YVSREDDY చర్చ:రూపం 04-02-13
16 YVSREDDY చర్చ:తాగునీరు 16-11-13
17 YVSREDDY చర్చ:కాయిల్_పంపు 25-11-13
18 YVSREDDY చర్చ:జి.వి.మావలాంకర్ 28-11-13
19 YVSREDDY చర్చ:బసవ_రామ_తారకం 28-05-14
20 YVSREDDY చర్చ:పెద్దలకు_మాత్రమే 17-05-20
21 Somu.balla చర్చ:అంతరిక్షం 26-01-13
22 Somu.balla చర్చ:బాలిక 26-01-13
23 Somu.balla చర్చ:పిందె 26-01-13
24 Somu.balla చర్చ:ధనువు 28-01-13
25 Somu.balla చర్చ:దూరదర్శన్‌ 30-01-13
26 Somu.balla చర్చ:రోజము 30-01-13
27 Somu.balla చర్చ:నందివర్ధనం 30-01-13
28 Somu.balla చర్చ:పొందు 02-02-13
29 Somu.balla చర్చ:డేటా_స్ట్రక్చర్ 02-02-13
30 Visdaviva చర్చ:Madhanapuram 08-03-13
31 Visdaviva చర్చ:లాల్గుడి_జయరామన్ 23-04-13
32 Visdaviva చర్చ:వడలి_రాధాకృష్ణ 30-04-13
33 Visdaviva చర్చ:వానపల్లి_(కొత్తపేట) 07-06-13
34 Visdaviva చర్చ:అనేక_వచనం 14-07-13
35 Visdaviva చర్చ:గొల్లేటి 19-07-13
36 Visdaviva చర్చ:సులోచనా_గాడ్గిల్ 01-09-13
37 Visdaviva చర్చ:Thomas_Alva_Edison 30-10-13
38 Visdaviva చర్చ:విశ్వ_హిందూ_పరిషత్ 17-12-13
39 Vjsuseela చర్చ:భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ 15-04-20
40 Vjsuseela చర్చ:తెలుగు_గ్రంధాలయ_ప్రముఖులు 07-06-20
41 Palagiri చర్చ:ద్రౌపది 21-12-12
42 Palagiri చర్చ:అయనీకరణ_శక్మము 15-04-13
43 Palagiri చర్చ:అమ్ముల_పొది 15-04-13
44 Palagiri చర్చ:అయస్కాంత_ధృవములు 15-04-13
45 Palagiri చర్చ:మణుగు 27-04-13
46 Palagiri చర్చ:విత్తనపు_మొక్క 30-04-13
47 Palagiri చర్చ:వెంకటాచల_మహత్య్మం 30-04-13
48 Palagiri చర్చ:వి_ఆర్_రాసాని 05-05-15
49 Palagiri చర్చ:శంభులింగేశ్వర_స్వామి_దేవాలయం 04-05-16
50 Gsnaveen చర్చ:ఆంధ్ర_రాష్ట్రం_ఏర్పాటు 15-12-06
51 Gsnaveen చర్చ:రుక్మిణి 02-03-07
52 Gsnaveen చర్చ:వల్లూరి_బాలకృష 10-03-07
53 Gsnaveen చర్చ:పీలెరు 17-04-07
54 Gsnaveen చర్చ:గ్యాస్_ట్రబుల్ 20-04-07
55 Gsnaveen చర్చ:విరోచనాలు 30-06-07
56 Gsnaveen చర్చ:లచాపేట్ 08-02-08
57 Gsnaveen చర్చ:జమ్మి_చెట్టు_పూజ 08-02-08
58 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:ధ్రువబేరం 09-07-12
59 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:జి.కొండూరు 04-04-13
60 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:బచ్చలి_కూర_పెరుగు 24-04-13
61 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:శ్రీగంధం 15-11-13
62 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:కోమటి_నేని_వారి_పాలెం 17-12-13
63 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:కాత్యాయనీ_దుర్గా 14-10-18
64 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:విక్రమ్_శీలా_సేతు 23-07-19
65 రహ్మానుద్దీన్ చర్చ:లాల్‌భాగ్_బొటానికల్_గార్డెన్‌ 07-08-19
66 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:దుగ్యాల_శ్రీనివాస_రావు 26-07-15
67 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:మధుప్రియ 18-08-15
68 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:దేశపతి_శ్రీనివాస్ 19-08-15
69 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:గడికోట_శ్రీకాంత్_రెడ్డి 06-09-15
70 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:ఏ_కే_ఖాన్ 15-09-15
71 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:చందుపట్ల_జంగారెడ్డి 11-11-15
72 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:సంగం_(వరంగల్) 24-11-15
73 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల చర్చ:Tahir_Hussain 23-06-20
74 Namboori చర్చ:దరిద్రుడి_పెళ్ళికి_వడగళ్ళ_వాన 11-02-08
75 Namboori చర్చ:చక్కనమ్మ_చిక్కినా_అందమే 11-02-08
76 Namboori చర్చ:తల_ప్రాణం_తోకకి_వచ్చినట్లు 11-02-08
77 Namboori చర్చ:జిహ్వకో_రుచి,పుర్రెకో_బుద్ధి 11-02-08
78 Namboori చర్చ:అన్నీ_సాగితే_రోగంమంత_భోగము_లేదు 11-02-08
79 Namboori చర్చ:ఇసుక_తక్కెడ,_పేడ_తక్కెడ 11-02-08
80 Namboori చర్చ:ఇద్దరే_సత్పురుషులు,_ఒకడు_పుట్టనివాడు,_ఇంకొకడు_గిట్టినవాడు 11-02-08
81 Namboori చర్చ:తేలు_కుట్టిన_దొంగలా 01-02-08
82 Vemurione చర్చ:వారసవాహిక 31-05-08
83 Vemurione చర్చ:హొమియోపతీ 03-06-08
84 Vemurione చర్చ:మెస్మరిజం 28-08-15
85 Vemurione చర్చ:తోరాహ్ 07-10-15
86 Vemurione చర్చ:నవరాత్రాలు 24-10-15
87 Vemurione చర్చ:జిమ్_కార్బెట్_నేషనల్_పార్క్ 31-12-15
88 Vemurione చర్చ:పంచతంత్ర 15-08-16
89 Vemurione చర్చ:అయస్కాంత_క్షేత్రం 27-04-19
90 Kumarrao చర్చ:ముసునూరు 28-03-08
91 Kumarrao చర్చ:వెలమ 07-07-08
92 Kumarrao చర్చ:స్వాత్_లోయ 22-02-09
93 Kumarrao చర్చ:విల్_డ్యురాంట్ 22-08-09
94 Kumarrao చర్చ:అగ్రసేన్_మహారాజ్ 20-09-09
95 Kumarrao చర్చ:పి.రాజగోపాల_నాయుడు 05-12-09
96 Kumarrao చర్చ:బొజ్జన్నకొండ 11-06-12
97 Kumarrao చర్చ:హరగోవింద్_ఖొరానా 20-02-18
98 Kuruvada చర్చ:సుందర_చైతన్యానంద 17-01-14
99 Kprsastry చర్చ:ఆశ్లేష_నక్షత్రము 28-10-07
100 Kprsastry చర్చ:సంకీర్ణ_సంఖ్యలు 04-11-07
101 Kprsastry చర్చ:సట్లెజ్ 06-09-09
102 Kprsastry చర్చ:వాల్తేరు 28-04-13
103 Kprsastry చర్చ:ప్రళయకావేరి_కథలు 08-05-13
104 Kprsastry చర్చ:వేలంపాలెం 01-07-15
105 Kprsastry చర్చ:వేట్లపాలెం 01-07-15
106 Kprsastry చర్చ:విషవత్తు 04-11-18
107 Talapagala VB Raju చర్చ:వుయ్యీరివారి_మెరక 10-02-08
108 Talapagala VB Raju చర్చ:యానిమేషన్ 22-02-08
109 Talapagala VB Raju చర్చ:శ్రీహరిపురం 05-07-10
110 Talapagala VB Raju చర్చ:విశాఖపట్నం_చేపలరేవు 24-07-10
111 Talapagala VB Raju చర్చ:బాంబే_స్టాక్_ఎక్స్ఛేంజ్ 27-07-10
112 Talapagala VB Raju చర్చ:చుట్టరికాలు 27-07-11
113 Trivikram చర్చ:ప్రొద్దుటూరు 16-02-06
114 Trivikram చర్చ:మనువు 06-08-06
115 Trivikram చర్చ:పంచక్షేత్రాలు 09-08-06
116 Trivikram చర్చ:ఇంకా_వర్గీకరింపబడని_గీతాలు 12-08-06
117 Trivikram చర్చ:షడ్రసాలు 16-08-06
118 Trivikram చర్చ:కడప_(అయోమయ_నివృత్తి) 27-05-09
119 Naidugari Jayanna చర్చ:గాలి_గూడెం 23-10-14
120 Naidugari Jayanna చర్చ:మందొడ్డి 03-12-17
121 Naidugari Jayanna చర్చ:చింతలపల్లి_సంజీవి 05-06-20
122 Naidugari Jayanna చర్చ:చెన్న_కృష్ణయ్య 05-06-20
123 Naidugari Jayanna చర్చ:దత్తన్న 05-06-20
124 Vmakumar చర్చ:దర్శనము 26-08-15
125 Vmakumar చర్చ:అజితకేశ_కంబళుడు 26-08-15
126 Vmakumar చర్చ:పూర్ణ_కాశ్యపుడు 26-08-15
127 Vmakumar చర్చ:విపశ్యనా 15-06-17
128 Vmakumar చర్చ:భవభూతి 06-09-17

1 - 4 పేజీలు[మార్చు]

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ తీసుకున్న చర్య
1 Ahmedi18edu చర్చ:పద్మశ్రీ_డాక్టర్_బి._వి._రాజు_ఇన్స్టిట్యూట్_ఆఫ్_టెక్నాలజీ 09-08-19
2 Allamchakrarao19929542 చర్చ:బ్రతుకుతాడు 07-01-17
3 Anand8888 చర్చ:శ్రీరామ్నగర్ 12-07-16
4 Anandsatya చర్చ:శ్రీ_కృష్ణాష్టోత్తరము 13-11-12
5 AngajalaARS చర్చ:మహాశివరాత్రి/చేయవలసిన_పనులు 05-02-12
6 Anupamdutta73 చర్చ:పశ్చిమ_బెంగాల్ 14-06-20
7 Aravinds చర్చ:కర్లపాలెం 15-07-09
8 Arkrishna చర్చ:కుంభ_మేళా 21-01-13
9 Arkrishna చర్చ:నాడి_పరీక్ష 11-04-13
10 Asooryampasya చర్చ:గదబ 06-08-18
11 Avasarala Rajasekhar చర్చ:అవసరాల 29-08-20
12 Awarasurya చర్చ:టూర్_డి_ఫ్రాన్స్ 20-07-13
13 B081717 చర్చ:నేరేడుచర్ల 31-10-13
14 Bahulyapentakoti చర్చ:Actorsekharmalla 11-10-17
15 BalKan7 చర్చ:వంగర_వెంకటసుబ్బయ్య 28-06-18
16 BalKan7 చర్చ:తెలుగు-తెలుగు_నిఘంటువు 18-07-18
17 BalKan7 చర్చ:అంతర్జాతీయ_కోతుల_దినోత్సవం 10-12-20
18 Balakrishnadasari చర్చ:చంద్రయాన్-2 22-09-19
19 Balakrishnadasari చర్చ:చంద్రయాన్ 22-09-19
20 Bandi.srinivassarma చర్చ:కాగితం 13-04-13
21 Behara venkata Lakshmi narayana చర్చ:సిద్ధుడు 31-10-19
22 Bharatiyan చర్చ:సంస్కృత_భారతీ 29-08-16
23 Bishma చర్చ:సెలర్మియగూడెం 11-08-10
24 Cbrao చర్చ:నాగరాజు_సంగెం 19-01-12
25 Chaitanyakadiyala~tewiki చర్చ:కింగ్_జార్జి_ఆసుపత్రి 20-01-10
26 ChandVeda చర్చ:శివ_ఎస్.బందా 14-08-14
27 Criticpanther చర్చ:యనాదివెట్టు 26-12-17
28 Criticpanther చర్చ:యానాదులు 01-10-19
29 Darlamanjusri చర్చ:వచన_కవిత్వం 28-12-16
30 Deepasikha చర్చ:పంచతంత్రం/వ్యాఖ్యానాలు 09-02-08
31 Dev చర్చ:అందము 26-11-07
32 Devarapaga చర్చ:దేవరపాగ 11-11-16
33 Djjagan చర్చ:కాకినాడ 05-11-19
34 Dmouli చర్చ:తంటికొండ 24-04-07
35 Editorrams చర్చ:జేమ్స్_కామెరాన్ 10-09-15
36 Friendkmm చర్చ:శ్రీరామగిరి 06-05-08
37 G.N D PRASAD చర్చ:క్రీస్తు_యెుక్క_అజ్ఞాత_సంవత్సరములు 10-12-19
38 Ganesh shalivahana చర్చ:ఆంగ్ల 09-07-18
39 Ganne Rajesh చర్చ:భైరిపురం_(కంచిలి) 18-04-20
40 Gunnex చర్చ:మరియని_బెల్లె 14-11-13
41 Gurubrahma చర్చ:రాజీవ్_గాంధీ_ఖేల్‌రత్న 27-10-05
42 Gurubrahma చర్చ:రుద్రవీణ_(సినిమా) 18-08-09
43 Harsha.moturi చర్చ:గుమ్మడిదల 17-08-16
44 Hemanthmallampati చర్చ:యలవర్రు 27-11-08
45 Hydkarthik చర్చ:కుంభకోణం 21-08-16
46 Hydkarthik చర్చ:విజయవాడ_వేగవంతమైన_బస్_రవాణా 04-07-18
47 Imamoddin చర్చ:పెండపల్లి 22-10-10
48 Irumozhi చర్చ:చెన్నై_నగర_బస్సు_మార్గాలు 04-02-14
49 Jagadishp24 చర్చ:సైరిగాం 04-10-14
50 Jawaharlal~tewiki చర్చ:పరిణామం 29-01-12
51 Jjkk~tewiki చర్చ:షార్లోట్టేస్_వెబ్_(1973_సినిమా) 28-01-12
52 Jjkk~tewiki చర్చ:షార్లోట్టేస్_వెబ్_(1973_సినిమా) 03-02-12
53 Jorge Stolfi చర్చ:ఆవశ్యక_కొవ్వు_ఆమ్లం 01-09-20
54 KMRAMAKRISHNA చర్చ:గుడిమల్లం 13-03-14
55 Kapeter77 చర్చ:లండన్ 02-01-20
56 Kasyap చర్చ:అలెక్స్ 31-08-20
57 Katta Srinivasa Rao చర్చ:అమ్మపల్లి_సీతారామచంద్రస్వామి 03-12-18
58 Katta Srinivasa Rao చర్చ:కవి_రాజమూర్తి 27-06-20
59 Khetriyaramajogi చర్చ:రామజోగి 01-02-18
60 Kiran914 చర్చ:Mp3_పాటలు_డౌన్లోడ్లు 27-07-15
61 Krupa Vara Prasad చర్చ:ఆయుధ_కార్మాగారం_మెదక్ 09-12-17
62 Kuruvada చర్చ:వైకుంఠ_ఏకాదశి_/_ముక్కోటి_ఏకాదశి 18-01-14
63 LARENCE PRADEEP చర్చ:తప్పు 11-03-18
64 Lekhak చర్చ:త్రిపది 10-06-19
65 M janardhanreddy చర్చ:శానంపూడి_సైది_రెడ్డి 26-03-19
66 M.CharanTheja చర్చ:కాజల్_అగర్వాల్ 24-08-14
67 Mahesh gkcm1 చర్చ:మంచు_విష్ణు 15-08-16
68 Manoj power star చర్చ:New_velmal 01-11-17
69 Meena gayathri.s చర్చ:మీనా_కందసామి 31-05-18
70 Meena gayathri.s చర్చ:నికోలా_స్టర్గియాన్ 31-05-18
71 Mercy k చర్చ:Mercy_k 11-02-20
72 Mohammedyakubjani చర్చ:భారతదేశం_చరిత్ర 31-08-18
73 Mohan krishna bhargava చర్చ:భావనరుషి 11-05-16
74 Mohan krishna bhargava చర్చ:భృగు_మహర్షి 12-05-16
75 Mohanvihari చర్చ:జూలియస్_సీజర్ 17-06-10
76 Morle murali Krishna చర్చ:కైతికాలు 19-12-19
77 Muhammad Ashiq Ali చర్చ:సుల్తాన్_రాహీ 07-12-17
78 Murali1679 చర్చ:పరబ్రహ్మ 09-10-18
79 N.Munikumar చర్చ:Wikisource 15-04-18
80 NARESH Revathi చర్చ:వస్తు,_సేవల_పన్ను_(జీఎస్టీ) 12-06-18
81 Nagaraju mothukuri చర్చ:బ్రాహ్మణకొత్తపల్లి 30-08-13
82 Nagaraju raveender చర్చ:నాలాయిర_దివ్య_ప్రబంధము 28-04-09
83 Nahian చర్చ:సోనారిక_భాడోరియా 20-08-20
84 Nandakumar konduru చర్చ:రెండవ_చైనా-జపాన్_యుద్ధం 23-08-19
85 Navamoini చర్చ:పద్మశ్రీ_పురస్కార_గ్రహీతలు_(1960-1969) 10-11-09
86 Naveenpatha చర్చ:బెల్లంపల్లి 25-08-08
87 Neverignorant చర్చ:లెక్_వలీసా 26-05-10
88 Nravinderreddy చర్చ:ధనందుడు 27-12-20
89 Ntwsoa చర్చ:వేగవరం_(దెందులూరు) 08-12-06
90 Paulajay చర్చ:చిరంజీవి_(అయోమయ_నివృత్తి) 13-12-06
91 Pavan kumar raja చర్చ:పీసా_విశ్వవిద్యాలయం 21-08-16
92 Pepakayala Prasad చర్చ:పెదబ్రహ్మదేవం 15-03-20
93 Pidarah చర్చ:భౌతిక_శాస్త్రము 20-02-07
94 Pidarah చర్చ:ఆల్బర్ట్_ఐన్‍స్టీన్ 20-02-07
95 Pidarah చర్చ:షామూ 13-04-07
96 Pidarah చర్చ:జిమ్మీ_వేల్స్ 18-04-07
97 Praneeth26 చర్చ:జెసి_గొంజాలెజ్ 06-02-19
98 Prashanth.sandri చర్చ:లక్సెట్టిపేట 05-04-07
99 Praveen Illa చర్చ:సిల్వెస్టర్_స్టాలోన్ 16-02-12
100 Praveen Illa చర్చ:పద్మనాభ_ఆలయం 13-11-12
101 Praveen Illa చర్చ:రంగులరాట్నం 13-01-15
102 Praviha చర్చ:చెయ్యడం_ద్వారా_నేర్చుకోవడం 04-08-20
103 Prem Vamsi 2002 చర్చ:కొమ్మిక 04-09-20
104 Pulluru saikrishna చర్చ:లోక్_సభ_స్పీకర్ 29-04-19
105 Pvr726 చర్చ:జాతీయపతాక_నియమావళి 03-06-14
106 Raghupathi Bhojanala చర్చ:ఏడూరు 29-12-16
107 Rajachandra~tewiki చర్చ:శ్రీరంగం 26-03-13
108 Rajamalleswar చర్చ:వన_భోజనాలు 30-03-08
109 RajuChitrada చర్చ:రాజకీయం 13-09-08
110 Rajukaluri చర్చ:శాంతా_క్లాజ్ 30-11-18
111 Ramuzp చర్చ:ఆరోగ్యశ్రీ 23-10-19
112 Rangarajur చర్చ:Father_Name:_R._Chandrayudu 09-12-10
113 Rojarani చర్చ:పట్టభద్రుడు 04-12-12
114 SRMA123 చర్చ:నారాయణీయం 12-08-17
115 SRMA123 చర్చ:సూర్య_శతకము 30-03-19
116 Saaggaarr1710 చర్చ:శివాజీ_రాజా 27-02-19
117 Sai2020 చర్చ:నల్ల_మాంబా 06-04-08
118 Sivakrishnatakkellapati చర్చ:ఎర్రుపాలెం 21-03-19
119 Sivakrishnatakkellapati చర్చ:హరిశ్చంద్రపురం 22-03-19
120 Spiritualsadhana చర్చ:పంచాంగమ 10-07-18
121 Sreenivasvanam చర్చ:కెపాసిటర్ 20-03-12
122 SrinadhSree చర్చ:ఇంద్రుడు 25-08-18
123 Srinivasa చర్చ:రైలి 07-11-06
124 Subramanya sarma చర్చ:రూర్కీ 06-02-12
125 Sudharani65 చర్చ:పట్రాయని 14-02-11
126 Sureshdaniel51 చర్చ:నానాటికీ_పేరురుతున్న_వినోద_వస్తువులు 12-07-12
127 Sureshkadiri చర్చ:కృష్ణబిలాలు 22-09-08
128 Surya చర్చ:బిక్కిన 27-11-18
129 Svabhiman చర్చ:షింటో_మతము 11-12-15
130 TamminiNaga చర్చ:పండితాపురం 17-10-17
131 Tatareddy చర్చ:బలభద్రాపురం 03-12-06
132 TeluguPadam చర్చ:జావా 01-11-09
133 TeluguPadam చర్చ:వాయువు_(భౌతిక_శాస్త్రం) 06-11-09
134 TeluguPadam చర్చ:కుక్క_పిల్ల 09-11-09
135 TeluguPadam చర్చ:చక్రవాతము 09-11-09
136 Thukkadi Rushyendra చర్చ:బషీరాబాద్ 25-11-08
137 Tpathanjali చర్చ:అల్లం_నూనె 20-02-20
138 Tpathanjali చర్చ:బందీపూర్_జాతీయ_పార్కు 03-03-20
139 Tpathanjali చర్చ:వర్ణం_(సంగీతం) 16-04-20
140 Tsmanyam చర్చ:శంకర_గ్రంథ_రత్నావళి 07-09-17
141 Tugana tungana చర్చ:చంద్రఘంటా_దుర్గా 09-10-17
142 V Sambasiva Rao చర్చ:వేణుగోపాలస్వామి_గుడి 23-02-08
143 V.Harsha vardhan చర్చ:వి_._ఆర్_హై_స్కూల్ 24-12-16
144 Venukavi చర్చ:చార్లీచాప్లిన్‌ 25-12-13
145 Vijay.addula చర్చ:గ్రోత్_హార్మోన్ 10-02-11
146 Vyzbot చర్చ:చావిటిదిబ్బలు 12-04-15
147 Vyzbot చర్చ:తూలుగు 12-04-15
148 WestCoastMusketeer చర్చ:బెంగుళూరు 30-06-16
149 Yagnesh చర్చ:భగవద్గీత-దైవాసురసంపద్విభాగ_యోగము 24-09-08
150 Yagnesh చర్చ:భగవద్గీత-పురుషోత్తమప్రాప్తి_యోగము 24-09-08
151 Yagnesh చర్చ:భగవద్గీత-గుణత్రయవిభాగ_యోగము 24-09-08
152 தமிழ்க்குரிசில் చర్చ:నీతిసారము 31-07-13
153 தமிழ்க்குரிசில் చర్చ:స్పానిష్_భాష 17-08-13
154 தமிழ்க்குரிசில் చర్చ:ఇండోర్_-_చెన్నై_ఎక్స్‌ప్రెస్ 14-11-15
155 కట్టా విజయ్ చర్చ:ముచారమ్ 02-09-11
156 కార్తీక రాజు చర్చ:వరంగల్_జంతు_ప్రదర్శనశాల 04-11-14
157 కిరణ్మయి చర్చ:కనక_దుర్గ 05-06-09
158 కిరణ్మయి చర్చ:శ్రావణమాసము 17-07-09
159 కిరణ్మయి చర్చ:హిందూ_కాలగణన 17-07-09
160 కిరణ్మయి చర్చ:భాద్రపదమాసము 17-07-09
161 కేశి శివలింగం గౌడ్ చర్చ:పసుమాముల 09-08-18
162 చెన్నంరాజు చర్చ:వీరవట్నం 11-03-18
163 తిరుమల శ్రీనివాస్ చర్చ:వై.యస్.రాజశేఖర్_రెడ్డి 25-03-08
164 దేవుడు చర్చ:ఏలగిరి 26-04-20
165 దేవుడు చర్చ:ది_వాయేజ్_ఆఫ్_లైఫ్_(సుదూర_జీవనయానం) 02-08-20
166 దేవుడు చర్చ:చనిపోయిన_తర్వాత_శరీరం_బిగుసుకు_పోవుట_(రిగార్_మోర్టీస్) 02-08-20
167 దేవుడు చర్చ:తుఫాన్_నొరు_(2017) 02-08-20
168 పెట్టుకో చర్చ:పోర్టోరీకో_స్వతంత్ర_పార్టీ 26-12-07
169 భూపతిరాజు రమేష్ రాజు చర్చ:పెట్టుబడి_లేని_ప్రాకృతిక_వ్యవసాయం 21-01-15
170 భూపతిరాజు రమేష్ రాజు చర్చ:కిస్_ఆఫ్_లవ్ 22-02-15
171 భూపతిరాజు రమేష్ రాజు చర్చ:బైబిలు_మిషను 25-04-15
172 మేఘమాల చర్చ:గిడుగు_రామ్మూర్తి 05-08-07
173 యార్లపాటి ధీరజ్ శర్మ చర్చ:గణపతి_పూజ 24-10-17
174 రాజు లెనిన్ చర్చ:భూంపల్లి 30-08-19
175 వినయ్ కుమార్ చర్చ:నాగ్లూర్_(గాంధారి) 15-12-14
176 వేదపండిత చర్చ:ప్రవాసాంధ్రులు 12-02-07
177 వై.వి.యస్.రెడ్డి చర్చ:భారతీయ_నాగజెముడు 14-05-12
178 శశికాంత్ చర్చ:నోవహు 28-09-10
179 శాస్త్రి చర్చ:సప్త_చిరంజీవులు 14-05-07
180 శాస్త్రి చర్చ:చైత్రమాసము 15-05-07
181 శాస్త్రి చర్చ:చినమల్లవరం 28-05-07
182 శాస్త్రి చర్చ:భరతమాత_కన్నీటి_భాష్యం 29-05-07
183 శివప్రసాద్ బడిగినేని చర్చ:వ్యాయామవిద్య 22-02-16
184 సితారాం తెల్లూరి చర్చ:నాగరాజు_కువ్వారపు 22-03-17

అజ్ఞాతలు సృష్టించిన పేజీలు[మార్చు]

సాధారణంగా అజ్ఞాతలు రాసేది తొలగించాల్సినదిగా ఉంటూంటాయి. కింది జాబితా లోని పేజీలను పరిశీలించి అవసరమైన వాటిని ఉంచేసి మిగతావాటిని తొలగించవచ్చు.

క్ర.సం వాడుకరి పేజీ తీసుకున్న చర్య
1 1.22.8.95 చర్చ:పారుపల్లి_(క్రోసూరు_మండలం)
2 1.23.41.206 చర్చ:అంతర్వాహిని
3 1.39.144.4 చర్చ:తంత్ర_శాస్త్రము
4 103.22.172.102 చర్చ:ఎర్రచందనం
5 103.224.157.206 చర్చ:రజినీకాంత్
6 103.24.127.40 చర్చ:ప్రజాస్వామ్యం
7 103.242.237.14 చర్చ:ప్రాణమిచ్చిన_ఏనుగులు
8 103.245.197.202 చర్చ:PARSAIPALLY
9 103.245.199.106 చర్చ:పిల్లలమర్రి_(వృక్షం)
10 103.41.97.206 చర్చ:జగిత్యాల
11 103.46.234.137 చర్చ:కాన్షీరామ్
12 103.5.114.1 చర్చ:సాయి_సూర్య_ఆకెల్ల
13 106.206.34.198 చర్చ:బొజ్జల_గోపాలకృష్ణారెడ్డి
14 106.207.211.102 చర్చ:పెనుగొలను
15 106.207.221.14 చర్చ:కమల్_హాసన్_నటించిన_చిత్రాల_జాబితా
16 106.207.7.187 చర్చ:Laxmajipally
17 106.208.204.224 చర్చ:లింగగూడెం_(పెనుబల్లి)
18 106.208.216.171 చర్చ:మౌలానా_అబుల్_కలామ్_ఆజాద్
19 106.217.144.90 చర్చ:ఖరీఫ్_పంట
20 106.220.142.209 చర్చ:గుండెపోటు
21 106.220.185.49 చర్చ:స్కిజోఫ్రీనియా
22 106.76.63.123 చర్చ:డాడీ_(సినిమా)
23 107.135.97.113 చర్చ:భరతనాట్యం
24 110.172.188.12 చర్చ:చంద్రశేఖర_వేంకట_రామన్
25 110.224.241.103 చర్చ:ఎల్మకన్న_(కౌడిపల్లి)
26 110.226.160.170 చర్చ:సజ్జలగూడెం
27 111.93.3.33 చర్చ:హేమాజీపూర్
28 112.79.40.137 చర్చ:బోధిధర్మ
29 113.11.228.4 చర్చ:ముప్పారం_(ధర్మసాగర్‌)
30 113.193.91.30 చర్చ:కడుపులో_పుండు
31 115.118.102.185 చర్చ:Pagolu_vari_palem
32 115.184.225.197 చర్చ:పొతారం
33 115.184.228.16 చర్చ:నోబెల్_బహుమతి_గ్రహీతలు
34 115.241.132.26 చర్చ:సోలిపూర్
35 115.244.232.232 చర్చ:వికలాంగులు
36 115.248.164.149 చర్చ:పాత_టెక్కలి
37 115.248.48.11 చర్చ:గూగుల్_ఎర్త్
38 115.252.198.194 చర్చ:మేదినరావుపాలెం
39 117.193.73.87 చర్చ:ధర్మవరం
40 117.195.139.124 చర్చ:Kandula
41 117.195.146.151 చర్చ:యాద్గార్‌పల్లి_(మిర్యాలగూడ)
42 117.195.148.100 చర్చ:మమ్నూర్
43 117.195.157.72 చర్చ:భారత_న్యాయ_వ్యవస్థ
44 117.195.162.210 చర్చ:మన్నవరం
45 117.195.168.214 చర్చ:యర్నగూడెం
46 117.195.187.211 చర్చ:నీతి_కథలు
47 117.195.193.245 చర్చ:ధనుష్కోడి
48 117.195.252.138 చర్చ:పెదగార్లపాడు_(దాచేపల్లి_మండలం)
49 117.197.213.215 చర్చ:హైదరాబాదుపై_పోలీసు_చర్య
50 117.198.155.7 చర్చ:కొయ్యూరు
51 117.199.228.4 చర్చ:దేవి_శ్రీ_ప్రసాద్
52 117.199.240.99 చర్చ:సిద్ధాంతం
53 117.199.52.91 చర్చ:రామచంద్రాపూర్_(దోమకొండ)
54 117.200.17.245 చర్చ:ఇటుక
55 117.202.57.2 చర్చ:పెట్లూరు_(వెంకటగిరి_మండలం)
56 117.202.62.116 చర్చ:పోతురాజు
57 117.204.70.54 చర్చ:ఎఫ్.ఎమ్._రేడియో
58 117.206.233.157 చర్చ:ధరణికోట
59 117.206.234.88 చర్చ:హస్తప్రయోగం
60 117.206.248.138 చర్చ:రాఘవపేట
61 117.206.253.75 చర్చ:కస్తూరి
62 117.211.118.10 చర్చ:మార్చి_5
63 117.211.118.10 చర్చ:విలియమ్_హెర్షెల్
64 117.211.118.10 చర్చ:ఇంటిఓబయ_పల్లి
65 117.211.118.10 చర్చ:వ్యోమ_విజ్ఞానం
66 117.211.118.10 చర్చ:మిట్టచింతవారి_పల్లె
67 117.211.118.10 చర్చ:థామస్_అల్వా_ఎడిసన్
68 117.211.118.9 చర్చ:బైటకొడియంబేడు
69 117.211.86.203 చర్చ:పురావస్తు_శాస్త్రం
70 117.211.96.34 చర్చ:వాడ్రేవుపల్లి
71 117.211.96.34 చర్చ:గబ్బర్_సింగ్
72 117.213.142.172 చర్చ:విశ్వబ్రాహ్మణ
73 117.213.169.60 చర్చ:పాలు
74 117.213.175.97 చర్చ:సుగాలీ_నృత్యం
75 117.213.222.58 చర్చ:పాడేరు
76 117.216.186.106 చర్చ:బ్రూస్_లీ_(సినిమా)
77 117.216.188.135 చర్చ:బోరాన్
78 117.216.218.147 చర్చ:రంగు
79 117.221.88.9 చర్చ:మంచాల_(మంత్రాలయము)
80 117.228.214.86 చర్చ:సుబ్రహ్మణ్య_అష్టకం
81 117.239.53.74 చర్చ:గంగారం_(కొండాపూర్‌)
82 117.241.1.164 చర్చ:రూబిక్స్_క్యూబ్
83 117.242.249.54 చర్చ:పేరాల
84 119.82.108.195 చర్చ:ఆవకాయ
85 119.82.108.196 చర్చ:విశ్వనాథ_కవిరాజు
86 121.241.198.10 చర్చ:బొల్లాపల్లి
87 121.242.40.15 చర్చ:నీలాపురం
88 121.245.15.225 చర్చ:వెంట్రాప్రగడ
89 121.6.101.125 చర్చ:బైలపూడి
90 122.164.49.68 చర్చ:తెలుగువారి_వంటలు
91 122.164.53.252 చర్చ:గడియారం
92 122.169.129.149 చర్చ:మర్వెల్లి
93 122.169.143.191 చర్చ:హ్యాపీ_డేస్
94 122.169.146.33 చర్చ:వెబ్_సర్వీసెస్
95 122.169.174.131 చర్చ:ఓదెల
96 122.169.176.39 చర్చ:మంగళ్‌పర్తి
97 122.169.178.224 చర్చ:పశ్చిమ_విప్పర్రు
98 122.169.235.182 చర్చ:రేలంగి
99 122.175.27.71 చర్చ:చినమనగుండం
100 122.175.85.87 చర్చ:హాలియా
101 122.252.228.132 చర్చ:వెంకటరావుపేట_(తలకొండపల్లి)
102 122.252.230.253 చర్చ:నేరెడుపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి)
103 123.176.42.93 చర్చ:మురారి_(గండేపల్లి)
104 123.201.163.122 చర్చ:తబలా
105 123.237.83.184 చర్చ:పురుష_జననేంద్రియ_వ్యవస్థ
106 123.238.80.251 చర్చ:పాచికపాలెం
107 124.123.163.141 చర్చ:Gandhi
108 124.123.207.44 చర్చ:Wima_roudolf_biography
109 124.123.227.48 చర్చ:వెల్గనూర్
110 124.125.105.186 చర్చ:హవేలీ_సోదనపల్లె
111 125.16.34.138 చర్చ:కాళికాదేవి
112 125.22.51.150 చర్చ:బగళాముఖీ_దేవి
113 125.99.145.139 చర్చ:లక్సెట్టిపేట_(ఆదిలాబాదు_జిల్లా_మండలం)
114 131.107.0.101 చర్చ:రవీంద్రభారతి
115 14.139.249.206 చర్చ:Hostname
116 14.139.85.204 చర్చ:శ్రీరాంపల్లి
117 14.96.209.47 చర్చ:పుడూర్
118 14.99.166.150 చర్చ:భూకంపం
119 14.99.33.233 చర్చ:కొడమంచిలి
120 144.226.173.68 చర్చ:త్రిపురనేని_గోపీచంద్‌
121 15.219.201.69 చర్చ:మోతడక
122 157.48.10.213 చర్చ:ధీరుభాయ్_అంబానీ
123 157.48.4.206 చర్చ:హిమాలయాలు
124 157.48.5.33 చర్చ:గోపాలయ_పల్లి_గ్రామం
125 160.202.203.41 చర్చ:హృదయశ్వాసకోశ_పునరుజ్జీవనం
126 160.238.73.188 చర్చ:టీకా
127 164.100.132.6 చర్చ:ఉండి
128 164.100.132.6 చర్చ:నిడిమామిడి
129 164.100.132.8 చర్చ:ఎ.టి.ఎం
130 164.100.148.150 చర్చ:ఏలేశ్వరం
131 164.100.189.242 చర్చ:సజ్జలు
132 164.100.210.150 చర్చ:మొగల్తూరు
133 164.164.45.250 చర్చ:వాదర్లపాడు
134 165.201.59.205 చర్చ:అశ్వమేధ_యాగం
135 175.101.12.49 చర్చ:హర్ప్‌‌స్_జొస్టర్
136 175.101.67.89 చర్చ:Albert_Einstein
137 176.16.228.13 చర్చ:రంగపేట్_(సారంగాపూర్)
138 182.72.149.20 చర్చ:మాల_(కులం)
139 182.73.241.166 చర్చ:గొల్ల_కండ్రిగ
140 182.74.141.50 చర్చ:రెండవ_ప్రపంచ_యుద్ధం_-_ప్రపంచ_యుద్ధంగా_రూపాంతరం
141 183.82.179.231 చర్చ:రాచమల్లిపాడు
142 183.82.199.5 చర్చ:హిమాయత్_సాగర్_(సరస్సు)
143 183.82.230.189 చర్చ:ఫిడెల్_కాస్ట్రో
144 183.82.97.74 చర్చ:మేడివాడ
145 183.83.250.33 చర్చ:జాతీయ_పండగ
146 183.83.26.50 చర్చ:జుడాయిజం
147 196.12.37.124 చర్చ:దాసాపురం
148 2.88.211.246 చర్చ:నిఫ్టీ
149 20.139.83.50 చర్చ:మామిడాలపల్లి
150 201.221.197.68 చర్చ:బూది
151 202.129.212.5 చర్చ:హార్సిలీ_హిల్స్
152 202.133.61.80 చర్చ:వచన_కవిత
153 202.153.41.116 చర్చ:హుజూరాబాద్
154 202.53.13.107 చర్చ:మేధాపాట్
155 202.54.41.53 చర్చ:అక్కుర్తి
156 202.60.62.100 చర్చ:నాథూరామ్_గాడ్సే
157 202.63.233.12 చర్చ:ఆళ్లగడ్డ
158 202.65.134.40 చర్చ:మక్దూంపురం
159 202.65.136.3 చర్చ:నారాయనప్పవలస
160 203.101.92.156 చర్చ:రావివలస
161 203.109.97.75 చర్చ:సుంకర_సత్యనారాయణ
162 203.145.158.130 చర్చ:పుంగనూరు
163 203.153.44.130 చర్చ:పుల్లేటికుర్రు
164 203.153.44.2 చర్చ:డబ్ల్యూ.గోవిందదిన్నె
165 204.17.26.4 చర్చ:బెల్గాం
166 210.211.180.163 చర్చ:గుమ్మలంపాడు
167 210.212.211.139 చర్చ:ఓడలరేవు
168 210.212.212.100 చర్చ:వేంకటేశ్వరుడు/వ్యాఖ్యానాలు
169 210.212.216.83 చర్చ:జమ్మూ_కాశ్మీరు/వ్యాఖ్యానాలు
170 213.23.255.223 చర్చ:కైరా_నైట్లీ
171 218.248.1.226 చర్చ:దత్తత
172 219.64.119.115 చర్చ:కడప.ఇన్ఫొ
173 219.64.68.188 చర్చ:కాండ్రకోట
174 219.64.73.241 చర్చ:వర్గల్
175 220.225.18.210 చర్చ:దైదా
176 220.225.229.2 చర్చ:చేబ్రోలు
177 220.225.239.165 చర్చ:హైదరాబాదు_చరిత్ర
178 220.227.184.147 చర్చ:బిటివాడ
179 223.177.79.90 చర్చ:అబ్బూరి_వరదరాజేశ్వరరావు
180 223.182.16.114 చర్చ:కల్వకుంట్ల_తారక_రామారావు/వ్యాఖ్యానాలు
181 223.186.32.68 చర్చ:సునామి
182 223.196.164.200 చర్చ:లద్దగిరి_రామదాసు
183 223.196.171.36 చర్చ:ప్రక్రియ_విశ్లేషణ
184 223.196.172.67 చర్చ:ది_ఎసెన్షియల్_గాంధీ
185 223.196.173.153 చర్చ:శ్రమయొక్క_హుందాతనం
186 223.196.173.41 చర్చ:ఫిట్_ఇండియా_ఉద్యమం
187 24.117.25.180 చర్చ:తురువకపేట
188 24.23.196.207 చర్చ:పులిపాడు_(గురజాల_మండలం)
189 2401:4900:35F6:3126:959:413E:7FA5:6E92 చర్చ:రాజాం_మండలం
190 2402:8100:2844:C194:0:0:1EA:5A95 చర్చ:భరత_మాత
191 2405:204:652C:31A9:0:0:3CD:E8B0 చర్చ:నిప్పుకోడి
192 2405:204:658A:45B8:3003:C09D:4730:CD63 చర్చ:వనిపాకల
193 2405:204:659E:C3EC:989A:11EF:893E:92E6 చర్చ:లాలా_లజపతిరాయ్
194 2405:204:671F:F24C:0:0:429:30B1 చర్చ:పొరెడ్డి_గూడెం
195 2409:4070:230A:A42C:0:0:1016:B0B1 చర్చ:గతి_శక్తి
196 2409:4070:2D8D:8C38:F5B8:A04F:471E:26AF చర్చ:రేషన్_కార్డు
197 2409:4070:807:895A:7A24:4521:25A2:15F0 చర్చ:కేంద్రీయ_విద్యాలయం
198 2409:4071:2282:FE6F:274:43C3:BE82:957D చర్చ:పాండవగల్లు
199 2601:CB:8102:1CD0:0:0:0:14C3 చర్చ:కోలాచలం_మల్లినాథసూరి
200 27.251.26.90 చర్చ:బిలాల్‌పూర్
201 27.6.161.191 చర్చ:Niti_ayog
202 27.6.80.166 చర్చ:రామచంద్రుని_పార్వతి
203 27.6.80.27 చర్చ:పప్పు_సోమేశ్వరరావు
204 27.6.80.5 చర్చ:రాధిక_శరత్‌కుమార్
205 37.228.105.135 చర్చ:విభూతి
206 37.228.105.221 చర్చ:ఎల్లంకి
207 37.36.203.244 చర్చ:మాదవరం_పోడు
208 43.227.129.136 చర్చ:మృగశిర_నక్షత్రము
209 49.14.88.138 చర్చ:ఎలకా_వేణుగోపాలరావు
210 49.203.151.194 చర్చ:లినక్స్_వంటి_సాప్ట్_వలె_గురించి
211 49.204.1.155 చర్చ:చికెన్_బిర్యాని
212 49.204.124.176 చర్చ:తిప్పతీగ
213 49.204.174.173 చర్చ:ఫోటోషాప్_పరికరాల_పెట్టె
214 49.205.0.71 చర్చ:గిరిజనులు
215 49.205.78.171 చర్చ:కట్టా_సుబ్బారావు
216 49.206.169.171 చర్చ:ప్రాచీన_తెలుగు_కవుల_కవితా_తత్త్వము
217 49.206.209.31 చర్చ:నర్సంపల్లి
218 49.207.219.175 చర్చ:ఫీనిక్స్_(పక్షి)
219 49.207.30.2 చర్చ:రైతుల_కష్టాలు
220 49.207.85.189 చర్చ:విద్యా_సాంకేతికత
221 49.238.33.1 చర్చ:జ్యోతిషం
222 58.146.118.150 చర్చ:శంకు
223 58.146.180.29 చర్చ:సింగపూర్_చరిత్ర
224 59.144.86.145 చర్చ:మహేంద్రవాడ
225 59.145.103.170 చర్చ:కుమారి_21ఎఫ్
226 59.145.112.188 చర్చ:బగులవాడ
227 59.145.122.252 చర్చ:గంజికుంట
228 59.145.136.1 చర్చ:ముస్తఫాపూర్_(భీమదేవరపల్లి_మండలం)
229 59.145.141.130 చర్చ:వంగాల
230 59.161.131.167 చర్చ:బూరుగుపల్లి_(గజ్వేల్_మండలం)
231 59.161.147.23 చర్చ:వన్వాత్
232 59.162.136.195 చర్చ:నాగులపహాడ్
233 59.162.210.108 చర్చ:కరవది
234 59.162.214.222 చర్చ:బెజుగాం
235 59.182.93.2 చర్చ:సఖిన_వీదు
236 59.88.117.20 చర్చ:పూలపర్తి
237 59.93.115.137 చర్చ:ముదిగొళం
238 59.93.125.206 చర్చ:వేల్పూరు_(తణుకు)
239 59.93.69.98 చర్చ:తెల్కపల్లి
240 59.93.70.132 చర్చ:యాదమరి/ఇంద్రపురి
241 59.93.70.25 చర్చ:Telugu:2011
242 59.93.74.252 చర్చ:మధిర
243 59.97.1.155 చర్చ:లవంగము
244 59.97.235.58 చర్చ:సోమల
245 61.2.244.72 చర్చ:అహ్మద్_రజా_ఖాన్
246 61.246.62.41 చర్చ:మంచి_మాటలు
247 61.3.43.230 చర్చ:Mahathma_gandi
248 61.3.45.61 చర్చ:ROCKSTAR_Mayur
249 64.134.31.121 చర్చ:షార్లోట్టేస్_వెబ్_(1973_సినిమా)
250 66.224.20.131 చర్చ:భీమవర౦
251 67.167.209.10 చర్చ:బార్లీ
252 68.42.201.138 చర్చ:కే._పెదపూడి
253 71.135.164.135 చర్చ:రాజంపల్లి
254 71.230.252.113 చర్చ:డా.జయప్రకాశ్_నారాయణ్
255 74.140.129.8 చర్చ:మార్టూరు
256 75.17.244.126 చర్చ:వేల్పుచెర్ల_(ముసునూరు)
257 76.170.204.36 చర్చ:జిస్ట్_తెలుగు_ఓపెన్_టైపు_ఫాంటు
258 77.59.152.172 చర్చ:కాలెండరు_సంవత్సరం
259 83.110.155.78 చర్చ:గుణకారం
260 83.110.75.149 చర్చ:నామనక్షత్రము
261 85.12.68.100 చర్చ:ప్రొద్దు_తిరుగుడు
262 86.98.143.67 చర్చ:త్రికోణమితి
263 91.236.210.30 చర్చ:కాన్సర్