వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -100

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
67001 Vedam Venkataraya Sastry Vedam Venkataraya Sastry Sahitya Akademi, New Delhi 1975 72 2.50
67002 Dharmavaram Ramakrishnacharyulu Ponangi Srirama Apparao Sahitya Akademi, New Delhi 1994 111 15.00
67003 Sarojini Naidu Padmini Sengupta Sahitya Akademi, New Delhi 1981 100 4.00
67004 Veeresalingam V.R. Narla Sahitya Akademi, New Delhi 1968 96 4.50
67005 Sri Adibatla Narayanadas Vasantharao Brahmaji Rao N.K. Publications, Vizianagaram 2014 66 100.00
67006 Unnava Lakshmi Narayana V.V.B. Rama Rao Sahitya Akademi, New Delhi 2002 93 25.00
67007 G.V. Chalam R.S. Sudarshanam Sahitya Akademi, New Delhi 2000 112 50.00
67008 Tirupati Venkata Kavulu Salva Krishnamurthy Sahitya Akademi, New Delhi 1985 72 4.00
67009 Krishnadevaraya Adapa Ramakrishna Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1995 93 15.00
67010 Vedam Venkataraya Sastry Vedam Venkataraya Sastry Sahitya Akademi, New Delhi 1975 72 2.50
67011 Annamacharya Adapa Ramakrishna Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1989 87 5.00
67012 Veeresalingam V.R. Narla Sahitya Akademi, New Delhi 1968 96 4.50
67013 Tyagaraja V. Raghavan Sahitya Akademi, New Delhi 1983 76 4.00
67014 Pothana D. Venkatavadhani Sahitya Akademi, New Delhi 1983 93 5.00
67015 S. Radhakrishnan Prema Nandakumar Sahitya Akademi, New Delhi 1997 94 25.00
67016 Ramadasu B. Rajanikanta Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1991 79 15.00
67017 Kshetrayya B. Rajanikanta Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1981 115 25.00
67018 Gurazada V.R. Narla Sahitya Akademi, New Delhi 1979 85 2.50
67019 Vemana V.R. Narla Sahitya Akademi, New Delhi 1982 93 4.00
67020 G.V. Chalam R.S. Sudarshanam Sahitya Akademi, New Delhi 2000 112 25.00
67021 Suravaram Pratapa Reddy S. Laxmana Murthy Sahitya Akademi, New Delhi 2000 72 25.00
67022 Dr. C.R. Reddy D. Anjaneyulu Sahitya Akademi, New Delhi 1973 75 2.50
67023 Panditaraja Jagannatha P. Sri Ramachandrudu Sahitya Akademi, New Delhi 1987 94 5.00
67024 Paravastu Chinnaya Suri Budaraju Radhakrishna Sahitya Akademi, New Delhi 1995 65 15.00
67025 Mahakavi SriSri Budaraju Radhakrishna Sahitya Akademi, New Delhi 2000 130 25.00
67026 Ghalib M. Mujeeb Sahitya Akademi, New Delhi 1977 88 15.00
67027 Sarojini Naidu Padmini Sengupta Sahitya Akademi, New Delhi 1981 100 4.00
67028 Cherusseri T. Bhaskaran Sahitya Akademi, New Delhi 1997 128 25.00
67029 Kabir Prabhakar Machwe Sahitya Akademi, New Delhi 1977 48 2.50
67030 Balarama Das Chittaranjan Das Sahitya Akademi, New Delhi 1982 110 5.00
67031 S.V. Ranganna N. Balasubrahmanya Sahitya Akademi, New Delhi 1990 69 10.00
67032 Toru Dutt Padmini Sengupta Sahitya Akademi, New Delhi 1977 95 2.50
67033 Kalapi Hemant G. Desai Sahitya Akademi, New Delhi 1990 47 10.00
67034 Maulana Abul Kalam Azad Syeda Saiyidain Hameed Sahitya Akademi, New Delhi 1991 97 25.00
67035 Anandaram Dhekiyal Phukan Maheswar Neog Sahitya Akademi, New Delhi 1980 53 2.50
67036 Kalhana Somnath Dhar Sahitya Akademi, New Delhi 1984 90 4.00
67037 Bilhana P.N. Kawthekar Sahitya Akademi, New Delhi 1995 89 15.00
67038 Nanalal U.M. Maniar Sahitya Akademi, New Delhi 1977 86 2.50
67039 Asvaghosa Roma Chaudhuri Sahitya Akademi, New Delhi 1991 51 15.00
67040 Bhavabhuti G.K. Bhat Sahitya Akademi, New Delhi 1979 79 2.50
67041 Prem Chand Prakash Chandra Gupta Sahitya Akademi, New Delhi 1977 62 2.50
67042 Surdas Usha Nilsson Sahitya Akademi, New Delhi 1982 106 4.00
67043 Tukaram Bhalchandra Nemade Sahitya Akademi, New Delhi 1980 68 2.05
67044 Jayadeva Suniti Kumar Chatterji Sahitya Akademi, New Delhi 1981 67 4.00
67045 H.N. Apte R.B. Joshi Sahitya Akademi, New Delhi 1978 93 2.50
67046 B.P. Sathe Shivanath Sahitya Akademi, New Delhi 1985 68 5.00
67047 Raja Rammohun Roy Saumyendranath Tagore Sahitya Akademi, New Delhi 1966 63 2.50
67048 Iswarchandra Vidyasagar Hiranmay Banerjee Sahitya Akademi, New Delhi 1978 87 2.50
67049 Vallathol Narayana Menon B. Hrdayakumari Sahitya Akademi, New Delhi 1974 95 2.50
67050 Namakkal Ramalingam Pillai K.R. Hanumanthan Sahitya Akademi, New Delhi 1985 103 4.00
67051 Bharatendu Harishchandra Madan Gopal Sahitya Akademi, New Delhi 1971 41 2.50
67052 Kumaran Asan K.M. George Sahitya Akademi, New Delhi 1972 82 2.50
67053 Chandu Menon T.C. Sankara Menon Sahitya Akademi, New Delhi 1974 83 2.50
67054 Bhai Vir Singh Harbans Singh Sahitya Akademi, New Delhi 1972 102 2.50
67055 Rupa Bhavani S.L. Sadhu Sahitya Akademi, New Delhi 2003 121 25.00
67056 B.M. Srikantayya A.N. Moorthy Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1974 63 2.50
67057 A.N. KrishnaRao G.S. Amur Sahitya Akademi, New Delhi 1983 77 4.00
67058 Radhanath Ray Gopinath Mohanty Sahitya Akademi, New Delhi 1978 71 2.50
67059 Bankimchandra Chatterjee S.C. Sengupta Sahitya Akademi, New Delhi 1977 58 2.50
67060 Chandidas Sukumar Sen Sahitya Akademi, New Delhi 1971 57 2.50
67061 Keshavsut Prabhakar Machwe Sahitya Akademi, New Delhi 1966 64 2.50
67062 Baba Farid Balwant Singh Anand Sahitya Akademi, New Delhi 1975 95 2.50
67063 Sir Aurobindo Manoj Das Sahitya Akademi, New Delhi 1972 82 4.50
67064 Abanindranath Tagore Alokendranath Tagore Sahitya Akademi, New Delhi 1989 85 17.00
67065 Maharshi Devendranath Tagore Narayan Chaudhuri Sahitya Akademi, New Delhi 1973 74 2.50
67066 Satyendra Nath Bose Santimay Chatterjee Sahitya Akademi, New Delhi 1976 107 23.00
67067 Chandu Menon T.C. Sankara Menon Sahitya Akademi, New Delhi 1974 84 2.50
67068 Suniti Kumar Chatterji Scholar and Virtuoso Sukumar Sen Sahitya Akademi, New Delhi 1980 60 5.00
67069 Anandavardhana K. Kunjunni Raja Sahitya Akademi, New Delhi 1995 67 15.00
67070 C.V. Raman Pillai S. Guptan Nair Sahitya Akademi, New Delhi 1992 75 5.00
67071 Ramalingar G. Vanmikanathan Sahitya Akademi, New Delhi 1980 101 25.00
67072 Tiruvalluvar S. Maharajan Sahitya Akademi, New Delhi 1979 89 5.00
67073 Manikkavachakar G. Vanmikanathan Sahitya Akademi, New Delhi 1976 83 2.50
67074 Sivagnaana Munivar T.N. Ramachandram Sahitya Akademi, New Delhi 1999 101 25.00
67075 Jaishankar Prasad Ramesh Chandra Shah Sahitya Akademi, New Delhi 1978 84 2.50
67076 Sachal Kalyan B. Advani Sahitya Akademi, New Delhi 1978 46 2.50
67077 Manmohan Ghose Lotika Ghose Sahitya Akademi, New Delhi 1975 96 2.50
67078 Panje Mangesha Rau V. Sitaramiah Sahitya Akademi, New Delhi 1978 107 5.00
67079 Buddhadeva Bose Alokeranjan Dasgupta Sahitya Akademi, New Delhi 1977 70 2.50
67080 Manik Bandyopadhyay Sarojmohan Mitra Sahitya Akademi, New Delhi 1982 91 2.50
67081 K.S. Venkataramani N.S. Ramaswami Sahitya Akademi, New Delhi 1988 69 5.00
67082 Meghani V.J. Trivedi Sahitya Akademi, New Delhi 1977 54 2.50
67083 Kazi Nazrul Islam Gopal Haldar Sahitya Akademi, New Delhi 1983 84 4.00
67084 Guru Nanak Gopal Singh National Book Trust, India 1992 87 15.00
67085 Guru Nanak Gurbachan Singh Talib Sahitya Akademi, New Delhi 1984 84 4.00
67086 Nilakantha Diksita N. Parameswaran Unni Sahitya Akademi, New Delhi 1995 76 15.00
67087 Swami Brahmanand Tirth J.C. Sathe Sahitya Akademi, New Delhi 1982 90 4.00
67088 Dr. Zakir Husain B. Sheik Ali Sahitya Akademi, New Delhi 1991 119 15.00
67089 Ezhuttacchan K. Raghavan Pillai Sahitya Akademi, New Delhi 1986 85 5.00
67090 Dinakrushna Das Surendra Mohanty Sahitya Akademi, New Delhi 1985 58 4.00
67091 Rahul Sankrityayan Prabhakar Machwe Sahitya Akademi, New Delhi 1978 60 2.50
67092 Sayana B.R. Modak Sahitya Akademi, New Delhi 1995 75 15.00
67093 Dalgado Fr. A. Pereira Sahitya Akademi, New Delhi 1983 104 15.00
67094 Tiruvalluvar S. Maharajan Sahitya Akademi, New Delhi 1989 93 10.00
67095 Ilango Adigal M. Varadarajan Sahitya Akademi, New Delhi 1967 72 4.50
67096 Govardhanram Ramanlal Joshi Sahitya Akademi, New Delhi 1979 54 2.50
67097 Surya Mall Mishran Vishnu Datt Sharma Sahitya Akademi, New Delhi 1976 37 2.50
67098 Kesava Dev K.P. Sasidharan Sahitya Akademi, New Delhi 1990 91 2.50
67099 Vidyapati Ramanath Jha Sahitya Akademi, New Delhi 1983 64 4.00
67100 Madhavadeva Satyandranath Sarma Sahitya Akademi, New Delhi 1985 79 4.00
67101 Zinda Kaul A.N. Raina Sahitya Akademi, New Delhi 1974 50 2.50
67102 Kamban S. Maharajan Sahitya Akademi, New Delhi 1972 80 2.50
67103 Nammalvar A. Srinivasa Raghavan Sahitya Akademi, New Delhi 1983 96 4.00
67104 Dattakavi Anuradha Potdar Sahitya Akademi, New Delhi 1977 63 2.50
67105 Basaveshwara H. Thipperudraswamy Sahitya Akademi, New Delhi 1975 53 2.50
67106 A.R. Rajaraja Varma K.M. George Sahitya Akademi, New Delhi 1978 68 2.50
67107 Jnanadeva P.Y. Deshpande Sahitya Akademi, New Delhi 1982 84 4.00
67108 Sarvajna K.B. Prabhu Prasad Sahitya Akademi, New Delhi 1987 66 5.00
67109 Bharati Prema Nandakumar Sahitya Akademi, New Delhi 1981 80 2.50
67110 Appar G. Vanmikanathan Sahitya Akademi, New Delhi 1996 83 15.00
67111 V.S. Srinivasa Sastri Mohan Ramanan Sahitya Akademi, New Delhi 2007 196 130.00
67112 Dr. Zakir Husain M. Mujeeb National Book Trust, India 1972 248 9.00
67113 Homi Jehangir Bhabha Chintamani Deshmukh National Book Trust, India 2005 135 60.00
67114 Sardar Vallabhbhai Patel Vishnu Prabhakar National Book Trust, India 1976 79 6.50
67115 Bal Gandharva Mohan Nadkarni National Book Trust, India 1988 77 50.00
67116 Lalleshwari B.N. Parimoo National Book Trust, India 1987 83 14.25
67117 Sawai Jai Singh Shailesh Kumar National Book Trust, India 2005 164 55.00
67118 C.Y. Chintamani Ravindra Nath Varma National Book Trust, India 1985 83 11.00
67119 Sarat Chandra Aruna Chakravarti National Book Trust, India 1985 132 5.00
67120 Okakura Dinkar Kowshik National Book Trust, India 1988 113 22.00
67121 Sree Narayana Guru Murkot Kunhappa National Book Trust, India 1982 74 25.00
67122 Guru Gobind Singh Gopal Singh National Book Trust, India 1966 98 20.00
67123 Shivaji S. Pagadi National Book Trust, India 1983 136 14.50
67124 Vinoba Nirmala Deshpande National Book Trust, India 2002 171 45.00
67125 Brisa Munda K.S. Singh National Book Trust, India 2001 127 40.00
67126 Gopal Ganesh Agarkar S.M. Garge National Book Trust, India 1993 100 26.00
67127 Rajendra Prasad National Book Trust, India 2008 624 120.00
67128 Maharana Pratap Rajendra Shankar Bhatt National Book Trust, India 2004 98 35.00
67129 Upendrakishor Ray Choudhuri Lila Majumdar National Book Trust, India 1986 58 7.00
67130 Tatya Tope Indumati Sheorey National Book Trust, India 1973 84 25.00
67131 Govind Ballabh Pant Himanshu Joshi National Book Trust, India 2002 70 14.00
67132 Saifuddin Kitchlew Toufique Kitchlew National Book Trust, India 1987 141 38.00
67133 Meghanad Saha Enakshi Chatterjee National Book Trust, India 1984 140 11.00
67134 The Mother Prema Nandakumar National Book Trust, India 1977 113 15.00
67135 Dwarkanath Tagore Krishna Kripalani National Book Trust, India 1981 305 25.00
67136 Lokamanya Tilak G.P. Pradhan National Book Trust, India 1994 168 40.00
67137 M.N. Roy V.B. Karnik National Book Trust, India 1980 100 17.00
67138 Badruddin Tyabji Laeeq Futehally National Book Trust, India 94 5.00
67139 C.F. Andrews Marjorie Sykes National Book Trust, India 1973 260 8.25
67140 Aruna Asaf Ali G.N.S. Raghavan National Book Trust, India 1999 183 45.00
67141 Visvesvaraya V.S. Naryana Rao National Book Trust, India 1995 138 26.00
67142 Rajendra Chola Balram Srivastava National Book Trust, India 1973 81 17.50
67143 Senapati Bapat Y.D. Phadke National Book Trust, India 1993 137 31.00
67144 Harinath De Aditi Mukherjee National Book Trust, India 1988 67 8.00
67145 Upendrakishor Ray Choudhuri Lila Majumdar National Book Trust, India 1986 58 7.00
67146 Panditaraja Jagannatha P. Sri Ramachandrudu Sahitya Akademi, New Delhi 1987 93 5.00
67147 Amaruka N.P. Unni Sahitya Akademi, New Delhi 2002 62 25.00
67148 Mir Taqi Mir Ish Kumar Sahitya Akademi, New Delhi 1982 100 2.00
67149 Kamala Markandaya Usha Bande Sahitya Akademi, New Delhi 2011 109 40.00
67150 K.R. Srinivasa Iyengar Prema Nandakumar Sahitya Akademi, New Delhi 2008 124 40.00
67151 Rammohun Roy Niharranjan Ray National Book Trust, India 1974 200 12.25
67152 Sriharsa A.N. Jani Sahitya Akademi, New Delhi 1996 72 15.00
67153 Arudra Medipalli Ravikumar Sahitya Akademi, New Delhi 2013 144 50.00
67154 Chilakamarti Lakshmi Narasimham V.V.L. Narasimha Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1993 99 2.50
67155 Bharatendu Harishchandra Madan Gopal Sahitya Akademi, New Delhi 1971 41 4.00
67156 Zinda Kaul A.N. Raina Sahitya Akademi, New Delhi 1974 49 2.00
67157 Ahilyabai Hira Lal Sharma National Book Trust, India 1967 123 8.00
67158 Sankaracharya T.M.P. Mahadevan National Book Trust, India 1968 119 10.00
67159 Tatya Tope Indumati Sheorey National Book Trust, India 1980 109 4.25
67160 Asutosh Mukherjee A.P. Das Gupta National Book Trust, India 1973 127 3.50
67161 Maha vira Jagadish Chandra Jain National Book Trust, India 1977 91 5.00
67162 Rani Chennamma Sadashiva Wodeyar National Book Trust, India 1977 153 5.00
67163 Sri Aurobindo Navajata National Book Trust, India 1972 127 25.00
67164 Sri Aurobindo Navajata National Book Trust, India 1972 127 6.75
67165 Motilal Ghose S.L. Ghosh National Book Trust, India 1970 136 2.50
67166 M.N. Roy V.B. Karnik National Book Trust, India 1980 122 4.50
67167 Sankaradeva Maheswar Neog National Book Trust, India 1967 111 8.00
67168 Durga Das Rathor Raghubir Sinh National Book Trust, India 1975 185 6.75
67169 T. Prakasham P. Rajeswara Rao National Book Trust, India 1972 72 2.00
67170 Harsha V.D. Gangal National Book Trust, India 1968 98 1.75
67171 V.O. Chidambaram Pillai R.A. Padmanabhan National Book Trust, India 1977 103 4.00
67172 Birbal Sahni Shakti M. Gupta National Book Trust, India 1978 87 4.50
67173 Purandaradasa V. Sitaramaiah National Book Trust, India 1971 145 2.75
67174 Srinivasa Ramanujan Suresh Ram National Book Trust, India 1972 86 2.00
67175 Chaitanya Dilip Kumar Mukherjee National Book Trust, India 1970 132 9.00
67176 Swami Dayanand B.K. Singh National Book Trust, India 1970 143 2.50
67177 Satyendra Nath Bose Enakshi Chatterjee National Book Trust, India 1976 127 5.00
67178 Jagadis Chandra Bose S.N. Basu National Book Trust, India 1970 83 2.50
67179 Madhusudan Das Surendra Mohanty National Book Trust, India 1972 153 9.00
67180 Mirza Ghalib Malik Ram National Book Trust, India 1968 88 7.00
67181 R.G. Bhandarkar H.A. Phadke National Book Trust, India 1968 89 1.75
67182 Shyama Sastry Vidya Shankar National Book Trust, India 1970 83 4.00
67183 Tulsidas Devendra Singh National Book Trust, India 1979 82 3.75
67184 Nagarjuna K. Satchidananda Murty National Book Trust, India 1971 117 6.00
67185 Pherozeshah mehta Homi Mody Publications Division 1963 199 8.00
67186 S. Satyamurti R. Parthasarathi Publications Division 1979 234 10.50
67187 C.V. Raman P.R. Pisharoty Publications Division 1982 98 8.00
67188 Kandukuri Veeresalingam D. Anjaneyulu Publications Division 1976 163 7.00
67189 Mazharul Haque Dr. Queyamuddin Ahmad Publications Division 1976 115 7.00
67190 Mazharul Haque Dr. Queyamuddin Ahmad Publications Division 1976 118 5.00
67191 Sayyid Ahmad Khan K.A. Nizami Publications Division 1974 184 4.00
67192 Lajpat Rai: Life And Work Feroz Chand Publications Division 1978 590 21.00
67193 Charles Freer Andrews Benarsidas Chaturvedi Publications Division 1982 389 25.00
67194 S. Srinivasa Iyengar K.R.R. Sastry Publications Division 1972 105 9.00
67195 V.S. Srinivasa Sastri T.N. Jagadisan Publications Division 1974 230 25.00
67196 M. Visvesvaraya V. Sitaramaiah Publications Division 1971 160 5.00
67197 Jamsetji Tata B.Sh. Saklatvala Publications Division 1980 141 10.00
67198 Jamnalal Bajaj Shriman Narayan Publications Division 1974 293 9.00
67199 Vithalbhai Patel H.M. Patel Publications Division 1982 179 15.00
67200 Romesh Chunder Dutt R.C. Dutt Publications Division 1981 234 13.00
67201 G. Subramania Iyer S.A. Govindarajan Publications Division 1978 104 5.25
67202 Dadabhai Naoroji R.P. Masani Publications Division 1975 176 6.00
67203 Ananda K. Coomaraswamy Jag Mohan Publications Division 1979 118 7.50
67204 K. Kamaraj R. Parthasarathi Publications Division 1982 54 5.00
67205 Asutosh Mukherjee Sasadhar Sinha Publications Division 1974 88 10.00
67206 Surendranath Banerjea S.K. Bose Publications Division 1974 224 5.00
67207 Tej Bahadur Sapru S.K. Bose Publications Division 1978 232 7.50
67208 Sarojini Naidu Tara Ali Baig Publications Division 1974 175 7.00
67209 Abu'l Kalam Azad Arsh Malsiani Publications Division 1976 212 6.00
67210 Dewan Seshadri Iyer N.S. Chandrasekhara Publications Division 1981 218 14.00
67211 Iswar Chandra Vidyasagar Benoy Ghose Publications Division 1973 135 5.00
67212 Deshbandhu Chittaranjan Das Hemendranath Das Gupta Publications Division 1977 234 8.50
67213 Deshapriya Jatindra Mohan Sengupta Padmini Sengupta Publications Division 1974 180 4.00
67214 B.R. Ambedkar W.N. Kuber Publications Division 1978 178 7.00
67215 Rabindranath Tagore Hiranmay Banerjee Publications Division 1971 195 4.00
67216 Rajendra Prasad Kali Kinkar Datta Publications Division 1980 314 16.25
67217 Ramananda Chatterjee Nemai Sadhan Bose Publications Division 1974 165 5.00
67218 Raja Rammohun Roy Saumyendranath Tagore Publications Division 1973 112 4.00
67219 Thakkar Bapa Viyogi Hari Publications Division 1977 157 6.00
67220 C. Sankaran Nair K.P.S. Menon Publications Division 1967 140 3.25
67221 Kasturi Ranga Iyengar V.K. Narasimhan Publications Division 1972 193 5.00
67222 Rafi Ahmad Kidwai M. Hashim Kidwai Publications Division 1986 228 25.50
67223 Sardar Vallabhbhai Patel I.J. Patel Publications Division 1985 175 25.00
67224 Dr. Pattabhi Sitaramayya Mamidipudi Pattabhiram Publications Division 1984 148 12.00
67225 V.K. Krishna Menon V.K. Madhavan Kutty Publications Division 1988 195 26.00
67226 Acharya Vinoba Bhave Vishwanath Tandon Publications Division 1992 208 32.00
67227 M.A. Ansari Mushirul Hasan Publications Division 1995 210 65.00
67228 Madan Mohan Malaviya Sitaram Chaturvedi Publications Division 1996 173 50.00
67229 Gopal Krishna Gokhale T.R. Deogirikar Publications Division 1992 237 33.00
67230 Ganesh Vasudeo Mavalankar M.V. Kamath Publications Division 1990 217 36.00
67231 Kakasaheb Gadgil Arun Sadhu Publications Division 1988 150 17.00
67232 Indira Gandhi B.N. Pande Publications Division 1989 491 65.00
67233 Jawaharlal Nehru M. Chalapthi Rau Publications Division 1990 429 62.00
67234 Andhra Kesari T. Prakasam T. Surya Narayana Rao Publications Division 1995 316 70.00
67235 Hakim Ajmal Khan Zafar Ahmad Nizami Publications Division 1988 275 30.00
67236 Bipin Chandra Pal Saral Kumar Chatterjee Publications Division 1984 203 20.00
67237 C. Rajagopalachari R.K. Murthi Publications Division 2002 228 125.00
67238 Harekrushna Mahtab M.N. Das, C.P. Nanda Publications Division 2001 202 95.00
67239 Baba Kanshi Ram Narain Chand Parahsar Publications Division 1985 57 7.50
67240 Dewan Rangacharlu N.S. Chandrasekhara Publications Division 1977 176 8.00
67241 C. Subramania Bharati S. Vijaya Bharati Publications Division 1972 67 2.35
67242 Ranade Kusumavati Deshpande Publications Division 1969 232 25.00
67243 Dr. S. Radhakrishnan Dr.P. Nagaraja Rao Publications Division 1994 146 45.00
67244 Swami Dayanand Saraswati Dhanapati Pandey Publications Division 1985 197 20.00
67245 Kasturi Ranga Iyengar V.K. Narasimhan Publications Division 1963 239 20.00
67246 Surendranath Banerjea S.K. Bose Publications Division 1968 224 3.00
67247 Annie Besant C.P. Ramaswami Aiyar Publications Division 1963 152 2.00
67248 Gopal Krishna Gokhale T.R. Deogirikar Publications Division 1964 219 2.50
67249 Profiles in Patriotism P. Rajeswara Rao Cultural Forum, Guntur 1984 299 25.00
67250 Deshabandhu Chittaranjan Das Hemendranath Das Gupta Publications Division 1960 234 5.00
67251 Mahadeo Govind Ranade P.J. Jagirdar Publications Division 220 2.00
67252 Annie Besant Builder of New India The Theosophical Publishing House 1942 556 20.00
67253 V.V.S. Aiyar R.A. Padmanabhan National Book Trust, India 1980 233 8.00
67254 G. Subramania Iyer S.A. Govindarajan Publications Division 1969 110 2.00
67255 Ramana Maharshi K. Swaminathan National Book Trust, India 1991 156 12.00
67256 Madhusudan Das Surendra Mohanty National Book Trust, India 1972 153 3.25
67257 Dewan Rangacharlu N.S. Chandrasekhara Publications Division 1968 207 2.50
67258 Badruddin Tyabji A.G. Noorani Publications Division 1969 201 3.75
67259 P.S. Sivaswami Aiyer K. Chandrasekharan Publications Division 1969 156 1.75
67260 Dewan Rangacharlu N.S. Chandrasekhara Publications Division 1968 207 2.50
67261 Dhondo Keshav Karve G.L. Chandavarkar Publications Division 1970 248 5.00
67262 Narayan Vaman Tilak J.C. Winslow Association Press, Calcutta 1923 137 2.00
67263 Akbar Volume II J.M. Shelat Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 396 3.00
67264 Akbar Volume I J.M. Shelat Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 182 2.00
67265 Bhakta Mira Bankey Behari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 190 2.00
67266 Bhagawan Buddha R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 191 2.50
67267 Flight to Soviets Satyanaryan Sinha Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 123 1.12
67268 To Badrinath K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1953 66 1.12
67269 They Loved Mother India B. Bissoondoyal Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 76 1.00
67270 Jagadishchandra Bose K.M. Munshi, R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 134 2.50
67271 Prafullachandra Ray Monoranjon Gupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 158 2.50
67272 The Indomitable Sardar Kewal L. Panjabi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 297 2.50
67273 Adrift on The Ganga Satyanaryan Sinha Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 215 2.50
67274 Sultan Nihalde L.N. Birla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1968 195 2.50
67275 Prafullachandra Ray Monoranjon Gupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 159 3.00
67276 Sarojini Naidu Khawja Ahmad Abbas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1980 114 10.00
67277 Pageant of Great Lives Series II Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 150 2.00
67278 Pageant of Great Lives Series II K.M. Munshi, R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 77 1.00
67279 Pageant of Great Lives Series III K.M. Munshi, R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 86 1.00
67280 How God Came Into My Life Series II K.M. Munshi, R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 53 1.00
67281 Minstrels of God Part I Bankey Behari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 206 3.00
67282 Minstrels of God Part II Bankey Behari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 344 3.00
67283 Women Saints of Tamilnad M. Arunachalam Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 59 1.00
67284 Sri Ramachandra P. Sankaranarayanan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 42 1.00
67285 Bombay High Court: Half A Century of Reminiscences K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 43 1.00
67286 What Life Has Taught Me Series I K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 62 2.00
67287 What Life Has Taught Me Series II K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 63 1.00
67288 Indian Travel Diary of A Philosopher J. Holroyd Reece Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 227 2.50
67289 Paramahansa Sri Ramakrishna R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 300 2.00
67290 Netaji in Germany N.G. Ganpuley Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 200 2.00
67291 The Life of Mahatma Gandhi Part One Louis Fischer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 250 2.00
67292 The Life of Mahatma Gandhi Part Two Louis Fischer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 256 2.00
67293 Jagadishchandra Bose Monoranjon Gupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 134 5.00
67294 The World We Saw K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 232 2.00
67295 Annie Besant Sri Prakasa Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 231 2.00
67296 Akbar J.M. Shelat Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 181 2.00
67297 Mahayogi R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1954 290 1.12
67298 Living Biographies of Great Philosophers Henry Thomas, Dana Lee Thomas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1954 285 1.12
67299 Living Biographies of Great Scientists Henry Thomas, Dana Lee Thomas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1968 240 2.50
67300 Ten Saints of India T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 147 2.00
67301 Sufis, Mystics and Yogis of India Bankey Behari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 384 2.50
67302 My Life in Art Konstantin Stanislavsky Foreign Languages Publishing House 503 50.00
67303 Munshi His Art and Work Volume II J.H. Dave, C.L. Gheewala Shri Munshi Seventieth Birthday 353 3.50
67304 Munshi His Art and Work Volume II J.H. Dave, C.L. Gheewala Shri Munshi Seventieth Birthday 353 3.50
67305 Munshi His Art and Work Volume III J.H. Dave, C.L. Gheewala Shri Munshi Seventieth Birthday 361 3.50
67306 Munshi His Art and Work Volume IV J.H. Dave, C.L. Gheewala Shri Munshi Seventieth Birthday 161 2.00
67307 Munshi His Art and Work Volume IV J.H. Dave, C.L. Gheewala Shri Munshi Seventieth Birthday 161 2.00
67308 Tipu Sultan Shyam Dua Printline Books 2010 95 30.00
67309 Mother Teresa RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67310 Ricky Martin Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67311 Tom Cruise Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67312 Pele Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67313 William Shakespeare Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67314 J.R.D. Tata Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67315 J.C. Bose Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67316 Muhammad Ali Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67317 Amitabh Bachachan Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67318 Mangal Pandey Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67319 Vinoba Bhave Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67320 Dr. Apj Abdul Kalam RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67321 Swami Vivekananda RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67322 Lala Lajpat Rai RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67323 Dr. Rajendra Prasad RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67324 Lokmanya Bal Gangadhar Tilak RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67325 Encyclopedia of Nobel Laureates In Physiology or Medicine P.T. Rajasekharan Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1999 228 100.00
67326 Encyclopedia of Nobel Laureates In Physics P.T. Rajasekharan Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1998 218 100.00
67327 Encyclopedia of Nobel Laureates In Peace P.T. Rajasekharan Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1998 233 100.00
67328 Encyclopedia of Nobel Laureates In Economic Sciences P.T. Rajasekharan Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1999 89 50.00
67329 Encyclopedia of Nobel Laureates In Literature P.T. Rajasekharan Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1998 186 100.00
67330 Nobel Peace Prize Winners Vikas Khatri V & S Publishers 169 120.00
67331 Great Nobel Laureates of The World Spider Books, Chennai 2006 141 60.00
67332 World Famous Conmen R.K. Murthi Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 127 36.00
67333 Terrorist Organizations Kamal Singh Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1993 136 24.00
67334 World Famous Intelligence Agencies Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 127 36.00
67335 World Famous Drug Mafias Nemisharan Mital Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1990 136 36.00
67336 World Famous Political Assassinations Harimohan Sharma Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1990 `124 25.00
67337 World Famous Spy Scandals Ashok Kumar Sharma Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1989 126 20.00
67338 World Famous Brutal Murderers Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1995 128 15.00
67339 World Famous Bank Robberies & Forgeries K.S. Beniwal Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1989 128 30.00
67340 World Famous Crazy Despots Nemisharan Mital Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1996 120 36.00
67341 World Famous Genocides Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 128 20.00
67342 World Famous Spies Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1990 128 20.00
67343 World Famous Adventures Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1992 120 36.00
67344 World Famous Hoaxes R. Krishnamurthi Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 128 36.00
67345 World Famous Notorious Women Ashok Kumar Sharma Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1994 120 48.00
67346 World Famous Wars and Battles Rajendra kumar Rajiv Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1989 152 30.00
67347 World Famous Corrupt Politicians Nemisharan Mital Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 120 36.00
67348 World Famous Anecdotes Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 128 20.00
67349 World Famous Retorts & Repartees R.K. Murthi Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 128 30.00
67350 World Famous Glamorous Women Nemisharan Mital Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1989 128 30.00
67351 World Famous Creat Treasures Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1990 135 30.00
67352 World Famous Stories of Metals Sadhana Saxena Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1992 120 36.00
67353 World Famous Accidents Mast Ram Kapoor Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1989 136 30.00
67354 World Famous Love Stories of Great People Naimisharan Mittal Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1990 136 25.00
67355 World Famous Religions Doctrines and Sects Rajendra kumar Rajiv Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1988 120 30.00
67356 World Famous Modern Gurus and Guru Cults Nemisharan Mital Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 136 30.00
67357 World Famous Sports & Sportsmen Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1994 136 30.00
67358 World Famous 101 Great Lives Vol. 1 Ajay Kumar Kothari Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 112 36.00
67359 World Famous 101 Great Lives Vol. 2 Ajay Kumar Kothari Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 109 36.00
67360 World Famous Rags to Riches R.K. Murthi Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 128 30.00
67361 World Famous Riches to Rags Nemisharan Mital Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1992 112 30.00
67362 World Famous Unsolved Mysteries Abhay Kumar Dubey Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1989 136 30.00
67363 World Famous Supernatural Mysteries Ms Seema Gupta Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1992 128 36.00
67364 World Famous Strange Mysteries Geeta Lal Sahai Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1994 120 30.00
67365 World Famous Prophecies & Predictions Ashok Kumar Sharma Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 128 36.00
67366 World Famous Ghosts Ashok Kumar Sharma Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1991 126 36.00
67367 World Famous Scientists Rajeev Garg Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1994 120 40.00
67368 World Famous Systems of Medicine Therapies Ashok Kumar Sharma Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1990 136 20.00
67369 World Famous Discoveries Rajendra kumar Rajiv Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1987 128 24.00
67370 World Famous Civilizations Geeta Lal Sahai Family Books Pvt. Ltd., New Delhi 1993 144 24.00
67371 Ranji B. Chandrasekhara Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 47 2.00
67372 Dr. Rajendra Prasad Neelathahalli Kasturi Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 2.00
67373 Madanlal Dhingra Babu Krishnamurthy Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 2.00
67374 Kakka Bukka B. Puttaswamayya Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 2.00
67375 Kamala Nehru K.S. Rathna Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 2.00
67376 Shivaji H.V. Seshadri Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 1.50
67377 Gandhiji G.V. Narayan Murti Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 1.50
67378 Dadasaheb Phalke M.V. Krishnoswamy Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1975 48 1.50
67379 Jhansi Lakshmi Bai N.S. Ramaprasad Rashtrotthana Sahitya Trust, Bangalore 1996 48 8.00
67380 Nandalal Bose C.H. Prahlada Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1975 47 1.50
67381 Sathyendranth Bose M.R. Shanbhag Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1975 47 1.50
67382 Ramaprasad Bismil N.P. Shankara Narayana Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1975 48 2.00
67383 Homi Bhabha K.C. Shivappa Rashtrotthana Sahitya Trust, Bangalore 1996 47 8.00
67384 Dhondo Keshava Karve Anantha Kallola Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1975 47 1.05
67385 Khudiram Bose K. Shivashankar Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1975 46 1.50
67386 C.F. Andrews C. Bharathi Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1976 47 1.50
67387 Rajaji Ananda D. Deshpande Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1981 48 2.00
67388 Kalidasa K.T. Pandurangi Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1981 48 2.00
67389 Vedanta Desikar N.S. Anantha Rangachar Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 47 2.00
67390 Vemana G. Gnanananda Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 46 2.00
67391 Shankaracharya K.B. Ramakrishna Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67392 Chanakya B.N. Gundu Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67393 Swami Vivekananda D. Javare Gowda Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67394 Gautama N. Ranganatha Sharma Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67395 Sakhubai Padma Shenoy Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 46 2.00
67396 The Story of Mira's Love Swami Budhananda Ramakrishna Mission, New Delhi 1983 52 5.00
67397 Bhagiratha Sudama Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1974 48 2.00
67398 Dakshayani N.S. Anantharangachar Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 46 2.00
67399 Narada N. Ranganatha Sharma Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 46 2.00
67400 Yajnavalkya K. Shankaranarayana Bhat Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67401 Sayanacharya Shridhar Kotekar Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 47 2.00
67402 Sitadevi Bharati Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1985 48 2.00
67403 Dadheechi N.K. Narasimha Murthy Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67404 Shakuntala M.A. Lakshmithathachar Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67405 Vyasaraja Chandrasekhara Aithala Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67406 Yajnavalkya K. Chankaranarayana Bhat Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67407 Kartikeya T. Keshava Bhatta Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67408 Ambareesha Jaggu Vakulabhushana Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1982 48 2.00
67409 Durvasa T.N. Saraswati Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 2002 48 15.00
67410 The Story of Dhurva B.R. Kishore Diamond Pocket Books Pvt Ltd 32 6.00
67411 Johann Gutenberg Michael Pollard Orient Longman 1998 64 45.00
67412 Thomas A. Edison Anna Sproule Orient Longman 1997 64 45.00
67413 Charles Darwin Anna Sproule Orient Longman 1994 64 40.00
67414 Isaac Newton Michael White Orient Longman 1994 64 40.00
67415 Isaac Newton Michael White Orient Longman 1994 64 40.00
67416 Alexander Graham Bell Michael Pollard Orient Longman 1994 64 45.00
67417 Guglielmo Marconi Beverley Birch Orient Longman 1997 64 40.00
67418 Alexander Fleming Beverley Birch Orient Longman 1997 64 45.00
67419 Galileo Galilei Michael White Orient Longman 1994 64 40.00
67420 Galileo Galilei Michael White Orient Longman 1998 64 45.00
67421 Albert Schweitzer James Bentley Orient Longman 1999 61 50.00
67422 Albert Einstein 53 20.00
67423 Archimedes Pratibha Tewari Learners Press 1993 48 15.00
67424 William Harvey Vandana Malhotra Learners Press 1993 48 15.00
67425 Issac Newton Nandita Das Learners Press 1993 48 15.00
67426 Alfred Nobel Mary Joseph Learners Press 1994 48 15.00
67427 Edison The Inventor Sulabha Panandikar Macmillan and Company Limited 1966 34 0.65
67428 The Autobiography of Benjamin Franklin Henry Steele Commager The Modern Library New York 1950 264 15.00
67429 Dr. Y. Nayudamma K. Chandrahas Pegasus India Publishers 2013 172 200.00
67430 Madame Curie Vincent Sheeam Pocket Books Inc 1958 419 20.00
67431 The ABC of Relativity Bertrand Russell New American Library 1969 144 2.00
67432 Dr. Schweitzer, O.M. Nina Langley George G. Harrap & Co. Ltd 1958 108 10.00
67433 Life is Creativity Sketches Progress Publishers Moscow 1989 210 25.00
67434 An Industrial Scientist N. Perumal Life Book Depot 149 5.00
67435 Inventive Wizard: George Westinghouse I.E. Levine A Macfadden Book 1963 192 3.00
67436 Peter Zenger Tom Galt Popular Library, Inc 1964 128 2.00
67437 Cancer, Cocaine and Courage Dr. William Halsted Washington Square Press 1963 218 5.00
67438 Sir M. Visveswaraya T. Rangadasappa The A.D. Shroff Memorial Trust, Bombay 1984 75 15.00
67439 Isaac Newton Michael White Orient Longman 64 40.00
67440 Jagadishchandra Bose Monoranjon Gupta Bhavan's Book University 134 5.00
67441 Halley in 90 minutes John and Mary Gribbin Univeristy Press 2003 78 25.00
67442 Meghnad Saha S.B. Karmohapatro Publications Division 1997 144 40.00
67443 Stephen Hawking Kitty Ferguson Bantam Books, London 2001 206 7.99
67444 Professor Chandrasekhara Venkata Raman S. Bhagavantam The Andhra Pradesh Akademi of Sciences 103 5.00
67445 Raman and His Effect G.H. Keswani National Book Trust, India 188 10.00
67446 Chandrasekhara Venkata Raman A. Jayaraman Affiliated East West Press Private Ltd 1989 214 125.00
67447 P.S. Varier Kizhedath Vasudevan Nair The Arya Vaidya Sala, Kottakkal 1983 84 5.00
67448 Portraits of Eminent Indian Scientists National Council of Educational Research and Training 1973 22 0.20
67449 Eminent Medical Mind Dr. Yellapragada SubbaRow 40 25.00
67450 Archimedes & The Fulcrum 96 0.90
67451 Stephen Hawking Kristine Larsen Jaico Publishing House, Mumbai 2008 165 295.00
67452 Memoirs of Mathematician Manque Jagjit Singh Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1980 121 5.00
67453 Living Biographies of Great Scientists Henry Thomas and Dana Lee Thomas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1992 237 45.00
67454 Ignited minds APJ Abdul Kalam Penguin Books 205 125.00
67455 Kalam's Call to the Nation Dr. N.B. Sudershan Bala Bharathi Publications 2003 80 55.00
67456 The Life Tree Poems A.P.J. Abdul Kalam Penguin Books 2005 92 250.00
67457 Wings of Fire A.P.J. Abdul Kalam Univeristy Press 1999 180 200.00
67458 Kalam The Visionary Dr. Mahanta Kalita Asian Books Private Limited 2004 103 120.00
67459 Wings of Fire A.P.J. Abdul Kalam Abridged Audiobook 52 2.00
67460 Madame Curie Vincent Sheeam A Pocket Cardinal Edition 1967 419 5.00
67461 Einstein The Life and Times Ronald W. Clark Avon Publishers 1972 878 5.00
67462 Einstein The Life and Times Ronald W. Clark 876 100.00
67463 Living Biographies of Great Scientists Henry Thomas and Dana Lee Thomas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1976 237 25.00
67464 The Story of Sir Ronald Ross E.F. Dodd Macmillan and Company Limited 1984 76 10.00
67465 Michelson and The Speed of Light Bernard Jaffe Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1968 197 25.00
67466 Men of Science in America Bernard Jaffe Popular Library, Inc 350 6.00
67467 Scientists of Andhradesa Dr. P. Hymavathi Bhargava Publishers, Warangal 1992 120 60.00
67468 Masterminds Enakshi Chatterjee Orient Longman 1999 98 35.00
67469 Scientists Dhanvantari, Caraka, Susruta Publications Division 1976 108 5.50
67470 Life And Experiences of A Bengali Chemist Prafulla Chandra Ray Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd 1932 556 2.00
67471 Bhabha and his Magnificent Obsessions G.Venkataraman Univeristy Press 1994 209 70.00
67472 Aryabhata K.N. Menon Publications Division 1977 64 4.00
67473 The Crime of Galileo Giorgio de Santillana Mercury Books London 1961 338 10.00
67474 Travels in China Rewi Alley New World Press Peking 1973 588 100.00
67475 Reflections of China I Enver Hoxha 1979 783 100.00
67476 Ek Swift Bharat Yatra Suresh Joseph Panthera Imprint Pvt Ltd 2012 246 300.00
67477 Samuel Hahnemann His Life and Work Richard Haehl B. Jain Publishers P Ltd 1989 515 100.00
67478 Samuel Hahnemann His Life and Work Richard Haehl B. Jain Publishers P Ltd 1983 515 50.00
67479 All Men Are Brothers Charlie May Simon Blackie London and Glasgow 1959 190 5.00
67480 My Journey to The Magnetic North Pole Preety Sengupta National Book Trust, India 1996 55 7.50
67481 A Doctor in Practice Routledge & Kegan Paul Ltd 1974 181 25.00
67482 Living As A Doctor Dr. Pratury Tirumala Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1996 137 100.00
67483 30 Years A Doctor Enencee 229 25.00
67484 Memoirs of A Mountaineer F. Spencer Chapman The Reprint Society, London 1945 446 25.00
67485 Fridtjof Nansen B. Webster Smith 208 25.00
67486 Fridtjof Nansen B. Webster Smith Blackie & Son Limited, London 208 25.00
67487 The Kon Tiki Expedition Thor Heyerdahl George Allen & Unwin Ltd, London 1955 235 25.00
67488 Enchanted Seas C.F. Allan McDougall's Educational Co., Ltd 272 25.00
67489 The Three Voyages of Captain James Cook Guy N. Pocock 244 2.00
67490 The Story of Vasco Da Gama M.T. Yates J.M. Dent And Sons Ltd. 120 2.00
67491 Marco Polo David Butler and Keith Miles Futura/Jade London 1982 429 1.95
67492 High Adventure Edmund Hillary Hodder and Stoughton 1958 192 2.00
67493 Nothing Venture, Nothing Win Edmund Hillary Coronet Books 1977 381 3.00
67494 ??? 220 2.00
67495 Columbus Sails C. Walter Hodges Orient Longman 1953 185 5.00
67496 Christopher Columbus L.Du Garde Peach Wills & Sepworth Ltd 1961 50 2.00
67497 Christopher Columbus, Mariner Samuel Eliot Morison The New American Library 1959 160 2.00
67498 Admiral of the Ocan Sea Samuel Eliot Morison Time Incorporated New York 1942 371 5.00
67499 The Journey To The East Hermann Hesse Farrar, Straus & Giroux New York 1970 118 2.00
67500 To The Top of The World Pauline K. Angell Bantam Books, London 1966 249 2.00
67501 Missionary Travels David Livingstone Blackie and Son Limited 128 2.00
67502 Source of the Nile J.M. Dent And Sons Ltd. 1908 480 2.00
67503 English Seamen in The Sixteenth Century James Anthony Froude Longmans Green And Co., 1923 164 2.00
67504 The Story of Vasco Da Gama M.T. Yates J.M. Dent And Sons Ltd. 120 2.00
67505 Famous Discoveries by land and Sea Blackie & Son Limited, London 256 2.00
67506 The Spirit's Pilgrimage Mira Behn Longmans Green And Co., 1960 318 25.00
67507 Reflections on Our Times P.N. Haksar D.L. Shah Trust 119 20.00
67508 India Wins Freedom Maulana Abul Kalam Azad Orient Longman 1992 283 85.00
67509 Rani of Jhansi Dr. Bhawan Singh Rana Diamond Pocket Books Pvt Ltd 2004 151 95.00
67510 Commitment My Style Career in the Indian Civil Service E.N. Mangat Rai Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1973 275 25.00
67511 My Study Windows B. Pattabhi Sitaramaiah Andhra Bank, H.O., Hyderabad 2005 104 15.00
67512 Gooty Kesava Pillai P. Damodaram Pillai Government of Andhra Pradesh 1978 176 25.00
67513 Mira & The Mahatma Sudhir Kakar Penguin Books 2004 267 275.00
67514 Lokamanya Tilak in The Temple of Justice Shrinivas B. Belvi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1999 66 65.00
67515 Jail Diary C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1991 94 50.00
67516 Rammohun Roy Francis Fanthome Ram Mohan Mission 2003 92 25.00
67517 Eminent Parliamentarians Monograph Series B.R. Ambedkar Lok Sabha Secretariat New Delhi 1991 170 50.00
67518 Zain Yar Jung The Man 40 2.00
67519 Telangana Freedom Fighter Kothmeer Prem Raj Yadav Y. Ashok Kumar All India Freedom Fighter's Successors 1996 40 50.00
67520 Vaikunthbhai Rohit Dave Vaikunthbhai Mehta Smarak Trust 144 2.00
67521 Beyond The Last Blue Mountain Charkha Audiobooks 43 20.00
67522 A Biography of Vaidyaratnam P.S. Varier Kizhedath Vasudevan Nair The Arya Vaidya Sala, Kottakkal 1989 84 5.00
67523 Philanthropy Thy Name is Hakeem Nawab C. Abdul Hakeem Sahib C. Abdul Hakeem College Committee 2000 95 60.00
67524 Karunanidhi man of Destiny S. Swaminathan Affiliated East West Press Private Ltd 1974 89 5.00
67525 Rafi Ahmad Kidwai Ajit Prasad Jain Asia publishing House London 1965 130 4.00
67526 Indian Communism Life and Work of S.A. Dange Mohit Sen Patriot Publishers New Delhi 1992 193 25.00
67527 Ooru Keri Siddalingaiah Sahitya Akademi, New Delhi 2006 114 60.00
67528 Ratanbai Shevantibai M. Nikambe Sahitya Akademi, New Delhi 2003 91 50.00
67529 Lal Bahadur D.R. Mankekar Popular Prakashan, Bombay 1966 175 5.00
67530 Homages and Tributes 54 5.00
67531 Sarojini Naidu P.E. Dustoor Rao And Raghavan, Mysore 1961 54 5.00
67532 Dear Reader D. Ranga Rao Triveni Foundation 117 75.00
67533 Vepa Krishna Murthy Lanka Venkata Ramana History and Culture of Vijayawada 2004 41 15.00
67534 Corridors of Life Ramakrishna Chitrapu Triveni Foundation 2011 181 100.00
67535 Swami Ramananda Tirtha I.V. Chalapathi rao Triveni Foundation 8 1.00
67536 Damodaram Sanjivayya And His Times G.Venkat Rajam Media House Publications 2001 320 450.00
67537 The Grand Rebel Pala Krishna Moorthy Kavitha Publishers, Hyderabad 2006 103 150.00
67538 Viplavajyothi Alluri Sitaramaraju K. Lakshmi Raghuramaiah K. Ramalakshmi Sthree Sakthi Publications 2001 38 25.00
67539 The Memoirs of a Speaker A. Easwara Reddi T.R. Publications 1999 177 200.00
67540 From Farm House to Rashtrapati Bhavan I.V. Chalapathi rao Booklinks Corporation, Hyderabad 1989 200 200.00
67541 My Uncle Netaji Asoke Nath Bose Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1989 254 40.00
67542 Lal Bahadur Shastri Mir Najabat Ali National Council of Educational Research and Training 1969 61 0.90
67543 Subaltern Saheb Sankarshan Thakur Picador 2006 224 275.00
67544 Clive of India Nirad C. Chaudhurj Jaico Publishing House, Mumbai 1977 520 25.00
67545 My Transportation for Life Veer Vinayak Damodar Savarkar Veer Savarkar Prakashan 1984 570 60.00
67546 DT Moses and his Way Research Institute of Social Evolution 90 50.00
67547 Meri Jeevan Yatra Samprada Singh 2008 158 150.00
67548 Walking With Destiny Nadendla Bhaskar Rao Sarvadharma Nilayam, Hyderabad 2008 404 200.00
67549 Memoirs Jyoti Basu National Book Agency Private Limited 2010 399 150.00
67550 V.V. Giri G.S. Bhargava Orient Longman 162 2.00
67551 Motilal Nehru S. Radhakrishnan S. Chand & Co., Lucknow 118 4.50
67552 Portraits of 254 20.00
67553 Great Men of India Vallabhbhai Patel Dipali Singh Sterling Press Private Limited 2003 64 25.00
67554 Sarojini Naidu Padmini Sengupta Common Wealth Publishing House 1981 50 4.95
67555 The Successful Secretary Maganti Bapineedu The Visalandhra Publishers Madras 125 3.50
67556 Jawaharlal Nehru Alexander Gorev Novosti Press Agency Publishing House 1989 59 20.00
67557 Jawaharlal Nehru of India 1889-1964 Ian Copland Uqp Leaders of Asia Series 51 20.00
67558 Three Leaders Rostislav Ulyanovsky Progress Publishers Moscow 1990 139 20.00
67559 Glorious Thoughts of Nehru N.B. Sen New Book Society of India 1972 328 20.00
67560 Living Thoughts of Jawaharlal Nehru Mulk Raj Anand National Council of Educational Research and Training 1988 59 1.00
67561 The Voice of Nehru S. Jagadisan Indian Open University Books Publishers 1997 105 20.00
67562 Nehru You Don't Know P.D. Tandon National Book Trust, India 1969 132 4.00
67563 Jawaharlal Nehru M. Chalapathi Rau Publications Division 1979 429 24.00
67564 Letters From A Father to his Daughter Jawaharlal Nehru Kitabistan, London 1938 84 2.00
67565 A Bunch of Old Letters Jawaharlal Nehru Asia publishing House London 1958 510 25.00
67566 The Chinese Betrayal B.N. Mullik Allied Publishers, Bombay 1971 650 25.00
67567 My Years With Nehru B.N. Mullik Allied Publishers, Bombay 1972 475 100.00
67568 Nehru And The Freedom Movement V.T. Patil Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1977 335 35.00
67569 Jawaharlal Nehru A.B. Shah Manaktalas Bombay 1967 125 25.00
67570 The Gentle Colossus Hiren Mukerjee Manisha Granthalaya Private Ltd 1964 239 15.00
67571 Jawaharlal Nehru Reminiscences Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1989 222 20.00
67572 The Nehru Dynasty K.N. Rao Vani Grafhics, Lucknow 276 100.00
67573 Nehru P.L. Malhotra National Council of Educational Research and Training 1984 278 100.00
67574 Jawaharlal Nehru An Anthology Sarvepalli Gopal Oxford University Press 1983 662 40.00
67575 Nehru on Communalism N.L. Gupta Sampradayikta Virodhi Committee 1965 259 12.50
67576 Jawaharlal Nehru Years of Struggle Arjun Dev 329 165.00
67577 Jawaharlal Nehru M. Chalapathi Rau Publications Division 1973 158 12.00
67578 Jawaharlal Nehru A. Gorev, V. Zimyanin Progress Publishers Moscow 1982 340 25.00
67579 Jawaharlal Nehru An Autobiography Jawaharlal Nehru Memorial Fund 1996 623 90.00
67580 Jawaharlal Nehru An Autobiography Jawaharlal Nehru Memorial Fund 1982 623 45.00
67581 Profile of Jawaharlal Nehru K.T. Narasimha Char The Book Centre Private Ltd 275 25.00
67582 Nehru In His Own Words Ramnarayan Chaudhary Navajivan Publishing House 1964 218 25.00
67583 Thoughts of Jawaharlal Nehru 55 2.00
67584 A Study of Nehru Rafiq Zakaria A Times of India Publications 1960 478 50.00
67585 The Indian Police Journal 227 25.00
67586 Nehru D.F. Karaka Thirteen Park Place St. James's London 1953 114 4.00
67587 The Socialist Thought of Jawaharlal Nehru Benudhar Pradhan The Academic Press 1974 342 5.00
67588 Jawaharlal Nehru Frank Moraes The Macmillan Company New York 1956 511 50.00
67589 Nehru Your neighbour Mahatma Gandhi The Signet Press Calcutta 1946 178 10.00
67590 Tea with Pandit Nehru and other memoirs Sumangali Chettur East West Books Pvt. Ltd., 1998 152 150.00
67591 Reminiscences of the Nehru Age M.O. Mathai Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 299 100.00
67592 Reminiscences of the Nehru Age M.O. Mathai Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1979 299 12.00
67593 Nehru and Free India Pranab Bandyopadhyay United Writers 1991 140 35.00
67594 Nehru Michael Brecher Oxford University Press 1959 682 2.00
67595 With No Regrets Krishna Huthfesing Padma Publications Ltd., Bombay 1946 170 5.50
67596 The Nehrus B.R. Nanda Oxford University Press 1989 378 100.00
67597 We Nehrus Krishna Nehru Hutheesing Publishing Company Bombay 1970 361 10.00
67598 The Scope of Happiness Vijaya Lakshmi Pandit Crown Publishers, Inc. New York 1979 333 100.00
67599 Great Women of India Vijay Lakshmi Pandit Nimeran Shaukar Sterling Press Private Limited 2003 55 20.00
67600 Prison Days Vijaya Lakshmi Pandit The Signet Press Calcutta 1946 111 2.00
67601 The Scope of Happiness Vijaya Lakshmi Pandit Orient Paperbacks 1981 309 25.00
67602 The Scope of Happiness Vijaya Lakshmi Pandit Orient Paperbacks 1981 309 25.00
67603 The Gentle Colossus Hiren Mukerjee Jaico Publishing House, Mumbai 1969 239 4.00
67604 The Mind of Jawaharlal Nehru S. Gopal Sangam Books 1980 49 2.00
67605 Illustrated Biography of Jawaharlal Nehru RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67606 Nehru The Years of Power Geoffrey Tyson Jaico Publishing House, Mumbai 1970 239 30.00
67607 Jawaharlal's Dicovery of America East West Books Pvt. Ltd., 1950 214 20.00
67608 Jawaharlal Nehru Shyam Dua Printline Books 2004 96 25.00
67609 Nehru A Political Biography Michael Brecher Jaico Publishing House, Mumbai 1969 318 30.00
67610 A Study of Nehru Rafiq Zakaria Jaico Publishing House, Mumbai 1964 531 30.00
67611 Jawaharlal Nehru Frank Moraes Jaico Publishing House, Mumbai 1959 514 4.00
67612 Jawaharlal Nehru Frank Moraes Jaico Publishing House, Mumbai 1959 514 4.00
67613 Jawaharlal Nehru Frank Moraes Jaico Publishing House, Mumbai 1978 514 6.00
67614 Freedom From Fear Jawaharlal Nehru Gandhi Smarak Nidhi, New Delhi 11960 74 1.00
67615 Nehru The Years of Power Geoffrey Tyson Jaico Publishing House, Mumbai 1970 259 5.00
67616 Jawaharlal Nehru India's Freedom Jawaharlal Nehru Unwin Books London 1962 95 5.00
67617 Jawaharlal Nehru Frank Moraes Jaico Publishing House, Mumbai 1959 278 5.00
67618 Nehru's Thoughts on National Topics N.N. Chatterjee Publications Division 1988 98 4.00
67619 Man of Destiny Jawaharlal Nehru Orient Paperbacks 129 25.00
67620 Letters From A Father to his Daughter Jawaharlal Nehru Oxford University Press 1983 80 2.00
67621 Nehru Stanley Wolpert Oxford University Press 1996 546 350.00
67622 India Betrayed B.N. Sharma Manas Publications New Delhi 1997 421 795.00
67623 The Indian Triumvirate V.B. Kulkarni Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 728 50.00
67624 Chacha Nehru Mulk Raj Anand Streling Publishers Private Limited 92 25.00
67625 The Story of Chacha Nehru Mulk Raj Anand Rajpal & Sons 1965 76 5.50
67626 Jawaharlal Nehru Stephen Ashton Oxford University Press 1990 58 90.00
67627 Letters From A Father to his Daughter Jawaharlal Nehru Children's Book Trust 1981 79 2.00
67628 Nehru for Children M. Chalapathi Rau Children's Book Trust 1992 111 19.00
67629 Jawaharlal Nehru Tara Ali Baig National Book Trust, India 1989 50 8.50
67630 Jawaharlal Nehru D.G. Tendulkar 40 10.00
67631 Jawaharlal Nehru 1964 50 10.00
67632 Profiles of Nehru Norman Cousins 1966 136 2.00
67633 As America Remembers Jawaharlal Nehru 1964 75 25.00
67634 Pandit Motilal Nehru Devaprasad Ghosh Modern Book Agency, Calcutta 1934 175 2.00
67635 The Symbol of the soul of India Congress Varnika Special Number 1984 91 10.00
67636 Madame Prime Minister Emmeline Garnett An Ariel Book 1967 144 100.00
67637 Decline and fall of India Gandhi D.R. Mankekar Vision Books 1977 216 30.00
67638 Indira Reader K. Venkatasubramanian The ICFAI University Press 170 100.00
67639 Bharat Ratna Indira Gandhi Mahendra Mittal S. Chand & Co., Lucknow 48 2.00
67640 The Story of Indira Shakuntala Masani Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1974 164 15.00
67641 Rajiv Gandhi The Years of Power Kathleen Healy Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1989 307 250.00
67642 Remembering Rajiv Mani Shankar Aiyar Rupa & Co., Allahabad 1992 83 50.00
67643 Indira Gandhi and Her Power Game Janardan Thakur Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1979 165 35.00
67644 Indira Priyadarshini M. Chalapathi Rau Popular Book Services New Delhi 1966 90 20.00
67645 Indira Gandhi The Story of A Leader Shahana Dasgupta Rupa & Co., Allahabad 2004 129 150.00
67646 Two Faces of Indira Gandhi Uma Vasudev Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1977 208 50.00
67647 Mrs Gandhi's Second Reign Arun Shourie Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1983 532 150.00
67648 Indira Gandhi A Profile in Courage Trevor Drieberg Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1972 221 100.00
67649 My Truth Emmanuel Pouchpadass Vikas Publishing House Pvt. Ltd 200 100.00
67650 My Truth Emmanuel Pouchpadass Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1982 200 95.00
67651 Remembered Moments Indira Gandhi Indira Gandhi Memorial Trust 2000 79 20.00
67652 End of An Era C.S. Pandit Allied Publishers, Bombay 1977 196 30.00
67653 Indira Gandhi Kathryn Marshall Orient Paperbacks 1997 64 55.00
67654 End of An Era C.S. Pandit Allied Publishers, Bombay 1977 196 100.00
67655 The Sanjay Story Vinod Mehta Jaico Publishing House, Mumbai 1978 192 50.00
67656 Indira Gandhi A Biography Pupul Jayakar Penguin Books 536 100.00
67657 Anand Bhawan Memories Indira Gandhi Indira Gandhi Memorial Trust 1989 36 20.00
67658 That Woman Indira Gandhi's Seven Years in Power K.A. Abbas An Orient Paperback 1973 235 20.00
67659 What I Am (Indira Gandhi) Pupul Jayakar Indira Gandhi Memorial Trust 2001 35 10.00
67660 Indira Gandhi A Profile in Courage Trevor Drieberg Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1973 217 4.95
67661 Decline and fall of India Gandhi D.R. Mankekar Orient Paperbacks 1977 216 20.00
67662 Indira Gandhi Alexander Gorev Novosti Press Agency Publishing House 1989 54 10.00
67663 Indira Gandhi J.S. Bright New Light Publishers New Delhi 1984 237 16.00
67664 Illustrated Biography of Indira Gandhi RBC International, Delhi 2004 96 30.00
67665 Decline and fall of India Gandhi D.R. Mankekar Orient Paperbacks 1977 216 30.00
67666 Mrs. Indira Gandhi and the Indian Women in the Annals of History Pothuraju VenkataRao Chandrakanth Publications, Guntur 308 30.00
67667 So Said Indira 60 10.00
67668 Tribute to Shrimati Indira Gandhi 1984 12 2.00
67669 Sonia in the Perception of Nationalist S. Gurumurthy Swadeshi Jagaran Manch, Coimbatore 110 100.00
67670 Gandhi to Gandhi Venkateswer Rao Adiraju See Sathya Publications Hyderabad 1986 640 30.00
67671 Gandhi The Murderer of Gandhi K.V. Seetharamaiah 1997 456 300.00
67672 The Gentle Colossus Hiren Mukerjee Jaico Publishing House, Mumbai 1969 239 2.00
67673 His way Kitty Kelley Bantam Books New York 1986 575 250.00
67674 The Measure of A Man Sidney Poitier Simon & Schuster 2000 255 250.00
67675 The Last Gentleman David Niven W.H. Allen London 1984 223 100.00
67676 Growing Up Spoiled in Beverly Hills Patsy Klein Lyle Stuart Inc. Secaucus, New Jersey 1986 188 100.00
67677 Raise Your Voice Hilary Duff Stars Scholastic Inc. New York 187 25.00
67678 Gracie Fields Muriel Burgess with Tommy Keen A Star Book 1981 125 100.00
67679 On Acting Laurence Olivier Hodder and Stoughton 1987 248 12.95
67680 Ingrid Bergman: My Story Ingrid Bergman Sphere Books Limited 1984 228 20.00
67681 Ingrid Bergman: My Story Ingrid Bergman Sphere Books Limited 1984 228 20.00
67682 Bergman Curtis F. Brown 156 25.00
67683 Marilyn: The Last Months Pyramid Books New York 1975 157 5.00
67684 The Agony of Marilyn Monroe George Carpozi World Distributors London 1962 187 20.00
67685 The Priavte Life of Greta Garbo Hutchinson & Company 126 2.00
67686 Peter O'toole A Biography Nicholas Wapshott New English Library 1983 239 25.00
67687 Dear Me Peter Ustinov Penguin Books 1977 347 20.00
67688 The Original Sin Anthony Quinn Bantam Books, London 1974 373 3.00
67689 Judy Garland Brad Steiger Ace books New York 1975 190 20.00
67690 Ecstasy And Me Hedy Lamarr A Fawcett Crest Book 1966 256 20.00
67691 Ecstasy And Me Hedy Lamarr A Mayflower Paperback 1967 252 2.00
67692 Call Me Anna Patty Duke and Kenneth Turan Bantam Books, London 1988 311 20.00
67693 Sean Connery Andrew Yule Warner Books 392 20.00
67694 Bogart: The Man And The Legend Jonathan Hill and Jonah Ruddy A Mayflower Paperback 1966 222 2.00
67695 Eagle's Cry David Niven A Tom Doherty Associates Book 2000 599 100.00
67696 Bring on the Empty Horses David Niven Coronet Books 1976 352 20.00
67697 David Niven Endearing Rascal Charles Francisco paperback Division 1986 303 30.00
67698 Mannequin My Life as a Model Carolyn Kenmore Bantam Books, London 1970 341 20.00
67699 The Marx Brothers at the Movies Paul D. Zimmerman New American Library 1968 262 20.00
67700 The Groucho Letters Groucho Marx Sphere Books Limited 1982 251 25.00
67701 My Autobiography Charles Chaplin Penguin Books 1978 493 25.00
67702 My Wicked, Wicked Ways Errol Flynn Pan Books Ltd London 1961 379 25.00
67703 Elizabeth Taylor: The Last Star Elizabeth Taylor A Dell Book 1982 459 20.00
67704 Orson Welles Barbara Leaming Penguin Books 1985 700 100.00
67705 Rich. The Life of Richard Burton Melvyn Bragg Coronet Books 1989 719 100.00
67706 Richard Burton Ruth Waterbury A Mayflower Paperback 1965 172 20.00
67707 I Owe Russia $ 1200 Bob Hope Pocket Books Inc 1964 244 2.00
67708 This Life Sidney Poitier Ballantine Books New York 1980 370 20.00
67709 The Other side of the Moon David Niven 399 20.00
67710 The Moon's a Balloon David Niven Coronet Books 1973 317 20.00
67711 Elizabeth Taylor Ruth Waterbury Pan Books Ltd London 1964 314 15.00
67712 The Soul of Kindness Elizabeth Taylor The Reprint Society, London 1966 192 25.00
67713 Elizabeth Takes off Elizabeth Taylor Pan Books Ltd London 1989 240 20.00
67714 Life with Groucho Arthur Marx Popular Book Services New York 1955 255 25.00
67715 Hello, I Must be going Charlotte Chandler 568 100.00
67716 A Genius in The Family Hilary du Pre and Piers du pre Vintage Books 1997 426 100.00
67717 Tracy and Hepburn Garson kanin A National General Company 1972 312 20.00
67718 Isadora Sewell Stokes A Panther Book 1968 142 2.00
67719 Vivien Leigh Anne Edwards Coronet Books 1978 334 25.00
67720 Sophia Living and Loving A.E. Hotchner Bantam Books, London 1979 146 20.00
67721 Sophia Living and Loving A.E. Hotchner 244 2.00
67722 Katharine Hepburn Gary Carey A Dell Book 1983 284 25.00
67723 Me Stories of My Life Katharine Hepburn Ballantine Books New York 1991 433 100.00
67724 Mick Jagger Anthony Scaduto A Mayflower Paperback 1975 290 25.00
67725 My Life In Art J.J. Robbins Penguin Books 1948 540 25.00
67726 Kate remembered A Scott Barg Berkley Books New York 2003 370 250.00
67727 Audrey Hepburn Ian Woodward W.H. Allen London 1984 312 100.00
67728 The McCartney File Bill Harry Virgin Books 1986 192 25.00
67729 Bob Hope's Confessions of a Hooker: My Lifelong Love Affair with Golf Bob Hope Doubleday & Company, Inc. 1985 230 200.00
67730 The Legend of Bricitte Bardot Peter Haining W.H. Allen London 1983 224 100.00
67731 Michael's Story 32 page Magazine Tribute 2009 30 10.00
67732 Michael Jackson Rick Sky Harper Collins Publishers 1994 184 20.00
67733 On The Road With Michael Part 2 Mark Bego Zomba Books 1984 128 100.00
67734 Michael Jackson 50 100.00
67735 What Manner of Man a biography of Martin Luther King Lerone Bennett Pyramid Books New York 1965 191 20.00
67736 Bruce Lee: The Man Only I Knew Linda Lee Warner Books 1976 207 10.00
67737 Bruce Lee King of Kung Fu Felix Dennis Don Atyeo Centurion Press London 1984 101 25.00
67738 The Second Sensational Bruce Lee Paul Simmons 64 20.00
67739 An Alien in Bollywood B.S. Sood UBS Publishers Distributors Ltd. 2000 181 250.00
67740 Madhubala Her Life Her Films Khatija Akbar UBS Publishers Distributors Ltd. 1998 228 175.00
67741 Hall of Fame Aishwarya Rai Biswadeep Ghosh Magna Books 2004 152 100.00
67742 Meena Kumari Vinod Mehta Jaico Publishing House, Mumbai 1972 187 20.00
67743 Naked Beauty Creats A Tale of Two Museums Janki Dass Parichay Overseas 155 12.50
67744 Smita Patil Maithili Rao Harper Collins Publishers 2015 347 250.00
67745 Actors and Acting Mohan Bawa India Book House Pvt. Ltd 1978 184 5.00
67746 Lata Mangeshkar in her own voice Nasreen Munni Kabir Niyogi Books 2009 268 200.00
67747 My Music, My Life Ravi Shankar Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1995 160 250.00
67748 Romancing with Life Dev Anand Penguin Books 21007 438 695.00
67749 The World of Satyajit Ray Bidyut Sarkar UBS Publishers Distributors Ltd. 1993 142 100.00
67750 Satyajit Ray Andrew Robinson Rupa & Co., Allahabad 1990 412 75.00
67751 Satyajit Ray Shyam Dua Printline Books 2004 96 30.00
67752 Balraj My Brother Bhisham Sahni National Book Trust, India 19814 170 5.00
67753 L.V. Prasad: A Monograph K.N.T. Sastry Wiley Eastern Limited 1993 158 50.00
67754 My Lord What a Moring Marian Anderson The Viking Press, New York 1968 312 50.00
67755 Notes of a Film Director Sergei Eisenstein Foreign Languages Publishing House 200 50.00
67756 Beethoven Life of a Conqueror Emil Ludwig Hutchinson & Company 1945 271 25.00
67757 Letters and papers from Prison Dietrich Bonhoeffer Fontana Books 1965 192 2.00
67758 My Life in France Julia Child Anchor Books 2006 414 100.00
67759 King Georgev Harold Nicolson 717 20.00
67760 Clair de Lune Pierre La Mure Fontana Books 1968 448 20.00
67761 Call Me Anna Patty Duke and Kenneth Turan Bantam Books, London 1988 311 25.00
67762 The Season Robin Moore Pinnacle Books 1976 310 20.00
67763 Child of The Revolution C.M. Woodhouse Henry Regnery Company 1958 562 20.00
67764 The Common People G.D.H. Cole and Raymond Postgate Methuen & Co.Ltd. London 1938 671 25.00
67765 A Toynbee Anthology V. Sachithanandan Oxford University Press 1978 194 20.00
67766 The Letters of Gertrude Bell Lady Richmond Penguin Books 1953 377 20.00
67767 My Ten years in a Quandary and How They Grew Robert Benchley Pocket Books Inc 1942 387 20.00
67768 Eastern Approaches Fitzroy Maclean A four Square Book 1967 447 20.00
67769 Defeat into Victory Corgi Books 1971 479 20.00
67770 I Believed Douglas Hyde Pan Books Ltd London 1951 270 25.00
67771 I, Claudius Robert Graves Penguin Books 1940 222 2.00
67772 The Morning Deluge Han Suyin Panther Books 1976 400 10.00
67773 Birdless Summer Han Suyin Panther Books 1968 349 25.00
67774 Mary McLeod Bethune Cryssie A. Hotchkiss A Macfadden Bartell Book 1966 128 5.00
67775 An Autobiography by anthony Trollope Michael Sadleir Oxford University Press 1928 333 3.00
67776 Edgar Allan Poe Irwin Pogres Washington Square Press 1969 146 20.00
67777 And Plymouth Colony American Heritage Perennial Library 126 20.00
67778 The World of Eli Whitney Collier Books 1962 350 20.00
67779 The Autocrat of The Breakfast Table Oliver Wendell Holmes 276 20.00
67780 Sean O'Casey Autobiographies II Sean O'casey Macmillan And Co., Limited 1963 665 25.00
67781 My Autobiography 252 2.00
67782 The Great Pierpont Morgan Frederick Lewis Allen Bantam Books, London 244 2.00
67783 Sankaradeva Maheswar Neog National Book Trust, India 1967 111 5.25
67784 The Nun Runners Sonia Dougal A Sterling Paperback 1974 192 2.00
67785 Sukarno J.D. Legge Penguin Books 1972 431 25.00
67786 Robert Knox in the Kandyan Kingdom E.F.C. Ludowyk Oxford University Press 1948 175 25.00
67787 Private Life of An Indian Prince Mulk Raj Anand Orient Paperbacks 1972 360 20.00
67788 World Famous Mistresses C.E. Maine An Orient Paperback 232 25.00
67789 Sidelights on Indian Princes Jaisukhlal Hathi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1975 109 8.00
67790 Maha Raja Diwan Jarmani Dass Allied Publishers, Bombay 1976 342 20.00
67791 Desert Royal Jean Sasson Bantam Books, London 1999 302 20.00
67792 Burt! The Unauthorized Biography Marc Eliot A Joan Hitzig McDonell Book 1982 224 20.00
67793 Great Soul Herrymon Maurer Orient Longman 1970 104 2.00
67794 The Decline and Fall of Practically Everybody Will Cuppy A Dell Book 1959 223 20.00
67795 The Last Manchu Paul Kramer Pocket Books Inc 1987 310 20.00
67796 Love and the spanish Nina Epton Penguin Books 1964 253 20.00
67797 The Final Days Bob Woodward Carl Bernstein Coronet Books 1976 476 25.00
67798 A Letter From My Father Page Smith A Star Book 1976 283 20.00
67799 Maharaja Diwan Jarmani Dass Orient Paperbacks 360 20.00
67800 Maharani Diwan Jarmani Dass Deep Publications 1989 259 20.00
67801 Maharani Diwan Jarmani Dass Hind Pocket Books 1973 195 20.00
67802 Fighting Men James Moore Beaver Books 1979 95 5.00
67803 Only Yesterday Frederick Lewis Allen Bantam Books, London 1950 186 2.00
67804 Cleopatra H. Rider Haggard Pocket Books Inc 1963 290 25.00
67805 The Lives of a Bengal Lancer Francis Yeats Brown Bantam Books, London 1946 216 20.00
67806 Order Order Ramon Hunston Marshalls 1981 145 25.00
67807 The Saga of Andy Burnett Stewart Edward White Doubleday & Company, Inc. 1963 128 2.00
67808 Khashoggi Ronald Kessler Corgi Books 1987 377 25.00
67809 The Making of The President 471 20.00
67810 The Hughes Papers Elaine Davenport Sphere Books Limited 1977 256 20.00
67811 Citizen Hughes Michael Drosnin Bantam Books, London 1986 579 25.00
67812 I Believed Douglas Hyde Pan Books Ltd London 1951 270 20.00
67813 Lytton Strachey Queen Victoria Penguin Books 250 2.00
67814 His Garden The World Beryl Williams Fawcett Publications 1965 126 2.00
67815 Lone Wolf Arthur Calder Marshall A Berkley Medallion Book 1961 143 20.00
67816 Paston Letters London & Toronto Publishing 268 2.00
67817 The Autobiography of Margot Asquith Volume one Penguin Books 1936 255 20.00
67818 The Autobiography of Margot Asquith Volume Two Penguin Books 1936 253 20.00
67819 The Letters of Gertrude Bell Volume One Lady Bell Penguin Books 1939 247 20.00
67820 Don’t Ask The Price Marcus Sieff Fontana Books 1987 354 20.00
67821 Spy catcher Peter Wright with paul Greengrass Viking Penguin Inc. 1987 392 20.00
67822 Life's Rich Pageant Arthur Marshall 209 10.00
67823 Gehlen Spy of the Century E.H. Cookridge Corgi Books 1974 479 25.00
67824 The Moon's a Balloon David Niven A Dell Book 1973 350 25.00
67825 Helen Keller Van Wyck Brooks Comet Books 1957 160 2.00
67826 Elizabeth Evelyn Anthony Sphere Books Limited 1973 285 25.00
67827 Growing Up Russel Baker New American Library 1982 348 25.00
67828 Frank Harris Grant Richards Bestseller Library London 1958 375 25.00
67829 Margaret: Princess Without a Cause Willifrischauer Sphere Books Limited 1979 213 25.00
67830 Women John Philip Lundin Lancer Books 1967 336 30.00
67831 Lafayette in America Andre Maurois The New American Library 1965 95 5.00
67832 Man of Reason Alfred Owen Aldridge Popular Library, Inc 1963 127 20.00
67833 Empire of Dust Rose Vincent Affiliated East West Press Private Ltd 1982 335 50.00
67834 The Ocean Adventure Gardner Soule Jaico Publishing House, Mumbai 1969 289 2.00
67835 Men Gloria Barrett Lancer Books 1967 192 2.00
67836 Marcus Allen: Super Raider Chris Cobbs Scholastic Inc. New York 1984 120 2.00
67837 W.G. Grace Eric Midwinter Rupa & Co., Allahabad 1982 175 16.00
67838 My Life in Court Louis Nizer Pyramid Books New York 1963 607 10.00
67839 My Years With General Motors Alfred P. Sloan Pearl Publications Private Limited 1963 514 10.00
67840 The Legend of Bruce Lee Alex Ben Block Dell Publishing Co.Inc, 1974 171 20.00
67841 Lafayette in America Andre Maurois The New American Library 1965 96 2.00
67842 Roosevelt and Hopkins Robert E. Sherwood Bantam Books, London 1949 635 5.00
67843 Flight to Victory Hy Steirman and Glenn D. Kittler Fawcett Publications 1963 128 2.00
67844 Miracle in the Hills Mary T. Martin Sloop Berkley Books New York 1953 112 2.00
67845 That Dunbar Boy Jean Gould Berkley Books New York 1958 127 5.00
67846 Restless Spirit Miriam Gurko Fawcett Publications 1964 128 5.00
67847 An African Student in China Emmanuel John Hevi Fawcett Publications 1962 175 25.00
67848 Teacher of Light Helen Elmira Waite Adapted By Ruth Brown Murray 1964 126 2.00
67849 Some Murder Cases I Judged Shamsher Bahadur An Orient Paperback 1975 125 5.00
67850 My Finnish Diary Sir Walter Citrine Penguin Books 1940 192 20.00
67851 The Making of An Insurgent Fiorello H. La Guardia Capricorn Books 1948 222 2.00
67852 Confessions of the Boston Strangler George William Rae Pyramid Books New York 1967 176 2.00
67853 Joseph Andrews Henry Fielding Washington Square Press 1966 336 3.00
67854 Return to Go Jim Slater Futura Publications Limited 1978 300 15.00
67855 I, Claudius Vol. II Robert Graves Penguin Books 1940 433 3.00
67856 Hitler Alan Bullock Penguin Books 1962 848 15.00
67857 The Rise and Fall of the Third Reich William L. Shirer Pan Books Ltd London 1960 1436 50.00
67858 Men of To-day Series Book IX. Adolf Hitler H.R. Aiyer C.S. Raja & Co., Baroda 1938 46 2.00
67859 Hitler Michael Sheridan Lancer Books 1962 144 2.00
67860 The Last Days of Hitler H.R. Trevor Roper Pan Books Ltd London 1965 285 20.00
67861 Adolf Hitler James Bunting Jaico Publishing House, Mumbai 1992 170 20.00
67862 Stalin and Hitler Louis Fischer Penguin Books 1940 95 5.00
67863 With Rommel In The Desert Heinz Werner Schmidt A Panther Book 1965 192 5.00
67864 I Walked with Heroes General Carlos P. Romulo Avon Book Division 1961 128 5.00
67865 Empress Fosephine Ernest John Knapton Penguin Books 1963 383 3.00
67866 Rommel Desmond Young Fontana Books 1975 316 25.00
67867 Doctor Goebbels Roger Manvell and Heinrich Fraenkel New American Library 1974 253 20.00
67868 The Goebbels Diaries 638 20.00
67869 My Autobiography Benito Mussolini Hutchinson & Company 252 2.00
67870 Castro Herbert L. Matthews Penguin Books 1970 377 20.00
67871 Tojo The Last Banzai Courtney Browne Corgi Books 1969 286 20.00
67872 War As I Knew It S. Patton Jaico Publishing House, Mumbai 1974 212 2.00
67873 Mein Kampf Adolf Hitler Adolf Hitler Jaico Publishing House, Mumbai 566 65.00
67874 Mein Kampf Adolf Hitler Adolf Hitler M.B.D. Publishers Distributors 559 195.00
67875 Mein Kampf Adolf Hitler two Volumes Adolf Hitler Sagar Publications New Delhi 384 30.00
67876 Recollections of Three Kaisers ? Herbert Jenkins Limited 1929 315 3.00
67877 Napoleon Bonapartr 606 6.00
67878 The Murder of Napoleon Ben Weider and David Hapgood Corgi Books 1983 238 25.00
67879 Napoleon Emil Ludwig Jaico Publishing House, Mumbai 1977 631 6.00
67880 Napoleon Emil Ludwig Jaico Publishing House, Mumbai 1956 656 3.75
67881 The Age of Napoleon J. Christopher Herold 1965 416 20.00
67882 Napoleon Bonaparte M.S. Ramulu & Co., 29 2.00
67883 Lenin: A Biography David Shub Penguin Books 1966 496 25.00
67884 Lenin David Shub A Mentor Book 1950 187 5.00
67885 Lenin David Shub The New American Library 187 20.00
67886 V.I. Lenin Progress Publishers Moscow 1976 235 25.00
67887 Lenin Through the Eyes of Lunacharsky Novosti Poress Agency Publishing House 1981 194 25.00
67888 Reminiscences of Lenin Clara Zetkin International Publishing New York 1934 64 20.00
67889 The Life of Joseph Stalin Louis Fischer Associated Advertisers & Printers Ltd 1953 307 2.50
67890 Svetlana The Story of Stalin's Daughter Martin Ebon Pearl Publications Private Limited 1967 188 25.00
67891 Maxim Gorky Isidor Schneider Jaico Publishing House, Mumbai 1950 314 20.00
67892 Maxim Gorky Isidor Schneider Jaico Publishing House, Mumbai 1950 220 20.00
67893 M. Gorky Foreign Languages Publishing House 309 15.00
67894 Mao Tse-tung Stuart Schram Penguin Books 1967 372 25.00
67895 Mao Tse-tung O. Vladimirov and V. Ryazantsev Progress Publishers Moscow 1976 150 2.00
67896 Engels David McLellan Panther Books 1977 79 2.00
67897 Karl Marx A Short Biography Nikolai Ivanov Novosti Poress Agency Publishing House 1978 199 20.00
67898 Karl Marx His Life and Thought David McLellan Granada Publishing Limited 1983 498 20.00
67899 A Many Splendoured Thing Han Suyin Jonathan Cape Thirty Bedford Square London 1952 384 25.00
67900 Freedom From Fear and Other Writings Aung San Suu Kyi Penguin Books 1995 374 100.00
67901 George Washington Ralph K. Andrist Newsweek, New York 1976 416 100.00
67902 James Madison Merrill D. Peterson Newsweek, New York 1974 416 100.00
67903 John Adams James Bishop Peabody Newsweek, New York 1973 416 100.00
67904 Bejnamin Franklin Thomas Fleming Newsweek, New York 1975 416 100.00
67905 Years of Trial and Hope Harry S. Truman Hodder and Stoughton 1956 587 100.00
67906 Man of The Middle Border 1115 100.00
67907 Jimmy Carter Sunny Thomas S. Chand & Co., Lucknow 1977 100 25.00
67908 My Life Bill Clinton Bill Clinton Alfred A Knopf New York 2004 957 500.00
67909 Without Honor Jerry Zeifman Thunder's Mouth Press 1995 262 100.00
67910 President Nixon Earl Mazo and Stephen Hess Macdonald London 1968 326 100.00
67911 The Making of The President 1960 Theodore H. White Atheneum Publishers New York 1962 400 100.00
67912 A Woman Named Jackie C. David Heymann A Lyle Stuart Book 1989 715 100.00
67913 The Autobiography of Eleanor Roosevelt Harper & Brothers Publishers New York 1961 454 100.00
67914 White House Years Henry Kissinger Little, Brown and Company, Boston 1979 1521 1,000.00
67915 Barack Obama, the New Face of American Politics Melody Rose Praeger London 2008 167 100.00
67916 Sharkproof Harvey B. Mackay Harper & Brothers Publishers New York 1993 339 100.00
67917 The Rockefeller Inheritance Alvin Moscow Doubleday & Company, Inc. 1977 422 100.00
67918 Particulars of My Life B.F. Skinner Alfred A Knopf New York 1976 319 100.00
67919 James Madison: Statesman and President Regina Z. Kelly Houghton Mifflin Company Boston 1966 191 50.00
67920 In Contempt Christopher A. Darden Regan Books 1996 387 200.00
67921 The World Is My Home: A Memoir James A. Michener Random House, New York 1992 519 200.00
67922 Lafayette 346 100.00
67923 William Wallace James Mackay Mainstream Publishing 1995 288 300.00
67924 Luce and His Empire W.A. Swanberg Charles Scribner's sons New York 1972 529 100.00
67925 Icon Steve Jobs Jeffrey S. Young William L. Simon Wiley India 2012 359 300.00
67926 When All is Said And Done Rose Franken W.H. Allen London 1962 431 100.00
67927 1776 David McCullough Simon & Schuster Paperbacks 2006 386 300.00
67928 From Southern Wrongs to Civil Rights David J. Garrow The University of Alabama Press 2000 187 24.95
67929 Radicals In Robes Cass R. Sunstein A Member of the Perseus Books Group 2005 281 100.00
67930 More Lives Than One Joseph Wood Krutch William Sloane Associates 1962 378 50.00
67931 A Dangerous Place Daniel Patrick Moynihan Allied Publishers, Bombay 1979 297 25.00
67932 The Color of Water James McBride Riverhead Books, New York 1996 291 9.99
67933 Macarthur Gavin Long Army Publishers, Delhi 243 25.00
67934 Bill Gates Biography Jeanne M. Lesinski Lerner Publications Company 2000 112 100.00
67935 Business @ The Speed of Thought Collins Hemingway Penguin Books 1999 470 25.00
67936 Baruch My Own Story Baruch Henry Holt and Company New York 1957 337 30.00
67937 Letters to John Glenn John Glenn World Book Encyclopedia Science Service 1964 248 25.00
67938 Angela's Ashes Frank McCourt Scribner New York 2003 363 300.00
67939 The Adventure of the Iron Camels Dick Ewing with Ron Wilson Tyndale House Publishers 1979 142 5.00
67940 Alexander Woollocott Samuel Hopkins Adams Hamish Hamilton London 1947 388 100.00
67941 Family Memories Faith Evans Viking Penguin Inc. 1987 255 100.00
67942 Looking Outward Adlai E. Stevenson Higginbothams P. Limited 1967 274 25.00
67943 Once in Golconda John Brooks John Wiley & Sons, Inc. 1999 306 300.00
67944 The Starr Report Shaming of A President Jaico Publishing House, Mumbai 1999 273 95.00
67945 A Man Called White Walter White Victor Gollancz Ltd London 1949 382 100.00
67946 The Autobiography of William Allen White The Macmillan Company New York 1960 669 15.00
67947 Five Women I Love Bob Hope Doubleday & Company, Inc. 1966 255 50.00
67948 Autobiography of Benjamin Franklin Popular Prakashan, Bombay 1967 158 5.00
67949 Dag Hammarskjol Sven Stolpe Charles Scribner's sons New York 1966 127 25.00
67950 A Girl from Yamhill Beverly Cleary A Yearling Book 1988 279 50.00
67951 Florence Nightingale Cecil Woodham Smith The Reprint Society, London 1952 450 20.00
67952 Wendell Willkie Mary Earhart Dillon J.B. Lippincott Company 1952 378 25.00
67953 Kathryn Kuhlman Helen Kooiman Hosier H. Revell Company 1976 160 25.00
67954 The Ides of March Thornton Wilder Harper & Brothers Publishers New York 1950 246 20.00
67955 My Life and Hard Times James Thurber Harper & Brothers Publishers New York 1933 153 3.00
67956 What I Think Adlai E. Stevenson Adlai E. Stevenson Rupert Hart Davis 1956 227 25.00
67957 Living in the U.S.A Fifth Edition Alison R. Lanier Intercultural Press Inc 1996 219 200.00
67958 From the Mundane to the Magnificent Vera Stanley Alder Samuel Weiser New York 1979 202 20.00
67959 Pedro Martinez Oscar Lewis Vintage Books 1967 507 50.00
67960 The Diary of a Georgian Shopkeeper Thomas Turner Oxford University Press 1979 95 5.00
67961 To Light a Candle Welthy Honsinger Fisher Tata McGraw Hill Publishing Co. Ltd 1979 294 100.00
67962 Indian American Adventure Bradford Smith Allied Publishers, Bombay 1962 89 2.00
67963 Up From Within Today's New Black Leaders George R. Metcalf Far Eastern Book co. 1973 302 15.00
67964 Peekskill : USA Howard Fast Foreign Languages Publishing House 1954 109 5.00
67965 Quitting America Randall Robinson A Plume Book 2004 245 100.00
67966 No Passing Glory Andrew Boyle The Reprint Society, London 1957 384 5.00
67967 A traveller in The West Indies Owen Rutter Hutchinson & Company 1936 291 25.00
67968 Uncle Frank The Biography of Frank Costello Leonard Katz Pocket Books Inc 299 25.00
67969 The File on the Tsar Anthony Summers Tom Mangold Fontana Books 1976 416 20.00
67970 Early Years 1880-1912 Douglas MacArthur 496 25.00
67971 The Memoirs of Field Marshal the Viscount Fontana Books 1960 574 5.00
67972 Memoirs of Field Marshal Montgomery 570 5.00
67973 Iberia James A. Michener A Fawcett Crest Book 1968 960 25.00
67974 The New Age of Franklin Roosevelt Dexter Perkins The University of Alabama Press 1957 193 25.00
67975 Roosevelt: The Lion and The Fox James MacGregor Burns Jaico Publishing House, Mumbai 1956 615 3.00
67976 The FDR Story Catherine Owens Peare Pyramid Books New York 1963 191 5.00
67977 Roosevelt and Hopkins Volume One Robert E. Sherwood Bantam Books, London 540 2.00
67978 Roosevelt and Hopkins Volume Two Robert E. Sherwood Bantam Books, London 1948 633 2.00
67979 Roosevelt and Hopkins Volume Two Robert E. Sherwood Bantam Books, London 1948 633 2.00
67980 Benjamin Franklin Herbert W. Schneider The Liberal Arts Press, New York 1952 218 5.00
67981 Memoirs By Harry S. Truman, Year of Descisions Volume One Harry S. Truman 638 5.00
67982 Memoirs By Harry S. Truman, Year of Descisions Volume One Harry S. Truman A Signet Book 1965 637 100.00
67983 Memoirs By Harry S. Truman, Year of Descisions Volume Two Harry S. Truman A Signet Book 1965 638 100.00
67984 JFK Lester David and Irene David Paper Jacks New York 1988 266 25.00
67985 The Wilson Reader Frances Farmer Oceana Publications 1956 286 5.00
67986 The Ordeal of Woodrow Wilson Herbert Hoover Popular Library, Inc 1961 316 5.00
67987 A Touch of the Memoirs Donald Sinden Futura Publications Limited 1982 312 5.00
67988 Book One Copper John Copper John 454 5.00
67989 Upstairs at the White House J.B. West A Warner Communications Company 1973 416 5.00
67990 Candice Bergen Knock Wood Ballantine Books New York 1984 370 25.00
67991 Muhammad Ali Don Atyeo and Felix Dennis Hind Pocket Books 1977 298 8.00
67992 JFK: The Life and Death of A President William H. A. Carr Lancer Books 1963 144 5.00
67993 Having Our Say Sarah L. Delany and A. Elizabeth Delany A Dell Book 1994 299 100.00
67994 Life with Mother Superior Jane Trahey A Dell Book 1962 159 5.00
67995 Thomas Jefferson Gene Lisitzky Pyramid Books New York 1959 128 5.00
67996 Up From Slavery Booker T. Washington Bantam Books, London 1956 241 25.00
67997 Patrick Henry Firebrand of the Revolution Nardi Reeder Campion Fawcett Publications 1961 160 2.00
67998 What Manner of Man Lerone Bennett Pyramid Books New York 1965 191 5.00
67999 The Life and Death of Martin Luther King Stanislav Kondrashov Progress Publishers Moscow 1981 260 25.00
68000 Bugles and A Tiger John Masters Book Society Choice 256 2.00