వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -21

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
10001 రాధ. 8 294.5 రసయోగి పోతురాజ ప్రేమకుమార్ భార్గవ యుగళ్ కిషోర్ సేవా సంస్థ, యు.పి., 2000 196 25.00
10002 రాధ. 9 294.5 శ్రీరాధా గోవింద చంద్రిక సుధీర దామోదర మహారాజ్ శ్రీరామానంద గౌడీయ మఠం, ప.గో., 1995 139 20.00
10003 రాధ. 10 294.5 శ్రీరాధా గోవింద చంద్రిక పద్మనాభ మహారాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2002 143 25.00
10004 రాధ. 11 294.5 శ్రీగిరిరాజ గోవర్ధనము శోభన ఆచార్య మహారాజ్ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ధామము, గుంటూరు 1999 38 5.00
10005 రాధ. 12 294.5 శ్రీ బాంకేబిహారీరసము హరిరామనాధ్ రచయిత్ర, తూ.గో., ... 166 30.00
10006 రాధ. 13 294.5 హంసదూతోద్ధవసందేశములు మద్రూప గోస్వామి శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2003 101 15.00
10007 రాధ. 14 294.5 మాధుర్యకాదంబినీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ధామము, గుంటూరు 2000 100 12.00
10008 రాధ. 15 294.5 మాధుర్యకాదంబినీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ధామము, గుంటూరు 2000 100 12.00
10009 రాధ. 16 294.5 భూతల స్వర్గము దరియాయీలాల్ కపూర్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1989 399 7.00
10010 రాధ. 17 294.5 దివ్య సందేశము శ్రీమతి శాంతి సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1993 63 6.00
10011 రాధ. 18 294.5 ప్రేమమయి మీరా వీరేంద్ర సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2008 143 45.00
10012 రాధ. 19 294.5 సర్వేశ్వరి శ్రీరాధాదేవి రాధికా ప్రసాద్ యుగళ్ కిషోర్ సేవా సంస్థ, యు.పి., 2000 40 5.00
10013 రాధ. 20 294.5 ప్రశ్నోత్తర్ మరియు గురు ఉపదేశ హుజూర్ మహరాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2004 46 5.00
10014 రాధ. 21 294.5 జీవన్మరణం భవజల తరణం మహారాజ్ చరణ్ సింగ్ జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1996 271 20.00
10015 రాధ. 22 294.5 దివ్య సందేశము శాంతి సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1994 63 2.00
10016 రాధ. 23 294.5 శ్రీరాధా ధ్యాన యోగము రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 2004 158 5.00
10017 రాధ. 24 294.5 ధర్మార్జితము ... రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1996 32 2.00
10018 రాధ. 25 294.5 దివ్య ప్రకాశము మహారాజ్ చరన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2004 348 13.00
10019 రాధ. 26 294.5 ప్రకాశోదయం మహారాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2007 262 13.00
10020 రాధ. 27 294.5 సంతుమార్గము మహారాజ్ చరన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2005 134 10.00
10021 రాధ. 28 294.5 సంతు సమాగం దరియాయీలాల్ కపూర్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2008 296 13.00
10022 రాధ. 29 294.5 ప్రకాశాన్వేషణ మహారాజ్ చరన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2008 322 13.00
10023 రాధ. 30 294.5 ఆత్మ విజ్ఞానము మహారాజ్ జగత్‌సింగ్ జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1994 196 5.00
10024 రాధ. 31 294.5 ఆత్మ జ్ఞానము మహారాజ్ జగత్‌సింగ్ జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2004 242 7.00
10025 రాధ. 32 294.5 ధర్మార్జితము టి.ఆర్. శంగారీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2001 42 3.00
10026 రాధ. 33 294.5 దివ్య సందేశము శాంతి సేఠి రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2004 91 3.00
10027 రాధ. 34 294.5 ఆత్మ మార్గము మహారాజ్ చరన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1994 84 2.00
10028 రాధ. 35 294.5 అందర్వాణి కల్‌నల్ సి. డబ్ల్యు సాండర్స్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1994 52 1.00
10029 రాధ. 36 294.5 అందర్వాణి కల్‌నల్ సి. డబ్ల్యు సాండర్స్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2008 54 2.00
10030 రాధ. 37 294.5 భక్తి హుజూర్ మహరాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1990 40 2.00
10031 రాధ. 38 294.5 భక్తి హుజూర్ మహరాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1979 44 2.00
10032 రాధ. 39 294.5 సత్సంగము మహారాజ్ చరన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1988 46 3.00
10033 రాధ. 40 294.5 సద్గురు పిలుపు దరియాయీలాల్ కపూర్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1989 245 2.50
10034 రాధ. 41 294.5 పరమార్ధ పుష్పాలు మహారాజ్ జగత్‌సింగ్ జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1994 130 2.00
10035 రాధ. 42 294.5 పరమార్ధ కథలు హుజూర్ మహరాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1987 335 6.00
10036 రాధ. 43 294.5 పరమార్ధ కథలు హుజూర్ మహరాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1996 144 6.00
10037 రాధ. 44 294.5 పరమార్ధ లేఖలు 1వ భాగం మహారాజ్ జైమల్‌సింగ్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1996 211 8.00
10038 రాధ. 45 294.5 పరమార్ధ లేఖలు 2వ భాగం మహారాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 2005 448 10.00
10039 రాధ. 46 294.5 మధుర భావ లేఖలు గోడె ఆదికేశవులు రంగమన్నార్ శ్రీ రాధాకృష్ణ భక్త బృందం, విజయవాడ 1976 80 1.00
10040 రాధ. 47 294.5 శ్రీ రాధాపరతత్త్వము రాధికా ప్రసాద్ యుగళ్ కిషోర్ సేవా సంస్థ, యు.పి., 2000 98 2.00
10041 రాధ. 48 294.5 శ్రీరాధా మానస తంత్రము రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., ... 42 1.00
10042 రాధ. 49 294.5 శ్రీశ్రీరాధికా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ త్రిదండి స్వామి శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1990 68 12.00
10043 రాధ. 50 294.5 అన్వేషణ త్రిదండి స్వామి శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ధామము, గుంటూరు 2000 11 5.00
10044 రాధ. 51 294.5 శ్రీరాధ గోవింద చంద్రిక దామోదర మహారాజ్ శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠం, ప.గో., 1982 260 22.00
10045 రాధ. 52 294.5 శ్రీరాధాపరతత్త్వము ఆర్.వీరభద్రరావు శ్రీ బృందావన కృష్ణ సమాజము, గుంటూరు 1965 148 2.00
10046 రాధ. 53 294.5 శ్రీ రాధా మానస తంత్రము రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 2004 68 25.00
10047 రాధ. 54 294.5 శ్రీశ్రీరాధికా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ పద్మనాభ మహారాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1998 72 15.00
10048 రాధ. 55 294.5 శ్రీరాధాగోవింద స్తోత్రమాల త్రిదండి స్వామి శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ధామము, గుంటూరు 1999 115 20.00
10049 రాధ. 56 294.5 శ్రీ స్తోత్ర రత్నమాలా చ ... శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ధామము, గుంటూరు 2000 93 24.00
10050 రాధ. 57 294.5 అమృత వచనములు మహారాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1995 98 20.00
10051 రాధ. 58 294.5 సారబచన్ (వచనము) హుజూర్ మహరాజ్ సావన్‌సింగ్‌జీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1970 153 4.50
10052 రాధ. 59 294.5 అమృతబచన్ వరమగురు మహరాజ్ సాహబ్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1971 170 4.50
10053 రాధ. 60 294.5 Sri Radha Sudha Nidhi Stotram Hitharivansh Goswami Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1991 144 70.00
10054 రాధ. 61 294.5 Rajeswari Sri Radha Radhika Prasad Sri Radha Mahalkashmi Ashramam 2004 68 45.00
10055 రాధ. 62 294.5 శ్రీ రాధా రస మాధురీ మాలతి యుగళ్ కిషోర్ సేవా సంస్థ, యు.పి., 2004 82 60.00
10056 రాధ. 63 294.5 Legacy of Love Radha Swami Satsang Beas Author, Punjab 2000 546 300.00
10057 శ్రీరామశర్మ.1 181.4 21వ శతాబ్ది-ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు-1 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 55 10.00
10058 శ్రీరామశర్మ.2 181.4 21వ శతాబ్ది-ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు-2 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 55 10.00
10059 శ్రీరామశర్మ.3 181.4 యగేచ్ఛ-ప్రతిభా పరిష్కారము-1 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 55 10.00
10060 శ్రీరామశర్మ.4 181.4 యగేచ్ఛ-ప్రతిభా పరిష్కారము-2 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 54 10.00
10061 శ్రీరామశర్మ.5 181.4 సత్యయుగ పునరాగమనం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 2007 38 4.00
10062 శ్రీరామశర్మ.6 181.4 పరివర్తన యొక్క గొప్ప క్షణములు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 2008 51 6.00
10063 శ్రీరామశర్మ.7 181.4 జీవన సాధనా బంగారు సూత్రములు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 44 6.00
10064 శ్రీరామశర్మ.8 181.4 ప్రతిభావంతులకు మహాకాలుని పిలుపు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 44 4.00
10065 శ్రీరామశర్మ.9 181.4 ప్రజ్ఞావతారము యొక్క విస్తార ప్రక్రియ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 37 4.00
10066 శ్రీరామశర్మ.10 181.4 నేటి సమస్యలు-రేపటి సమాధానాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 43 4.00
10067 శ్రీరామశర్మ.11 181.4 మనస్థితి మారితే పరిస్థితులు మారుతాయి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 48 5.00
10068 శ్రీరామశర్మ.12 181.4 సృష్ఠకర్త పరమ ప్రసాదం-ప్రఖర ప్రజ్ఞ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 51 4.00
10069 శ్రీరామశర్మ.13 181.4 ఆదిశక్తి గాయత్రీ సమర్ధ సాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 37 4.00
10070 శ్రీరామశర్మ.14 181.4 చదువే కాదు-విద్య కూడా శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 36 4.00
10071 శ్రీరామశర్మ.15 181.4 సంజీవనీ విద్య యొక్క విస్తృత రూపము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 38 4.00
10072 శ్రీరామశర్మ.16 181.4 భావ సంవేదనల గంగోత్రి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 45 4.00
10073 శ్రీరామశర్మ.17 181.4 మహిళా జాగరణోద్యమం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 40 4.00
10074 శ్రీరామశర్మ.18 181.4 జీవన దేవత సాధన, ఆరాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 52 4.00
10075 శ్రీరామశర్మ.19 181.4 సమయ దానమే యుగధర్మము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 49 4.00
10076 శ్రీరామశర్మ.20 181.4 ఈ మతమేమిటి? కె. ధమ్మానంద నాయక మహధేరా బోధి మెడిటేషన్ సెంటర్, గుంటూరు 2006 23 4.00
10077 శ్రీరామశర్మ.21 181.4 మానవులలో దైవత్వం భూమిపై స్వర్గావతరణ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగ పరివర్తనా మిషన్ 2001 96 10.00
10078 శ్రీరామశర్మ.22 181.4 ఏకాంత సహచరులు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు ... 92 5.00
10079 శ్రీరామశర్మ.23 181.4 అమృతవాణి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు ... 95 7.00
10080 శ్రీరామశర్మ.24 181.4 యుగ యజ్ఞ పద్ధతి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 32 5.00
10081 శ్రీరామశర్మ.25 181.4 స్వర యోగ దివ్య జ్ఞానం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగాంతర చేతనా ప్రచురణ, గుంటూరు 1994 36 4.00
10082 శ్రీరామశర్మ.26 181.4 సంస్కారముల పుణ్య పరంపర శ్రీరామశర్మ ఆచార్య అశ్వినీ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 30 4.00
10083 శ్రీరామశర్మ.27 181.4 స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ సేనాని శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 30 4.00
10084 శ్రీరామశర్మ.28 181.4 మరణం తర్వాత మన స్థితి ఏమటి? శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2000 40 5.00
10085 శ్రీరామశర్మ.29 181.4 నేను ఏమిటి? శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ 2001 52 10.00
10086 శ్రీరామశర్మ.30 181.4 ప్రజ్ఞాపురాణం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య అశ్వినీ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1997 64 6.00
10087 శ్రీరామశర్మ.31 181.4 పతంజలి యోగదర్శనం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 74 8.00
10088 శ్రీరామశర్మ.32 181.4 ఆసన - ప్రాణాయామాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 37 5.00
10089 శ్రీరామశర్మ.33 181.4 ఆరోగ్య సమస్యలు-సమాధానాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 94 10.00
10090 శ్రీరామశర్మ.34 181.4 వేదముల దివ్య సందేశము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 232 40.00
10091 శ్రీరామశర్మ.35 181.4 క్రాంతి శిఖరం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి పరివార్ ప్రచురణ, గుంటూరు ... 72 5.00
10092 శ్రీరామశర్మ.36 181.4 వేదాంత దర్శనము (గౌతమ మహర్షి) శ్రీరామశర్మ ఆచార్య (వ్యాఖ్యత) యుగ నిర్మాణ యోజన మధుర ... 196 18.00
10093 శ్రీరామశర్మ.37 181.4 సద్గురు సందేశము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగ చేతనా ప్రచురణ, గుంటూరు 2002 42 7.00
10094 శ్రీరామశర్మ.38 181.4 అమృతవాణి-2 & 3 శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగ చేతనా ప్రచురణ, గుంటూరు 52 4.00
10095 శ్రీరామశర్మ.39 181.4 సహజ మార్గము కె.పి. వరదాచారి శ్రీరామచంద్ర ప్రెస్, విజయవాడ 1968 20 0.25
10096 శ్రీరామశర్మ.40 181.4 సహజ మార్గ సాధనా పద్ధతి పార్ధసారధి రాజగోపాలాచారి శ్రీరామచంద్ర ప్రెస్, విజయవాడ ... 32 2.00
10097 శ్రీరామశర్మ.41 181.4 21వ శతాబ్ది ఉజ్వల భవిష్యత్ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 55 60.00
10098 శ్రీరామశర్మ.42 181.4 మానసిక సంతులనం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు ... 32 2.00
10099 శ్రీరామశర్మ.43 181.4 సద్గురు వచనామృతం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు ... 32 2.00
10100 శ్రీరామశర్మ.44 181.4 ఏమి తినాలి? ఎలా తినాలి? శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు ... 23 2.00
10101 శ్రీరామశర్మ.45 181.4 సమయ దానమే యుగధర్మము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 64 5.00
10102 శ్రీరామశర్మ.46 181.4 గృహలక్ష్మీ ప్రతిష్ఠ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2000 60 4.00
10103 శ్రీరామశర్మ.47 181.4 పరమగురు చరణ సన్నిధి జె. కృష్ణమూర్తి వసంతా ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రచురణ 1991 60 4.00
10104 శ్రీరామశర్మ.48 181.4 జీవన సాధనకు బంగారు సూత్రాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 56 5.00
10105 శ్రీరామశర్మ.49 181.4 పవిత్ర జీవనము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2001 48 4.00
10106 శ్రీరామశర్మ.50 181.4 ప్రణాంతక వ్యసనములు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 1999 62 4.00
10107 శ్రీరామశర్మ.51 181.4 గోసంరక్షణయే మన సంరక్షణ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2000 80 4.00
10108 శ్రీరామశర్మ.52 181.4 ప్రతిభావంతులారా లేవండి., ముందుకు రండి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2000 48 5.00
10109 శ్రీరామశర్మ.53 181.4 ఆరోగ్య జీవన రహస్యం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2000 32 3.00
10110 శ్రీరామశర్మ.54 181.4 మార్పు యొక్క మహత్తర క్షణాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట, నారాకోడూరు 2000 40 4.00
10111 శ్రీరామశర్మ.55 181.4 Mental Balance Sri Ram Sharma Acharya Yuga Nirman Yojana, Mathura 32 2.00
10112 శ్రీరామశర్మ.56 181.4 The Art of Living Sri Ram Sharma Acharya Vedanta Gayatri Trust, Narakoduru 2000 364 52.00
10113 శ్రీరామశర్మ.57 181.4 ఇతరులను మార్చడం ఎలా దయామాత యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2004 52 5.00
10114 శ్రీరామశర్మ.58 181.4 ఒక విద్యార్ధి సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, హైదరాబాద్ 2006 497 350.00
10115 శ్రీరామశర్మ.59 181.4 యువతా! లెండి! మేల్కోండి! మీ శక్తిని తెలుసుకోండి! స్వామి శ్రీకాంతానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 188 15.00
10116 శ్రీరామశర్మ.60 181.4 నిజమైన వ్యక్తిత్వం అంటే....? స్వామి శ్రీకాంతానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 58 6.00
10117 శ్రీరామశర్మ.61 181.4 విద్యార్థులకు... స్వామి పురుషోత్తమానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 48 6.00
10118 శ్రీరామశర్మ.62 181.4 ఏకాగ్రతా రహస్యం స్వామి పురుషోత్తమానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 31 6.00
10119 శ్రీరామశర్మ.63 181.4 వర్ణశ్రమ ధర్మ స్వభావము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగాంతర చేతనా ప్రచురణ, గుంటూరు 2004 84 20.00
10120 వేదాంత. 909 181.48 యజ్ఞ ప్రసాదము ప్రసాద చైతన్య చిన్మయా మిషన్, గుంటూరు 1988 16 2.00
10121 వేదాంత. 910 181.48 ఆత్మ వికాసము స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లి., ట్రస్ట్, భీమవరం 1998 171 15.00
10122 వేదాంత. 911 181.48 జీవజ్యోతి స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లి., ట్రస్ట్, భీమవరం 2000 184 15.00
10123 వేదాంత. 912 181.48 అమృతధార చక్రవర్తి వరదరాజన్ సీతారాందాస్ ఓంకార్‌నాథ్‌జీ 1998 32 1.00
10124 వేదాంత. 913 181.48 ఋతవాణి రామచంద్ర శ్రీ రామచంద్ర మిషన్, యు.పి., 1981 256 20.00
10125 వేదాంత. 914 181.48 మనకర్తవ్యము తత్వానంద స్వామి ది ఓరియట్ పబ్లికేషన్ కం., మద్రాసు 1948 200 2.00
10126 వేదాంత. 915 181.48 శ్రీసత్యసాయి వచనామృతము సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి బుక్స్, అనంతపురం 1984 286 17.50
10127 వేదాంత. 916 181.48 సత్సంగం స్వామి దయానంద సరస్వతీ శ్రీ దయానంద ఆశ్రమం, యు.పి., 1985 52 3.00
10128 వేదాంత. 917 181.48 పరిపూర్ణసూధాకరము గోవిందవఝ్ఝుల వెంకటరామాచల మహీధర మాణిక్యాంబ, చెన్నై 1936 170 0.50
10129 వేదాంత. 918 181.48 ఆత్మ విద్యా విలాసము సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 137 15.00
10130 వేదాంత. 919 181.48 జగత్ సత్యం-బ్రహ్మమిధ్య గుత్తా రాధాకృష్ణ రచయిత, చెన్నై 1987 270 20.00
10131 వేదాంత. 920 181.48 ఆధ్యాత్మిక వ్యాసములు జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే., 1993 101 9.00
10132 వేదాంత. 921 181.48 భృక్తరహిత తారక రాజయోగము కొత్త రామకోటయ్య రచయిత, గుంటూరు 2003 64 20.00
10133 వేదాంత. 922 181.48 భృక్తరహిత తారక రాజయోగము కొత్త రామకోటయ్య తారక రాజయోగ మిత్రమండలి, నిడుబ్రోలు 1971 196 2.00
10134 వేదాంత. 923 181.48 బ్రహ్మధర్మము మన్నవ బుచ్చయ్య రచయిత,చెన్నై 1886 169 0.25
10135 వేదాంత. 924 181.48 నామసంకీర్తనము ... శ్రీరామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1973 102 2.00
10136 వేదాంత. 925 181.48 నామమహిమార్ణవము కందుర్తి వేంకటనరసయ్య శ్రీరామ శరణ మందిరం 1968 447 4.00
10137 వేదాంత. 926 181.48 ఓ హిందూ మేలుకో! కర్తవ్యం తెలుసుకో! రామదాసు విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆం.ప్ర., 1991 30 2.50
10138 వేదాంత. 927 181.48 జ్ఞానము అజ్ఞానము వేంకటేశ్వర యోగి శ్రీ శాంతి సేవాశ్రమము, ఎర్రబాలెం 1990 54 2.00
10139 వేదాంత. 928 181.48 సాంక్షిప్త కర్మసిద్ధాంతము బావరాజు వెంకటసుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1990 54 2.00
10140 వేదాంత. 929 181.48 నియమ వివరణము, భక్తి నిత్య చర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, అంగలకుదురు ... 64 5.00
10141 వేదాంత. 930 181.48 ఆత్మబోదామృత రసము ... ... 154 1.50
10142 వేదాంత. 931 181.48 శ్రీరామతీర్ధ బోధామృతము కేశవతీర్థస్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము, పిడుగురాళ్ళ 2004 237 20.00
10143 వేదాంత. 932 181.48 ఆధ్యాత్మిక వ్యాసమంజరి వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1992 158 20.00
10144 వేదాంత. 933 181.48 ప్రాజ్ఞత్వం విశ్వాత్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 66 15.00
10145 వేదాంత. 934 181.48 భగవంతుడు భక్తిమార్గము వి.టి. శేషాచార్యులు రచయిత, వేటపాలెం 1981 24 5.00
10146 వేదాంత. 935 181.48 భక్తితంత్రము మాధవరామశర్మ శ్రీరామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1940 55 2.00
10147 వేదాంత. 936 181.48 తత్వము-జీవితము లక్కమసాని రామచంద్రప్ప రచయిత, గుంటూరు 1973 168 5.00
10148 వేదాంత. 937 181.48 తత్వశాస్త్రం అంటే ఏమిటి? గలినాకిరిలెంకో విశాలాంధ్ర పబ్లి, హైదరాబాద్ 1986 204 10.00
10149 వేదాంత. 938 181.48 శ్రీజయరామ విద్యా విలాసము జయరామశర్మ ముదిగొండ వెంకటరామశాస్త్రి, గుంటూరు 1947 260 3.00
10150 వేదాంత. 939 181.48 శ్రీ గుణ రత్నకోశము .... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠం, కాకినాడ 2000 27 2.00
10151 వేదాంత. 940 181.48 ఆనందమయ జీవితం బ్రహ్మకుమార్ రామనాధ్ ఈశ్వరీయ విశ్వ విద్యాలయము, మౌంట్ అబు ... 40 2.00
10152 వేదాంత. 941 181.48 నవ విధ ధర్మాలు బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీ, గాజువాక 2012 24 12.00
10153 వేదాంత. 942 181.48 వైదిక విశ్వం-పరికల్పన రాజ్ మనోహర్ హర్‌కరె వేదిక విశ్వ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 56 18.00
10154 వేదాంత. 943 181.48 పరిప్రశ్న జె.ఎస్. హిస్లాప్ సాయి నిలయం, గుంటూరు 1992 287 10.00
10155 వేదాంత. 944 181.48 ప్రతి యింటా కంటికి వెలుగు ఈ చిరుదీపం అన్నం రాఘవరాం రచయిత, కొల్లిపర 1992 76 10.00
10156 వేదాంత. 945 181.48 ఆలోచనామృతం చింతగొండ సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2003 62 25.00
10157 వేదాంత. 946 181.48 అంతర్వాహిని బ్రహ్మాజీ రచయిత, గుంటూరు 2014 104 5.00
10158 వేదాంత. 947 181.48 పితృసంస్కృతి అత్తిలి వెంకటరమణ రచయిత, తూ.గో., ... 13 2.00
10159 వేదాంత. 948 181.48 పితృస్తవము పోకూరు సుబ్బయాచార్యులు రచయిత, మాచర్ల 1990 80 10.00
10160 వేదాంత. 949 181.48 పరతత్వబోధామృత ఘంటా వీరవేంకట రామానుజదాసు రచయిత, గుంటూరు 1951 77 1.40
10161 వేదాంత. 950 181.48 అగ్నిహోత్రము వైజ్ఞానిక స్వారూపము కోడూరు సుబ్బారావు గాయత్రి ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 1988 69 5.00
10162 వేదాంత. 951 181.48 అగ్నిహోత్రము ఎస్.కె. కులకర్ణి వేదిక్ సైన్సెస్, సోలాపుర్ జిల్లా 1998 32 8.00
10163 వేదాంత. 952 181.48 మహారుద్ర లింగార్చన పద్ధతి వడ్లమూడి వెంకటేశ్వరరావు తంత్ర విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1985 116 10.00
10164 వేదాంత. 953 181.48 శతరుద్రీయ హోమవిధి వడ్లమూడి వెంకటేశ్వరరావు తంత్ర విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1982 106 5.00
10165 వేదాంత. 954 181.48 శ్రీ విద్యాందర భాష్యము ఈశ్వర సత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1977 79 3.00
10166 వేదాంత. 955 181.48 రహస్యత్రయము (ముముప్పడి) శ్రీనివాస రామానుజ శ్రీ శ్రీనికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1926 142 1.50
10167 వేదాంత. 956 181.48 వాసుదేవమననమ్ హరి వెంకటేశ్వర శర్మ వేమూరి లక్ష్మీనారాయణ, తెనాలి ... 88 20.00
10168 వేదాంత. 957 181.48 కనిష్ఠ భిక్షువు ముదివర్తి కొండమాచార్యులు సర్వమంగళ పబ్లి., నెల్లూరు 1953 110 1.00
10169 వేదాంత. 958 181.48 ఆత్మబోదామృతము ముక్కామల సోమసుందరరావు ముక్కామల వెంకటలక్ష్మీనారాయణరావు 1951 338 10.00
10170 వేదాంత. 959 181.48 పురాణవిద్య తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు మలయకూటం, అనంతపురం 1997 116 50.00
10171 వేదాంత. 960 181.48 Student Power its use and Abuse Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2008 54 12.00
10172 వేదాంత. 961 181.48 The Purpose of Life M. Suryanarayana Author 180 5.00
10173 వేదాంత. 962 181.48 Cosmic Vision O.V. Vijayan Ecumenical Christian Centre, Bng 1990 71 20.00
10174 వేదాంత. 963 181.48 Spiritual Pictorial Balaram Das 60 5.00
10175 వేదాంత. 964 181.48 The Wheel of Life Narayan Atlantic Pub., New Delhi 1990 86 10.00
10176 వేదాంత. 965 181.48 దైవత్వ సిద్ధి సాధనలు శ్రీరామకృష్ణ ... ... 36 1.00
10177 వేదాంత. 966 181.48 జపము స్వామి జయతీర్ధులు శ్రీ అచ్యుతాశ్రమము, ఉరవకొండ 1995 72 10.00
10178 రవిశంకర్.1 181.4 మౌనానందంలో శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2004 210 50.00
10179 రవిశంకర్.2 181.4 భగవంతునికి ఆనందమే ప్రియం శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 132 20.00
10180 రవిశంకర్.3 181.4 భగవంతునికి ఆనందమే ప్రియం శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 131 20.00
10181 రవిశంకర్.4 181.4 తలుపు బలంగా తట్టండి శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2004 68 20.00
10182 రవిశంకర్.5 181.4 గృహోన్ముఖం శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 32 20.00
10183 రవిశంకర్.6 181.4 అంతరాత్మ పిలుపే ప్రార్ధన శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 22 20.00
10184 రవిశంకర్.7 181.4 అంతరాత్మ పిలుపే ప్రార్ధన శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 20 20.00
10185 రవిశంకర్.8 181.4 గృహోన్ముఖం శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 32 20.00
10186 రవిశంకర్.9 181.4 హృదయపు భాష శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2001 18 10.00
10187 రవిశంకర్.10 181.4 An Intimate Note to the Sincere Seeker Sri Ravisanker The Art of Living Foundation, Bng 2002 95 15.00
10188 రవిశంకర్.11 181.4 Wisdom for the New Millennium Sri Ravisanker Jaico Pub., House, Mumbai 2005 200 125.00
10189 రవిశంకర్.12 181.4 Sri Sri as I Know Him Dinesh Kashikar The Art of Living Foundation, Bng 2000 192 100.00
10190 రవిశంకర్.13 181.4 God Loves Fun Sri Ravisanker Jaico Pub., House, Mumbai 2005 104 100.00
10191 రవిశంకర్.14 181.4 God Loves Fun Sri Ravisanker The Art of Living Foundation, Bng 2000 141 100.00
10192 రవిశంకర్.15 181.4 An Intimate Note to the Sincere Seeker Sri Ravisanker The Art of Living Foundation, Bng 2005 124 75.00
10193 రవిశంకర్.16 181.4 Celebrating Silence Sri Ravisanker Jaico Pub., House, Mumbai 2006 200 125.00
10194 రవిశంకర్.17 181.4 Time Sri Ravisanker The Art of Living Foundation, Bng 2002 40 10.00
10195 రవిశంకర్.18 181.4 Seeds of Wisdom Sri Ravisanker The Art of Living Foundation, Bng 110 5.00
10196 రవిశంకర్.19 181.4 చిరునవ్వే ఒక వరం శ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌ., బెంగుళూరు 2008 62 10.00
10197 సాయిబాబా.1 181.48 తపోవనము జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 211 10.00
10198 సాయిబాబా.2 181.48 ప్రాతఃస్మరణం శ్రీగురు చరణం కె.యస్. రత్నాకర్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1995 365 32.00
10199 సాయిబాబా.3 181.48 శ్రీ సత్యసాయి దివ్య చరిత్ర విద్యారఘునాథ్ శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 308 60.00
10200 సాయిబాబా.4 181.48 శ్రీ సత్యసాయి దివ్య చరిత్ర విద్యారఘునాథ్ శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 308 60.00
10201 సాయిబాబా.5 181.48 సాయి అనుభవ మందారాలు శనగపల్లి సీతారామారావు ఎస్.ఎస్. రామారావు, విశాఖపట్నం 2010 60 25.00
10202 సాయిబాబా.6 181.48 శ్రీ సత్యసాయి సూక్తులు తూములూరు ప్రభ, కృష్ణమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2000 260 29.00
10203 సాయిబాబా.7 181.48 పథప్రదీపాలు సరళా జోషీ శ్రీ సత్యసాయి భజన మండలి, గుంటూరు 1992 229 25.00
10204 సాయిబాబా.8 181.48 పరిపూర్ణము కొప్పవరపు బాలమనోహరరావు రచయిత, గుంటూరు ... 386 12.00
10205 సాయిబాబా.9 181.48 ధ్యాన వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 74 10.00
10206 సాయిబాబా.10 181.48 మహిమాన్వితుడు శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 108 5.00
10207 సాయిబాబా.11 181.48 భజ గోవిందం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2008 194 35.00
10208 సాయిబాబా.12 181.48 శ్రీ సత్యసాయి ప్రేమసుథా స్రవంతి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 428 50.00
10209 సాయిబాబా.13 181.48 స్వప్నసుందరం సత్యదర్శనం ఎన్.బి.ఎస్. రామారావు శ్రీ ప్రశాంతి పబ్లి. ట్రస్ట్, ప్రశాంతి నిలయం 1994 181 30.00
10210 సాయిబాబా.14 181.48 సాయిమాట సాయిబాట ... శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1982 92 12.00
10211 సాయిబాబా.15 181.48 సాయియుగం కె. బాలమనోహరరావు శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, గుంటూరు ... 48 6.00
10212 సాయిబాబా.16 181.48 సత్యం శివం సుందరం ప్రథమ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 233 36.00
10213 సాయిబాబా.17 181.48 సత్యం శివం సుందరం ద్వితీయ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 269 40.00
10214 సాయిబాబా.18 181.48 సత్యం శివం సుందరం తృతీయ భాగం ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2000 175 33.00
10215 సాయిబాబా.19 181.48 సత్యం శివం సుందరం నాల్గవ భాగం ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2000 214 30.00
10216 సాయిబాబా.20 181.48 సత్యం శివం సుందరం ప్రథమ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2000 233 26.00
10217 సాయిబాబా.21 181.48 సత్యం శివం సుందరం ద్వితీయ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 269 40.00
10218 సాయిబాబా.22 181.48 సత్యం శివం సుందరం తృతీయ భాగం ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 175 38.00
10219 సాయిబాబా.23 181.48 సత్యం శివం సుందరం నాల్గవ భాగం ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 214 29.00
10220 సాయిబాబా.24 181.48 సత్యం శివం సుందరం నాల్గవ భాగం ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 214 34.00
10221 సాయిబాబా.25 181.48 చైతన్య స్రవంతి కామరాజు విజయలక్ష్మి రచయిత్రి, ప్రశాంతి నిలయం 2000 135 45.00
10222 సాయిబాబా.26 181.48 ప్రేమవాహిని ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 83 25.00
10223 సాయిబాబా.27 181.48 శ్రీ సత్యసాయి దేవుని దివ్య సూక్తులు బాట్టం శ్రీరామమూర్తి రచయిత, విశాఖపట్నం 1999 288 30.00
10224 సాయిబాబా.28 181.48 శ్రీ సత్యసాయి సంకల్ప సూక్తులు శ్రీమతి సత్య రచయిత్రి, ప్రశాంతి నిలయం ... 179 10.00
10225 సాయిబాబా.29 181.48 దైవము-దివ్యవాణి మంత్రిప్రగడ నరసింహారావు జి. పార్వతి, విశాఖపట్నం 1993 436 10.00
10226 సాయిబాబా.30 181.48 చిన్న కథ ప్రథమ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2002 134 19.00
10227 సాయిబాబా.31 181.48 చిన్న కథ ద్వితీయ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2002 111 14.00
10228 సాయిబాబా.32 181.48 చిన్న కథ తృతీయ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2009 132 39.00
10229 సాయిబాబా.33 181.48 వారే వీరు, వీరే వారు అన్నంభొట్ల వేంకట సూర్యనారాయణ సనాతనసారథి కార్యాలయము, పుట్టపర్తి 1969 59 1.00
10230 సాయిబాబా.34 181.48 శ్రీ సత్యసాయి మహిమా తోరణం దీపాల రాధాకృష్ణమూర్తి సాయిదీప్తి , కావలి 2005 148 30.00
10231 సాయిబాబా.35 181.48 అహం సత్యబోధకః ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2005 352 42.00
10232 సాయిబాబా.36 181.48 అక్షరార్చన యం. సరస్వతీ రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 239 120.00
10233 సాయిబాబా.37 181.48 ప్రేమజ్యోతి కొమరిగిరి కృష్ణమోహనరావు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 282 45.00
10234 సాయిబాబా.38 181.48 శ్రీ సత్యసాయి గీతామృతము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 312 46.00
10235 సాయిబాబా.39 181.48 అత్యుత్తమమైనది ప్రేమ నిశ్శంకర్రావు వెంకటరత్నం రచయిత, గుంటూరు 1992 189 12.00
10236 సాయిబాబా.40 181.48 శ్రీ సాయి చరణాలు రామమోహనరావు ... ... 54 5.00
10237 సాయిబాబా.41 181.48 లీలామోహన సాయి టి.ఆర్. సాయిమోహన్ శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు, ప్రశాంతి నిలయము 2009 91 36.00
10238 సాయిబాబా.42 181.48 ఆధ్యాత్మిక భారతి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2000 160 33.00
10239 సాయిబాబా.43 181.48 సత్యసారధి తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1992 88 12.00
10240 సాయిబాబా.44 181.48 సాయిసుధాలహరి కరుణశ్రీ విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 64 5.00
10241 సాయిబాబా.45 181.48 సాయి మాట - సాయి బాట ... శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం 1988 251 12.00
10242 సాయిబాబా.46 181.48 శ్రీ సాయి స్వర్ణయుగం బ్రహ్మాండం వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 47 10.00
10243 సాయిబాబా.47 181.48 శ్రీసత్యసాయి బాలవికాస్ ... శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, ఆం.ప్ర. 2005 86 10.00
10244 సాయిబాబా.48 181.48 అక్షర నిధి కొండబోలు శివప్రియ రచయిత, గుంటూరు జిల్లా 2008 72 30.00
10245 సాయిబాబా.49 181.48 శ్రీ సత్యసాయి సహస్రనామస్తోత్రమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1986 44 3.00
10246 సాయిబాబా.50 181.48 వెలుగు బాట ... శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, ఆం.ప్ర. 1986 302 10.00
10247 సాయిబాబా.51 181.48 సాయీశ్వరునిరికి అక్షరకుసుమ సమర్పణ పాలపర్తి శ్వామాలనందప్రసాద్ రచియత, విజయవాడ 1991 32 2.00
10248 సాయిబాబా.52 181.48 శాంతి ప్రేమదాయి జి. విశ్వనాథశాస్త్రి (విశ్వంజీ) రచయిత, గుంటూరు 1983 24 2.00
10249 సాయిబాబా.53 181.48 సాధన నివృత్తి మార్గము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స అండ్ పబ్లి., ఆం.ప్ర. 1976 190 10.00
10250 సాయిబాబా.54 181.48 బాలసాలియ లీలామృతము వి.ఆర్. కృష్ణకుమార్ రచయిత, కోయంబత్తూరు 2005 221 26.00
10251 సాయిబాబా.55 181.48 నా సాయి బాపట్ల హనుమంతరావు బాపట్ల వెంకటపార్థసారధి 1993 129 5.00
10252 సాయిబాబా.56 181.48 అద్భుత షష్ఠి వసంతవల్లి శ్రీ ప్రశాంతి పబ్లి. ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 238 30.00
10253 సాయిబాబా.57 181.48 సత్యోపనిషత్ కామరాజు అనీల్ కుమార్ శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు, ప్రశాంతి నిలయము 2011 264 50.00
10254 సాయిబాబా.58 181.48 శ్రీ సత్యసాయి దివ్యబోధ ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 179 23.00
10255 సాయిబాబా.59 181.48 ప్రభాత పారిజాతములు కామరాజు విజయలక్ష్మి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1998 166 40.00
10256 సాయిబాబా.60 181.48 శ్రీవారి సందేశామృతము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1997 87 15.00
10257 సాయిబాబా.61 181.48 శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి పాదపద్మములకు కొమరిగిరి కృష్ణమోహనరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం ... 22 5.00
10258 సాయిబాబా.62 181.48 షిర్టీ నుండి పుట్టపర్తి రామచంద్ర తుకారామ్ కాకడే ఐ.ఆర్.ఎ. పబ్లి., హైదరాబాద్ 1992 288 40.00
10259 సాయిబాబా.63 181.48 ప్రవృత్తి-నివృత్తి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 111 25.00
10260 సాయిబాబా.64 181.48 సత్యసాయీశుడు చింతా ఆంజనేయులు హైమా పబ్లి., మచిలీపట్టణం 1997 44 10.00
10261 సాయిబాబా.65 181.48 శ్రీ సత్యసాయిశకము 2000 ఎ.డి. నండూరి భాస్కరశ్రీరామారావు ప్రశాంతి ప్రింటర్స్, పబ్లి., చెన్నై ... 190 40.00
10262 సాయిబాబా.66 181.48 సాయిప్రియ జి. జగదీశ్వరీదేవి రచయిత్రి, పుట్టపర్తి 1994 114 5.00
10263 సాయిబాబా.67 181.48 నా జీవితమే నా సందేశము జంధ్యాల సుమన్ బాబు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 200 20.00
10264 సాయిబాబా.68 181.48 ఆత్మారామమ్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1977 432 50.00
10265 సాయిబాబా.69 181.48 బృందావనంలో త్రయీనాదం బి. రామరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 191 15.00
10266 సాయిబాబా.70 181.48 షిర్టిసాయి సత్యసాయి ఒక్కరే ఒక్కటే స్ఫూర్తిశ్రీ శ్రీ సత్యసాయి భజన మండలి, గుంటూరు 1991 140 10.00
10267 సాయిబాబా.71 181.48 వినతి మునగాల విజయ రచయిత ... 55 5.00
10268 సాయిబాబా.72 181.48 శ్రీ సత్యసాయి శతవసంతం రాధశ్రీ శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 40 20.00
10269 సాయిబాబా.73 181.48 శ్రీ సాయిబాబా నా మార్గం, నా గమ్యం పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు, ప్రశాంతి నిలయము 2009 444 60.00
10270 సాయిబాబా.74 181.48 శ్రీ సాయిసుధా మాధురి ఎ.వి.ఎస్. రాజు నాగార్జునా కన్‌స్ట్రక్షన్ కం., హైదరాబాద్ 2002 160 25.00
10271 సాయిబాబా.75 181.48 వాక్య విభూతి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1990 72 12.00
10272 సాయిబాబా.76 181.48 శ్రీ సత్యసాయి ఆరాధనా కుసుమాలు శివం రచయిత, హైదరాబాద్ ... 126 5.00
10273 సాయిబాబా.77 181.48 శ్రీ సత్యసాయిబాబా సందర్భోచిత సందేశాలు, ఆత్మచింతన గుఱ్ఱం రామమోహనరావు రచయిత, ఒంగోలు ... 103 5.00
10274 సాయిబాబా.78 181.48 వేదసుమాంజలి శ్రీ సత్యసాయి బాబా ప్రశాంతి భక్త బృందం, అనంతపురం ... 176 5.00
10275 సాయిబాబా.79 181.48 శ్రీ సత్యసాయి కథాసుధ భావరాజు వెంకటసత్యమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి భక్త సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ 1995 150 20.00
10276 సాయిబాబా.80 181.48 యుగావతారీ సాయీశా ఆర్. సీతాలక్ష్మి శ్రీ సత్యసాయి భక్త సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ ... 141 20.00
10277 సాయిబాబా.81 181.48 శ్రీ సత్యసాయి పద్మ సూక్తులు బి. రామరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 144 2.00
10278 సాయిబాబా.82 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వైభవము భావరాజు వెంకటసత్యమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి భక్త సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ 2000 66 10.00
10279 సాయిబాబా.83 181.48 365 బాబా ఆణిముత్యాలు మోనికా సాహు రచయిత, ముంబై 1995 228 25.00
10280 సాయిబాబా.84 181.48 సాయిశ్రుతిలో సాయివాణి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 128 35.00
10281 సాయిబాబా.85 181.48 శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 215 36.00
10282 సాయిబాబా.86 181.48 శ్రీ సత్యసాయి ఉపన్యాస మంజరి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1998 200 28.00
10283 సాయిబాబా.87 181.48 శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ సత్యసాయి జంధ్యాల సుమన్ బాబు రచయిత, కాకినాడ 1996 210 28.00
10284 సాయిబాబా.88 181.48 శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ సత్యసాయి జంధ్యాల సుమన్ బాబు రచయిత, కాకినాడ 1998 210 28.00
10285 సాయిబాబా.89 181.48 ప్రేమవతారి శ్రీ సత్యసాయి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి భజన మండలి,పెనములూరు ... 152 12.00
10286 సాయిబాబా.90 181.48 భాగవత వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 246 39.00
10287 సాయిబాబా.91 181.48 భాగవత వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా సనాతనసారథి కార్యాలయము, పుట్టపర్తి 1970 275 4.00
10288 సాయిబాబా.92 181.48 రామకథా రసవాహిని ప్రథమ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 365 35.00
10289 సాయిబాబా.93 181.48 రామకథా రసవాహిని ద్వితీయ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1999 226 40.00
10290 సాయిబాబా.94 181.48 శ్రీ సత్యసాయి బాబా జీవిత చరిత్ర తెల్లాకుల వెంకటేశ్వరగుప్త ఆంధ్రరత్నబుక్ డిపో, తెనాలి 1965 339 5.00
10291 సాయిబాబా.95 181.48 శ్రీ సత్యసాయి బాబా జీవిత చరిత్ర రజనీచంద్ర భాను పబ్లి., విజయవాడ 1995 88 12.00
10292 సాయిబాబా.96 181.48 అద్భుతమూర్తి శ్రీ సత్యసాయిబాబా హవర్డ్ మర్ఫెట్ మెక్‌మిలన్ ఇండియా లి., చెన్నై 1971 107 10.00
10293 సాయిబాబా.97 181.48 సత్యం శివం సుందరం ప్రథమ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 324 20.00
10294 సాయిబాబా.98 181.48 సత్యం శివం సుందరం ద్వితీయ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 360 20.00
10295 సాయిబాబా.99 181.48 సత్యం శివం సుందరం తృతీయ భాగం ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 282 18.00
10296 సాయిబాబా.100 181.48 సత్యం శివం సుందరం ప్రథమ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1978 324 20.00
10297 సాయిబాబా.101 181.48 సత్యం శివం సుందరం ద్వితీయ భాగం దూపాటి తిరుమలాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1969 360 20.00
10298 సాయిబాబా.102 181.48 వచనామృతము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 286 18.50
10299 సాయిబాబా.103 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము -1 దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1967 314 15.00
10300 సాయిబాబా.104 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము -2 అమరేంద్ర (చతుర్వేద నరసింహశాస్త్రి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1979 228 15.00
10301 సాయిబాబా.105 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము -3 అమరేంద్ర (చతుర్వేద నరసింహశాస్త్రి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1979 204 15.00
10302 సాయిబాబా.106 181.48 నామస్మరణ విశిష్టత జంధ్యాల సుమన్ బాబు రచయిత, కాకినాడ 1998 104 10.00
10303 సాయిబాబా.107 181.48 ప్రశ్నోత్తరవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1989 68 12.00
10304 సాయిబాబా.108 181.48 ప్రశ్నోత్తరవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1984 68 12.00
10305 సాయిబాబా.109 181.48 ప్రేమవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1996 88 7.00
10306 సాయిబాబా.110 181.48 ప్రశాంతివాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 88 11.00
10307 సాయిబాబా.111 181.48 ప్రశాంతివాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 88 3.00
10308 సాయిబాబా.112 181.48 ధ్యాన వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 95 15.00
10309 సాయిబాబా.113 181.48 జ్ఞాన వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 76 16.00
10310 సాయిబాబా.114 181.48 జ్ఞాన వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 79 11.00
10311 సాయిబాబా.115 181.48 విద్యావాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 90 12.00
10312 సాయిబాబా.116 181.48 విద్యావాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 90 2.50
10313 సాయిబాబా.117 181.48 ధర్మవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 105 18.00
10314 సాయిబాబా.118 181.48 ధర్మవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 105 3.50
10315 సాయిబాబా.119 181.48 ఉపనిషత్ వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 88 3.00
10316 సాయిబాబా.120 181.48 ఉపనిషత్ వాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 88 3.00
10317 సాయిబాబా.121 181.48 సత్యసాయివాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 186 7.00
10318 సాయిబాబా.122 181.48 సత్యసాయివాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 186 5.50
10319 సాయిబాబా.123 181.48 సూత్రవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 55 8.50
10320 సాయిబాబా.124 181.48 శ్రీసత్యసాయి గీతా కూచివీరభద్ర శర్మణా విరచితా సనాతనసారథి కార్యాలయము, పుట్టపర్తి ... 206 2.50
10321 సాయిబాబా.125 181.48 గీతావాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 241 12.00
10322 సాయిబాబా.126 181.48 చిన్న కథ ప్రథమ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 156 12.00
10323 సాయిబాబా.127 181.48 చిన్న కథ ద్వితీయ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1998 192 20.00
10324 సాయిబాబా.128 181.48 చిన్న కథ తృతీయ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 118 23.00
10325 సాయిబాబా.129 181.48 శ్రీ సత్యసాయిరామ శతకం అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్, గుంటూరు 2002 32 20.00
10326 సాయిబాబా.130 181.48 శ్రీ సత్యసాయిబాబా అవతార ప్రకటన స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత్రి, గుంటూరు ... 40 2.00
10327 సాయిబాబా.131 181.48 శ్రీ సత్యసాయి కథాసుధ ఎస్. వి. రామశర్మ సనాతనసారథి కార్యాలయము, పుట్టపర్తి 1967 80 1.00
10328 సాయిబాబా.132 181.48 ఆధ్యాత్మిక దీపిక శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం ... 200 10.00
10329 సాయిబాబా.133 181.48 షిరిడి సాయి సత్యసాయి ఒక్కరే ఒక్కటే స్ఫూర్తిశ్రీ శ్రీ సత్యసాయి భజన మండలి, గుంటూరు 1991 116 10.00
10330 సాయిబాబా.134 181.48 సాయిమాత పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1970 52 3.00
10331 సాయిబాబా.135 181.48 మనస్సు-మర్మము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 127 9.00
10332 సాయిబాబా.136 181.48 సత్యప్రభ అమరేంద్ర (చతుర్వేద నరసింహశాస్త్రి) శ్రీ సత్యసాయి భజన మండలి, గుంటూరు 1992 46 4.00
10333 సాయిబాబా.137 181.48 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా అన్నంభొట్ల వేంకట సూర్యనారాయణ రచయిత, నరసరావుపేట ... 28 0.50
10334 సాయిబాబా.138 181.48 శ్రీ సత్యసాయి అవతారవాణి రామమోహనరావు రచయిత, గుంటూరు ... 80 2.00
10335 సాయిబాబా.139 181.48 శ్రీ సత్యసాయి భగవల్లీలాతరంగణి ఉప్పాడ రాజారావు శ్రీ సత్యసాయి సారస్వత కేంద్రం, న్యూఢిల్లీ 1973 143 2.50
10336 సాయిబాబా.140 181.48 దివ్యజ్ఞాన దీపికలు శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం ... 52 2.00
10337 సాయిబాబా.141 181.48 శాంతి ప్రేమదాయి జి. విశ్వనాథశాస్త్రి (విశ్వంజీ) రచయిత, గుంటూరు 1994 24 2.00
10338 సాయిబాబా.142 181.48 సాయిరాముడెవరు? పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం 1970 79 2.00
10339 సాయిబాబా.143 181.48 ఆత్మారామమ్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 438 20.00
10340 సాయిబాబా.144 181.48 సత్యోపదేశము జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1991 72 7.00
10341 సాయిబాబా.145 181.48 ప్రత్యక్ష దైవం ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ శ్రీ బాలసాయిబాబా బుక్ ట్రస్ట్, కర్నూలు 1993 187 20.00
10342 సాయిబాబా.146 181.48 అత్యుత్తమమైనది ప్రేమ నిశ్శంకర్రావు వెంకటరత్నం రచయిత, గుంటూరు 1991 174 12.00
10343 సాయిబాబా.147 181.48 శరణాగతి స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1991 40 4.00
10344 సాయిబాబా.148 181.48 సాయిరామ నామమహిమ పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం 1970 50 2.00
10345 సాయిబాబా.149 181.48 శ్రీ షిర్డిసాయి శ్రీ సత్యసాయి మహిమలు-యాత్రా విశేషాలు గంగిశెట్టి నరసింహారావు శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంఘం, ప్రకాశం 1999 84 32.00
10346 సాయిబాబా.150 181.48 ఆత్మజ్ఞాన దర్శిని చుక్కపల్లి కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 74 2.00
10347 సాయిబాబా.151 181.48 సందేహ నివారిణి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2001 136 28.00
10348 సాయిబాబా.152 181.48 సందేహ నివారిణి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం 1970 150 1.50
10349 సాయిబాబా.153 181.48 మధుమతి స్ఫూర్తిశ్రీ శ్రీ సత్యసాయి భజన మండలి, గుంటూరు 1991 70 6.00
10350 సాయిబాబా.154 181.48 జయభేరి శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1997 239 17.00
10351 సాయిబాబా.155 181.48 శాంతి ప్రేమదాయి జి. విశ్వనాథశాస్త్రి (విశ్వంజీ) రచియత, గుంటూరు 1994 24 4.00
10352 సాయిబాబా.156 181.48 సత్యోపదేశము జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1991 72 7.00
10353 సాయిబాబా.157 181.48 కోహం-సోహం స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1992 135 8.00
10354 సాయిబాబా.158 181.48 మనస్సు-మర్మము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1988 127 4.00
10355 సాయిబాబా.159 181.48 మనస్సు-మర్మము శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1976 127 1.00
10356 సాయిబాబా.160 181.48 నీలగిరి వేసవి వెన్నెల శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1976 184 14.00
10357 సాయిబాబా.161 181.48 నీలగిరి వేసవి వెన్నెల శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 1976 184 14.00
10358 సాయిబాబా.162 181.48 శ్రీ సత్యసాయి దివ్యబోధ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1978 182 6.00
10359 సాయిబాబా.163 181.48 దివ్య పథము ప్రథమ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1983 374 10.00
10360 సాయిబాబా.164 181.48 దివ్య పథము ద్వితీయ భాగం శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1984 182 10.00
10361 సాయిబాబా.165 181.48 శ్రీ సత్యసాయి దివ్య లీలామృతము ఐ. రంగనాయకులు రచయిత, ప్రశాంతి నిలయం ... 280 2.00
10362 సాయిబాబా.166 181.48 శ్రీ సాయినాథ ప్రబోధామృతము ఎక్కిరాల భరద్వాజ సాయిబాబా మిషన్, ఒంగోలు 1986 230 20.00
10363 సాయిబాబా.167 181.48 శ్రీ సత్యసాయి బోథామృతము కమలమ్మ శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం ... 50 2.00
10364 సాయిబాబా.168 181.48 శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి వేసవి ప్రబోధలు పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) రచయిత, ప్రశాంతి నిలయం 1974 185 5.00
10365 సాయిబాబా.169 181.48 మానవాభ్యుదయ శిక్షణ ... శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ ... 142 5.00
10366 సాయిబాబా.170 181.48 మానవాభ్యుదయ శిక్షణ ... శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1982 128 5.00
10367 సాయిబాబా.171 181.48 భజనావళి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం 2002 186 20.00
10368 సాయిబాబా.172 181.48 భజనావళి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 196 11.00
10369 సాయిబాబా.173 181.48 భజనావళి ... సనాతనసారథి కార్యాలయము, పుట్టపర్తి ... 88 2.00
10370 సాయిబాబా.174 181.48 శ్రీ సత్యసాయి నవపంచాశతి దూపాటి వేంకట కృష్ణరాఘవాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1984 64 2.00
10371 సాయిబాబా.175 181.48 సప్తాహనామ సంకీర్తన చుక్కపల్లి కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 73 2.00
10372 సాయిబాబా.176 181.48 శ్రీ సత్యసాయి భజనలు ... శ్రీ సత్యసాయి వర్క్స్, గుంటూరు 1999 72 0.50
10373 సాయిబాబా.177 181.48 శ్రీ సత్యసాయి సందర్శనం అత్తిలి వెంకటరమణ రచయిత, నూజివీడు 1990 37 1.00
10374 సాయిబాబా.178 181.48 శ్రీ సత్యసాయిబాబా (గేయలహరి) బట్టు హరిబాబు ఆంధ్రరత్నబుక్ డిపో, తెనాలి ... 24 1.00
10375 సాయిబాబా.179 181.48 శ్రీ సత్యసాయిబాబా కరావలంబ స్తోత్రమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1989 59 2.00
10376 సాయిబాబా.180 181.48 శ్రీ సత్యసాయి అష్టోత్తరశతనామ మణిమాల కొంపెల్ల సోమేశ్వరశర్మ శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషనల్ పౌ., అనంతపురం 1971 104 3.00
10377 సాయిబాబా.181 181.48 శ్రీ సత్యసాయి బాబా నిత్యపూజా విధానం జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 92 2.00
10378 సాయిబాబా.182 181.48 శ్రీ సత్యసాయి పూజా వ్రతకల్పం పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) రచయిత, ప్రశాంతి నిలయం 1985 68 1.25
10379 సాయిబాబా.183 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వ్రతకల్పం పెద్దబొట్టు (గాలి శారదాదేవి) శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి, విజయవాడ 1999 50 1.00
10380 సాయిబాబా.184 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వ్రతకల్పం శ్రీమతి విజయలక్ష్మి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 1999 69 16.00
10381 సాయిబాబా.185 181.48 శ్రీ సత్యసాయి వాక్యవిభూతి శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి సనాతనసారథి కార్యాలయము, పుట్టపర్తి ... 66 3.00
10382 సాయిబాబా.186 181.48 బాలల బాబా కథ కానూరు వీరభద్రేశ్వరరావు సత్యసాయి మహిళా సంఘం, విజయవాడ 1969 28 1.00
10383 సాయిబాబా.187 181.48 సత్యసాయి విజయము ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక 1970 32 1.00
10384 సాయిబాబా.188 181.48 Sathya Sai Baba God Incarnate Victor Kanu Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 240 20.00
10385 సాయిబాబా.189 181.48 Face to Face with God V.I.K. Sarin Saindra Pub., Prasanti Nilayam 1995 332 120.00
10386 సాయిబాబా.190 181.48 Sai Baba The Ultimate Experience Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1999 277 44.00
10387 సాయిబాబా.191 181.48 At the Feet of Sai R. Lowenberg India Book House Ltd.Mumbai 1983 164 22.50
10388 సాయిబాబా.192 181.48 Sai Babs-The Ultimate Experience Phyilis Krystal Aura Books, U.S.A., 1985 277 22.00
10389 సాయిబాబా.193 181.48 Sai Baba The Holy Man… & The Psychiatrist Samuel H. Sandwiess Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1975 240 6.00
10390 సాయిబాబా.194 181.48 Summer Showers in Brindavan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Seva Samiti, New Delhi 1973 239 6.00
10391 సాయిబాబా.195 181.48 Bhagavatha vahini Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Seva Samiti, New Delhi 232 5.50
10392 సాయిబాబా.196 181.48 Sarvadevi Swarupini J.V Krishnamurthy Sri Sai Padhuga Trust, Madurai 1999 68 5.00
10393 సాయిబాబా.197 181.48 Sai Baba The Ultimate Experience Phyilis Krystal Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 277 24.00
10394 సాయిబాబా.198 181.48 Universal & Practical Teachings of Baba Kamaraju Anil Kumar Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1998 187 28.00
10395 సాయిబాబా.199 181.48 Sathyam Sivam sundaram N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1974 227 8.50
10396 సాయిబాబా.200 181.48 My Baba And I John S. Hislop Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 282 26.00
10397 సాయిబాబా.201 181.48 Life is love, Enjoy it ! Joy Thomas Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1999 197 38.00
10398 సాయిబాబా.202 181.48 The Transcendental Truth Nandini Samarasinghe Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1997 110 12.00
10399 సాయిబాబా.203 181.48 Sri Sathya Sai Anandadayi Ramamurthy Sri Sathya Sai pub., Bangalore 2001 438 65.00
10400 సాయిబాబా.204 181.48 Prema Dhaara A Collection of Letters J. Venkataraman Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 79 18.00
10401 సాయిబాబా.205 181.48 Sri Sathya Sai Avatar Nature:Purpose Mudigonda Veera Bhadraiah Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2000 76 16.00
10402 సాయిబాబా.206 181.48 Pearls of Devotion S. Subbulakshmi Sri Sathya Sai Trust,Chennai 108 10.00
10403 సాయిబాబా.207 181.48 Sai Baba The Ultimate Experience Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 277 42.00
10404 సాయిబాబా.208 181.48 Seeking Divinity John S. Hislop Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2000 229 32.00
10405 సాయిబాబా.209 181.48 Shiridi to Puttaparthi R. T. Kakade IRA Pub., Hyd 2000 216 50.00
10406 సాయిబాబా.210 181.48 Sri Sathya Sai Educare for devotees Institute of Sai Edn., Mumbai 2001 16 2.00
10407 సాయిబాబా.211 181.48 Sathya Sai Parenting Rita Bruce Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 249 40.00
10408 సాయిబాబా.212 181.48 Reconnecting the Love Energy Phyilis Krystal Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2000 137 23.00
10409 సాయిబాబా.213 181.48 Sathya Sai Speaks Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2000 238 25.00
10410 సాయిబాబా.214 181.48 Sai Baba The Holy Man… & The Psychiatrist Samuel H. Sandwiess Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 240 58.00
10411 సాయిబాబా.215 181.48 Guidelines & Manual for sai Bal Vikas Sri Sathya Sai Seva Samiti, A.P., 2001 64 0.50
10412 సాయిబాబా.216 181.48 Sai Darshan Seema M. Dewan Sree Prasanti Pub., Hyd 2000 355 60.00
10413 సాయిబాబా.217 181.48 Loving God N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 461 53.00
10414 సాయిబాబా.218 181.48 Sri Sathya Sai Educare Institute of Sai Edn., 2001 23 8.00
10415 సాయిబాబా.219 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-I N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 196 6.00
10416 సాయిబాబా.220 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-II N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 254 7.00
10417 సాయిబాబా.221 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-III N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 235 6.00
10418 సాయిబాబా.222 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-IV N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 392 8.00
10419 సాయిబాబా.223 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-V N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 344 8.00
10420 సాయిబాబా.224 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-VI N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 336 8.00
10421 సాయిబాబా.225 181.48 Sri Sathya Sai Speaks Vol.-VII N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 480 8.00
10422 సాయిబాబా.226 181.48 The Divine Life of Bhagavan S.S.S. Baba A.V. Suryanarayana Author, Narsaraopet 1968 92 2.00
10423 సాయిబాబా.227 181.48 Dhyana Vahini Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1970 76 2.00
10424 సాయిబాబా.228 181.48 Sri Sathya Sai Seva Organization S.S.S.Seva Organizations,New Delhi 40 2.00
10425 సాయిబాబా.229 181.48 Sai Baba. Man of Miracles Howard Murphet The Macmillan Co.,Chennai 1971 208 5.00
10426 సాయిబాబా.230 181.48 Upanishad Vahini Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1975 78 2.00
10427 సాయిబాబా.231 181.48 Thus Spake Bhagawan on Women 2000 40 2.00
10428 సాయిబాబా.232 181.48 Lessons from The Divine Life of Young Sai Roshan Fanibunda Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 40 10.00
10429 సాయిబాబా.233 181.48 Prasanthi Nilayam Information Booklet Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 60 10.00
10430 సాయిబాబా.234 181.48 Sri Sathya Sai Educare S.S. Sai Bala Vikas Trust, Mumbai 2001 63 5.00
10431 సాయిబాబా.235 181.48 Summer Showers in Brindavan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1973 310 15.00
10432 సాయిబాబా.236 181.48 The Life of Bhagavan S.S. Baba N. Kasturi Sanatana Sarathi, Prasanti Nilayam 1969 236 12.00
10433 సాయిబాబా.237 181.48 The Incredible Sai Baba Arthur Osborne Rider & Co., London 1958 128 2.00
10434 సాయిబాబా.238 181.48 Sri Sathya Sai Baba Sathyadasan Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 64 2.00
10435 సాయిబాబా.239 181.48 Sai Baba & his Message S.P. Ruhela Vikas Pub., New Delhi 1995 274 45.00
10436 సాయిబాబా.240 181.48 The Sai Baba Movement Satya Pal Ruhela Arnold-Heinemann Pub., New Delhi 1985 117 20.00
10437 సాయిబాబా.241 181.48 Geetha Vahini N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 252 20.00
10438 సాయిబాబా.242 181.48 S S Sai's Miracle & Spirituality-1 Sarojini Palanivelu Sarroj sai moor Pub., Chennai 1990 153 18.00
10439 సాయిబాబా.243 181.48 S S Sai's Miracle & Spirituality-2 Sarojini Palanivelu Sarroj sai moor Pub., Chennai 1990 178 22.00
10440 సాయిబాబా.244 181.48 S S Sai's Miracle & Spirituality-3 Sarojini Palanivelu Sarroj sai moor Pub., Chennai 1990 149 20.00
10441 సాయిబాబా.245 181.48 The Yoga of Service P.P.S. Sarma Author, Secunderabad 114 15.00
10442 సాయిబాబా.246 181.48 Jnana Vahini Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1984 63 5.00
10443 సాయిబాబా.247 181.48 Prema Vahini Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2000 86 12.00
10444 సాయిబాబా.248 181.48 Sai Baba man of Miracles Howard Murphet The Macmillan Co.,Chennai 1972 208 5.00
10445 సాయిబాబా.249 181.48 Sathyam Sivam Sundaram Part-1 N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 232 17.00
10446 సాయిబాబా.250 181.48 Sathyam Sivam Sundaram Part-2 N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 266 15.50
10447 సాయిబాబా.251 181.48 Sathyam Sivam Sundaram Part-3 N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 286 33.00
10448 సాయిబాబా.252 181.48 Sathyam Sivam Sundaram Part-4 N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 216 14.00
10449 సాయిబాబా.253 181.48 Sathya Sai Speaks N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 371 20.00
10450 సాయిబాబా.254 181.48 Summer Showers in Brindavan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1974 274 15.00
10451 సాయిబాబా.255 181.48 Easwaramma N. Kasturi Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 191 11.50
10452 సాయిబాబా.256 181.48 Fifty Years at The Lotus Feet T. Viswanadha Rao Sri Prasanti Pub., Hyd 138 25.00
10453 సాయిబాబా.257 181.48 Sathya Sivam Suundaram N. Kasturi Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 1972 319 20.00
10454 సాయిబాబా.258 181.48 Sai Baba Avatar Howard Murphet The Macmillan Co.,Chennai 1978 288 15.00
10455 సాయిబాబా.259 181.48 Baba The Breath of Sai Grace M. Martin Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1999 332 40.00
10456 సాయిబాబా.260 181.48 Summer Showers in Brindavan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1993 112 18.00
10457 సాయిబాబా.261 181.48 Guide to Indian Culture & Spirituality Kausalyarani raghavan Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1980 110 5.00
10458 సాయిబాబా.262 181.48 Life is a Challenge, Meet it ! Joy Thomas Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 193 30.00
10459 సాయిబాబా.263 181.48 Divine Memories of Sathya Sai Baba Diana Baskin Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1990 296 30.00
10460 సాయిబాబా.264 181.48 Self- A study in a Circle P. Krishan Kaul Aum Sai Pub., U.K., 1995 249 50.00
10461 సాయిబాబా.265 181.48 Vandana Student Prayer Book Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 2001 50 12.00
10462 సాయిబాబా.266 181.48 Vision of the Divine Eruch B. Fanibunda Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1991 112 15.00
10463 సాయిబాబా.267 181.48 365 Treasures of our beloved baba Monica Sahu Author, Mumbai 1995 226 25.00
10464 సాయిబాబా.268 181.48 Sathya Sai The Saviour P. Sitapati Sri Prasanti Pub., Hyd 2000 161 15.00
10465 సాయిబాబా.269 181.48 My Beloved Sri Sathya Sai Baba Charles Penn Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 146 35.00
10466 సాయిబాబా.270 181.48 Spiritual Impressions R. Padmanaban Sai Towers Pub., Bangalore 2001 64 60.00
10467 సాయిబాబా.271 181.48 Divine Grace Sathya Sai Baba The India Today Group 2012 120 60.00
10468 సాయిబాబా.272 181.48 Hand Book for Sai Teachers R. Farmer & S. Farmer Divine Print Pub., Australia 1998 294 100.00
10469 సాయిబాబా.273 181.48 Generate God's Peace Dorothy & Moyia, Australia 1998 40 60.00
10470 సాయిబాబా.274 181.48 Finding God Charles Penn Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 198 34.00
10471 సాయిబాబా.275 181.48 రసమయి కామరాజు అనీల్ కుమార్ శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు, ప్రశాంతి నిలయము 2009 160 78.00
10472 సాయిబాబా.276 181.48 సాయిక్లోపీడియా ఆర్. సీతాలక్ష్మి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., అనంతపురం ... 40 10.00
10473 సాయిబాబా.277 181.48 ఉన్నాడయా! దేవుడున్నాడయ్యా! .... నిడమర్తి రామప్రసాద్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2005 202 150.00
10474 సాయిబాబా.278 181.48 పవిత్రాత్ముడు - అవతారపురుషుడు చౌదరి ఓలేటి రచయిత, చెన్నై ... 105 60.00
10475 సాయిబాబా.279 181.48 Bhagavan Sri Sathya Sai in North India Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Seva Samiti, Delhi 1973 39 10.00
10476 సాయిబాబా.280 181.48 Prasanth Nilayam & Brindavan Sri Sathya Sai Books & Pub., A.P., 1988 47 2.00
10477 సాయిబాబా.281 181.48 Songs of Sri Sathya Sai Baba Jerry Brent Sri Sathya Sai Edn., Foun., Mumbai 88 2.00
10478 యోగ. 283 181.45 Spiritual Discourses Maharaj Charan Singh Radha Soami Satsang Beas, Punjab 1991 237 20.00
10479 యోగ. 284 181.45 Light on Sant Mat Maharaj Charan Singh Radha Soami Satsang Beas, Punjab 1994 376 150.00
10480 యోగ. 285 181.45 Complete Works of Ram Chandra Ram Chandra Sri Rama Chandra Mission, Chennai 2001 388 150.00
10481 యోగ. 286 181.45 With the Three Masters Rai Sahib Munishi Ram Radha Soami Satsang Beas, Punjab 1987 242 50.00
10482 యోగ. 287 181.45 With the Three Masters Rai Sahib Munishi Ram Radha Soami Satsang Beas, Punjab 1987 224 50.00
10483 యోగ. 288 181.45 Encounter the Enlightened Sadhguru Jaggi Vasudev Wisdom Tree Pub., New Delhi 2003 271 75.00
10484 యోగ. 289 181.45 wherever you go There you Are Jon Kabat-Zinn Hyperion Pub., New York 1994 278 13.95
10485 యోగ. 290 181.45 The Golden Present Swami Satchidananda Integral Yoga Pub., Varginia 1992 365 9.95
10486 యోగ. 291 181.45 The Yoga of Self Perfection M.P. Pandit Dipti Pub., Pondicherry 1975 308 50.00
10487 యోగ. 292 181.45 Heart of Sadhana M.P. Pandit Dipti Pub., Pondicherry 1982 122 30.00
10488 యోగ. 293 181.45 The Path of Perfection A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1996 198 22.00
10489 యోగ. 294 181.45 Perfect Questions Perfect Answers A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1980 110 5.00
10490 యోగ. 295 181.45 Beyond Illusion & Doubt A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1999 260 50.00
10491 యోగ. 296 181.45 Chant And Be Happy A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1995 118 18.00
10492 యోగ. 297 181.45 The Laws of Nature A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1996 116 20.00
10493 యోగ. 298 181.45 Message of Godhead A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1995 67 12.00
10494 యోగ. 299 181.45 Raja-Vidya The King of Knowledge A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1973 117 21.00
10495 యోగ. 300 181.45 Coming Back A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1997 130 22.00
10496 యోగ. 301 181.45 Higher Taste A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 156 18.00
10497 యోగ. 302 181.45 Transcendental Meditation Gordon R. Lewis Gospel Literature Service, Mumbai 1976 92 6.00
10498 యోగ. 303 181.45 Civilization And Transcendence A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1997 78 11.00
10499 యోగ. 304 181.45 Easy Journey to other Planets A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 85 10.00
10500 యోగ. 305 181.45 Krishna Consciousness A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti Vedanta Book Trust, Mumbai 1972 110 10.00