వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -16

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

7501 || వేదాంతం. 520 || 181.48 || The Science of Symbolism || E. Krishnamacharya || The World Teacher Turst, Visakhapatnam || 1985 || 56 || 8.00
ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
7502 వేదాంతం. 521 181.48 Science and Superstition Y. Nayudamma Hyd Book Trust, Hyd. 22 2.00
7503 వేదాంతం. 522 181.48 విజ్ఞానం విశేషాలు సి.వి. రామన్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ 1972 108 2.50
7504 వేదాంతం. 523 181.48 ఆధునిక విజ్ఞాన చంద్రికలు పరకాల పట్టాభిరామారావు రచయిత, విజయవాడ 2008 69 30.00
7505 వేదాంతం. 524 181.48 సనాతన దేశములో అధునాత విజ్ఞానము కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి ఎస్.ఈ.ఆర్.వి.ఇ, హైదరాబాద్ 2010 88 10.00
7506 వేదాంతం. 525 181.48 సనాతన దేశములో అధునాత విజ్ఞానము కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి ఎస్.ఈ.ఆర్.వి.ఇ, హైదరాబాద్ 2010 88 10.00
7507 వేదాంతం. 526 181.48 The Topmost Yoga System భక్తి వేదాంతస్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 110 10.00
7508 వేదాంతం. 527 181.48 వేదించే ప్రశ్నలు - సైన్స్ సమాధానాలు శ్రీవాసవ్య దీప్తి బుక్ హౌస్ 2011 360 175.00
7509 వేదాంతం. 528 181.48 లుప్త సరస్వతీ నది పరిశోధన - సంగ్రహ చరిత్ర శ్యామ ప్రకాశ్ భారతీయ ఇతిహాస సంకలన సమితి, హైదరాబాద్ 1992 100 20.00
7510 వేదాంతం. 529 181.48 A Digest of Sanskrit-Science Exhibition D. Prahladachar Rashtriya Sanskrit Vidyapeeta, Tirupathi 2000 96 200.00
7511 వేదాంతం. 530 181.48 గౌతమ ధర్మ సూత్రములు హరిదత్తా చార్యుడు పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి 1927 521 9.00
7512 వేదాంతం. 531 181.48 కైవల్య నవనీతము కనపర్తి వెంకట్రామ శ్రీ విద్యానంద నాథలు చంద్రికాముద్రాణాలయము, చెన్నై 1923 478 100.00
7513 వేదాంతం. 532 181.48 శ్రీ చైతన్య భక్త విజయము త్రిదండి శ్రీ భక్తి సౌరభ ఆచార్య మహరాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1992 218 20.00
7514 వేదాంతం. 533 181.48 కృష్ణ చైతన్య ప్రతిపత్తి ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 100 20.00
7515 వేదాంతం. 534 181.48 కృష్ణ చైతన్య వైజ్ఞానిక తత్త్వము దామోదర స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 48 5.00
7516 వేదాంతం. 535 181.48 కృష్ణ చైతన్య మార్గ దర్శని భక్తి వికాస స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 127 10.00
7517 వేదాంతం. 536 181.48 కృష్ణుని చేరే మార్గము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 74 10.00
7518 వేదాంతం. 537 181.48 జీవం నుండి జీవము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 177 20.00
7519 వేదాంతం. 538 181.48 శ్రీ ఈశోపనిషత్ ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2010 124 10.00
7520 వేదాంతం. 539 181.48 పునరావృత్తి ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 136 10.00
7521 వేదాంతం. 540 181.48 అర్చనా పద్ధతి వాసుదేవ శాస్త్రి శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1975 91 2.00
7522 వేదాంతం. 541 181.48 కృష్ణ చైతన్యం-అద్వితీయ వరప్రసాదం ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 98 2.00
7523 వేదాంతం. 542 181.48 రాజవిద్య ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 103 5.00
7524 వేదాంతం. 543 181.48 పునరాగమనము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 139 3.00
7525 వేదాంతం. 544 181.48 హరేకృష్ణ సవాల్ ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 142 5.00
7526 వేదాంతం. 545 181.48 శ్రీకృష్ణుడు ఆనందనిధి ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2011 44 15.00
7527 వేదాంతం. 546 181.48 శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత సరస్వతీ గోస్వామి ఠాకురా భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 107 10.00
7528 వేదాంతం. 547 181.48 కృష్ణ చైతన్య మార్గం శాస్త్రీయమైంది దామోదర స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2008 47 5.00
7529 వేదాంతం. 548 181.48 యోగ పరిపూర్ణత ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 57 5.00
7530 వేదాంతం. 549 181.48 జననమరణాలకు అతీతంగా... ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 54 5.00
7531 వేదాంతం. 550 181.48 ప్రకృతి నియమాలు దోషరహిత న్యాయము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2005 92 5.00
7532 వేదాంతం. 551 181.48 కృష్ణ చైతన్య సాధన ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 89 5.00
7533 వేదాంతం. 552 181.48 కృష్ణ చైతన్యమే సర్వోత్తమ యోగం ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 106 5.00
7534 వేదాంతం. 553 181.48 శ్రీశ్రీల ఏ.సి. భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదుల అమెరికా యాత్ర ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 20 5.00
7535 వేదాంతం. 554 181.48 దైవ నాగరికత ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 89 5.00
7536 వేదాంతం. 555 181.48 గ్రహాంతర సులభ యానం ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2008 82 5.00
7537 వేదాంతం. 556 181.48 భక్తి రసామృతము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 483 100.00
7538 వేదాంతం. 557 181.48 గ్రహాంతర సులభ యానం ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 68 5.00
7539 వేదాంతం. 558 181.48 The Path of Perfection ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1989 198 20.00
7540 వేదాంతం. 559 181.48 ఉపదేశామృతము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1979 83 5.00
7541 వేదాంతం. 560 181.48 హంసదూతోద్ధవ సందేశములు మద్రూప గోస్వామి శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2003 101 15.00
7542 వేదాంతం. 561 181.48 శ్రీ గిరిరాజు గోవర్థనము భక్తిశోభన ఆచార్య మహరాజ్ శ్రీ కృష్ణచైతన్యధామము 1999 38 2.00
7543 వేదాంతం. 562 181.48 శ్రీ గౌరాంగ వ్యాసావళి విజయ విష్ణు మహరాజ్ శ్రీ కృష్ణచైతన్యధామము 2003 187 10.00
7544 వేదాంతం. 563 181.48 ప్రేమ వివర్తము జగదానంద పండితులు శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠం, కొవ్వూరు 2007 87 10.00
7545 వేదాంతం. 564 181.48 ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 381 50.00
7546 వేదాంతం. 565 181.48 ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 381 50.00
7547 వేదాంతం. 566 181.48 ఉత్తమ ప్రశ్నలు ఉత్తమ సమాధానాలు ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1972 109 15.00
7548 వేదాంతం. 567 181.48 శ్రీ వేదాంత మతము శ్రీ చైతన్య సిద్ధాంతము విలాసతీర్థగోస్వామి రామానంద గౌడీయ మఠం 1982 266 10.00
7549 వేదాంతం. 568 181.48 శ్రీ చైతన్య శిక్షామృతము వినోద ఠాకూర్ శ్రీ భక్తి విలాస తీర్థ మహరాజ్ 1960 136 1.50
7550 వేదాంతం. 569 181.48 శ్రీ చైతన్య లీలామృత సారము మదనంత వాసుదేవ విద్యాభూషనుడు శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠం, కొవ్వూరు 1937 86 2.00
7551 వేదాంతం. 570 181.48 శ్రీ చైతన్య చరితామృతము యల్లాపంతుల జగన్నాథం శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1966 364 5.00
7552 వేదాంతం. 571 181.48 శ్రీ చైతన్య శిక్షామృతము యల్లాపంతుల జగన్నాథం మినర్వ ముద్రాణాలయము, చెన్నపురి 1934 403 280.00
7553 వేదాంతం. 572 181.48 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధామృతము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1968 362 10.00
7554 వేదాంతం. 573 181.48 శ్రీ వేదాంత మతము -శ్రీ చైతన్య సిద్ధాంతము విలాసతీర్థగోస్వామి మహరాజ్ శ్రీరామానంద గౌడీయ మఠం, కొవ్వూరు 1977 226 10.00
7555 వేదాంతం. 574 181.48 మూర్తిపూజ-ఆహార శుద్ధి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1997 32 2.00
7556 వేదాంతం. 575 181.48 మంజితనమునకు మంజి ఫలాలు పింగళి భరణి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 32 3.00
7557 వేదాంతం. 576 181.48 శరీర దేవాలయ రహస్యార్థ పారిజాతము సచ్చిదానంద యోగీశ్వరులు చక్కా సుబ్బారావు, కృష్ణాజిల్లా 1971 80 1.00
7558 వేదాంతం. 577 181.48 భగవదనుభూతి మార్గము సాధక నిష్కించన మహరాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1985 198 30.00
7559 వేదాంతం. 578 181.48 భగవదనుభూతి మార్గము సాధక నిష్కించన మహరాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1985 198 30.00
7560 వేదాంతం. 579 181.48 అర్చన పద్ధతి విలాసతీర్థగోస్వామి మహరాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2000 74 15.00
7561 వేదాంతం. 580 181.48 హరిహర తత్త్వము చిదానంద భారతీస్వామి రచయిత, కేసరపల్లి 2004 56 25.00
7562 వేదాంతం. 581 181.48 హంసదూతోద్ధవ సందేశములు మద్రూప గోస్వామి శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2003 101 15.00
7563 వేదాంతం. 582 181.48 Narada Bhakti Sutra A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 2006 213 125.00
7564 వేదాంతం. 583 181.48 The Scientific of Basis of Krishna Consciousness Suvarupa Damodara Dasa The Bhaktivedanta Book turst 1975 62 5.00
7565 వేదాంతం. 584 181.48 Beyond Birth and Death A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1998 62 5.00
7566 వేదాంతం. 585 181.48 The Golden Avatar A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1981 440 20.00
7567 వేదాంతం. 586 181.48 Sri Chaitanya Mahaprabhu Sambidananda Sri Gaudiya Math, Madras 1986 259 10.00
7568 వేదాంతం. 587 181.48 Consciousness the missing Link A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1996 70 10.00
7569 వేదాంతం. 588 181.48 The Scince of self Realization A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1980 417 15.00
7570 వేదాంతం. 589 181.48 Krishna A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 12 2.00
7571 వేదాంతం. 590 181.48 The Journey of Self-Discovery A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1993 283 22.00
7572 వేదాంతం. 591 181.48 Lord Sri Chatanya and His Mission Bhakkti Prajnan Yati Maharaj Sri Gaudiya Math, Madras 1994 561 50.00
7573 వేదాంతం. 592 181.48 The Science of Self realization A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1968 360 90.00
7574 వేదాంతం. 593 181.48 Teachings of Lord Caitanya A.C. Bhaktivedantha Swami Prabu The Bhaktivedanta Book turst 1974 440 50.00
7575 వేదాంతం. 594 181.48 Adoration of The Divine Mother M.P. Pandit Ganesh & Comp., Madras 1973 102 6.00
7576 నారద. 1 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 224 12.00
7577 నారద. 2 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు అన్నవరం ఆదిశేషయ్య తి.తి.దే. 1999 50 10.00
7578 నారద. 3 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు చింతగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2012 104 60.00
7579 నారద. 4 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు మిట్టపల్లి రామనాథం మిట్టపల్లి తాత్త్విక గ్రంథమాల, గుంటూరు 2011 24 10.00
7580 నారద. 5 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు ... 218 4.00
7581 నారద. 6 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు ... శ్రీ కష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2002 88 20.00
7582 నారద. 7 294.5 శ్రీ నారద భక్తి సూత్రములు మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1989 218 12.00
7583 నారద. 8 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 224 12.00
7584 నారద. 9 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము, గుంటూరు 1961 220 30.00
7585 నారద. 10 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు అన్నవరం ఆదిశేషయ్య తి.తి.దే. 2003 79 3.00
7586 నారద. 11 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు చాగంటి సీతాలక్ష్మీదేవి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 1984 18 2.00
7587 నారద. 12 294.5 శ్రీ నారద భక్తి సూత్రములు శంకరానంద సరస్వతి స్వామి గబ్బిట కామేశ్వరమ్మ, రాజమండ్రి 1957 232 2.00
7588 వేదాంతం. 595 181.48 విదురనీతి పురాణపండ రామమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 60 1.00
7589 వేదాంతం. 596 181.48 సనత్సుజాతీయ సౌరభం శలాక రఘునాథ శర్మ శ్రీరాజా లక్ష్మీఫౌండేషన్,చెన్నై 1996 69 5.00
7590 వేదాంతం. 597 181.48 విదురామృతము మాతాజీ త్యాగేశానందపురి శ్రీ రాజా లక్ష్మీ ఫౌండేషన్, చెన్నై 1994 98 5.00
7591 వేదాంతం. 598 181.48 కళ్యాణవాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 99 15.00
7592 వేదాంతం. 599 181.48 విదుర నీతి సారము మువ్వా వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 1998 166 45.00
7593 వేదాంతం. 600 181.48 విదుర నీతి సారము తిక్కన సోమయాజి రచయిత, రేపల్లె 1998 166 45.00
7594 వేదాంతం. 601 181.48 విదుర నీతిః శ్రీ వేదవ్యాస రచయిత, రాజమండ్రి 2006 191 75.00
7595 వేదాంతం. 602 181.48 విదురుని మహోపదేశాలు శ్రీ వేదవ్యాస మహర్షి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 2001 60 15.00
7596 వేదాంతం. 603 181.48 విదుర నీతి పి. రాజేశ్వరమ్మ రచయిత, నరసరావుపేట 2001 140 50.00
7597 వేదాంతం. 604 181.48 విదుర నీతి కండ్లకుంట అళహ సింగచార్యులు టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 134 40.00
7598 వేదాంతం. 605 181.48 యక్షప్రశ్నలు ... శ్రీరామచంద్రుల హనుమంతరాయ విద్యానిధి, గుంటూరు 2004 88 5.00
7599 వేదాంతం. 606 181.48 యక్షప్రశ్నలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు రచయిత, కాకినాడ ... 86 6.00
7600 వేదాంతం. 607 181.48 యక్షప్రశ్నలు శ్రీ వేదవ్యాస మహర్షి ఆనందవల్లి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1997 69 24.00
7601 వేదాంతం. 608 181.48 సద్ధర్మ ఆచరణ సయ్యద్ మహబూబ్ రచయిత, గుంటూరు ... 20 10.00
7602 భక్తి. 1 294.5 ముకుందమాల ... గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1975 70 0.75
7603 భక్తి. 2 294.5 ముకుందమాల తట్టా నరసింహాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 32 2.00
7604 భక్తి. 3 294.5 ముకుందమాల జ్ఞానదానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 31 4.00
7605 భక్తి. 4 294.5 ముకుందమాల-స్తోత్రరత్నం కులశేఖరాళ్వార్ తి.తి.దే. 2011 32 5.00
7606 భక్తి. 5 294.5 ముకుందమాలా మాడభూషి వెంకటకృష్ణమాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు ... 23 5.00
7607 భక్తి. 6 294.5 ముకుందమాలా స్తోత్రము ఎ.సి. భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 172 60.00
7608 భక్తి. 7 294.5 శరణాగతి (ముకుందమాలా సహితము) రామసుఖదాస గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 64 3.00
7609 భక్తి. 8 294.5 శ్రీ నారద భక్తి సూత్రములు స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 24 5.00
7610 భక్తి. 9 294.5 నారద భక్తి సూత్రములు దొడ్ల వేంకటరామరెడ్డి శ్రీ రామకృష్ణమఠం,చెన్నై 1953 310 10.00
7611 భక్తి. 10 294.5 సకల దేవతాష్టోత్తర శత, సహస్రనామావళులు, సూక్తములు, స్తోత్రములు కసుమర్తి మల్లికార్జున శర్మ జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం 2008 280 100.00
7612 భక్తి. 11 294.5 శ్రీ సర్వదేవతాష్టోత్తర శతనామావళిః పిల్లలమఱ్ఱి అప్పయ్యశాస్త్రి రచయిత, కర్నాటక 1997 120 50.00
7613 భక్తి. 12 294.5 శ్రీ సర్వదేవతాష్టోత్తర శతనామావళిః పిల్లలమఱ్ఱి అప్పయ్యశాస్త్రి రచయిత, కర్నాటక 1997 120 50.00
7614 భక్తి. 13 294.5 సంకీర్తన మహాత్మ్యమము కొండవీటి జ్యోతిర్మయి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 16 10.00
7615 భక్తి. 14 294.5 భక్తి రసామృతము యడవల్లి వెంకట సుబ్బయ్య శాస్త్రి యడవల్లి వెంకట సుబ్బయ్య శాస్త్రి 2010 163 60.00
7616 భక్తి. 15 294.5 శ్రీ బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః (ప్రథమ భా.,) పండిత పరిశోదితము బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1989 652 45.00
7617 భక్తి. 16 294.5 శ్రీ బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః (ప్రథమ భా.,) పండిత పరిశోదితము వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నపురి 1950 592 1.85
7618 భక్తి. 17 294.5 బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః (ద్వితీయ భా.,) పండిత పరిశోదితము వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నపురి 1959 640 8.00
7619 భక్తి. 18 294.5 బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః (ద్వితీయ భా.,) పండిత పరిశోదితము బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1992 587 60.00
7620 భక్తి. 19 294.5 బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః (ద్వితీయ భా.,) పండిత పరిశోదితము బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1992 587 60.00
7621 భక్తి. 20 294.5 శ్రీ బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః (తృతీయ భా.,) ... వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నపురి 1952 652 7.80
7622 భక్తి. 21 294.5 శ్రీ బృహత్‌స్తోత్ర రత్నాకరః తృతీయ భా.,) పండిత పరిశోదితము బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1988 640 33.00
7623 భక్తి. 22 294.5 శ్రీ విష్ణుస్తోత్ర రత్నాకరం పాలవజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీరామాబాక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1977 1038 25.00
7624 భక్తి. 23 294.5 శ్రీ దేవీస్తోత్ర రత్నారకము పాలవజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీరామాబాక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1973 1063 25.00
7625 భక్తి. 24 294.5 శ్రీ దేవీస్తోత్ర రత్నారకము పాలవజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీరామాబాక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1974 1063 24.00
7626 భక్తి. 25 294.5 దైవ దర్శనం గాజుల సత్యనారాయణ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 907 116.00
7627 భక్తి. 26 294.5 భజన యోగము గణపతి సచ్చిదానంద అవధూత దత్త పీఠము, మైసూరు 1990 370 50.00
7628 భక్తి. 27 294.5 శ్రీమన్యు పాశుపతమ్ ఆమంచి వెంకట గురునాథశాస్త్రి గురునాథ పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 392 225.00
7629 భక్తి. 28 294.5 భజన యోగము-వివృతి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి అవధూత దత్త పీఠము, మైసూరు 2000 493 125.00
7630 భక్తి. 29 294.5 అనంతరూపాల ఆదిపరాశక్తి వేంకట కాళీకృష్ణులు రచయిత, గుంటూరు 2001 454 150.00
7631 భక్తి. 30 294.5 అమృత తరంగిణి రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1982 383 20.00
7632 భక్తి. 31 294.5 అమృత తరంగిణి పద్య భాగం, పార్టు-2 రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1983 228 12.00
7633 భక్తి. 32 294.5 ప్రార్ధనా తరంగణి రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1997 648 125.00
7634 భక్తి. 33 294.5 ప్రార్ధనా తరంగణి రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1992 368 35.00
7635 భక్తి. 34 294.5 ప్రార్ధనా తరంగణి రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1986 370 18.00
7636 భక్తి. 35 294.5 ప్రార్ధనా తరంగణి రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ 1993 639 75.00
7637 భక్తి. 36 294.5 ప్రార్ధనా తరంగణి రామకృష్ణానంద స్వామి ప్రార్థనాగాన ప్రచార సంఘము, విజయవాడ ... 640 40.00
7638 భక్తి. 37 294.5 వైదిక భజనామృతము చలవాది సోమయ్య రచయిత, గుంటూరు 2002 224 75.00
7639 భక్తి. 38 294.5 స్వధర్మ సర్వస్వమము కె. రామకృష్ణారెడ్డి అక్కేశ్వరరావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్, విజయవాడ 2007 378 125.00
7640 భక్తి. 39 294.5 సంకీర్తనావళి యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2001 158 158.00
7641 భక్తి. 40 294.5 కామకలావిలాసము సింహంభట్ల రామమూర్తి శాస్త్రి బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 2001 295 150.00
7642 భక్తి. 41 294.5 భక్తిసుధ ప్రథమ భాగము కరబాత్రీస్వామిశ్రీచరణులు ఆర్ష భారతి, తెనాలి 1992 387 60.00
7643 భక్తి. 42 294.5 భక్తిరంజని గాజుల సత్యనారాయణ అక్కేశ్వరరావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్, విజయవాడ ... 274 20.00
7644 భక్తి. 43 294.5 కాలజ్ఞానము నారేయణ యతీంద్ర రచయిత, కర్నాటక 1994 200 25.00
7645 భక్తి. 44 294.5 సనారీవిశ్వేశ్వర సంవాదము సనారీ విశ్వేశ్వర స్వామి చుక్కల సింగయ్య శెట్టి, మద్రాసు ... 232 100.00
7646 భక్తి. 45 294.5 శ్రీ చరణవిభవానుభావనం ఎస్. ఎల్.వి. ఉమామహేశ్వరరావు కొండముది రామకృష్ణ ఫౌండేషన్, జిల్లెళ్ళమూడి 2004 100 35.00
7647 భక్తి. 46 294.5 మాధుర్యకాదంబినీ శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి శ్రీ కృష్ణచైతన్యధామము, గుంటూరు 2000 100 50.00
7648 భక్తి. 47 294.5 సర్వదేవతా స్తోత్రమాల ... శ్రీ కంచికామకోఠిపీఠం, కాంచీపురం ... 12 3.00
7649 భక్తి. 48 294.5 స్తోత్ర కదంబము వాడరేవు సుబ్బారావు శ్రీనాథ పీఠం, గుంటూరు 1997 44 3.00
7650 భక్తి. 49 294.5 స్తోత్ర కదంబము ... శ్రీశైల దేవస్థానం, కర్నూలు 1999 148 5.00
7651 భక్తి. 50 294.5 స్తోత్ర కదంబము చుండూరు హనుమంతరావు ఆధ్యాత్మిక ధ్యాన ప్రచారమండలి, గుంటూరు ... 120 15.00
7652 భక్తి. 51 294.5 స్తోత్ర కదంబము శంకరభగవత్పాదాచార్య శ్రీ శారద పీఠం, శృంగేరి 1985 196 16.00
7653 భక్తి. 52 294.5 స్తోత్ర రత్నావళి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2010 240 22.00
7654 భక్తి. 53 294.5 స్తోత్ర రత్నావళి గోలి వేంకటరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 264 20.00
7655 భక్తి. 54 294.5 స్తోత్ర లహరి కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి ఎ.పి. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 134 10.00
7656 భక్తి. 55 294.5 సంకీర్తనావళి యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 158 10.00
7657 భక్తి. 56 294.5 శ్రీ గుణరత్న కోశము గాదే శ్రీజగన్నాథస్వామి రచయిత, బరంపురం 1989 87 5.00
7658 భక్తి. 57 294.5 శ్రీ గుణరత్న కోశః వీర రాఘవచార్యులు ఉభయ వేదాంత సభ, పెంటపాడు 2001 159 20.00
7659 భక్తి. 58 294.5 శ్రీ గుణరత్న కోశః ... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠం, కాకినాడ 1999 32 5.00
7660 భక్తి. 59 294.5 శ్రీ గుణరత్న కోశః టి.పి. శ్రీనివాస రామానుజం సంప్రదాయ సాహిత్య రంఘం, శ్రీకాకుళం 1998 192 40.00
7661 భక్తి. 60 294.5 స్తోత్ర మంజరి ... ... ... 84 5.00
7662 భక్తి. 61 294.5 ఆత్మార్ఫణస్తుతి దేవరకొండ శేషగిరిరావు ఋషి పీఠం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 72 40.00
7663 భక్తి. 62 294.5 శ్రీ కుమార నాగదేవతా సర్వస్వము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం సర్దార్ బూసా కోటయ్య, పొన్నూరు 1997 103 30.00
7664 భక్తి. 63 294.5 శ్రీ కుమార నాగదేవతా సర్వస్వము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం సర్దార్ బూసా కోటయ్య, పొన్నూరు 1997 103 30.00
7665 భక్తి. 64 294.5 నవగ్రహ ఆరాధన ఆదిపూడి పేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2001 222 54.00
7666 భక్తి. 65 294.5 నవగ్రహ స్తుతి నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, పొన్నూరు ... 62 6.00
7667 భక్తి. 66 294.5 సుప్రభాత గోష్ఠి ... శ్రీ గోధా గ్రంథమాల, కృష్ణా జిల్లా 1984 63 5.00
7668 భక్తి. 67 294.5 శ్రీ కాలహస్తీశ్వర సుప్రభాతం ... కాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం, కాళహస్తి 1967 18 15.00
7669 భక్తి. 68 294.5 గరుడపంచాశత్-ఆర్చనావ్యాఖ్యానము గరుడదండకము భాష్యకారాచార్యులు భరద్వాజ ప్రచురణలు 2003 132 75.00
7670 భక్తి. 69 294.5 శ్రీ గురుగణ మంగళాష్టక మంజరి మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1998 36 5.00
7671 భక్తి. 70 294.5 శ్రీ గురుగణ మంగళాష్టక మంజరి మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1986 20 2.00
7672 భక్తి. 71 294.5 శ్రీకైలాసవాస కరావలంబ స్తోత్రమ్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1978 20 2.00
7673 భక్తి. 72 294.5 దండకరత్నములు పూర్వ కవులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1930 50 0.06
7674 భక్తి. 73 294.5 కరుణాలహరీ రాజజగన్నాథ రావి మోహనరావు, చీరాల 2009 54 30.00
7675 భక్తి. 74 294.5 కరుణాలహరీ రాజజగన్నాథ రావి మోహనరావు, చీరాల 2009 54 30.00
7676 భక్తి. 75 294.5 శ్రీ బాలగోపాల మంగళా శాసనమ్ కె.ఎస్. రామానుజాచార్య స్వామి ఉభయ వేదాంత సభ, పెంటపాడు 2000 23 2.00
7677 భక్తి. 76 294.5 కన్దర్పదర్పవిలాసః బెల్లకొండ రామరాయ విద్వత్కవి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 44 15.00
7678 భక్తి. 77 294.5 కన్దర్పదర్పవిలాసః బెల్లకొండ రామరాయ విద్వత్కవి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 44 15.00
7679 భక్తి. 78 294.5 ప్రారబ్ధప్రాబల్యమ్-తన్నిరాసస్థితిః తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ నోరి భోగేశ్వర శర్మ, కొవ్వూరు ... 31 10.00
7680 భక్తి. 79 294.5 కరిమకరీయము చెరువు సత్యనారాయణశాస్త్రి కల్పవల్లి ప్రచురణలు ... 16 3.00
7681 భక్తి. 80 294.5 విజ్ఞాన దీపిక పద్మపాద చార్యః శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్రశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 96 50.00
7682 భక్తి. 81 294.5 విజ్ఞాన దీపిక పద్మపాద చార్యః శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్రశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 128 50.00
7683 భక్తి. 82 294.5 భీష్మస్తవరాజము చదలువాడ జయరామశాస్త్రి తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు 2003 76 45.00
7684 భక్తి. 83 294.5 ముక్తిద్వార స్తవరత్నరాజము మేళ్ళచెఱ్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 32 3.00
7685 భక్తి. 84 294.5 ముక్తిద్వార స్తవరత్నరాజము మేళ్ళచెఱ్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 32 3.00
7686 భక్తి. 85 294.5 ఆనన్దమన్దాకినీ మధుసూదన సరస్వతీ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 1999 22 5.00
7687 భక్తి. 86 294.5 ఆనన్దమన్దాకినీ మధుసూదన సరస్వతీ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 1999 22 5.00
7688 భక్తి. 87 294.5 మహిమ్న స్తోత్రము మధుసూదన సరస్వతీ ... 2006 76 40.00
7689 భక్తి. 88 294.5 శ్రీ ఆదిశంకరుల కథలు ... కంచికామకోఠి మఠం, కంచి 2002 20 3.00
7690 భక్తి. 89 294.5 మృత్యుంజయోపాసన లింగం వీరభద్ర కవి నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 72 25.00
7691 భక్తి. 90 294.5 బీజ తంత్రం మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2005 44 20.00
7692 భక్తి. 91 294.5 గజేంద్ర మోక్షం-ఋషిఋణం మేళ్ళచెఱ్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 52 2.00
7693 భక్తి. 92 294.5 గజేంద్ర మోక్షం-ఋషిఋణం మేళ్ళచెఱ్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 52 2.00
7694 భక్తి. 93 294.5 శ్రీ విజ్ఞాన భైరవతన్త్ర మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2012 136 100.00
7695 భక్తి. 94 294.5 మహిమ్న స్తోత్రము మధుసూదన సరస్వతీ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 2005 76 40.00
7696 భక్తి. 95 294.5 శ్రీ దుర్గాసప్తశతనామ స్తోత్రమ్ దోర్భల విశ్వనాథశర్మ పురుషోత్తమ ధర్మ ప్రచార సభ, కొవ్వూరు 1993 33 2.00
7697 భక్తి. 96 294.5 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్ తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి రచియిత, గుంటూరు ... 80 5.00
7698 భక్తి. 97 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామ స్తోత్రమ్ రావి మోహనరావు రచయిత, చీరాల ... 28 2.00
7699 భక్తి. 98 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామ స్తోత్రమ్ రావి మోహనరావు రచయిత, చీరాల ... 32 2.00
7700 భక్తి. 99 294.5 శ్రీ లలితాసహస్రనామ స్తోత్రమ్ దోర్భల విశ్వనాథశర్మ విశ్వేశ్వరాశ్రమము, మెదక్ ... 44 5.00
7701 భక్తి. 100 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామావళి స్వామి నారాయణానంద సరస్వతి చైతన్య కుటీర్, హృషికేష్ ... 56 3.00
7702 భక్తి. 101 294.5 దుర్గాదేవి స్తోత్రరత్నావళి ... గణపతి బుక్‌స్టాల్, గుంటూరు ... 52 3.00
7703 భక్తి. 102 294.5 శ్రీనైమాశారణ్యభగవన్మంగళాశాసనస్తుతిః కె.ఎస్. రామానుజాచార్య స్వామి ఉభయ వేదాంత సభ, పెంటపాడు 2000 20 2.00
7704 భక్తి. 103 294.5 శ్రీషట్పదీ కనకధారలు శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1998 36 12.00
7705 భక్తి. 104 294.5 శ్రీరఙ్గనాథసుప్రభాతమ్, ప్రపత్తి, మంగళాశాసనమ్ ఈ.ఏ. సింగరాచార్యులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 74 15.00
7706 భక్తి. 105 294.5 శతప్రశ్నోత్తరీ అయోధ్యాప్రసాద్ చింతగుంట సుబ్బారావు, చీరాల 2009 98 60.00
7707 భక్తి. 106 294.5 శ్రీ దుర్గాసుత్తి కదంబము బొడ్డుపాటి ఆనందరావు బొడ్డుపాటి దుర్గేశ్వరప్రసాద్ 2013 48 5.00
7708 భక్తి. 107 294.5 సహజయోగ మంత్రములు మాతాజీ నిర్మలాదేవి సహజయోగా సోసైటీ, హైదరాబాద్ ... 40 5.00
7709 భక్తి. 108 294.5 శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమ్ ... పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 1970 16 2.00
7710 భక్తి. 109 294.5 అమృతవర్షిణి ఎ.వి.ఎస్. హేమలత రచయిత, నెల్లూరు 1996 63 2.00
7711 భక్తి. 110 294.5 నిత్యపారాయణ స్తోత్రమాల ... శ్రీగురుకృష్ణాచారిటబుల్ ట్రస్టు, గుంటూరు 2012 80 20.00
7712 భక్తి. 111 294.5 సర్వదేవతా అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమంజరి బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1992 100 10.00
7713 భక్తి. 112 294.5 అమృతఫలావళి శతకము-రసస్యందినీవ్యాఖ్యానము ఈ. వకుళ భారద్వాజ ప్రచురణలు 2004 180 100.00
7714 భక్తి. 113 294.5 శ్రీదేవి నిత్యార్చనా నవరాత్రవిధిః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1982 310 12.00
7715 భక్తి. 114 294.5 వాగ్దేవీస్తుతిః మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2006 60 10.00
7716 భక్తి. 115 294.5 కాళిదాసకృతశ్రీ అంబాష్టకమ్ పళ్ళెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు పూర్ణప్రజ్ఞగ్రంథమాల, గుంటూరు ... 12 2.00
7717 భక్తి. 116 294.5 మంత్రానుష్ఠానవిధిః ... శ్రీ ఉమామహేశ్వర ఆశ్రమము, గుంతకల్లు ... 120 5.00
7718 భక్తి. 117 294.5 జయం...జయం... పురాణపండ శ్రీనివాస్ రచయిత ... 45 30.00
7719 భక్తి. 118 294.5 ఉత్తంకచరితమ్ ... సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ ... 26 10.00
7720 భక్తి. 119 294.5 అతిమానుషస్తవము అణ్ణంగరాచార్యులు రచయిత, చిన్నకంచి 1966 72 5.00
7721 భక్తి. 120 294.5 సుభగోదయస్తుతిః పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 196 70.00
7722 భక్తి. 121 294.5 సుభగోదయస్తుతిః పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం కూచిబొట్ల వీరరాఘవ శాస్త్రి, తెనాలి ... 195 12.00
7723 భక్తి. 122 294.5 ఆంధ్రశ్రుతి గీతలు మిన్నికంటి గురునాథశర్మ ఆచంట సీతారామయ్య ... 78 3.00
7724 భక్తి. 123 294.5 దీక్షామందారః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తిః సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 160 40.00
7725 భక్తి. 124 294.5 శ్రీహరి, గురు, గుణస్తవన కామేశ్వరరావుమజుందార్ శ్రీగురురాజ సేవా సమితి, గుంటూరు 1981 52 5.00
7726 భక్తి. 125 294.5 భాగవత చతుశ్శ్లోకీ బెల్లకొండ రామరాయ కవి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 64 20.00
7727 భక్తి. 126 294.5 శ్రీలక్ష్మీనారాయణ కరాలంబ స్తోత్రమ్ స్పూర్తిశ్రీః రచయిత, గుంటూరు ... 56 5.00
7728 భక్తి. 127 294.5 శ్రీ విద్యా దీక్షావిధానమ్ పరసుఖానందనాద సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 47 25.00
7729 భక్తి. 128 294.5 శ్రీవాంఛాకల్పలతానుక్రమః విరజానందనాథః సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 32 2.00
7730 భక్తి. 129 294.5 అద్వైతామృతమ్ వేదాంతనిశ్చయః బెల్లంకొండ రామరాయ కవి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 96 25.00
7731 భక్తి. 130 294.5 శ్రీ దత్తాత్రేయ కల్పః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తిః సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 164 40.00
7732 భక్తి. 131 294.5 ఆమ్నాయమందారః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తిః సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 337 50.00
7733 భక్తి. 132 294.5 వాగ్దేవీస్తుతిః ... వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు 1994 8 2.00
7734 భక్తి. 133 294.5 స్తుతి మంజరి ... ... 1994 147 10.00
7735 భక్తి. 134 294.5 ప్రార్థనా మంజరి ... ఏకాత్మతా సాహిత్యపరిషత్, భాగ్యనగర్ 1994 123 10.00
7736 భక్తి. 135 294.5 దైవప్రార్ధనలు ... శ్రీ సరస్వతీ జ్యోతీష్యాలయము, కాకినాడ ... 72 1.00
7737 భక్తి. 136 294.5 దైవ ప్రార్థనలు ... శ్రీ సరస్వతీ జ్యోతీష్యాలయము, కాకినాడ ... 94 1.00
7738 భక్తి. 137 294.5 సర్వదేవతా స్తోత్రమాల గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్, విజయవాడ ... 96 25.00
7739 భక్తి. 138 294.5 శ్రీ పరమాత్మసహస్రనామావళీస్తోత్రమ్ బెల్లంకొండ రామరాయ కవి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2005 64 10.00
7740 భక్తి. 139 294.5 శ్రీ పరమాత్మసహస్రనామావళీస్తోత్రమ్ బెల్లంకొండ రామరాయ కవి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2005 64 10.00
7741 భక్తి. 140 294.5 మదాలస జోలగీత ప్రత్యగాత్మ సుప్రభాతము మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి నోరి భోగేశ్వర శర్మ, కొవ్వూరు ... 32 10.00
7742 భక్తి. 141 294.5 మదాలస జోలగీత ప్రత్యగాత్మ సుప్రభాతము మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి నోరి భోగేశ్వర శర్మ, కొవ్వూరు ... 32 10.00
7743 భక్తి. 142 294.5 సాలభంజికా సూత్రధారమ్ అస్తిదేవమ్ మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి బి. విజయకుమారి, ప్రకాశం ... 55 5.00
7744 భక్తి. 143 294.5 నిత్యసాధన చంద్రిక ... వివేకానంద - వైజయంతి, హైదరాబాద్ 1995 84 10.00
7745 భక్తి. 144 294.5 అష్టకములు ... శ్రీశైల దేవస్థానం, కర్నూలు 2002 40 10.00
7746 భక్తి. 145 294.5 శ్రీ త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండసారము పోలూరి హనుమజ్జానికీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై ... 334 50.00
7747 భక్తి. 146 294.5 శ్రీలక్ష్మీనారాయణ స్తోత్రమాల బిట్రా భావనారాయణ శ్రీ సరోజినీ పబ్లి., విజయవాడ 1997 118 20.00
7748 భక్తి. 147 294.5 భక్తి సుమమాల అంతటి ప్రభావతి రచయిత, గుంటూరు 2006 78 5.00
7749 భక్తి. 148 294.5 మనీషాపంచకము హరి సాంబశివ శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 138 40.00
7750 భక్తి. 149 294.5 స్తుతి పంచకము జన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2002 81 10.00
7751 భక్తి. 150 294.5 శ్రీదేవి ప్రార్థనలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 128 21.00
7752 భక్తి. 151 294.5 దేవతా స్తోత్ర మంజరి తమ్మా వేంకటేశ్వర ప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు ... 27 8.00
7753 భక్తి. 152 294.5 శేషి-శేష మల్లాప్రగడ సుగుణమణి రచయిత, విశాఖపట్టణం 1998 132 50.00
7754 భక్తి. 153 294.5 స్తోత్రనామ కుసుమావళి అవ్వారి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి కారంశెట్టి లోకేష్ గుప్త ... 96 10.00
7755 భక్తి. 154 294.5 సప్తాహనామ సంకీర్తన శ్రీసాయిరాం చుక్కపల్లి కృష్ణముర్తి, గుంటూరు ... 73 5.00
7756 భక్తి. 155 294.5 శ్రీవాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారి అష్టోత్తర సహస్రనామస్తోత్రనామావళి ... కన్యక పరమేశ్వరి దేవస్థానం ... 64 10.00
7757 భక్తి. 156 294.5 నిత్యపారాయణ స్తోత్రమాలిక ... ... ... 136 20.00
7758 భక్తి. 157 294.5 సహల దేవతా పూజా విధానము ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. 1996 58 5.00
7759 భక్తి. 158 294.5 శ్రీ లలితాసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి ... 24 2.00
7760 భక్తి. 159 294.5 స్వయంవరకళాస్తోత్రమ్ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్రశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 52 5.00
7761 భక్తి. 160 294.5 స్వయంవరకళాస్తోత్రమ్ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్రశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 52 5.00
7762 భక్తి. 161 294.5 భైరవ స్తోత్రమ్ శ్రిష్టి లక్ష్మీకుమారశర్మ శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్రశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 16 10.00
7763 భక్తి. 162 294.5 స్తోత్ర చింతామణి స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 94 5.00
7764 భక్తి. 163 294.5 శ్రీకపాలీశ్వర విభూతిః వాసా సూర్యానారాయణ శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్టణం 1949 42 0.50
7765 భక్తి. 164 294.5 శ్రీ గణేశాది స్తోత్ర మందారము ... భారతీ విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 106 5.00
7766 భక్తి. 165 294.5 మన్యుసూక్త విధానక్రమము పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 92 30.00
7767 భక్తి. 166 294.5 శ్రీ లలితాసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... చల్లా సాంబశివారెడ్డి , గుంటూరు 2006 92 10.00
7768 భక్తి. 167 294.5 శ్రీఅనఘాష్టమీవ్రతకల్పః గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 44 5.00
7769 భక్తి. 168 294.5 శ్రీ మదనంతప్రతకల్పఋ మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1989 69 6.00
7770 భక్తి. 169 294.5 శ్రీ మదనంతప్రతకల్పఋ మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1989 69 6.00
7771 భక్తి. 170 294.5 శ్రీ గురురాఘవేంద్రస్వామి స్తోత్రమంజరి ... గురురాఘవేంద్ర స్వామి భక్తులు ... 38 5.00
7772 భక్తి. 171 294.5 ద్వాదశ స్తోత్రము శ్రీమదానందతీర్థ భగవత్పాదాచార్య యంగ్ మెన్స్ మధ్వ అసోసియేషన్, రాజమహేంద్రవరం 1987 36 2.00
7773 భక్తి. 172 294.5 స్తోత్రమంజరి విద్యారణ్య భగవాన్ శ్రీ విశ్వగురు భగవాన్ మఠం, నరసరావుపేట 1995 38 5.00
7774 భక్తి. 173 294.5 శ్రీకృష్ణ సహస్రనామావళి వివరణ రోహిణి వేంకటసుందరవరదరాజేశ్వరి రచియిత, గుంటూరు 1985 259 20.00
7775 భక్తి. 174 294.5 హంస దూతోద్ధవసందేశములు మద్రూప గోస్వామి శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2003 101 10.00
7776 భక్తి. 175 294.5 శ్రీకృష్ణ స్తోత్రత్రయము ఎస్. గంగప్ప శశిప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 49 30.00
7777 భక్తి. 176 294.5 జ్ఞాన ప్రసాదం ... వీరాంజనేయస్వామి దేవస్థానం, గుంటూరు ... 64 5.00
7778 భక్తి. 177 294.5 దశావతార స్తోత్రమ్ ఈ.ఏ. సింగరాచార్యులు రావి మోహనరావు, చీరాల 2013 52 5.00
7779 భక్తి. 178 294.5 శ్రీ హయగ్రీవ సహస్రనామావళిః బెల్లంకొండ రామరాయ కవి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2014 149 150.00
7780 భక్తి. 179 294.5 లక్ష్మీ కటాక్షము వాసా సత్యనారాయణమూర్తి ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠం, కాకినాడ 2002 57 5.00
7781 భక్తి. 180 294.5 శ్రీ జయతీర్ధస్తోత్రము ... శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1985 16 2.00
7782 భక్తి. 181 294.5 శ్రీమత్ స్తుతి రత్నావళి ... శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1985 102 2.00
7783 భక్తి. 182 294.5 స్తోత్రరత్నావళి పండిత పరిశోదితము గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1996 82 12.00
7784 భక్తి. 183 294.5 మహామంత్రార్థదీపికా శ్రీస్తోత్రరత్నమాలా చ శోభన ఆచార్య మహారాజః శ్రీ కృష్ణచైతన్యధామము, గుంటూరు 2000 93 5.00
7785 భక్తి. 184 294.5 స్తోత్రమంజరి రామకృష్ణానంద భారతీ స్వామి రచయిత, విజయవాడ ... 168 10.00
7786 భక్తి. 185 294.5 శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్ర కవచం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 30 10.00
7787 భక్తి. 186 294.5 శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్ర కవచం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 30 10.00
7788 భక్తి. 187 294.5 స్తోత్రరత్నములు శ్రీ శంకరభగవత్పాద ధర్మప్రచార పోషక సంఘం, విజయవాడ 1967 96 0.50
7789 భక్తి. 188 294.5 శ్రీ చిన్మయ స్తోత్ర భజనమాల ... శ్రీ గీతా సంఘము, రాయచోటి 1983 80 8.00
7790 భక్తి. 189 294.5 స్తోత్రమాల ... ... ... 44 2.00
7791 భక్తి. 190 294.5 స్తోత్రమంజరి వల్లూరి సీతారామయ్య రచయిత, విజయవాడ 1996 134 15.00
7792 భక్తి. 191 294.5 సహస్రనామస్తోత్ర షట్కమ్ ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1983 142 8.00
7793 భక్తి. 192 294.5 శ్రీపరమాత్మసహస్రనామావళీస్తోత్రమ్ బెల్లంకొండ రామరాయ కవి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2005 64 10.00
7794 భక్తి. 193 294.5 శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతనామాబ్జమాలిక వి.యస్. వెంకటనారాయణ శ్రీ కాళహస్తీశ్వర దేవాలయము 1970 63 10.00
7795 భక్తి. 194 294.5 దేవతా స్తోత్ర మంజరి తమ్మా వేంకటేశ్వర ప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు ... 27 8.00
7796 భక్తి. 195 294.5 ప్రత్యంగిరా సాధన శ్రీ సిద్ధేశ్వరానంద భారతీస్వామి స్వయంసిద్ధ కాళీపీఠము, గుంటూరు ... 35 30.00
7797 భక్తి. 196 294.5 శ్రీరామనామావళి పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానం, గుంటూరు ... 64 5.00
7798 భక్తి. 197 294.5 స్తోత్ర కదంబము ఉత్పల వేంకటరంగాచార్యులు బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1989 346 15.00
7799 భక్తి. 198 294.5 పంచాయతన స్తోత్రములు ... రాయపాటి సాంబశివరావు, గుంటూరు 1992 52 5.00
7800 భక్తి. 199 294.5 మదధ్యాత్మ సుందర సప్తశతి మాగంటి చంద్రశేఖర్ రచయిత, గుంటూరు ... 100 50.00
7801 భక్తి. 200 294.5 శివానంద నవరత్నమాలిక వి.వి. శివానందశాస్త్రి రచయిత, నరసరావుపేట ... 118 25.00
7802 భక్తి. 201 294.5 సర్వదేవతా అష్టోత్తరములు ... సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 104 20.00
7803 భక్తి. 202 294.5 స్తోత్రముక్తావళి గరిమెళ్ళ అచ్యుత సత్యశేషగిరి సోమయాజి శర్మ కురిచేటి వేంకటేశ్వరరావు ట్రస్ట్, గుంటూరు 1994 152 10.00
7804 భక్తి. 203 294.5 శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్ర రత్నమాల వి. హొన్నప్ప ఎం.పి. మిన్నజప్ప, అథోని 1983 67 4.00
7805 భక్తి. 204 294.5 స్తోత్రమాల ... ... ... 44 2.00
7806 భక్తి. 205 294.5 భక్త మంజరి కొత్తమాను రామకృష్ణపద్మజ రచయిత, పొన్నూరు ... 48 2.00
7807 భక్తి. 206 294.5 శ్రీస్తుతిః తులసీపుత్ర దుర్గానంద రచయిత, చీరాల 2008 23 2.00
7808 భక్తి. 207 294.5 దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము ... సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 22 2.00
7809 భక్తి. 208 294.5 స్తోత్ర ప్రభాకరము ... ... ... 41 2.00
7810 భక్తి. 209 294.5 భూస్తుతిః కె. గోదాదేవి శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర సమాజము, మైదుకూరు 1992 36 15.00
7811 భక్తి. 210 294.5 శ్రీరాధాగోవింద స్తోత్రమాల శోభన ఆచార్య మహారాజ్ శ్రీ కృష్ణచైతన్యధామము, గుంటూరు 1999 115 5.00
7812 భక్తి. 211 294.5 రాజరాజేశ్వరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... భాగవతుల లక్ష్మీనారాయణ ... 106 8.00
7813 భక్తి. 212 294.5 స్తోత్రాష్టక మంజరి వుప్పలూరి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి రచియిత, గుంటూరు ... 20 2.00
7814 భక్తి. 213 294.5 శ్రీసద్గురు చరిత్ర అధ్యాయ శ్లోకావళి కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి శ్రీ భక్తిమాల ట్రస్ట్, మైసూర్ 1994 56 5.00
7815 భక్తి. 214 294.5 జయం...జయం... పురాణపండ శ్రీనివాస్ రచయిత ... 45 30.00
7816 భక్తి. 215 294.5 వాగ్దేవీస్తుతిః ... వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు 1994 8 2.00
7817 భక్తి. 216 294.5 స్తోత్రపంచకమ్ నృసింహానంద భారతీ స్వామి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1978 31 1.00
7818 భక్తి. 217 294.5 స్తోత్రమాల అవ్వారి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి సాధు బాల వెంకట సత్యశివశంకరావు, గుంటూరు 1999 73 2.00
7819 భక్తి. 218 294.5 స్తోత్ర రత్నమాల యం. సత్యనారాయణ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1996 80 12.00
7820 భక్తి. 219 294.5 శ్రీ లల్లేశ్వరి వచనాలు పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 34 15.00
7821 భక్తి. 220 294.5 పంచాశత్పీఠ రూపిణీ రహస్యనామస్తోత్రమ్ నృసింహానంద భారతీ స్వామి శ్రీ నోరి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1996 75 16.00
7822 భక్తి. 221 294.5 శ్రీ శ్రీనికేతనమ్ ఆమంచి బాలసుధాకర శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు ... 44 5.00
7823 భక్తి. 222 294.5 శివస్తోత్ర కదంబము ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 130 15.00
7824 భక్తి. 223 294.5 శ్రీ స్తుతి కదంబమ్ డి.ఎన్. దీక్షిత్ పెండేకంటి గౌరీప్రసాద్, గుంటూరు 2002 76 5.00
7825 భక్తి. 224 294.5 పుత్ర సంజీవనమ్ ముళ్ళపూడి నారాయణశాస్త్రి రచయిత, రేపల్లె 1986 234 25.00
7826 భక్తి. 225 294.5 కులార్ణవ తంత్రం దేవరకొండ శేషగిరిరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 256 150.00
7827 భక్తి. 226 294.5 శ్రీమన్యు సూక్తము ముప్పవరపు ముఖ్యప్రాణరావు బృందావనపు రమాధ్వ సంఘము, మచిలీపట్టణము ... 26 2.00
7828 భక్తి. 227 294.5 శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతము లంకా సీతారామశాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1989 42 2.00
7829 భక్తి. 228 294.5 శ్రీ అత్మాష్టకమ్ మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 64 20.00
7830 భక్తి. 229 294.5 శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతము లంకా సీతారామశాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1993 29 2.00
7831 భక్తి. 230 294.5 మహామంత్రార్థదీపికా శ్రీస్తోత్రరత్నమాలా చ శోభన ఆచార్య మహారాజ్ శ్రీ కృష్ణచైతన్యధామము, గుంటూరు 2000 93 5.00
7832 భక్తి. 231 294.5 మూల పంచకం - జ్ఞాన దీపిక కోవూరు అక్కయ్య రచయిత, విజయవాడ 1985 181 12.00
7833 భక్తి. 232 294.5 షట్కవచమంజరి చివుకుల సత్యనారాయణ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 48 6.00
7834 భక్తి. 233 294.5 శ్రీ ఆత్మాష్టకమ్ మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 64 20.00
7835 భక్తి. 234 294.5 బిల్వాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ స్పూర్తిశ్రీః సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 80 10.00
7836 భక్తి. 235 294.5 శ్రీభాసుదేవ సుప్రభాతము నల్లూరి వేంకట రంగాచార్యులు గౌతమ సోదరులు, బాపట్ల 1967 36 0.50
7837 భక్తి. 236 294.5 శ్రీరాఘవేంద్ర స్తోత్రము పళ్ళెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు మొరుసుపల్లి హనుమంతరావు, గుంటూరు 1958 47 1.50
7838 భక్తి. 237 294.5 కవచకదంబమ్ కందాడై రామానుజాచార్య వనమాలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 54 15.00
7839 భక్తి. 238 294.5 శ్రీ ప్రత్యంగిరాకృత్యాతంత్రం మధుసూదన సరస్వతీ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 152 40.00
7840 భక్తి. 239 294.5 నాకమకుసుమార్చన ములుకుట్ల సదాశివశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు ... 32 8.00
7841 భక్తి. 240 294.5 ఆధ్యాత్మికపు మెఱుపులు ఓంకార స్వామి శ్రీ శాంతి ఆశ్రమము, తూ.గో., ... 156 12.00
7842 భక్తి. 241 294.5 శ్రీ హయగ్రీవ సహస్రనామావళిః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 69 15.00
7843 భక్తి. 242 294.5 శ్రీ సుదర్శనకల్పః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 84 15.00
7844 భక్తి. 243 294.5 సర్వదేవతా నిత్యప్రార్థనలు బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 184 25.00
7845 భక్తి. 244 294.5 అతీత మహామన్త్రత్రయభాష్యము కంచి వేం. రామన శ్రీసరస్వతీబోధినీ ప్రెస్సు, చెన్నపురి 1950 344 4.00
7846 భక్తి. 245 294.5 శ్రీవిద్యాపంచదశి క్రోవి పార్థసారధి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 1999 190 75.00
7847 భక్తి. 246 294.5 హయగ్రీవసహస్రనామావళిః బెల్లంకొండ రామరాయ కవి శ్రీ వేంకటకోటేశ్వరరావు, కొవ్వూరు 1953 247 1.50
7848 భక్తి. 247 294.5 హరి వాయుస్తుతి త్రివిక్రమ పండితచార్య ... ... 365 65.00
7849 భక్తి. 248 294.5 పాదుకా సహస్రమ్ కె.వి. రాఘవాచార్య శ్రీ మాలోల గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1999 305 100.00
7850 భక్తి. 249 294.5 ఆంధ్ర పాదుకా సహస్రము వింజమూరి శేషఫణిశర్మ రచయిత, పుట్టపర్తి 2012 728 300.00
7851 భక్తి. 250 294.5 అహమ్ పదనిర్వచనము ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2006 44 10.00
7852 భక్తి. 251 294.5 లక్షీనృసింహ స్తోత్రము జగద్గురు శంకరాచార్య గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1997 32 5.00
7853 భక్తి. 252 294.5 శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి అక్కిరాజు వేంకటేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు 1995 26 10.50
7854 భక్తి. 253 294.5 సాధన పంచకం స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2005 60 35.00
7855 భక్తి. 254 294.5 శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రము వీ.రా. ఆచార్య శ్రీ కాళహస్తి ప్రచురణాలయము, శ్రీకాళహస్తి 1973 96 12.00
7856 భక్తి. 255 294.5 శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రము శంకర కింకరుడు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 32 10.00
7857 భక్తి. 256 294.5 మహిషాసురమర్దనీ స్తోత్ర వివరణము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠం, గుంటూరు 2012 76 45.00
7858 భక్తి. 257 294.5 శ్రీ మాతృస్తవః ముల్లపూడి జయసీతారామశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 21 2.00
7859 భక్తి. 258 294.5 మాతృదేవతాయైనమః స్తోత్రాంజలి ... ఆర్. సోమశేఖర శర్మ 2002 42 2.00
7860 భక్తి. 259 294.5 ఆచార్య దర్శనం ఎ. రాఘవరావు శ్రీ వాసుదేవ భక్త సంఘం, గుంటూరు 1997 87 15.00
7861 భక్తి. 260 294.5 గణపతిముని ఉమాసహస్రమ్ శ్రీ అ.న. శర్మ శ్రీ సాయిశ్యాం ట్రస్ట్, నంద్యాల 1994 232 50.00
7862 భక్తి. 261 294.5 గణపతిముని ఉమాసహస్రమ్ శ్రీ అ.న. శర్మ శ్రీ సాయిశ్యాం ట్రస్ట్, నంద్యాల 1994 232 50.00
7863 భక్తి. 262 294.5 ఉమాసహస్ర కావ్యసంగ్రహ పద్యమణిమాల వాసిష్ఠ గణపతి ముని దీప్తి పబ్లికేషన్స్, పాండిచ్ఛేరి 1987 72 8.00
7864 భక్తి. 263 294.5 ఇంద్రాణీ సప్తశతీ వాసిష్ఠ గణపతి ముని జె.వి.ఎస్. లక్ష్మి, చెన్నై 1999 157 65.00
7865 భక్తి. 264 294.5 గంగాలహరి మరియు చారుచర్య బోడేపూడి వెంకట్రావు శ్రీ కృష్ణపబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 20 2.00
7866 భక్తి. 265 294.5 గంగాలహరి జగన్నాధం పండితులు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 29 2.00
7867 భక్తి. 266 294.5 కనకధారాస్తవము మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2014 30 20.00
7868 భక్తి. 267 294.5 శ్రీ త్రిపురామహిమస్తోత్రమ్ మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 96 15.00
7869 భక్తి. 268 294.5 బిందుమాలినీస్తవః మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తిమ్మసముద్రం 2003 16 2.00
7870 భక్తి. 269 294.5 శ్రీ కన్యకా సుప్రభాతమ్ జమిలి నమ్మాళ్వారు రచయిత, చెన్నై 1966 27 0.50
7871 భక్తి. 270 294.5 శ్రీ గణేశ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2004 46 2.00
7872 భక్తి. 271 294.5 కనకధారాస్తవము మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2014 30 20.00
7873 భక్తి. 272 294.5 శ్రీ లలితాంబికా పూజా విధానము శంకరమంచి శ్రీ రామకుమార్ శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 53 25.00
7874 భక్తి. 273 294.5 శ్రీలక్ష్మీ సహస్రనామావళి ... తి.తి.దే. 2001 19 2.00
7875 భక్తి. 274 294.5 గీతావళి శ్రీభక్తి కమల పద్మనాభ మహారాజ్ శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠం, కొవ్వూరు 1985 152 10.00
7876 భక్తి. 275 294.5 ఆమ్నాయమందారః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 337 50.00
7877 భక్తి. 276 294.5 మనాచీ శ్లోకములు సమర్థ రామదాసస్వామి శ్రీరామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1982 88 5.00
7878 భక్తి. 277 294.5 తంత్రజ్యోత్స్నాసారము శ్రీ కళ్యానానంద భారతీమాంతాచార్య శ్రీ శృంగేరి శ్రీ విరూపాక్ష పీఠం, గుంటూరు 1984 68 2.00
7879 భక్తి. 278 294.5 కవచకదంబమ్ కందాడై రామానుజాచార్య వనమాలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 54 15.00
7880 భక్తి. 279 294.5 శ్రీపరమాత్మసహస్రనామావళీస్తోత్రమ్ బెల్లంకొండ రామరాయ కవి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2005 64 10.00
7881 భక్తి. 280 294.5 శ్రీ భజన రహస్యము సచ్చిదానంద భక్తి వినోద ఠాకురు శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1993 182 10.00
7882 భక్తి. 281 294.5 భక్త కుసుమాంజలి వంకాయలపాటి శేషావతారం రచయిత, గుంటూరు ... 131 2.00
7883 భక్తి. 282 294.5 శ్రీ పాశుపత తంత్రం స్వామి మధుసూధన సరస్వతి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 88 30.00
7884 భక్తి. 283 294.5 శ్రీ వనదుర్గా మహావిద్యాపంచశతీ పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 250 50.00
7885 భక్తి. 284 294.5 శ్రీ దత్తస్వరూపుని-దివ్యలీలలు ముక్కామల కనకదుర్గాప్రసూనాంబ రచయిత, గుంటూరు ... 230 10.00
7886 భక్తి. 285 294.5 శ్రీ శంకర విజయకథా సారసంగ్రహ స్తోత్రము తాడేపల్లి వేంకటప్పయ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1976 108 5.00
7887 భక్తి. 286 294.5 నమామి భగవత్పాదశంకరం లోక శంకరం శ్రీ దత్తప్రసాద్ కంచికామకోఠిపీఠం, గుంటూరు 2000 106 5.00
7888 భక్తి. 287 294.5 స్తోత్ర కదంబము ఉత్పల వేంకటరంగాచార్యులు బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1999 556 45.00
7889 భక్తి. 288 294.5 స్తోత్ర కదంబము గోలి వేంకటరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 64 3.00
7890 భక్తి. 289 294.5 నిత్య స్తుతి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1998 32 1.00
7891 తత్వము. 1 181 భారతీయ దర్శనం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ రాహుల్ సాహిత్య సదనం 1998 266 60.00
7892 తత్వము. 2 181 విశ్వదర్శనం నండూరి రామమోహన్ రావు లిఖితా ప్రచురణలు 1976 517 150.00
7893 తత్వము. 3 181 విశ్వదర్శనం నండూరి రామమోహన్ రావు లిఖితా ప్రచురణలు 2002 517 200.00
7894 తత్వము. 4 181 అద్వైత దీపావళి వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1989 108 10.00
7895 తత్వము. 5 181 అద్వైతము - బ్రహ్మతత్త్వము కె.ఎల్. నారాయణరావు తి.తి.దే. 1982 148 5.00
7896 తత్వము. 6 181 భారతీయ తత్వశాస్త్రం-సమగ్ర పరిశీలన గూడ సుందరరామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1988 272 7.00
7897 తత్వము. 7 181 ఆధునిక భారతీయ రాజకీయ సామాజిక తత్త్వ విచారం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 361 90.00
7898 తత్వము. 8 181 భారతీయ దర్శనం జి. సుందరరామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 252 13.75
7899 తత్వము. 9 181 భారతీయ తత్వశాస్త్రం-సమగ్ర పరిశీలన గూడ సుందరరామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1988 272 7.00
7900 తత్వము. 10 181 భారతీయ దర్శనం ఎమ్. రాజగోపాలరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 254 13.75
7901 తత్వము. 11 181 సమకాలిక దర్శనము యం. రాజగోపాలరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 176 15.00
7902 తత్వము. 12 181 ప్రపంచ చింతనా ధోరణులు-1 జి. సుందరరామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 260 15.00
7903 తత్వము. 13 181 ప్రపంచ చింతనా ధోరణులు-2 ఎస్. విమలాదేవి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 188 6.00
7904 తత్వము. 14 181 పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రము ... ... ... 119 50.00
7905 తత్వము. 15 181 భారతీయ తత్త్వార్థ దర్శనము సత్యదానందస్వామిజీ సత్యాన్వేషణ గ్రంథమండలి, శ్రీకాకుళం 1977 222 20.00
7906 తత్వము. 16 181 భారతీయ తత్వశాస్త్రం దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 16 15.00
7907 తత్వము. 17 181 భారతీయ తత్వశాస్త్రం దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 16 15.00
7908 తత్వము. 18 181 భారతీయ వైభవము జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే. 1990 74 10.00
7909 తత్వము. 19 181 భారతీయ తత్వచింతన కస్తూరి మురళీ కృష్ణ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 110 30.00
7910 తత్వము. 20 181 భారతీయ తత్వచింతన కస్తూరి మురళీ కృష్ణ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 110 30.00
7911 తత్వము. 21 181 భారత తత్వశాస్త్ర పరిశీలన త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1956 406 5.00
7912 తత్వము. 22 181 విశిష్టాద్వైత వైభవము న.చ. రఘునాథాచార్యులు సత్సంప్రాదయ పరిరక్షణ సభ, వరంగల్ 1991 96 20.00
7913 తత్వము. 23 181 ద్వైత సిద్ధాంత సారము చేరాల పురుషోత్తమరావు గుంటూరు మాధ్వ సంఘము 2001 50 12.00
7914 హిందూమతము.76 294.5 హైందవ మతములు ... విశ్వహిందూ పరిషత్, విజయవాడ 1985 118 5.00
7915 హిందూమతము.77 294.5 ప్రపంచ ప్రసిద్ద మతాలు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 112 16.00
7916 హిందూమతము.78 294.5 ప్రపంచ ప్రసిద్ద మతాలు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 112 16.00
7917 హిందూమతము.79 294.5 ప్రపంచ ప్రసిద్ద మతాలు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 112 16.00
7918 తత్వము. 24 294.5181 భారతీయ తత్త్వ శాస్త్రమము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే. 1990 332 15.00
7919 తత్వము. 25 181 సత్యాన్వేషణ వాడ్రేవు చినివీరభద్రుడు ఎమెస్కో పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 394 175.00
7920 వేదాంతం. 609 181.48 గురు ప్రాసాదిత భగవాన్ శ్రీధర గురుచరిత్ర సచ్చిదానంద స్వామి విశ్వమందిరం ప్రచురణ, గుంటూరు 1998 886 200.00
7921 వేదాంతం. 610 181.48 సిద్ధాన్త కిరణములు ముదిగొండ కోటయ్యశాస్త్రి శ్రీ శైవ మహాపీఠం, విజయవాడ 1983 86 10.00
7922 వేదాంతం. 611 181.48 యుగ సమీక్ష కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, తెనాలి 1970 314 10.00
7923 వేదాంతం. 612 181.48 విశిష్టాద్వైత విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ రచయిత, విజయవాడ ... 89 3.00
7924 వేదాంతం. 613 181.48 వీర శైవ సిద్ధాంత చంద్రిక శివాచార్య మహాస్వామి శ్రీశైల భారతీయ విద్యాపీఠం ... 139 10.00
7925 వేదాంతం. 614 181.48 త్రిస్థలీ సేతువు నారాయణభట్ట భరణి ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 2000 473 150.00
7926 వేదాంతం. 615 181.48 కైవల్యనవనీతము విద్యానంద నాథస్వామి సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతి 2010 499 200.00
7927 వేదాంతం. 616 181.48 సత్య సందర్శనం టి.వి.కె. సోమయాజులు తంగిరాల వేంకటసుబ్బారావు, బెంగుళూర్ 2010 194 100.00
7928 వేదాంతం. 617 181.48 మరకతలాస్యం వాసుదేవ దీక్షితులు అవధూత దత్త పీఠము, మైసూరు 2003 88 10.00
7929 వేదాంతం. 618 181.48 అమ్మ అందించిన ఆత్మానుభూతి త్రిలోక అప్పారావు శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 2009 106 30.00
7930 వేదాంతం. 619 181.48 విశ్వ కాంతి శ్రీ బాబాజీ మహరాజ్ ... పరమహంస ప్రజ్ఞానానంద కల్యాణి, కటక్ 2004 68 5.00
7931 వేదాంతం. 620 181.48 నిత్య స్తోత్రావళి ... ఎస్.బి.ఎస్. ఆర్. ఆధ్యాత్మిక విభాగం, ఆర్తమూరు 2001 73 5.00
7932 వేదాంతం. 621 181.48 ఆధ్యాత్మిక దైనందిని పరమహంస యోగానంద యోగద సత్సంగ సోసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2003 365 10.00
7933 వేదాంతం. 622 181.48 అష్టోత్తరర శతనామావళ్యష్టకము ... శ్రీ శారదా పీఠము, శృంగేరి 2002 87 5.00
7934 వేదాంతం. 623 181.48 ప్రార్రథనా గీతములు ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1959 116 0.80
7935 వేదాంతం. 624 181.48 భక్తిమాల ... ఇమ్మడి అంజలీ దేవి, గుంటూరు 2006 232 15.00
7936 వేదాంతం. 625 181.48 భక్తిమాల ... ఇమ్మడి అంజలీ దేవి, గుంటూరు 2006 232 15.00
7937 వేదాంతం. 626 181.48 నవరత్నమాలిక ... బుగ్గారెడ్డివారి ఫ్యామలీ, చిత్తురు ... 66 5.00
7938 వేదాంతం. 627 181.48 మెహెర్ చైతన్య స్రవంతి మెహెర్ చైతన్యజీ మహరాజ్ మెహర్ బాబా ఆధ్యాత్మిక కేంద్రము 1982 72 5.00
7939 వేదాంతం. 628 181.48 ఆదర్శ పథం రాధేశ్వామ్ బంకా నవభారతీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 100 5.00
7940 వేదాంతం. 629 181.48 కలియుగమందు కృతయుగ మానవుడు వంకాయల అప్పారావు బాలయోగి పబ్లికేషన్స్, తూ.గో., 1974 56 2.00
7941 వేదాంతం. 630 181.48 దివ్య సందేశం శాంతి సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ బ్యాస్, అమృతసర్ 1994 63 5.00
7942 వేదాంతం. 631 181.48 ఆనంద సాగరము విద్యాసాగర శర్మ రచయిత, గుంటూరు 1993 68 5.00
7943 వేదాంతం. 632 181.48 పార్థివులకు పరమార్థం ప్రసాద చైతన్య రచయిత, ప.గో., 1992 230 10.00
7944 వేదాంతం. 633 181.48 తత్త్వార్థ చంద్రిక జపమాల సద్గురు పబ్లికేషన్స్, నంబూరు 2003 166 10.00
7945 వేదాంతం. 634 181.48 అమా-అమ్మవాక్యాలూ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి మాతృశ్రీ పబ్లికేషన్స్, ట్రస్ట్, జిల్లెళ్ళమూడి 1971 183 4.50
7946 వేదాంతం. 635 181.48 అమా-అమ్మవాక్యాలూ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి మాతృశ్రీ పబ్లికేషన్స్, ట్రస్ట్, జిల్లెళ్ళమూడి 1969 183 4.00
7947 వేదాంతం. 636 181.48 శాంతిరథం సోమనాథ మహర్షి విశ్వశాంతి ఆశ్రమము, హైదరాబాద్ ... 36 2.00
7948 వేదాంతం. 637 181.48 అమ్మ వాత్సల్య జలధిలో తంగిరాల రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 2005 78 5.00
7949 వేదాంతం. 638 181.48 దైవప్రతినిధి కిర్‌పాల్ సింగ్ ... ... 74 5.00
7950 వేదాంతం. 639 181.48 ప్రేమ మాత్రమే దయామాత యోగద సత్సంగ సోసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2009 314 65.00
7951 వేదాంతం. 640 181.48 శ్రీ గులాబ్ బాబా లీలా తరంగిణి బయ్యారపు పిచ్చయ్య గులాబ్ బాబా పబ్లికేషన్స్, ప్రకాశం 1998 253 45.00
7952 వేదాంతం. 641 181.48 అమ్మదేవత యండమూరి ఆంజనేయ ప్రసాద్ రచయిత, కాకినాడ ... 64 5.00
7953 వేదాంతం. 642 181.48 సోమనాథతత్త్వం సోమనాథ మహర్షి విశ్వశాంతి ఆశ్రమము, హైదరాబాద్ 1998 75 5.00
7954 వేదాంతం. 643 181.48 మానవునిలో దేవత్వం భూమిపై స్వర్గావతరణ శ్రీరామశర్మ యుగ పరివర్తనా మిషన్ 2011 96 10.00
7955 వేదాంతం. 644 181.48 తులసీదళం సుభాష్ పత్రి స్పిరిట్యూవల్ సోసైటీ, కర్నూలు 1995 206 10.00
7956 వేదాంతం. 645 181.48 వార్తాలాపము (రెండవ భాగం) నిత్యానందస్వామి, ప్రకాశానందస్వామి సమర్థ సద్గురు పబ్లికేషన్స్, నంబూరు 2003 375 10.00
7957 వేదాంతం. 646 181.48 వార్తాలాపము (మొదటి భాగం) నిత్యానందస్వామి, ప్రకాశానందస్వామి సమర్థ సద్గురు పబ్లికేషన్స్, నంబూరు 2003 347 10.00
7958 వేదాంతం. 647 181.48 మహత్ సమాధి యోగము ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం 1993 181 10.00
7959 వేదాంతం. 648 181.48 పార్థివులకు పరమార్థం ప్రసాద చైతన్య ... 1991 144 5.00
7960 వేదాంతం. 649 181.48 శూన్య సంపాదనము గూళూరు సిద్ధవీరణ్ణొడెయరు రామేశ ప్రకటనా మందిరం, బళ్ళారి 1990 464 60.00
7961 వేదాంతం. 650 181.48 ఈశ్వర దర్శనము తపోవన మహరాజ్ చిన్మయా పబ్లికేషన్స్, ప్రొద్దుటూర్ 1990 320 10.00
7962 వేదాంతం. 651 181.48 తులసీదళం సుభాష్ పత్రి స్పిరిట్యూవల్ సోసైటీ, కర్నూలు 1998 277 10.00
7963 వేదాంతం. 652 181.48 తులసీదళం సుభాష్ పత్రి స్పిరిట్యూవల్ సోసైటీ, కర్నూలు 2004 179 75.00
7964 వేదాంతం. 653 181.48 శ్రీ అక్కలకోట స్వామి విఠలానంద సరస్వతి మహరాజ్ విశ్వసాయి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 462 100.00
7965 వేదాంతం. 654 181.48 గతసంగ ముక్త ప్రబోధ యోగము ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం 1991 437 10.00
7966 వేదాంతం. 655 181.48 సద్గురు పిలుపు దరియాలాల్ కపూర్ రాధాస్వామి సత్సంగ బ్యాస్, హైదరాబాద్ 1989 245 15.00
7967 వేదాంతం. 656 181.48 శ్వామాచరణుల క్రియాయోగము మరియు అద్వైతవాదము అశోక్ కుమార్ చట్టోపాధ్యాయ యోగిరాజ్ పబ్లికేషన్స్, కలకత్తా 2008 432 180.00
7968 వేదాంతం. 657 181.48 కల్కి మహా అవతారము రామ్ డి. ప్రసాద్ లహరి కృష్ణా ప్రచురణలు, తిరున్వేలి 1990 40 5.00
7969 వేదాంతం. 658 181.48 కల్కి ధర్మము కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు కె. అండ్ కె. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 303 100.00
7970 వేదాంతం. 659 181.48 కల్కి ధర్మము కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు కె. అండ్ కె. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 280 100.00
7971 వేదాంతం. 660 181.48 శ్రీ దాసబోధ చెర్విరాల భాగయ్య కుందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, సికింద్రాబాద్ ... 464 10.00
7972 వేదాంతం. 661 181.48 దాసబోధ సమర్థ రామదాసస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1987 752 10.00
7973 వేదాంతం. 662 181.48 ఓ మేధావీ... మోలుకో... భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి ప్రచురణ, విజయవాడ 2004 74 5.00
7974 వేదాంతం. 663 181.48 ఆధ్యాత్మికత - ఒక విశ్లేషణ భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి ప్రచురణ, విజయవాడ 2004 176 5.00
7975 వేదాంతం. 664 181.48 పార్థివులకు పరమార్థం ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం 1992 154 10.00
7976 వేదాంతం. 665 181.48 శ్రీరామతీర్థ వేదాంత భాష్యము (ప్రథమ) కేశవ తీర్థస్వామి శ్రీరామతీర్థ సేవాశ్రమము, గుంటూరు ... 204 150.00
7977 వేదాంతం. 666 181.48 శ్రీరామతీర్థ వేదాంత భాష్యము (ద్వితీయ) కేశవ తీర్థస్వామి శ్రీరామతీర్థ సేవాశ్రమము, గుంటూరు ... 225 150.00
7978 వేదాంతం. 667 181.48 శ్రీరామతీర్థ వేదాంత భాష్యము (తృతీయ కేశవ తీర్థస్వామి శ్రీరామతీర్థ సేవాశ్రమము, గుంటూరు ... 207 150.00
7979 వేదాంతం. 668 181.48 మతము ఆధ్యాత్మికము పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 1994 150 60.00
7980 వేదాంతం. 669 181.48 తరువు ఫలము పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2001 281 100.00
7981 వేదాంతం. 670 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (మొదటి సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 1995 333 100.00
7982 వేదాంతం. 671 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (రెండవ సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 1997 403 120.00
7983 వేదాంతం. 672 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (మూడవ సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2001 456 130.00
7984 వేదాంతం. 673 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (నాల్గవ సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2002 478 130.00
7985 వేదాంతం. 674 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (ఐదవ సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2002 276 80.00
7986 వేదాంతం. 675 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (అరవ సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2003 354 80.00
7987 వేదాంతం. 676 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (ఏడవ సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2004 246 60.00
7988 వేదాంతం. 677 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (ఎనిమిది సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2005 332 80.00
7989 వేదాంతం. 678 181.48 సహజ మార్గ సిద్ధాంతములు (తొమ్మిది సం.) పార్ధసారధి రాజగోపాలచారి శ్రీరామచంద్రామిషన్, హైదరాబాద్ 2006 328 70.00
7990 తత్వము. 26 181 భారతీయ తత్వశాస్త్రము ఏటుకూరి బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 239 18.00
7991 తత్వము. 27 181 తత్త్వ వేత్తలు గోపిచంద్ దేశకవితా మండలి, విజయవాడ 1959 416 10.00
7992 తత్వము. 28 181 భారతీయ తత్వ్తార్థ దర్శనము సత్యదానందస్వామిజీ సత్యాన్వేషణ గ్రంథమండలి, శ్రీకాకుళం 1977 222 10.00
7993 తత్వము. 29 181 భారతీయ తత్వశాస్త్రము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1968 216 5.00
7994 తత్వము. 30 181 భారత తత్వశాస్త్ర పరిశీలన త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లికేషన్స్, గుడివాడ 1956 406 5.00
7995 తత్వము. 31 181 భారతీయ తత్త్వ శాస్త్రమము ఏటుకూరి బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1971 224 4.00
7996 తత్వము. 32 181 భారతీయ తత్త్వ శాస్త్రమము నిర్వికల్పానందస్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1960 192 2.00
7997 తత్వము. 33 181 రామమోహన్‌రాయ నుండి ఎం.ఎన్.రాయ్ వరకు ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1973 272 10.00
7998 తత్వము. 34 181 తత్వశాస్త్ర సంక్షిప్త చరిత్ర క్లియబిక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1967 100 1.70
7999 తత్వము. 35 181 గతితార్కిక భౌతికవాదం వి. పొడొసెట్నిక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1967 139 2.00
8000 తత్వము. 36 181 తత్వవేత్తలు గోపిచంద్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 496 75.00