వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -2

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
501 గీత.501 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి తి.తి.దే. 1991 308 1.0
502 గీత.502 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత ... రచయిత, గుంటూరు 1998 129 20.0
503 గీత.503 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత ... తి.తి.దే. ... 444 60.0
504 గీత.504 294.592 4 గీతా తాత్పర్య ప్రదీపము స్వామి శంకరానంద శ్రీ శివానందాశ్రమము, ఆజ్జంపురం ... 448 10.0
505 గీత.505 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత స్వామిని శారదా ప్రియానంద శ్రీ రామచంద్రుల హనుమంతరాయ విద్యానిధి, గుంటూరు 1999 373 60.0
506 గీత.506 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2003 318 8.0
507 గీత.507 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీతోపనిషత్తులు ... శ్రీ కృష్ణానందశ్రమగీతాప్రచార సంఘము, హైదరాబాద్ ... 208 1.0
508 గీత.508 294.592 4 గీతామృతం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు ప్రాగ్ భారతీ పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1978 276 6.0
509 గీత.509 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత / విష్ణుసహస్రనామ సహితము ... గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 1997 160 3.0
510 గీత.510 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత - మానవ కర్తవ్యము పి. వేణుగోపాలస్వామి హోమియో మరియు యోగా అకాడమి, గుంటూరు 2009 67 20.0
511 గీత.511 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రథమాధ్యాయము చదలువాడ సుందరరామశాస్ర్తి శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము 1982 122 20.0
512 గీత.512 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ద్వితీయాధ్యాయము చదలువాడ సుందరరామశాస్ర్తి శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము 1983 452 20.0
513 గీత.513 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత తృతీయాధ్యాయము చదలువాడ సుందరరామశాస్ర్తి శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము 1985 227 20.0
514 గీత.514 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత మానవజన్మ లక్ష్యము కే.బి. సిద్దయ్య రచయిత, తిరుపతి 2008 67 20.0
515 గీత.515 294.592 4 గీతార్థసారము ... ... 1997 176 4.0
516 గీత.516 294.592 4 భగవద్గీత బి.వి. వీరభద్రప్ప విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్, హైదరాబాద్ 2008 133 50.0
517 గీత.517 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత యదార్థసందేశము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విద్యాలయము, విజయవాడ ... 150 15.0
518 గీత.518 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీతా ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1986 312 15.0
519 గీత.519 294.592 4 శ్రీ మత్పరిపూర్ణ గీతా మహోపన్యాసములు (ద్వితీయ, తృతీయ సం.) సచ్చిదానంద స్వామి రచయిత, పెదలింగాల ... 240 15.0
520 గీత.520 294.592 4 శ్రీ గీతాగురుపీఠమ్ శ్రీగీతా మత సాంప్రదాయము పరసా వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్యాత్మమిషన్, వైజాగ్ 1965 72 10.0
521 గీత.521 294.592 4 త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత ప్రభోధానంద యోగీశ్వర్లు ప్రభోధసేవా సమితి, 2001 668 150.0
522 గీత.522 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతా శాఙ్కరభాష్యమ్ పల్లెల శ్రీరామచంద్ర అక్షర విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2001 956 150.0
523 గీత.523 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యర్క ప్రకాశికానువాదము (త్రయోదశాధ్యయము బెల్లంకొండ రామరాయశాస్త్రి ... ... 408 80.0
524 గీత.524 294.592 4 గీతార్ధ సంగ్రహం దేవరకొండ శేషగిరిరావు ఎం. కామేశ్విరి హైదరాబాద్ 2008 365 150.0
525 గీత.525 294.592 4 జ్ఞానేశ్వరీ భగవద్గీత దిగవల్లి శేషగిరిరావు త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1972 1097 25.0
526 గీత.526 294.592 4 గీతాపద్మము మేడసాని మోహన్ రచయిత, తిరుపతి 1990 60 7.0
527 గీత.527 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతా - శ్రీ కంఠ భాష్యము బోధనాంద మహర్షి రచయిత, తిరుపతి ... 939 6.0
528 గీత.528 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత తాత్పర్యసహితము అనుమల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి బాలసరస్వతి బుక్ డిపో కర్నూలు 1957 493 2.0
529 గీత.529 294.592 4 శ్రీ కృష్ణార్జునసంవాదం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం రచయిత, గుంటూరు 1999 112 20.0
530 గీత.530 294.592 4 క్రొత్తనిబందన భగవద్గీత (సామ్య విచారము) మారిస్ బ్లాంచర్డు ఆంధ్రక్రైస్తవ గ్రంథాలయ ప్రచురణ, ప్రకాశం 1972 276 5.0
531 గీత.531 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... ... 2001 198 2.0
532 గీత.532 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ఆదిపూడి సోమనాథరావు గీతాజ్ఞానయజ్ఞ ప్రచార సేవా సమితి, తెనాలి 1962 211 1.5
533 గీత.533 294.592 4 గీతా ధ్యానము స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయ మిషన్, నెల్లూరు. 1959 51 1.5
534 గీత.534 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత - ఆంధ్రగేయము బి.ఎస్. ఎల్.పి. దేవి రచయిత్రి, సికింద్రాబాద్ 2000 305 100.0
535 గీత.535 294.592 4 శ్రీమదుత్తర భగవద్గీతామృతమ్ రంగ కృష్ణమాచార్యులు శ్రీమద్భగవద్గీతా విద్యాపీఠం, హైదరాబాద్ 2007 179 116.0
536 గీత.536 294.592 4 గీతాభావప్రకాశము శ్రీ సత్యసాయిబాబా ప్రశాంతి నిలయం, అనంతపూర్ 1972 719 50.0
537 గీత.537 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతా ప్రాశస్త్యము మోచర్ల రామకృష్ణయ్య ... ... 228 10.0
538 గీత.538 294.592 4 గీతాసార సంగ్రహము చివుకుల వెంకటరమణశాస్త్రి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1959 270 5.0
539 గీత.539 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత యల్లాపంతుల జగన్నాధం శ్రీ గౌడియమఠం, గుంటూరు 1989 562 30.0
540 గీత.540 294.592 4 మీ సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 80 20.0
541 గీత.541 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతము త్రిపురాన వెంకటసూర్యప్రసాదరావు రచయిత, తెనాలి 1954 123 4.0
542 గీత.542 294.592 4 గీతా రమణీయము టి. జగన్నాధస్వామి రచయిత, భీమవరం 1989 38 5.0
543 గీత.543 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత స్వామిని శారదా ప్రియానంద శ్రీరామచంద్రుల విద్యానిధి, గుంటూరు 2007 131-187 10.0
544 గీత.544 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వైకుంఠ నారాయణులు ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 2000 103 10.0
545 గీత.545 294.592 4 శ్రీకృష్ణ స్తోత్రత్రయము ఎస్. గంగప్ప శశిప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 49 30.0
546 గీత.546 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1980 446 3.9
547 గీత.547 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత ఎస్. నరసింహశర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1993 100 9.0
548 గీత.548 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా అష్టోత్తర శతశ్లోకసార సంగ్రహము ... ... ... 136 2.0
549 గీత.549 294.592 4 గీతాష్టోత్తర శతశ్లోకీ ... ... 1979 255 10.0
550 గీత.550 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతోపనిషత్తులు ... శ్రీ కృష్ణానందాశ్రమ గీతా ప్రచార సంఘం, హైదరాబాద్ ... 748 20.0
551 గీత.551 294.592 4 కృష్ణవాణి నారాయణ శ్రీనివాసాచార్య రచయిత, తెనాలి ... 43 5.0
552 గీత.552 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతా ప్రవేశము జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే. 1998 106 16.0
553 గీత.553 294.592 4 భగవద్గీత యథాతథము ఎ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి హరేకృష్ణ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 292 10.0
554 గీత.554 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత మిట్టపల్లి రామనాధం మిట్టపల్లి తాత్త్విక గ్రంథమాల, గుంటూరు 2009 32 5.0
555 గీత.555 294.592 4 ఘంటసాల భగవద్గీత గానామృతం బి.వి.యస్. శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1993 54 6.0
556 గీత.556 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2003 104 10.0
557 గీత.557 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పురాణపండ రాధాకృష్ణ మూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 92 10.0
558 గీత.558 294.592 4 శ్రీ భగవద్ గీతా స్తోత్రం సిహెస్. పేరమ్మ ... ... 43 4.0
559 గీత.559 294.592 4 గీతా సారాంశము స్వామినీ శారదా ప్రియానంద చిన్మయా మిషన్, నెల్లూరు ... 24 2.0
560 గీత.560 294.592 4 గీతా సారాంశము స్వామినీ శారదా ప్రియానంద చిన్మయా మిషన్, నెల్లూరు ... 24 2.0
561 గీత.561 294.592 4 గీతోపన్యాసాలు శ్రీ వివేకానంద స్వామి రామకృష్ణమఠం, హైదరాబాద్ 2009 68 10.0
562 గీత.562 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం పి. వేణుగోపాలస్వామి రచయిత, గుంటూరు 2009 67 15.0
563 గీత.563 294.592 4 హ్రస్వగీత తుమ్మల వెంకట రత్నము రచయిత, గుంటూరు 2000 35 15.0
564 గీత.564 294.592 4 భగవద్గీత యథాతథము దివాకర్ల వేంకటావధాని, అను. భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్టు 1997 818 120.0
565 గీత.565 294.592 4 భగవద్గీత వ్యక్తిత్వ వికాసం వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి రచయిత, గుంటూరు 2008 108 60.0
566 గీత.566 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా (ఇంటింటీ గీత) శిష్టా సుబ్బారావు శ్రీ వేంకటేశ్వర దివ్య జీవన సంఘము, హైదరాబాద్ 1977 296 6.0
567 గీత.567 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్,గుంటూరు 1986 42 4.0
568 గీత.568 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ గౌడియమఠం, గుంటూరు 1984 442 4.0
569 గీత.569 294.592 4 గీతామృతము సచ్చిదానందస్వామి శ్రీ సచ్చిదానంద గీతా సమాజము, గుంటూరు ... 121 2.0
570 గీత.570 294.592 4 గీతోపదేశహారము తె.కం.గోపాలాచార్యులు శ్రీ విశిష్టాద్వైత ప్రచారక సంఘము, గుంటూరు 1955 162 1.8
571 గీత.571 294.592 4 గీతామృత వచన కావ్యము మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2000 172 20.0
572 గీత.572 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత నోరి గురులింగశాస్త్రి వెస్టు వార్డు అండ్ కం., చెన్నై 1935 478 2.0
573 గీత.573 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2005 386 84.0
574 గీత.574 294.592 4 మన సమస్యలకు భగవద్గీతా పరిష్కారాలు ఎస్. బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. 1980 72 1.3
575 గీత.575 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేవశ్వరము, 1986 478 10.0
576 గీత.576 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత నిర్వికల్పనానంద స్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం,చెన్నై 1944 438 4.0
577 గీత.577 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత యల్లాపంతుల జగన్నాధం ... ... 510 5.0
578 గీత.578 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణ మఠం,చెన్నై 1995 162 15.0
579 గీత.579 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత రామచంద్రానంద సరస్వతీ వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నయ్ ... 811 4.0
580 గీత.580 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతా ... ... ... 848 2.0
581 గీత.581 294.592 4 గీతా కాల్పనిక గ్రంథము పండితరావు వైధిక గ్రంథమాల, గుంటూరు 1982 213 12.0
582 గీత.582 294.592 4 శంకర గ్రంథ రత్నావళి ప్రథమ హరి సాంబశివరావు సాధన గ్రంథ మండలి,తెనాలి 1999 423 120.0
583 గీత.583 294.592 4 శంకర గ్రంథ రత్నావళి ద్వితీయ హరి సాంబశివరావు సాధన గ్రంథ మండలి,తెనాలి 1999 252 80.0
584 గీత.584 294.592 4 శంకర గ్రంథ రత్నావళి తృతీయ హరి సాంబశివరావు సాధన గ్రంథ మండలి,తెనాలి 2000 452 125.0
585 గీత.585 294.592 4 గీతాముచ్చట్లు విద్యానంద ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1995 90 20.0
586 గీత.586 294.592 4 గీతాగానము రంగా చిన్న చలమయ్య ... 1954 62 1.0
587 గీత.587 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత బుఱ్ఱకథ వారణాసి వెంకటనారాయణశాస్త్రి రచయిత, మిర్యాలగూడెం 1982 56 2.5
588 గీత.588 294.592 4 ఆంధ్ర భగవద్గీత పిశుపాటి నారాయణశాస్త్రి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1952 258 5.0
589 గీత.589 294.592 4 భగవద్గీత సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరము, 1988 478 5.0
590 గీత.590 294.592 4 ధర్మపథము యల్లాప్రగడ సుబ్బరావు రచయిత, హైదరాబాదు 1979 44 1.5
591 గీత.591 294.592 4 శ్రీభగవద్గీమృతాయక్షగానము తూము శీతారామదాసు రచయిత, పాలకొల్లు 1960 32 1.0
592 గీత.592 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత నల్లపాటి సుబ్బమ్మ రచయిత, గుంటూరు ... 471 2.0
593 గీత.593 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత హరికథ బ్రహ్మానందగిరి స్వామి రచయిత, ఏలూరు 1960 28 0.5
594 గీత.594 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత యల్లాపంతుల జగన్నాధం శ్రీ గౌడియమఠం, గుంటూరు 1968 510 5.0
595 గీత.595 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా హరికథామంజరి బూరవల్లి హెబ్బణి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, అనంతపురం 1982 165 20.0
596 గీత.596 294.592 4 శ్రీమద్భగద్గీతామృత నాటకము గుండిమెడ శేషగిరిరావు రచయిత, గుంటూరు 1979 90 10.0
597 గీత.597 294.592 4 గీతాగానము గోపరాజు లక్ష్మీ ఆంజనేయులు రచయిత, నరసరావుపేట 2008 180 111.0
598 గీత.598 294.592 4 వ్యాససాహితీ సంహిత ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి యువభారతి,హైదరాబాద్ 1985 240 20.0
599 గీత.599 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత విజ్ఞాన దీపిక ఎ. శివరామకృష్ణమూర్తి రచయిత, ఏలూరు ... 160 50.0
600 గీత.600 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా జ్ఞానరత్నములు శ్రీ సూర్యప్రకాశ్ రచయిత, నీలగిరి ... 40 10.0
601 గీత.601 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి.తి.దే. 1979 299 1.0
602 గీత.602 294.592 4 గీతా దర్శనము స్వామి శ్రీకాంతానంద స్వామి పరమార్థానంద, హైదరాబాద్ 2005 214 70.0
603 గీత.603 294.592 4 యుగయగాల గీతానుబంధం పొక్కులూరి సుబ్బారావు గీతా విజన్ ఫౌండేషన్, విజయవాడ ... 32 10.0
604 గీత.604 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా ... వ్యాసాశ్రమం, ఏర్పేడు 1993 359 15.0
605 గీత.605 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత ... యతిరాజ సేవా మహిళా మండలి, చెన్నై 1976 151 3.0
606 గీత.606 294.592 4 108 దైనందిన ద్యాన శ్లోకమాలిక భక్తి వేదాంతస్వామి ప్రభుపాదుల ఇస్కాన్ దేవాలయము, గుంటూరు ... 96 10.0
607 గీత.607 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతా సారాంశము కొండ ఈశ్వరదాస్ శ్రీ గీతాసత్సంగ నిలయము, ఏలూరు 1987 19 2.0
608 గీత.608 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 1997 160 3.0
609 గీత.609 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతాసారసం కీర్తన శ్రీరంగం సూర్యనారాయణశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నయ్ 1948 40 0.2
610 గీత.610 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీతా ... పరమాత్మానంద ఆశ్రమం, పెనమలూరు 1997 315 10.0
611 గీత.611 294.592 4 అష్టోత్తర శతశ్లోకీ భగవద్గీతా పళ్ళె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్యులు శ్రీరామచంద్రుల విద్యానిధి, గుంటూరు 2009 63 6.0
612 గీత.612 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత భువనగిరి విజయరామయ్య రచయిత, గుంటూరు ... 172 1.0
613 గీత.613 294.592 4 గీతాగాన సుధ కిషన్‌రావు దేశపాండే రచయిత, నిజామాబాద్ ... 124 20.0
614 గీత.614 294.592 4 గీతా సారము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ యర్రంశెట్టి కోటేశ్వరరావు, గుంటూరు 2010 23 5.0
615 గీత.615 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... శ్రీ భూమానందాశ్రమం, గండి క్షేత్రం 2005 342 20.0
616 గీత.616 294.592 4 గీతోపదేశము ... శ్రీరాచంద్రుల హనుమంతరాయ విద్యానిధి, గుంటూరు 2005 88 2.0
617 గీత.617 294.592 4 గీతానారాయణీయము అడుసుమల్లి నారాయణరావు ఆంధ్ర నలంద ప్రచురణము ... 734 2.0
618 గీత.618 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పి. కృష్ణమూర్తి రామా బుక్ డిపో, సికింద్రాబాద్ 1964 712 3.0
619 గీత.619 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీతా శ్రీ మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమం, ఏర్పేడు 2004 261 60.0
620 గీత.620 294.592 4 రామగీత స్వామి కేశవతీర్థ రచయిత, రామతీర్థసేవాశ్రమము, గుంటూరుజిల్లా ... 122 2.0
621 గీత.621 294.592 4 గీతానుపశ్యన తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి ధర్మజ్యోత్స్న ప్రచురణలు, మోదుకూరు 2010 104 20.0
622 గీత.622 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతాత్పార్యబోధిని పురాణం సూర్యనారాయణ శాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1947 431 1.0
623 గీత.623 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 192 12.0
624 గీత.624 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... వ్యాసాశ్రమం, ఏర్పేడు 2004 124 2.0
625 గీత.625 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శ్లోకతాత్పర్యములు యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ ... 392 30.0
626 గీత.626 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1972 302 1.0
627 గీత.627 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... తి.తి.దే. ... 108 2.0
628 గీత.628 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... కళ్యాణ బహుకరణ, గుంటూరు 1992 209 2.0
629 గీత.629 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... శీతారామనామ సంకీర్తనా సంఘము 1994 218 4.0
630 గీత.630 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2004 358 20.0
631 గీత.631 294.592 4 పంచగీతలు శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత, శ్రీకాళహస్తి 1991 72 5.0
632 గీత.632 294.592 4 జానకీ గీత మంగళపల్లి రామనరసింహమూర్తి రచయిత, అమాలాపురం 1987 61 5.0
633 గీత.633 294.592 4 విశ్వగీతి శిష్ట్లా వేంకటేశ్వరశాస్త్రి శిష్ట్లాస్వామి శాస్త్రి, పెద్దవరం 1989 24 4.0
634 గీత.634 294.592 4 విజ్ఞానగీత సచ్చిదానంద మూర్తి రామానిలయము వారు, గుంటూరు 1982 352 5.0
635 గీత.635 294.592 4 దేవీ గీతా పెంటపాటి వీరవేంకట సత్యనారాయణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1992 68 8.0
636 గీత.636 294.592 4 విజ్ఞానగీత సచ్చిదానంద మూర్తి రామానిలయము వారు, గుంటూరు 1982 352 5.0
637 గీత.637 294.592 4 శ్రీ గురుగీత పండిత శ్రీ శివచరణము శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1988 470 20.0
638 గీత.638 294.592 4 శివగీత వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1994 57 6.0
639 గీత.639 294.592 4 శివగీత మిన్నికంటి గురునాథశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1976 239 5.0
640 గీత.640 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2002 160 4.0
641 గీత.641 294.592 4 రమణగీత కాశీభట్ట కృష్ణరాయశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1923 107 0.5
642 గీత.642 294.592 4 ఆచరణ గీత యం.వి. నరసింహారావు రచయిత, గుంటూరు 1999 37 5.0
643 గీత.643 294.592 4 యజ్ఞావల్క్య గీత అఖండం సీతారామశాస్త్రి ఆంధ్ర యజ్ఞవల్క్య సంఘము, గుంటూరు 1954 146 2.0
644 గీత.644 294.592 4 శివగీత వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1994 57 6.0
645 గీత.645 294.592 4 శ్రీ కృష్ణోద్ధవ సంవాదము వేదవ్యాస శ్రీ రామానంద గౌడియ మఠము 1976 319 10.0
646 గీత.646 294.592 4 ఆనుగీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1989 119 5.0
647 గీత.647 294.592 4 అనుగీత, ఉద్దగీత, జీవన్ముక్త గీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము 1989 284 5.0
648 గీత.648 294.592 4 శ్రీరామ గీత పురాణపండ రామమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1974 85 1.5
649 గీత.649 294.592 4 శ్రీరామ గీత స్ఫూర్తిశ్రీ టి. భాస్కరరావు, గుంటూరు 1991 84 5.0
650 గీత.650 294.592 4 రామగీత చారాల నరసింహమూర్తి శ్రీ సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము 1982 102 5.0
651 గీత.651 294.592 4 శ్రీరామ గీత పురాణపండ రామమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1974 85 1.5
652 గీత.652 294.592 4 శ్రీ అష్టావక్రగీత పేరి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సుజనరంజనీ ముద్రాశాల, కాకినాడ 1929 177 1.8
653 గీత.653 294.592 4 అష్టావక్రగీత పేరి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సుజనరంజనీ ముద్రాశాల, కాకినాడ 1929 177 1.8
654 గీత.654 294.592 4 అష్టావక్రగీత చక్కా అప్పలస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1988 332 15.0
655 గీత.655 294.592 4 బ్రహ్మగీత పాదపర్తి సుందరమ్మ, అను. రచయిత్రి, గుంటూరు 1971 73 6.0
656 గీత.656 294.592 4 ఉత్తర గీతా ... వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1963 242 0.5
657 గీత.657 294.592 4 ఉత్తర గీతా ... వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1927 200 0.5
658 గీత.658 294.592 4 ఉత్తరగీతాసు ... వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1879 77 0.3
659 గీత.659 294.592 4 శ్రీ గురుగీత శలకా రఘునాథశర్మ శ్రీ వ్యాసపీఠము, నరసరావుపేట 2005 102 14.0
660 గీత.660 294.592 4 శ్రీ గురుగీత ... అవధాత దత్త పీఠము, మైసూరు 2005 142 15.0
661 గీత.661 294.592 4 అనంత గీత అనంతం యువభారతి,హైదరాబాద్ 2007 200 30.0
662 గీత.662 294.592 4 శ్రీ గురుగీత శలకా రఘునాథశర్మ శ్రీ వ్యాసపీఠము, నరసరావుపేట 2005 102 10.0
663 గీత.663 294.592 4 ఆత్మోద్ధరణ గీత పాతూరి సోమ శేఖర్ శ్రీ కృష్ణా పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం, ప.గో. 2010 38 10.0
664 గీత.664 294.592 4 శ్రీ శివగీత పెద్దమఠం రాచవీరదేవర తీర్ధ టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 307 40.0
665 గీత.665 294.592 4 శ్రీ గురుగీత శ్రీ స్వామిజీ గణపతి సచ్చిదానంద అవదత్త పీఠము, మైసూరు 1993 78 5.0
666 గీత.666 294.592 4 హ్రస్వగీత సంక్షిప్త భగవద్గీత తుమ్మల వెంకట రత్నము రచయిత, గుంటూరు 2000 35 15.0
667 గీత.667 294.592 4 అవధూత గీత స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరము, 1989 292 25.0
668 గీత.668 294.592 4 అష్టావక్రగీత యర్రం చంద్రశేఖరం రచయిత, ఖమ్మం 2002 95 22.0
669 గీత.669 294.592 4 అవధూత గీత బ్రహ్మానంద ఘనేంద్ర స్వామి శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ ముద్రక్షర శాల, చెన్నై 1923 176 1.0
670 గీత.670 294.592 4 గాయత్రీ గీత వేదములు - బుక్కులు యం. శ్రీరామకృష్ణ బుతుంభర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 190 65.0
671 గీత.671 294.592 4 శ్రీ శివగీతా మేళ్ళచెఱ్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రీ రావి కృష్ణ కుమారీ, చీరాల 2012 260 150.0
672 గీత.672 294.592 4 శివగీత శివశ్రీ శంకరప్రియ శంకరప్రియ గ్రంథమాల 2001 114 20.0
673 గీత.673 294.592 4 అనుగీతాకరదీపిక శలకా రఘునాథశర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, రాజమహేంద్రి 2004 94 40.0
674 గీత.674 294.592 4 అనుగీతా - భగవద్గీతకు భగవంతుని వ్యాఖ్య సచ్చిదానంద సరస్వతీ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2004 278 100.0
675 గీత.675 294.592 4 శ్రీ రామ గీత స్వామి చిన్మయానంద జె. వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1986 112 20.0
676 గీత.676 294.592 4 శ్రీ శక్తి గీత లక్ష్మీకాంతానందయోగి ఆనందాశ్రమము, కొత్తరెడ్డిపాలెం 1983 614 40.0
677 గీత.677 294.592 4 అష్టావక్రగీత స్వామి చిన్మయానంద చిన్మారణ్యం ట్రస్ట్, భీమవరం 2002 398 100.0
678 గీత.678 294.592 4 శ్రీకృష్ణామృతం ఉత్తరగీతాజ్ఞానసారం పోతల ఆదిత్యకుమారి గౌతమబుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యానకేంద్రం,హైదరాబాద్ 2010 139 125.0
679 గీత.679 294.592 4 శ్రీ బుద్ధగీత (విశ్వయోగం) మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1995 312 50.0
680 గీత.680 294.592 4 బుభు గీత (శ్రీ శివరహస్యమ్) లింగబాబు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2011 511 140.0
681 గీత.681 294.592 4 సమగ్ర-సంక్షిప్త-గీతాసారం పిశుపాటి జ్ఞానానందశర్మ రచయిత, తెనాలి 2005 72 40.0
682 గీత.682 294.592 4 శ్రీమద్భగవత్ ఉత్తర గీత సద్గురు రాములు రచయిత, హైదరాబాదు 2002 202 120.0
683 గీత.683 294.592 4 శ్రీ గురు - గీత వేదవ్యాస శ్రీ వేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణ 1991 40 5.0
684 గీత.684 294.592 4 గురుగీత నిత్యానంద గురువు ... ... 22 6.0
685 గీత.685 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత తత్త్వవివేచనీ-ఆంధ్రానువాదము జయదయాళ్ గోయందకా గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2001 880 70.0
686 Gita.686 294.592 4 Geetha Makaranda Swamy Vidya prakasananda Sri Suka Brahma Ashram 2012 802 300.0
687 Gita.687 294.592 4 Geetha makaranda Swamy Vidya prakasananda Sri Suka Brahmasramam 1980 1106 30.0
688 Gita.688 294.592 4 The Bhagavad githa Chidbhavanda swamy Tapovan pub.house,Tiruchirapalli 1965 1004 6.0
689 Gita.689 294.592 4 The Bhagavad githa Chidbhavanda swamy Tapovan pub.house,Tiruchirapalli 1965 998 6.0
690 Gita.690 294.592 4 The Bhagavad githa Chidbhavanda swamy Tapovan pub.house,Tiruchirapalli 1967 1007 6.0
691 Gita.691 294.592 4 The Bhagavad - githa Maharshi Mahesh Yogi Age of Enlightenment Pub., Jabalpur 1980 371 50.0
692 Gita.692 294.592 4 The Bhagavad - githa Maharshi Mahesh Yogi Age of Enlightenment Pub., Jabalpur 1980 371 50.0
693 Gita.693 294.592 4 Sri Ramanuja Gita Bhasya Swamy Advaitanda Ramakrishna Mutt, Chennai 1993 620 75.0
694 Gita.694 294.592 4 Bhagavad-githa P.s.K.prasad Author, Hyderabad 2001 883 400.0
695 Gita.695 294.592 4 Essays on Gita Sri Aurobindo Aurovindashram, Pondicherry 1989 588 200.0
696 Gita.696 294.592 4 The Message of the Gita Sri Aurobindo Aurovindashram, Pondicherry 1977 311 170.0
697 Gita.697 294.592 4 The teaching of Bhagavadgita Swamy Dayananda Sri Gangadhareshwar Trust,Ahmadabad 1985 169 100.0
698 Gita.698 294.592 4 The Bhagavadgita Swamy Dayananda Central Chinmaya Trust, Bombay 1979 202 120.0
699 Gita.699 294.592 4 Srimad Bhagavad geeta Swamy Chinmayananda Chinmaya pub.trust,Madras 178 60.0
700 Gita.700 294.592 4 The Bhagavad geetha S.Radha krishnan Blackie & son,Bombay 1977 388 40.0
701 Gita.701 294.592 4 The Bhagavad geetha.vol.1 Swamy Chinmayananda Chinmaya Mission,Bombay 1967 334 70.0
702 Gita.702 294.592 4 The Bhagavad geetha.vol.2 Swamy Chinmayananda Chinmaya Mission,Bombay 1967 293 50.0
703 Gita.703 294.592 4 The Bhagavad geetha.vol.3 Swamy Chinmayananda Chinmaya Mission trust,Bombay 1967 282 50.0
704 Gita.704 294.592 4 The Bhagavad geetha.vol.4 Swamy Chinmayananda Chinmaya Mission trust,Bombay 1967 236 50.0
705 Gita.705 294.592 4 The Art of Man-Making Swamy Chinmayananda Chinmaya Mission trust,Calcutta 1975 538 70.0
706 Gita.706 294.592 4 The Art of Man-Making Swamy Chinmayananda Chinmaya Mission trust, Mumbai 1998 354 100.0
707 Gita.707 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta (Cha-2) Swamy Chinmayananda Chinmaya Pub. Trust, Madras 1979 138 2.0
708 Gita.708 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta (Cha-3,4) Swamy Chinmayananda Chinmaya Pub. Trust, Madras 150 2.0
709 Gita.709 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta (Cha-3) Swamy Chinmayananda Chinmaya Pub. Trust, Madras 1977 67 2.0
710 Gita.710 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta (Cha-5,6) Swamy Chinmayananda Chinmaya Pub. Trust, Madras 1983 136 4.0
711 Gita.711 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta (Cha-8) Swamy Chinamayananda Chinmaya Pub. Trust, Madras 1979 48 2.0
712 Gita.712 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta(Cha-XVII) Swamy Chinamayananda Chinmaya pub.trust,Madras 1983 81 4.0
713 Gita.713 294.592 4 Srimad Bhagavadgeeta(Cha-10-14) Swamy Chinamayananda Chinmaya pub.trust,Madras 1961 319 50.0
714 Gita.714 294.592 4 Bhagavadgita Home Study Swamy Dayananda Sri Gangadhareswar Trust 2004 32 2.0
715 Gita.715 294.592 4 Bhagavadgita Home Study Swamy Dayananda Sri Gangadhareswar Trust 2004 40 2.0
716 Gita.716 294.592 4 Bhagavad-Gita As It Is A.C. Bhaktivedanta Swami The Bhakti vedanta Book Trust 1986 920 150.0
717 Gita.717 294.592 4 Bhagavad - Gita as it is Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhakti vedanta Book Trust 2000 1047 115.0
718 Gita.718 294.592 4 Srimad Bhagavadgita(slokas) Bhaktivedanta swami Prabhupada The Bhakti vedanta Book Trust 1977 427 80.0
719 Gita.719 294.592 4 Bhagavadgita Rahasya(vol.2) Bala gangadhara Tilak Tilak Bros. Poona 1936 712 6.0
720 Gita.720 294.592 4 Bhagavadgita Rahasya(vol.2) Bala gangadhara Tilak Tilak Bros. Poona 1936 712 6.0
721 Gita.721 294.592 4 Bhagavadgita Rahasya Bala gangadhara Tilak Tilak Bros. Poona 1887 1218 6.0
722 Gita.722 294.592 4 Bhagavadgita Madhusudana Sarasvati Advaitha Ashrama, Calcutta 1988 1038 85.0
723 Gita.723 294.592 4 Jnaneswari Ramchandra keshav Bhagwat Samata Books,Cennai 1994 689 220.0
724 Gita.724 294.592 4 Srimad Bhagavadgita (Sadhaka Sanjivani) Swamy Ramsukhdas Gitapress Agoraphobia 1998 919 45.0
725 Gita.725 294.592 4 Talks on the Gita Vinoba Bhave George Allen & Unwin Ltd, London 232 20.0
726 Gita.726 294.592 4 Talks on the Gita Vinoba Bhave Akhil Bharat SarvaSevaSangh Prakasan,Kasi 1959 283 2.0
727 Gita.727 294.592 4 The Gita Purohit Swami Rupa & Co, Calcutta 1992 74 50.0
728 Gita.728 294.592 4 The Gita Purohit Swami Rupa & Co, Calcutta 1992 80 50.0
729 Gita.729 294.592 4 Geetha Parichayam(A prologue to Bhagavadgeeta) Prabodhananda Yogeeswarulu Prabodha Seva Samithi 2004 88 25.0
730 Gita.730 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta.(Sanskrit-Hindi-English) Shankaraiah Ragampeta Author, Hyderabad 2003 273 75.0
731 Gita.731 294.592 4 Bhagavadgita in daily life P.Lashminarasamma Om Sri Tathwa bodhana Pubs.,Bobbili 1998 39 30.0
732 Gita.732 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta,The Scripture of Mankind Swamy Tapasyananda Sri Ramakrisna math, Chennai 1988 517 30.0
733 Gita.733 294.592 4 Song Celestial Nerella Laxmana rao Author, Vijayawada 1999 89 40.0
734 Gita.734 294.592 4 Song Celestial Nerella Laxmana rao Author, Vijayawada 1999 89 40.0
735 Gita.735 294.592 4 Bhagavadgita(Trans.S.Subramanyam) Vedantham Lakshmana Sadguru S. Subramanyam, Cuddapah 1987 654 50.0
736 Gita.736 294.592 4 Bhagavadgita Rahasyam Kalyananda Bharati O. Nilakntha Sastri,Guntur 1953 190 4.0
737 Gita.737 294.592 4 Bhagavadgita Rahasyam Kalyananda Bharati O. Nilakntha Sastri,Guntur 1953 190 4.0
738 Gita.738 294.592 4 Bhagavadgita (V-2) Swamy Ranganathananda Advaitha Ashrama, Calcutta 2000 547 120.0
739 Gita.739 294.592 4 Srimad Bhagavadgita with Sadhana vyakhya) S.Subbarao T.T.D. 1992 276 30.0
740 Gita.740 294.592 4 The Song Divine N.V.Ramanujacharyulu Author,Vijayawada 1988 96 10.0
741 Gita.741 294.592 4 Bhagawad Gita Yogiraj Sant Gnaneswar Trimbakrao Manohar Harkare, Nagpur 1986 452 75.0
742 Gita.742 294.592 4 Srimad Bhagavadgita Bhashya of Sri Sankara Charya A.G.Krishna Warrier Ramakrishna Mutt 1983 652 75.0
743 Gita.743 294.592 4 The Secrets of Gita Jaya Dayal Goyandka Gita press, Gorakhpur 1995 124 4.0
744 Gita.744 294.592 4 Ancient Bhagavadgita E.Vedavyas University of Vedic Sciences, 1990 180 40.0
745 Gita.745 294.592 4 Ancient Bhagavadgita E.Vedavyas University of Vedic Sciences, 1990 180 40.0
746 Gita.746 294.592 4 Tilak, Gandhi and Gita D.K.Gosavi Bharatiya Vidya Bhavan 1983 54 4.0
747 Gita.747 294.592 4 The Gita according to Gandhi Mahadev Desai Navajivan Pub. House,Ahmadabad 1956 392 4.0
748 Gita.748 294.592 4 The Gita according to Gandhi Mahadev Desai Navajivan Pub. House,Ahmad bad 1956 392 4.0
749 Gita.749 294.592 4 The Bhagavadgita O.P.Ghai Institute of Personal Dev., New Delhi 1990 114 10.0
750 Gita.750 294.592 4 The Bhagavadgita O.P.Ghai Sterling Pub. P.ltd. 1992 114 10.0
751 Gita.751 294.592 4 Gita Madhurya Swamy Ramsukhdas Gita press, Gorakhpur 1990 154 10.0
752 Gita.752 294.592 4 Bhagavadgita Gitalal Sahay S.Chand &Co, New Delhi 1988 96 16.0
753 Gita.753 294.592 4 Bhagavadgita Gitalal Sahay S.Chand &Co, New Delhi 1987 96 10.0
754 Gita.754 294.592 4 Curative Powers of The Holy Gita T.R.Seshadri Tanikellas, Hyderabad 1995 228 150.0
755 Gita.755 294.592 4 Realities of Bhagavadgita J.M.Joshipura Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1980 96 10.0
756 Gita.756 294.592 4 Amrutha of Srimad Bhagavatha(Pothana) Rakoshdas Beegamudre Author, Bangalore 1988 233 20.0
757 Gita.757 294.592 4 Amrutha of Srimad Bhagavatha(Pothana) Rakoshdas Beegamudre Author, Bangalore 1988 233 20.0
758 Gita.758 294.592 4 Gita and its commentators S.H.Jhabwala Popular Prakashan, Bombay 1991 145 65.0
759 Gita.759 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta Swami Sivananda Author, Rushikesh 1957 838 5.0
760 Gita.760 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta Swarupananda Advaitha Ashrama, Calcutta 1989 430 10.0
761 Gita.761 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta Veereswaranda Sri Ramakrisna math, Madras 1972 536 55.0
762 Gita.762 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta Veereswaranda Sri Ramakrisna math, Madras 1972 536 55.0
763 Gita.763 294.592 4 Srimad Bhagavad Geeta Srila Bhakthi TirthaMaharaja Gawdiya Mission, Calcutta 1942 642 10.0
764 Gita.764 294.592 4 My Findings from Gita Ahmed Ali Author, Kakinada 2001 160 60.0
765 Gita.765 294.592 4 Marxism & The Bhagavadgita S.G.Sardesai People's Pub. House, New Delhi 1982 88 8.0
766 Gita.766 294.592 4 Srimadbhagavadgita Tattvavivecani Jaya Dayal Goyandka Gita press, Gorakhpur 2004 798 70.0
767 Gita.767 294.592 4 Gita-kosha (Trisati) S.K.Ramachandra rao Kalpathru Research Academy, Bangalore 2001 307 200.0
768 Gita.768 294.592 4 Gitartha - Sutrani S.K.Ramachandra rao Kalpathru Research Academy, Bangalore 2004 280 200.0
769 Gita.769 294.592 4 Gita Samiksa E.R.Srikrishna Sarma Sri Venkateswara University, Tirupathi 1971 174 10.0
770 Gita.770 294.592 4 Sri Madbhagvadgita with Getarthasangraha S. Sankaranarayanan Sri Venkateswara University, Tirupathi 1985 348 20.0
771 Gita.771 294.592 4 Sri Madbhagvadgita with Getarthasangraha S. Sankaranarayanan Sri Venkateswara University, Tirupathi 1985 359 20.0
772 Gita.772 294.592 4 Gita K. Padmanabhan Ambika Pub. House, Bangalore 1963 46 1.0
773 Gita.773 294.592 4 The Bhagavadgita Geetha Press, Gorakhpur 1957 403 0.4
774 Gita.774 294.592 4 Bhagavadgita an Exposition Vasant G. Rele D.B.Taraporewala sons,Bombay, 1959 156 5.0
775 Gita.775 294.592 4 Gita in Stories MVS Rai Vyas Gita Publications, Tenali 1968 136 6.0
776 Gita.776 294.592 4 The Ethical Philosophy of The Gita P.N.Srinivasa chari Sri Ramakrishna math, Madras 1971 163 4.0
777 Gita.777 294.592 4 The Ethical Philosophy of The Gita P.N.Srinivasa chari Sri Ramakrishna math, Madras 1971 163 4.0
778 Gita.778 294.592 4 Sri Bhagavadgita C.D.Deshmukh Andhra Mahila Sabha,Hyd 128 4.0
779 Gita.779 294.592 4 Bhagavadgita - A revelation Dilip Kumar Roy Hind Pocket Books, Delhi 1974 184 3.0
780 Gita.780 294.592 4 The Bhagavadgita A.Mahadeva Sastry Vavilla Ramaswamy Sastrulu,Madras 1972 522 5.0
781 Gita.781 294.592 4 The Bhagavadgita Annie Besant & Bhagavan das Theosophical Pub.House, Madras 1997 460 50.0
782 Gita.782 294.592 4 The Gita:A critique P.Narasimham The Huxley pub., Chennai 1939 270 1.0
783 Gita.783 294.592 4 The Bhagavadgita M.K.Gandhi Orient Paperbacks, New Delhi 2001 309 20.0
784 Gita.784 294.592 4 The teaching of the Gita M.K.Gandhi Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1962 100 2.0
785 Gita.785 294.592 4 Discourses on the Gita M.K.Gandhi Nava jeevan Pub.House,Ahmadabad 1993 74 3.0
786 Gita.786 294.592 4 Bhagavadgita C.Rajagopalachari Hindustan Times Ltd., Delhi 1935 116 0.5
787 Gita.787 294.592 4 Bhagavadgita C.Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1978 128 4.0
788 Gita.788 294.592 4 Bhagavadgita C.Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1967 128 2.5
789 Gita.789 294.592 4 Holy Bhagavadgita Abu Babaji 105 2.0
790 Gita.790 294.592 4 The Gita and Indian Culture H.H. Jayachamaraja vadiar Orient Longmans,New Delhi 1963 68 2.0
791 Gita.791 294.592 4 Introduction to the Bhagavadgita V.K.Ramanujacharya Thesophical Pub.House, Madras 1922 254 1.0
792 Gita.792 294.592 4 Srimad Bhagavad Gita with Sadhana Vyakhya S.Subbarao Gita Pracharaka Sangh.Secunderabad 1957 322 2.0
793 Gita.793 294.592 4 The Gita way of life K.G.Warty Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1971 241 3.0
794 Gita.794 294.592 4 The Art of Life in The Bhagavad Gita H.V. Divatia Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1970 155 2.5
795 Gita.795 294.592 4 The Art of Life in The Bhagavad Gita H.V. Divatia Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1960 179 2.0
796 Gita.796 294.592 4 Srimad Bhagavadgita M.K.Venkata raman Gita Prachara Mandali, Pochampadu 151 5.0
797 Gita.797 294.592 4 Srimad Bhagavadgita - manava karthavyam Sri Krishnananda Ashrama Gita prachara Sangham,Dilshuknagar 1973 125 4.0
798 Gita.798 294.592 4 Comendium of Bhagavadgita,Part.2 Narendra Ananda Saraswathi Hindu Vignana Prachara Samithi, Vijayawada 1950 200 4.0
799 Gita.799 294.592 4 Comendium of Bhagavadgita,Part.3 Narendra Ananda Saraswathi Hindu Vignana Prachara Samithi, Vijayawada 1953 113 4.0
800 Gita.800 294.592 4 Introduction to Bhagavadgita Bhakti vedanta swami Prabhupada The Bhakti vedanta Book Trust 2006 52 10.0
801 Gita.801 294.592 4 Introduction to Bhagavadgita Bhakti vedanta swami Prabhupada The Bhakti vedanta Book Trust 2004 52 12.0
802 Gita.802 294.592 4 Thoughts on the Gita Swamy Vivekananda Advaitha Ashrama, Calcutta 2007 80 12.0
803 Gita.803 294.592 4 Thoughts on the Gita Swamy Vivekananda Advaitha Ashrama, Calcutta 1970 84 3.0
804 Gita.804 294.592 4 The Song Celestial Bhagavadgita Sir Edwin Arnold Jaico publishing house, Bombay 1957 92 1.3
805 Gita.805 294.592 4 The Song Celestial Bhagavadgita Sir Edwin Arnold Rajendra Publishing house, Bombay 1989 139 70.0
806 Gita.806 294.592 4 The Song Celestial Bhagavadgita Sir Edwin Arnold T.T.D., Tirupathi 98 2.0
807 Gita.807 294.592 4 The Bhagavad Gita P. Lal Orient Paperbacks, 1965 107 8.0
808 Gita.808 294.592 4 Bhagavad Gita Swamy Prabhavananda Christopher Isherwood A Mentar book 1972 143 35.0
809 Gita.809 294.592 4 Bhagavad Gita Swamy Prabhavananda Christopher Isherwood A Mentar book 1963 143 2.0
810 Gita.810 294.592 4 Song Celestial Nerella Laxmana rao Author, Vijayawada 1999 89 40.0
811 Gita.811 294.592 4 The Bhagavad Gita Juan Mascaro Penguin Books 1982 121 30.0
812 Gita.812 294.592 4 The Bhagavad Gita Juan Mascaro Penguin Books 1982 128 30.0
813 Gita.813 294.592 4 Sermon Supernal Kumar Kishore Mohanty Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1977 124 6.0
814 Gita.814 294.592 4 Sermon Supernal Kumar Kishore Mohanty Bharatiya Vidya Bhavan 1977 124 6.0
815 Gita.815 294.592 4 Gita at a glance Chinmayananda The Tyagi, Bangalore 1955 108 6.0
816 Gita.816 294.592 4 Gita at a glance Chinmayananda The Tyagi, Bangalore 1955 120 6.0
817 Gita.817 294.592 4 Glory of Gita Chinmayananda Chinmaya Yuva Kendra,Chennai 16 1.0
818 Gita.818 294.592 4 Practical Bhagavadgita for Modern men N.Venkateswararao Management Edn.Services, Hyd. 1981 224 30.0
819 Gita.819 294.592 4 The world song M.V.V.K.Rangachari Author, Kakinada 1954 103 1.0
820 Gita.820 294.592 4 Gita - an Essence Sugunamani Mallalpragada Author, Visakhapatnam 1999 73 20.0
821 Gita.821 294.592 4 Snake and ladder M.Lakshmikumari Vivekananda Kendra Patrika 1994 135 15.0
822 Gita.822 294.592 4 The Bhagavad Geeta Chillara Subramanyam Srikrishna Gita Mandir committee,Manchiryal 2002 134 20.0
823 Gita.823 294.592 4 An introduction to the study of Gita Ranganathananda Advaitha Ashrama, Calcutta 1991 69 7.0
824 Gita.824 294.592 4 Lectures and Essays on the Bhagavadgita D.S.Sarma The MLJ press, Mylapore 1945 145 3.0
825 Gita.825 294.592 4 Gospel of the Gita Kapali Sastry The Sunday Times , Madras 92 6.0
826 Gita.826 294.592 4 The Bhagavadgita Chinmayananda Central Chinmaya mission Trust,Bom. 1991 134 10.0
827 Gita.827 294.592 4 All about Gita Harshananda Sri Ramakrisna Ashram, Bangalore 1991 51 3.0
828 Gita.828 294.592 4 Ramanuja on the Gita S.S.Raghavachar Advaitha Ashrama, Calcutta 1998 213 30.0
829 Gita.829 294.592 4 Bhagvadgita Vidya Ravindra Shree Book Centre, Mumbai 222 85.0
830 Gita.830 294.592 4 Bhagvadgita Swami Sivananda All India Press, Pondicherry 1981 211 38.0
831 Gita.831 294.592 4 Gita-Madhurya Swami Ramsukhdas Gita press, Gorakhpur 1998 140 5.0
832 Gita.832 294.592 4 Gita Darshanam Swamy Srikantananda Vivekananda Institute of Human Excellence, Hyd 2004 212 125.0
833 Gita.833 294.592 4 Gita For You And Me Badlu Ram Gupta Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1989 112 50.0
834 Gita.834 294.592 4 Lord Krishna Love Incarnate Monika Varma Vikas Publishing House, New Delhi 1978 226 20.0
835 Gita.835 294.592 4 The Bhagavad Gita J.A.B. Van Buitenen Element Books Limited 1997 102 100.0
836 Gita.836 294.592 4 Sreemad-Bhagawad-Geeta Swami Chinmayananda The Chinmaya Publication Trust, Madras 1961 323 25.0
837 Gita.837 294.592 4 Bhagavadgita Swami Gambhirananda Advaitha Ashrama, Calcutta 1995 826 100.0
838 Gita.838 294.592 4 The Responsible Leader G. Narayana Ahmadabad Management Association 2000 54 10.0
839 Gita.839 294.592 4 The Bhagavad Gita Gitapress Gorakhpur 1989 204 2.0
840 Gita.840 294.592 4 Srimad Bhagavad Gita Swamy Vivekananda Sri Ramakrishna math, Madras 1982 369 5.0
841 Gita.841 294.592 4 The Bhagavad Gita Alladi Mahadeva Sastry T.T.D., Tirupathi 1983 288 12.0
842 Gita.842 294.592 4 Quiz On The Bhagavad Gita Sri Satya sai books trust 32 8.0
843 Gita.843 294.592 4 The Bhagavad Gita Vanraj Bhatia Music Today 1996 127 50.0
844 Gita.844 294.592 4 108 Slokas for Daily maeditation Iskcon Temple 96 5.0
845 Gita.845 294.592 4 The Holy Geeta Swam Chinmayananda Central Chinmaya mission Trust,Bom. 1987 1133 30.0
846 Gita.846 294.592 4 Bhagavadgita as it is Bhaktivedanta swami Prabhupada Bhakthi vedanta Book Trust, Bombay 1982 981 25.0
847 Gita.847 294.592 4 The Geta Diary 1992 Shyam Sunder Maruthi Book Depot, Hyd 1992 365 15.0
848 Gita.848 294.592 4 The Geta Diary 1990 Shyam Sunder Maruthi Book Depot, Hyd 1990 365 15.0
849 गीता.849 294.592 4 गीता तत्वॉंक क्ल्याण क्ल्याण 1939 1072 100.0
850 गीता.850 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीता जायादयाल गोयंन्दका गीताप्रोस गोरंकपुर ... 1000 100.0
851 गीता.851 294.592 4 गीता माधुर्य स्वामि राससुखदास गीताप्रोस गोरंकपुर ... 183 10.0
852 गीता.852 294.592 4 गीता दैनन्दिनी ... गीताप्रोस गोरंकपुर 1982 352 10.0
853 गीता.853 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीता ... गीताप्रोस गोरंकपुर 1982 352 10.0
854 గీతా.854 294.592 4 గీతాబోధ (ద్విపద కావ్యము) గోపరాజు కోటిమల్ల వీరాంజనేయశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2009 124 30.0
855 గీతా.855 294.592 4 గీతానందం పింగళి పాండురంగారావు సాహితీ మంజరి, ఒంగోలు 2011 156 50.0
856 గీతా.856 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత యదార్థసందేశము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విద్యాలయము, విజయవాడ ... 140 5.0
857 గీతా.857 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పి. గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1981 320 20.0
858 గీతా.858 294.592 4 గీతోపన్యాసములు బ్రహ్మచారి గోపాల్ శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1964 723 5.0
859 గీతా.859 294.592 4 గీతాచంద్రిక వెనిగళ్ళ పూర్ణచంద్రరావు వెనిగళ్ళ గ్రంథమాల, రేపల్లె 1974 349 30.0
860 గీతా.860 294.592 4 గీతాచంద్రిక వెనిగళ్ళ పూర్ణచంద్రరావు వెనిగళ్ళ గ్రంథమాల, రేపల్లె 1974 349 30.0
861 గీతా.861 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత - శ్రీ గీతాజ్ఞానేశ్వరి అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1992 368 40.0
862 గీతా.862 294.592 4 మద్భగవద్గీత యథాతథము ఏ.సి. భక్తివేదాంతస్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్,ముంబై 2005 958 200.0
863 గీతా.863 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యర్క ప్రకాశికా అనువాదము బెల్లంకొండ రామరాయశాస్త్రి ... ... 611 80.0
864 గీతా.864 294.592 4 గీతా మాధుర్యము మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2007 200 12.0
865 గీతా.865 294.592 4 గీతారమణీయము తాడిమళ్ళ జగన్నాధస్వామి ... ... 38 2.0
866 గీతా.866 294.592 4 శ్రీ ప్రశ్నోత్తరీప్రవచనగీత సహజానందస్వామి సహజానంద గీతాశ్రమం, నంద్యాల 1963 860 8.0
867 గీతా.867 294.592 4 శ్రీకృష్ణామృతం ఉత్తరగీతాజ్ఞానసారం పోతల ఆదిత్యకుమారి గౌతమబుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యానకేంద్రం,హైదరాబాద్ 2010 139 125.0
868 గీతా.868 294.592 4 గీతావైభవము అన్నాప్రగడ ఆంజనేయశర్మ రచయిత, నరసరావుపేట 2014 56 20.0
869 గీతా.869 294.592 4 శ్రీకృష్ణబోధామృతసారము బాపట్ల హనుమంతరావు బాపట్ల వేంకట పార్థసారథి, చెరువు 2001 15 1.0
870 గీతా.870 294.592 4 Modern Bhagavad Gita Lanka Siva Rama Prasad Lanka Siva Rama Prasad 2015 254 300.0
871 గీతా.871 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతా సంకీర్తనమాల చావలి పేరమ్మ చావలి పేరమ్మ, తణుకు 1971 43 2.0
872 గీతా.872 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीत प्रगाशिका ... अधिदरभडंगानगरम् 1914 160 2.0
873 గీతా.873 294.592 4 श्रीमद् भगवग्दीता (मूल) ... गीताप्रोस गोरंकपुर 1974 223 5.0
874 గీతా.874 294.592 4 श्रीमद्भगवग्दीताराहस्य लोकमान्य बाल गंगधर तिलक नवजीवन प्रिंटिंग प्रेस, पुणें 1947 881 10.0
875 గీతా.875 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीता ... गीताप्रोस गोरंकपुर ... 424 15.0
876 గీతా.876 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीताभाष्याम् श्रीमच्छंकराचार्य पुण्यपत्तने अष्टेकर कंपनी ... 312 3.0
877 గీతా.877 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीता ... ... ... 300 100.0
878 గీతా.878 294.592 4 श्रीमद्भगवद्गीता जायादयाल गोयंन्दका गीताप्रोस गोरंकपुर ... 682 4.0
879 గీతా.879 294.592 4 श्रीमाद्भगवद्गीता (अष्टटीकोपेता) प्रसिध्दबच्चाशर्म चौखाम्बा संस्कृत प्रतिष्टान 2009 936 1,000.0
880 గీతా.880 294.592 4 श्रीमद्भगवत श्रीधरी टिका पाण्डेय रामतेज शास्त्री पण्डित-पुस्तकालय, वाराणासी ... 1200 100.0
881 భాగ.1 294.592 5 శ్రీమహా భాగవతము సం.1 బమ్మెర పోతన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1964 303 5.0
882 భాగ.2 294.592 5 శ్రీమహా భాగవతము సం.2 బమ్మెర పోతన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1964 348 5.0
883 భాగ.3 294.592 5 శ్రీమహా భాగవతము సం.3 బమ్మెర పోతన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1964 298 5.0
884 భాగ.4 294.592 5 శ్రీమహా భాగవతము సం.4 బమ్మెర పోతన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1964 490 5.0
885 భాగ.5 294.592 5 శ్రీమహా భాగవతము సం.1 బమ్మెర పోతన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 652 37.5
886 భాగ.6 294.592 5 శ్రీమహా భాగవతము సం.2 బమ్మెర పోతన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 788 37.5
887 భాగ.7 294.592 5 శ్రీకృష్ణ భాగవతము ప్రథమ భాగం శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1997 599 45.0
888 భాగ.8 294.592 5 శ్రీకృష్ణ భాగవతము ద్వితీయ భాగం శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1997 782 58.0
889 భాగ.9 294.592 5 శ్రీమద్భాగవత మణిహారము దర్భా వేంకటరమణ నటరాజ ప్రభాకర్ రచయిత, రాజమహేంద్రవరం 1981 1000 55.0
890 భాగ.10 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము 1-7 బమ్మెర పోతన వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1922 560 30.0
891 భాగ.11 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము 8 - 12 బమ్మెర పోతన వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1922 538 32.0
892 భాగ.12 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం భాగవతం మొదటి భాగం, 1-5 స్కంధాలు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1949 598 100.0
893 భాగ.13 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం భాగవతం మొదటి 8-12 స్కంధాలు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1949 593 100.0
894 భాగ.14 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 318 30.0
895 భాగ.15 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ద్వితీయ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1986 188 15.0
896 భాగ.16 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం. తృతీయ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1981 424 15.0
897 భాగ.17 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం చతుర్థ, పంచమ, షష్ఠ స్కంధాలు వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1996 934 150.0
898 భాగ.18 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1981 335 40.0
899 భాగ.19 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం షష్ఠ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1982 335 40.0
900 భాగ.20 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం7వ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1982 304 40.0
901 భాగ.21 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం అష్టమ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1982 335 40.0
902 భాగ.22 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం నవమ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 324 40.0
903 భాగ.23 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం దశమ స్కంధమ-1 వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 568 50.0
904 భాగ.24 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం దశమ స్కంధము-2 వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1982 488 50.0
905 భాగ.25 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం దశమ స్కంధము-3 వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 551 50.0
906 భాగ.26 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ఏకాదశ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 480 15.0
907 భాగ.27 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ఏకాదశ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 480 15.0
908 భాగ.28 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ద్వాదశ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1982 178 15.0
909 భాగ.29 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం ద్వాదశ స్కంధము వేదవ్యాస మహర్షి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1984 178 15.0
910 భాగ.30 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము ప్రథమ భాగం స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం,ధవళేశ్వరం 1992 540 100.0
911 భాగ.31 294.592 5 చైతన్య భాగవతము ప్రథమ భాగం స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం,ధవళేశ్వరం 1996 506 125.0
912 భాగ.32 294.592 5 చైతన్య భాగవతము ద్వితీయ భాగం స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం,ధవళేశ్వరం 1996 489 125.0
913 భాగ.33 294.592 5 పోతన భాగవతము ప్రథమ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1982 279 8.0
914 భాగ.34 294.592 5 పోతన భాగవతము ద్వితీయ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1991 151 7.0
915 భాగ.35 294.592 5 పోతన భాగవతము తృతీయ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1992 216 15.0
916 భాగ.36 294.592 5 పోతన భాగవతము తృతీయ, ద్వితీయ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1986 252 6.4
917 భాగ.37 294.592 5 పోతన భాగవతము చతుర్థ స్కంధం-1 జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1998 206 14.0
918 భాగ.38 294.592 5 పోతన భాగవతము చతుర్థ స్కంధం-2 జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1998 215 15.0
919 భాగ.39 294.592 5 పోతన భాగవతము పంచమ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1998 204 14.0
920 భాగ.40 294.592 5 పోతన భాగవతము షష్ఠ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1998 271 17.0
921 భాగ.41 294.592 5 పోతన భాగవతము సప్తమ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1988 235 6.5
922 భాగ.42 294.592 5 పోతన భాగవతము అష్టమ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1998 284 18.0
923 భాగ.43 294.592 5 పోతన భాగవతము నవమ స్కంధము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1998 269 18.0
924 భాగ.44 294.592 5 పోతన భాగవతము దశమస్కంధం ప్రథమ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1990 276 10.0
925 భాగ.45 294.592 5 పోతన భాగవతము దశమస్కంధం, ద్వితీయ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1991 212 10.0
926 భాగ.46 294.592 5 పోతన భాగవతము దశమస్కంధం, చతుర్థ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1992 199 14.0
927 భాగ.47 294.592 5 పోతన భాగవతము దశమస్కంధం, తృతీయ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1991 221 14.0
928 భాగ.48 294.592 5 పోతన భాగవతము దశమస్కంధం, పంచమ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1992 298 17.0
929 భాగ.49 294.592 5 పోతన భాగవతము ఏకాదశ ద్వాదశ స్కంధం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్ర్రి తి.తి.దే. 1992 134 13.0
930 భాగ.50 294.592 5 శ్రీ ఏకనాధ భాగవతం మొదటి భాగం ఏకనాథ మహారాజు ద్వారకామాయి సేవా బృందం,హైదరాబాద్ 1999 821 400.0
931 భాగ.51 294.592 5 శ్రీ ఏకనాధ భాగవతం రెండవ భాగం ఏకనాథ మహారాజు ద్వారకామాయి సేవా బృందం,హైదరాబాద్ 1999 791 380.0
932 భాగ.52 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము (పురాణ కథా స్రవంతి) ఖరిడేహాల్ వేంకటరావు జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం,గుంటూరు 1999 596 350.0
933 భాగ.53 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతము (వచనకావ్యం) బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతి బుక్ డిపో,మద్రాస్ 1987 969 110.0
934 భాగ.54 294.592 5 మహాభాగవతం మొదటి భాగం నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లిషర్స్, చిత్తూరు 1982 328 15.0
935 భాగ.55 294.592 5 మహాభాగవతం రెండవ భాగం నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లిషర్స్, చిత్తూరు 1982 216 10.0
936 భాగ.56 294.592 5 మహాభాగవతం మూడవ భాగం నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లిషర్స్, చిత్తూరు 1983 208 10.0
937 భాగ.57 294.592 5 పోతన భాగవతం -1 ముసునూరు శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 166 75.0
938 భాగ.58 294.592 5 పోతన భాగవతం -2 ముసునూరు శివరామకృష్ణారావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2005 183 75.0
939 భాగ.59 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము ప్రథమ, ద్వితీయ భా. కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 276 150.0
940 భాగ.60 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము తృతీయ, చతుర్థ భా. కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 277-626 150.0
941 భాగ.61 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ, పంచమ భా. కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 627-1009 150.0
942 భాగ.62 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము షష్ఠ, సప్తమ భా. కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 1011-1357 150.0
943 భాగ.63 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము అష్టమ, నవమ భా. కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 1360-1632 150.0
944 భాగ.64 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము దశమ స్కంధము కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 1633-2023 150.0
945 భాగ.65 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము దశమ స్కంధము కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 2023-2346 150.0
946 భాగ.66 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము ఏకాదశ, ద్వాదశ భా. కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సర్వారాయ ధా.వి.ట్రస్ట్,కాకినాడ 2010 2347-2739 150.0
947 భాగ.67 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ పురాణపండ రామమూర్తి రచయిత, భీమవరం 1976 384 10.0
948 భాగ.68 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతము ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ పురాణపండ రామమూర్తి రచయిత, భీమవరం 1976 386 10.0
949 భాగ.69 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతం (మొదటి భాగం) ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 2001 71 10.0
950 భాగ.70 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమ్ ద్వితీయ సంపుటం వేదవ్యాస మహర్షి నారయణభట్ల కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి, హైదరాబాద్ ... 816 20.0
951 భాగ.71 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతము ప్రసిద్ధఘట్టములు భక్త పోతన శివజ్యోతి ప్రచురణ, గుంటూరు 1995 449 100.0
952 భాగ.72 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము, 1,2,3 బమ్మెర పోతన వేంకట్రామా అండ్ కో,విజయవాడ 1948 464 15.0
953 భాగ.73 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతం,7,8,9 బమ్మెర పోతన వేంకట్రామా అండ్ కో, విజయవాడ 1948 411 15.0
954 భాగ.74 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతం,7,8,9 బమ్మెర పోతన వేంకట్రామా అండ్ కో, విజయవాడ 1948 411 15.0
955 భాగ.75 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతం,10,11,12 బమ్మెర పోతన వేంకట్రామా అండ్ కో, విజయవాడ 1961 648 5.0
956 భాగ.76 294.592 5 దొడ్డ భాగవతం.1,2,3,4 దొడ్ల వెంకటరామరెడ్డి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1953 599 17.0
957 భాగ.77 294.592 5 దొడ్డ భాగవతం.1,2,3,4 దొడ్ల వెంకటరామరెడ్డి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1953 599 17.0
958 భాగ.78 294.592 5 దొడ్డ భాగవతం.10-12 దొడ్ల వెంకటరామరెడ్డి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1954 692 20.0
959 భాగ.79 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 147 0.5
960 భాగ.80 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము ప్రథమ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1928 110 0.5
961 భాగ.81 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము ద్వితీయ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 96 0.5
962 భాగ.82 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము తృతీయ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 285 1.0
963 భాగ.83 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము చతుర్ధ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 286 1.0
964 భాగ.84 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము పంచమ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 141 0.5
965 భాగ.85 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము షష్ఠ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 171 1.0
966 భాగ.86 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము సప్తమ స్కం. బమ్మెర పోతన తెనాలి ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 410 2.0
967 భాగ.87 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము నవమ స్కం. బమ్మెర పోతన రామకృష్ణ ప్రింటింగ్ వర్క్స్, తెనాలి 1929 177 1.0
968 భాగ.88 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము దశమ స్కం. బమ్మెర పోతన రామకృష్ణ ప్రింటింగ్ వర్క్స్, తెనాలి 1929 406 2.0
969 భాగ.89 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము దశమ స్కం. బమ్మెర పోతన రామకృష్ణ ప్రింటింగ్ వర్క్స్, తెనాలి 1929 335 2.0
970 భాగ.90 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము ఏకాదశ, ద్వాదశ బమ్మెర పోతన లలిత ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1929 85 0.5
971 భాగ.91 294.592 5 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము నవమ స్కం. బమ్మెర పోతన శ్రీ వాణీ నికేతనం, బెజవాడ 1929 141 1.5
972 భాగ.92 294.592 5 భాగవతప్రభ(కళ్యాణ కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య మాష్టరు యోగ మిత్రమండలి, జాగర్లమూడి 1986 200 15.0
973 భాగ.93 294.592 5 భాగవతప్రభ(అవతర కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య మాష్టరు యోగ మిత్రమండలి, జాగర్లమూడి 1987 217 10.0
974 భాగ.94 294.592 5 భాగవతప్రభ(అవతరణ కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని ... 156 50.0
975 భాగ.95 294.592 5 భాగవతప్రభ(రాచలీల కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 1989 226 20.0
976 భాగ.96 294.592 5 భాగవతప్రభ(రాసలీల కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 2009 183 50.0
977 భాగ.97 294.592 5 ఆంధ్ర భాగవత సంగ్రహము ప్రథమ స్కంధము ... ... ... 354 20.00
978 భాగ.98 294.592 5 భాగవతప్రభ(ఆహ్లాద కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 2009 272 100.0
979 భాగ.99 294.592 5 భాగవతప్రభ(మోక్షణ కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 1993 199 20.0
980 భాగ.100 294.592 5 భాగవతప్రభ(మోక్షణ కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 2009 168 50.0
981 భాగ.101 294.592 5 భాగవతప్రభ(విశ్వజిత్ కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 1994 192 20.0
982 భాగ.102 294.592 5 భాగవతప్రభ(విశ్వజిత్ కిరణం) కొత్త రామకోటయ్య కొత్త సూర్యనారాయణ, చినకాకాని 2009 170 50.0
983 భాగ.103 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణమ్ సప్తమస్కన్ధః చదలువాడ జయరామశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2005 260 100.0
984 భాగ.104 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణమ్ అష్టమస్కన్ధః చదలువాడ జయరామశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2007 280 125.0
985 భాగ.105 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమణిహారము ప్రథమ ధర్భావెంకటరమణ నటరాజ ప్రభాకర్ రచయిత, రాజమహేంద్రవరం 1981 472 20.0
986 భాగ.106 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమణిహారము ధర్భావెంకటరమణ నటరాజ ప్రభాకర్ రచయిత, రాజమహేంద్రవరం 1982 50 3.0
987 భాగ.107 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రగేయమహాభాగవతము మాదిరాజు లక్ష్మీనరసింహా నటరాజ పబ్లికేషన్స్, విజయడ 478 400.0
988 భాగ.108 294.592 5 శ్రీమత్‌భాగవత సామ్రాజ్యము యల్లమరాజు శ్రీనివాసరవు రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1988 460 300.0
989 భాగ.109 294.592 5 శ్రీమత్‌భాగవత సామ్రాజ్యము యల్లమరాజు శ్రీనివాసరవు రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1988 502 300.0
990 భాగ.110 294.592 5 మహాభాగవతం స్వామి కృష్ణదాస్‌జి తి.తి.దే. 1984 600 120.0
991 భాగ.111 294.592 5 రాజాజీ మెచ్చిన భాగవతం రెంటాల గోపాలకృష్ణ వ్యాసభారతి ప్రచురాణాలయం, హైదరాబాద్ 1993 318 35.0
992 భాగ.112 294.592 5 శ్రీమన్మహాభాగవతం(వచనం) బమ్మెర పోతన గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1997 309 40.0
993 భాగ.113 294.592 5 మహాభాగవతం (వచనం) కాజ కృష్ణాచార్యులు ... ... 600 80.0
994 భాగ.114 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతం ప్రథమ భాగం యామిజాల పద్మనాభస్వామి త్రీవేణి పబ్లిషర్ష్, పి.లిమిటెడ్, మచీలిపట్టణం 1983 526 40.0
995 భాగ.115 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతం ద్వితీయ భాగం యామిజాల పద్మనాభస్వామి త్రీవేణి పబ్లిషర్ష్, పి.లిమిటెడ్, మచీలిపట్నం 1983 620 50.0
996 భాగ.116 294.592 5 శ్రీమహాభాగవతం తృతీయ భాగం యామిజాల పద్మనాభస్వామి త్రీవేణి పబ్లిషర్ష్, పి.లిమిటెడ్, మచీలిపట్నం 1984 414 45.0
997 భాగ.117 294.592 5 శ్రీమాద్భాగవతమహాపురాణమ్ అష్టమస్కన్ధః చదలువాడ జయరామశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2007 280 125.0
998 భాగ.118 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము(వచనం) 10-12.భా. శతఘంటము వేంకటరంగశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై ... 460 100.0
999 భాగ.119 294.592 5 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము(వచనం) 1-4.భా. శతఘంటము వేంకటరంగశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1954 362 45.0
1000 భాగ.120 294.592 5 శ్రీమద్భాగవతమ్ ప్రథమ సంపుటము శ్రీధరాచార్యవాఖ్య వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1941 964 30.0