వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -87

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
52001 వివేకానంద.5 లేవండి, మేల్కొనండి ఐదవ సంపుటం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 440 300.00
52002 వివేకానంద.6 లేవండి, మేల్కొనండి ఆరవ సంపుటం ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 383 300.00
52003 వివేకానంద.7 లేవండి, మేల్కొనండి ఏడవ సంపుటం ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 392 300.00
52004 వివేకానంద.8 లేవండి, మేల్కొనండి ఎనిమిదవ సంపుటం ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 374 300.00
52005 వివేకానంద.9 లేవండి, మేల్కొనండి తొమ్మిదవ సంపుటం ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 421 300.00
52006 వివేకానంద.10 లేవండి, మేల్కొనండి పదవ సంపుటం ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 456 300.00
52007 వివేకానంద.11 స్వామి వివేకానంద సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ మొదటి సంపుటం స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 569 60.00
52008 వివేకానంద.12 స్వామి వివేకానంద సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ రెండవ సంపుటం స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 508 60.00
52009 వివేకానంద.13 సోదర సోదరీమణులారా వివేకానంద సాహిత్య సంకలనం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1996 655 55.00
52010 వివేకానంద.14 విజ్ఞానగీత ద్వితీయ సచ్చిదానందమూర్తి రమా నిలయం, రేపల్లె 2002 227 100.00
52011 వివేకానంద.15 శ్రీవివేకభారతము భారతం శ్రీమన్నారాయణ రచయిత, తాడేపల్లిగూడెం 2010 189 100.00
52012 వివేకానంద.16 నా ఆత్మ కథ స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 385 45.00
52013 వివేకానంద.17 స్వామి వివేకానంద జీవితం సందేశం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 143 5.00
52014 వివేకానంద.18 The Complete Works of Swami Vivekananda స్వామి వివేకానంద Advaita Ashrama, Kolkata 2007 570 30.00
52015 వివేకానంద.19 The Story of the Vivekananda Rock Memorial Shri Eknath Ranade The 25th Year of the Rock Memorial, Kanyakumari 1995 159 36.00
52016 వివేకానంద.20 Vivekananda The Great Spiritual Teacher Advaita Ashrama, Kolkata 587 190.00
52017 వివేకానంద.21 The Life of Swami Vivekananda Vol. 2 Advaita Ashrama, Kolkata 1981 696 100.00
52018 వివేకానంద.22 స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తి రోజుకో సూక్తి ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2012 383 30.00
52019 వివేకానంద.23 జాగృతి స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 126 80.00
52020 వివేకానంద.24 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1977 248 4.40
52021 వివేకానంద.25 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1966 432 5.00
52022 వివేకానంద.26 Swami Vivekananda The Friend of all The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 2004 75 4.00
52023 వివేకానంద.27 Swami Vivekananda The Hindu Cyclone M.S. Ramulu & Co 29 2.00
52024 వివేకానంద.28 A Study of Religion Swami Vivekananda Ramakrishna Math, Madras 1946 151 1.50
52025 వివేకానంద.29 The East and the West Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1944 103 1.00
52026 వివేకానంద.30 Swami Vivekananda's Addresses Advaita Ashrama, Kolkata 1993 55 2.00
52027 వివేకానంద.31 Chicago Addresses Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1980 49 1.50
52028 వివేకానంద.32 Vivekananda His Call to the Nation Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1995 102 6.00
52029 వివేకానంద.33 Vivekananda Speaks to you Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1977 65 1.00
52030 వివేకానంద.34 Bhakti Yoga Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1978 113 3.00
52031 వివేకానంద.35 Talks with Swami Vivekananda Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 2009 500 60.00
52032 వివేకానంద.36 ప్రబోధరత్నాకరము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 1989 215 14.00
52033 వివేకానంద.37 వివేకానంద సింహనాదము 1వ భాగము ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీ కాళహస్తి 1990 80 4.00
52034 వివేకానంద.38 సందేశ తరంగిణి మొదటి భాగం ... శ్రీరామకృష్ణ మఠం,చెన్నై 1995 231 16.00
52035 వివేకానంద.39 భారతీయ మహిళ స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం,చెన్నై 1993 87 8.00
52036 వివేకానంద.40 హిందూమతము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1995 168 12.00
52037 వివేకానంద.41 ముముక్షు మార్గము స్వామి స్వాత్మానంద శ్రీ రామకృష్ణ వివేకానంద భావప్రచార పరిషత్ 2000 368 40.00
52038 వివేకానంద.42 నా ఐరోపా యాత్ర స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2005 120 20.00
52039 వివేకానంద.43 భారత యువజనులారా స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 188 25.00
52040 వివేకానంద.44 భారతీయ మహిళ స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 78 15.00
52041 వివేకానంద.45 అనుష్ఠాన వేదాంతం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 84 15.00
52042 వివేకానంద.46 దేశాన్ని పునర్నిర్మించండి స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1991 75 8.00
52043 వివేకానంద.47 కులము సంస్కృతి సామ్యవాదము స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1988 116 9.00
52044 వివేకానంద.48 వివేకసూర్యోదయము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1946 146 0.50
52045 వివేకానంద.49 భారతదేశం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2008 91 15.00
52046 వివేకానంద.50 ప్రాచ్యం పాశ్చాత్యం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 115 20.00
52047 వివేకానంద.51 స్వామి వివేకానంద ప్రసంగములు అంబటిపూడి సూర్యప్రసాద శర్మ రచయత, గుంటూరు ... 52 20.00
52048 వివేకానంద.52 భక్తితత్త్వము స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 84 15.00
52049 వివేకానంద.53 దేశాన్ని పునర్నిర్మించండి స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2008 50 10.00
52050 వివేకానంద.54 శ్రీ వివేకానంద సూక్తి సుధా సముద్రాల లక్ష్మణయ్య బొప్పన అరుణాదేవి, హైదరాబాద్ 2013 43 2.00
52051 వివేకానంద.55 పాతంజల యోగ సూత్రాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2002 143 20.00
52052 వివేకానంద.56 శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి మొదటి భాగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1956 234 1.50
52053 వివేకానంద.57 శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి రెండవ భాగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1995 226 14.00
52054 వివేకానంద.58 ప్రాచ్యము పాశ్చాత్యము స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1981 157 6.00
52055 వివేకానంద.59 కర్మయోగం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2004 109 15.00
52056 వివేకానంద.60 రాజయోగము స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1965 319 2.50
52057 వివేకానంద.61 జ్ఞాన యోగము కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1981 480 13.00
52058 వివేకానంద.62 భక్తి యోగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1974 136 4.00
52059 వివేకానంద.63 భక్తి యోగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1983 136 5.00
52060 వివేకానంద.64 భక్తియోగోపన్యాసాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1996 84 12.00
52061 వివేకానంద.65 యువతా మేల్కోండి మీ శక్తిని తెలుసుకోండి, భారత జాతికి నా హితవు, వివేకానంద పిలుపు, నిజమైన వ్యక్తిత్వం అంటే, విద్యార్థులకు, ఏకాగ్రతా రహస్యం, సందేశ ప్రణాళిక, స్టిక్కర్ స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 2011 531 50.00
52062 వివేకానంద.66 విశ్వవిజేత వివేకానందస్వామి గురించి ఎవరేమన్నారు పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2014 44 6.00
52063 వివేకానంద.67 భారతదేశ భావిభాగ్యోదయం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1996 40 10.00
52064 వివేకానంద.68 సర్వతోముఖ వేదాంతం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1998 50 10.00
52065 వివేకానంద.69 మాయ భ్రాంతి స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 31 6.00
52066 వివేకానంద.70 మన ఇతిహాస కథలు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2006 24 12.00
52067 వివేకానంద.71 Life after Death స్వామి వివేకానంద Advaita Ashrama, Kolkata 2002 53 8.00
52068 వివేకానంద.72 మహాభారతం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1995 38 4.00
52069 వివేకానంద.73 భారతదేశ భావిభాగ్యోదయం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1996 40 4.00
52070 వివేకానంద.74 భారత జాతికి నా హితవు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2006 92 6.00
52071 వివేకానంద.75 అపరోక్షానుభూతి స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1995 34 3.00
52072 వివేకానంద.76 ఋషుల మవుదాం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1996 40 4.00
52073 వివేకానంద.77 స్వామి వివేకానంద జీవితం మహత్కార్యం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 210 5.00
52074 వివేకానంద.78 ప్రార్థనావళి స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మిషన్ ఆశ్రమ, విశాఖపట్నం 1961 86 2.00
52075 వివేకానంద.79 భారత జాతికి నా హితవు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1988 160 6.00
52076 వివేకానంద.80 యువకులకు వివేకానందుల పిలుపు బి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1990 63 2.50
52077 వివేకానంద.81 నవయుగ ఆదర్శమూర్తులు పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీరామకృష్ణ సేవాసమితి, గుంటూరు 2009 32 10.00
52078 వివేకానంద.82 నా జీవితం జీవితకార్యం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 2001 39 8.00
52079 వివేకానంద.83 షికాగో నగర ఉపన్యాసములు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 64 6.00
52080 వివేకానంద.84 షికాగో నగరోపన్యాసములు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1961 82 2.00
52081 వివేకానంద.85 ప్రశ్నోత్తరాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1995 48 5.00
52082 వివేకానంద.86 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 1 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1994 543 22.00
52083 వివేకానంద.87 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 2 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1994 535 22.00
52084 వివేకానంద.88 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 3 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1994 557 22.00
52085 వివేకానంద.89 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 4 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1978 534 22.00
52086 వివేకానంద.90 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 5 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1979 554 22.00
52087 వివేకానంద.91 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 6 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1978 535 22.00
52088 వివేకానంద.92 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 7 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1979 546 22.00
52089 వివేకానంద.93 The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 8 Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1977 558 22.00
52090 వివేకానంద.94 Nivedita of India The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 2007 98 5.00
52091 వివేకానంద.95 Lectures From Colombo to Almora Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 2002 437 35.00
52092 వివేకానంద.96 శ్రీ శారదాదేవి స్వామి శ్రీకాంతానంద వివేకానంద ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ ఎక్సలెన్స్ 2001 154 10.00
52093 వివేకానంద.97 శ్రీ శారదా వైభవం స్వామి శశికాంతానంద ... 2013 32 2.00
52094 వివేకానంద.98 శ్రీ శారదా పుష్పమాలా దశషోడశీ విష్ణుభట్ల శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల ... 40 10.00
52095 వివేకానంద.99 శ్రీ శారదా దేవి స్వామి శ్రీకాంతానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 175 10.00
52096 వివేకానంద.100 మన శారదామాయి అనుభవానంద స్వామి శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1987 128 6.00
52097 వివేకానంద.101 దివ్యజనని శ్రీ శారదాదేవి తపస్యానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1994 130 5.00
52098 వివేకానంద.102 శ్రీ శారదామాత శారదా మఠం ... రామకృష్ణ శారదా మిషన్, గుంటూరు 2003 72 5.00
52099 వివేకానంద.103 శ్రీ శారదా వైభవం ... రామకృష్ణ మిషన్, విజయవాడ 2003 16 2.00
52100 వివేకానంద.104 శ్రీ శారదాదేవి వచనామృతం స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 504 60.00
52101 వివేకానంద.105 ఆదర్శ మాతృమూర్తి బొప్పన అరుణాదేవి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 243 40.00
52102 వివేకానంద.106 శ్రీ శారదాదేవి వచనామృతం స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 504 60.00
52103 వివేకానంద.107 ప్రవ్రాజిక భారతీప్రాణ కమలా ఎస్. జయరావు రామకృష్ణ శారదా మిషన్, గుంటూరు 2004 294 50.00
52104 వివేకానంద.108 Selections from The Gospel of Sri Ramakrishna Mahendranath Gupta Sri Ramakrishna Math, Madras 1995 358 15.00
52105 వివేకానంద.109 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం రెండవ సంపుటం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2003 516 100.00
52106 వివేకానంద.110 దైవంతో సహజీవనం రెండవ సంపుటి స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2005 555 90.00
52107 వివేకానంద.111 శ్రీరామకృష్ణ నివేదనము వెలుదండ సత్యనారాయణ పరమహంస ప్రచురణలు 2004 22 15.00
52108 వివేకానంద.112 శ్రీ రామకృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ అపూర్వానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1986 286 15.00
52109 వివేకానంద.113 శ్రీ రామకృష్ణ కర్ణా (లీలా) మృతము మల్లేల గురవయ్య సౌమ్యశ్రీ ప్రచురణలు, మదనపల్లి 1986 94 11.50
52110 వివేకానంద.114 శ్రీరామకృష్ణ పూజా విధానం ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 174 20.00
52111 వివేకానంద.115 శ్రీరామకృష్ణోపనిషత్తు రాజగోపాలాచారి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2004 118 20.00
52112 వివేకానంద.116 మానసిక ఏకాగ్రత ఎందుకు ఎలా బి.బి. పండ అఖిల భారత వివేకానంద యువ మహామండలి 2002 40 2.00
52113 వివేకానంద.117 శ్రీ రామకృష్ణ లీలా సంకీర్తన ... శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 2009 182 20.00
52114 వివేకానంద.118 శ్రీరామకృష్ణ దివ్యవాణి చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2001 62 10.00
52115 వివేకానంద.119 శ్రీరామకృష్ణుల దివ్యస్పర్శ స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 88 10.00
52116 వివేకానంద.120 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస నీతి కథారత్నములు చిరంతనానందస్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 63 12.00
52117 వివేకానంద.121 Teachings of Sri Ramakrishna Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 1967 366 5.00
52118 వివేకానంద.122 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జీవిత సంగ్రహం చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2000 35 8.00
52119 వివేకానంద.123 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ్ గుప్త రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 508 25.00
52120 వివేకానంద.124 శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1981 496 12.00
52121 వివేకానంద.125 రామకృష్ణ మిషన్ తదాదర్శములు కార్యావళి కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1986 54 2.00
52122 వివేకానంద.126 గృహస్థులకు గురుదేవుల సందేశం కె.వి. రామగోపాల శర్మ శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2002 50 20.00
52123 వివేకానంద.127 Build Your Personality Swami Purushottamananda Ramakrishna Mission Ashrama, Belgaum 111 10.00
52124 వివేకానంద.128 జాతీయ సమైక్యత స్వామి వివేకానంద పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి అఖిల భారత వివేకానంద యువ మహామండలి ... 20 10.00
52125 వివేకానంద.129 శ్రీరామకృష్ణ ఆరాత్రికము మరియు శ్రీరామనామ సంకీర్తనము ... శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2006 60 10.00
52126 వివేకానంద.130 అర్చన స్వామి అక్షరాత్మానంద శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2008 99 10.00
52127 వివేకానంద.131 నిజమైన వ్యక్తిత్వం అంటే స్వామి శ్రీకాంతానంద వివేకానంద ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ ఎక్సలెన్స్ 2004 58 5.00
52128 వివేకానంద.132 సంఘం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2003 31 6.00
52129 వివేకానంద.133 ఆత్మ వికాసం రెంటాల జయదేవ రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 80 10.00
52130 వివేకానంద.134 బాలరామకృష్ణ మంతెన విశ్వనాథరాజు శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2009 32 10.00
52131 వివేకానంద.135 శ్రీరామకృష్ణ పూజ ... శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, గుంటూరు 2010 72 10.00
52132 వివేకానంద.136 శ్రీ రామకృష్ణ దర్శన్ ... శ్రీ రామకృష్ణ ఆశ్రమం, మైసూర్ ... 42 2.00
52133 వివేకానంద.137 Chicago Addresses Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Kolkata 2004 72 10.00
52134 వివేకానంద.138 Thus Spake Vivekananda Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1945 59 2.00
52135 వివేకానంద.139 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2003 40 5.00
52136 వివేకానంద.140 గురూపదేశములు చిరంతనానందస్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 151 10.00
52137 వివేకానంద.141 శ్రీ శారదా సూక్తినవనీతము ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2002 96 3.00
52138 వివేకానంద.142 శ్రీ శారదాదేవి అమృత వాక్కులు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 29 1.00
52139 వివేకానంద.143 మన వివేకానందుడు ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ ... 31 2.00
52140 వివేకానంద.144 నా మతము ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై .. 30 0.50
52141 వివేకానంద.145 శ్రీ వివేకానంద శంఖారావం ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2004 96 3.00
52142 వివేకానంద.146 శ్రీరామకృష్ణ ఉవాచ ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2004 96 3.00
52143 వివేకానంద.147 శ్రీ రామకృష్ణ అమృత వాక్కులు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2003 29 2.00
52144 వివేకానంద.148 స్వామి వివేకానంద అమృత వాక్కులు ... రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 32 1.00
52145 4206 रसगग्डंधर रहस्यम् मदनमोहनझा चोखम्बा संस्कृत सीवीज आपिस 1962 55 1.00
52146 4207 కావ్యాలంకార సంగ్రహము రామరాజభూషణుఁడు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1965 712 6.00
52147 4208 కావ్యాలఙ్కారః పుల్లెల శ్రీరామచంద్రః సురభారతీసమితి, హైదరాబాద్ 1979 216 20.00
52148 4209 కావ్యమీమాంసా పుల్లెల శ్రీరామచంద్రః రచయిత, హైదరాబాద్ 1979 340 15.00
52149 4210 కావ్య ప్రకాశము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రః సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1995 824 150.00
52150 4211 ఏకావలి విద్యాధర కవి అభినవభారతి, గుంటూరు ... 462 20.00
52151 4212 శృంగార ప్రకాశము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు 1970 314 20.00
52152 4213 వక్రోక్తిసారము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు ... 64 2.00
52153 4214 వ్యక్తి వివేక సంగ్రహము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు 1976 142 15.00
52154 4215 అప్పకవీయ భావప్రకాశిక రావూరి దొరసామిశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్సు, చెన్నై 1967 304 6.00
52155 4216 కావ్యాలంకార చూడామణి విన్నకోట పెద్దయమహాకవి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి బ్రదర్స్, చెన్నై 1936 136 1.00
52156 4217 ఆంధ్రభాషానుశాసనము మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీ శారదామకుట ముద్రణాలయము, విశాఖపట్నం 1940 314 1.50
52157 4218 ఆంధ్ర ధ్వన్యాలోకము ... ... ... 306 6.00
52158 4219 ఆంధ్ర ధ్వన్యాలోకము ప్రథమ భాగము పంతుల లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, విజయనగరము 1958 306 4.00
52159 4220 సరస్వతీ కంఠాభరణము ద్వితీయ సంపుటి టి. భాస్కరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 542 16.00
52160 4221 వాక్యపదీయము ప్రథమ భాగము భర్తృహరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 457 20.00
52161 4222 మహాభాష్య వివర్తము కరి రామానుజాచార్యులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 636 15.00
52162 4223 Tattvadipah Vol. II The Academy of Sanskrit Research 1990 130 22.00
52163 4224 Tattvadipah Vol. III The Academy of Sanskrit Research 1991 162 40.00
52164 4225 Tattvadipah Vol. II The Academy of Sanskrit Research 1989 112 20.00
52165 4226 Tattvadipah Vol. XV The Academy of Sanskrit Research 2009 144 240.00
52166 4227 Prajnalokah Vol. I The Academy of Sanskrit Research 1988 99 30.00
52167 4228 The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language William Dwight Whitney Mothilal Banarsidass Publishers, Delhi 2003 250 125.00
52168 4229 Sanskrit Manual Roderick S. Bucknell Mothilal Banarsidass Publishers, Delhi 2000 254 150.00
52169 4230 15 రోజుల్లో సంస్కృతం నేర్చుకుందాం ప్రఖ్యా లక్ష్మీ కనకదుర్గ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 120 30.00
52170 4231 మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, పొన్నూరు 2012 184 70.00
52171 4232 సంస్కృత బాల వ్యాకరణమ్ ములగాల సేతు మాధవస్వామి శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1969 54 10.00
52172 4233 సంస్కృత పాఠ్యమంజరీ కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి కల్యాణి గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 32 2.00
52173 4234 సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ ... సంస్కృత భారతీ, విజయవాడ ... 64 20.00
52174 4235 సంస్కృతవాక్య ప్రబోధము అన్నే కేశవార్యశాస్త్రి శ్రీమద్దయానంది వేదాను సంధాన సదనము, హైదరాబాద్ ... 64 0.50
52175 4236 Intermediate Sanskrit Text Under part II Chalamacharla Venkata Seshacharyulu 92 2.00
52176 4237 Second Book of Sanskrit Ramakrishna Gopal Bhandarkar Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 2001 295 75.00
52177 4238 Dhutupathah J.L. Shastri Mothilal Banarsidass Publishers, Delhi 1996 66 60.00
52178 4239 ధాతుముక్తావలి ఇనుపకుతిక శంకరశాస్త్రి ఇనుపకుతిక వీరరాఘవస్వామి, బాపట్ల ... 171 2.00
52179 4240 శబ్దరత్నావళి ... ... ... 250 2.00
52180 4241 అమరకోశము ప్రథమ కాండము చెన్నుభట్ల వేంకటకృష్ణశర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో.,చెన్నై 1983 90 4.00
52181 4242 అమరకోశము ప్రథమ కాండము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 94 0.10
52182 4243 తెనుఁగు వ్యాకరణ వికాసము ప్రథమ సంపుటి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తము శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1969 560 16.00
52183 4244 ఆంధ్ర చంద్రాలోకము ఎస్.ఎస్.సి. నరసింహాచార్యులు శ్రీ మద్భగవత్ రామానుజ వికాసకేంద్రం ... 35 2.00
52184 4245 ఆంధ్ర వ్యాకరణములు వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు ... 2007 137 80.00
52185 4246 వ్యాకరణ చంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 2012 104 30.00
52186 4247 వ్యాకరణ చింతామణి త్రిపురారిభట్ల వీర రాఘవస్వామి దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సన్సు, హైదరాబాద్ 1964 284 2.50
52187 4248 సరళ హిందీ తెలుగు వ్యాకరణము ప్రథమ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య చౌదరి ... 1935 165 2.00
52188 4249 సరళ హిందీ తెలుగు వ్యాకరణము యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య చౌదరి గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల 1994 120 18.00
52189 4250 ఛందస్సు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి బ్రదర్స్, చెన్నై 1962 28 2.00
52190 4251 విజయ జ్యోతి వ్యాకరణము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత ... 38 0.80
52191 4252 వ్యాకరణ సారము లంకా సీతారామశాస్త్రి రచయిత ... 63 2.00
52192 4253 ఆన్ధ్రశబ్దచిన్తామణి నన్నయభట్టారక వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 96 2.00
52193 4254 తెలుగు జీవుడు యస్వీ రచయిత 1968 61 2.00
52194 4255 తెలుగు వ్యాకరణము యం. విశ్వనాథరాజు నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ ... 144 25.00
52195 4256 హిందీ శిక్షక్ ముక్తినూతలపాటి హనుమంతరావు ... ... 76 1.00
52196 4257 హిందీ పరిచయ్ ... దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ 1997 32 2.00
52197 4258 వ్యాకరణ ప్రబోధిని జాజం సుబ్బారావు త్రిశక్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 108 12.00
52198 4259 కవిజనాశ్రయము ఛందశ్సాస్త్రము వేములవాడ భీమకవి ఆదిసరస్వతీ నిలయముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1917 87 20.00
52199 4260 అలంకారసూత్రము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 71 2.00
52200 4261 వర్ణన రత్నాకరము మొదటి సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 382 200.00
52201 4262 వర్ణన రత్నాకరము రెండవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 280 150.00
52202 4263 వర్ణనరత్నాకరము 1,2 భాగాలు దాసరి లక్ష్మణస్వామి రచయిత, పిఠాపురము 1927 608 20.00
52203 4264 వర్ణనరత్నాకరము 3, 4 భాగాలు దాసరి లక్ష్మణస్వామి రచయిత, పిఠాపురము 1927 597 20.00
52204 4265 తెలుగు వ్యాకరణాలపై సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాకరణాల ప్రభావం బేతవోలు రామబ్రహ్మం బేతవోలు రామబ్రహ్మం 1983 194 25.00
52205 4266 తెలుగు కావ్యాదర్శము అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ... 312 5.00
52206 4267 ఆంధ్ర లక్షణ రత్నాకరము చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 168 30.00
52207 4268 బాలవ్యాకరణము ... యం.యస్. శర్మ అండ్ కో., తెనాలి 1940 88 10.00
52208 4269 లక్షణసారసంగ్రహము చిత్రకవి పెద్దనార్యుడు ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ 1961 121 20.00
52209 4270 ఆంధ్ర సాహిత్య దర్పణము ప్రథమ భాగము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి బ్రదర్స్,చెన్నై 1968 138 20.00
52210 4271 సులక్షణ సారము బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1992 205 20.00
52211 చరిత్ర. 1 ప్రపంచనాగరకత చరిత్ర జేమ్సె ఎడ్గర్ స్వెయిన్, కె. సూర్యనారాయణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 845 45.25
52212 చరిత్ర. 2 ప్రపంచనాగరకత చరిత్ర జేమ్సె ఎడ్గర్ స్వెయిన్, కె. సూర్యనారాయణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 845 190.00
52213 చరిత్ర. 3 ప్రపంచ చరిత్ర క్రిస్ బ్రేజియర్, వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1991 60 20.00
52214 చరిత్ర. 4 ప్రపంచ చరిత్ర మొదటి భాగము జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, చింతా దీక్షితులు సంస్కృతి ప్రచురణ 1963 925 25.00
52215 చరిత్ర. 5 ప్రపంచ చరిత్ర రెండవ భాగము జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, చింతా దీక్షితులు సంస్కృతి ప్రచురణ 1963 896 12.50
52216 చరిత్ర. 6 ఇంటర్మీడియట్ ప్రపంచ చరిత్ర ప్రథమ భాగము యమ్. రాధాకృష్ణశర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 155 2.50
52217 చరిత్ర. 7 ఇంటర్మీడియట్ ప్రపంచ చరిత్ర ద్వితీయ భాగము యమ్. రాధాకృష్ణశర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 252 1.50
52218 చరిత్ర. 8 వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 161 60.00
52219 చరిత్ర. 9 ప్రపంచ రాజ్యాల సంగ్రహ చరిత్ర వేమూరి జగపతిరావు నవ్యరచనా మండలి, విజయవాడ 1966 392 6.00
52220 చరిత్ర. 10 ప్రపంచ చరిత్ర ఏడవ భాగము జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, చింతా దీక్షితులు సంస్కృతి ప్రచురణ ... 217 2.00
52221 చరిత్ర. 11 ప్రపంచాన్నే కుదిపివేసిన ఆ పదిరోజులు జాన్ రీడ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 311 10.00
52222 చరిత్ర. 12 మానవ నియతి కనకమేడల విజ్ఞాన సాహితి, చెన్నై 1957 264 1.50
52223 చరిత్ర. 13 జనులు మహాజనులు మహీధర జగన్మోహనరావు రచయిత 1965 568 20.00
52224 చరిత్ర. 14 ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర కె. బాలగోపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1986 171 10.00
52225 చరిత్ర. 15 ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర కె. బాలగోపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1986 150 32.00
52226 చరిత్ర. 16 బృహద్భారతము సి.వి. రామచంద్రరావు మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1984 132 25.00
52227 చరిత్ర. 17 ఆధునిక భారత చరిత్ర బిపిన్ చంద్ర, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2000 286 60.00
52228 చరిత్ర. 18 భారతదేశ చరిత్ర ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 112 25.00
52229 చరిత్ర. 19 భారతదేశ చరిత్ర ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 136 8.00
52230 చరిత్ర. 20 భారతదేశ కథ ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్, మద్దులూరి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 85 40.00
52231 చరిత్ర. 21 బాలలకు భారతదేశ చరిత్ర శీలాధర్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1966 250 10.00
52232 చరిత్ర. 22 భారతదర్శనము జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, బి.ఎస్. మూర్తి ఆదర్శగ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1958 688 12.00
52233 చరిత్ర. 23 భారతదర్శనము జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, బి.ఎస్. మూర్తి ఆదర్శగ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1964 686 12.00
52234 చరిత్ర. 24 భారతదేశ చరిత్ర చైతన్య ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 1995 248 30.00
52235 చరిత్ర. 25 భారతదేశం శ్రీపాద అమృత డాంగే విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 359 10.00
52236 చరిత్ర. 26 అభినవ భారత చరిత్ర తూములూరి శివరామయ్య శ్రీ దుర్గా మోడరన్ బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 111 2.00
52237 చరిత్ర. 27 భారతదేశము ఒక పర్యాలోకనము జార్జి కురియన్, వి. విద్యానాథ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1973 189 5.50
52238 చరిత్ర. 28 భారతదేశము ఒక పర్యాలోకనము జార్జి కురియన్, వి. విద్యానాథ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1973 189 5.50
52239 చరిత్ర. 29 ఏకప్రపంచము భారతదేశము డి. రామలింగం సమాచార, రేడియో మంత్రిత్వశాఖ ప్రచురణ 1962 66 0.75
52240 చరిత్ర. 30 భారత దర్శిని ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1965 259 3.00
52241 చరిత్ర. 31 మన ఇండియా మినూ మసాని, చింతా దీక్షితులు ఆక్స్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్, చెన్నై 1950 173 2.00
52242 చరిత్ర. 32 భారతదేశ సమైక్యత రాజేంద్ర ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1964 91 2.00
52243 చరిత్ర. 33 సమగ్ర భారత చరిత్ర జాతీయోద్యమం కె. కృష్ణారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 222 100.00
52244 చరిత్ర. 34 భారతదేశ చరిత్ర ప్రాచీన యుగం కె. కృష్ణారెడ్డి ఓరియంట్ లాఙ్మన్ లిమిటెడ్ 1993 286 80.00
52245 చరిత్ర. 35 భారతదేశ చరిత్ర మధ్యయుగం కె. కృష్ణారెడ్డి ఓరియంట్ లాఙ్మన్ లిమిటెడ్ 1993 356 90.00
52246 చరిత్ర. 36 భారతదేశ చరిత్ర ఆధునిక యుగం కె. కృష్ణారెడ్డి ఓరియంట్ లాఙ్మన్ లిమిటెడ్ 1993 326 115.00
52247 చరిత్ర. 37 ప్రాచీన భారత దేశంలో ప్రగతి సాంప్రదాయవాదం ఎస్.జి. సర్దేశాయ్, వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 254 35.00
52248 చరిత్ర. 38 భారత స్వతంత్ర పోరాటం బిపిన్ చంద్ర, రావెల సాంబశివరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 504 200.00
52249 చరిత్ర. 39 పదునెనిమిది వందల ఏబది ఏడు సురేంద్రనాథ్ సేన్, జె. మంగమ్మ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 2008 445 460.00
52250 చరిత్ర. 40 1857 తిరుగుబాటు పి. శ్రీరామశర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 130 10.00
52251 చరిత్ర. 41 విప్లవ భారతం కలపాల సూర్యప్రకాశరావు తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1981 434 30.00
52252 చరిత్ర. 42 భారత స్వాతంత్ర్య సమర చరిత్ర ముక్కామల నాగభూషణం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 320 120.00
52253 చరిత్ర. 43 స్వతంత్ర్య సమర జ్వాలలు శ్రీకాకత్‌కర్ నవయుగభారతి ప్రచురణలు, భాగ్యనగర్ 2001 224 80.00
52254 చరిత్ర. 44 భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్ర ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 870 20.00
52255 చరిత్ర. 45 భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర ప్రథమ భాగము తారాచంద్, భూపతి లక్ష్మీనారాయణరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 349 50.00
52256 చరిత్ర. 46 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర మూడవ భాగము మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1977 322 25.00
52257 చరిత్ర. 47 భారతీయ వారసత్వం సంస్కృతి సరోజినీ రేగాని తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 368 19.50
52258 చరిత్ర. 48 ఆంధ్రలో కేసులు శిక్షలు సి.వి. రాజగోపాలరావు ఆ పా చా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 404 300.00
52259 చరిత్ర. 49 వందేమాతరం శివరాం, ప్రసాదరాయ కులపతి నవయుగభారతి ప్రచురణలు, భాగ్యనగర్ 2005 190 70.00
52260 చరిత్ర. 50 వందేమాతర ఉద్యమానికి వందేళ్ళు శ్రీ దుర్గ వందేమాతర ఉద్యమ శతసంవత్సర ఉత్సవ సమితి 2005 56 5.00
52261 చరిత్ర. 51 వందేమాతరం శివరాము, ప్రసాదరాయకులపతి జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1975 207 8.00
52262 చరిత్ర. 52 భారతస్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర ... ... ... 449 25.00
52263 చరిత్ర. 53 భారతదేశపు శక్తి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం, బోడేపూడి ప్రసాదరావు రీమ్ పబ్లికేషన్స్, న్యూఢిల్లీ 2012 77 99.00
52264 చరిత్ర. 54 భారతజాతీయోద్యమ సంగ్రహ చరిత్ర మానికొండ సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1953 108 0.14
52265 చరిత్ర. 55 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కాటం రమేష్ స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర పరిశోధనా సంస్థ 1993 72 15.00
52266 చరిత్ర. 56 స్వాతంత్ర్య సమర చరిత్ర ముక్కామల నాగభూషణం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 369 50.00
52267 చరిత్ర. 57 భారత స్వాతంత్ర్య సాయుధ సమర చరిత్ర పడాల రామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 440 60.00
52268 చరిత్ర. 58 ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సమరానికి నూటయాభై సంవత్సరాలు జి. వెంకటేశ్వర్రావ్ భారతీయ శిక్షణ్ మండల్ ప్రచురణ, నెల్లూరు 2007 56 10.00
52269 చరిత్ర. 59 భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామము ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి రచయిత 1964 131 3.00
52270 చరిత్ర. 60 భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట సంగ్రహ చరిత్ర యం.పి. రావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 80 15.00
52271 చరిత్ర. 61 1857 మనం మరచిన మహాయుద్ధం ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 297 150.00
52272 చరిత్ర. 62 1857 పూర్వరంగములు దిగవల్లి వేంకట శివరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1957 284 2.75
52273 చరిత్ర. 63 1857 పడాల రామారావు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1960 335 1.50
52274 చరిత్ర. 64 1757 భారత స్వాతంత్ర్య సాయుధ సమర చరిత్ర మొదటి సంపుటి పడాల రామారావు ఆంధ్రశ్రీ ప్రచురణ 1967 171 5.00
52275 చరిత్ర. 65 భారతీయ చరిత్రలో ఆరు స్వర్ణ పత్రములు వినాయక దామోదర సావర్కర్ వీర సావర్కర్ వాఙ్మయ ప్రతిష్ఠాన్, భాగ్యనగరం 2002 475 250.00
52276 చరిత్ర. 66 భిన్నత్వంలో ఏకత్వం సయ్యద్ మహబూబ్ రచయిత, గుంటూరు 2010 64 30.00
52277 చరిత్ర. 67 భారతమ్మా నీ పయనం ఎటమ్మా మొదటి భాగం టి. మురళీ శంకర్ రచయిత 1998 175 25.00
52278 చరిత్ర. 68 భారత దేశము మొదటి భాగము లాలా లజపత్ రాయ్ సమాచార పౌర సంబంధ యాత్రికశాఖ ప్రచురణ ... 160 20.00
52279 చరిత్ర. 69 భారత జాతీయోద్యమం చరిత్రలో కొన్ని పుటలు నండూరి ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 103 3.50
52280 చరిత్ర. 70 స్వతంత్ర సమర జ్వాలలు ద్వితీయ భాగము నా.వి. కాకత్ కర్ జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1969 154 2.25
52281 చరిత్ర. 71 ఆధునిక భారతం అబ్దుల్ సలామ్ ... 1973 53 2.00
52282 చరిత్ర. 72 నూరేళ్ల క్రితం మహీధర రామమోహన్ రావు అవంతీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1957 177 1.50
52283 చరిత్ర. 73 మన మాతృభూమి మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1995 204 30.00
52284 చరిత్ర. 74 కాళరాత్రి హెచ్.వి. శేషాద్రి నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 438 15.00
52285 చరిత్ర. 75 ఇరవయ్యవ శతాబ్దాంతానికి భారతదేశం ఇలా వుండాలి తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య, విజయవాడ 1996 319 40.00
52286 చరిత్ర. 76 భారతదేశంలో విప్లవం సాధ్యమా సి. నరసింహారావు చైతన్య పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 175 2.00
52287 చరిత్ర. 77 భారత చరిత్ర కొన్ని గుణపాఠములు హుమయూన్ కబీర్, ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ గుప్తా బ్రదర్స్, విశాఖపట్నం 1963 83 0.95
52288 చరిత్ర. 78 అభినవ భారత చరిత్ర నడింపల్లి సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు ... 158 2.00
52289 చరిత్ర. 79 జాతీయ సమైక్యత ... ... 1962 35 2.00
52290 చరిత్ర. 80 ఆంధ్రక్రైస్తవులు భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామము టి.ఎస్. ప్రసాదరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 85 10.00
52291 చరిత్ర. 81 1857 ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2009 300 130.00
52292 చరిత్ర. 82 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2006 72 25.00
52293 చరిత్ర. 83 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఎంపవర్ ఇండియా ప్రెస్, న్యూఢిల్లీ 2012 70 30.00
52294 చరిత్ర. 84 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లిం ప్రజాపోరాటాలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ అజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లి 2003 162 50.00
52295 చరిత్ర. 85 మాతృభూమి సేవలో అసువులు బాసిన ముస్లిం త్యాగధనులు సయ్యద్ అమీర్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ 2013 78 20.00
52296 చరిత్ర. 86 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తక్షశిల ప్రచురణలు, మంగళగిరి 2003 35 10.00
52297 చరిత్ర. 87 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ 1999 31 5.00
52298 చరిత్ర. 88 భారతీయ సంస్కృతి వారసత్వము పులిచెర్ల సుబ్బారావు మారుతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 2001 452 62.50
52299 చరిత్ర. 89 1857 స్వరాజ్య సంగ్రామం స్వాతంత్ర్య వీరసావర్కార్, విజయ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 236 10.00
52300 చరిత్ర. 90 భారత సంవిధానము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ముద్రణాలయం, హైదరాబాద్ 1980 418 20.00
52301 చరిత్ర. 91 ఇండియాసంవిధానము ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ముద్రణాలయం, హైదరాబాద్ ... 407 50.00
52302 చరిత్ర. 92 భారత రాజ్యాంగము కాశీనాధుని పూర్ణ మల్లికార్జునుడు ది ఓరియన్‌ట్ పబ్లిషింగ్ కంపెని, తెనాలి 1973 432 20.00
52303 చరిత్ర. 93 ఆధునిక భారత చరిత్ర బిపిన్ చంద్ర, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1983 280 16.00
52304 చరిత్ర. 94 తరతరాల భారత చరిత్ర రొమిల్లా థాపర్, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1983 172 15.00
52305 చరిత్ర. 95 భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమము అల్లాడి వైదేహి కృష్ణమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1983 414 38.00
52306 చరిత్ర. 96 భారత స్వాతంత్ర్యానికి పోరాడిందెవరు హిరేన్ ముఖర్జీ కమ్యూనిస్టుపార్టీ ప్రచురణ 1984 57 5.00
52307 చరిత్ర. 97 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర కె. సాంబశివరావు టెక్నికల్ పబ్లిషర్సు, గుంటూరు ... 480 20.00
52308 చరిత్ర. 98 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లిం ప్రజాపోరాటాలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ అజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లి 2003 162 50.00
52309 చరిత్ర. 99 విప్లవయుగము గద్దె లింగయ్య ఆదర్శగ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1973 356 7.50
52310 చరిత్ర. 100 భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్ర ద్వితీయభాగం ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 398 30.00
52311 చరిత్ర. 101 సత్యాగ్రహ సమరచరిత్ర గుద్దేటి వీరసుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, గూడూరు 1956 332 25.00
52312 చరిత్ర. 102 భారత దేశ చరిత్ర ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 136 6.00
52313 చరిత్ర. 103 భారతీయ దర్శనం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ రాహుల్ సాహిత్య సదనం 1998 266 60.00
52314 చరిత్ర. 104 భారత దర్శనం పుప్పూరు రామాచార్యులు చైతన్య గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2003 68 25.00
52315 చరిత్ర. 105 వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 161 60.00
52316 చరిత్ర. 106 భారత దేశ ద్వితీయ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం భూపేంద్రనాథ్ దత్త మార్క్సిస్టు అధ్యయన వేదిక 1991 151 50.00
52317 చరిత్ర. 107 భారతదేశ చరిత్ర ... ... ... 198 25.00
52318 చరిత్ర. 108 భారత చరిత్ర పరిచయ వ్యాసాలు డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1987 216 12.00
52319 చరిత్ర. 109 బృహద్భారతము సి.వి. రామచంద్రరావు మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1984 132 25.00
52320 చరిత్ర. 110 అభినవ భారత చరిత్ర తూములూరి శివరామయ్య శ్రీ దుర్గా మోడరన్ బుక్ డిపో., బెజవాడ ... 111 2.00
52321 చరిత్ర. 111 ప్రపంచ చరిత్ర మొదటి భాగము చింతా దీక్షితులు సంస్కృతి ప్రచురణ ... 204 2.00
52322 చరిత్ర. 112 భారత కార్మికోద్యమ చరిత్ర సుకుమల్ సేన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1982 475 15.00
52323 చరిత్ర. 113 భారతదేశ చరిత్ర కె. సాంబశివరావు శ్రీ వేంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 348 35.00
52324 చరిత్ర. 114 భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్య ఘట్టాలు వి. రామకృష్ణారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 325 10.00
52325 చరిత్ర. 115 భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర అల్లాడి వైదేహి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 405 25.00
52326 చరిత్ర. 116 కాంగ్రెసు చరిత్ర భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య అఖిలభారత జాతీయమహాసభ, అలహాబాదు 1935 956 2.50
52327 చరిత్ర. 117 భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్ర ... కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంఘం, విజయవాడ 1984 911 116.00
52328 చరిత్ర. 118 భారత జాతీయ కాంగ్రెసు చరిత్ర రెండవ సంపుటం భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య ప్రభాత ప్రచురణ సమితి, విజయవాడ 1948 553 8.00
52329 చరిత్ర. 119 కాంగ్రెస్ చరిత్ర మొక్కపాటి నరసింహమూర్తి రచయిత, ఏలూరు ... 75 20.00
52330 చరిత్ర. 120 అరవై సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ ఏడిద కామేశ్వరరావు దేశికవితామండలి, బెజవాడ ... 68 2.00
52331 చరిత్ర. 121 ఈ కాంగ్రెసు తెలుగు జాతిని ఉద్ధరిస్తుందా యలమంచిలి శివాజీ ఉషశ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 56 2.00
52332 చరిత్ర. 122 కాంగ్రెసు షష్ఠిపూర్తి భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య జాతీయ జ్ఞానమందిరము, చెన్నై 1947 62 2.00
52333 చరిత్ర. 123 కాంగ్రెసు షష్ఠిపూర్తి భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య జాతీయ జ్ఞానమందిరము, చెన్నై 1947 62 2.00
52334 చరిత్ర. 124 నెహ్రూకు సమాధానం పి.సి. జోషీ ప్రజాశక్తి కార్యాలయం, విజయవాడ ... 20 0.20
52335 చరిత్ర. 125 కాంగ్రెస్ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం శృంగారపాటి ఆనంద బాబు ... ... 12 2.00
52336 చరిత్ర. 126 కాంగ్రెస్ ఆదర్శాలు రాజకీయ పరిజ్ఞానం ... కావేరి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 80 2.00
52337 చరిత్ర. 127 హరిజనసమస్య నండూరి వేంకట కృష్ణమాచార్యులు భారతీనికేతనము, కాకినాడ ... 366 6.00
52338 చరిత్ర. 128 ఆంధ్ర కాంగ్రెసు సంగ్రహ చరిత్ర గుడివాడ జయరాం రచయిత, గుంటూరు 1986 198 116.00
52339 చరిత్ర. 129 భారతదేశం శ్రీపాద అమృత డాంగే విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 292 8.00
52340 చరిత్ర. 130 జాతీయ స్వాతంత్ర్య సమరంలో ఆంధ్రుల ఉజ్జ్వల పాత్ర మాదల వీరభద్రరావు కల్చరల్ రినైజాన్స్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ 1986 322 50.00
52341 చరిత్ర. 131 భారత జాతీయ కాంగ్రెసు సంక్షిప్త చరిత్ర ... ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెసు సంఘం, హైదరాబాద్ ... 34 0.75
52342 చరిత్ర. 132 ప్రపంచ రాజ్యాల సంగ్రహ చరిత్ర వేమూరి జగపతిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 292 15.00
52343 చరిత్ర. 133 ప్రపంచ చరిత్ర మొదటి భాగము జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, చింతా దీక్షితులు సంస్కృతి ప్రచురణ ... 204 2.00
52344 చరిత్ర. 134 భారతదేశ చరిత్ర ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 112 18.00
52345 చరిత్ర. 135 జనకథ రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 139 40.00
52346 చరిత్ర. 136 మనిషి కథ ప్రభాకర్ సాంజ్‌గిరి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 160 40.00
52347 చరిత్ర. 137 మానవ నాగరికత యమ్. యన్. రాయ్, బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 116 10.00
52348 చరిత్ర. 138 మానవ జాతులు జి. గొల్లారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1988 114 10.00
52349 చరిత్ర. 139 మానవ చరిత్ర మనకు నేర్పే గుణపాఠాలేమిటి సి. నరసింహారావు నాని ఇంటర్నేషనల్, విజయవాడ 1995 24 5.00
52350 చరిత్ర. 140 మానవుడు సంపద సమాజం లియో హ్యూబరమన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 220 80.00
52351 చరిత్ర. 141 ఇండియాలో సామాజిక పరిణామం ఒక పరిశీలన కె.యస్. చలం కళింగాంధ్ర ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 2000 103 20.00
52352 చరిత్ర. 142 మానవుడు మానవసంఘము చదలవాడ పిచ్చయ్య నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 41 1.50
52353 చరిత్ర. 143 మన మానవ మూలాలు ఐజాక్ అసిమోవ్ జన విజ్ఞాన వేదిక 2008 48 18.00
52354 చరిత్ర. 144 డార్విన్ పరిణామవాదం సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1983 142 10.00
52355 చరిత్ర. 145 డార్విన్ పరిణామవాదం సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1978 139 6.00
52356 చరిత్ర. 146 మానవ సృష్టి డార్విన్ సిద్ధాంతము ... చార్లెస్ గార్డెన్స్ ట్రస్ట్, బాపట్ల 2005 19 20.00
52357 చరిత్ర. 147 చరిత్రలో ఏం జరిగింది గార్డెన్ చైల్డ్, వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 185 10.00
52358 చరిత్ర. 148 బాలల భారతదేశం కథ గ్రేషియన్ వాస్ బ్లూజమ్ బుక్స్ ప్రై లిమిటెడ్ 1998 192 100.00
52359 చరిత్ర. 149 భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట సంగ్రహ చరిత్ర యం.పి. రావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 80 15.00
52360 చరిత్ర. 150 స్వాతంత్ర్య సమరం బిపిన్ చంద్ర, తిరుమలశెట్టి శ్రీరాములు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1973 208 13.25
52361 చరిత్ర. 151 చరిత్రలో ఏం జరిగింది గార్డెన్ చైల్డ్, వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1995 185 32.00
52362 చరిత్ర. 152 మానవుడే చరిత్ర నిర్మాత వి. గార్డన్ చైల్డ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1986 190 12.00
52363 చరిత్ర. 153 ఏది చరిత్ర ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 298 180.00
52364 చరిత్ర. 154 ఇదీ చరిత్ర ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 300 150.00
52365 చరిత్ర. 155 పురాతన సమాజం లూయిహెన్రీ మోర్గన్, మహీధర రామమోహనరావు విజ్ఞాన వికాస సమితి, విజయవాడ 1987 496 45.00
52366 చరిత్ర. 156 పురాతన సమాజం లూయిహెన్రీ మోర్గన్, మహీధర రామమోహనరావు విజ్ఞాన వికాస సమితి, విజయవాడ 1987 496 45.00
52367 చరిత్ర. 157 ప్రపంచ రాజ్యాల సంగ్రహ చరిత్ర వేమూరి జగపతిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 248 40.00
52368 చరిత్ర. 158 సంక్షిప్త ప్రపంచ చరిత్ర తల్లాప్రగడ సత్యనారాయణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 325 130.00
52369 చరిత్ర. 159 జగత్కథ కొ. శఠకోపాచార్యులు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 636 6.00
52370 చరిత్ర. 160 జగత్కథ కొ. శఠకోపాచార్యులు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 636 6.00
52371 చరిత్ర. 161 తొలి మానవులు ఇర్వింగ్, హన్నా గోల్డ్ మాన్, వేమరాజు భానుమూర్తి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1980 230 2.00
52372 చరిత్ర. 162 భారతదేశం శ్రీపాద అమృత డాంగే విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 359 6.00
52373 చరిత్ర. 163 ఆధునిక చరిత్ర రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1967 601 9.00
52374 చరిత్ర. 164 చరిత్ర చేస్తున్న హెచ్చరికలు మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1965 130 2.00
52375 చరిత్ర. 165 మానవజీవితము ప్రథమ సంపుటము దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య వేంకట్రామ అండ్ కో., హైదరాబాద్ 1963 490 6.00
52376 చరిత్ర. 166 చరిత్ర అంటే ఏమిటి ఇ.హెచ్. కార్, వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1983 164 10.00
52377 చరిత్ర. 167 మానవ హక్కులు 1999 బులెటిన్ 1 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 1999 164 20.00
52378 చరిత్ర. 168 మానవ హక్కులు 2000 బులెటిన్ 2 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2000 103 15.00
52379 చరిత్ర. 169 మానవ హక్కులు 2001 బులెటిన్ 3 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2001 135 20.00
52380 చరిత్ర. 170 మానవ హక్కులు 2001 బులెటిన్ 4 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2001 88 10.00
52381 చరిత్ర. 171 మానవ హక్కులు 2002 బులెటిన్ 5 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2002 116 10.00
52382 చరిత్ర. 172 మానవ హక్కులు 2004 బులెటిన్ 6 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2004 132 10.00
52383 చరిత్ర. 173 మానవ హక్కులు 2005 బులెటిన్ 7 ఎస్. జీవన్ కుమార్ మానవహక్కుల వేదిక ప్రచురణ 2005 164 10.00
52384 చరిత్ర. 174 మానవ హక్కులు ... ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ 1991 8 3.00
52385 చరిత్ర. 175 ఏవి మానవ హక్కులు పి. త్రినాథరావు లయ, విశాఖపట్నం ... 73 20.00
52386 చరిత్ర. 176 భారతీయ మానవ విజ్ఞాన శాస్త్రం నదీం హస్‌నైన్, ఎమ్.ఇ.వి. ప్రసాదరెడ్డి చంద్ర పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1991 136 125.00
52387 చరిత్ర. 177 నిప్పులాంటి నిజం ఎ.ఎస్. మూర్తి కావేరి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1976 99 2.00
52388 చరిత్ర. 178 గ్లోబలైజేషన్ కన్నెగంటి సీతారామయ్య ... ... 40 2.00
52389 చరిత్ర. 179 కామ్రేడ్ తరిమెల నాగిరెడ్డికి కలాల నివాళ్ళు ... టి.ఎన్. మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1993 45 5.00
52390 చరిత్ర. 180 పరాధీన భారతం ఎ.బి.కె. పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 1992 212 10.00
52391 చరిత్ర. 181 పరాధీన భారతంలో దారి తప్పిన రూపాయి ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 1998 241 60.00
52392 చరిత్ర. 182 ఇలా మిగిలేం చలసాని ప్రసాదరావు పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 1991 140 30.00
52393 చరిత్ర. 183 ఒక దళారీ పశ్చాత్తాపం జాన్ పెర్కిన్స్, దిలీప్ కొణతం వీక్షణం పబ్లికేషన్స్ 2012 172 50.00
52394 చరిత్ర. 184 దొంగదాడి కథ విశ్వేశ్వరరావు సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2006 254 100.00
52395 చరిత్ర. 185 60ఏళ్ళ తాత్విక సామాజిక పరిణామాలు బి.ఎస్. రాములు సామాజిక తాత్విక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2007 128 45.00
52396 చరిత్ర. 186 ఎవరిదీ ప్రజాస్వామ్యం నిఖిలేశ్వర్ ప్రజా చైతన్య వేదిక, హైదరాబాద్ 2000 127 35.00
52397 చరిత్ర. 187 జిజ్ఞాస తరంగాలు వి. కామేశ్వరరావు రైల్ శక్తి, హైదరాబాద్ 2007 72 25.00
52398 చరిత్ర. 188 రెక్కతొడిగినశాంతి ... పీస్ ఇనిషియేటివ్ కమిటీ 2002 112 25.00
52399 చరిత్ర. 189 ఎక్కడున్నారు దొంగలు ... ... ... 64 25.00
52400 చరిత్ర. 190 శృతితప్పిన ప్రపంచీకరణ జోసెఫ్ స్టిగ్లిజ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 104 40.00
52401 చరిత్ర. 191 ఏకప్రపంచము భారతదేశము డి. రామలింగం సమాచార రేడియో మంత్రిత్విశాఖ 1962 66 0.75
52402 చరిత్ర. 192 శాస్త్ర విజ్ఞానం అభివృద్ధి హింస టి.వి.ఎస్. రామన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1996 127 15.00
52403 చరిత్ర. 193 భారత ఆర్థికాభివృద్ధి సాంఘిక అవకాశాలు జాఁద్రెజ్ అమర్త్యసేన్, మానేపల్లి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1999 110 30.00
52404 చరిత్ర. 194 అబద్ధాల వేట ఎన్. ఇన్నయ్య సోల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1995 217 25.00
52405 చరిత్ర. 195 దగా దగా ధగ ధగ పి. లక్ష్మణ్ రావ్ జిల్లా రచయితల సంఘం, విజయనగరం 2010 91 20.00
52406 చరిత్ర. 196 భారతవిప్లవోద్యమం కొన్ని గుణపాఠాలు ... జనశక్తి ప్రచురణలు 1990 116 6.00
52407 చరిత్ర. 197 సి.ఐ.ఏ. విషకౌగిలి పాలీ.వి. పారకల్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 107 2.00
52408 చరిత్ర. 198 సమకాలీన సమస్యలు గూడవల్లి నాగేశ్వరరావు శృస్వారా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1998 116 25.00
52409 చరిత్ర. 199 ఐ.ఎం.ఎఫ్. విషపు కోరల్లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సత్యం ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 1991 67 3.00
52410 చరిత్ర. 200 ఆర్థిక భారత్ కొమ్మమూరు నరసింహమూర్తి S.G.E. Netsu Pvt.Ltd., Hyd 2010 136 199.00
52411 చరిత్ర. 201 యుద్ధం అనివార్యం కాదు నండూరి ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1982 77 4.00
52412 చరిత్ర. 202 భారత ఆర్థిక రాజకీయ సంక్షోభం నాడూ నేడూ ... తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 2004 154 50.00
52413 చరిత్ర. 203 భారతీయ పారిశ్రామిక పరిణామం డి.ఆర్. గాడ్గిల్, హరిపురుషోత్తమరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1988 264 22.00
52414 చరిత్ర. 204 ప్రపంచీకరణ జాన్ మెడెలె ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 198 75.00
52415 చరిత్ర. 205 ఆర్థిక సరళీకరణ సామాజిక మార్పులు కె.యస్. చలం ప్రోగ్రిసివ్ పబ్లిషర్స్, విశాఖపట్నం 2002 125 40.00
52416 చరిత్ర. 206 ప్రైవేటీకరణ రాజకీయాలు ప్రభావం ఎస్.ఆర్. బండారు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 124 40.00
52417 చరిత్ర. 207 బంగారం ధర పి.ఎస్. ఎం. రావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ ... 48 20.00
52418 చరిత్ర. 208 మారుతున్న ప్రపంచం వి. శ్రీనివాసరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 40 10.00
52419 చరిత్ర. 209 భారతీయ పారిశ్రామిక పరిణామం డి.ఆర్. గాడ్గిల్, హరిపురుషోత్తమరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1988 264 30.00
52420 చరిత్ర. 210 ప్రపంచీకరణ పదేళ్ళ అనుభవాలు ... సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం 2003 338 100.00
52421 చరిత్ర. 211 విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడాన్ని వ్యతిరేకించండి ... విమోచన ప్రచురణ 2000 72 8.00
52422 చరిత్ర. 212 సుడిగుండంలో భారతదేశం ప్రతాప రామసుబ్బయ్య నవయుగ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 344 20.00
52423 చరిత్ర. 213 తాకట్టులో భారతదేశం తరిమెల నాగిరెడ్డి మార్క్సిస్టు అధ్యయన వేదిక ... 686 20.00
52424 చరిత్ర. 214 తాకట్టులో భారతదేశం తరిమెల నాగిరెడ్డి తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 1980 615 25.00
52425 చరిత్ర. 215 నేటి భారతదేశం రజనీ పామీదత్తు బత్తుల వెంకటేశ్వరరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 1984 604 35.00
52426 చరిత్ర. 216 మనభారతం జి.వి.బి. నరసింహారావు గరికిపాటి ప్రచురణలు, బోడపాడు 1988 71 5.00
52427 చరిత్ర. 217 రాజ్యాంగవివేకము మొదటి భాగము రెబ్బాప్రగడ మందేశ్వర శర్మ ఆంధ్ర గీర్వాణ విద్యాపీఠము 1935 342 2.00
52428 చరిత్ర. 218 ప్రజాస్వామ్యం సమాజం ఎ.ఆర్. వాడియా, పి. రాజగోపాల్ నాయుడు ఆదర్శగ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1967 207 2.70
52429 చరిత్ర. 219 అధినివేశ స్వరాజ్యము దిగవల్లి వేంకట శివరావు, చెరుకుపల్లి వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రగ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1933 232 2.00
52430 చరిత్ర. 220 రాజ్యాంగవివేకము మొదటి భాగము రెబ్బాప్రగడ మందేశ్వర శర్మ ఆంధ్ర గీర్వాణ విద్యాపీఠము 1935 342 1.00
52431 చరిత్ర. 221 హింసారాధన సురమౌళి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 346 60.00
52432 చరిత్ర. 222 25 అంశాలు 25 అంకుశాలు యన్.వి.యస్. శర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1982 496 35.00
52433 చరిత్ర. 223 పౌరప్రభుత్వము స్వరూపము ఖండవల్లి బాలేందు శేఖరం శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1973 183 6.00
52434 చరిత్ర. 224 భారత రాజ్యాంగము రాజకీయాలు ద్వితీయ భాగము క. అంకినీడు శ్రీ వేంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1989 104 25.00
52435 చరిత్ర. 225 నూతన రాజ్యాంగ చట్టం కె. రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి 1947 54 2.00
52436 చరిత్ర. 226 రాజ్యాంగ రచన దేశనిర్మాణము భారతదేశము యస్.కె. చక్రవర్తి, సుబ్బు నందవరీక్ రచయిత 2014 52 15.00
52437 చరిత్ర. 227 స్వతంత్ర భారతరాజ్యాంగము భూపతి లక్ష్మీనారాయణరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1950 66 1.00
52438 చరిత్ర. 228 ఆధునిక రాజ్యాంగతత్త్వానికి అరవిందుని తోడ్పాటు ముద్దసాని రాంరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 116 6.00
52439 చరిత్ర. 229 భారత రాజ్యాంగం రాజకీయాలు పాలన కె. మధుసూదన రెడ్డి, పి. సత్యనారాయణ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1980 302 25.00
52440 చరిత్ర. 230 ప్రజాస్వామ్యం జాన్ టి. రీడ్ ... ... 49 2.00
52441 చరిత్ర. 231 భారతీయ జనసంఘ్ సిద్ధాంతములు విధానములు ... జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1968 51 0.40
52442 చరిత్ర. 232 భారతీయ జనసంఘ్ శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజపాయి అథ్యక్షోపన్యాసం ... 16వ అఖిల భారత జనసంఘ మహాసభలు 1969 39 2.00
52443 చరిత్ర. 233 కరసేవ జ్వలించిన జాతీయత రాంమాధవ్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 40 0.40
52444 చరిత్ర. 234 ఎందుకీ రథయాత్ర రాంమాధవ్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 24 2.00
52445 చరిత్ర. 235 స్వదేశీ సురక్ష మహాద్యమం పి. గోపిరెడ్డి, కె. శ్యాం ప్రసాద్ స్వదేశీ జాగరణ వేదిక, విజయవాడ 1994 40 5.00
52446 చరిత్ర. 236 శ్రీరామ జన్మభూమా కె. ప్రసాద్ వనమా పూర్ణచంద్రరావు, గుంటూరు ... 40 2.00
52447 చరిత్ర. 237 శ్రీ రామజన్మ భూమి కబ్జా జాతికి సవాల్ ... విశ్వహిందూ పరిషత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 26 1.25
52448 చరిత్ర. 238 రామజన్మ భూమి బాబ్రీ మసీదు వివాదం, వాస్తవాలు రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1990 34 2.50
52449 చరిత్ర. 239 అయోధ్యలో రావణకాష్టం దివికుమార్ జనసాహితి ప్రచురణలు 1990 84 5.00
52450 చరిత్ర. 240 అయోధ్యలో రావణకాష్టం దివికుమార్ జనసాహితి ప్రచురణలు 1998 90 15.00
52451 చరిత్ర. 241 రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ్ పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ ... సేవా విభాగము, కరదీపిక ... 30 2.00
52452 చరిత్ర. 242 అయోధ్య అంబడిపూడి రచయిత, విజయవాడ ... 63 2.00
52453 చరిత్ర. 243 అయోధ్య పై సరికొత్త వాదన కేశవనాథ్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 32 2.00
52454 చరిత్ర. 244 an expose 6 డిసెంబర్ 1992 కందుకూరి రమేష్ బాబు ... 2005 75 10.00
52455 చరిత్ర. 245 కనిపించని శత్రువు టి. జాన్ వెస్లీ జన సాహితి ప్రచురణలు 1994 69 5.00
52456 చరిత్ర. 246 విశ్వాసవిధ్వంసం ... విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2002 96 20.00
52457 చరిత్ర. 247 అయోధ్యలో ఆగ్రహించిన హిందువు రాంమాధవ్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 41 4.00
52458 చరిత్ర. 248 అయోధ్యలో ఆగ్రహించిన హిందువు రాంమాధవ్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 41 4.00
52459 చరిత్ర. 249 హిందూ ముస్లిం ఘర్షణలు వాటి సమస్యలు ఎస్.ఆర్. భట్, జె.ఎన్. శ్రీకంఠమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
52460 చరిత్ర. 250 రామజన్మ భూమి బాబ్రీ మసీదు సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1990 180 8.00
52461 చరిత్ర. 251 సంఘదర్శన్ ... రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ 1967 44 0.50
52462 చరిత్ర. 252 మేలుకొలుపు ... ... ... 27 2.00
52463 చరిత్ర. 253 ఆర్.ఎస్.ఎస్. బి.జె.పి. రెండు ముఖాల మతతత్వం ఏ.జి. నూరానీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 113 30.00
52464 చరిత్ర. 254 ఆర్.ఎస్.ఎస్. కథ ... ... ... 48 2.00
52465 చరిత్ర. 255 నవభారత నిర్మాణంలో ఆర్.యస్.యస్ ... సాహిత్య నికేతన్, హైదరాబాద్ 1985 83 2.00
52466 చరిత్ర. 256 అత్యవసర పరిస్థితి ఎందుకు ... సమాచార పౌరసంబంధశాఖ, హైదరాబాద్ 1975 69 2.00
52467 చరిత్ర. 257 ఎ.ఐ.ఎస్.ఎఫ్. చరిత్ర ఉజ్వలఘట్టాలు ... అఖిలభారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్, హైదరాబాద్ 1985 156 5.00
52468 చరిత్ర. 258 మత హింస బిల్లు జాతిని చీల్చే కుట్ర ... ధర్మ జాగరణ విభాగము తూర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 38 5.00
52469 చరిత్ర. 259 చరిత్ర రచనలో వై. కుమారస్వామి రచయిత, గుంటూరు 1988 92 25.00
52470 చరిత్ర. 260 చరిత్ర నేర్పుతున్న పాఠాలు కల్లూరి బసవేశ్వరరావు యోచన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1976 104 6.00
52471 చరిత్ర. 261 రాజకీయ అర్థశాస్త్ర మూల సూత్రాలు ... క్రాంతి ప్రచురణలు ... 100 6.00
52472 చరిత్ర. 262 అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం లేరీ కాలిన్స్, డొమినిక్ లాపిరే ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 74 25.00
52473 చరిత్ర. 263 సమరం పై యుద్ధం ఈదర గోపీచంద్ మైత్రి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 116 40.00
52474 చరిత్ర. 264 నేటికీ పరిష్కారం కనపడని సమస్యలు కాకుమాను తారానాధ్ జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2012 288 150.00
52475 చరిత్ర. 265 హిందూ సామ్రాజ్యవాద చరిత్ర స్వామి ధర్మతీర్థ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1998 116 25.00
52476 చరిత్ర. 266 ఆంధ్రరాష్ట్రమ కార్యవిధానము ... ... ... 204 20.00
52477 చరిత్ర. 267 సాగరమధనం కరవది రాఘవరావు ... 1998 80 25.00
52478 చరిత్ర. 268 స్వేచ్ఛారావం సామాజిక రాజకీయ వ్యాసాలు జి. హరగోపాల్ పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2015 383 230.00
52479 చరిత్ర. 269 మధ్యాంధ్ర యుగ చారిత్రక వ్యాసములు కొల్లూరు సూర్యనారాయణ రచయిత, యలమంచిలి 1989 174 15.00
52480 చరిత్ర. 270 డా. వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి చరిత్ర, పురాతత్త్వ వ్యాసాలు వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 256 125.00
52481 చరిత్ర. 271 కాంతిపుంజంలో కారుచీకటి ఆర్ధర్ కోస్లర్ ప్రతిభ సాహితి, విజయవాడ 1955 351 1.50
52482 చరిత్ర. 272 మే, 1886 ఉరికొయ్యలు చెరసాలలు హరిపురుషోత్తమరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1987 91 6.00
52483 చరిత్ర. 273 జూన్ 26 అయూబ్ సయ్యద్ ... ... 34 2.00
52484 చరిత్ర. 274 నర హంతకులు ఎన్. ఇన్నయ్య హేమా పబ్లిషర్స్, చీరాల 1992 68 10.00
52485 చరిత్ర. 275 వ్యాపారము సామాజిక బాధ్యతలు ఎం. గంగాధరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 94 2.75
52486 చరిత్ర. 276 భారతీయ చరిత్ర సత్యాన్వేషణ ... శ్రీ బాబాసాహెబ్ ఆప్టే స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 1983 38 2.50
52487 చరిత్ర. 277 ప్రచార రంగంలో వర్గ పోరాటం తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 52 10.00
52488 చరిత్ర. 278 సంక్షిప్త నూరేళ్ల ఉద్యమాలు వాటి నాయకత్వం బి.ఎస్. రాములు విశ్వవిద్యాలయ ప్రచురణ ... 32 20.00
52489 చరిత్ర. 279 రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఆసియా దేశాలపై దాని ప్రభావాలు డి. ఎఫిమోవ్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు, చెన్నై 1975 115 1.00
52490 చరిత్ర. 280 జాతీయత ఉపజాతీయత సక్రమ సమన్వయ సమర్థన వి.ఆర్. కృష్ణయ్యర్ పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ సొసైటి, చెన్నై 1989 32 6.00
52491 చరిత్ర. 281 షా సంఘం నివేదిక ఎమర్జన్సీ ప్రకటించేందుకు దారితీసిన పరిస్థితులు ... ... 1978 44 5.00
52492 చరిత్ర. 282 సత్యము అహింస జయశ్రీ గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 56 9.00
52493 చరిత్ర. 283 కొలబద్దకు గురిచేయబడిన న్యాయవిధానం ఎన్.ఎ. పాల్ఖీవాలా ఎం.ఆర్. పాయ్,ముంబై 1973 76 1.50
52494 చరిత్ర. 284 దేశమా ఎటు నీ గమ్యం చౌదరి చరణ్ సింగ్ రచయిత 1983 16 1.00
52495 చరిత్ర. 285 దేశీయ మానవ సంబంధాలు బి.ఎస్. రాములు సామాజిక తాత్విక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2010 48 30.00
52496 చరిత్ర. 286 కార్యకర్తలను నాయకులను ఎలా తయారుచేసుకోవాలి స్టాలిన్, డిమిట్రోవ్, మావో ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1996 66 8.00
52497 చరిత్ర. 287 పాలనాసిద్ధాంతాలు ఎం. బాపూజీ ఓరియంట్ లాఙ్మన్ లిమిటెడ్ 1998 208 60.00
52498 చరిత్ర. 288 సామాజిక శాస్త్రాల వ్యాసాలు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 104 50.00
52499 చరిత్ర. 289 శ్వేతచ్ఛత్రము తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం, అనంతపురం 1994 197 50.00
52500 చరిత్ర. 290 శివసూత్రాలు తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం, అనంతపురం 1997 134 60.00
52501 చరిత్ర. 291 ప్రజా పాలనా పునర్నిర్మాణం పునరావాస వ్యాసాలు మొహిత్ భట్టాచార్య, వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 1997 91 60.00
52502 చరిత్ర. 292 గ్రామీణాభివృద్ధి సమస్యలు సవాళ్ళు వై.వి. కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 137 35.00
52503 చరిత్ర. 293 మనకీ దారిద్ర్యమేల అను భారతవర్ష ఆర్ధిక చరిత్ర దేశరాజు రామచంద్రరావు, దేశరాజు సత్యసుబ్రహ్మణ్యము కోటమర్తిచినరఘుపతిరావు, కాకినాడ 1923 336 2.00
52504 చరిత్ర. 294 అస్తిత్వవాదం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 170 60.00
52505 చరిత్ర. 295 తీర్పు కులదీప్ నయ్యర్ శ్వేత పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1977 286 15.00
52506 చరిత్ర. 296 తీర్పు కులదీప్ నయ్యర్ శ్వేత పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1977 286 15.00
52507 చరిత్ర. 297 పార్టీలెన్ని మారిస్తేనేం పైనఖద్దరేగదా ఎన్. ఇన్నయ్య బుక్ లింక్స్ కార్పొరేషన్, నారాయణగూడ 1982 206 30.00
52508 చరిత్ర. 298 మారుతున్న సమాజంలో ప్రజా సంబంధాలు సిద్దాని నాగభూషణం వికాస వేదిక, రంగారెడ్డి ... 216 100.00
52509 చరిత్ర. 299 ప్రజాస్వామ్యం వంద ప్రశ్నలు నూరు జవాబులు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 1997 137 75.00
52510 చరిత్ర. 300 అవే మంచి రోజులు ఐ.బి. రామకృష్ణారావు ప్రియదర్శిని పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 188 50.00
52511 చరిత్ర. 301 జిజ్ఞాస తరంగాలు వి. కామేశ్వరరావు రైల్ శక్తి, హైదరాబాద్ 2007 72 25.00
52512 చరిత్ర. 302 ఝండా ఊంచా రహే హమారా ఎ. పండరినాథ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1980 54 8.00
52513 చరిత్ర. 303 భారత జాతీయోద్యమం చరిత్రలో కొన్ని పుటలు నండూరి ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1997 97 12.00
52514 చరిత్ర. 304 మేడిన్ ఇండియా సతీష్ చందర్ జర్నలిస్టుల సామాజిక వేదిక, రాజమండ్రి 1992 136 15.00
52515 చరిత్ర. 305 రాజకీయ సమాజ శాస్త్రం పి. సత్యనారాయణ సౌత్ ఇండియా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 156 35.00
52516 చరిత్ర. 306 ఖైదీల సైరన్ ... విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2008 289 60.00
52517 చరిత్ర. 307 అది అంతే భోగాది వేంకట రాయుడు సాయి సందేశ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 248 130.00
52518 చరిత్ర. 308 మేధావి బుద్ధిహీనుడు టివి. వేంకటేశ్వరన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 46 25.00
52519 చరిత్ర. 309 వ్యాసలహరి పి.వి. రమణారెడ్డి రచయిత, నెల్లూరు 1989 119 20.00
52520 చరిత్ర. 310 ఏ.పి.టి. యఫ్ నుండి శ్రీ ఎం. బాలకృష్ణమ్మ బహిష్కరణ ... ... 1987 52 2.00
52521 చరిత్ర. 311 ఏ.పి.టి.యఫ్. సమ2క్యోద్యమ ప్రబోధ గేయాలు మొదటి భాగం సమతారావు ఉపాధ్యాయ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1991 66 8.00
52522 చరిత్ర. 312 నిప్పులాంటి నిజం డి.ఆర్. కార్తికేయన్, జి. వల్లీశ్వర్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2008 304 150.00
52523 చరిత్ర. 313 విపినచంద్రపాలుని వ్యాఖ్యానములు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ ది వాణీ ప్రెస్, విజయవాడ 1907 96 0.50
52524 చరిత్ర. 314 రాజకీయాలు, అధికారం దనీల్ ప్రొయిక్తర్ సొవియట్ భూమి ప్రచురణలు 1989 48 10.00
52525 చరిత్ర. 315 సైన్స్ చరిత్రలో సామాజికాంశాలు ఎస్. వెంకట్రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 35 10.00
52526 చరిత్ర. 316 కాంతి కేంద్రాలా మృత్యు మందిరాలా ... ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1988 60 3.00
52527 చరిత్ర. 317 నేటి ప్రపంచం వివిధ దేశాల సమాచారం చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య పాపులర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1981 87 1.00
52528 చరిత్ర. 318 అంతర్జాతీయ సంబంధాలు పి. సత్యనారాయణ, ఎం. సత్యనారాయణరావు సౌత్ ఇండియా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 224 35.00
52529 చరిత్ర. 319 అధికారం నేరం సూరత్తు వేణుగోపాలరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 1995 154 30.00
52530 చరిత్ర. 320 చరిత్ర నేర్పుతున్న పాఠాలు కల్లూరి బసవేశ్వరరావు యోచన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1976 104 6.00
52531 చరిత్ర. 321 లోకం పోకడ చేగిరెడ్డి సత్యనారాయణరెడ్డి స్వాతి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1987 48 4.00
52532 చరిత్ర. 322 పరిణామశాస్త్రం ప్రథమ పాఠాలు ఆర్కె మైత్రి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 84 6.00
52533 చరిత్ర. 323 సంక్షోభంలో సామాజిక శాస్త్రాలు ... పి.డి.ఎస్.యు. ప్రచురణ 1999 24 5.00
52534 చరిత్ర. 324 సమకాలీన సమస్యలు 2000 గూడవల్లి నాగేశ్వరరావు శృస్వారా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2000 135 40.00
52535 చరిత్ర. 325 ఆర్ధిక సహకారంలో బలపడిన స్నేహబంధం అలెగ్జీ గరెతొవ్ స్కీ, నికొలై ఫెదిన్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు, చెన్నై 1975 192 2.50
52536 చరిత్ర. 326 పరవళ్ళుతొక్కిన పది వసంతాలు ... ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం 1984 266 8.00
52537 చరిత్ర. 327 ఉరికంబంపై ప్రజాస్వామిక హక్కులు ... ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 48 2.00
52538 చరిత్ర. 328 ఉరికంబం సాక్షిగా షహీద్ భగత్‌సింగ్ జనసాహితి ప్రచురణలు 2013 132 50.00
52539 చరిత్ర. 329 ది సెజ్ లెనిన్ ధనిశెట్టి సాహితీ స్రవంతి, విజయవాడ 2012 32 20.00
52540 చరిత్ర. 330 ఏ.పి.టి.యఫ్. ఉద్యమ చరిత్ర మొదటి భాగం సింగరాజు రామకృష్ణయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్, హైదరాబాద్ 1994 166 20.00
52541 చరిత్ర. 331 ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ నాడు నేడు రేపు గూడవల్లి నాగేశ్వరరావు శృస్వారా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 32 12.00
52542 చరిత్ర. 332 మానవ చరిత్ర మనకు నేర్పే గుణపాఠాలేమిటి సి. నరసింహారావు నాని ఇంటర్నేషనల్, విజయవాడ 1995 24 5.00
52543 చరిత్ర. 333 సామాజిక న్యాయం తూమాటి ప్రేమ్ నాథ్ సత్యం టవర్స్, విజయవాడ 2008 122 50.00
52544 చరిత్ర. 334 తత్వశాస్త్రము అంటే ఏమిటి బి. రామకృష్ణ ... ... 29 2.00
52545 చరిత్ర. 335 జనం మీద లాభం వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2000 98 65.00
52546 చరిత్ర. 336 ఆలోచనే ఆయుధంగా నోమ్ చామ్‌స్కీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 59 20.00
52547 చరిత్ర. 337 సమాజము రాజనీతి ఉదారవాదము ఒక పరిశీలన చెస్టర్ బౌల్స్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1965 437 25.00
52548 చరిత్ర. 338 చేగువేరా రచనలు ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 144 80.00
52549 చరిత్ర. 339 విజ్ఞానశాస్త్రం విఫలమయిన వేళ రిచర్డ్ లెవిన్స్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1999 16 5.00
52550 చరిత్ర. 340 సెక్యులరిజం భారత జీవన విధానం రొమిల్లా థాపర్, సుమిత్ సర్కార్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 22 3.00
52551 చరిత్ర. 341 వీరిమాట ఆలకిస్తారా పాంచజన్య పరిశోధన రామకృష్ణ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1983 144 7.00
52552 చరిత్ర. 342 శ్రీ గురూజీ పాంచజన్యం ... జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1974 532 15.00
52553 చరిత్ర. 343 భారత విప్లవ కారులలో అతివాద ధోరణి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు కమిటీ 1970 115 2.00
52554 చరిత్ర. 344 పిడికిలెత్తిన భోపాల్ మహిళ ఎ. సత్యవతి మహిళా మార్గం ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1989 42 4.00
52555 చరిత్ర. 345 జాతీయ సమైక్యత యువతరం పాత్ర మండలి బుద్ధప్రసాద్ గ్రామీణ యువజన వికాస సమితి, అవనిగడ్డ 1987 80 5.00
52556 చరిత్ర. 346 నేటి ప్రపంచం వివిధ దేశాల సమాచారం చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య పాపులర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1981 79 1.25
52557 చరిత్ర. 347 జనం నాడి వాళ్ళు ప్రజా పోరు వాళ్ళది ... గోరు మాధవరావు 2002 52 5.00
52558 చరిత్ర. 348 ఏది సామాజిక న్యాయం పరిశీలించండి చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య పాపులర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 32 4.00
52559 చరిత్ర. 349 నాయకులున్నారు జాగ్రత్త పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు అభ్యుదయ వేదిక, కాచిగూడ 1982 100 6.00
52560 చరిత్ర. 350 కెన్ సారో వివాకేసం హెరాల్డ్ పింటర్ జనసాహితి ప్రచురణలు 1996 32 5.00
52561 చరిత్ర. 351 సామాన్యుల సాహసం ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 124 5.00
52562 చరిత్ర. 352 ప్రజాస్వామ్యం 80 ప్రశ్నలు జవాబులు డేవిడ్ బీథమ్, కెవిస్ బోయిల్, వి.వి.బి. రామారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2000 106 30.00
52563 చరిత్ర. 353 సమకాలీన సమస్యలు గూడవల్లి నాగేశ్వరరావు శృస్వారా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 116 25.00
52564 చరిత్ర. 354 భిన్నమార్గములు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెసు సంఘము, చెన్నై 1941 28 0.10
52565 చరిత్ర. 355 జస్టిస్ రాజీందర్ సచార్ కమిటీ నివేదిక ఒక పరిశీలన షంషీర్ అహ్మద్ ... 2007 35 2.00
52566 చరిత్ర. 356 భారతదేశ పతనానికి పదకొండు కారణాలు బళ్ళారి టి. రాఘవ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 56 12.00
52567 చరిత్ర. 357 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 1942 ... భారత స్వాతంత్ర్యపు 50వ వార్షికోత్సవం 1997 8 2.00
52568 చరిత్ర. 358 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్వర్ణోత్సవాలు మాదల వీరభద్రరావు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 1993 40 10.00
52569 చరిత్ర. 359 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము ... క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 1992 7 1.00
52570 చరిత్ర. 360 చరిత్రలో మరపురాని ఘటనలు వాల భద్రారావు రచయిత, కరీంనగర్ 2007 72 30.00
52571 చరిత్ర. 361 ప్రపంచాన్ని మార్చిన శాస్త్రీయ సంఘటనలు గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 96 18.50
52572 చరిత్ర. 362 ఇతిహాస చక్రం రామమనోహర లోహియా, తుమ్మల చౌదరి రామమనోహర లోహియా సమతాన్యాస్, హైదరాబాద్ 1993 101 2.00
52573 చరిత్ర. 363 రామ్ మనోహర్ లోహియా ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు రావెల సోమయ్య రామ్ మనోహర్ లోహియా సమతా ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2009 95 45.00
52574 చరిత్ర. 364 రాజకీయాల మధ్య తీరిక వేళలు రామ్ మనోహర్ లోహియా, రావెల సాంబశివరావు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 228 100.00
52575 చరిత్ర. 365 అనవద్య, అతీత, అమేయ వ్యక్తిత్వాలు రామాయణ మేళా రామమనోహర లోహియా రామమనోహర లోహియా సమతాన్యాస్, హైదరాబాద్ 1992 59 20.00
52576 చరిత్ర. 366 ప్రజలు రాజ్యాంగము ఆవుల సాంబశివరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 107 6.00
52577 చరిత్ర. 367 జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివరావు ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఆవుల సాంబశివరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక 2006 95 5.00
52578 చరిత్ర. 368 పునరుజ్జీవ పథం ఆవుల సాంబశివరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 158 50.00
52579 చరిత్ర. 369 ఆవుల సాంబశివరావు హైదరాబాద్ గుత్తా వీరరాఘవయ్య చౌదరి రచయిత, చెన్నై 1989 136 20.00
52580 చరిత్ర. 370 నా నెత్తురు వృధా కాదు నిర్మలానంద జనసాహితి ప్రచురణలు 1986 292 12.00
52581 చరిత్ర. 371 భగత్సింగ్ సందేశాలు ... ... ... 292 6.00
52582 చరిత్ర. 372 సింహావలోకనం యశ్‌పాల్, ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం 2000 376 120.00
52583 చరిత్ర. 373 భగత్‌సింగ్ వీలునామా ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1997 32 5.00
52584 చరిత్ర. 374 నన్నెక్కనివ్వండి బోను కె.వి.ఆర్., మధుసూదనరావు, వరవరరావు విరసం ప్రచురణ 1986 88 6.00
52585 చరిత్ర. 375 నన్నెక్కనివ్వండి బోను కె.వి.ఆర్., మధుసూదనరావు, వరవరరావు విరసం ప్రచురణ 1986 88 6.00
52586 చరిత్ర. 376 ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ నాడు నేడు రేపు గూడవల్లి నాగేశ్వరరావు శృస్వారా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 32 12.00
52587 చరిత్ర. 377 భారత పాలక వర్గాల విస్తరణ విధానాలు ... క్రాంతి ప్రచురణలు 1985 73 2.50
52588 చరిత్ర. 378 భారత ప్రజాతంత్ర విప్లవ సమస్యలు శరద్ పాటిల్ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1996 13 5.00
52589 చరిత్ర. 379 వివేకానందుని సామాజిక రాజకీయ దృక్పథాలు బినాయ్ కె. రాయ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 72 8.00
52590 చరిత్ర. 380 ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ప్రజల అప్రమత్తత కొల్లి నాగేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం, హైదరాబాద్ 1995 87 7.00
52591 చరిత్ర. 381 స్వాతంత్ర్యం కోసం తోటకూర వేంకట నారాయణ థింకర్స్ పబ్లికేషన్స్, చిలకలూరిపేట 2009 102 50.00
52592 చరిత్ర. 382 నా స్మృతి పథంలో క్విట్ ఇండియా దరువూరి వీరయ్య కిసాన్ ప్రచురణలు, గుంటూరు ... 31 1.00
52593 చరిత్ర. 383 మహమ్మారి మద్యం గడ్డిపాటి కోటేశ్వరరావు నవయుగ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2011 134 20.00
52594 చరిత్ర. 384 రాయబారి టెలిగ్రాం ... ... ... 107 2.00
52595 చరిత్ర. 385 సామ్యవాదం నుండి తిరోగమనం బి.కె. నెహ్రు, ఇళ్లరవి ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషన్ ... 28 16.00
52596 చరిత్ర. 386 కుహనా సెక్యులరిజం కూలిపోయింది ... ... ... 48 2.00
52597 చరిత్ర. 387 ఆర్.ఎస్.ఎస్. కథ ... ... ... 46 2.00
52598 చరిత్ర. 388 నాగరికతలు విశ్వవ్యాప్తి శ్రీరాంసాఠే, తాడేపల్లి హనుమత్ ప్రసాద్ భారతీయ సంస్కృతీ ప్రచార సమితి, భాగ్యనగర్ 2000 48 15.00
52599 చరిత్ర. 389 వేకువ వెలుగులు ఓగేటి అచ్యుతరామ శాస్త్రి నవయుగ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 144 35.00
52600 చరిత్ర. 390 కాశ్మీర్ సమస్య వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 37 5.00
52601 చరిత్ర. 391 కాశ్మీరు దేశ చరిత్ర కొత్త భావయ్య చౌదరి ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు, విజయవాడ 1971 56 1.00
52602 చరిత్ర. 392 కన్నీటి ధారల్లో కాశ్మీర్ లోయ పి. ప్రసాద్ ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 1990 103 4.00
52603 చరిత్ర. 393 కాశ్మీర్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం మురళీ శంకర్ తాతా రచయిత, గుంటూరు ... 31 3.00
52604 చరిత్ర. 394 కల్లోలిత కాశ్మీరం ఇంగువ మల్లికార్జున శర్మ నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 98 60.00
52605 చరిత్ర. 395 కేరళ జాతీయ సమస్య ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 164 30.00
52606 చరిత్ర. 396 సకలజనసంరక్షణి, పంజాబు దురంతములు ... ... ... 304 6.00
52607 చరిత్ర. 397 రక్కసి నీడలలో ఈశాన్య భారత్ బి.పి. శుక్లా, కె. శ్రీనివాసమూర్తి నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1981 62 5.00
52608 చరిత్ర. 398 గుజరాత్ గాయం శ్రీధర్‌రావ్ దేశ్‌పాండే లౌకిక ప్రజాస్వామిక సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక 2002 161 40.00
52609 చరిత్ర. 399 దారితప్పిన పంజాబ్ కుప్పహల్లీ సీతారామయ్యా సుదర్శన్ సాహిత్య నికేతన్, హైదరాబాద్ 1987 96 5.00
52610 చరిత్ర. 400 కార్గిల్ విజయం సూర్యపుత్ర నవయుగ భారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1999 64 10.00
52611 చరిత్ర. 401 హిమగిరిపై రక్తస్రవంతి జి.సి. కొండయ్య నవయుగం పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు ... 112 2.50
52612 చరిత్ర. 402 పాకిస్తాన్ ఆటంబాంబ్ జి.సి. కొండయ్య నవజనతా పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1984 132 10.00
52613 చరిత్ర. 403 రామమోహన్ రాయ్ నుండి ఎం.ఎన్. రాయ్ వరకు ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1973 272 6.00
52614 చరిత్ర. 404 రామదండు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య శ్రీమదాంధ్ర విద్యాపీఠగోష్ఠి, విజయవాడ 1934 81 0.50
52615 చరిత్ర. 405 స్వాతంత్ర్య సమర జ్వాలలు నా.వి. కాకత్‌కర్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 314 15.00
52616 చరిత్ర. 406 విప్లవ భారతం కాటా నారాయణరావు చైతన్య స్రవంతి, రాజమండ్రి 1986 159 12.00
52617 చరిత్ర. 407 ధర్మరక్షణ కోసం ... ధర్మరక్షా వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 48 5.00
52618 చరిత్ర. 408 నేరస్థుల సంస్కరణ హేమలతా లవణం సంస్కార్ నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1996 239 30.00
52619 చరిత్ర. 409 నేరస్థుల సంస్కరణ హేమలతా లవణం ... 1984 269 6.00
52620 చరిత్ర. 410 భారతదేశంలో పౌర సమాజం వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2011 97 30.00
52621 చరిత్ర. 411 భారత సంగ్రామము పరిణామము గంగాప్రసాద్ ఉపాధ్యాయ్, రుద్రదేవ్ ... 1968 94 2.00
52622 చరిత్ర. 412 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర రాయల వెంకటేశ్వరరావు గుడివాడ జయరాం, గుంటూరు 1994 39 8.00
52623 చరిత్ర. 413 నవ నవోదయమ్ నరవ సత్యం నవ్యశ్రీ పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 1985 53 5.00
52624 చరిత్ర. 414 స్వతంత్ర సమర జ్వాలలు నా.వి. కాకత్‌కర్ జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1969 304 6.00
52625 చరిత్ర. 415 భారత చరిత్ర హుమయూన్ కబీర్, ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ గుప్తా బ్రదర్స్, విశాఖపట్నం 1963 83 0.95
52626 చరిత్ర. 416 ప్రగతి పథం దేవరపల్లి మస్తాన్ రావు రచయిత, నిడుబ్రోలు 1972 151 2.00
52627 చరిత్ర. 417 ఎదురు కాల్పులపేరిట హత్యలు ... ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1978 66 2.00
52628 చరిత్ర. 418 బార్డోలీవిజయము మహదేవదేశాయి ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి, తణుకు 1931 376 1.00
52629 చరిత్ర. 419 మిస్ మేయో గ్రంథఖండనము పురాణం సూర్యనారాయణ తీర్థులు జి.ఎస్. శాస్త్రి అండు కో., చెన్నై 1928 180 1.00
52630 చరిత్ర. 420 గాంధేయ సోషలిజం కందర్ప రామచంద్రరావు సాహిత్య నికేతన్, హైదరాబాద్ 1982 87 5.00
52631 చరిత్ర. 421 పునాదిరాళ్ళు యఱ్ఱంశెట్టి హనుమంతరావు మీసేవ ప్రచురణలు, తెనాలి 2006 68 20.00
52632 చరిత్ర. 422 నగర్‌వాలా నుండి హవాలా వరకు కుంభకోణ భారతం ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1996 84 5.00
52633 చరిత్ర. 423 కొన్ని సిద్ధాంత వ్యాసాలు ... జనశక్తి ప్రచురణలు 1988 72 2.50
52634 చరిత్ర. 424 ఆధునిక భారతం అబ్ధుల్ సలామ్ రచయిత 1975 52 2.00
52635 చరిత్ర. 425 ఒ.పి.డి.ఆర్. లో విచ్ఛిన్న కారుల కుట్ర పూర్వాపరాలు ... ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1981 56 1.00
52636 చరిత్ర. 426 చరిత్ర నిర్మాతలు ప్రజలే టియన్ చి సింగ్ జనశక్తి ప్రచురణలు 1984 54 2.00
52637 చరిత్ర. 427 స్వాతంత్ర్యం ఏలాసంపాదించేం ఏ.వి.యస్. రామారావు ఆధునిక విజ్ఞాన గ్రంథమాల, కాకినాడ 1986 77 10.00
52638 చరిత్ర. 428 విజన్ 2020 ... ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రగతి విజయాలు 2000 76 10.00
52639 చరిత్ర. 429 విజన్ 2020 ... ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రగతి విజయాలు 2000 102 5.00
52640 చరిత్ర. 430 భారతదేశం విశ్వవైభవం శ్యాంప్రకాశ్ సేవికా ప్రకాశన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1997 48 7.00
52641 చరిత్ర. 431 సమానతా నువెక్కడ ... 21స్ట్ సెంచరీ రైటర్స్ విశేష ప్రచురణ 1979 118 5.00
52642 చరిత్ర. 432 అత్యాచారపర్వం శక్తిపుత్ర నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1977 79 3.00
52643 చరిత్ర. 433 రాజకీయ అనవగాహన సి. నరసింహారావు ... 1977 124 3.00
52644 చరిత్ర. 434 పార్టీలా పౌరయంత్రాంగమా వి.టి. చంద్రశేఖర్ రచయిత 1994 56 3.00
52645 చరిత్ర. 435 పెద్దల రింగ్ తో రింగులు తిరుగుతున్న రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ... భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, హైదరాబాద్ ... 32 2.00
52646 చరిత్ర. 436 ఇందుకేనా స్వారాజ్యం యలమంచిలి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 31 2.00
52647 చరిత్ర. 437 చిట్టగాంగ్ వీరగాథ ఆనంద ప్రసాద గుప్త నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 39 3.00
52648 చరిత్ర. 438 రాజకీయ శాస్త్రము మంతెన సుబ్బరాజు నమ్మాళ్వార్స్, చెన్నై 1938 156 1.00
52649 చరిత్ర. 439 సంపూర్ణ విప్లవం జయప్రకాశ్ నారాయణ| నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1977 88 1.00
52650 చరిత్ర. 440 కారంచేడు జులై 17, 1985 ... హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 48 2.00
52651 చరిత్ర. 441 కాలచక్రం మన కర్తవ్యం గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1966 87 2.00
52652 చరిత్ర. 442 బోసు వ్యాసాలు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ రచయిత 1973 186 5.00
52653 చరిత్ర. 443 ఇందిర హత్య అసలు రహస్యం ఓంకార్ కల్పన బుక్స్, విజయవాడ ... 48 2.00
52654 చరిత్ర. 444 ఇదీ మనదేశం ఆంజనేయులు తాడిశెట్టి స్వతంత్ర సందేశ్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 31 1.00
52655 చరిత్ర. 445 బరోడా డైనమైట్ కేసు రావెల సోమయ్య లోహియా విజ్ఞాన సమితి ప్రచురణ 1977 52 2.00
52656 చరిత్ర. 446 నాగార్జున యూనివర్సిటీలో అవినీతి ఆరోపణలపై విచారణ జరిపించాలి ... భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ... 106 1.00
52657 చరిత్ర. 447 పునరాయుధధారణ పెట్టుబడిదారీ సంక్షోభం వై. విజయకుమార్ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1953 33 0.25
52658 చరిత్ర. 448 సైన్యాన్ని ఉసిగొల్పి పంజాబ్ లో రక్తప్రవాహాన్ని సృష్టించిన ఇందిరా ప్రభుత్వ ఫాసిస్టు దమనకాండను ముక్తకంఠంతో ఖండించండి ... ... ... 65 2.00
52659 చరిత్ర. 449 వృత్తి రుగ్మతలు వి. బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 115 6.00
52660 చరిత్ర. 450 ప్రపంచానికి ఆఖరు ఘడియలు మహీధర నళినీ మోహన్ విశాలా పబ్లికేషన్స్ 1990 248 30.00
52661 చరిత్ర. 451 ప్రజల్ని విప్లవ కార్యాచరణకు కదిలించడమే మన కర్తవ్యం ... టి.యన్. మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 1984 34 1.00
52662 చరిత్ర. 452 రాజకీయ విజ్ఞాన మూలసూత్రాలు ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 167 3.00
52663 చరిత్ర. 453 రిజర్వేషన్లు దేవరపల్లి మస్తాన్ రావు పురోగామి ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1996 120 20.00
52664 చరిత్ర. 454 దేశభక్తియుత మహాయుద్ధం ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 102 6.00
52665 చరిత్ర. 455 దేశాన్ని పునర్నిర్మించండి స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1991 75 8.00
52666 చరిత్ర. 456 ఒకేజాతిగా రూపొందడమెలా జి.వి.యల్. నరసింహారావు నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 88 5.00
52667 చరిత్ర. 457 కార్యకలాపం అను సంజయ్ గాంధి దమనకాండ తుర్లపాటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి ... ... 31 1.00
52668 చరిత్ర. 458 భూసంస్కరణలవల్ల లాభంలేదు తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య ... 1972 59 1.00
52669 చరిత్ర. 459 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భూసంస్కరణలు ... సమాచార పౌరసంబంధశాఖ, హైదరాబాద్ 1971 22 1.00
52670 చరిత్ర. 460 జమీందారీకమిటీపోర్టు కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1939 219 0.25
52671 చరిత్ర. 461 అభ్యుదయ ప్రజాస్వామ్యం నూతన వ్యవస్థాపరమైన సిద్ధాంతం లక్ష్మన్ జీ యం. లక్ష్మయ్య, వడ్లమూడి 1992 95 12.00
52672 చరిత్ర. 462 మాక్సు ప్లాంక్ భౌతిక శాస్త్ర తాత్వికం వి.వి. కృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ 1993 111 12.00
52673 చరిత్ర. 463 అణుయుగంలో ప్రపంచ శాంతి వి. నారాయణరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1960 100 1.25
52674 చరిత్ర. 464 ప్రాచీన భారతీయ ప్రజాస్వామికములు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1955 38 0.50
52675 చరిత్ర. 465 భారతీయ విద్యాచరిత్రము మారేమండ రామారావు ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయము, చెన్నై 1934 130 2.00
52676 చరిత్ర. 466 ఆదర్శ సామ్రాజ్యము వి.టి. చంద్రశేఖర్ వి.టి. చంద్రశేఖర్ 1977 152 15.00
52677 చరిత్ర. 467 అసుర నాగరికత ముక్కామల నాగభూషణం కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం, విజయవాడ 1992 87 10.00
52678 చరిత్ర. 468 మానవ సమాజం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 335 25.00
52679 చరిత్ర. 469 ప్రాచీన భారత సమాజంలో బానిసల స్థితిగతులు వాల్టెర్ రూబెన్, ఉప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 117 5.00
52680 చరిత్ర. 470 ప్రాచీన భారత గ్రామపంపాలన ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి ... 1927 96 0.25
52681 చరిత్ర. 471 ప్రాచీనభారత విశ్వవిద్యాలయములు ఆత్మకూరి నమ్మాళ్వారు రచయిత, సికింద్రాబాద్ ... 142 2.00
52682 చరిత్ర. 472 గ్రామ విశ్వ విద్యాలయ చిత్తు చట్టము టంగుటూరు ప్రకాశంపంతులు శోధన గృహ, తెనాలి 1950 76 0.50
52683 చరిత్ర. 473 ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యకలాపాలు టామ్ గాల్ట్ ... 1947 252 2.00
52684 చరిత్ర. 474 ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యకలాపాలు టామ్ గాల్ట్ ... 1947 252 2.00
52685 చరిత్ర. 475 అందరూ ఒక్క ఇంటివారే ఎలియనార్ రూజ్వెల్ట్ ... 1950 237 10.00
52686 చరిత్ర. 476 ఐక్యరాజ్య సమితి జియాలాల్ జైన్, తెన్నేటి సుధా దేవి యు.యస్.ఓ. సమాచార కేంద్రము, హైదరాబాద్ 1987 116 5.00
52687 చరిత్ర. 477 United Nations Infuca Unesco Literacy Resource Centre 30 2.00
52688 చరిత్ర. 478 యునైటెడ్ నేషన్స్ ... ... ... 54 2.00
52689 చరిత్ర. 479 హ్యూమనిస్టు మేనిఫెస్టోలు ఆలూరి ప్రఫుల్లచంద్ర హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2003 72 40.00
52690 చరిత్ర. 480 ఐమైంది మనధనం వావిలాల గోపాల కృష్ణయ్య ఆంధ్రకేసరి యువజన సమితి, రాజమండ్రి 1993 20 5.00
52691 చరిత్ర. 481 ప్రజా పోరాటం కొత్తపల్లి ఘనశ్యామల ప్రసాద్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1977 148 5.00
52692 చరిత్ర. 482 మన నల్లదొరల నలభైయేండ్ల నిర్వాకం ఇదేగా యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల ... 35 2.50
52693 చరిత్ర. 483 ఇందుకేనా స్వారాజ్యం యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల 1980 31 1.00
52694 చరిత్ర. 484 ఈ స్వరాజ్యం కోసమేనా జనం త్యాగాలు చేసింది యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల 1988 155 5.50
52695 చరిత్ర. 485 ఆసియా గుండెల్లో బాకు పరకాల పట్టాభిరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 147 7.00
52696 చరిత్ర. 486 అత్యాచారపర్వం శక్తిపుత్ర నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1977 77 3.00
52697 చరిత్ర. 487 అభ్యుదయ ప్రజాస్వామ్యం నూతన వ్యవస్థాపరమైన సిద్ధాంతం లక్ష్మన్ జీ యం. లక్ష్మయ్య, వడ్లమూడి 1992 95 12.00
52698 చరిత్ర. 488 భారత ప్రభుత్వం రాజనీతి ఎమ్. ఆబెల్ సి.ఎల్.ఎస్. బుక్ షాప్, హైదరాబాద్ 1973 69 1.75
52699 చరిత్ర. 489 ప్రజాస్వామ్యం సమాజం ఎ.ఆర్. వాడియా, పి. రాజగోపాల్ నాయుడు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1967 206 2.00
52700 చరిత్ర. 490 పంచాయతీ రాజ్యం యస్.కె. డే యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1963 247 5.00
52701 చరిత్ర. 491 భారతీయైక్యత మొక్కపాటి శివాజీ వేంకట్రామ అండ్ కో., హైదరాబాద్ 1947 72 1.50
52702 చరిత్ర. 492 AIBEA చరిత్ర కె.కె. మండల్ ఆంధ్రశ్రీ ప్రింటర్స్, రాజమండ్రి 1976 40 2.00
52703 చరిత్ర. 493 లోకనీతి వినోబా ... 1965 155 5.00
52704 చరిత్ర. 494 పునాదిరాళ్ళు యఱ్ఱంశెట్టి హనుమంతరావు మీసేవ ప్రచురణలు, తెనాలి 2006 68 20.00
52705 చరిత్ర. 495 యువజన కర్తవ్యాలు చెన్నుపాటి శేషగిరిరావు నాస్తిక ప్రచురణాలయం, విజయవాడ ... 30 0.25
52706 చరిత్ర. 496 బక్సారు యుద్ధము మొసలికంటి సంజీవరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1954 89 2.00
52707 చరిత్ర. 497 స్వాతంత్ర్యం ఏలాసంపాదించేం ఏ.వి.యస్. రామారావు ఆధునిక విజ్ఞాన గ్రంథమాల, కాకినాడ 1986 77 8.00
52708 చరిత్ర. 498 పౌరుడు రాజ్యాంగము ఎమ్. రత్నస్వామి, ఎమ్.ఎస్. ప్రకాశరావు త్రివేణీ పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1957 114 2.00
52709 చరిత్ర. 499 స్వతంత్ర భారతి జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1958 91 1.00
52710 చరిత్ర. 500 భారతయువజనులారా వివేకానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1969 274 2.00
52711 చరిత్ర. 501 జనవిజయం ... నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 307 11.00
52712 చరిత్ర. 502 ప్రజా ప్రభుత్వము గొల్లపల్లి నాగభూషణశర్మ శాస్త్ర విజ్ఞానము చరిత్ర తెలుగు ఉర్దూ అకాడమీ 1964 235 2.50
52713 చరిత్ర. 503 సర్వోదయం కమ్యూనిజం ... విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 183 1.50
52714 చరిత్ర. 504 భారత ప్రజా స్వామ్యం మండవ శ్రీరామమూర్తి ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 156 15.00
52715 చరిత్ర. 505 భారతదేశం బాగుపడాలంటే 1,2,3 భాగములు తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య నవసమాజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 180 6.00
52716 చరిత్ర. 506 స్వతంత్రభారతం పయనం ఎటు రాంమాధవ్ నవయుగ భారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 96 6.00
52717 చరిత్ర. 507 జైహింద్ కొండముది గోపాలరాయ శర్మ జాతీయ జ్ఞాన మందిరం, చెన్నై ... 100 1.25
52718 చరిత్ర. 508 భయ విముక్తి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1966 128 2.00
52719 చరిత్ర. 509 పాశ్చాత్యుల వృద్ధిక్షయములు మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1960 203 6.50
52720 చరిత్ర. 510 స్వతంత్ర సమర జ్వాలలు జాతి రుగ్మతకు అపూర్వమైన నిదానము ... ... ... 154 2.00
52721 చరిత్ర. 511 హిందూపద్ పాదుషాహి ... ... ... 168 2.00
52722 చరిత్ర. 512 ప్రభుత్వము గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు నమ్మాళ్వార్స్, చెన్నై 1938 114 2.00
52723 చరిత్ర. 513 జాతీయ విషయాలపై నెహ్రూ భావాలు ఎన్.ఎన్. చటర్జీ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1989 46 5.00
52724 చరిత్ర. 514 రాడికల్ హ్యుమనిజం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1978 84 3.50
52725 చరిత్ర. 515 మనస్స్వాతంత్ర్యము ద్వితీయ భాగము వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు రచయిత, కొవ్వూరు 1933 176 2.00
52726 చరిత్ర. 516 సమాచార సామ్రాజ్యవాదం యూరీ కాష్లెవ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 81 4.00
52727 చరిత్ర. 517 భారత రాజ్యాంగం స్థూల స్వరూపం ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1973 33 2.00
52728 చరిత్ర. 518 భారత దర్శిని ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1965 259 3.00
52729 చరిత్ర. 519 వందేమాతరం శివరాము జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1975 207 5.00
52730 చరిత్ర. 520 వీరరత్నాలు శీతంరాజు విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 52 3.00
52731 చరిత్ర. 521 అందాల పోటీలు బి. సూర్యనారాయణరెడ్డి జనసాహితి ప్రచురణలు 1987 40 2.00
52732 చరిత్ర. 522 ఆడ పిల్లలకు త్వరగా పెళ్ళి కావాలంటే అంబడిపూడి అంబడిపూడి బుక్స్, విజయవాడ ... 144 2.00
52733 చరిత్ర. 523 మర మనషులూ మర జంతువులూ అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 56 2.00
52734 చరిత్ర. 524 చరిత్ర కారులా చెదపురుగులా ... నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 36 1.50
52735 చరిత్ర. 525 మనపరిపాలకులు మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1986 67 10.00
52736 చరిత్ర. 526 శాసనముల వివరణ తోటపల్లి బాలా ప్రసాద్ శర్మ శ్రీ వాణీ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1973 60 3.00
52737 చరిత్ర. 527 సంకెళ్లు త్రెంచుకొన్నాం యస్.యల్. నరసింహారావు ... ... 109 5.00
52738 చరిత్ర. 528 సామాజిక శాస్త్రాలకు కాలం చెల్లిందా వకుళాభరణం రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 60 10.00
52739 చరిత్ర. 529 ఊహలు సైతం అంతమయ్యే వేళ అరుంధతీ రాయ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1998 38 2.00
52740 చరిత్ర. 530 మూడు ఖండాలకు పట్టిన గ్రహణం వి. సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 136 7.00
52741 చరిత్ర. 531 సాంఘిక సమస్యలు బి.వి.యస్. పాత్రుడు వినోదా పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1967 214 5.00
52742 చరిత్ర. 532 ఎన్జీవోల కథ బి. చంద్రశేఖర్ పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2003 64 15.00
52743 చరిత్ర. 533 చంద్రయానం బి. చంద్రశేఖర్ భువనగిరి చంద్రశేఖర్ స్మారక సంఘం, గుంటూరు 2014 364 100.00
52744 చరిత్ర. 534 చరిత్ర చర్చ కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి అభినందన సమితి, విశాఖపట్నం 1989 264 45.00
52745 చరిత్ర. 535 భారతదేశంలో సంఘ సంక్షేమ సేవలు కె. సీతారాం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 490 12.75
52746 చరిత్ర. 536 దిజర్వు బ్యాంకు దాని విధులు, కార్యకలాపములు బి. సర్వేశ్వర రావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1962 164 1.00
52747 చరిత్ర. 537 సుదూర లక్ష్యాన్ని ఛేదించే సామర్థ్యం అవసరం ... సమాచార భారతి, హైదరాబాద్ 2002 120 15.00
52748 చరిత్ర. 538 ధన సంపాదన ఎలా ఋణ విమోచన ఎలా శుభరమణి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 96 30.00
52749 చరిత్ర. 539 ఆంధ్రప్రదేశ్ సహకార ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎం. శ్రీరామమూర్తి, పి. సత్యనారాయణ సౌత్ ఇండియా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 152 40.00
52750 చరిత్ర. 540 చరిత్రాత్మకమైన మద్రాసు చేనేత సత్యాగ్రహం గోలి హనుమంతరావు చేనేత అభ్యుదయ ప్రచురణలు, మంగళగిరి 2001 86 20.00
52751 చరిత్ర. 541 చావు నేత ... జనసందేశ్, హైదరాబాద్ 2008 34 5.00
52752 చరిత్ర. 542 రక్తదాన ఉద్యమం కట్టమంచి మహాలక్ష్మి సాయి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2004 100 25.00
52753 చరిత్ర. 543 సింగరేణి ... పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2000 52 10.00
52754 చరిత్ర. 544 బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనోద్యమం ... ... ... 19 2.00
52755 చరిత్ర. 545 విద్యుత్ సంక్షోభం ... జనశక్తి ప్రచురణలు 2000 55 7.00
52756 చరిత్ర. 546 భారతదేశంలో పరిశ్రమలు మండే పిచ్చయ్య రచయిత, రేపల్లె 1973 248 7.00
52757 చరిత్ర. 547 భారతదేశంలో మందుల విషాదం అనంత్ ఫడ్కే హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1999 96 25.00
52758 చరిత్ర. 548 మహమ్మారి మద్యం గడ్డిపాటి కోటేశ్వరరావు నవయుగ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2011 134 20.00
52759 చరిత్ర. 549 వృద్ధాప్యానికి ఆరోగ్య దాయక మూల సూత్రాలు పి.వి. రామమూర్తి ... ... 8 1.00
52760 చరిత్ర. 550 మరణశయ్యపైన మన ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ ఘంటా వెంకట్రావ్ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 2010 70 20.00
52761 చరిత్ర. 551 వ్యాపారం గుప్పెట్లో విద్య ... ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా పరిరక్షణ కమిటి అఖిల భారత విద్యాహక్కుల వేదిక 2011 106 20.00
52762 చరిత్ర. 552 విద్యార్థులు సమస్యలు ఎన్. యాదగిరిరెడ్డి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భమున 1975 48 2.00
52763 చరిత్ర. 553 పిల్లలు బడికి పెద్దలు పనికి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్, హైదరాబాద్ ... 24 2.00
52764 చరిత్ర. 554 గాట్స్ ఉన్నత విద్య భవిష్యత్ రోహిణి సాహ్ని పిడియస్‌యు ప్రచురణలు 2005 61 20.00
52765 చరిత్ర. 555 21వ శతాబ్దంలోకి యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ 1987 133 30.00
52766 చరిత్ర. 556 అభ్యుదయ ప్రాథమిక పాఠశాల సూచనలు ... అభ్యుదయ ప్రాథమిక విద్యాసంస్థ 1978 70 2.00
52767 చరిత్ర. 557 చదువు చర్చ చదువు మంచి చెడ్డలు స్వతంత్ర భారతంలో సమాజం విద్య కృష్ణకుమార్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1999 60 25.00
52768 చరిత్ర. 558 పిల్లల పాఠాలు పెద్దలకు గుణపాఠాలు కృష్ణకుమార్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1996 49 14.00
52769 చరిత్ర. 559 ఉపాధ్యయ ఉద్యమం వెలుగు నీడలు శీలం లక్ష్మారెడ్డి సామాజిక చేతనా వేదిక, గుంటూరు 2010 118 20.00
52770 చరిత్ర. 560 ప్రజల భాషలో విద్య పరిపాలన ... జనసాహితి ప్రచురణలు 2012 172 50.00
52771 చరిత్ర. 561 నేటి విద్య తీరుతెన్నులు దుగ్గిరాల విశ్వేశ్వరం శిక్షణ మండల్ ప్రకాశన్, విశాఖపట్నం 2008 64 30.00
52772 చరిత్ర. 562 యంసెట్ యమగండమా ఇంటర్ లో ఇక్కట్లా అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ... 1994 149 25.00
52773 చరిత్ర. 563 బాలలు జాతి సంపద వి.ఎస్. కమల తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 2006 88 15.00
52774 చరిత్ర. 564 ర్యాగింగ్ పొదిల శంకర పిచ్చయ్య ర్యాగింగ్ వ్యతిరేక విభాగం 2008 27 2.00
52775 చరిత్ర. 565 విద్యార్థిలోకానికి విజ్ఞప్తి ... భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ 1979 300 20.00
52776 చరిత్ర. 566 స్వచ్ఛంద సంస్థల నిజస్వరూపం తనైబెనర్జీ జేమ్స్ పెట్రోస్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 29 5.00
52777 చరిత్ర. 567 ఆటకు పాటకు నోజని బాల్యం ఎస్. హరిపురుషోత్తమరావు బాలసాహితి బుక్ ట్రస్ట్ 1993 42 5.00
52778 చరిత్ర. 568 విప్లవ పథంలో విద్యార్థి ఉద్యమం కామ్రేడ్ సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ ... 76 2.00
52779 చరిత్ర. 569 హ్యూమనిష్టు విద్యావిధానం కొల్లా సుబ్బారావు ... ... 92 15.00
52780 చరిత్ర. 570 విలువలతో కూడిన విద్య పొదిల శంకర పిచ్చయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2007 48 5.00
52781 చరిత్ర. 571 విద్యారంగం నేడు రేపు ఎం.వి. రాజగోపాల్ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1987 145 15.00
52782 చరిత్ర. 572 చదవటం ఎలా జి. వెంకటసుబ్బయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1970 40 1.00
52783 చరిత్ర. 573 కొఠారి కమిషన్ సూచనలు ఎం.వి. రాజగోపాల్ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1985 103 6.00
52784 చరిత్ర. 574 భారతదేశ ఆర్థికవ్యవస్థ దృక్పథాలు సి. రంగరాజన్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2004 216 85.00
52785 చరిత్ర. 575 హిందూ మతతత్వం ఒక పరిశీలన రావ్ సాహెబ్ కస్‌బే శాంతి సాహితి, బాపట్ల 1988 112 6.00
52786 చరిత్ర. 576 ఆంధ్రదేశంలో జైన, బౌద్ధమతాలు బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 176 21.00
52787 చరిత్ర. 577 భిన్నత్వంలో ఏకత్వం సయ్యద్ మహబూబ్ ఆల్ఫా పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1999 60 20.00
52788 చరిత్ర. 578 మతచర్చ చావలి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, పొన్నూరు 1980 64 2.00
52789 చరిత్ర. 579 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కులవివక్షపై పోరాటం పి. సాయినాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ... 29 5.00
52790 చరిత్ర. 580 బహుజన తత్వం బి.యస్. రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2003 254 250.00
52791 చరిత్ర. 581 సెక్యులరిజం భారత జీవన విధానం రొమిల్లా థాపర్, సుమిత్ సర్కార్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 22 3.00
52792 చరిత్ర. 582 కులము సంస్కృతి సామ్యవాదము వివేకానందస్వామి, కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1984 116 6.00
52793 చరిత్ర. 583 క్రాంతి రథం జాగర్లమూడి వీరాస్వామి దేవరపల్లి మస్తాన్ రావు, తెనాలి 1972 140 2.00
52794 చరిత్ర. 584 ఏది సెక్యులరిజం మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1996 58 2.00
52795 చరిత్ర. 585 భారతదేశంలో కులవ్యవస్థ భిన్న దృక్పధాలు వేములపల్లి వెంకట్రామయ్య ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 1994 207 25.00
52796 చరిత్ర. 586 కుల వ్యవస్థ తుమ్మల లోహియా స్మారక ప్రచురణలు, విజయవాడ 1973 102 5.00
52797 చరిత్ర. 587 కులమేది యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య రచయిత, విజయవాడ 1977 87 25.00
52798 చరిత్ర. 588 వర్ణవ్యవస్థ సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1983 207 10.00
52799 చరిత్ర. 589 మతం మార్పు నాగేశ్వరరావు వేంకట్రామ్ పేపర్ ప్రోడక్టు 1977 33 2.00
52800 చరిత్ర. 590 వేదభూమి ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 67 4.00
52801 చరిత్ర. 591 మార్క్సిజం అంటే ఏమిటి ఎన్.ఇ. బలరాం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 47 1.50
52802 చరిత్ర. 592 రామజన్మ భూమి వివాదం విశ్లేషణ చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1990 36 3.25
52803 చరిత్ర. 593 దెయ్యాలున్నాయి జాగ్రత్త ... హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు ... 35 2.00
52804 చరిత్ర. 594 ప్రపంచ కార్మికోద్యమ చరిత్ర మహీధర రామమోహనరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 88 2.00
52805 చరిత్ర. 595 మహత్తర అక్టోబరు విప్లవం చారిత్రక అనుభవాలు ఈడ్పుగంటి నాగేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 48 2.00
52806 చరిత్ర. 596 పరిణామవాదం చలసాని వాసుదేవరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 52 2.00
52807 చరిత్ర. 597 చరిత్ర రచనలో మతతత్వం రొమిల్లా థాపర్, సుమిత్ సర్కార్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 60 2.00
52808 చరిత్ర. 598 శూద్రులు ఆర్యులు బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 51 1.50
52809 చరిత్ర. 599 గౌరి చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1983 68 1.75
52810 చరిత్ర. 600 చరిత్రలో సతి రొమిల్లా థాపర్, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1988 10 1.25
52811 చరిత్ర. 601 ప్రకృతి సమాజం శాస్త్రం కె.కె. కృష్ణకుమార్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 70 1.75
52812 చరిత్ర. 602 భగవద్గీత చారిత్రక పరిణామం డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 31 1.00
52813 చరిత్ర. 603 మార్క్సిజం భగవద్గీత ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 99 5.00
52814 చరిత్ర. 604 భగవద్గీతలో భౌతికవాద అంశాలు కాట్రగడ్డ బాలకృష్ణ, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 14 5.00
52815 చరిత్ర. 605 సమాజం విజ్ఞాన శాస్త్రం డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1989 44 2.50
52816 చరిత్ర. 606 సైన్సు పద్ధతి అంటే ఏమిటి ఎస్.జి. కులకర్ణి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2000 34 10.00
52817 చరిత్ర. 607 భక్తి విశ్వాసాల ముసుగులో పరకాల పట్టాభిరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 75 2.00
52818 చరిత్ర. 608 సామ్రాజ్యవాద సంస్కృతి ... మహిళామార్గం ప్రచురణలు 2001 79 25.00
52819 చరిత్ర. 609 చరిత్రలో మతాలు సెర్గియ్ తొకరేవ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1998 112 18.00
52820 చరిత్ర. 610 భారత స్వాతంత్ర్యానికి పోరాడిందెవరు హిరేన్ ముఖర్జీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 60 3.00
52821 చరిత్ర. 611 ప్రాచీన భారత సమాజంలో బానిసల స్థితిగతులు వాల్టెర్ రూబెన్, ఉప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 117 6.00
52822 చరిత్ర. 612 పెట్టుబడిదారీ విధానం దానిపరిణామం లియోహ్యూబర్మన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 98 3.00
52823 చరిత్ర. 613 భారత చరిత్రలో రైతు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 32 9.00
52824 చరిత్ర. 614 భారత చరిత్రలో రైతు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 50 1.80
52825 చరిత్ర. 615 భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ కె.యస్.గిల్., రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1998 84 12.00
52826 చరిత్ర. 616 వివర్తవాద వివేకము ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత 1986 80 10.00
52827 చరిత్ర. 617 తార్కిక భౌతికవాదం నండూరి ప్రసాదరావు రచయిత ... 96 10.00
52828 చరిత్ర. 618 తత్వశాస్త్రం అంటే ఏమిటి ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 201 10.00
52829 చరిత్ర. 619 తత్వశాస్త్ర సంక్షిప్త చరిత్ర క్లియబిక్, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 96 35.00
52830 చరిత్ర. 620 తత్త్వశాస్త్రము సామాన్య వివేచనము వి. నారాయణకరణ్ రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 154 4.25
52831 చరిత్ర. 621 రాజకీయ విజ్ఞాన మూలసూత్రాలు ... పాపులర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 123 2.00
52832 చరిత్ర. 622 మతతత్వ రాజకీయాలు రామ్ పునియానీ, కాత్యాయని హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2003 96 10.00
52833 చరిత్ర. 623 దళిత రాజకీయాలు రామ్ పునియానీ, కాత్యాయని హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2004 88 10.00
52834 చరిత్ర. 624 భారత జాతీయ భావ సామాజిక పూర్వరంగం ఎ.ఆర్. దేశాయ్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 263 14.00
52835 చరిత్ర. 625 భారతీయ కర్షక చరిత్ర 1, 2 భాగాలు పర్వతనేని వెంకటేశ్వరరావు, ఆకెళ్ళ గోపాలకృష్ణ శర్మ ... ... 200 20.00
52836 చరిత్ర. 626 భారతీయ కర్షక చరిత్ర మొదటి భాగము పర్వతనేని వెంకటేశ్వరరావు, ఆకెళ్ళ గోపాలకృష్ణ శర్మ తెలుగుతోట గ్రంథమండలి, బెజవాడ 1945 111 1.25
52837 చరిత్ర. 627 భారతీయ కర్షక చరిత్ర రెండవ భాగము పర్వతనేని వెంకటేశ్వరరావు, ఆకెళ్ళ గోపాలకృష్ణ శర్మ తెలుగుతోట గ్రంథమండలి, బెజవాడ 1945 111 1.25
52838 చరిత్ర. 628 వేదకాలపు వ్యవసాయము పారనంది సర్వేశ్వరశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1951 15 1.00
52839 చరిత్ర. 629 భారత చరిత్రలో రైతు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 50 1.80
52840 చరిత్ర. 630 భారత దేశంలో వ్యవసాయం మొదటి భాగం ఎల్.ఎస్.ఎస్. కుమార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయితీ రాజ్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1967 343 25.00
52841 చరిత్ర. 631 ఆదివాసులు తిరుగుబాటు గోదావరి పరులేకర్ మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు, విజయవాడ 1976 224 5.00
52842 చరిత్ర. 632 చరిత్రాత్మక ఆంధ్ర రైతు రక్షణ యాత్ర వకుళాభరణం రామకృష్ణ ఏటుకూరి బలరామమూర్తి మెమోరియల్ ట్రస్టు ... 79 25.00
52843 చరిత్ర. 633 శ్రీకాకుళ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం ఎ. అప్పల్నాయుడు విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1985 24 0.75
52844 చరిత్ర. 634 కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ రైతాంగ పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి ... క్రాంతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 1982 36 1.00
52845 చరిత్ర. 635 శ్రీకాకుళ గిరిజన రైతాంగ ఉద్యమం వెంకట్ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 2007 423 200.00
52846 చరిత్ర. 636 కర్షక విజ్ఞాన వేదిక విజయ పరంపరస్ఫూర్తితో రైతు శిక్షణ కార్యక్రమము ... వ్యవసాయ శాఖ, గుంటూరు ... 65 20.00
52847 చరిత్ర. 637 కర్షక విజ్ఞాన వేదిక లాభదాయకంగా ఆధునిక వ్యవసాయం ... ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానము ... 37 2.00
52848 చరిత్ర. 638 దున్నే వానికి భూమి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1979 18 2.00
52849 చరిత్ర. 639 ప్రత్యామ్నాయ వ్యవసాయక విధానము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం, హైదరాబాద్ 1994 16 2.00
52850 చరిత్ర. 640 రైతుల కోసం దాసరి ఆళ్వార స్వామి రచయిత, కంకిపాడు 2012 200 150.00
52851 చరిత్ర. 641 కర్షక వేదం ఎన్.జి. రంగ జక్కంపూడి సీతారామారావు, చిలకలూరిపేట 2000 278 120.00
52852 చరిత్ర. 642 విప్లవ రైతాంగం ఆచార్యరంగ, ఎన్. విజయ రాజకుమార్ విజయ ప్రచురణలు, సంగారెడ్డి ... 266 25.00
52853 చరిత్ర. 643 Tobacco Problems B. Bhujanga Rao Forum For Farm protection, Ongole 1978 124 5.00
52854 చరిత్ర. 644 Panchayat Landlordism versus Peasant Economy N.G. Ranga The Indian Peasants' Institute, Nidibrolu 1958 44 0.50
52855 చరిత్ర. 645 కార్మికోద్యమ కర్తవ్యాలు కామ్రేడ్ శంకర్ గుహ నియోగి, ఇంగువ మల్లికార్జున శర్మ మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు, విజయవాడ 1993 108 40.00
52856 చరిత్ర. 646 ప్రపంచీకరణ దాడి కార్మికవర్గ పోరాటాలు సుకోమల్ సేన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 40 10.00
52857 చరిత్ర. 647 కార్మిక సంక్షేమ చట్టాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ 2005 13 1.00
52858 చరిత్ర. 648 ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మికోద్యమ చరిత్ర కె.ఎల్. మహేంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 83 4.00
52859 చరిత్ర. 649 ప్రజాస్వామ్యంలో కార్మిక సంఘాలు ఆలూరు సుభాస్ బాబు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1981 135 9.00
52860 చరిత్ర. 650 మద్య నియంత్రణకు మహోద్యమం డి.వి.వి.యస్. వర్మ లోక్ సత్తా పార్టీ 2007 32 10.00
52861 చరిత్ర. 651 వ్యవసాయం జీవన విధానమా వ్యాపారమా బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి శబరి పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2002 208 75.00
52862 చరిత్ర. 652 భారతదేశంలో ప్రాచీన భూస్వామ్యాలు నండూరి ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1997 34 6.00
52863 చరిత్ర. 653 భారతీ రంగా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ రావిపాటి మహానందచౌదరి భారతీ రంగా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ, కురిచేడు 1996 36 10.00
52864 చరిత్ర. 654 గ్రామ పేదలు భూపంపకం కామ్రేడ్ సుందరయ్య మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు, విజయవాడ 1976 69 2.00
52865 చరిత్ర. 655 గ్రామాభ్యుదయము కొల్లి వెంకటరత్నం రచయిత, సింగుపాలెం ... 28 2.00
52866 చరిత్ర. 656 వ్యవసాయరంగానికి ఆర్థికమంత్రి తొంటిచెయ్యి వై.వి. కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 18 2.00
52867 చరిత్ర. 657 భూదాన ఆరోహణము నారాయణదేశాయి సర్వోదయ సాహిత్య ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1956 168 25.00
52868 చరిత్ర. 658 భూమి రైతు రాజు మానికొండ సత్యనారాయణశాస్త్రి గ్రంథాలయ పుస్తకమాల, తెనాలి 1946 371 5.00
52869 చరిత్ర. 659 సంక్షోభంలో భారత రైతులు ఆర్. బాచిన రచయిత, హైదరాబాద్ ... 48 2.00
52870 చరిత్ర. 660 ఆంధ్రలో రైతు ఉద్యమం మొదటి భాగం కొండవీటి చిన్నయసూరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం, హైదరాబాద్ 1986 112 5.00
52871 చరిత్ర. 661 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రైతు ఉద్యమాలు పోరాటాలు వై.వి. కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 256 40.00
52872 చరిత్ర. 662 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రైతు ఉద్యమాలు పోరాటాలు రెండవ భాగం వై.వి. కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 187 20.00
52873 చరిత్ర. 663 రైతు ఉద్యమ చరిత్రలో ప్రధాన ఘట్టాలు వై.వి. కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 27 0.40
52874 చరిత్ర. 664 కిసాన్ సభ చరిత్ర ఎం.ఎ. రసూల్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 250 25.00
52875 చరిత్ర. 665 రైతు దండోరా ... విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1996 44 6.00
52876 చరిత్ర. 666 భారతదేశంలో రైతాంగ ఉద్యమాలు రమేష్ పన్నీరు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 93 15.00
52877 చరిత్ర. 667 రాష్ట్రంలో రైతు ఉద్యమం సారంపల్లి మల్లారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 218 80.00
52878 చరిత్ర. 668 నాగేటి చాళ్ళాల్లో రగిలిన రైతాంగ పోరాటం ... క్రాంతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 1981 120 2.00
52879 చరిత్ర. 669 సిరిసిల్ల రైతాంగ పోరాటం పూర్వాపరాలు ... భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, హైదరాబాద్ 1979 68 1.25
52880 చరిత్ర. 670 సునాముది జీవధార కె. ముత్యం ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 270 75.00
52881 చరిత్ర. 671 మన శాసన సభలు మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1971 120 12.00
52882 చరిత్ర. 672 మన శాసన సభలు మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1971 120 12.00
52883 చరిత్ర. 673 భారతదేశంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు జి. వెంకటరామారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2013 234 200.00
52884 చరిత్ర. 674 నూతన రాజకీయ సంస్కృతి ... లోక్ సత్తా పార్టీ ... 24 2.00
52885 చరిత్ర. 675 జనరాజకీయం ఎందుకోసం డి.వి.వి.యస్. వర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 60 20.00
52886 చరిత్ర. 676 మన రాష్ట్రాల కథ వేమూరి జగపతిరావు తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1993 264 60.00
52887 చరిత్ర. 677 ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గాలు ఎం. సత్యనారాయణరావు సౌత్ ఇండియా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 186 50.00
52888 చరిత్ర. 678 జనతా జనార్దనుడా నీ ఓటేవరికి పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు స్నేహమయి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 64 15.00
52889 చరిత్ర. 679 ఎన్నికలలో గెలుపు ఎలా వడ్లమాని వెంకట రమణ, నాగేష్ శర్మ శ్యామల పబ్లికేషన్సు, కాకినాడ 2004 111 25.00
52890 చరిత్ర. 680 రైతాంగ సమస్యలు కిసాన్ శ్రీ కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1978 137 10.00
52891 చరిత్ర. 681 డంకెల్ గురి వ్యవసాయానికి ఉరి జె. కిషోర్ బాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు కూలీ సంఘం 1993 148 25.00
52892 చరిత్ర. 682 సేంద్రియ వ్యవసాయమే మన ముందున్న మార్గం భాస్కర్ సావే జన విజ్ఞాన వేదిక 2006 44 15.00
52893 చరిత్ర. 683 భారత దేశంలో లోక్ సభ ఎన్నికలు పి. సత్యనారాయణ లిబర్టీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 113 33.00
52894 చరిత్ర. 684 ఎన్నికల ప్రణాలిక స్వతంత్ర పార్టీ ... ... ... 35 2.00
52895 చరిత్ర. 685 పంచాయితీలు ప్రజారాజ్యం ... లోక్ సత్తా పార్టీ ... 32 10.00
52896 చరిత్ర. 686 ఎన్నికల రాజకీయాలు మారంరాజు సత్యనారాయణరావు శేఖర్ పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం ... 161 35.00
52897 చరిత్ర. 687 పార్టీల దామాషా ఎన్నికల విధానం ఆవశ్యకత సరుకులు సమాజంపై ప్రభావం చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య పాపులర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 24 2.00
52898 చరిత్ర. 688 ఎన్నికల సంబంధమగు నేరములు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1999 23 2.00
52899 చరిత్ర. 689 కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు నిమ్మగడ్డ వెంకట సుబ్బారావు ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 216 40.00
52900 చరిత్ర. 690 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోక్ సభ ఎన్నికలు పి. సత్యనారాయణ లిబర్టీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 119 30.00
52901 చరిత్ర. 691 కలాల కాపల ఎన్నికలు మీడియా మాడభూషి శ్రీధర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2009 108 20.00
52902 చరిత్ర. 692 లోక్‌సత్తా పార్టీ కొన్ని ప్రశ్నలు వివరణలు జయప్రకాశ్ నారాయణ్ ... ... 32 2.00
52903 చరిత్ర. 693 రెండవ స్వతంత్ర పోరాటం ... లోక్ సత్తా పిలుపు ... 93 20.00
52904 చరిత్ర. 694 సురాజ్య ఉద్యమం జయప్రకాశ్ నారాయణ్ లోక్ సత్తా పార్టీ 2008 24 5.00
52905 చరిత్ర. 695 మన ప్రజాస్వామ్యం సంక్షోభం పరిష్కారం ... లోక్ సత్తా పార్టీ ... 109 25.00
52906 చరిత్ర. 696 ఎన్నికల నిఘా ఉద్యమం ... లోక్ సత్తా పార్టీ 1999 84 10.00
52907 చరిత్ర. 697 రాష్ట్ర ప్రజా తీర్పు స్వామి ఆర్.ఆర్.ఎన్.ఎస్. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 103 10.00
52908 చరిత్ర. 698 స్వరాజ్యం ప్రజా హక్కుల పత్రం ... లోక్ సత్తా ప్రజలే ప్రభువులు 1999 212 25.00
52909 చరిత్ర. 699 స్వరాజ్యం ప్రజా హక్కుల పత్రం ... లోక్ సత్తా ప్రజలే ప్రభువులు 1999 212 25.00
52910 చరిత్ర. 700 ప్రాచీన భారతదేశ సంస్కృతి నాగరికత డి.డి. కోశాంబి, ఆర్. వెంకటేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 186 60.00
52911 చరిత్ర. 701 మనము మనభూమి పోలూరి హనుమజ్జానికీరామశర్మ రచయిత, నెల్లూరు 1990 56 5.00
52912 చరిత్ర. 702 భారతజాతి చారిత్రక విశేషములు ... ... ... 168 15.00
52913 చరిత్ర. 703 ప్రాచీన భారత సమాజంలో బానిసల స్థితిగతులు వాల్టెర్ రూబెన్, ఉప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 117 5.00
52914 చరిత్ర. 704 కలియుగ భారతం ఈగ రాజమౌళి రచయిత ... 89 1.50
52915 చరిత్ర. 705 The Historicity of Vikramaditya & Salivahana Kota Venkatachelam Author, Vijayawada 1951 26 1.00
52916 చరిత్ర. 706 ఆర్యుల ధృవనివాసి ఖండనము కోట వేంకటాచలం రచయిత, విజయవాడ 1950 168 3.50
52917 చరిత్ర. 707 ఆర్యులెవరు శ్రీరాంసాఠే, కిశోరీలాల్ వ్యాస్, కసిరెడ్డి భారతీయ ఇతిహాస సంకలన సమితి 1991 122 25.00
52918 చరిత్ర. 708 భారతీయ శకములు కోట వేంకటాచలం రచయిత, విజయవాడ 1950 96 2.50
52919 చరిత్ర. 709 కలిశక విజ్ఞానము ప్రథమ భాగము కోట వేంకటాచలం రచయిత, విజయవాడ 1949 96 1.50
52920 చరిత్ర. 710 కలిశక విజ్ఞానము ద్వితీయ భాగము కోట వేంకటాచలం రచయిత, విజయవాడ 1950 161 4.50
52921 చరిత్ర. 711 కలిశక విజ్ఞానము తృతీయ భాగము కోట వేంకటాచలం రచయిత, విజయవాడ 1950 161 4.50
52922 చరిత్ర. 712 కలియురాజవంశములు ... ... ... 34 2.00
52923 చరిత్ర. 713 సిందు నాగరికత సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1982 150 15.00
52924 చరిత్ర. 714 ప్రాచీన భారత దేశంలో ప్రగతి సాంప్రదాయవాదం ఎస్.జి. సర్దేశాయ్, వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 254 15.00
52925 చరిత్ర. 715 ప్రాచీన భారత దేశంలో వైజ్ఞానిక ప్రగతి ముక్కామల నాగభూషణం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 123 15.00
52926 చరిత్ర. 716 ప్రాచీన భారత సమాజంలో బానిసల స్థితిగతులు వాల్టెర్ రూబెన్, ఉప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 124 75.00
52927 చరిత్ర. 717 ప్రాచీన భారత దేశం డి.ఎన్. ఝా ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 131 50.00
52928 చరిత్ర. 718 శ్రీ రాజవంశప్రదీపిక వివరణసంగ్రహము ఆరాధ్యుల పిచ్చయ్య యాదవు రచయిత, ఎడవూరు ... 75 1.50
52929 చరిత్ర. 719 వేదభారతి ... ఆకెళ్ళ వీరభద్రం, కొత్తపేట ... 156 5.00
52930 చరిత్ర. 720 వేదభూమి రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్ 1998 175 50.00
52931 చరిత్ర. 721 సింహాసనం భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు శ్రీ పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 157 90.00
52932 చరిత్ర. 722 వేదభూమి ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1987 67 10.00
52933 చరిత్ర. 723 భరత వర్షము బొడ్డు ప్రకాశం రచయిత, గుంటూరు ... 88 4.00
52934 చరిత్ర. 724 భరత వర్షము బొడ్డు ప్రకాశం రచయిత, గుంటూరు ... 88 4.00
52935 చరిత్ర. 725 ఆర్యుల రహస్యములను వెల్లడించిన ధీరులు కన్నెగంటి జగ్గయ్య రచయిత, తెనాలి 1973 211 5.00
52936 చరిత్ర. 726 మృగశీర్ష లేక వేదకాల నిర్ణయము లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక మానికొండ సత్యనారాయణశాస్త్రి 1923 143 2.00
52937 చరిత్ర. 727 పురాతన సమాజం లూయీహెన్రీ మోర్గన్, మహీధర రామమోహనరావు విజ్ఞాన వికాస సమితి, విజయవాడ 1987 496 30.00
52938 చరిత్ర. 728 మానవ నాగరికత యమ్.యన్. రాయ్ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 116 8.00
52939 చరిత్ర. 729 భారత దేశం నేడు రేపు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ భారత ప్రభుత్వ సమాచార రేడియో ప్రచురణ 1960 47 0.75
52940 చరిత్ర. 730 హిందూ సామ్రాజ్యవాద చరిత్ర స్వామి ధర్మతీర్థ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1998 116 25.00
52941 చరిత్ర. 731 హిందూజాతి పతన కారణములు ఆరుమళ్ల సుబ్బారెడ్డి అరుణానంద్, విజయవాడ 2002 51 6.00
52942 చరిత్ర. 732 భారతీయ సమాజా శాస్త్రం కడియాల జగన్నాథశర్మ ... 1978 143 5.00
52943 చరిత్ర. 733 సంస్కృతి విన్యాసం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 72 10.00
52944 చరిత్ర. 734 భారతీయ వారసత్వం సంస్కృతి సరోజినీ రేగాని తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 376 49.00
52945 చరిత్ర. 735 భారతీయ వారసత్వం సంస్కృతి సుందర రామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 94 10.00
52946 చరిత్ర. 736 భారతీయ నాగరికత అహింసాతత్వము మొదటి భాగము కొమాండూరి శఠకోపాచార్యులు రచయిత, కాకినాడ 1941 573 1.00
52947 చరిత్ర. 737 భారతీయ సంస్కృతి ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 234 45.00
52948 చరిత్ర. 738 భారతీయ సంస్కృతి ఒక పరిశీలన బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు త్రిపురసుందరి, గుంటూరు 1993 64 12.00
52949 చరిత్ర. 739 భారతీయ వైభవము జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 74 6.00
52950 చరిత్ర. 740 సాంస్కృతిక సామ్రాజ్యవాదం కొత్తపల్లి రవిబాబు జనసాహితి ప్రచురణలు 1998 91 40.00
52951 చరిత్ర. 741 ఉన్నత సంప్రదాయం అల్పసంప్రదాయాలు స్వామి అగేహానంద భారతి, ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 207 8.00
52952 చరిత్ర. 742 మన దేశము మన సంస్కృతి ఇ. వేదవ్యాస శ్రీ వేదవ్యాస భారతి ప్రచరణలు, హైదరాబాద్ 1991 199 25.00
52953 చరిత్ర. 743 మత తత్వం సంస్కృతి దివి కుమార్ జన సాహితి ప్రచురణ 1993 20 1.50
52954 చరిత్ర. 744 భారతీయ సాహిత్య సంస్కృతి ప్రకాశము పోలూరి హనుమజ్జానికీరామశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 48 5.00
52955 చరిత్ర. 745 ఇదేనా మన సంస్కృతి అమళ్లదిన్నె గోపీనాథ్ రవీంద్ర పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 1997 38 15.00
52956 చరిత్ర. 746 మన సంస్కృతి మన సాహితి యస్వీ జోగారావు రచయితల సహకార సంఘము, గుంటూరు 1972 76 3.75
52957 చరిత్ర. 747 మన సంస్కృతి చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి బొంబాయి భారతీయ విద్యాభవన్ తరపున సంస్కృతి ప్రచురణ 1964 58 6.00
52958 చరిత్ర. 748 భారతీయ సంస్కృతి ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 60 7.00
52959 చరిత్ర. 749 భారతీయ సంస్కృతి అపోహలు, వాస్తవాలు వకుళాభరణం రామకృష్ణ కె.వి.ఆర్. శారదాంబ స్మారక కమిటి 2012 15 5.00
52960 చరిత్ర. 750 మన దేశము మన సంస్కృతి ఇ. వేదవ్యాస యుస్కెఫీ ప్రచురణ 1970 201 25.00
52961 చరిత్ర. 751 మనదేశంలో పునర్వికాసం రాదా ఎన్. ఇన్నయ్య నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 225 60.00
52962 చరిత్ర. 752 జాతీయ పునరుజ్జీవనమా మతమౌఢ్య పునరుద్ధరణమా పరకాల పట్టాభిరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 107 5.00
52963 చరిత్ర. 753 వసుధైవ కుటుంబము కామరాజు హనుమంతరావు ప్రాక్ ప్రతీచీ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 1969 39 0.60
52964 చరిత్ర. 754 భారతీయ రినైజాన్సు ఉద్యమం కామ్రేడ్ యం.ఎన్. రాయ్ ... ... 30 1.00
52965 చరిత్ర. 755 తెలుగు సీమలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనము దేవులపల్లి రామానుజరావు గోలకొండ పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాద్ 1956 106 1.00
52966 చరిత్ర. 756 భారత జాతీయ పునరుజ్జీవనం సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1984 238 25.00
52967 చరిత్ర. 757 భారత దేశ చరిత్ర రచనలో మతతత్వం రొమిల్లా థాపర్, సొదుం రామ్మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 63 10.00
52968 చరిత్ర. 758 భారతదేశయొక్క పూర్వయుగముల వృత్తాంతము పి. భావనారాయణ రచయిత ... 229 1.50
52969 చరిత్ర. 759 నాగరికత అంటే ఏమిటి ఖండవల్లి బాలేందుశేఖరం శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1967 171 3.00
52970 చరిత్ర. 760 హిందూ పద్ పాదషాహి వినాయక దామోదర సావర్కర్, మరుపూరి కోదండరామిరెడ్డి స్వాతంత్ర్య వీర సావర్కర్ సాహిత్య సమితి 1985 219 25.00
52971 చరిత్ర. 761 హిందూ పద్ పాదషాహి వినాయక దామోదర సావర్కర్ ... ... 237 15.00
52972 చరిత్ర. 762 దాచినా దాగని నిజాలు స్వాతి నవయుగ భారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 136 15.00
52973 చరిత్ర. 763 చరిత్రలో మతాలు సెర్గియ్ తొకరేవ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 116 35.00
52974 చరిత్ర. 764 మన మాతృభూమి మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1995 204 30.00
52975 చరిత్ర. 765 భారతీయ ఏకాత్మత రాధాకుముద్ ముఖర్జీ విశ్వహిందూ పరిషత్ ప్రచురణ 1977 147 2.00
52976 చరిత్ర. 766 బ్రాహ్మణధర్మంలో ప్రజాస్వామ్యం ... నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 78 15.00
52977 చరిత్ర. 767 భగవద్గీత చారిత్రక పరిణామం డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1995 20 3.00
52978 చరిత్ర. 768 భారతీయకరణ బల్ రాజ్ మథోక్ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 124 10.00
52979 చరిత్ర. 769 హిందూత్వ పరిచయం ఒక హిందూ పరివ్రాజకుడు విశ్వహిందూ పరిషత్ ప్రచురణ 1972 90 1.25
52980 చరిత్ర. 770 భారతీయ దేవాలయము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 138 2.00
52981 చరిత్ర. 771 హిందూమతం ఒక అవగాహన స్వామి నిర్వేదానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం,చెన్నై 2003 173 20.00
52982 చరిత్ర. 772 హిందూమతం ఒక అవగాహన స్వామి నిర్వేదానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1998 173 25.00
52983 చరిత్ర. 773 హిందూ ధర్మ వైభవం మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1997 213 45.00
52984 చరిత్ర. 774 భారతీయ సంస్కృతిలో కుల ప్రభావం కత్తి చంద్రయ్య పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 32 11.00
52985 చరిత్ర. 775 హిందూమతం కుల వ్యవస్థ, భారతీయ సంస్కృతి ఆర్వియార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 111 40.00
52986 చరిత్ర. 776 సాంస్కృతికోద్యమ నిర్మాణ సమస్యలు గద్దర్ సృజన ప్రచురణలు 1990 39 3.00
52987 చరిత్ర. 777 భారతీయ తత్వశాస్త్రం సులభ పరిచయం దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 185 15.00
52988 చరిత్ర. 778 భారతీయ తత్వ చింతన కస్తూరి మురళీకృష్ణ ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 110 30.00
52989 చరిత్ర. 779 భారతీయత మొదటి అధ్యాయము ధనేకుల వేంకటరమణ శాస్త్రీ ... ... 112 2.00
52990 చరిత్ర. 780 హిందురాజ్యము 1,2,3,4,5,6 భాగములు ప్రభాకర ఉమామహేశ్వర వాణీ ప్రెస్, బెజవాడ 1945 180 15.00
52991 చరిత్ర. 781 కృతయుగ ప్రారంభము గోపాలక్రిష్ణ శెడికొలత్తాయ రచయిత, తాళిపాడి 1940 80 2.00
52992 చరిత్ర. 782 మానవజాతి చరిత్ర జేమ్స్ అవెరి జాయిస్, నండూరి పార్థసారధి హిగ్గిన్ బాధమ్స్ లిమిటెడ్, మద్రాసు 1967 296 1.00
52993 చరిత్ర. 783 మానవజాతి చరిత్ర జేమ్స్ అవెరి జాయిస్, నండూరి పార్థసారధి హిగ్గిన్ బాధమ్స్ లిమిటెడ్, చెన్నై 1967 296 1.00
52994 చరిత్ర. 784 ఆదిమ మానవుడు ... ... ... 304 6.00
52995 చరిత్ర. 785 మాతృదేశ చరిత్ర మూడవ పుస్తకము చిట్టా బాలకృష్ణశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1949 136 0.12
52996 చరిత్ర. 786 నీరు సిద్దాని నాగభూషణం వికాస వేదిక, మీర్ పేట్ 2001 107 75.00
52997 చరిత్ర. 787 ఆంధ్రప్రదేశములో సమగ్ర నీటిపథకము పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1983 51 3.00
52998 చరిత్ర. 788 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నీటివనరులు ప్రాజెక్టులు కొండవీటి త్రినాధ్ కొండవీటి పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లిగూడెం 1987 84 10.00
52999 చరిత్ర. 789 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నీటి ప్రాజెక్టులు ప్రభుత్వ మోసపూరిత విధానాలు ... రైతుకూలీ సంఘం 2005 62 10.00
53000 చరిత్ర. 790 ఆంధ్రప్రాజెక్టులు మాదల వీరభద్రరావు రచయిత, సత్తెనపల్లి 1952 24 0.25