వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -127

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
94001 Right Way to Play Cricket Jagat S. Bright A Universal Publication, Delhi 1968 148 2.50
94002 The Best way to Play Cricket Colin McCool Daily Mirror Young Sportsman's Book 1961 127 2.00
94003 Teach Yourself Cricket F.N.S. Creek English Universities Press Ltd 1953 182 2.00
94004 Tell Me Why Volume 1 No. 6 March 2007 Cricket and World cup 2007 97 15.00
94005 How to Play Cricket B.K. Chaturvedi 96 5.00
94006 How to Play Cricket Garrie Hutchinson Master Mind Books 2003 112 75.00
94007 How to Play Cricket S. Mushtaq Ali Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 145 9.50
94008 Cricket F.N.S. Creek Teach Yourself Books 1975 192 2.00
94009 Better Cricket Mike Smith Orient Paperbacks 120 2.00
94010 How to Play Cricket Vinoo Mankad Rupa & Co., Calcutta 1980 93 9.00
94011 Improve Your Cricket Trevor Bailey Penguin Books 1963 160 10.00
94012 The New Observer's Book of Cricket Reg Hayter Frederick Warne 1983 192 10.00
94013 A Century of Wisden Christopher Lane John Wisden & Co Ltd 2000 208 10.00
94014 Indian Cricket 1973 P.N. Sundaresan Kasturi & Sons Limited, Madras 1973 390 7.50
94015 Indian Cricket The Vital Phase Raju Bharatan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 385 10.00
94016 Great Feats of Indian Cricket Partab Ramchand Rupa & Co., Calcutta 1984 215 25.00
94017 Cricket Coaching D.C.H. Townsend Oxford University Press 1955 90 2.00
94018 Arlott and Trueman on Cricket Gilbert Phelps Rupa & Co., Calcutta 1980 280 20.00
94019 Between Indian Wickets Sujit Mukherjee Orient Paperbacks 1976 207 2.50
94020 Chappelli Ian Chappell's Life Story Rupa & Co., Calcutta 1979 206 15.00
94021 Cricket Replayed Vijay Hazare Rupa & Co., Calcutta 1976 156 10.00
94022 Between Indian Wickets Sujit Mukherjee Orient Paperbacks 1976 207 10.00
94023 Portrait of Indian Captains Narottam Puri Rupa & Co., Calcutta 1978 147 12.00
94024 The Wildest Tests Ray Robinson Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 185 15.00
94025 The Wildest Tests Ray Robinson Vikas Publishing House Pvt Ltd 1975 185 12.00
94026 The Romance of Indian Cricket Sujit Mukherjee Orient Paperbacks 1968 168 10.00
94027 The Romance of Indian Cricket Sujit Mukherjee Orient Paperbacks 1968 168 10.00
94028 One-Day Wonders Sunil Gavaskar Rupa & Co., Calcutta 1985 137 20.00
94029 Britannia Khao World Cup Jao 1999 1999 60 10.00
94030 38th Edition Indian Cricket 1984 S. Thyagarajan Kasturi & Sons Limited, Madras 1984 728 18.00
94031 42nd Edition Indian Cricket 1988 S. Thyagarajan Kasturi & Sons Limited, Madras 1988 800 24.00
94032 44th Edition Indian Cricket 1990 S. Thyagarajan Kasturi & Sons Limited, Madras 1990 777 30.00
94033 56th Edition Indian Cricket 2002 G. Viswanath Kasturi & Sons Limited, Madras 2002 1088 100.00
94034 క్రికెట్ కంప్లీట్ గేమ్ అండ్ లేటెస్ట్ రూల్స్ బుక్ నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 80 35.00
94035 క్రికెట్ విభిన్నకరమైన స్పిన్ ... ... ... 22 5.00
94036 క్రీడల్లో రారాజు క్రికెట్ శ్యాంబాబు శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 224 40.00
94037 వండర్ వరల్డ్ క్రికెట్ వండర్స్ ... ... ... 106 2.00
94038 రిలయన్స్ కప్ స్పెషల్ ... ... ... 60 10.00
94039 క్రికెట్ సి. వెంకటేష్ నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1987 164 20.00
94040 కల్నల్ సీ.కే. నాయుడు ... ... ... 224 40.00
94041 Sachin Tendulkar P. Krishnan The Hindu - Tribute To a Legend 132 100.00
94042 The World of Kapil Dev UBS Publishers Distributors Ltd 1992 98 65.00
94043 Cricket My Style Kapil Dev Allied Publishers Private Limited 1987 118 20.00
94044 Bournvita Book of Knoledge World Cup Special Derek O'Brien 1999 100 20.00
94045 India 500 Tests The Journey Began in 1932 P. Krishnan Commemorating 128 125.00
94046 The Wisden Illustrated History of Cricket Vic Marks Mcdonald Queen Anne Press 1989 256 100.00
94047 Wills Book of Excellence Cricket Mudar Patherya, M.A.K. Pataudi Orient Longman 1987 208 130.00
94048 2007 World Cup Cricket Peter Murray 2007 188 150.00
94049 Wills Sport Cricket Book India Book Distributors Limited 1999 80 395.00
94050 Wills Cricket Diary 1987-1988 1987 250 20.00
94051 Know Cricket Play Cricket N. Anantharaman Sura Books Pvt Limited 164 50.00
94052 The Art of Cricket Sir Donald Bradman Hodder and Stoughton 1990 220 120.00
94053 Cricket The Indian Way Rupa & Co., Calcutta 1976 128 30.00
94054 The Funny Game of Cricket Asha Sicka Business Book Publishing House 1988 99 25.00
94055 How to Play Cricket Ian Morrison Competition Review Pvt Ltd, New Delhi 1993 80 75.00
94056 Complan Cricket Champ Guide Hansa Kanuga Heinz India Private Limited 2001 48 20.00
94057 Indiaaaa Indiaaaa … wins the World Cup James Alter Roli Book 2011 47 25.00
94058 England Tour of India 1984-85 A Bhupathy Publication 1985 90 6.00
94059 Fire & Fear The Inside Story of Mike Tyson Jose Torres Warner Books 1989 241 100.00
94060 Vijay Amritraj An Autobiography Richard Evans Rupa & Co., Calcutta 1990 315 100.00
94061 Muhammad Ali Don Atyeo and Felix Dennis Hind Pocket Books 1977 298 10.00
94062 Dickie Bird My Autobiography Dickie Bird Coronet Books 1997 479 100.00
94063 Red A Biography of Red Simth Ira Berkow McGraw Hill Book Company, Inc. 1987 312 25.00
94064 What Makes Sammy Run? Budd Schulberg Bantam Book, New York 1957 247 5.00
94065 McEnroe The Man with the Rage to Win Tania Cross Arrow Books 1982 155 2.00
94066 Bjorn Borg My Life and Game Gene Scott Sphere Books Limited 1981 148 10.00
94067 The Best of Expressport 124 10.00
94068 India In World Sports M.K. Dharma Raja Publications Division 1982 209 16.00
94069 Reaching for Excellence Melville de Mellow 200 36.00
94070 Goal Capt. Dhyan Chand Sport & Pastime, Madras 1952 135 15.00
94071 Women's Hockey The All England Women's Hockey Association 40 10.00
94072 Indian Hockey Sunil Gavaskar Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 128 7.50
94073 Better Hockey Geoff Poole Orient Paperbacks 125 10.00
94074 Badminton Pat Davis Hamlyn, London 1984 61 20.00
94075 The Badminton Story Bernard Adams British Broadcasting Corporation 1980 144 100.00
94076 Tackle Badminton Roger J. Mills and Eric Butler Stanley Paul & Co. Ltd., London 1974 123 20.00
94077 Sports Action Badminton Richard Eaton Octopus Books 1989 127 25.00
94078 Forehand Drive Maureen Connolly Macgibbon & Kee, London 1957 185 50.00
94079 How to Play Tennis Marcel Meier Spectrum Books 1976 69 25.00
94080 Levels of The Game John McPhee Bantam Book, New York 1970 119 10.00
94081 Pet's Hand Book P.G. Reddy 1994 120 50.00
94082 Official Rules of the National Basketball Association NBA Operations Dept. 1994 54 10.00
94083 Baseball Is a Funny Game Joe Garagiola Bantam Book, New York 1983 151 5.00
94084 Teaching Volleyball Richard H. Cox Surjeet Publications, Delhi 135 25.00
94085 Volleyball For Men and Women V. Hubert Dhanaraj Y.M.C.A. Publishing House, Calcutta 1963 152 10.00
94086 The Puffin Book of Football Brian Glanville Penguin Books 1970 121 10.00
94087 Swim With Me Julie Smith Stanley Paul & Co. Ltd., London 1971 124 15.00
94088 American Red Cross Swimming And Diving Doubleday & Company, Inc., New York 1938 271 25.00
94089 Teach Your Child To Swim Geoffrey Budworth Jaico Publishing House, Delhi 1995 126 50.00
94090 Swimming And Diving Harvey D. Torbett W. Foulsham And Co. Ltd 1969 96 15.00
94091 Better Swimming Helen Elkington and Tony Holmyard Orient Paperbacks 128 2.50
94092 Rovering to Success Lord Baden Powell of Gil Well The Bharat Scouts & Suides 247 25.00
94093 The BBC Book of Skating Sandra Stevenson British Broadcasting Corporation 1984 160 100.00
94094 Skating ICE And Roller The National Skating Association 40 10.00
94095 Gordon Wood Legering Tackle & Techniques Stanley Paul & Co. Ltd., London 1989 160 100.00
94096 Futuresport Andrew Bailey Pan Original Pan Books 1982 95 50.00
94097 Skier's Source Book Steve Podborski Macmillan of Canada 1988 276 60.00
94098 Ski-ing on Water Jack Andresen Frederick Muller Limited, London 1956 143 10.00
94099 Riding Margaret Hickman Ladybird Books Ltd 1973 50 0.50
94100 Riding and Schooling Robert Owen and John Bullock Beaver Books 1977 77 2.00
94101 The Golfbook for Kids Jim Corbett and Chris Aoki Hara Publishing House 2000 140 120.00
94102 Play Better Golf This Swing From A-Z Jack Nicklaus Pocket Books New York 1986 200 25.00
94103 The Art of Coarse Golf Michael Green Arrow Books 1970 159 15.00
94104 Learn to Play Golf Richard Aultman Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 72 6.50
94105 Golf Etiquette Barbara Puett and Jim Apfelbaum St. Martin's Press 1992 162 60.00
94106 Billiards And Snooker Richard Holt Teach Yourself Books 1970 214 20.00
94107 The Runner's Coach Roy T. Benson Cedarwinds Publishing Company 1994 94 12.95
94108 Walk Slim Les Snowdon & Maggie Humphreys Orient Paperbacks 1997 189 90.00
94109 New Ladies Slimming Course Usha Gupta Pustak Mahal, Delhi 1997 109 60.00
94110 సచిత్ర యోగ దీపిక బి.కె.ఎస్. అయ్యంగార్, జ్యోత్న్సా ఇలియాస్ ఓరియంట్ లాఙ్మన్ 1999 160 130.00
94111 యోగాసనాలు ... ... ... 35 2.00
94112 ఇంటింటా యోగజ్యోతి కె.ఎల్. నరసింహారావు కాట్రగడ్డ ఛారిటీస్, గుంటూరు 2003 128 40.00
94113 Simplified Physical Exercises Yogiraj Vethathiri Maharishi Vethathiri Publications 1998 44 10.00
94114 Yoga Applications in Sports & Games Vemulapalli Gopala Krishna Murty The Author 2001 265 200.00
94115 Be the Best Fun & Fitness Sheila Rich Troll Associates 1990 64 20.00
94116 Getting in Shape Bob Anderson, Ed Burke Jaico Publishing House, Delhi 32 2.00
94117 How to Remain Young Ben Weider A Kiran Publication 1964 87 3.00
94118 Yoga To Preserve Youth The Week Sept 1994 1994 34 2.00
94119 Yoga And Your Heart K.K. Datey Jaico Publishing House, Delhi 1987 240 25.00
94120 Yoga for You P.S. Venkateswaran Jaico Publishing House, Delhi 32 2.00
94121 Physical Fitness Penguin Books 1960 73 2.00
94122 Increase Your Height Krishna Gopal Vikal Pustak Mahal, Delhi 1988 104 18.00
94123 Flatten Your Stomach for Women & Men Ann Dugan Publications International Ltd 1983 64 25.00
94124 Sports Activities For Girls And Women Mildred J. Barnes Appleton Century Crofts 1966 462 100.00
94125 The Gymnast's Manual Wilbur D. West The World's Work Ltd 1949 326 25.00
94126 Enjoying Gymnastics Diagram Group Paddington Press Ltd 1976 159 100.00
94127 Take Up Gymnastics Barry Benn Learners Press 1989 56 2.00
94128 Gymnastics B.K. Chaturvedi 71 2.00
94129 Bhiwani Junction Shamya Dasgupta Harper Sport 2012 200 250.00
94130 Success At Boxing Frank Butler Phoenix Sports Books, London 1956 128 5.00
94131 The New Manual of Kung Fu Peter P. Tang W. Foulsham And Co. Ltd 1975 108 20.00
94132 The Manual of Judo E.J. Harrison Rupa & Co., Calcutta 1989 172 30.00
94133 Complete Book of Judo Bruce Tegner Corgi Books 1970 256 30.00
94134 Complete Book of Karate Bruce Tegner Corgi Books 1971 254 50.00
94135 International Amateur Athletic Federation Official HandBook 191 10.00
94136 Wrestling E.J. Harrison W. Foulsham And Co. Ltd 1960 94 5.00
94137 Dumb Bell AP Publishers 31 10.00
94138 Games For Parties Kate Stevens Ward Lock & Co., Limited 1942 128 10.00
94139 Bumper Book of Universal Indoor Games Joseph Stephen Universal Publications, New Delhi 1978 190 20.00
94140 The Indoor League Sid Waddell and John Meade Pan Books London 1975 96 10.00
94141 Games For Cubs Many Old Wolves The Boy Scouts Association 1959 128 5.00
94142 The 3-Day Self Defence Manual Bronilyn Smith Reed Books Pty Ltd 1990 96 55.00
94143 Manual of Seamanship 1937 Volume 1 His Majesty's Stationery Office, London 1945 457 20.00
94144 A Short History of the Corps of EME 1943-71 Vanity Books 1988 219 25.00
94145 Soldier & Soldiering in India Brigadier Rajendra Singh Army Educational Stories 1959 192 6.50
94146 NCC Hand Book 368 50.00
94147 Our Scouts And Guides R.S. Mishra Publications Division 1993 60 14.00
94148 Elementary Map Reading 1960 1963 84 2.00
94149 Hints on the First Class Test The Girl Guides Association 1936 63 5.00
94150 Preliminary Training for Troop Scouters 1960 42 2.00
94151 Effective Training Methods and Techniques for Adult Leader Training The Bharat Scouts & Suides 1995 42 5.00
94152 Health And Physical Education For Schools Andrew J. Danielson Y.M.C.A. Publishing House, Calcutta 1948 315 6.00
94153 A Dream Came True Lakshmi Mazumdar The Bharat Scouts & Guides 2004 193 65.00
94154 Drill Her Majesty's Stationery Office 1958 155 10.00
94155 Girl Guiding In India The Bharat Scouts & Guides 1982 180 10.00
94156 Rover Scouting The Bharat Scouts & Guides 1978 96 2.00
94157 Explorer Manual 1957 Boy Scouts of America 1955 194 5.00
94158 Cub Hand Book Shri Rajaram The Bharat Scouts & Guides 1990 68 2.50
94159 Circus Amusement for the Uncivilised The Animal Welfare Board, Madras 72 10.00
94160 Playing Field And Equipment Manual Mukesh Kumar Sports Publications, Delhi 1993 173 95.00
94161 The Sports Medicine Hand Book The Boots Company Ltd 39 10.00
94162 Sports Mania 10 1.00
94163 Illness & Perfect Health Sri Aurobindo Society, Pondicherry 2008 36 10.00
94164 Adventure Sports The Week Feb 1994 1994 34 2.00
94165 How to Make Your Shoes Act Touch and Look Good The Week Apr 2002 2002 34 2.00
94166 Game Smanship Stephen Potter Penguin Books 1978 102 2.00
94167 Book of Sports Knowledge Dorling Kindersley 2000 128 20.00
94168 Fly Kingfisher Olympics Exclusive 52 20.00
94169 Games of The Baseball Type 600 10.00
94170 Cruising Peter Heaton Penguin Books 1952 236 5.00
94171 Build A Boat for Pleasure or Profit Popular Mechanics Company 1941 192 25.00
94172 AP Super Rules of Games and Sports AP Publishers, Jalandhar 96 12.00
94173 AP Super Rules of Games & Sports AP Publishers, Jalandhar 156 20.00
94174 AP Super Rules of Games and Sports AP Publishers, Jalandhar 96 12.00
94175 Rules of Games And Sports Y.M.C.A. Publishing House, Calcutta 1986 683 50.00
94176 Rules And Skills of Sports And Games B.N. Ahuja Pankaj Publications, New Delhi 479 25.00
94177 Encyclopaedia of Sports And Games R.G. Goel Tarang Paperbacks 1986 667 25.00
94178 Rules of Games And Sports Y.M.C.A. Publishing House, Calcutta 314 5.00
94179 Hoyle's Rules of Games Signet Books 230 5.00
94180 Robert's Rules of Order Henry M. Robert A Jove Book 1986 204 15.00
94181 The Cricket Book Rajen Mehra, Narottam Puri Orient Paperbacks 1982 175 25.00
94182 The MCC Cricket Coaching Book Rupa & Co., Calcutta 1979 174 15.00
94183 The Director's Special Book of Cricketing Controversies Ravi Kant Srivastava A Ritam Communications Publications 1992 152 50.00
94184 The Story of The Asian Games Saradindu Sanyal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1983 166 15.00
94185 The Story of The Olympics Melville de Mellow 1964 156 25.00
94186 A Chronicle of Olympics 200 25.00
94187 The 1964 Olympic Guide John V. Grombach An Avon Book 1964 270 6.00
94188 The Guinness Book of Olympic Records Norris D. McWhirter and A. Ross McWhirter Penguin Books 1976 256 55.00
94189 The Soviet Contribution to the Olympics Valeri Shteinbakh Novosti Press Agency Publishing House 1980 122 5.00
94190 Complan Cricket Champ Guide Hansa Kanuga Bright Sporks Childrens Books 2001 48 25.00
94191 Audrey Grant's Better Bridge Basics Audrey Grant's Centennial Press 1995 213 450.00
94192 Audrey Grant's Better Bridge Play Audrey Grant's Centennial Press 1995 319 450.00
94193 Audrey Grant's Better Bridge Bidding Audrey Grant's Centennial Press 1995 274 450.00
94194 Audrey Grant's Better Bridge Defense Audrey Grant's Centennial Press 1995 285 450.00
94195 Tenali System N. Venkata Rao, Kodali Anjaneyulu 1991 157 40.00
94196 5 Weeks to Winning Bridge Alfred Sheinwold Perma Books, New York 1959 496 20.00
94197 The Complete Book of Patience Albert H. Morehead and Geoffrey Mott Smith Faber And Faber Limited 192 25.00
94198 The Grammar of Rummy Playing Md. Mahaboob Ali Rare Book Centre, Kasibugga 1985 304 35.00
94199 The Official Rules of Card Games Albert H. Morehead The United States Playing Card Company 1963 256 25.00
94200 The Official Rules of Card Games Albert H. Morehead The United States Playing Card Company 1955 256 25.00
94201 Encyclopaedia of Card Tricks Jean Hugard Faber And Faber Limited 1961 445 150.00
94202 World's Greatest Card Tricks Bob Longe Orient Paperbacks 2002 127 50.00
94203 Magic Tricks James Lion Tubro Sahni Publications, Delhi 1994 184 35.00
94204 Domination in 2,545 Endgame Studies Ghenrikh Kasparyan Raduga Publishers, Moscow 1987 541 125.00
94205 Russian Chess Bruce Pandolfini A Fireside Book 1987 219 60.00
94206 Chess for Beginners I.A. Horowitz Simon And Schuster 1960 132 30.00
94207 The Soviet Chess School A. Kotov, M. Yudovich Raduga Publishers, Moscow 1983 191 55.00
94208 The Treasury of Chess Lore Fred Reinfeld Dover Publications, Inc. 1951 306 25.00
94209 Chess A.P. Publishers, New Delhi 40 15.00
94210 The Road to Chess Mastery Max Euwe and Walter Meiden Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 273 5.00
94211 Your First Move Chess for Beginners Alexei Sokolsky Raduga Publishers, Moscow 1987 296 60.00
94212 Fischer / Spassky The New Hork Times Richard Roberts Bantam Book, New York 1972 218 10.00
94213 The Penguin Book of Chess Positions C.H.O'D. Alexander Penguin Books 1974 170 10.00
94214 Laws of Chess Pankaj Publications, New Delhi 112 15.00
94215 Chess How to Play The Black And White Pieces H.T. Calebrook A Kiran Publication 262 7.50
94216 Chess Guide 10 1.00
94217 The Boy's Companion B. Webster Smith Blackie & Son Limited 1963 638 10.00
94218 క్రీడలే ప్రపంచశాంతికి సోపానాలు పడమటి చెంచయ్య ... ... 88 25.00
94219 ఏషియాడ్ 82 ఆర్.ఎస్. కేశవరావు సాయిరాం పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1982 52 5.00
94220 ప్రపంచ క్రీడా రంగంలో భారత దేశం కొండుభట్ల రామచంద్రమూర్తి పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1982 140 15.50
94221 ఒలింపిక్స్ క్రీడల్లో భారత్ ఎ. పండరీనాథ్ ... 2005 224 150.00
94222 ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా చరిత్ర ప్రథమ భాగం ఏకా వేంకట సుబ్బారావు క్రీడా జగత్తు పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 231 50.00
94223 క్రీడాభిరామం / ప్రపంచ క్రీడా సంగ్రహ చరిత్ర సి. వెంకటేష్, బొమ్మకంటి సుబ్బారావు రీతిక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్, కవిరాజ పబ్లికేషర్సు 2011 171 90.00
94224 క్రీడల్లో రారాజు క్రికెట్ శ్యాంబాబు శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 224 40.00
94225 లక్ష్యం ఉన్నత స్థానం ప్రపంచకప్ 1998 ... ... ... 35 10.00
94226 క్రికెట్ విజయ మర్చంట్, చెఱుకుమిల్లి భాస్కరరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 63 1.50
94227 ఆత్మరక్షణకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి కరాటే ... యువతీ ఆత్మరక్షణా ట్రైనింగ్ అసోసియేషన్ ... 10 1.00
94228 కరాటే బి.యన్. రావు భారతీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1984 56 3.00
94229 కరాటే నేర్చుకోండి విజయప్రియ పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 72 6.00
94230 కరాటే నేర్చుకోండి అంబడిపూడి జలజ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 56 2.00
94231 కుంగ్ ఫూ అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 52 4.00
94232 చెడుగుడు (కబాడి) నిబంధనావళి కోగంటి ధనుంజయ ... ... 13 1.00
94233 కబాడీ ముకరమ్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 48 40.00
94234 ఖో ఖో నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 80 35.00
94235 ఖో ఖో ముకరమ్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 46 30.00
94236 వాలీబాల్ నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 80 35.00
94237 ఆంధ్రప్రదేశ్ టెన్నిస్ చరిత్ర ఆర్.కె.వి. రమణశాస్త్రి, ఏకా వేంకట సుబ్బారావు క్రీడా జగత్తు పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 95 30.00
94238 బ్యాడ్మింటన్ నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 80 35.00
94239 చదరంగం మెళుకువలు శ్యాంబాబు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 92 25.00
94240 చదరంగం అంతర్జాతీయ విధానం ఆరుద్ర న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 272 18.00
94241 బ్రిడ్జాట మాదల సత్యనారాయణ మాదన సత్యనారాయణ, గుంటూరు 2002 379 100.00
94242 మీరు చేయగల 50 పేక తమాషాలు జి. డోలానంద్ G. Hemanand Magician, Eluru 1972 48 2.00
94243 ఆటలంటే మాకిష్టం ... జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 80 20.00
94244 పిల్లల గ్రామీణ ఆటలు చొక్కాపు వెంకటరమణ సరోజారాయ్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 120 100.00
94245 ఆటలు ఇంట బయట టి.పి. సంతానకృష్ణనాయుడు, పి.ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం, బి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘ, సికింద్రాబాద్ 1963 138 1.35
94246 మన ఆటలు ... రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ 1968 50 2.50
94247 మన ఆటలు ... రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ 1967 46 0.75
94248 మన ఆటలు ... ... 1982 56 2.50
94249 ఆటలు పాటలు నేదునూరి గంగాధరం ప్రాచీన గ్రంథావళి, రాజమండ్రి 1965 166 2.50
94250 ఆటలు పాటలు ... ... ... 158 3.00
94251 ఆటలంటే మాకిష్టం ... జన విజ్ఞాన విదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 80 20.00
94252 కిశోర బాల వీరుల ఆటలు సిహెచ్.కె. సిద్ధాంతి Bharat Scouts And Guides, Hyderabad ... 95 2.50
94253 అక్షరాలతో ఆటలు పదాలతో పదనిసలు ... క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 43 50.00
94254 సుప్రసిద్ధ భారతీయ క్రీడాకారులు ఆదెళ్ళ శివకుమార్ ఓం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 96 30.00
94255 తెలుగు క్రీడా జగత్తులో ఆది పురుషులు ఏకా వేంకట సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2000 48 18.00
94256 రక్షకభట తత్త్వ శాస్త్రము బి.యన్. మల్లిక్, వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ ... 1977 229 10.00
94257 స్వామి వివేకానంద యోగా కేంద్రము ఆళ్ళ రాజేశ్వరరావు ... 2007 101 75.00
94258 అభ్యుదయ ప్రాథమిక పాఠశాల సూచనలు ... అభ్యుద ప్రాథమిక విద్యాసంస్థ, హైదరాబాద్ 1978 70 10.00
94259 సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికై యోగా చిన్మయానంద జంగ్ ప్రచురణలు 1992 176 25.00
94260 శారీరక శిక్షాక్రమ ప్రాథమిక ... రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ 1981 40 2.00
94261 శారీరక శిక్షాక్రమ ద్వితీయ ... రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ 1969 41 2.00
94262 సూర్యనమస్కారములు ... వి.జి. పబ్లికేషన్సు, తెనాలి 1983 76 5.00
94263 సూర్యనమస్కారములు యోగ ఆసనములు ... ఆచార్య ప్రకృతి శర్మ, విజయవాడ ... 16 2.50
94264 సూర్యనమస్కారములు యోగ ఆసనములు గర్రె వీరరాఘవగుప్త ... 1971 76 2.00
94265 బాలభట దర్పణము భమిడి కామేశ్వరరావు ... 1979 160 4.00
94266 బాలభట దర్పణము భమిడి కామేశ్వరరావు ... 1983 64 2.25
94267 యక్షప్రశ్నలు ... ... ... 238 2.00
94268 యోగాసనములు బి. వెంకటరావు ప్రకృతి ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 1964 112 3.00
94269 జాతీయ యోగవ్యాయామ క్రీడలు ... ... ... 28 1.00
94270 కుక్కుట శాస్త్రము ఏలూరి సీతారామ్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 2000 45 9.00
94271 పొడుగు పెరగటం రాజా శ్రీ అనంతం రామచంద్రారెడ్డి క్రీడా పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాద్ 1933 103 2.00
94272 సమగ్ర క్రీడా దర్శిని శ్యాంబాబు వాణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 350 40.00
94273 Wills Book of Excellence The Olympics Lokesh Sharma, M.J. Akbar Orient Paperbacks 1984 171 200.00
94274 The Cartoon Aid Olympic Book Cartoon Aid Limited 1988 400 450.00
94275 Purnell's New Encyclopedia of Association Football Norman S. Barrett Purnell and Sons Limited 1975 190 200.00
94276 FootBall 10 2.00
94277 The Encyclopedia of Recreational Diving PADI Publishers 1988 450 250.00
94278 American Red Cross Swaafteetry instructor's manual Mosby Lifeline 1992 338 100.00
94279 The Concise Encyclopedia of Formula One David Tremayne and Mark Hughes Parragon Books 1998 256 100.00
94280 Bow & Arrow Archer's Digest Jack Lewis Digest Books, Inc., Northfield 320 100.00
94281 Coaching Basketball Successfully Morgan Wootten Leisure Press 1992 223 250.00
94282 Basketball Rules in Pictures Michael Brown A Perigee Book 1993 79 100.00
94283 Coaching BasketBall Jerry Krause Masters Press 1994 306 250.00
94284 Golf And Beyond Derek Lawrenson Thomson Press India Limited 2001 225 900.00
94285 The Field Story of Wimbledon 78 20.00
94286 The book of Tennis how to play the game Jack Kramer World Tennis Magazine 1965 92 25.00
94287 Draft National Sports Policy Ministry of Education & Culture, New Delhi 1980 41 10.00
94288 Jane Fonda's Workout Book Jane Fonda Simon And Schuster, New York 1981 254 120.00
94289 న్యూ హైట్ ... ... ... 29 2.00
94290 Insta Height Gauaranteed Height Increase ... ... ... 36 2.00
94291 Staying Fit John Travolta Arlington Books, London 1984 253 150.00
94292 Karate 50 2.00
94293 Chinese Martial Arts Morning Glory Press 1987 60 10.00
94294 Weight Lifting Training Parichay Overseas 90 80.00
94295 Bullworker 23 2.50
94296 Advanced Technique in Pool and Billiards Robert Byrne Harcourt Brace Jovanovich, Publishers 1990 238 150.00
94297 Teaching Volleyball Richard H. Cox Surjeet Publications, Delhi 1988 137 25.00
94298 Philips India Today World Cup 1999 Cellector's Edition Kapil Dev India Today 1999 1999 144 25.00
94299 India Today WorldCup Special 2003 India Today 2003 2003 96 50.00
94300 Sir Donald Bradman 1908-2001 Sportstar Volume 24 No. 10 2001 94 20.00
94301 India Today The Lagend of Sachin India Today 2009 2009 60 25.00
94302 The Legend of Sachin Tendulkar India Today 2013 2013 50 35.00
94303 Sachin Tendulkar 10,000 The Sportstar Volume 24 No. 15 2001 94 10.00
94304 The Tendulkar Oracle Cricket Today Nov. 2004 2004 102 30.00
94305 Schin Fifty Cheers The Week Sachin Jan 2011 2011 74 10.00
94306 Cricket's GEM Bharat's Ratna Sachin Special Sportstar Dec 2013 2013 78 25.00
94307 Special Issue The Week Dec 2013 The Week Special 2013 2013 114 35.00
94308 The power of Genius Why some Cricketers are special Gentleman Feb 1996 1996 114 15.00
94309 Sir Donald Bradman 1908-2001 The Week Special 2001 2001 74 10.00
94310 World Cup 2003 Outlook 2003 2003 128 30.00
94311 The Underachiever Outlook 2012 2012 52 30.00
94312 Sachin Tendulkar Marathon Maestro Outlook 2013 2013 90 35.00
94313 Wills World Cup Official Handbook 1996 The Times of India Special 1996 74 10.00
94314 Reliance Cup 1987 The World of One Day Cricket 1987 104 20.00
94315 Bournvita Book of Knoledge World Cup Special Big Ideas Inc Pvt Ltd 1999 100 90.00
94316 Golden Jubilee At Eden Gardens, Calcutta Cricket Association of Bengal 60 20.00
94317 Board of Control For Cricket in India Golden Jubilee Commemoration Volume 1979 300 100.00
94318 Complan Cricket Champ Guide Hansa Kanuga 48 20.00
94319 Sports Illustrated January 2012 2012 116 100.00
94320 Go For Gold Biological E. Limited, Hyderabad 41 20.00
94321 Fifa World Cup USA 94 The Official Book Peter Arnold Carlton Books Limited 1994 80 20.00
94322 Mad Super Special Sports Spring 1982 1982 92 1.00
94323 Beijing 2008 India Today Olympic Special 2008 64 25.00
94324 London Olympics Bumper Issue Sportstar August 2012 2012 77 28.00
94325 Mangyongdae Fun Fair Le Parc de Plaisance de Mankyeungdai 40 2.00
94326 A Compilation of Exciting Moments of Soccer By United India Insurance Company Ltd 36 10.00
94327 Licma Book of Records 1990 Bisleri Beverages Ltd 1990 177 25.00
94328 Limca Book of Records 1991 Bisleri Beverages Ltd 1991 237 150.00
94329 Book of Records 2001 Vijaya Ghose 2001 358 500.00
94330 Limca Book of Records 1992 Bisleri Beverages Ltd 1992 269 125.00
94331 Limca Book of Records 2008 2008 470 250.00
94332 Bournvita Book of Knowledge Volume 2 Ruth Deshpande India Book House Pvt Limited 1993 354 195.00
94333 Bournvita Book of Knowledge Volumes 5 to 8 Ruth Deshpande India Book House Pvt Limited 1984 360 120.00
94334 Olympics (Frontline Cutting Collection) Frontline Oct 1988 1988 400 100.00
94335 Sunday October 1990 1990 90 7.00
94336 FootBall 100 20.00
94337 ప్రపంచకప్ క్రికెట్ స్పెషల్ ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి మార్చి 2007 ... ... 2007 50 5.00
94338 టాటా.. వీడుకోలూ (సచిన్ టెండుల్కర్) ... ఈనాడు ఆదివారం నవంబరు 2013 2013 30 2.00
94339 కల నిజమాయెనా ... ఈనాడు ఆదివారం మార్చి 2007 2007 30 2.00
94340 టెస్ట్ క్రికెట్ ... ఆదివారం వార్త 2007 2007 30 5.00
94341 1983 తిరిగి గెలిచేమా 2003 .. వార్త ఫిబ్రవరి 2003 2003 30 2.00
94342 వన్డేల ప్రపంచం ... తారకప్రభు పబ్లిషర్స్ లిమిటెడ్ ... 81 1.00
94343 ఎంజాయ్ గేమ్స్ మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 32 30.00
94344 లేత ఆకాశాలు విజయభాను కోటే మొజాయిక్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2015 72 100.00
94345 Tings We All Know Book 3 R.J. Candy 31 2.00
94346 చిట్టి విజ్ఞానం అరవింద గుప్తా జన విజ్ఞాన విదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 50 5.00
94347 71 సైన్స్ ఎగ్జిబిట్స్ సి.వి. సర్వేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 80 40.00
94348 ఆట విడుపు ... భారతీయ గ్రామీణ మహిళా సంఘము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 46 2.00
94349 బాలపౌరుల బాధ్యతలు ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1968 43 1.35
94350 శిక్షణా కరదీపిక ... సస్టెయినబుల్ ట్రైబల్ ఎంపవర్ మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ... 60 20.00
94351 Let's Play Siva R Jasthi, Kandukuri Ramu School of India for Languages and Culture 2016 213 300.00
94352 Let's Play and Color ఆడుకుందాం రంగులు వేద్దాం Siva R Jasthi, Kandukuri Ramu, జాస్తి శివ రామకృష్ణ, కందుకూరి రాము School of India for Languages and Culture 2016 100 100.00
94353 చిన్ననాటి ఆటలు జ్ఞాపకాల మూటలు జాస్తి శివ రామకృష్ణ, కందుకూరి రాము School of India for Languages and Culture 2016 213 200.00
94354 చిన్ననాటి ఆటలు జ్ఞాపకాల మూటలు జాస్తి శివ రామకృష్ణ, కందుకూరి రాము School of India for Languages and Culture 2016 216 200.00
94355 పిల్లలకు ఆటలు పాటలు మీనాస్వామినాథన్, ఎన్. మంగాదేవి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1988 139 25.00
94356 బాలానంద బొమ్మల మన గ్రామీణ ఆటలు మొదటి భాగం వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 40 35.00
94357 బాలానంద బొమ్మల మన గ్రామీణ ఆటలు రెండవ భాగం వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 40 35.00
94358 బాలానంద బొమ్మల మన గ్రామీణ ఆటలు మూడవ భాగం వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 40 35.00
94359 ఆటపాటలు సంపుటి 7 సంచిక 8,9 కె.యం. శంకరరెడ్డి ... 1965 48 1.00
94360 కబ్ బుల్ బుల్ శిక్షణ ... భారత్ స్కౌట్సు అండ్ గైడ్సు, హైదరాబాద్ 1979 64 2.50
94361 Andhra Pradesh District Gazetteers GUNTUR M.V. Rajagopal The Government of Andhra Pradesh, Hyd 1977 571 15.00
94362 Andhra Pradesh District Gazetteers GUNTUR M.V. Rajagopal The Government of Andhra Pradesh, Hyd 1977 571 15.00
94363 Andhra Pradesh District Gazetteers East Godavari N. Ramesan The Government of Andhra Pradesh, Hyd 1979 464 15.00
94364 Andhra Pradesh District Gazetteers Khammam M.V. Rajagopal The Government of Andhra Pradesh, Hyd 1977 322 15.00
94365 Andhra Pradesh District Gazetteers Karimnagar M.V. Rajagopal The Government of Andhra Pradesh, Hyd 1974 443 15.00
94366 History of Indian Journalism J. Natarajan The Publications Division 1955 286 20.00
94367 Indian Journalism Nadig Krishna Murthy Prasaranga University of Mysore 1966 506 25.00
94368 Indian Press Since 1955 S.C. Bhatt Publications Division 1997 168 75.00
94369 Behind The Headlines Harold M. Slater and George Sherman The Westphalia Press 1989 245 250.00
94370 The Professional Journalist John Hohenberg Amerind Publishing Co Pvt Ltd 1969 532 10.00
94371 Journalism In India Rangaswami Parthasarathy Sterling Publishers Private Limited 1989 400 90.00
94372 PTI Story G.N.S. Raghavan Press Trust of India 1987 209 80.00
94373 The Story of Deccan Herald K. Venkataswamy K. Venkataswamy, Bangalore 40 2.00
94374 The Story of Our Newspapers Chanchal Sarkar National Book Trust, India 1986 64 5.00
94375 The Romance of The Newspaper M. Chalapathi Rau National Council of Educational Research 1975 84 3.50
94376 The Press M. Chalapathi Rau National Book Trust, India 1974 211 8.50
94377 The Newspaper : Its Place In a Democracy Duane Bradley Avon Books, New York 1965 128 2.50
94378 Social Background of Magazine Readers in India G. Lakshmana Rao Andhra Printers Ltd, Vijayawada 1976 110 25.00
94379 Secrets of the Press Stephen Glover Allen Lane The Penguin Press 1999 316 250.00
94380 A Dance with Deception Charles Colson Word Publishing 1993 286 250.00
94381 A Hundred Years of The Hindu Rangaswami Parthasarathy Kasturi & Sons Limited, Madras 842 25.00
94382 The Press And The National Movement in South India Andhra 1905-1932 K. Subramanyam New Era Publications, Madras 1984 268 110.00
94383 Snakes And Ladders The Development Game Jay Dubashi Allied Publishers Private Limited 1985 299 85.00
94384 The Journalist's Handbook M.V. Kamath Vikas Publishing House Pvt Ltd 1983 313 40.00
94385 Professional Journalism M.V. Kamath Vikas Publishing House Pvt Ltd 1986 275 35.00
94386 M.V. Kamath A Journalist At Large Kalindi Randeri Jaico Publishing House, Delhi 2006 256 275.00
94387 The Fourth Estate John L. Hulteng, Roy Paul Nelson Harper & Row, Publishers, New York 1983 483 90.00
94388 A Beginners Guide to Journalism Barun Roy Pustak Mahal, Delhi 2000 124 68.00
94389 The India of Our Dreams M.V. Kamath IBH Publishing Company, Bombay 1982 226 25.00
94390 Editors On Editing H.Y. Sharada Prasad, Rukun Advani National Book Trust, India 1993 102 23.00
94391 News Reporting And Editing K.M. Shrivastava Sterling Publishers Private Limited 1996 272 80.00
94392 What Journalism is All About C. Northcote Parkinson India Book House Pvt Limited 1986 123 25.00
94393 Journalism Made Simple David Wainwright Rupa & Co., Calcutta 1983 221 25.00
94394 Modern Journalism 238 50.00
94395 Journalism R.K. Murthi Reliance Publishing House, New Delhi 1996 281 250.00
94396 Style in Journalism P.V.L. Narasimha Rao Orient Longman 1998 176 135.00
94397 Breaking the Big Story B.G. Verghese Viking Penguin Books 2003 153 295.00
94398 The Press in India An Overview G.S. Bhargava National Book Trust, India 2005 217 85.00
94399 The Press in India R.C.S. Sarkar S. Chand & Company Ltd 1984 320 100.00
94400 The Working Press Special to The New Work Times Ruth Adler Lalvani Publishing House, Bombay 1969 287 25.00
94401 Freedom of the Press in India A.G. Noorani Nachiketa Publications Ltd 1971 143 15.00
94402 The Press Under Pressure D.R. Mankekar Indian Book Company, New Delhi 1973 166 25.00
94403 The Muzzled Press K.S. Padhy Kanishka Publishers Distrbutors 1994 300 350.00
94404 The Press She Could Not Whip Amiya Rao, B.G. Rao Popular Prakashan, Bombay 1977 399 50.00
94405 Capital Witness Selected Writings of G.K. Reddy J. Bhagyalakshmi Allied Publishers Private Limited 1992 436 100.00
94406 The Pen As My Sword K. Rama Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 332 15.00
94407 The Street of Ink K. Iswara Dutt Triveni Publishers, Masulipatam 1956 264 20.00
94408 My Portrait Gallery K. Iswara Dutt Triveni Publishers, Masulipatam 1957 170 5.00
94409 Sparks And Fumes K. Iswara Dutt B. Rajabhushana Rao 91 2.00
94410 Middles K. Iswara Dutt Triveni Publishers, Masulipatam 1959 113 2.50
94411 Magnus & Muses M. Chalapathi Rau 1980 240 20.00
94412 All in All M. Chalapathi Rau Vyasa Publications, Hyderabad 182 15.00
94413 All in All M. Chalapathi Rau Vyasa Publications, Hyderabad 182 45.00
94414 Some Eminent Indian Editors Publications Division 1981 141 12.00
94415 Mr Editor, how close are you to the PM? Vinod Mehta Konark publishers Pvt Ltd 1999 239 250.00
94416 Lucknow Boy A Memoir Vinod Mehta Penguin Books 2011 325 399.00
94417 Editor Unplugged Media, Magnates, Netas & Me Vinod Mehta Vinod Mehta Penguin Books 2015 281 399.00
94418 Mahatma Gandhi The Journalist S.N. Bhattacharyya Asia Publishing House, New Delhi 1965 195 20.00
94419 My Times Memoirs Vimla Patil UBS Publishers Distributors Ltd 1997 184 150.00
94420 I Write As I Feel Khwaja Ahmad Abbas Hind Kitabs Ltd 1948 340 4.12
94421 Dear Editor, Men matters and memories of a humble reader Mylavarapu Ramamurty Myalavarapu Ramaurty 2006 97 25.00
94422 Crusaders of The Fourth Estate in India R. Srinivasan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1989 194 50.00
94423 Editors On Editing H.Y. Sharada Prasad, Rukun Advani National Book Trust, India 2003 102 25.00
94424 Editors On Editing H.Y. Sharada Prasad, Rukun Advani National Book Trust, India 2014 102 75.00
94425 Gall and Honey Edward Doherty Canadian Cataloguing in Publication Data 1989 300 250.00
94426 Iswara Dutt Sixtieth Birthday A.V. Rajeswara Rau, M.V. Ramana Rao A.V. Rajeswara Rau, New Delhi 1958 158 15.00
94427 The Great Teacher of Journalists Foreign Languages Publishing House 1983 169 25.00
94428 A Reporter's Life Walter Cronkite Walter Cronkite Ballantine Books, New York 1996 384 125.00
94429 Women in Journalism Making News Ammu Joseph Konark publishers Pvt Ltd 2000 340 225.00
94430 Great Scott A Collection of the Best Newspaper Columns by Jack Scott Jack Scott, Peter Murray Sono Nis Press 1985 189 125.00
94431 C.Y. Chintamani Ravindra Nath Varma National Book Trust, India 1985 81 11.00
94432 Shankar Alaka Shankar Children's Book Trust, New Delhi 1985 128 10.00
94433 Briefly Noted Jottings of an Indian Newspaperman S.A. Govindarajan 64 2.00
94434 Journalism in Andhra Pradesh Then and Now Dasu Kesava Rao Veteran Journalists Association 2012 40 50.00
94435 Studies in the History of Telugu Journalism K.R. Seshagiri Rao Narla Shashtya Bdapurti Celebration Committee, Delhi 1968 170 20.00
94436 Journalism in Andhra Pradesh Hyderabad Union of Journalists a unit of APUWJ 243 30.00
94437 History of Telugu Journalism Print & Electronic Media Rabindranath Manukonda Kiran Publications 2003 234 120.00
94438 The Right To Know S.P. Sathe N.M. Tripathi Private Ltd 1991 58 10.00
94439 Indian press Laws Baddepudi Radhakrishnamurti India Law House, Guntur 1980 360 48.00
94440 The Press under The Press Act K. Vyasa Rao Srinivasa Varadachari & Co 1916 56 2.00
94441 The ABC of Copyright United Nations Educational 1983 73 20.00
94442 Copyright : Conceptual Contours Audhi Narayana Vavili The ICFAI University Press 2008 258 250.00
94443 Copyright Infringement : New Mystifications Audhi Narayana Vavili The ICFAI University Press 2008 201 250.00
94444 The Press and America Edwin Emery The Times of India Press, Bombay 1969 801 100.00
94445 Japan Reborn Chaman Lal Tenri Jihosha city of Tenri 244 225.00
94446 Your Reporter in Germany Deutsche Welle Cologne 1965 227 25.00
94447 Antony Buzek : How The Communist Press Works Pall Mall Press, London 1964 287 55.00
94448 The Story of Wikileaks Nageswara Rao Gudavalli Visalaandhra Publishing House, Hyderabad 2011 122 50.00
94449 The Starr Report Shaming of a President Jaico Publishing House, Delhi 1999 273 95.00
94450 The She Tughlaq of India Shiv Lal Newman Group of Publishers, New Delhi 1977 232 30.00
94451 A Guide to Public Relations & Journalism G.C. Banik Progressive Writers Combine, Bombay 1990 150 50.00
94452 The Mass Media Reporting Writing Editing William L. Rivers Universal Book Stall, Delhi 1967 531 8.00
94453 Local Dailies, Information And People : A Look Back Keisham Sangeeta Devi B.R. Publishing Corporation, Delhi 2007 241 750.00
94454 Eye on the Media David Bar-Illan The Jerusalem Post 1993 468 395.00
94455 Social Media As Watchdog Ravinar Media Crooks 2013 304 325.00
94456 The Press and The People Vinayak Purohit The Christian Literature Society 1973 62 10.00
94457 Broadcasting And The People Mehra Masani National Book Trust, India 1985 178 13.50
94458 Broadcasting And The People Mehra Masani National Book Trust, India 1985 174 13.00
94459 Mass Media in a Free Society Warren K. Agee Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1969 96 7.50
94460 Specific Situations in Effective Oral Communication Don B. Morlan and George E. Tuttle Bobbs - Merrill Educational Publishing 1977 283 100.00
94461 Speech Communication Gerald R. Miller The Bobbs Merrill Company 1966 98 25.00
94462 Communication Media Yesterday, Today and Tommorrow P.N. Malhan Publications Division 1985 205 20.00
94463 Mass Communication in India Keval J. Kumar Jaico Publishing House, Delhi 1987 232 50.00
94464 The Communications Revolution Narayana Menon National Book Trust, India 1976 89 5.75
94465 Mass Communication in India Keval J. Kumar Jaico Publishing House, Delhi 2006 407 195.00
94466 Popular Television H.J. Barton Chapple Isaac Pitman & Sons, Ltd 1935 109 2.00
94467 Through The Magic Window Sevanti Ninan Penguin Books 1995 208 125.00
94468 The Press M. Chalapathi Rau National Book Trust, India 1974 211 55.00
94469 News And Newspapers 376 20.00
94470 Press Cuttings : a Topical Sketch Compiled from theeditorial and correspond ence columns of the Daiyl 1909 39 1.00
94471 Webster An Autobiography by Jack Webster Jack Webster McClelland Bantam 1991 225 20.00
94472 Here at The New Yorker Brendan Gill Berkley Publishing Corporation 1975 439 15.00
94473 Round and about Busybee IBH Publishing Company, Bombay 1971 161 5.00
94474 Pioneers of the Press Gerard Previn Meyer Fawcett Publications, New York 1961 124 2.50
94475 All My Yesterdays Prem Bhatia Hind Pocket Books 1977 195 25.00
94476 The Punch Book of Women William Davis Coronet Books 192 30.00
94477 Miscellaneous Contributions to Punch William Makepeace Thackeray Oxford University Press 613 50.00
94478 Essays from Eighteenth Century Periodicals M.G. Segar Methuen & Co. Ltd. London 1947 190 2.00
94479 The Newspaper : Its Place In a Democracy Duane Bradley Avon Books, New York 1967 128 5.00
94480 How to Be a Journalist M.L. Stein Pyramid Books 1968 124 2.00
94481 Stentor or The Press of Today And Tomorrow David Ockham Kegan Paul Trench Trubner & Co., Ltd 95 2.00
94482 English Journalism and The Men who have Made It Charles Pebody Cassell, Petter, Galpin & Co. 1882 192 0.10
94483 The Newspaper Ivor Thomas Oxford University Press 1943 32 1.00
94484 Press In India 15 2.00
94485 General Knowledge Today Best Books on Emergency 270 25.00
94486 Journalism G.K. Puri Competition Review Pvt Ltd, New Delhi 180 15.00
94487 Journalism G.K. Puri Competition Review Pvt Ltd, New Delhi 180 10.00
94488 Journalism for The Indian Working Journalist R. Dhara Industry Publishers Limited 1945 156 5.00
94489 Dan Rather Norman King Leisure Books, New York 1981 223 15.00
94490 The Press and America Michael Emery, Edwin Emery Allyn and Bacon, Boston 1996 724 250.00
94491 Language And The News Stand Thomas F. Van Laan and Robert B. Lyons Charles Scribner's Sons, New York 1968 293 100.00
94492 Journalists Manual 1994 Y. Balamurali Krishna Vijayawada Journalists Union 1994 218 50.00
94493 సమాచార మాథ్యమాల పోకడలు - నైతిక విలువలు A.B.K. Prasad Krishna University Publications 2011 203 195.00
94494 Introduction To Reporting Judith L. Burken WM.C. Brown Company Publishers 1978 253 100.00
94495 The Editorials of Kanshi Ram Part 1 Manohar Atey Bahujan Samaj Publications, Hyderabad 1997 172 150.00
94496 Swatantra Annual November 1950 Khasa Subba Rau 1950 113 25.00
94497 Swatantra Annual 1951 Khasa Subba Rau 1951 122 25.00
94498 Swatantra Annual 1953 Khasa Subba Rau 1953 120 15.00
94499 Triveni Volume 52 No. 3 Oct-Dec 1983 Bhavaraju Narasimha Rao Triveni Publishers Pvt Limited 1983 100 30.00
94500 A.I.R. Selections Volume 2 The Publications Division 1956 103 5.00
94501 A.I.R. Selections Volume 3 No. 1 The Publications Division 1957 79 15.00
94502 A.I.R. Selections Volume 1 No. 4 The Publications Division 1955 100 10.00
94503 A.I.R. Selections The Publications Division 1958 66 15.00
94504 ఆకాశవాణి ప్రసారిక Volume 1 No. 1 ... పబ్లికేషన్ డివిజన్ 1957 54 5.00
94505 ఆకాశవాణి ప్రసారిక Volume 1No. 2 ... పబ్లికేషన్ డివిజన్ 1957 60 5.00
94506 Air Miscellany Volume The Publications Division 156 10.00
94507 Air Miscellany Volume 5 The Publications Division 1965 105 1.75
94508 Air Miscellany 1959 The Publications Division 1959 195 2.75
94509 Communication Theory And The Arts : Confrontation And Dialogue Mark L. Knapp 1968 63 5.00
94510 Lighter than Ari Armando Menezes 1959 127 10.00
94511 ఆధునిక జర్నలిజం సిహెచ్. దయానంద్, సిహెచ్. మనోహర్ స్ఫూర్తి ఆర్ట్ థియేటర్స్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1996 102 50.00
94512 తెలుగు జర్నలిజం దుర్గం రవిందర్ సుమవనం పబ్లికేషన్స్ 1995 150 50.00
94513 జర్నలిజం అవగాహాన ఆచరణ బూదరాజు రాధాకృష్ణ దక్షిణ భారత జర్నలిస్టుల సమాఖ్య, మద్రాసు 1995 245 50.00
94514 జర్నలిజం పరిచయం బూదరాజు రాధాకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 213 60.00
94515 జర్నలిజం చరిత్ర వ్యవస్థ రాపోలు ఆనంద భాస్కర్ Udyama Publications, Hyderabad 1988 300 50.00
94516 జర్నలిజం హ్యాండ్ బుక్ గోవిందరాజు చక్రధర్ శ్రీ చక్ర సిరీస్ 1994 78 30.00
94517 జర్నలిస్ట్ ల కోసం గోవిందరాజు చక్రధర్ మీడియా హౌస్, పబ్లికేషన్స్ 1997 192 60.00
94518 ప్రచారం పొందడం ఎలా గోవిందరాజు చక్రధర్ మీడియా హౌస్, పబ్లికేషన్స్ 1999 200 70.00
94519 మీరూ జర్నలిస్ట్ కావచ్చు గోవిందరాజు చక్రధర్ జి చక్రధర్, హైదరాబాద్ 1988 192 30.00
94520 దళిత జర్నలిజం జి.కె.డి. ప్రసాద్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 435 200.00
94521 కమ్యూనిస్టు పత్రికలు చరిత్ర వికాసం వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి విశ్వేశ్వరరావు పబ్లిషర్, విజయవాడ 2002 116 45.00
94522 తెలుగు పత్రికారంగం నిన్న నేడు రేపు ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2003 192 75.00
94523 వెలుగుదారిలో తెలుగు పత్రికలు వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 190 50.00
94524 పత్రికలు ప్రసార మాధ్యమాలు తెలుగు జె. చెన్నయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2010 152 100.00
94525 ఆంధ్రజాతి అక్షర సంపద తెలుగు పత్రికలు పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2004 643 250.00
94526 నాటి పత్రికల మేటి విలువలు పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2000 102 50.00
94527 తెలుగు పత్రికారంగం 1832 నుండి 2002 వరకు కంచి వాసుదేవరావు Reem Publications Pvt Ltd, New Delhi 2015 526 495.00
94528 తెలుగు పత్రికల చరిత్ర బాలశౌరిరెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 176 90.00
94529 తెలంగాణ పత్రికలు జి. బాలశ్రీనివాసమూర్తి రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2004 147 60.00
94530 షబ్నవీస్ తెలంగాణ పత్రికారంగ చరిత్ర సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ కవిలె తెలంగాణ రిసర్చి అండ్ రిఫరల్ సెంటర్ 2003 192 100.00
94531 తెలుగు ప్రచురణ రంగం మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2015 175 100.00
94532 అద్భుతమయ పుస్తక ప్రపంచం శామ్యూల్ ఇజ్రాయిల్, యమ్.ఆర్.బి. నరసింహారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1982 64 2.50
94533 మన వార్తాపత్రికల కథ చంచల్ సర్కార్, కె. గోదావరి శర్మ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1996 64 20.00
94534 తెలుగు పత్రికల సాహిత్య సేవ తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1992 159 30.00
94535 తెలుగు దినపత్రికల భాష ఆధునీకరణ పగడాల చంద్రశేఖర్ పగడాల పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 2011 287 150.00
94536 తెలుగు పత్రికల భాష కొన్ని సూచనలు నండూరి రామమోహనరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2004 22 2.50
94537 అక్షరయాత్ర నండూరి రామమోహనరావు లిఖిత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1998 237 70.00
94538 ప్రసార భాష బి. కేశవరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 158 75.00
94539 తెలుగు పత్రికలు ఆధునిక ధోరణులు జి. గోపాల్ రెడ్డి, గోవిందరాజు చక్రధర్ రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2005 127 60.00
94540 తెలుగు దినపత్రికల్లో సాహిత్యం కె. రామదాస్ బిగ్‌ఫైవ్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2001 264 50.00
94541 సి. రాఘవాచారి గారి సంపాదకీయ శైలి అనుశీలన కొమాండూరి కృష్ణా ... 2008 204 100.00
94542 జనులున్నారు జాగ్రత్త పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు సాహిత్యనికేతన్, హైదరాబాద్ 1981 172 6.00
94543 వార్తల వెనుక కథ కె. రామచంద్రమూర్తి, ఎల్. విజయకృష్ణారెడ్డి న్యూమీడియా కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 373 200.00
94544 జర్నలిజంలో సృజనరాగాలు మునిపల్లె రాజు కణ్వస గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2006 257 100.00
94545 తెలుగు పత్రికలలో కొత్తప్రయోగాలు పరిణామాలు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1991 106 9.50
94546 పాతికేళ్ల పత్రికా రచన జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం, తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి రజతోత్సవ సంఘం, హైదరాబాద్ 1992 119 25.00
94547 గ్రేట్ ఇండియన్ మీడియా బజార్ ఎన్. రామ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 44 10.00
94548 మీడియా మాయాజాలం నామ్‌చామ్‌స్కీ, ఎడ్వర్డ్ ఎస్. హెర్మన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 47 10.00
94549 ఎందరో మహానుభావులు ఎం. చలపతి ... ... 222 25.00
94550 ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు దంపూరు నరసయ్య కాళిదాసు పురుషోత్తం కాళిదాసు పురుషోత్తం, నెల్లూరు 2007 239 120.00
94551 జ్ఞాపకాలు అనుభవాలు వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ, విజయవాడ 2003 91 50.00
94552 మానికొండ చలపతిరావు శతజయంతి వ్యాస సంకలనం దూసి ధర్మారావు ... 2008 48 40.00
94553 అప్పుడు ఇప్పుడు జి. కృష్ణ రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2001 192 70.00
94554 జర్నలిస్టు అంతర్వీక్షణం వి. హనుమంతరావు డేటా న్యూస్ ఫీచర్స్, హైదరాబాద్ 2012 80 50.00
94555 నా అనుభవాలూ అనుభూతులు గోపరాజు వెంకటానందము గోపరాజు వెంకటానందము, నిడదవోలు 1991 216 5.50
94556 పత్రికా రంగంలో తెలుగు ప్రముఖులు టి. ఉడయవర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 2012 111 30.00
94557 మనం మన పాత్రికేయులు ఎస్.హెచ్. సౌభాగ్యమ్మ ఎస్.హెచ్. ప్రచురణలు, తిరుపతి 1989 112 5.00
94558 మన ప్రముఖ పత్రికా సంపాదకులు రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు ... 2008 176 100.00
94559 ఉత్తమ విలేకరుల అవార్డులు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2007 59 25.00
94560 ఉత్తమ ప్రజా సంబంధాలు సి.వి. నరసింహారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 235 20.00
94561 సమాచార హక్కు సదస్సు పత్రాలు పోలు సత్యనారాయణ, బాలంరాజు కృష్ణరాజు Foundation for Information and Communication 1997 56 25.00
94562 సగటు మనిషి సమాచారం, సమాచార హక్కు ఆళ్ల రాఘవయ్య, బి. రమేష్ బాబు Foundation for Information and Communication 1997 79 45.00
94563 Rajendra Prasad Institute of Communication & Management ... Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 180 55.00
94564 జర్నలిజం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 31 2.00
94565 ది ఎడిటర్ అర్నాద్ నవోదయ బుక్ హౌస్ 2015 107 100.00
94566 ఏమంటున్నారు ఎడిటర్లు ... ప్రెస్ అకాడమి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 86 25.00
94567 జర్నలిస్టుల నైతిక ప్రవర్తనా నియమావళి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 71 25.00
94568 కంప్యూటరే ఇక కలం, కాగితం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 21 10.00
94569 విలేఖరి చట్టాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 27 10.00
94570 గ్రామీణ విలేఖరులు వార్తా వనరులు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 30 10.00
94571 విలేఖరి వ్యక్తిత్వ వికాసం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 28 10.00
94572 విలేఖరి యోగ్యతలు సత్యనిష్ఠ ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 26 10.00
94573 విలేకరి సత్యనిష్ఠ విధి బాధ్యతలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 48 10.00
94574 ప్రభుత్వం పత్రికలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 26 10.00
94575 వార్తల సేకరణ వనరులు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 40 10.00
94576 ఆంధ్రపత్రిక చరిత్ర సి.వి. రాజగోపాలరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2004 308 120.00
94577 కృష్ణాపత్రిక సాహిత్యసేవ ఒక పరిశీలన లఘు సిద్ధాంత వ్యాసం సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు సాదనాల ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 1994 176 60.00
94578 ముట్నూరి కృష్ణారావుగారి సంపాదకీయాలు ఎం. దత్తాత్రేయ శర్మ శ్రీరామ సిద్ధాంతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 1992 186 48.00
94579 ముట్నూరి కృష్ణారావు వ్యాసాలు రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 366 9.50
94580 ముట్నూర కృష్ణారావు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 79 2.80
94581 అక్షర తూణీరాలు పరిణిత ప్రజాస్వామ్యం / గాడితప్పిన నక్సలిజం పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు కృష్ణాపత్రిక, హైదరాబాద్ 1994 248 150.00
94582 అజేయ భారత్ శక్తి 1998 పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు స్నేహమయ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 117 55.00
94583 కృష్ణారాయ సంపాదకీయ వ్యాసాలు మొదటి సంపుటం ... కృష్ణాపత్రికా ప్రకాశనము, హైదరాబాద్ 1968 260 5.00
94584 కృష్ణారాయ సంపాదకీయ వ్యాసాలు రెండవ సంపుటం ... ది లోటస్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 160 6.00
94585 లోవెలుగులు ముట్నూరి కృష్ణరావు ఆర్యశ్రీ ప్రచురణాలయం, మద్రాసు ... 381 25.00
94586 సమీక్ష ... కృష్ణాపత్రికా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1965 248 10.00
94587 మూడు దశాబ్దాలు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 396 35.00
94588 శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రబుద్ధాంధ్ర రెండవ భాగం నాగసూరి వేణుగోపాల్, పున్నమరాజు నాగేశ్వరరావు జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2012 111 50.00
94589 చింతన పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు మీడియా హౌస్, పబ్లికేషన్స్ 2001 95 50.00
94590 అక్షర జలపాతాలు ఆత్మవిశ్వాస పారిజాతాలు కొణిదల శోభ వైశాలి పబ్లికేషన్స్ 2005 246 90.00
94591 ఎబికె సంపాదకీయాలు 1 ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ మానస పబ్లికేషన్స్ 1984 294 20.00
94592 ఎబికె సంపాదకీయాలు 2 ... స్నేహ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1987 405 45.00
94593 ఎబికె సంపాదకీయాలు 3 ... స్నేహ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1987 428 45.00
94594 ఎబికె సంపాదకీయాలు 4 ... నవ్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1995 250 50.00
94595 ABK Prasad Editorials 200 50.00
94596 ఎబికె సాహిత్యకీయాలు (నిబద్ధాక్షరి 2) ... ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1998 248 75.00
94597 సిరా సరాగాలు ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ స్నేహ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 120 40.00
94598 పక్కదారి పడుతున్న పత్రికా స్వేచ్ఛ ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ ... ... 35 20.00
94599 స్వాతి చినుకులు వేమూరి బలరామ్ ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 311 99.00
94600 Dew Drops Speaks About You Vemuri Balaram Pustak Mahal, Delhi 2006 311 96.00
94601 आनन्द की भँदें रवुशियों के मोती वेमूरि बलराम पुस्तक महल, बटना 2006 311 80.00
94602 ఇలాగేనా రాయడం జి.యస్. వరదాచారి రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2003 276 100.00
94603 వరద స్వర్ణాక్షరి పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు జి.యస్.వి. స్వర్ణోత్సవ సంఘం 2006 288 100.00
94604 దిద్దుబాటు జి.యస్. వరదాచారి రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 1999 184 70.00
94605 నా మాట జి.యస్. వరదాచారి వంశీ ఆర్ట్ ధియేటర్స్ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1990 100 20.00
94606 సకాలమ్ కె. రామచంద్రమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2006 348 125.00
94607 నండూరి రాజగోపాల్ సంపాదకీయాలు మొదటి పేజీలు ... చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 127 75.00
94608 ఆంధ్రజ్యోతి వ్యాసాల సంకలనం కొత్తపలుకు వేమూరి రాధాకృష్ణ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2015 800 300.00
94609 అంతరంగ పరిమళం ఎస్.ఎస్. లక్ష్మి రాజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 150 100.00
94610 కంకి సతీష్ చందర్ ఎ.పి. కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం, హైదరాబాద్ 1999 145 75.00
94611 యం.యస్. ఆచార్య సంపాదకీయాలు కోవెల సంపత్కుమారాచార్య యం.యస్. ఆచార్య అభినందన సమితి, వరంగల్లు ... 228 30.00
94612 సృజన సంపాదకీయాలు వరవరరావు పర్‌స్పెక్టివ్స్ హైదరాబాద్ 1990 340 60.00
94613 గోలకొండ పత్రిక సంపాదకీయాలు మొదటి సంపుటం (సురవరం ప్రతాపరెడ్డి) దేవులపల్లి రామానుజరావు, ఎల్లూరి శివారెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సాహిత్య వైజయంతి, హైదరాబాద్ 1989 228 65.00
94614 గోలకొండ పత్రిక సంపాదకీయాలు రెండవ సంపుటం (సురవరం ప్రతాపరెడ్డి) దేవులపల్లి రామానుజరావు, ఎల్లూరి శివారెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సాహిత్య వైజయంతి, హైదరాబాద్ 1989 232 30.00
94615 కె.వి.ఆర్. సంపాదకీయాలు వి. చెంచయ్య, సజ్జా వెంకటేశ్వర్లు విప్లవ రచయితల సంఘం 2000 92 20.00
94616 సుందర సంపాదకీయాలు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 197 25.00
94617 వదరుబోతు ... పప్పూరు శేషాచార్యులు 1986 114 2.50
94618 టీవీ ముచ్చట్లు నాగసూరి వేణుగోపాల్, పున్నమరాజు నాగేశ్వరరావు ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2010 268 125.00
94619 ప్రశ్నార్థకమవుతున్న విశ్వసనీయత నాగసూరి వేణుగోపాల్ సుహాస్ పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 2008 186 100.00
94620 చానళ్ళ హోరు భాష తీరు నాగసూరి వేణుగోపాల్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ 2010 180 100.00
94621 చానళ్ళ సందడి టెక్నాలజి హడావుడి నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2009 216 125.00
94622 మీడియా స్కాన్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2011 236 150.00
94623 మీడియా వాచ్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2012 203 150.00
94624 చర్చనీయాంశాలుగా చానళ్ళు నాగసూరి వేణుగోపాల్ విద్యార్థి మిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 2015 183 90.00
94625 సమాచారం బాట సంచలనాల వేట నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2008 215 125.00
94626 తెలుగు పత్రికల సాహిత్య సేవ తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 72 5.00
94627 తెలుగు పత్రికలు రచనా ధోరణులు వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 156 20.00
94628 జర్నలిజం నర్రావుల సుబ్బారావు కిసాన్ పబ్లికేషన్సు, తెనాలి 1959 127 1.75
94629 పత్రికా రచన ... గుంటూరు జిల్లా పత్రికా రచయితల సంఘం, గుంటూరు 1951 72 1.00
94630 పత్రికా ప్రచురణము జోశ్యుల నారాయణమూర్తి జోశ్యుల నారాయణమూర్తి 1969 126 3.00
94631 తెలుగు జర్నలిజం అవతరణ వికాసం వి. లక్ష్మణరెడ్డి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 416 50.00
94632 ప్రజాపత్రిక చరిత్ర సుదర్శన్ ప్రజాపత్రిక జాతీయ తెలుగు వార పత్రిక, రాజమండ్రి 2001 60 30.00
94633 Modern Memorial Lecture Velaga Venkatappaiah Delhi Library Association 2011 100 20.00
94634 మీడియా డైరెక్టరీ 2004 వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2004 121 60.00
94635 Media Directory 2004 Y.K. Nageswara Rao Yuvakalavahini, Hyderabad 2004 123 100.00
94636 Media Directory 2006 Y.K. Nageswara Rao Yuvakalavahini, Hyderabad 2006 131 100.00
94637 Media Directory 2013 Vasiraju Prakasam Yuvakalavahini, Hyderabad 2013 296 200.00
94638 Media Directory 2015 Vasiraju Prakasam Yuvakalavahini, Hyderabad 2015 344 200.00
94639 మాస్ కమ్యూనికేషన్ పరిశోధన పద్ధతులు 1 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 1997 64 20.00
94640 మాస్ కమ్యూనికేషన్ పరిశోధన పద్ధతులు 2 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 42 10.00
94641 మాస్ కమ్యూనికేషన్ పరిశోధన పద్ధతులు 3 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 28 10.00
94642 జర్నలిజం చరిత్ర సామాజిక స్పృహ 1 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 1998 56 10.00
94643 జర్నలిజం చరిత్ర సామాజిక స్పృహ 2 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 40 20.00
94644 జర్నలిజం చరిత్ర సామాజిక స్పృహ 3 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2002 48 10.00
94645 రిపోర్టింగ్ ఫీచర్ రైటింగ్ 1 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 1998 56 10.00
94646 రిపోర్టింగ్ ఫీచర్ రైటింగ్ 2 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 43 20.00
94647 రిపోర్టింగ్ ఫీచర్ రైటింగ్ 3 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 42 20.00
94648 ఎడిటింగ్, పత్రికా చట్టాలు, న్యూస్ పేపర్ ప్రొడక్షన్ 2 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 51 20.00
94649 ఎడిటింగ్, పత్రికా చట్టాలు, న్యూస్ పేపర్ ప్రొడక్షన్ 3 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 60 20.00
94650 రేడియో, టీవీ, ఫిల్మ్ కమ్యూనికేషన్ 1 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 1998 48 10.00
94651 ప్రజా సంబంధాలు, అడ్వర్‌టైజింగ్ 2 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 44 10.00
94652 ప్రజా సంబంధాలు, అడ్వర్‌టైజింగ్ 3 ... రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2010 35 10.00
94653 ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా డైరెక్టరీ 2004 వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రెస్ అకాడమి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2004 86 25.00
94654 Our Legends of the Fourth Estate G.S. Varadachari Sai Likhitha Printerrs, Hyd 2011 99 300.00
94655 మన పాత్రికేయ వెలుగులు జి.యస్. వరదాచారి వంశీ ఆర్ట్ ధియేటర్స్ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 2011 214 400.00
94656 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రింటర్స్ అసోసియేషన్ స్వర్ణోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ముద్రణారంగ స్వర్ణయుగం ... వంశీ ఆర్ట్ ధియేటర్స్ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 2009 300 300.00
94657 Cultural Studies Raj & Romesh Thapar Seminar 446 October 1996 1996 74 25.00
94658 Symbolic Spaces Raj & Romesh Thapar Seminar 453 May 1997 1997 66 20.00
94659 Media Trends Raj & Romesh Thapar Seminar 458 October 1997 1997 82 20.00
94660 Multiculturalism Raj & Romesh Thapar Seminar 484 December 1999 1999 90 20.00
94661 Culturescape Raj & Romesh Thapar Seminar 484 501 May 2001 2001 68 20.00
94662 Pickwick Vol. 1 No. 2 Cho. S. Ramaswamy 1977 23 0.80
94663 India Book House News Vol. 1 No. 6 1965 32 2.00
94664 India Book House News Vol. 1 No. 7 1965 32 2.00
94665 India Book House News Vol. 1 No. 8 1965 31 2.00
94666 Yojana October 2014 Rajesh K. Jha 2014 76 25.00
94667 Yojana July 2013 Rajesh K. Jha 2013 64 20.00
94668 The Dirty Ones and Their Game R. Thukral Yogana Volume 28 No. 14 and 15 1984 58 10.00
94669 The Press Council of India Review Vol. 3 No. 2 Apr 1982 1982 64 2.00
94670 The Press Council of India Review Vol. 10 No. 2 Apr 1989 1989 76 10.00
94671 The Press Council of India Review Vol. 11 No. 1 January 1990 1990 81 20.00
94672 The Press Council of India Review Vol. 11 No. 3 July 1990 1990 83 20.00
94673 The Press Council of India Review Vol. 12 No. 1 January 1991 1991 117 20.00
94674 Alpha Vol. 16 No. 4 November 1977 1977 28 1.25
94675 Alpha Vol. 20 No. 1 August Spet. 1981 G.S. Pohekar 1981 28 2.00
94676 Alpha Vol. XV No. 2,3 November 1976 (Tomorrow's Daily Journal) 1976 27 2.00
94677 Alpha Vol. 17 No. 4 Feb 1979 (Mass Media and Psychological) 1979 22 1.25
94678 Alpha Vol. 15 No. 1 Sept 1976 (French Film Festival) 1976 28 2.00
94679 The Sunday Indian Media Watch Vol. 1 Issue 1 Apr 2011 Arindam Chaudhuri 2011 34 10.00
94680 A.P. Union of Working Journalists Souvenir inauguration of Survarama Pratapa Reddy Auditorium Suravaram Pratapa Reddy Auditorium 1980 20 2.00
94681 అక్షర శస్త్రధారి విశాలాంధ్ర రాఘవాచారి గారికి సహృదయ ప్రశంస సన్మాన సంచిక ... ... 2000 140 25.00
94682 ప్రజావాణి శ్రీ బొడ్డుపల్లి సోమయాజులు గారి పత్రికారచన స్వర్ణోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... ... ... 30 10.00
94683 A.P. Union of Working Journalists Souvenir 95 2.00
94684 Our New Phone Numbers Publishing in India Vol 25 No. 4 July 2004 2004 38 100.00
94685 Review Projector (India) An Indian Book Review Apr June 1988 Volume 8 No. 4,6 Gian Publishing House, Delhi 1988 118 150.00
94686 ప్రతిస్పందన జర్నలిస్టుల మాసపత్రిక మార్చి 2000 ... ... 2000 24 10.00
94687 Indian Federation of Working Journalists National Council Session June 1981 1981 60 20.00
94688 Communicator Volume X No. 10 October 1975 1975 56 2.00
94689 Andhra Pradesh Union of Working Journalists Souvenir 90 10.00
94690 The World December 1970 Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 75 20.00
94691 సావనీర్ ... ... ... 30 2.00
94692 Akashvani Formerly the indian Listener Vol. XLII No. 30 P. Srinivasan 1977 138 5.00
94693 సమాచారమ్ వింశతి వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక 1976 ... ... 1976 160 15.00
94694 పత్రికా లోకం తెలుగు పత్రికల సంగ్రహ సమాచారం ... ... ... 40 10.00
94695 Waej of A.P. జర్నలిస్ట్ వాయిస్ ... ... ... 75 25.00
94696 The Spectator 11 October 1997 79 10.00
94697 The Spectator 17 April 1999 1999 63 10.00
94698 All India Federation of Working Journalists 18th Annual Conference 1977 60 20.00
94699 Mad No. 149 (In Case of Worry Break Open This Issue) 32 1.00
94700 Mad Super Special 1985 1985 96 5.00
94701 Mad No. 151 31 10.00
94702 Mad No. 172 1975 46 10.00
94703 Punch Magazine 1981, 800 100.00
94704 Punch 1971 1971 72 5.00
94705 Punch 26 August 1981 1981 60 5.00
94706 Punch May 1971 1971 50 5.00
94707 Punch March 1983 1983 50 5.00
94708 Punch October 1967 1967 300 20.00
94709 Punch August 1966 1966 350 20.00
94710 Punch 28 June 1967 1967 300 20.00
94711 Punch December 1968 1968 300 20.00
94712 ప్రసార మాధ్యమాల పరిచయం ఖండాలు 1-6 ... బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 304 100.00
94713 పత్రికలు రచనా పద్ధతులు ... బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 324 100.00
94714 ప్రసార సాధనాల్లో భారతీయ భాషల నవీకరణ సమస్యలు తెలుగు ... బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 331 100.00
94715 వర్తమాన వ్యవహారాలు ఖండాలు 1-5 ... బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1996 365 100.00
94716 The India Quiz Book Siddhartha Basu Seagull Book, Calcutta 1989 168 100.00
94717 Birds & Animals Quiz Book Vivek Menon, Ravinder Singh Pustak Mahal, Delhi 1997 128 80.00
94718 Science Quiz Book Rajeev Garg Pustak Mahal, Delhi 1989 109 18.00
94719 Quiz Time Ivar Utial, Usha Manohar Pustak Mahal, Delhi 1991 127 48.00
94720 Literature Quiz Book Kashmira Patel Pustak Mahal, Delhi 1993 126 100.00
94721 Mahabharata Vedic Quiz 60 10.00
94722 Medical Quiz Book Rajeev Garg Pustak Mahal, Delhi 1992 128 48.00
94723 Oscar G.K. & I.Q. Tests Book 8 Three Star Publications (P) Ltd 1999 112 36.00
94724 Quiz Time Ivar Utial, Usha Manohar Pustak Mahal, Delhi 1994 127 56.00
94725 3-Dimensional Mazes Volume 2 Larry Evans Troubador Press 1977 20 10.00
94726 Crosswords for the Connoisseur Series 14 Charles Preston Grosset & Dunlap, New York 1968 37 20.00
94727 Manual of Math Programmed Games V.S. Rao Vyas Manur 1985 62 10.00
94728 The Red Evening Standard Book of Crosswords Granada Publishing Limited 1973 100 10.00
94729 The New Corgi Crossword Puzzle Book 1 Kenneth Russell and Philip Carter Corgi Books 1988 100 20.00
94730 Bloomsbury Crossword Lists Anne Stibbs Goyl Saab Publishers & Distributors 1992 309 60.00
94731 బిలియన్ డాలర్ మాథ్స్ క్విజ్ శ్రీధర చంద్రశేఖర శాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 172 35.00
94732 క్రీడారంగం క్విజ్ మీ జి.కె. ఎంత వీరాజీ లక్ష్మీ శ్రీనివాసా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 100 10.00
94733 Quiz Book / Amusing Facts Quiz Book Vol. 2 Unicate Publications 2003 24 2.00
94734 Mythilogical Quiz Kota Ravi Kumar Saraswathi Publications, Vijayawada 2003 80 20.00
94735 శ్రీశ్రీ క్విజ్ మరో ప్రపంచ కవి విషయాలూ విశేషాలూ సంపుటి 1 సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2013 135 60.00
94736 తెలుగు వెలుగు ద్వా.నా. శాస్త్రి ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 161 60.00
94737 తెలుగు సాహిత్యదర్శనం క్విజ్ యస్. నాగేందర్‌నాధ్‌రావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 163 22.00
94738 తెలుగు సాహిత్య క్విజ్ మీ జి.కె. ఎంత వీరాజీ లక్ష్మీ శ్రీనివాసా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 101 10.00
94739 నృసింహ ప్రశ్నోపనిషత్ రాజమహేంద్రి వైభవం యాతగిరి శ్రీరామ నరసింహారావు భారతీయ ఇతిహాస సంకలన సమితి, రాజమండ్రి 2007 212 100.00
94740 Word Games Quiz O.A. Sarma O.A. Sarma, Hyd 133 50.00
94741 లైబ్రరి క్విజ్ పాతూరి విజయకుమార్ శ్రీహర్ష పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 155 45.00
94742 2500 ఎమెస్కో క్విజ్ భారతదేశ చరిత్ర శ్రీవిజయ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 1992 208 45.00
94743 క్విజ్ ఇండియా కె.వి.ఎన్.ఎమ్. ప్రసాద్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 132 10.00
94744 భారతదేశ చరిత్ర పి. నాగేశ్వరరావు, ఎన్.వి.ఎస్. నాగభూషణాచార్యులు ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 1997 205 40.00
94745 ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర పి. నాగేశ్వరరావు ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 1997 212 40.00
94746 2500 ఎమెస్కో క్విజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర శ్రీవిజయ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 1997 204 35.00
94747 క్విజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కె.వి.ఎన్.ఎమ్. ప్రసాద్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 95 15.00
94748 Quiz India Lt.CDR.K.V. Singh Upkar Prakashan, Agra 205 40.00
94749 Brain of Andhra P. Sailaja, P.V.K. Prasada Rao Annapurna Publishers, Tenali 2004 152 30.00
94750 The Madras Quiz Book Navin Jayakumar, G.S. Praveen Affiliated East West Press (P) Ltd 135 35.00
94751 How to Win Kaun Banega Crorepati Contest Ed. Anuj Goswami Diamond Pocket Books 2000 180 75.00
94752 2500 ఎమెస్కో క్విజ్ జనరల్ సైన్స్ శ్రీవిజయ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 1997 203 35.00
94753 Modern Quiz 1990 Sunkad 1990 231 20.00
94754 Brain Teasers & Quiz Fun for All 282 25.00
94755 Young World Quiz Book 1 V.V. Ramanan Puffin Books 2003 154 150.00
94756 New Family Quiz Book The Reader's Digest 63 20.00
94757 Quiz World The Reader's Digest 1976 24 1.00
94758 The Bizquiz 20 2.00
94759 First Reader's Digest Quiz Book The Reader's Digest 1975 96 10.00
94760 General Knowledge 246 5.00
94761 Quiz Master Computers Kirtimaya Varma Learners Press 1995 112 30.00
94762 Quiz Master Sports Anupam Ganguli Learners Press 1995 112 30.00
94763 Quiz Master Media Neelaxi Saikia Arora Learners Press 1995 112 30.00
94764 Quiz Master Travel Vandana Malhotra Learners Press 1995 112 30.00
94765 Travel Quiz John Meirion Beaver Books 1980 126 5.00
94766 The Pocket Quiz Book Rosejeanne Slifer Pocket Books 1943 280 10.00
94767 Blockbusters Quiz Book 7 Sphere Books Limited 1988 55 20.00
94768 ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్ పి.ఎస్. రావు ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 70 5.00
94769 Bournvita Quiz Book 32 2.00
94770 Quiz & Puzzle 1 Mike Saunders Gaurav Publishing House, New Delhi 127 35.00
94771 First Mensa Puzzle Book Philip J Carter, Ken Russell Orient Paperbacks 1994 102 30.00
94772 Quick Quizzes 1 Boswell Taylor Kngiht Books 1976 95 5.00
94773 Sensitive Questions Sensible Answers Volume 4 152 10.00
94774 The Quiz Anthology on Cliches Debashis Sarkar Sura books (P) Ltd 85 20.00
94775 Super Quiz 1989 S. Krishna Kumar Addone Publishing Group, Trivendrum 1989 286 17.00
94776 Mastermind India Siddhartha Basu Teksons Bookshop, New Delhi 1999 429 100.00
94777 Intelligence Tests & G.K. Quiz Book Suresh Salil Ramesh Publishing House, Delhi 1981 29 10.00
94778 ప్రశ్న జవాబు క్విజ్ గంగిశెట్టి నరసింహారావు, గంగిశెట్టి రామాంజనేయులు ... 2002 38 5.00
94779 తికమక సమాదానములు ... కల్చరల్ ఫోరమ్ ఆఫ్ గుంటూరు ... 35 1.00
94780 తికమక ... కల్చరల్ ఫోరమ్ ఆఫ్ గుంటూరు 1978 35 4.00
94781 క్విజ్ నాలెడ్జ్ విద్యారణ్య వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1993 92 9.00
94782 Quiz Master's Voice K. Vasudeva Rao Cultural Forum, guntur 1979 128 10.00
94783 I-Spy Quiz Book Gaurav Publishing House, New Delhi 120 10.00
94784 1000 General Quiz G. Basu Rupa & Co., Delhi 1992 146 30.00
94785 Super Quiz 1991 S. Krishna Kumar Addone Publishing Group, Trivendrum 1991 288 25.00
94786 General Quiz B.G. Ramesh T. Narayana Iyengar, Bangalore 1998 80 10.00
94787 Quiz Quiz Quiz V.P. Madhavan Sura College of Competition 133 15.00
94788 క్విజ్ పుస్తకం ... ఉగాది శుభాకాంక్షలతో వనిత 1986 16 1.00
94789 క్విజ్ చంద్రశేఖరరావు, ప్రభాకరరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 160 20.00
94790 గౌతమ్స్ మిని జనరల్ నాలెడ్జి ... గౌతమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 108 10.00
94791 క్విజ్ పాతూరి విజయకుమార్ న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1987 192 14.00
94792 క్విజ్ పాతూరి విజయకుమార్ న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1992 200 20.00
94793 క్విజ్ చంద్రశేఖరరావు, ప్రభాకరరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 176 12.00
94794 క్విజ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ... ... ... 192 2.00
94795 Quiz on Hinduism Iyengar Sura books (P) Ltd 98 20.00
94796 భగవద్గీత క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, పోలకంపాడు 2001 23 9.00
94797 శ్రీ మహాభారత క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత, పోలకంపాడు 2001 80 30.00
94798 Ramayana Quiz Murthy & Kumar 2002 115 50.00
94799 సినిమా క్విజ్ సిహెచ్. హరికృష్ణ జి.ఎస్.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2000 97 25.00
94800 సాహితీ క్విజ్ వి.వి. భానుమూర్తి ... 1996 128 15.00
94801 The Word Quiz Book Jacqueline Stoker Gaurav Publishing House, New Delhi 122 18.00
94802 Book Quiz Janet Whitcut Longman 1984 120 25.00
94803 1000 Literature Quiz Sujata Ray Rupa & Co., Delhi 1990 229 40.00
94804 Quiz on Fictional Characters Debashis Sarkar Sura books (P) Ltd 113 25.00
94805 Scholastic Quiz India Arunava Sinha Scholastic, New York 2006 64 75.00
94806 Quiz on Indian Music and Dance Debashis Sarkar Sura books (P) Ltd 113 25.00
94807 1000 Plant Quiz G. Padma Vijay Rupa & Co., Delhi 1992 134 30.00
94808 1000 Indian Wildlife Quiz Deep Narayan Pandey Rupa & Co., Delhi 1991 168 40.00
94809 1000 Animal Quiz Maneka Gandhi Rupa & Co., Delhi 1989 201 20.00
94810 The Calendar Quiz Book Barbara Gilgallon Puffin Books 1984 158 25.00
94811 1000 ఫిజిక్స్ క్విజ్ సనగరం నాగభూషణం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 134 20.00
94812 1000 Physics Quiz Vijaya Khandurie Rupa & Co., Delhi 1994 303 60.00
94813 1000 Astronomy And Space Quiz Dilip M. Salwi Rupa & Co., Delhi 1991 164 40.00
94814 The Astronomy Quiz Book Patrick Moore Carousel Books 1974 141 10.00
94815 Quiz on Geography Debashis Sarkar Sura books (P) Ltd 95 20.00
94816 గణితం క్విజ్ విఘ్నేశ్వర శాస్త్రి సాయి తేజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 96 80.00
94817 క్రైమ్ క్విజ్ ఆర్. ఈశ్వర రెడ్డి సంఘమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 238 25.00
94818 క్రైమ్ క్విజ్ ముకరమ్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 100 10.00
94819 Sherlock Sholmes Puzzles Tom Bullimore Orient Paperbacks 2007 127 65.00
94820 The Wisden Cricket Quiz Book Steven Lynch Outlook Publishing Pvt Ltd 2005 179 100.00
94821 How to Play Cricket Cricket Quiz Kiran Gupta Goodwill Publishing House 1999 170 30.00
94822 క్రికెట్ క్విజ్ వై. నాగేంద్ర కుమార్ శివరామ్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 74 7.00
94823 Cricket Quiz Narottam Puri Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 124 5.00
94824 One Day Cricket Quiz Narottam Puri Rupa & Co., Delhi 1987 87 15.00
94825 1000 Sports Quiz Narottam Puri Rupa & Co., Delhi 1991 129 30.00
94826 Sports Quiz Narottam Puri Bell Books 158 6.50
94827 Quiz on Sports Excellence T.R. Vaidyanathan Sura College of Competition 63 7.50
94828 The Referees Quiz Book 88 10.00
94829 The Quiz Anthology on Historical Personalities Debashis Sarkar Sura books (P) Ltd 121 20.00
94830 బైబిల్ క్విజ్ పూర్వ నిబంధనము పి.సి. తోమస్, అర్ల ఆల్బర్డ్ ... 2006 166 35.00
94831 Bible Quiz for Children P.C. Thomas St Paul Publications 1991 154 20.00
94832 1500 Bible Quizzes Amos R. Wells Pickering & Inglis Ltd 1974 126 50.00
94833 ఎవరు ఏప్పుడు ఏమి కనుగొన్నారు అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 88 8.00
94834 విజ్ఞాన వెలుగు ... Suvarna Publishers, Vijayawada 68 3.00
94835 క్విజ్ బుక్ పరిశోధకులు పరిశోధనలు జి.వి. బాబు ... 2004 32 2.00
94836 తెలుగింటి ఆడపడుచులకు బంగారు కానుక ... ... ... 85 2.00
94837 You And Your I.Q. with Intelligence Tests P.S. Bright, ulbhushan Singh Sood Bright Careers 215 12.50
94838 జడత్వం ... ... ... 164 20.00
94839 విజ్ఞాన వెలుగు ... Suvarna Publishers, Vijayawada 68 4.00
94840 World Renowned Events B.G. Ramesh Vasan Publications, Bangalore 2001 142 35.00
94841 Book of Facts J.D. Sunthankar Jaico Publishing House, Delhi 1956 129 1.50
94842 Essential Facts / Book of Facts Nicholas Swyrydenko A Dell Book 1979 480 25.00
94843 Guinness 1977, 81, 1983 Book of World Records Bantam Books, New York 1983 756 25.00
94844 The Book of Useless Information Keith Waterhouse John Blake 2002 400 125.00
94845 రికార్డు ప్రపంచం / అవార్డులు రివార్డులు వీరాజీ లక్ష్మీ శ్రీనివాసా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 247 25.00
94846 Children's Treasury of Records and Facts 1 & 2 Gaurav Publishing House, New Delhi 239 40.00
94847 India Book of Records 2012 Biswaroop Roy Chowdhury Diamond Pocket Books 2012 266 295.00
94848 The Unorthodox Book of Jewish Records & Lists Allan Gould & Danny Siegel A Plume Book 1990 190 55.00
94849 The World Firsts / Everybody's Book of Facts Clairvoyant A. Sundararajan New Light Publishers, New Delhi / Home Library Club 170 90.00
94850 The Book of Lists / The Book of Lists 2 / The Book of Lists 90 Amy Wallace Corgi Books 1981 1500 100.00
94851 Encyclopaedia Britannica Volume 1 A to Annoy Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1024 500.00
94852 Encyclopaedia Britannica Volume 2 Annula Register to Baltic Sea Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1015 500.00
94853 Encyclopaedia Britannica Volume 3 Baltimore to Braila Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1017 500.00
94854 Encyclopaedia Britannica Volume 4 Brain to Casting Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 990 500.00
94855 Encyclopaedia Britannica Volume 5 Cast Iron to Cole Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 963 500.00
94856 Encyclopaedia Britannica Volume 6 Colebrooke to Damascius Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 998 500.00
94857 Encyclopaedia Britannica Volume 7 Damascus to Education in Animals Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 990 500.00
94858 Encyclopaedia Britannica Volume 8 Edward to Extract Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1001 500.00
94859 Encyclopaedia Britannica Volume 9 Extraction to Gambrinus Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1000 500.00
94860 Encyclopaedia Britannica Volume 10 Game to Gun Metal Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 988 500.00
94861 Encyclopaedia Britannica Volume 11 Gunnery to Hydroxlamine Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 996 500.00
94862 Encyclopaedia Britannica Volume 12 Hydrozoa to Jermey, Epistle of Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1005 500.00
94863 Encyclopaedia Britannica Volume 13 Jerez De La Frontera to Liberty Party Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1006 500.00
94864 Encyclopaedia Britannica Volume 14 Libido to Mary, Duchess of Burgundy Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1006 500.00
94865 Encyclopaedia Britannica Volume 15 Maryborough to Mushet Steel Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 997 500.00
94866 Encyclopaedia Britannica Volume 16 Mushroom to Ozonides Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1005 500.00
94867 Encyclopaedia Britannica Volume 17 P to Plant Propagation Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1020 500.00
94868 Encyclopaedia Britannica Volume 18 Plants to Raymund of Tripoli Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1003 500.00
94869 Encyclopaedia Britannica Volume 19 Raynal to Sarreguemines Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1002 500.00
94870 Encyclopaedia Britannica Volume 20 Sarsaparilla to Sorcery Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 1006 500.00
94871 Encyclopaedia Britannica Volume 21 Sordello to Texas Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 999 500.00
94872 Encyclopaedia Britannica Volume 22 Textile to Vase Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 997 500.00
94873 Encyclopaedia Britannica Volume 23 Vase to Zygote Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 999 500.00
94874 Encyclopaedia Britannica Volume 24 Index to Volumes 1 to 23 Atlas, Index to Atlas Walter Yust Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1959 900 500.00
94875 Britannica Book of The Year 1960 John Armitage Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1960 586 500.00
94876 Britannica Book of The Year 1961 John Armitage Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 1961 564 500.00
94877 Encyclopaedia Britannica 2002 Year in Review Karen Jacobs Sparks Encyclopaedia Britannica Ltd, Chicago 2002 559 500.00
94878 The World Book Encyclopedia Dictionary A-K Volume 1 Clarence L. Barnhart Field Enterprises Educational Corporation, Chicago 1966 1088 1,000.00
94879 The World Book Encyclopedia Dictionary L-Z Volume 2 Clarence L. Barnhart Field Enterprises Educational Corporation, Chicago 1966 2265 1,000.00
94880 The World Book Atlas World Book Encyclopedia, Inc. 1977 372 550.00
94881 The World Book Student Handbook (Student Guide) World Book Childcraft International, Inc. 1978 304 550.00
94882 The World Book Student Handbook (Student Information Finder) World Book Childcraft International, Inc. 1978 432 550.00
94883 The 1978 World Book Year Book William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1978 608 550.00
94884 The 1979 World Book Year Book William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1979 610 550.00
94885 The Concise Household Encyclopedia Volume 1 The Educational Book Company Ltd, London 716 300.00
94886 The Concise Household Encyclopedia Volume 2 The Educational Book Company Ltd, London 1420 300.00
94887 New Musical Express Encyclopedia of Rock The Hamlyn Publishing Group Limited 1978 255 500.00
94888 The World Book Prospectus 352 500.00
94889 The New Webster's International Encyclopedia Michael D. Harkavy Trident Press International 1994 1312 1,000.00
94890 Webster's New Encyclopedia of Dictionaries 30 Reference Sections John Gage Allee Ottenheimer Publishers, Inc. 1986 1024 500.00
94891 Merriam Webster's Encyclopedia of Literature Merriam Webster, Incorporated Publishers 1995 1236 1,200.00
94892 Webster's New Reference Library Thomas Nelson Publishers, New York 1984 1334 500.00
94893 The Reader's Encyclopedia William Rose Benet Thomas Y. Crowell Publishers, New york 1955 1118 1,000.00
94894 The New Book of Knowledge E Volume 5 Grolier Incorporated Limited, New York 1973 420 250.00
94895 The New Book of Knowledge H Volume 8 Grolier Incorporated Limited, New York 1973 348 250.00
94896 Larousse Encyclopedia of Animal Life Paul Hamlyn, London 1967 640 350.00
94897 Longman Illustrated Animal Encyclopedia Guild Publishing 1988 600 250.00
94898 The Book of Knowledge Volume 1 A-Bon Gordon Stowell The Waverley Book Company Ltd 520 100.00
94899 The Book of Knowledge Volume 6 Org-Ser Gordon Stowell The Waverley Book Company Ltd 532 100.00
94900 Funk & Wagnalls New Encyclopedia Volume 17 Leon L. Bram Funk & Wagnalls Corporation 448 250.00
94901 Encyclopaedia of Science book 1 Philip Lee Paico Publishing House, Cochin 256 200.00
94902 Encyclopaedia of Science book 4 Philip Lee Paico Publishing House, Cochin 360 200.00
94903 The World Book Encyclopedia F Volume 7 World Book Childcraft International, Inc. 1981 292 100.00
94904 Collins Concise Encyclopedia Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1977 624 100.00
94905 20th Century Day by Day Clifton Daniel, John W. Kirshon A Dorling Kindersley Book 2000 1558 1,500.00
94906 The Imperial Dictionary of The English Language Volume 1 John Ogilvie Blackie & Son, Limited, London 1898 753 100.00
94907 The Imperial Dictionary of The English Language Volume 2 John Ogilvie Blackie & Son, Limited, London 1898 743 100.00
94908 The Imperial Dictionary of The English Language Volume 3 John Ogilvie Blackie & Son, Limited, London 1898 854 100.00
94909 The Imperial Dictionary of The English Language Volume 4 John Ogilvie Blackie & Son, Limited, London 1898 746 100.00
94910 The Library Dictionary of the English Language Johnson, Walker, Webster, Worcester William Collins, Sons, & Company Limited 956 100.00
94911 A Glossary of Judicial And Revenue Terms H.H. Wilson, A.C. Ganguli Eastern Law House, Calcutta 1940 905 100.00
94912 Standard Dictionary of The English Language Vol. 1 Funk & Wagnalls J.G. Ferguson Publishing Company, Chicago 1974 834 250.00
94913 Standard Dictionary of The English Language Vol. 2 Funk & Wagnalls J.G. Ferguson Publishing Company, Chicago 1974 1695 250.00
94914 The World Book Encyclopedia A Volume 1 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 1004 500.00
94915 The World Book Encyclopedia B Volume 2 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 754 500.00
94916 The World Book Encyclopedia C-Ch Volume 3 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 550 500.00
94917 The World Book Encyclopedia Ci-Cz Volume 4 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 1216 500.00
94918 The World Book Encyclopedia D Volume 5 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 398 500.00
94919 The World Book Encyclopedia E Volume 6 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 470 500.00
94920 The World Book Encyclopedia F Volume 7 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 590 500.00
94921 The World Book Encyclopedia G Volume 8 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 454 500.00
94922 The World Book Encyclopedia H Volume 9 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 482 500.00
94923 The World Book Encyclopedia I Volume 10 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 524 500.00
94924 The World Book Encyclopedia J-K Volume 11 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 400 500.00
94925 The World Book Encyclopedia L Volume 12 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 538 500.00
94926 The World Book Encyclopedia M Volume 13 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 990 500.00
94927 The World Book Encyclopedia N-O Volume 14 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 894 500.00
94928 The World Book Encyclopedia P Volume 15 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 922 500.00
94929 The World Book Encyclopedia Q-R Volume 16 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 574 500.00
94930 The World Book Encyclopedia S-Sn Volume 17 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2008 542 500.00
94931 The World Book Encyclopedia So-Sz Volume 18 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 1078 500.00
94932 The World Book Encyclopedia T Volume 19 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 542 500.00
94933 The World Book Encyclopedia U-V Volume 20 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 454 500.00
94934 The World Book Encyclopedia W-X-Y-Z Volume 21 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 610 500.00
94935 The World Book Encyclopedia Research Guide / Index Volume 22 Paul A. Kobasa World Book, Inc. 2009 894 500.00
94936 Masterplots 15 Volume Combined Edition Frank N. Magill Salem Press, New York 1964 256 55.00
94937 The World Book Encyclopedia Volume 17 UV The Quarrie Corporation, Chicago 1948 315 100.00
94938 Oxford Junior Encyclopaedia Volume IX Recreations Laura E. Salt And Robert Sinclair Oxford University Press 1976 496 100.00
94939 Oxford Junior Encyclopaedia Volume X Law And Society Laura E. Salt And Robert Sinclair Oxford University Press 1976 496 100.00
94940 The Home Library Encyclopedia Volume 10 Man and His Culture Parents Institute, New York 1965 445 100.00
94941 Encyclopaedia Britannica Quizmaster CD 2009 359.00
94942 Encyclopaedia Britannica Presents Space CD 2009 399.00
94943 Encyclopaedia Britannica Presents Nature CD 2009 399.00
94944 Encyclopaedia Britannica Encyclopaedia of India CD 2009 495.00
94945 Encyclopaedia Britannica Explorers & Innovators 2009 399.00
94946 Encyclopaedia Britannica Great Minds 2009 399.00
94947 Encyclopaedia Britannica Concise Encyclopedia 2009 995.00
94948 Encyclopaedia Britannica Present Human Boday 2009 995.00
94949 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 1 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 268 200.00
94950 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 2 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94951 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 3 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94952 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 4 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94953 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 5 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94954 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 6 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94955 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 7 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94956 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 8 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94957 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 9 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 276 200.00
94958 Britannica Ready Reference Encyclopedia Vol. 10 Encyclopaedia Britannica (India) Pvt Ltd 2005 252 200.00
94959 The British Encyclopedia Illustrated Volume 1 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94960 The British Encyclopedia Illustrated Volume 2 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94961 The British Encyclopedia Illustrated Volume 3 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94962 The British Encyclopedia Illustrated Volume 4 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94963 The British Encyclopedia Illustrated Volume 5 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94964 The British Encyclopedia Illustrated Volume 6 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94965 The British Encyclopedia Illustrated Volume 7 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94966 The British Encyclopedia Illustrated Volume 8 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94967 The British Encyclopedia Illustrated Volume 9 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94968 The British Encyclopedia Illustrated Volume 10 Cyril Norwood Odhams Press Limited 604 100.00
94969 Nelsons Encyclopaedia Volume 2 Thomas Nelson And Sons, New York 448 10.00
94970 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 3 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1931 512 20.00
94971 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 4 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1934 512 20.00
94972 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 8 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1934 512 20.00
94973 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 9 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1934 512 20.00
94974 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 14 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1934 512 20.00
94975 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 18 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1934 512 20.00
94976 New Standard Encyclopedia of Universal Knowledge Volume 23 Frank H. Vizetelly Funk & Wagnalls Company, New York 1934 512 20.00
94977 The Cambridge Paperback Encyclopedia Third Edition David Crystal Cambridge University Press 2000 1071 350.00
94978 The Home University Encyclopedia Volume 5 819 25.00
94979 The Universal Standard Encyclopedia Volume 8 Joseph Laffan Morse Standard Reference Works Publishing Company 1957 377 250.00
94980 The Roydon Encyclopedia Roydon Publishing Co. Ltd., London 1984 450 100.00
94981 The Wordsworth Pocket Encyclopedia Wordsworth Reference 1993 659 200.00
94982 The New American Encyclopedia Volume 2 C. Ralph Taylor Books, Inc., New York 1942 360 20.00
94983 The New American Encyclopedia Volume 3 C. Ralph Taylor Books, Inc., New York 1942 542 25.00
94984 The New Standard Encyclopaedia & Word Atlas Paush & Cross land 1935 1376 10.00
94985 The Children's Encyclopedia Volume 1 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 763 100.00
94986 The Children's Encyclopedia Volume 2 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 740 100.00
94987 The Children's Encyclopedia Volume 3 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 739 100.00
94988 The Children's Encyclopedia Volume 4 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 743 100.00
94989 The Children's Encyclopedia Volume 5 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 735 100.00
94990 The Children's Encyclopedia Volume 6 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 743 100.00
94991 The Children's Encyclopedia Volume 7 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 726 100.00
94992 The Children's Encyclopedia Volume 8 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 737 100.00
94993 The Children's Encyclopedia Volume 9 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 737 100.00
94994 The Children's Encyclopedia Volume 10 Arthur Mee The Educational Book Company Ltd, London 711 100.00
94995 Oxford Children's Encyclopedia Volume 1 Oxford University Press 256 250.00
94996 Oxford Children's Encyclopedia Volume 5 Oxford University Press 256 250.00
94997 The Practical Encyclopedia For Children Odhams Press Limited 320 10.00
94998 Scholastic Encyclopedia of the North American Indian James Ciment Scholastic, New York 1996 224 225.00
94999 The American Heritage Dictionary Mark Boyer Houghton Mifflin Company, Boston 1982 1568 1,000.00
95000 The Focal Encyclopedia of Photography Focal Press, London 1971 1699 200.00