వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -20

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
9501 J.K.Murti. 179 181.4 యోగ మార్గము సి. జినరాజదాసా సి. సుబ్బారాయుడు, చెన్నై 1945 26 1.00
9502 J.K.Murti. 180 181.4 పరీక్షామార్గముననున్న విద్యార్థి చేయవలసిన పని సి. జినరాజదాసా సి. సుబ్బారాయుడు, చెన్నై 1946 96 2.00
9503 J.K.Murti. 181 181.4 పరమగురువు, పని సి. జినరాజదాసా సి. సుబ్బారాయుడు, చెన్నై 1946 20 1.00
9504 J.K.Murti. 182 181.4 మనము చేయవలసిన పని సి. జినరాజదాసా సి. సుబ్బారాయుడు, చెన్నై 1949 47 1.00
9505 J.K.Murti. 183 181.4 మానవ పునరుజ్జీవనం రాథ బర్నియే తెలుగు దివ్యజ్ఞాన సమాఖ్య 1994 83 12.00
9506 J.K.Murti. 184 181.4 మనశ్శక్తి మనసు-నిగ్రహము-వికాసము పాణ్యం రామనాథ శాస్త్రి రాయలసీమ థియసాఫికల్ ఫెడరేషన్ 1987 110 12.00
9507 J.K.Murti. 185 181.4 దివ్యజ్ఞాన దిపీక ... తెలుగు ఫెడరేషన్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ 1960 100 4.00
9508 J.K.Murti. 186 181.4 అరణ్య ధ్యానాలు యం. శివరామ్ జె.కె. స్టడీ సెంటర్, గిద్దలూరు ... 38 2.00
9509 J.K.Murti. 187 181.4 కృష్ణమూర్తిగారి ఉపన్యాసములు జె. కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి వ్రాత ఐఎన్‌సి.,చెన్నై 1949 75 1.00
9510 J.K.Murti. 188 181.4 ప్రజ్ఞ దాదా బి. శరత్ చంద్ర, గుంటూరు ... 90 10.00
9511 J.K.Murti. 189 181.4 జీవన వ్యాఖ్యలు జె. కృష్ణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1974 104 3.50
9512 J.K.Murti. 190 181.4 సువర్ణ సోపానములు(హెచ్.సి.బ్లావెట్ స్కీ) ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య జగద్గురు పీఠం, కారంపూడి 1986 64 2.00
9513 J.K.Murti. 191 181.4 విద్య-ఉపాధ్యాయుడు జె.యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లి., తిరుపతి 2001 40 5.00
9514 J.K.Murti. 192 181.4 బ్రహ్మవిద్యా దర్పణము చిట్టమూరు రామయ్య థియాసాఫికల్ సొసైటీ, చెన్నై 1941 401 3.50
9515 J.K.Murti. 193 181.4 అంతర్వాణి (హెచ్.సి.బ్లావెట్ స్కీ) గుంటూరు వెంకట సుబ్బారావు దివ్యజ్ఞాన సమాజము, విజయవాడ 1942 91 0.60
9516 J.K.Murti. 194 181.4 Telugu Federation Thesophical Society Souvenir Souvenir Subcommittee 1959 80 10.00
9517 J.K.Murti. 195 181.4 శ్రమజీవన విద్యా విప్లవ కావ్యం (జె.కె. మూర్తి) యం. శివరాం అరవింద స్కూల్, కుంచనపల్లి 2006 92 20.00
9518 J.K.Murti. 196 181.4 తొలి అడుగే తుది అడుగు (జె.కె.మూర్తి) యం. శివరాం అరవింద స్కూల్, కుంచనపల్లి 2006 105 20.00
9519 J.K.Murti. 197 181.4 ప్రేమలో ప్రణయమే కాదు ప్రళయమూ వుంది యం. శివరాం అరవింద స్కూల్, కుంచనపల్లి 2006 97 20.00
9520 J.K.Murti. 198 181.4 కృష్ణాతీరంలో ధ్యాన సంగమం (జె.కె.మూర్తి) యం. శివరాం అరవింద స్కూల్, కుంచనపల్లి 2006 146 20.00
9521 J.K.Murti. 199 181.499 5 ప్రజ్ఞా పుష్పం 3వ సంపుటం జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 82 35.00
9522 J.K.Murti. 200 181.499 5 కృష్ణతత్త్వం జె. యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1999 213 59.00
9523 J.K.Murti. 201 181.499 5 కృష్ణమూర్తి అధ్యయనం జె. యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2004 100 35.00
9524 J.K.Murti. 202 181.499 5 దివ్యజ్ఞాన ప్రబోధిని పి.ఎల్.ఎన్. ప్రసాద్ ది రాయలసీమ థియోసాఫికల్ ఫెడరేషన్ 2000 114 20.00
9525 శ్రీరమణ. 1 181.4 శ్రీరమణ భాషణములు శ్రీరమణానంద సరస్వతి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1980 745 22.00
9526 శ్రీరమణ. 2 181.4 శ్రీరమణ భాషణములు శ్రీరమణానంద సరస్వతి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1980 745 22.00
9527 శ్రీరమణ. 3 181.4 భగవాన్ స్మృతులు చలం ... ... 407 20.00
9528 శ్రీరమణ. 4 181.4 చైతన్య శిల్పాలు గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి వంశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2006 244 125.00
9529 శ్రీరమణ. 5 181.4 భగవాన్ శ్రీరమణమహర్షుల దివ్యజీవిత మకరందము పేర్రాజు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2010 365 92.00
9530 శ్రీరమణ. 6 181.4 భగవాన్ శ్రీరమణమహర్షుల దివ్యజీవిత మకరందము పేర్రాజు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1991 499 30.00
9531 శ్రీరమణ. 7 181.4 రమణాశ్రమ జీవితం సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2007 155 40.00
9532 శ్రీరమణ. 8 181.4 శ్రీ భగవాన్‌తో దినదినము దేవరాజు ముదలియార్ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1990 440 45.00
9533 శ్రీరమణ. 9 181.4 అక్షరమణ మాల మహావ్రతయాజుల శంకర శర్మ కావ్యకంఠ పీఠం, విశాఖపట్నం 1997 40 5.00
9534 శ్రీరమణ. 10 181.4 నా జీవితంలో భగవాన్ యలమంచిలి రజినీ దేవి రచయిత, గుంటూరు 2011 31 5.00
9535 శ్రీరమణ. 11 181.4 భగవాన్ సన్నిధిలో శ్రీ కుంజూ స్వామి శ్రీ రమణ నిలయాశ్రమం, వేల్పూరు 2005 140 5.00
9536 శ్రీరమణ. 12 181.4 శ్రీ రమణ వైభవము పింగళి సూర్య సుందరం శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2001 210 45.00
9537 శ్రీరమణ. 13 181.4 రమణాయన కావ్య రామణీయకము సర్వా సీతారామ చిదంబర శాస్త్రి రచయిత, కృష్ణా జిల్లా 2013 631 50.00
9538 శ్రీరమణ. 14 181.4 శ్రీరమణ సహస్రనామ భాష్యము జగదీశ్వర శాస్త్రి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2007 364 120.00
9539 శ్రీరమణ. 15 181.4 అచల రమణుడు రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 1983 48 20.00
9540 శ్రీరమణ. 16 181.4 అచల రమణుడు రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 1983 43 20.00
9541 శ్రీరమణ. 17 181.4 అచల రమణుడు రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 1988 41 3.00
9542 శ్రీరమణ. 18 181.4 అచల రమణుడు రావినూతల శ్రీరాములు బట్టేపాటి శ్రీరాములు, హైదరాబాద్ 2008 34 10.00
9543 శ్రీరమణ. 19 181.4 శ్రీ రమణ రాగమాల రామచంద్ర కౌండిన్య శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 155 5.00
9544 శ్రీరమణ. 20 181.4 నే నెవడను? శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2008 10 5.00
9545 శ్రీరమణ. 21 181.4 రమణోపనిషత్ మురుగనార్ గురువాచక కోవై శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2003 60 20.00
9546 శ్రీరమణ. 22 181.4 సద్దర్శనము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణ మహర్షి భక్తమండలి, హైదరాబాద్ 2000 116 50.00
9547 శ్రీరమణ. 23 181.4 శ్రీ రమణ మహర్షి : వారి ఉపదేశము పాల్ బ్రంటన్ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2004 80 25.00
9548 శ్రీరమణ. 24 181.4 శ్రీ భగవాన్ విశిష్టత కె. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ రమణ కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1994 74 20.00
9549 శ్రీరమణ. 25 181.4 రమణ మహర్షి సజీవ గురువు ఎ.ఆర్. నటరాజన్ రమణ మహర్షి సెంటర్ ఫర్ లెర్నింగ్, బెంగుళూర్ 1999 93 45.00
9550 శ్రీరమణ. 26 181.4 ఉపదేశ సారము ప్రేమ సిద్ధార్ధ సిద్ధార్ధ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 287 125.00
9551 శ్రీరమణ. 27 181.4 ఉపదేశ సారము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ పీఠం, కాకినాడ ... 116 27.00
9552 శ్రీరమణ. 28 181.4 ఉపదేశ సారము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2006 16 5.00
9553 శ్రీరమణ. 29 181.4 ఉపదేశ సారము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణ మహర్షి భక్తమండలి, హైదరాబాద్ 2002 40 15.00
9554 శ్రీరమణ. 30 181.4 ప్రజ్ఞ వి.వి. బ్రహ్మం రచయిత, తాడిపత్రి ... 16 5.00
9555 శ్రీరమణ. 31 181.4 శ్రీ రమణోచ్ఛిష్టము రమణానంద స్వర్ణగిరి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2000 42 10.00
9556 శ్రీరమణ. 32 181.4 శ్రీ రమణోచ్ఛిష్టము రమణానంద స్వర్ణగిరి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2000 42 10.00
9557 శ్రీరమణ. 33 181.4 విశ్వ చైతన్యంలో సత్యదర్శనము కస్తూరి భాస్కరరావు సుపథ ప్రచురణలు 2005 205 100.00
9558 శ్రీరమణ. 34 181.4 మహాయోగము రామచంద్ర కౌండిన్య శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 161 12.00
9559 శ్రీరమణ. 35 181.4 నీ సహజస్థితిలో ఉండు శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1998 242 50.00
9560 శ్రీరమణ. 36 181.4 నిశ్చల మనస్సు ఎ.ఆర్. నటరాజన్ రమణ మహర్షి సెంటర్ ఫర్ లెర్నింగ్, బెంగుళూర్ 1994 87 30.00
9561 శ్రీరమణ. 37 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ లేఖలు సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1953 172 1.12
9562 శ్రీరమణ. 38 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ లేఖలు సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1995 725 50.00
9563 శ్రీరమణ. 39 181.4 ప్రబోధ చంద్రిక సూరి నాగమ్మ రచయిత 1949 40 1.00
9564 శ్రీరమణ. 40 181.4 శ్రీ రమణ లేఖావళి సూరి నాగమ్మ దోర్బలా బ్రదర్స్, మద్రాసు 1958 140 5.00
9565 శ్రీరమణ. 41 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ లేఖలు (రెండవ భాగం) సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1965 198 5.00
9566 శ్రీరమణ. 42 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ లేఖలు (మూడవ భాగం) సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1965 168 5.00
9567 శ్రీరమణ. 43 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ లేఖలు (నాల్గవ భాగం) సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1964 154 4.00
9568 శ్రీరమణ. 44 181.4 నా రమణాశ్రమ జీవితం సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 211 10.00
9569 శ్రీరమణ. 45 181.4 నా రమణాశ్రమ జీవితం సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 211 10.00
9570 శ్రీరమణ. 46 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ స్మృతులు సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 80 10.00
9571 శ్రీరమణ. 47 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ స్మృతులు సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1987 80 6.00
9572 శ్రీరమణ. 48 181.4 శ్రీ రమణాశ్రమ స్మృతులు సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1978 74 6.00
9573 శ్రీరమణ. 49 181.4 శ్రీ రమణ స్తుతి పంచకం సూరి నాగమ్మ కె.వి. నారాయణరావు, విజయవాడ ... 15 0.35
9574 శ్రీరమణ. 50 181.4 శ్రీ రమణ కరుణా విలాసము సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1980 117 2.00
9575 శ్రీరమణ. 51 181.4 శ్రీ రమణ కరుణా విలాసము సూరి నాగమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1992 118 2.00
9576 శ్రీరమణ. 52 181.4 మహర్షి సందర్శనం శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1978 115 2.50
9577 శ్రీరమణ. 53 181.4 రమణ బోధామృతము దేవరాజు ముదలియార్ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1989 296 15.00
9578 శ్రీరమణ. 54 181.4 శ్రీ రమణ చరితామృతము పోలూరి హనుమజ్ఞానికీ రామశర్మ శ్రీ రమణ సత్సంగము, అనంతపురం 1985 45 5.00
9579 శ్రీరమణ. 55 181.4 మహర్షి పాదపద్మ సన్నిధిలో సంభాషణ భారద్వాజ కపాలి శాస్త్రి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1960 40 0.45
9580 శ్రీరమణ. 56 181.4 నే నెవడను? శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1995 16 1.00
9581 శ్రీరమణ. 57 181.4 ఈశ్వరోక్తాలు ఆ. జనార్దనరావు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1977 77 2.00
9582 శ్రీరమణ. 58 181.4 దేవికాలోత్తర జ్ఞానాచారవిచార పటలం ప్రణవానంద శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1953 66 0.06
9583 శ్రీరమణ. 59 181.4 భగవాన్ శ్రీరమణమహర్షుల రచనావళి ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1968 58 0.75
9584 శ్రీరమణ. 60 181.4 దివ్యవాణి ... శ్రీ రమణ సత్సంగము, అనంతపురం 1989 64 4.00
9585 శ్రీరమణ. 61 181.4 శ్రీ రమణ స్మరణ లహరి శ్రీ రామచంద్ర కౌండిన్య శ్రీ రమణ సత్సంగము, అనంతపురం 1983 43 2.00
9586 శ్రీరమణ. 62 181.4 శ్రీ రమణ చత్వారింశత్ ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1956 24 0.03
9587 శ్రీరమణ. 63 181.4 అసంగ-సూత్ర రత్నములు అసంగానంద కృష్ణ స్వామి శ్రీ రమణా నిలయాశ్రమము, వేల్పూరు ... 163 4.00
9588 శ్రీరమణ. 64 181.4 శ్రీ రమణ హృదయము రాజగోపాల్ గుడిపాటి శ్రీ రమణ అధ్యయణ కేంద్రము, ఏలూరు 1982 180 6.00
9589 శ్రీరమణ. 65 181.4 శ్రీ రమణ విజయము బిరుదవోలు లక్ష్మి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1983 76 5.00
9590 శ్రీరమణ. 66 181.4 భగవాన్ రమణ మహర్షి పెదపూడి రాజ్యలక్ష్మి దేవి శ్రీ రమణ సత్సంగము, అనంతపురం 1987 22 2.00
9591 శ్రీరమణ. 67 181.4 శ్రీరమణ సంకీర్తనావళి రమణ రి-సర్చి కేంద్రము శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1981 90 2.00
9592 శ్రీరమణ. 68 181.4 నివేదన చింతా దీక్షితులు శ్రీ రమణ సత్సంగము, అనంతపురం 1988 47 3.00
9593 శ్రీరమణ. 69 181.4 ఉపదేశ సారము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 20 4.00
9594 శ్రీరమణ. 70 181.4 ఉన్నది నలుబది-సద్విద్య శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1971 79 0.75
9595 శ్రీరమణ. 71 181.4 ఉన్నది నలుబది-సద్విద్య శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1971 79 0.75
9596 శ్రీరమణ. 72 181.4 శ్రీ రమణ చరితామృత సారము పోలూరి హనుమజ్ఞానికీ రామశర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 48 25.00
9597 శ్రీరమణ. 73 181.4 రమణ మార్గం వి. కృష్ణ సాధన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1999 108 25.00
9598 శ్రీరమణ. 74 181.4 రమణ మార్గం వి. కృష్ణ సాధన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1999 108 25.00
9599 శ్రీరమణ. 75 181.4 శ్రీ రమణ గీత వాసిష్ఠ గణపతి ముని శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1946 106 0.12
9600 శ్రీరమణ. 76 181.4 శ్రీ రమణ గీత వాసిష్ఠ గణపతి ముని శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1987 107 8.00
9601 శ్రీరమణ. 77 181.4 వినీలాకాశంలో వింతకాంతి అత్యం సూర్యం సర్వేశ్వర సేవాసదనం, పాలకొల్లు 1981 240 15.00
9602 శ్రీరమణ. 78 181.4 వినీలాకాశంలో వింతకాంతి అత్యం సూర్యం శ్రీ రమణ క్షేత్రం, జిన్నూరు 1993 208 20.00
9603 శ్రీరమణ. 79 181.4 శ్రీ రమణ నిర్వాణ వైభవం ఆకునూరి సాంబశివరావు శ్రీ రమణ ట్రస్ట్, విజయవాడ 1995 36 5.00
9604 శ్రీరమణ. 80 181.4 శ్రీ రమణ గ్రంథమాల ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1962 221 2.00
9605 శ్రీరమణ. 81 181.4 శ్రీ రమణ గ్రంథమాల ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1990 226 15.00
9606 శ్రీరమణ. 82 181.4 శ్రీ రమణ గ్రంథమాల ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1983 226 6.00
9607 శ్రీరమణ. 83 181.4 శ్రీ రమణోపదేశ మంజరి శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1971 45 0.30
9608 శ్రీరమణ. 84 181.4 శ్రీ అరుణాచలేశ్వర శతకము రాళ్ళబండి శ్రీరామమూర్తి శ్రీ రమణ ట్రస్ట్, విజయవాడ 2000 72 2.00
9609 శ్రీరమణ. 85 181.4 రమణానుభవం దొనేపూడి వెంకయ్య శ్రీ రమణ ట్రస్ట్, విజయవాడ 1996 120 10.00
9610 శ్రీరమణ. 86 181.4 శ్రీ రమణ కథ ఆర్. నాగేశ్వరరావు రమణ వాణి ప్రచురణలు, గుడివాడ 1968 22 0.25
9611 శ్రీరమణ. 87 181.4 శ్రీ రమణ గీత వాసిష్ఠ గణపతి ముని శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1962 107 6.00
9612 శ్రీరమణ. 88 181.4 శ్రీ రమణ చరిత్రము ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1936 394 2.00
9613 శ్రీరమణ. 89 181.4 రమణ మహర్షుల వారి ఆత్మ విచారణ టి.యం.పి. మహాదేవన్ ది సాయినీర్ పబ్లి., తెనాలి 1991 51 10.00
9614 శ్రీరమణ. 90 181.4 శ్రీ రమణ ఉపదేసామృతము కె. ఉషారంగరాజు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1998 128 20.00
9615 శ్రీరమణ. 91 181.4 శ్రీ రమణుని దివ్య భాషణలు శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1978 279 10.00
9616 శ్రీరమణ. 92 181.4 అమృత వాక్కులు విమల శ్రీ రమణ సత్సంగము, జిన్నూరు 1988 123 12.00
9617 శ్రీరమణ. 93 181.4 శ్రీ రమణ మహర్షి సూక్తులు కమలాకర వేంకటరావు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1998 108 15.00
9618 శ్రీరమణ. 94 181.4 శ్రీ రమణ మహర్షి సూక్తులు కమలాకర వేంకటరావు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1988 108 15.00
9619 శ్రీరమణ. 95 181.4 రమణ మహర్షి సూక్తులు ... కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 113 2.00
9620 శ్రీరమణ. 96 181.4 శ్రీ రమణ మహర్షి చరిత్ర విన్నకోట వేంకటరత్న శర్మ రచయిత ... 44 1.00
9621 శ్రీరమణ. 97 181.4 అరుణాచల రమణ మద్దాలి సుబ్బారావు కిన్నెర ఆర్ట్స్ థియేటర్, హైదరాబాద్ 1951 107 5.00
9622 శ్రీరమణ. 98 181.4 నిన్ను నీవు తెలుసుకో కె. ఉషారంగరాజు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1997 116 15.00
9623 శ్రీరమణ. 99 181.4 అక్షరమణ మాల & రమణ సూత్రాలు కె. రామారావు శ్రీ రమణ క్షేత్రం, జిన్నూరు ... 24 2.00
9624 శ్రీరమణ. 100 181.4 శ్రీరమణస్మరణామృతము జి. వి. సుబ్బరామయ్య శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై ... 432 4.00
9625 శ్రీరమణ. 101 181.4 రమణ పాటలు పి. హైమ రచయిత్రి, పాలకొల్లు 1992 16 2.00
9626 శ్రీరమణ. 102 181.4 ఉపదేశ సారము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1990 18 2.00
9627 శ్రీరమణ. 103 181.4 దేవికాలోత్తరం పోలూరి హనుమజ్ఞానికీ రామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1981 69 3.00
9628 శ్రీరమణ. 104 181.4 దృగ్దృశ్యవివేకము పోలూరి హనుమజ్ఞానికీ రామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1981 80 3.00
9629 శ్రీరమణ. 105 181.4 బ్రహ్మర్షి దైవరాత రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 48 20.00
9630 శ్రీరమణ. 106 181.4 శ్రీ రమణ లీల కృష్ణ భిక్షు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1945 270 2.80
9631 శ్రీరమణ. 107 181.4 శ్రీ రమణ లీల కృష్ణ భిక్షు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1983 424 10.00
9632 శ్రీరమణ. 108 181.4 శ్రీ రమణ లీల కృష్ణ భిక్షు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1957 424 3.50
9633 శ్రీరమణ. 109 181.4 సదాచార బోధిని వాసిష్ఠ గణపతి ముని జె.వి.యస్. లక్ష్మి, చెన్నై 1999 17 10.00
9634 శ్రీరమణ. 110 181.4 మహావిద్యాది సూత్రావళి వాసిష్ఠ గణపతి ముని జి.ఎల్. కాంతం, యలమంచిలి 1958 135 1.50
9635 శ్రీరమణ. 111 181.4 మహావిద్యాది సూత్రావళి వాసిష్ఠ గణపతి ముని జి.ఎల్. కాంతం, యలమంచిలి 1958 135 1.50
9636 శ్రీరమణ. 112 181.4 సదాచార బోధిని వాసిష్ఠ గణపతి ముని జి.ఎల్. కాంతం, యలమంచిలి 1965 21 1.50
9637 శ్రీరమణ. 113 181.4 ఇంద్రాణీ సప్తశతీ వాసిష్ఠ గణపతి ముని శ్రీ రమణ సత్సంగం, అనంతపురం 1988 264 20.00
9638 శ్రీరమణ. 114 181.4 ఉమాసహస్రమ్ వాసిష్ఠ గణపతి ముని శ్రీ రమణ సత్సంగం, అనంతపురం 1984 207 8.00
9639 శ్రీరమణ. 115 181.4 ఉమాసహస్రమ్ వాసిష్ఠ గణపతి ముని శ్రీ రమణ సత్సంగం, అనంతపురం 1984 207 8.00
9640 శ్రీరమణ. 116 181.4 కావ్యకంఠ శత సుమమాలా యాజుల శంకరశర్మా రచయిత 1981 38 2.00
9641 శ్రీరమణ. 117 181.4 ఇంద్రాణీ సప్తశతీ వాసిష్ఠ గణపతి ముని జి.ఎల్. కాంతం, యలమంచిలి 1962 265 5.00
9642 శ్రీరమణ. 118 181.4 మహావిద్యాది సూత్రావళి వాసిష్ఠ గణపతి ముని భువన విజయం పబ్లి., విజయవాడ 1990 135 45.00
9643 శ్రీరమణ. 119 181.4 గీతామాల వాసిష్ఠ గణపతి ముని జి.ఎల్. కాంతం, యలమంచిలి 1959 129 1.50
9644 శ్రీరమణ. 120 181.4 శ్రీ మహర్షిజీవిత చరిత్ర-చిత్రములతో .... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1976 60 2.50
9645 శ్రీరమణ. 121 181.4 శ్రీ మహర్షిజీవిత చరిత్ర-చిత్రములతో .... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2001 52 20.00
9646 శ్రీరమణ. 122 181.4 పురుషోత్తమ రమణ వి. గణేశన్ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2000 50 45.00
9647 శ్రీరమణ. 123 181.4 శ్రీ మహర్షిజీవిత చరిత్ర-చిత్రములతో ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1989 60 5.00
9648 శ్రీరమణ. 124 181.4 నూరు ప్రశ్నలకు రమణమహర్షి సమాధానాలు ఎ.ఆర్. నటరాజన్ శ్రీ రమణ నిలయాశ్రమం, వేల్పూరు 2004 50 2.00
9649 శ్రీరమణ. 125 181.4 మహర్షి పాదపద్మ సన్నిధిలో సంభాషణ భారద్వాజ కపాలి శాస్త్రి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2005 60 10.00
9650 శ్రీరమణ. 126 181.4 శ్రీ రమణ మహర్షి దివ్య బోధలు ఎ.ఆర్. నటరాజన్ శ్రీ రమణ మహర్షి సెంటర్ ఫర్ లెర్నింగ్ 1998 136 20.00
9651 శ్రీరమణ. 127 181.4 నివేదన చింతా దీక్షితులు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1946 71 2.00
9652 శ్రీరమణ. 128 181.4 మనసు దాటిన మహనీయ మూర్తి చంద్రవదన శ్రీ రమణ నిలయాశ్రమం, వేల్పూరు 2010 26 2.00
9653 శ్రీరమణ. 129 181.4 నే నెవడను? శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2002 19 2.00
9654 శ్రీరమణ. 130 181.4 శ్రీ రమణోచ్ఛిష్టము రమణానంద స్వర్ణగిరి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2008 88 15.00
9655 శ్రీరమణ. 131 181.4 శ్రీ రమణ మహర్షుల విచార సంగ్రహము స్వామి ప్రణావనందులు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2008 64 15.00
9656 శ్రీరమణ. 132 181.4 సత్యాన్వేషణ సత్యానంద మహర్షి శ్రీ సత్యానంద సేవా సమితి, ఇనమడుగు 2008 80 10.00
9657 శ్రీరమణ. 133 181.4 శ్రీ రమణ సూక్తి సుధ రాజేశ్వరానంద స్వామి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2007 103 25.00
9658 శ్రీరమణ. 134 181.4 శ్రీ వాసిష్ఠ రమణీయము తాడిమళ్ళ జగన్నాథస్వామి రచయిత, భీమవరం .... 36 2.00
9659 శ్రీరమణ. 135 181.4 రమణ యోగ సూత్రములు కృష్ణ భిక్షు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2008 47 15.00
9660 శ్రీరమణ. 136 181.4 మోక్షానికి దగ్గర దారి భారద్వాజ కపాలి శాస్త్రి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2005 60 10.00
9661 శ్రీరమణ. 137 181.4 ధ్యానం ఎ.ఆర్. నటరాజన్ రమణ మహర్షి సెంటర్ ఫర్ లెర్నింగ్, బెంగుళూర్ 2007 52 20.00
9662 శ్రీరమణ. 138 181.4 ఉపదేశ సారము శ్రీ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణ భక్తమండలి, హైదరాబాద్ 1982 14 1.00
9663 శ్రీరమణ. 139 181.4 శ్రీ రమణ స్తుతి పింగళి సూర్య సుందరం శ్రీ రమణ నిలయాశ్రమం, వేల్పూరు 2002 24 2.00
9664 శ్రీరమణ. 140 181.4 శ్రీ రమణ స్తుతి పంచకం ఆఖండం సీతారామశాస్త్రి శ్రీ రామకృష్ణ సమితి, విజయవాడ ... 16 0.35
9665 శ్రీరమణ. 141 181.4 జీవితంలో నేర్వదగిన అనుభూతులు పి. వరలక్ష్ముమ్మ రచయిత, కడప ... 32 2.00
9666 శ్రీరమణ. 142 181.4 భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి (జీవితము-సందేశం) ఘట్టి ఆంజనేయ శర్మ నాగార్జున కల్చరల్ సెంటర్, విజయవాడ 1989 74 10.00
9667 శ్రీరమణ. 143 181.4 Vision of the Greatest Mystic Unveiles G.K.Pillai Sri Ramana Kendra Trust,Chennai 2005 268 80.00
9668 శ్రీరమణ. 144 181.4 Living With Ramana Maharshi A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1996 26 15.00
9669 శ్రీరమణ. 145 181.4 Sri Ramana Maharshi A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1996 58 25.00
9670 శ్రీరమణ. 146 181.4 Bhagavan Ramana Mother A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1995 59 15.00
9671 శ్రీరమణ. 147 181.4 The Vedaparayana V.S. Ramanan Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1999 78 10.00
9672 శ్రీరమణ. 148 181.4 The Inner Circle A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1996 103 60.00
9673 శ్రీరమణ. 149 181.4 Ramana Maharshi's Miracles A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1995 94 50.00
9674 శ్రీరమణ. 150 181.4 Golden Jubilee Souvenir V.S. Ramanan Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1995 494 125.00
9675 శ్రీరమణ. 151 181.4 The Ramana Way to The New Dawn A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 2002 111 85.00
9676 శ్రీరమణ. 152 181.4 The Teachings of B.sri.R.M., in his own words Arthur osborne Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2005 211 50.00
9677 శ్రీరమణ. 153 181.4 Spiritual Stories Ramana Maharshi Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2004 139 40.00
9678 శ్రీరమణ. 154 181.4 Ramana Maharshi's Miracles A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1995 94 50.00
9679 శ్రీరమణ. 155 181.4 The Silent Mind A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1992 62 15.00
9680 శ్రీరమణ. 156 181.4 Divinity here and how A.R.Natarajan R.M.Centre for Learning,Bangalore 1988 55 10.00
9681 శ్రీరమణ. 157 181.4 From Darkness to light P. Vijayalakshmi Bai Author, Guntur District 100 35.00
9682 శ్రీరమణ. 158 181.4 The Cardinal teaching of the Maharshi Ramana Maharshi Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1978 22 2.00
9683 శ్రీరమణ. 159 181.4 Sri Ramana Reminiscences G.V. Subbaramayya Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1967 224 8.00
9684 శ్రీరమణ. 160 181.4 Conscious immortality Ramana Maharshi Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1984 204 10.00
9685 శ్రీరమణ. 161 181.4 Ramana Maharshi K. Swaminathan National Book Trust, India 1975 156 12.00
9686 శ్రీరమణ. 162 181.4 Guru Ramana S. S. Cohen Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1956 164 5.00
9687 శ్రీరమణ. 163 181.4 From Darkness to light M. Vijayalakshmi Author, Vijayawada 1978 116 2.00
9688 శ్రీరమణ. 164 181.4 The Call Divine Souvenir) Swami Rajeswarananda Author, Bombay 1955 157-338 2.00
9689 శ్రీరమణ. 165 181.4 The Call Divine Souvenir) Swami Rajeswarananda Author, Bombay 1962 133-380 2.00
9690 శ్రీరమణ. 166 181.4 The Call Divine Souvenir) Maharshi Shuddhananda Author, Bombay 1965 129-380 2.00
9691 శ్రీరమణ. 167 181.4 Aurora of Arunachala V. Suryanarayan Foundation of Vedic Sicence, Bng 1988 114 6.00
9692 శ్రీరమణ. 168 181.4 Sri Arunachala Akshara Mana Malai Ramana Maharshi Sri Ramana Kendram, Hyd 2006 60 5.00
9693 శ్రీరమణ. 169 181.4 Ramana's Arunachala Sri Bhagan's Devotees Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2000 167 65.00
9694 శ్రీరమణ. 170 181.4 Ramana's Arunachala Sri Bhagan's Devotees Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1998 122 50.00
9695 శ్రీరమణ. 171 181.4 శ్రీ రమణ స్మృతులు నిడిముసలి బలరామరెడ్డి Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2001 100 25.00
9696 శ్రీరమణ. 172 181.4 రత్ననీరాజనము ... Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2004 191 70.00
9697 శ్రీరమణ. 173 181.4 Sri Ramanasramam Today T.N. Venkata Raman Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1983 44 2.00
9698 శ్రీరమణ. 174 181.4 Ramana Vachvya Ramana Maharshi Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 10 1.00
9699 శ్రీరమణ. 175 181.4 Ramana Darshan A Souvenir Sri Ramana Kendra, Delhi 1972 44 2.00
9700 శ్రీరమణ. 176 181.4 Bhagavan Sri Ramana T.N. Venkata Raman Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1981 108 15.00
9701 శ్రీరమణ. 177 181.4 Quotable Quotes for Daya by Day Sanjay Lohia R.M.Centre for Learning,Bangalore 2003 93 20.00
9702 శ్రీరామకృష్ణ. 1 181.4 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస (జీవిత గాథ-1) శారదానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 664 40.00
9703 శ్రీరామకృష్ణ. 2 181.4 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస (జీవిత గాథ-2) శారదానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 616 40.00
9704 శ్రీరామకృష్ణ. 3 181.4 శ్రీరామకృష్ణ సూక్తి సుధ నేలటూరి భక్తవత్సలము శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1958 590 7.50
9705 శ్రీరామకృష్ణ. 4 181.4 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతము 1వ భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1976 258 25.00
9706 శ్రీరామకృష్ణ. 5 181.4 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతము 2వ భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 363 35.00
9707 శ్రీరామకృష్ణ. 6 181.4 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతము 3వ భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 384 40.00
9708 శ్రీరామకృష్ణ. 7 181.4 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతము 4వ భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1985 288 13.00
9709 శ్రీరామకృష్ణ. 8 181.4 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతము 5వ భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1985 532 13.00
9710 శ్రీరామకృష్ణ. 9 181.4 దైవంతో సహజీవనం 1, 2 భాగాలు స్వామి చేతనానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1998 801 50.00
9711 శ్రీరామకృష్ణ. 10 181.4 శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1941 496 8.00
9712 శ్రీరామకృష్ణ. 11 181.4 శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1941 496 4.50
9713 శ్రీరామకృష్ణ. 12 181.4 శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1941 496 4.50
9714 శ్రీరామకృష్ణ. 13 181.4 శ్రీరామకృష్ణ దివ్యవాణి హుగ్గహళ్లి కనకలక్ష్మమ్మ రచయిత్రి, మచిలీపట్టణం 1962 488 5.00
9715 శ్రీరామకృష్ణ. 14 181.4 శ్రీరామకృష్ణ జీవిత చరిత్ర చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1958 478 45.00
9716 శ్రీరామకృష్ణ. 15 181.4 శ్రీరామకృష్ణ లీలామృతము వేదురుమూడి కృష్ణారావు శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1952 493 5.00
9717 శ్రీరామకృష్ణ. 16 181.4 గురూపదేశములు బ్రహ్మానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1937 155 1.00
9718 శ్రీరామకృష్ణ. 17 181.4 మన శ్రీరామకృష్ణ జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1988 30 2.50
9719 శ్రీరామకృష్ణ. 18 181.4 శ్రీ రామకృష్ణ కర్ణామృతము మల్లేల గురవయ్య రచయిత, మదనపల్లె 1986 94 11.50
9720 శ్రీరామకృష్ణ. 19 181.4 శ్రీరామకృష్ణా కథామృతము స్వామి అనుభవానంద శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, కర్లపాలెం 2005 124 20.00
9721 శ్రీరామకృష్ణ. 20 181.4 గురుశిష్యులు దివాకర్ల వేంకటావధాని సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1977 134 3.00
9722 శ్రీరామకృష్ణ. 21 181.4 అమృత వాణి గుంటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1977 220 15.00
9723 శ్రీరామకృష్ణ. 22 181.4 పరమహంస సూక్తులు గాదె అంకయ్య శ్రీరామకృష్ణ సమితి, గుంటూరు 1969 41 0.50
9724 శ్రీరామకృష్ణ. 23 181.4 శ్రీరామకృష్ణ స్తవము ... శ్రీరామకృష్ణ సమితి, గుంటూరు 1971 16 0.25
9725 శ్రీరామకృష్ణ. 24 181.4 శ్రీరామకృష్ణ స్తవము ... శ్రీరామకృష్ణ సమితి, గుంటూరు 1971 16 0.25
9726 శ్రీరామకృష్ణ. 25 181.4 శ్రీరామకృష్ణ దివ్యవాణి చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 80 6.00
9727 శ్రీరామకృష్ణ. 26 181.4 శ్రీరామకృష్ణ దివ్యవాణి చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1975 80 1.50
9728 శ్రీరామకృష్ణ. 27 181.4 దివ్యజనని -శ్రీ శారదాదేవి తపస్యానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2006 130 12.00
9729 శ్రీరామకృష్ణ. 28 181.4 ఆత్మనివేదనము ... శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1984 179 8.00
9730 శ్రీరామకృష్ణ. 29 181.4 శ్రీరామకృష్ణ-వివేకానంద కథాగానములు స్వామి అనుభవానంద పరమహంస కార్యాలయము, భీమునిపట్టణం 1985 53 3.00
9731 శ్రీరామకృష్ణ. 30 181.4 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జీవిత సంగ్రహము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1947 34 1.00
9732 శ్రీరామకృష్ణ. 31 181.4 శ్రీరామకృష్ణోపనిపత్తు చ. రాజగోపాలాచారి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1984 128 6.00
9733 శ్రీరామకృష్ణ. 32 181.4 శ్రీ రామకృష్ణ ఉపనిషత్తు చ. రాజగోపాలాచారి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1984 128 6.00
9734 శ్రీరామకృష్ణ. 33 181.4 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస నీతికథారత్నములు చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1994 84 6.00
9735 శ్రీరామకృష్ణ. 34 181.4 శ్రీరామకృష్ణ ఉపనిషత్తు చ. రాజగోపాలాచారి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1954 128 1.25
9736 శ్రీరామకృష్ణ. 35 181.4 ఆధునిక యుగానికి మార్గదర్శకులు పన్నాల శ్వామసుందరమూర్తి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2005 32 1.00
9737 శ్రీరామకృష్ణ. 36 181.4 గృహస్థులకు గురుదేవుల సందేశము కంభంపాటి వెంకటరామగోపాలశర్మ శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2007 48 5.00
9738 శ్రీరామకృష్ణ. 37 181.4 తనకు మోక్షము లోకమునకు కళ్యాణము .... శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, కర్లపాలెం 2006 109 20.00
9739 శ్రీరామకృష్ణ. 38 181.4 శ్రీరామకృష్ణ దివ్యవాణి చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 80 6.00
9740 శ్రీరామకృష్ణ. 39 181.4 శ్రీరామకృష్ణుని సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర తపస్యానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1988 207 5.00
9741 శ్రీరామకృష్ణ. 40 181.4 దివ్య జననీ - శ్రీ శారదా దేవి తపస్యానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1994 130 5.00
9742 శ్రీరామకృష్ణ. 41 181.4 శ్రీశారదా ప్రసంగములు వేదురుమూడి వెంకటకృష్ణారావు శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1995 254 30.00
9743 శ్రీరామకృష్ణ. 42 181.4 బ్రహ్మానంద వాణి ప్రభవానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1971 272 4.75
9744 శ్రీరామకృష్ణ. 43 181.4 పరతత్వ ప్రసంగము విరజానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1949 243 2.00
9745 శ్రీరామకృష్ణ. 44 181.4 శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1960 496 3.50
9746 శ్రీరామకృష్ణ. 45 181.4 బాలల శ్రీరామకృష్ణ ... శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1987 30 16.00
9747 శ్రీరామకృష్ణ. 46 181.4 శ్రీ శారదా రామకృష్ణ స్తుతి కదంబము స్వామి అనుభవానంద శ్రీరామకృష్ణ భక్త సమాజం, గుంటూరు 2006 52 20.00
9748 శ్రీరామకృష్ణ. 47 181.4 ఆనంద పదవికి మార్గము కడియాల సుబ్బన్న శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 2005 430 140.00
9749 శ్రీరామకృష్ణ. 48 181.4 The Ramakrishna Movement The Ramakrishna Mission, Culcutta 1991 36 0.50
9750 శ్రీరామకృష్ణ. 49 181.4 Life of Sri Ramakrishna Advatia Ashrama, Culcutta 1977 472 20.00
9751 శ్రీరామకృష్ణ. 50 181.4 First Meetings with Sri Ramakrishna Swami Prabhananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1987 413 10.00
9752 శ్రీరామకృష్ణ. 51 181.4 A yankee and the Swamis John Yale Sri Ramakrishan Math, Madras 2001 313 50.00
9753 శ్రీరామకృష్ణ. 52 181.4 Ramakrishna and His Disciples Isherwood Advatia Ashrama, Culcutta 1965 348 50.00
9754 శ్రీరామకృష్ణ. 53 181.4 Sri Ramakrishna The Great Master Swami Jagadananda Sri Ramakrishan Math, Madras 2008 1376 95.00
9755 శ్రీరామకృష్ణ. 54 181.4 Sri Ramakrishna The Great Master Swami Jagadananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1963 958 25.00
9756 శ్రీరామకృష్ణ. 55 181.4 They lived with God Swami Chetanananda Advatia Ashrama, Culcutta 1993 434 60.00
9757 శ్రీరామకృష్ణ. 56 181.4 God Lived with Them Swami Chetanananda Advatia Ashrama, Culcutta 1998 655 100.00
9758 శ్రీరామకృష్ణ. 57 181.4 The Gospel of Sri Ramakrshina V-1 Mahendranath Gupta Sri Ramakrishan Math, Madras 1980 531 30.00
9759 శ్రీరామకృష్ణ. 58 181.4 The Gospel of Sri Ramakrshina V-2 Mahendranath Gupta Sri Ramakrishan Math, Madras 1980 532-1063 30.00
9760 శ్రీరామకృష్ణ. 59 181.4 The Gospel of Sri Ramakrshina Swami Nikhilananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1994 1063 80.00
9761 శ్రీరామకృష్ణ. 60 181.4 The Gospel of Sri Ramakrshina Swami Nikhilananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1974 1056 10.00
9762 శ్రీరామకృష్ణ. 61 181.4 The Gospel of Sri Ramakrshina Swami Nikhilananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1944 987 5.00
9763 శ్రీరామకృష్ణ. 62 181.4 Condensed Gospel of Sri Ramakrishna Sri Ramakrishan Math, Madras 1978 322 5.00
9764 శ్రీరామకృష్ణ. 63 181.4 Condensed Gospel of Sri Ramakrishna Sri Ramakrishan Math, Madras 1987 322 9.00
9765 శ్రీరామకృష్ణ. 64 181.4 Ramakrishna as We Saw him Swami Chetanananda Advatia Ashrama, Culcutta 1992 495 55.00
9766 శ్రీరామకృష్ణ. 65 181.4 The Religons of the World Sri Ramakrishan Math, Madras 1995 1086 150.00
9767 శ్రీరామకృష్ణ. 66 181.4 A Short Life Sri Ramakrishna Swami Tejasananda Advatia Ashrama, Culcutta 1968 127 1.25
9768 శ్రీరామకృష్ణ. 67 181.4 God And Divine incarnations Swami Ramakrishnananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1947 135 135.00
9769 శ్రీరామకృష్ణ. 68 181.4 Kalpataru Devi "Sarada Maa" Subhajit Ghosh Author, Kolkata 2005 132 75.00
9770 శ్రీరామకృష్ణ. 69 181.4 Pravrajika Bharatiprana . Sri Sarada Math, Calcutta 1973 17 0.75
9771 శ్రీరామకృష్ణ. 70 181.4 Universal Temple of Sri Ramakrishna Souvenir Sri Ramakrishna Math, Madras 2000 259 50.00
9772 శ్రీరామకృష్ణ. 71 181.4 The Story of Ramakrishna Swami Samarananda Advatia Ashrama, Culcutta 1998 48 5.00
9773 శ్రీరామకృష్ణ. 72 181.4 Karma Yoga in Action M. Narayana Menon Surya Books, Madras 60 25.00
9774 శ్రీరామకృష్ణ. 73 181.4 Sri Ramakrishna Darshanam Souvenir Ramakrishna Math, Hyd 1987 20 10.00
9775 శ్రీరామకృష్ణ. 74 181.4 Sri Ramakrishna A Bio. In pictures Swami Mumukshananda Advatia Ashrama, Culcutta 1991 108 100.00
9776 శ్రీరామకృష్ణ. 75 181.4 Sri Sarada Devi Swami Swananda Advatia Ashrama, Culcutta 1988 107 50.00
9777 వివేకానంద. 1 181.4 Swami Vivekananda V-1 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1986 543 150.00
9778 వివేకానంద. 2 181.4 Swami Vivekananda V-2 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2011 535 150.00
9779 వివేకానంద. 3 181.4 Swami Vivekananda V-3 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2011 558 150.00
9780 వివేకానంద. 4 181.4 Swami Vivekananda V-4 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2009 534 150.00
9781 వివేకానంద. 5 181.4 Swami Vivekananda V-5 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2011 554 150.00
9782 వివేకానంద. 6 181.4 Swami Vivekananda V-6 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2011 535 150.00
9783 వివేకానంద. 7 181.4 Swami Vivekananda V-7 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2012 546 150.00
9784 వివేకానంద. 8 181.4 Swami Vivekananda V-8 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2012 558 150.00
9785 వివేకానంద. 9 181.4 Swami Vivekananda V-9 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2011 609 150.00
9786 వివేకానంద. 10 181.4 Swami Vivekananda V-1 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 543 35.00
9787 వివేకానంద. 11 181.4 Swami Vivekananda V-2 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 535 35.00
9788 వివేకానంద. 12 181.4 Swami Vivekananda V-3 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 558 35.00
9789 వివేకానంద. 13 181.4 Swami Vivekananda V-4 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 534 35.00
9790 వివేకానంద. 14 181.4 Swami Vivekananda V-5 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 554 35.00
9791 వివేకానంద. 15 181.4 Swami Vivekananda V-6 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 535 35.00
9792 వివేకానంద. 16 181.4 Swami Vivekananda V-7 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 546 35.00
9793 వివేకానంద. 17 181.4 Swami Vivekananda V-8 (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2001 558 35.00
9794 వివేకానంద. 18 181.4 Swami Vivekananda (The Complete Work) Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2000 570 220.00
9795 వివేకానంద. 19 181.4 Reminiscences of Swami Vivekananda Eastern & Western Admirers Advatia Ashrama, Culcutta 2004 454 90.00
9796 వివేకానంద. 20 181.4 Letters of Swami Vivekananda Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1993 463 40.00
9797 వివేకానంద. 21 181.4 Marx and Vivekananda : A Comparative Study P. Parameswaran Vivekananda Kendra Trust, Madras 1996 143 34.00
9798 వివేకానంద. 22 181.4 Swami Vivekananda in the West… Marie Louise Burke Advatia Ashrama, Culcutta 1992 517 75.00
9799 వివేకానంద. 23 181.4 Vivekananda His Second Visit to the west new Discoveries Marie Louise Burke Advatia Ashrama, Culcutta 1982 819 65.00
9800 వివేకానంద. 24 181.4 Swami Vivekananda in the West…(Part-1) Marie Louise Burke Advatia Ashrama, Culcutta 1994 639 75.00
9801 వివేకానంద. 25 181.4 Swami Vivekananda in the West…(Part-2) Marie Louise Burke Advatia Ashrama, Culcutta 1996 640 75.00
9802 వివేకానంద. 26 181.4 Josephine MacLeod & Vivekananda Mission Swami Chetanananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1999 544 100.00
9803 వివేకానంద. 27 181.4 Swami Vivekananda R.C. Majumdar Advatia Ashrama, Culcutta 2004 170 50.00
9804 వివేకానంద. 28 181.4 Art, Culture & Spirituality Swami Atmaramananda Advatia Ashrama, Culcutta 1997 624 125.00
9805 వివేకానంద. 29 181.4 My India The India Eternal Swami Vivekananda The Ramakrishna Mission, Culcutta 1997 239 30.00
9806 వివేకానంద. 30 181.4 My India The India Eternal Swami Vivekananda The Ramakrishna Mission, Culcutta 1995 256 45.00
9807 వివేకానంద. 31 181.4 Pearls of Wisdom Swami Vivekananda The Ramakrishna Mission, Culcutta 2000 212 25.00
9808 వివేకానంద. 32 181.4 Pearls of Wisdom Swami Vivekananda The Ramakrishna Mission, Culcutta 2002 220 99.00
9809 వివేకానంద. 33 181.4 Vivekananda A Biography Swami Nikhilananda Advatia Ashrama, Culcutta 1982 350 20.00
9810 వివేకానంద. 34 181.4 Swami Vivekananda His Life and Legacy Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1991 199 5.00
9811 వివేకానంద. 35 181.4 Voice of India Sister Nivedita Ramakrishna Sarada Mission 1967 91 2.75
9812 వివేకానంద. 36 181.4 Civic and National Ideals Sister Nivedita Udbodhan Office, Calcutta 1967 118 2.00
9813 వివేకానంద. 37 181.4 Lectures From Colombo to Almora Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1956 485 5.00
9814 వివేకానంద. 38 181.4 Lectures From Colombo to Almora Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1984 437 20.00
9815 వివేకానంద. 39 181.4 Swami Vivekananda R. Ramakrishnan Sri Ramakrishna Math, Madras 2005 109 18.00
9816 వివేకానంద. 40 181.4 My Life & Mission Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1978 32 95.00
9817 వివేకానంద. 41 181.4 My Life & Mission Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1957 35 0.50
9818 వివేకానంద. 42 181.4 Karma & Yoga Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1984 131 4.90
9819 వివేకానంద. 43 181.4 Bhakti-Yoga Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1970 113 1.25
9820 వివేకానంద. 44 181.4 The Power of Prayer & The Art of Positive Thinking Swami Srikantananda Ramakrishna Math, Hyd 2006 48 6.00
9821 వివేకానంద. 45 181.4 Vivekananda His call to the Nation Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1971 101 0.50
9822 వివేకానంద. 46 181.4 Vivekananda His call to the Nation Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2005 102 1.75
9823 వివేకానంద. 47 181.4 Thoughts on the Gita Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1978 80 2.00
9824 వివేకానంద. 48 181.4 Life After Death Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1978 41 1.25
9825 వివేకానంద. 49 181.4 Values The Key to a Meaningful Life Vedanta Kesari Sri Ramakrishna Math, Madras 2003 220 30.00
9826 వివేకానంద. 50 181.4 Life After Death Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2009 53 8.00
9827 వివేకానంద. 51 181.4 Modern India Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1971 89 0.80
9828 వివేకానంద. 52 181.4 The Mind And its Control Swami Budhananda Advatia Ashrama, Culcutta 1982 112 0.50
9829 వివేకానంద. 53 181.4 Chicago Addresses Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1971 49 2.00
9830 వివేకానంద. 54 181.4 The Complete works of Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1985 570 26.00
9831 వివేకానంద. 55 181.4 Practice of Brahmacharya Swami Sivananda The Divine Life Society, U.P., 1980 231 20.00
9832 వివేకానంద. 56 181.4 Meditation and its Methods Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1983 123 5.75
9833 వివేకానంద. 57 181.4 Swamiji's Message to A Disciple Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1964 309 2.00
9834 వివేకానంద. 58 181.4 The East and The West Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1978 107 4.00
9835 వివేకానంద. 59 181.4 Nivedita C. Bharati Sapna Books House, Bangalore 2001 46 20.00
9836 వివేకానంద. 60 181.4 Memoirs of European Travel Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1978 108 20.00
9837 వివేకానంద. 61 181.4 Swami Vivekananda The Friend of All Swami Vivekananda The Ramakrishna Mission, Culcutta 1992 56 1.00
9838 వివేకానంద. 62 181.4 How to overcome Mental Tension Swami Gokulananda The Ramakrishna Mission, Culcutta 2009 229 45.00
9839 వివేకానంద. 63 181.4 To The Youth of India Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 2005 164 22.00
9840 వివేకానంద. 64 181.4 The Nationalstic & Religious Lectures of S.Vive Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1990 203 16.00
9841 వివేకానంద. 65 181.4 Education Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2006 84 12.00
9842 వివేకానంద. 66 181.4 Education Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1976 95 2.75
9843 వివేకానంద. 67 181.4 Vivekananda Writes to you Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1976 47 3.00
9844 వివేకానంద. 68 181.4 The Story of Vivekananda Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1970 70 6.00
9845 వివేకానంద. 69 181.4 The Saint patriot Souvenir-88 Vivekananda Kendra, Hyd 1989 50 12.00
9846 వివేకానంద. 70 181.4 Human Excellence Swami Srikantananda Ramakrishna Math, Hyd 2000 102 65.00
9847 వివేకానంద. 71 181.4 Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume R.C. Majumdar Swami Vivekananda Centenary, Culcutta 1963 617 30.00
9848 వివేకానంద. 72 181.4 Vivekananda: East Meets West Swami Chetanananda Vedanta Society of St. Louis 1995 163 200.00
9849 వివేకానంద. 73 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-II Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2000 192 100.00
9850 వివేకానంద. 74 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-III Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2001 192 100.00
9851 వివేకానంద. 75 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-IV Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2001 192 100.00
9852 వివేకానంద. 76 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-IV Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2002 192 100.00
9853 వివేకానంద. 77 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-V Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2002 192 40.00
9854 వివేకానంద. 78 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-VI Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2003 152 40.00
9855 వివేకానంద. 79 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-VII Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2004 143 30.00
9856 వివేకానంద. 80 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-VIII Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2005 136 30.00
9857 వివేకానంద. 81 181.4 Viveka Veena(Spritual Magazine)-X Chandrashekhara Udupa Divine Spark Trust, Mumbai 2008 127 30.00
9858 వివేకానంద. 82 181.4 Yuva Bharati Vocie of Youth Eknath Ranade Vivekananda Kendra Pub., 1992 80 3.50
9859 వివేకానంద. 83 181.4 The Storey of the Vivekananda Rack Memorial Eknath Ranade Vivekananda Kendra Pub., 2010 225 75.00
9860 వివేకానంద. 84 181.4 సందేశ తరంగిణి 1వ, 2వ భాగములు తత్త్వానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1985 324 12.00
9861 వివేకానంద. 85 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-1 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1988 546 35.00
9862 వివేకానంద. 86 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-2 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2000 402 60.00
9863 వివేకానంద. 87 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-3 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2000 403 60.00
9864 వివేకానంద. 88 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-4 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2000 372 60.00
9865 వివేకానంద. 89 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-5 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2001 440 75.00
9866 వివేకానంద. 90 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-6 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2000 383 60.00
9867 వివేకానంద. 91 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-7 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2001 392 75.00
9868 వివేకానంద. 92 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-8 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2001 374 75.00
9869 వివేకానంద. 93 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-9 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1995 421 75.00
9870 వివేకానంద. 94 181.4 శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము-10 స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2001 456 75.00
9871 వివేకానంద. 95 181.4 శ్రీ వివేకానంద సంపూర్ణగ్రంథావళి జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1962 553 5.00
9872 వివేకానంద. 96 181.4 శ్రీ వివేకానంద సంపూర్ణగ్రంథావళి 1 నుండి 10 సంపుటాలు నేలటూరి భక్తవత్సలము శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1963 527 5.00
9873 వివేకానంద. 97 181.4 స్వామి వివేకానంద (జీవిత గాథ)-1 స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2009 559 30.00
9874 వివేకానంద. 98 181.4 స్వామి వివేకానంద (జీవిత గాథ)-2 స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2009 508 30.00
9875 వివేకానంద. 99 181.4 సోదర సోదరీమణులారా... స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2003 655 55.00
9876 వివేకానంద. 100 181.4 నా భారతం అమర భారతం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2005 232 25.00
9877 వివేకానంద. 101 181.4 నా భారతం అమర భారతం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2008 232 20.00
9878 వివేకానంద. 102 181.4 లేవండి, మేల్కొనండి స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2006 402 50.00
9879 వివేకానంద. 103 181.4 వివేకానందుడు - ఒక పరిశీలన పి. ప్రసాద్ రచయిత, ఖమ్మం ... 57 6.00
9880 వివేకానంద. 104 181.4 వివేకానందలహరి స్వామి వివేకానంద యువభారతి, హైదరాబాద్ 1994 110 25.00
9881 వివేకానంద. 105 181.4 స్వామి వివేకానంద యతిగీతం గజ్జెల మల్లారెడ్డి యువకళావాహిని , సికింద్రాబాద్ 1997 83 20.00
9882 వివేకానంద. 106 181.4 స్వామి వివేకానంద, జీవితం-సందేశం ... రామకృష్ణ మఠం, బేలూరు మఠం 2011 143 10.00
9883 వివేకానంద. 107 181.4 మహర్షి వివేకానందుడు కె.టి.యల్. నరిసింహాచార్యులు తి.తి.దే. 1991 77 4.50
9884 వివేకానంద. 108 181.4 స్వామీ వివేకానంద నిజమైన స్వేచ్ఛావాది పి.వి. నరసింహారావు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1994 11 2.00
9885 వివేకానంద. 109 181.4 శ్రీ వివేక భారతం భారతం శ్రీమన్నారాయణ రచయిత, తాడేపల్లి గూడెం 2010 189 50.00
9886 వివేకానంద. 110 181.4 వివేకానందం ఉషశ్రీ భారత ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 32 5.00
9887 వివేకానంద. 111 181.4 భక్తియోగోపన్యాసాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1996 84 12.00
9888 వివేకానంద. 112 181.4 శ్రీ భక్తి యోగము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1974 136 4.00
9889 వివేకానంద. 113 181.4 కర్మయోగము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1945 146 1.00
9890 వివేకానంద. 114 181.4 కర్మయోగము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1985 146 8.00
9891 వివేకానంద. 115 181.4 జ్ఞాన యోగము తత్త్వానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1989 480 20.00
9892 వివేకానంద. 116 181.4 గీతోపన్యాసాలు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 68 10.00
9893 వివేకానంద. 117 181.4 భారత దేశము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1991 107 10.00
9894 వివేకానంద. 118 181.4 హిందూమతము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1995 168 12.00
9895 వివేకానంద. 119 181.4 హిందూమతము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1975 168 4.00
9896 వివేకానంద. 120 181.4 నా జీవితము, జీవిత కార్యము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1986 63 3.00
9897 వివేకానంద. 121 181.4 యువకులకు వివేకానందుని పిలుపు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2012 55 8.00
9898 వివేకానంద. 122 181.4 యువతా మేల్కోండి! మీ శక్తిని తెలుసుకోండి! స్వామి శ్రీకాంతానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2005 154 12.00
9899 వివేకానంద. 123 181.4 భారతజాతికి నా హితవు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2012 98 5.00
9900 వివేకానంద. 124 181.4 భారతజాతికి నా హితవు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2002 92 12.00
9901 వివేకానంద. 125 181.4 భారత యువజనులారా! స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1983 278 9.00
9902 వివేకానంద. 126 181.4 ఋషులమవుదాం! స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1996 40 4.00
9903 వివేకానంద. 127 181.4 మహాభారతం (స్వామి వివేకానంద) స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 38 8.00
9904 వివేకానంద. 128 181.4 వ్యక్తిత్వ వికాసం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 78 15.00
9905 వివేకానంద. 129 181.4 వివేక సూర్యోదయము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1946 146 0.08
9906 వివేకానంద. 130 181.4 స్వామి వివేకానంద-ప్రసంగములు స్వామి వివేకానంద ఎ. సూర్యప్రసాద శర్మ, గుంటూరు 2012 52 3.00
9907 వివేకానంద. 131 181.4 ప్రాచ్యము, పాశ్చాత్యము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1989 157 10.00
9908 వివేకానంద. 132 181.4 నవభారతమునకు మేలుకొలుపు స్వామి వివేకానంద వివేకానంద కేంద్రం, కన్యాకుమారి 1994 258 20.00
9909 వివేకానంద. 133 181.4 బాలల వివేకానందుడు నిరామయానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1963 56 0.50
9910 వివేకానంద. 134 181.4 కులము, సంస్కృతి, సామ్యవాదము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1975 116 3.00
9911 వివేకానంద. 135 181.4 కులము, సంస్కృతి, సామ్యవాదము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1988 116 9.00
9912 వివేకానంద. 136 181.4 ధీరయువతకు... స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 324 100.00
9913 వివేకానంద. 137 181.4 జాగృతి స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 128 80.00
9914 వివేకానంద. 138 181.4 బాలలకు వివేకానందుని కథ స్వామి వివేకానంద పబ్లికేషన్ డివిజన్, ఇండియా 1984 52 8.50
9915 వివేకానంద. 139 181.4 అమృతస్య పుత్రాః స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 147 150.00
9916 వివేకానంద. 140 181.4 స్ఫూర్తి స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2012 42 8.00
9917 వివేకానంద. 141 181.4 విజయనాకి మార్గం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, బేలూరు మఠం 2011 194 5.00
9918 వివేకానంద. 142 181.4 ఋషులమవుదాం! స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1996 40 4.00
9919 వివేకానంద. 143 181.4 భారతయువత-వివేకానందుడు స్వామి రంగనాదానంద కె.పి. సుబ్బరాయశాస్త్రి, 1983 15 0.50
9920 వివేకానంద. 144 181.4 ఆధ్యాత్మిక జీవనం ... శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1983 48 1.00
9921 వివేకానంద. 145 181.4 మానసిక శక్తులు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1994 25 2.00
9922 వివేకానంద. 146 181.4 సూక్తులు- సుభాషితాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1995 63 6.00
9923 వివేకానంద. 147 181.4 వివేకానంద సంచారము ఎమ్. లక్ష్మీ కుమారి వివేకానంద కేంద్రం, కన్యాకుమారి 1991 32 1.00
9924 వివేకానంద. 148 181.4 నవీనభారత దేశము స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1954 64 0.06
9925 వివేకానంద. 149 181.4 షికాగో నగర ఉపన్యాసములు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1994 64 2.00
9926 వివేకానంద. 150 181.4 శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి 1వ భాగం చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1992 234 18.00
9927 వివేకానంద. 151 181.4 శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి 2వ భాగం చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1985 226 10.00
9928 వివేకానంద. 152 181.4 వివేకానంద సింహనాదము ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 2008 280 30.00
9929 వివేకానంద. 153 181.4 వివేకానంద సింహనాదము 1వ భాగం ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1987 80 3.00
9930 వివేకానంద. 154 181.4 మన వివేకానందుడు మాతాజీ త్యాగీశానందపురీ శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1960 97 1.00
9931 వివేకానంద. 155 181.4 మన వివేకానంద స్వామి బాలానంద బాలానంద భక్త బృందం, పాపికొండలు 2008 21 10.00
9932 వివేకానంద. 156 181.4 స్వామి వివేకానంద జీవితం-మహత్కార్యం తపస్యానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2003 187 12.00
9933 వివేకానంద. 157 181.4 వివేకానంద జీవిత చరిత్రము పేరి సత్యనారాయణ శాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1948 33 1.00
9934 వివేకానంద. 158 181.4 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1976 248 4.40
9935 వివేకానంద. 159 181.4 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1946 328 2.00
9936 వివేకానంద. 160 181.4 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2007 311 10.00
9937 వివేకానంద. 161 181.4 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1999 311 40.00
9938 వివేకానంద. 162 181.4 వివేకానంద విజయం కంభంపాటి సుబ్రహ్మణ్యం రమణా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 170 27.00
9939 వివేకానంద. 163 181.4 వివేకానంద విజయము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1917 252 1.00
9940 వివేకానంద. 164 181.4 భారత జాతికి ఆశాజ్యోతి మన్నవ గిరిధరరావు రామకృష్ణ శారదా కుఠీర్, కొత్తగూడెం ... 49 2.50
9941 వివేకానంద. 165 181.4 సందేశ తరంగిణి 1వ భాగం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1996 231 24.00
9942 వివేకానంద. 166 181.4 స్వామి - శిష్య సంవాదములు కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1987 564 20.00
9943 వివేకానంద. 167 181.4 ప్రబోధ రత్నాకరము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1989 215 14.00
9944 వివేకానంద. 168 181.4 ప్రబోధ రత్నాకరము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 227 2.40
9945 వివేకానంద. 169 181.4 ధ్యానం దాని పద్ధతులు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2004 89 12.00
9946 వివేకానంద. 170 181.4 ధ్యానం దాని పద్ధతులు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2002 89 12.00
9947 వివేకానంద. 171 181.4 ధ్యానకౌశలం స్వామి శ్రీకాంతానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ ... 112 10.00
9948 వివేకానంద. 172 181.4 రాజయోగము చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 311 11.00
9949 వివేకానంద. 173 181.4 Vivekananda Writes to you Sri Ramakrishna Math, Madras 1988 47 2.00
9950 వివేకానంద. 174 181.4 Karma-Yoga Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1978 131 3.00
9951 వివేకానంద. 175 181.4 Bhakti-Yoga Swami Vivekananda Advatia Ashrama, Culcutta 1983 113 4.00
9952 వివేకానంద. 176 181.4 Silence as Yoga Swami Paramananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2006 82 12.00
9953 వివేకానంద. 177 181.4 A Short Life of Sri Ramakrishna Swami Tejasananda Advatia Ashrama, Culcutta 2005 128 15.00
9954 వివేకానంద. 178 181.4 Women of India Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2006 129 20.00
9955 వివేకానంద. 179 181.4 Super Memory & Intelligence Rishi Prabhakar A Rishi Vachan Trust pub., Bombay 1998 30 20.00
9956 వివేకానంద. 180 181.4 శారదేశ్వరి బొడ్డుపబ్లి సీతారామాంజనేయులు శ్రీరామనామ క్షేత్రము, గుంటూరు 1956 35 0.50
9957 యోగ. 257 181.45 వేదఝరి ప్రతాప దక్షిణామూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 29 2.00
9958 యోగ. 258 181.45 యోగ దర్శిని డి. నరసింహదీక్షిత్ స్వామి సత్యానంద యోగాశ్రమం, గుంటూరు 2004 56 20.00
9959 యోగ. 259 181.45 యోగమీమాంసా స్వామి సత్యపతి ఆర్ష గురుకులము, వడ్లూరు ... 172 12.00
9960 యోగ. 260 181.45 ధ్యానానుభవాలు జనార్దన సూరి ప్రజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 20 10.00
9961 యోగ. 261 181.45 యోగము-జూదము గోరంట్ల మదనమోహనరావు శ్రీ దూర్జటి ప్రచురణ, తిమ్మసముద్రం 1978 28 10.00
9962 యోగ. 262 181.45 ధ్యానము మహర్షి మహేష్ యోగి పార్థసారధి, చిత్తూరు జిల్లా ... 46 5.00
9963 యోగ. 263 181.45 యోగీభవ వడ్లమాని వెంకటరమణ శ్యామల పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2000 71 25.00
9964 యోగ. 264 181.45 ధ్యానయోగ సర్వస్వము ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లి., ఒంగోలు 1998 115 33.00
9965 యోగ. 265 181.45 మాస్టర్ సి.వి.వ. యోగమార్గం వాసిలి వసంత కుమార్ సి.వి.వి. యోగా స్కూల్, హైదరాబాద్ 1988 64 2.50
9966 యోగ. 266 181.45 రాజయోగ ప్రభావము రామచంద్ర శ్రీరామచంద్ర మిషన్, యు.పి., 1969 102 3.00
9967 యోగ. 267 181.45 యోగ వ్యాయామ ఆరోగ్య శాస్త్రము రాఘవేంద్ర యోగీశ్వరులు శ్రీ యోగాశ్రమము, విశాఖపట్టణం ... 84 3.00
9968 యోగ. 268 181.45 మాస్టర్ సి.వి.వ. యోగమార్గం శార్వరీ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1975 94 5.00
9969 యోగ. 269 181.45 యోగ విద్య వాసుదాస స్వామి కోదండరామ ధర్మ సమాజం, తెనాలి 1977 168 2.50
9970 యోగ. 270 181.45 నిత్యజీవితంలో యోగసాధనం ఇ. వేదవ్యాస యుస్కెఫీ ప్రచురణ, న్యూఢిల్లీ 1981 152 10.00
9971 యోగ. 271 181.45 అనుభవ శరీర వ్యాయామము నల్లగొండ రామచంద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 1972 72 5.00
9972 యోగ. 272 181.45 వ్యాయామశాస్త్రము ఉప్పలూరి పట్టాభిరామయ్య రచయిత, ఏలూరు 1953 121 2.50
9973 యోగ. 273 181.45 యోగవిద్య పాఠాలు నల్లగొండ రామచంద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 1972 68 5.00
9974 యోగ. 274 181.45 యోగశాస్త్ర ప్రవేశము ఆనీబెసెంటు దివ్వజ్ఞాన చంద్రికా మండలి, విజయవాడ 1947 156 1.00
9975 యోగ. 275 181.45 యోగ టీచర్ నల్లగొండ రామచంద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 1972 54 5.00
9976 యోగ. 276 181.45 యోగ దివ్య దర్శన్ స్వామి దేవీదయాల్ జీ మహరాజ్ రచయిత, ఇండియా ... 144 10.00
9977 యోగ. 277 181.45 ధ్యానము ఎందుకు? జీవుడు దేవుడా? ఆలపాటి సుబ్బు కృష్ణ తి.తి.దే. 1992 98 10.00
9978 యోగ. 278 181.45 చిన్మయ లహరి స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లి. ట్రస్ట్, భీమవరం 2001 108 10.00
9979 యోగ. 279 181.45 ఆత్మబోధ స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లి. ట్రస్ట్, భీమవరం 2000 71 6.00
9980 యోగ. 280 181.45 ఆధ్యాత్మిక జీవనతత్వం అస్తిత్వదృక్పథం వాసిలి వసంత కుమార్ శార్వరీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 74 20.00
9981 యోగ. 281 181.45 పంచ యోగములు సద్గురు సాయి కుమార్ రామ్ కుమార్, సికింద్రాబాద్ 1985 92 2.00
9982 యోగ. 282 181.45 ధ్యాన తరంగం టి. వీరజగదీశ్వరి వెంకటరెడ్డి పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీ, గాజువాక 2006 28 2.00
9983 Ind. Phi. 1 181.4 We Must… Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2001 91 22.00
9984 Ind. Phi. 2 181.4 Meditations Margaret Rogers Van Coops Jaico Pub., House, Hyd 20085 125 195.00
9985 Ind. Phi. 3 181.4 Vivekananda & Human Excellence Swami Ranganathananda Advatia Ashrama, Culcutta 1990 64 6.50
9986 Ind. Phi. 4 181.4 Children: Humanity's Greatest Assets Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1988 20 4.00
9987 Ind. Phi. 5 181.4 What Life has Taught Me Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1999 38 30.00
9988 Ind. Phi. 6 181.4 Human Values in Management Swami Ranganathananda Panjab National Bank, New Delhi 1984 76 20.00
9989 Ind. Phi. 7 181.4 మారుతున్న సమాజానికి శాశ్వత విలువలు సం.1 స్వామి రంగనాథానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1992 529 55.00
9990 Ind. Phi. 8 181.4 మారుతున్న సమాజానికి శాశ్వత విలువలు సం.2 స్వామి రంగనాథానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1992 701 55.00
9991 Ind. Phi. 9 181.4 మారుతున్న సమాజానికి శాశ్వత విలువలు సం.3 స్వామి రంగనాథానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1992 780 55.00
9992 Ind. Phi. 10 181.4 మారుతున్న సమాజానికి శాశ్వత విలువలు సం.4 స్వామి రంగనాథానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1992 938 55.00
9993 Ind. Phi. 11 181.4 వ్యక్తిత్వ వికాసం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 78 10.00
9994 రాధ. 1 294.5 బృందానేశ్వరి శ్రీరాధాదేవి ప్రథమ భాగం రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 1990 200 22.00
9995 రాధ. 2 294.5 బృందానేశ్వరి శ్రీరాధాదేవి ద్వితీయ భాగం రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 1991 200 22.00
9996 రాధ. 3 294.5 బృందానేశ్వరి శ్రీరాధాదేవి తృతీయ భాగం రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 1999 250 24.00
9997 రాధ. 4 294.5 బృందానేశ్వరి శ్రీరాధాదేవి చతుర్ధ భాగం రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 2000 186 24.00
9998 రాధ. 5 294.5 బృందానేశ్వరి శ్రీరాధాదేవి పంచమ భాగం రాధికా ప్రసాద్ శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 2002 188 24.00
9999 రాధ. 6 294.5 శ్రీరాధా భావపుష్పములు రాధామహాలక్ష్మీ దేవి శ్రీ రాధా మహాలక్ష్మీ ఆశ్రమం, యు.పి., 2006 184 25.00
10000 రాధ. 7 294.5 శ్రీరాధా గోవింద చంద్రిక పద్మనాభ మహారాజ్ శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 2002 143 25.00