వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -47

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
23001 నాటకాలు. 747 ఏరువాక సాగాలి వల్లూరి శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2008 45 25.00
23002 నాటకాలు. 748 వాన ప్రస్థం వల్లూరి శివప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 57 25.00
23003 నాటకాలు. 749 హింసధ్వని వల్లూరి శివప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2000 48 20.00
23004 నాటకాలు. 750 దేవుడా దేవుడా వల్లూరి శివప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 31 15.00
23005 నాటకాలు. 751 బహుజన హితాయ... వల్లూరి శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2008 78 35.00
23006 నాటకాలు. 752 ప్రాగ్జ్యోతి హితశ్రీ ఏలూరు, మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల ... 143 3.00
23007 నాటకాలు. 753 రేడియోనాటికలు-2 నండూరి విఠల్ ఎన్నెంధర్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 131 6.00
23008 నాటకాలు. 754 రేడియోనాటికలు నండూరి విఠల్ ఎన్నెంధర్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 119 6.00
23009 నాటకాలు. 755 రేడియోనాటికలు-3 నండూరి విఠల్ బాలమురళీ పబ్లికేషన్స్, ప్రగడవరం ... 92 4.50
23010 నాటకాలు. 756 ఇదం జగత్ ప్రయాగ ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి 1953 276 3.00
23011 నాటకాలు. 757 మధుపాత్ర రవి ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి ... 112 1.50
23012 నాటకాలు. 758 రేడియో నాటికలు మొదటి భాగం నండూరి సుబ్బారావు త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణము 1974 136 4.50
23013 నాటకాలు. 759 చిత్రనళినీయం నండూరి సుబ్బారావు భగవాన్ అండ్ కో., చిత్తూరు ... 88 6.00
23014 నాటకాలు. 760 గ్రామ సేవక్ నండూరి సుబ్బారావు అరుణోదయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 94 1.50
23015 నాటకాలు. 761 ప్రవరుడు-అన్నపూర్ణ గుర్రం భానుమూర్తి చతుర్వేదుల పార్థసారధి, గుంటూరు 1973 24 1.50
23016 నాటకాలు. 762 ఆకాశదీపాలు ఆచంట సూర్యనారాయణమూర్తి వసంతా ఇన్‌స్టిట్యూట్, తాపేశ్వరం 1969 158 5.00
23017 నాటకాలు. 763 జీవితమే నాటకరంగం ... ... ... 217 6.00
23018 నాటకాలు. 764 యాత్రికుని ప్రయాణము కే. దేవదాసు సి.ఎల్.ఎన్. బుక్ షాప్, హైదరాబాద్ 1972 106 3.00
23019 నాటకాలు. 765 కొత్తగడ్డ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, మద్రాసు 1947 396 10.00
23020 నాటకాలు. 766 రాజమన్నారు నాటికలు పాకాల వెంకట రాజమన్నారు దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1958 288 10.00
23021 నాటకాలు. 767 రాజమన్నారు నాటికలు పాకాల వెంకట రాజమన్నారు ఎం.శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1968 110 2.50
23022 నాటకాలు. 768 సర్దారు పాపడు పాకాల వెంకట రాజమన్నారు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ,చెన్నై 1972 155 2.50
23023 నాటకాలు. 769 ప్రబోధచంద్రోదయ గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాము

ల, తెనాలి

1975 124 3.00
23024 నాటకాలు. 770 కవిమాయ గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ సమితి, తెనాలి| ... 90 1.00
23025 నాటకాలు. 771 ప్రియదర్శిక గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1956 76 1.50
23026 నాటకాలు. 772 భాస నాటక చక్రము ప్రథమ భాగము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 287 6.00
23027 నాటకాలు. 773 భాస నాటక చక్రము ద్వితీయ భాగము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 294-504 5.00
23028 నాటకాలు. 774 భాస నాటక చక్రము తృతీయ భాగము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 512-693 4.00
23029 నాటకాలు. 775 సుభద్రాపరిణయము గండికోట బాబూరావు వాణీ ప్రెస్, విజయనగరం 1966 116 6.00
23030 నాటకాలు. 776 శుభారంభం షేక్ సైదా వికాస్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2004 91 20.00
23031 నాటకాలు. 777 గంగిరెద్దు, ప్రోగ్రెస్ కార్డు, చేత వెన్నముద్ద.... అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు 1973 274 6.00
23032 నాటకాలు. 778 శ్యాం నాటికలునాలుగు స్థంభాలట, స్టూడెంట్ రూమ్,ప్రేమ చెల్లించినమూల్యం, బహిష్కారంతో పరిష్కారం, మోహినీ భస్మాసుర, స్పందన బంధువులు బూదరాజు శ్యామసుందర్ స్పందన సాహితీ సమాఖ్య ప్రచురణ 1987 104 10.00
23033 నాటకాలు. 779 రాజబాబు నాటికలునిష్కృతి, ముందుచూపు, నాకూ పెళ్లైయింది,గొలుసు లాగితే, జీవనజ్యోతి కోనేరు రాజబాబు శ్రీనివాసా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 170 5.00
23034 నాటకాలు. 780 త్రివేణిచేదు నిజం, ఈ జన్నకిదిచాలు,గంగ గట్టు తెంచుక ప్రవహించింది కొండబోలు హనుమంతరావు మారుతీ పబ్లికేషన్స్, గూడవల్లి 1968 85 7.00
23035 నాటకాలు. 781 ఆరుద్ర నాటికలువిషప్రయోగం, దేవుని ఎదుట, న్యాయాధికారి,పార్కు బెంచి, నన్ను గురించే, దరఖాస్తుఫారం,అక్కయ్యకి ప్రమోషన్ ఆరుద్ర దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1958 226 3.00
23036 నాటకాలు. 782 తర్జని, తూర్పురేఖలు, యాగ్గేకం, వలయం ఐ. మోహన్ రావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1985 391 25.00
23037 నాటకాలు. 783 అనుభవ సాహితీ కదంబముఉపాధ్యాయుడు, సమైక్యత, అంతిమ విజయం తాడేపల్లి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సేవానికేతన ప్రచురణ, శాంతిగ్రామము 1971 132 3.00
23038 నాటకాలు. 784 కొండవీడు, సందేశం, ఖూనీ రాయప్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం, పడాల రామారావు,త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి, ఏలూరు 1951 276 13.00
23039 నాటకాలు. 785 సింహగడము సురబి నరసింహము రచయిత, రామచంద్రాపురము 1964 96 2.50
23040 నాటకాలు. 786 సుందరమ్మత్త, అంతర్ జ్వాలలు, ఆశ్రయం భోగాది వేంకటేశ్వరరావు, పెయ్యేటి రంగారావు, ఆది విష్ణు రాధాకృష్ణ ఎంటర్ ప్రైజెస్, తెనాలి 1980 252 10.00
23041 నాటకాలు. 787 సావిత్రి చలం దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1957 128 2.00
23042 నాటకాలు. 788 దారినపోయ్యే దానయ్య బుచ్చిబాబు దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1952 66 1.25
23043 నాటకాలు. 789 విప్లవ జ్యోతి, ఛత్రపతి ప్రత్తిగొడుపు రాఘవరాజునోరి నారాయణమూర్తి దేశికవితా మండలి, విజయవాడ ... 284 8.00
23044 నాటకాలు. 790 వనవాసి కూచి నరసింహము శ్రీ శారదాముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1929 102 14.00
23045 నాటకాలు. 791 కలశ జలాలు పి. రాజగోపాల నాయుడు కృష్ణదేవరాయ విద్యా సాంస్కృతిక సంఘం, తిరుపతి 1985 150 12.00
23046 నాటకాలు. 792 ఉమర్ ఖయ్యామ్ చిల్లర భావనారాయణరావు దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1957 84 1.50
23047 నాటకాలు. 793 కన్యాశుల్కం మహాకవి గురజాడ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 268 10.00
23048 నాటకాలు. 794 కన్యాశుల్కం మహాకవి గురజాడ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1987 267 12.00
23049 నాటకాలు. 795 కొండుభట్టీయము బిల్హణీయము గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 148 2.50
23050 నాటకాలు. 796 సులతానీ నాటకం వేలూరి శివరామశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1967 88 10.00
23051 నాటకాలు. 797 గిడుతూరి సాహిత్యం నాటకముల సంపుటి గిడుతూరి సూర్యం కాటూరి కవితా పీఠం, హైదరాబాద్ 1997 340 50.00
23052 నాటకాలు. 798 లంబాడి రామదాసు సి.యన్.రావు అమర సాహితి, హైదరాబాద్ 1964 80 2.00
23053 నాటకాలు. 799 కురంగ గౌరీశంర నాటిక మహాకవి దాసు శ్రీరాములు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి 1981 64 6.00
23054 నాటకాలు. 800 గడ్డిపూలు కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి సాహితీ ప్రచురణ, ఏలూరు ... 51 0.50
23055 నాటకాలు. 801 సమరసత్వం అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి, విశాఖపట్నం 1975 56 3.00
23056 నాటకాలు. 802 సహజీవనం అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి, విశాఖపట్నం 1975 56 3.00
23057 నాటకాలు. 803 పరిష్కారం అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి, విశాఖపట్నం 1975 48 3.00
23058 నాటకాలు. 804 జీవిత మధురిమ చిట్టూరి సత్యనారాయణ వ్యాస ప్రచురణలు, చెన్నై 1968 48 3.00
23059 నాటకాలు. 805 ప్రేమ మందిరాలు చిట్టూరి సత్యనారాయణ వి.జి.యస్. పబ్లిషర్సు, అమలాపురం ... 91 2.50
23060 నాటకాలు. 806 మంచిరోజులు చిట్టూరి సత్యనారాయణ వి.జి.యస్. పబ్లిషర్సు, అమలాపురం ... 142 2.50
23061 నాటకాలు. 807 కొత్త రోజులు చిట్టూరి సత్యనారాయణ వి.జి.యస్. పబ్లిషర్సు, అమలాపురం ... 103 2.50
23062 నాటకాలు. 808 డైవోర్స్-70 సూరత్తు వేణుగోపాలరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ,చెన్నై 1977 136 3.50
23063 నాటకాలు. 809 సమాజం మారాలి భీశెట్టి లక్ష్మణరావు శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1974 118 4.00
23064 నాటకాలు. 810 మారీమారని మనుషులు భీశెట్టి లక్ష్మణరావు స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటరు, విజయవాడ 1970 104 2.50
23065 నాటకాలు. 811 న్యాయం నెగ్గింది దోనేపూడి రాజారావు సాహిత్య నవపంథా, ఖమ్మం 1980 48 3.00
23066 నాటకాలు. 812 జడభరత బిట్రా ఆంజనేయులు రచయిత, తాడికొండ 1970 128 1.50
23067 నాటకాలు. 813 ఓ మనిషి నూతిలో పడితే సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి మారుతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 189 7.00
23068 నాటకాలు. 814 మనస్సాక్షి జగన్నాథ్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 172 7.50
23069 నాటకాలు. 815 కాళరాత్రి శ్రీరామమూర్తి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1961 142 2.50
23070 నాటకాలు. 816 మేథమేజిక్ షో డి.ఎస్. ఎన్. శాస్త్రి రచయిత, మచిలీపట్టణము 1987 20 4.00
23071 నాటకాలు. 817 కరుణామయి కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి సాహితీ సమితి, తెనాలి 1946 77 2.00
23072 నాటకాలు. 818 కనకదాసు తేకుమళ్ళ రామచంద్రరావు విజ్ఞాన పరిషత్తు, మచిలీపట్టణం 1973 92 2.00
23073 నాటకాలు. 819 భ్రమ త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ ... 30 3.00
23074 నాటకాలు. 820 మహోదయము త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ 1974 110 10.00
23075 నాటకాలు. 821 ప్రగతి త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ 1975 38 2.00
23076 నాటకాలు. 822 పేద పడుచు సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు విజయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 94 2.00
23077 నాటకాలు. 823 పరివర్తన జె.డి. ప్రభాకర్ విద్యార్థి పబ్లికేషన్స్, ప్రగడవరం 1963 112 15.00
23078 నాటకాలు. 824 లా-ఒక్కింతయు లేదు డి. ప్రభాకర్ అనుపమ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 59 4.00
23079 నాటకాలు. 825 దేశోద్ధారకులు ఘట్టి ఆంజనేయశర్మ పరశురామ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 122 2.00
23080 నాటకాలు. 826 లక్షలు శ్యామసుసందర్ యస్.యస్. వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 128 3.00
23081 నాటకాలు. 827 ఇది ఆత్మహత్య కాదు ఆశాపాశం శ్యామసుసందర్ యస్.యస్. వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు 1968 111 3.00
23082 నాటకాలు. 828 నయనామృతము ఆంధ్ర నాటక రాజము భావరాజు వేంకట సుబ్బారావు రచయిత, వసంతవాడ 1984 192 10.00
23083 నాటకాలు. 829 పునర్జన్మ బెల్లంకొండ రామదాసు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1973 76 2.00
23084 నాటకాలు. 830 మాస్టర్జీ బెల్లంకొండ రామదాసు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1959 87 1.50
23085 నాటకాలు. 831 ఆరని మంటలు బైనబోయిన విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1994 94 18.00
23086 నాటకాలు. 832 అగ్ని-జమదగ్ని బైనబోయిన శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 120 18.00
23087 నాటకాలు. 833 కిలాడి శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 152 3.00
23088 నాటకాలు. 834 నటన శ్రీనివాస చక్రవర్తి సాహిణీ పబ్లికేషన్స్ ... 102 3.00
23089 నాటకాలు. 835 అదీ ఒక జూదం అంతే ముక్తాబాయి ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 92 2.00
23090 నాటకాలు. 836 సాహితీ వల్లరి ఐ.వి. కాంతలక్ష్మి సత్య-సుమిత్ర-శంకర, హైదరాబాద్ 1993 64 20.00
23091 నాటకాలు. 837 అమ్మకానికో అబ్బాయి-కొనటానికో కోమలి మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారతీ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 164 6.00
23092 నాటకాలు. 838 పోతుగడ్డ వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1953 119 1.50
23093 నాటకాలు. 839 గిత్తల బేరం సుంకర సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 52 4.50
23094 నాటకాలు. 840 మా భూమి సుంకర సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 95 5.00
23095 నాటకాలు. 841 గోగ్రహణం తనికెళ్ళ భరణి శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1989 38 6.00
23096 నాటకాలు. 842 ఆశ కుందుర్తి కాగడా ప్రచురణలు, కర్నూలు 1957 62 0.75
23097 నాటకాలు. 843 తిండి దొంగ తాళ్ళూరి నాగేశ్వరరావు గోపి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1968 42 1.00
23098 నాటకాలు. 844 కొడుకు పుట్టాల గణేశ్ పాత్రో అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1975 51 2.00
23099 నాటకాలు. 845 చింతామణి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు సరస్వతీ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1988 88 6.00
23100 నాటకాలు. 846 మధుసేవ కాళ్ళకూరి నారాయణరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 112 10.00
23101 నాటకాలు. 847 మధుసేవ కాళ్ళకూరి నారాయణరావు ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2009 90 30.00
23102 నాటకాలు. 848 ఎర్రబుట్టలు ధనికొండ హనుమంతరావు సుందరరాఁ అండ్ సన్స్, తెనాలి 1946 136 1.50
23103 నాటకాలు. 849 తీర్పు ధనికొండ హనుమంతరావు శేషు అండ్ కో., తెనాలి 1942 130 1.50
23104 నాటకాలు. 850 పవిత్రులు ధనికొండ హనుమంతరావు శేషు అండ్ కో., తెనాలి 1946 110 1.25
23105 నాటకాలు. 851 కర్షక విలాసము దువ్వూరి రామిరెడ్డి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణము 1981 109 6.00
23106 నాటకాలు. 852 ఓరేయ్ చిట్టిబాబు శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1974 104 3.00
23107 నాటకాలు. 853 బందిపోటు-భయంకర్ ఎం.ఎ. బాషా శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి బుక్ డిపో., తెనాలి 1979 112 6.00
23108 నాటకాలు. 854 కాలనాగు ఎం.ఎ. బాషా జ్యోతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1977 104 5.00
23109 నాటకాలు. 855 కథానాయకుడు ఎం.ఎ. బాషా శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి బుక్ డిపో., తెనాలి 1991 122 16.00
23110 నాటకాలు. 856 నిప్పురవ్వలు ఎం.ఎ. బాషా శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి బుక్ డిపో., తెనాలి 1980 124 6.00
23111 నాటకాలు. 857 బాధ్యత దాస్‌బాబు సి.ఎల్.ఎన్. బుక్ షాప్, హైదరాబాద్ 1971 75 2.00
23112 నాటకాలు. 858 బహుమానం దాస్‌బాబు సి.ఎల్.ఎన్. బుక్ షాప్, హైదరాబాద్ 1975 44 2.00
23113 నాటకాలు. 859 ఈ చరిత్ర ఏ సిరాతో....? యం. సంజీవి క్రాంతి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1982 120 20.00
23114 నాటకాలు. 860 తల్లీ! భూదేవి! సాంధ్యశ్రీ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1992 54 25.00
23115 నాటకాలు. 861 సత్యం-శివం-సుందరం ఒ.వి.యస్. శర్మ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1980 42 2.50
23116 నాటకాలు. 862 ఏడవకండేడవకండి మారెళ్ళ శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1987 48 5.00
23117 నాటకాలు. 863 రౌడీ రంగడు సత్యబాబు రాజ్యలక్ష్మీ బుక్ డిపో., తెనాలి 1975 104 4.00
23118 నాటకాలు. 864 నేటి న్యాయం బల్లా ఈశ్వరుడు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1973 104 3.00
23119 నాటకాలు. 865 క్రీనీడ కిరణ్ ఆర్ట్ లవర్స్ యూనియన్, చిత్తూరు 1981 82 4.50
23120 నాటకాలు. 866 రాష్ట్రం కోసం పి. బాలకృష్ణ గణేష్ బ్రదర్స్, ఏలూరు 1973 45 3.00
23121 నాటకాలు. 867 అపశ్రుతులు గోకుల్ చంద్ ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి 1947 96 1.00
23122 నాటకాలు. 868 ప్రగతి రుద్రవరం వెంకటేశ్వర్లు సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1964 92 2.00
23123 నాటకాలు. 869 రక్తతిలకం శంకరశెట్టి వెంకట్రావు ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1977 132 6.00
23124 నాటకాలు. 870 అభినయం నడకుదిటి సరోజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 48 2.00
23125 నాటకాలు. 871 కాలం తిరగబడింది యనమండ్ర కృష్ణమూర్తి రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 35 6.00
23126 నాటకాలు. 872 దొంగాటకం విశ్వనాధ కవిరాజు జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ ... 83 1.50
23127 నాటకాలు. 873 దంతవేదాంతం ... ... ... 92 1.00
23128 నాటకాలు. 874 చైతన్యము వడ్డెంపూడి హనుమంతరావు విశ్వశ్రీ ఆర్టు ప్రింటర్స్, నరసరాపుపేట ... 48 2.00
23129 నాటకాలు. 875 స్వామి వివేకానంద పి.వి. కృష్ణమూర్తి యువకళావాహిని ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1994 64 12.00
23130 నాటకాలు. 876 రాగదీపం భవనం వెంకట్రామిరెడ్డి లక్ష్మీ శ్రీనివాసా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1984 112 8.00
23131 నాటకాలు. 877 ఛీ ఛీ - సృష్టి పి.వి. రావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1979 100 10.00
23132 నాటకాలు. 878 పరాజిత మద్దినీడి శ్రీ పద్మశ్రీ పబ్లికేషన్స్, చిలకలూరిపేట ... 51 2.00
23133 నాటకాలు. 879 రక్తజ్వాల శంకరశెట్టి వెంకట్రావు ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1982 100 6.50
23134 నాటకాలు. 880 ప్రశ్న ... ... ... 92 2.00
23135 నాటకాలు. 881 వలయం ఆర్.వి.యస్. రామస్వామి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1968 114 2.00
23136 నాటకాలు. 882 పెళ్ళికి కులమా? మాంగల్యమా ? యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ .... ... 48 2.00
23137 నాటకాలు. 883 ఎవరిది నేరం ? సిహెచ్. వి. రావు ... ... 94 2.00
23138 నాటకాలు. 884 జ్యోతిర్మయి అవసరాల వెంకటనర్సు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 79 2.00
23139 నాటకాలు. 885 ప్రతీక్ష చదలవాడ పిచ్చయ్య నవ్య సాహిత్య ప్రచురణ, విజయవాడ ... 72 2.00
23140 నాటకాలు. 886 ప్రేమాలయం మద్దిననేని రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ పద్మశ్రీ పబ్లికేషన్స్, చిలకలూరిపేట 1991 104 15.00
23141 నాటకాలు. 887 అపశ్రుతులు రుద్రపాటి సామ్యూల్ జాన్ కాళహస్తి తమ్మారావు సన్సు, రాజమహేంద్రవరము 1973 54 4.50
23142 నాటకాలు. 888 దొంగలవేట కాపా జయరామిరెడ్డి ... 1984 96 6.50
23143 నాటకాలు. 889 నటనాలయం మోదుకూరి జాన్సన్ ... ... 72 2.00
23144 నాటకాలు. 890 వాడే చిలుకూరి నారాయణరావు విశ్వనాథ్ ప్రెస్, అనంతపురము 1949 54 0.50
23145 నాటకాలు. 891 పెండ్లి చిలుకూరి నారాయణరావు ఆత్రేయాశ్రమము, అనంతపురము 1938 61 0.50
23146 నాటకాలు. 892 వెంకన్న కాపురం ముదిగొండ లింగమూర్తి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1959 103 1.25
23147 నాటకాలు. 893 వృద్ధమన్మథం మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి తల్లా వజ్ఝల వారు, ఒఁగోలు 1967 38 1.25
23148 నాటకాలు. 894 అన్నా-చెల్లెలు పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి శ్రీ గీతా బుక్ హౌస్, ఏలూరు 1969 102 6.00
23149 నాటకాలు. 895 ఆడది పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1958 127 3.00
23150 నాటకాలు. 896 తీరని కోరికలు శ్రీవాత్సవ దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1952 79 1.50
23151 నాటకాలు. 897 వాలుజడ రామచంద్ర అప్పారావు నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు ... 55 2.00
23152 నాటకాలు. 898 తమసోమా జ్యోతిర్గమయ బి.వి. రమణరావు సాక్షి బుక్, విజయవాడ 1976 99 6.00
23153 నాటకాలు. 899 ప్రేమ వ్యూహం బి.వి. రమణరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1972 94 2.00
23154 నాటకాలు. 900 సమ్మెపిలుపు లక్ష్మీకాంతమోహన్ నవయుగ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1953 56 2.00
23155 నాటకాలు. 901 నాటక గుచ్ఛము వావిలాల సోమయాజులు సాహిత్యలతా గ్రంథమాల, గుంటూరు 1953 113 4.00
23156 నాటకాలు. 902 తోడునీడ కె.యల్. నరసింహారావు జనపద ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1964 88 1.50
23157 నాటకాలు. 903 ఈరోజు సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు విజయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 104 2.00
23158 నాటకాలు. 904 మేఘమాల (గేయాలు) సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు రాధాకృష్ణ బుక్ డిపో., జగ్గయ్యపేట ... 124 2.00
23159 నాటకాలు. 905 సంధ్యాఛాయ జయంత్ దాల్వి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1982 100 6.00
23160 నాటకాలు. 906 తూర్పు రేఖలు అత్తిలి కృష్ణ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 94 20.00
23161 నాటకాలు. 907 ఊరేగింపు బాదల్ సర్కార్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 46 3.00
23162 నాటకాలు. 908 ప్రతిధ్వనులు పోతుకూచి సాంబశివరావు నవ్య సాహితీ మిత్ర ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1954 173 1.25
23163 నాటకాలు. 909 ప్రతిధ్వనులు పోతుకూచి సాంబశివరావు పోతుకూచి ఏజన్సీస్, సికిందరాబాద్ 1966 156 4.00
23164 నాటకాలు. 910 కన్నీటికాపురం మిష్టర్ కట్టా ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1981 120 6.50
23165 నాటకాలు. 911 హంతకులు పోతుకూచి సాంబశివరావు ఆంధ్ర విశ్వసాహితీ, సికింద్రాబాద్ 1962 108 2.00
23166 నాటకాలు. 912 రక్తకన్నీరు పాలగుమ్మి పద్మరాజు శ్రీ స్వరాజ్య పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 116 3.00
23167 నాటకాలు. 913 కుర్చీ డి. ప్రభాకర్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1999 86 20.00
23168 నాటకాలు. 914 మబ్బుతెర మహీధర రామమోహన్ ప్రజాశక్తి కార్యాలయం, బెజవాడ 1944 34 0.06
23169 నాటకాలు. 915 మొక్కుబడి మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి రచయిత, మదరాసు 1951 190 6.00
23170 నాటకాలు. 916 సమాధి కడుతున్నాం-చందాలివ్వండి పరుచూరి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1980 104 5.00
23171 నాటకాలు. 917 మరోచరిత్ర యస్. యం. అమీర్ విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 94 6.50
23172 నాటకాలు. 918 రైల్వేలు జాతీయ ఆదాయాలు, ఇది నాటకం కాలనాధభట్ట వీరభద్రశాస్త్రి, మురళీ కృష్ణ సాహితీ సమాఖ్య, విజయవాడ ... 84 2.00
23173 నాటకాలు. 919 అద్దెకొంపలో గృహప్రవేశం మంతెన సూర్యనారాయణరాజు రచయిత, అమలాపురం 1985 42 5.00
23174 నాటకాలు. 920 మాలతీమాల పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు సరస్వతీ విద్యున్మద్రాక్షరశాల 1929 72 3.00
23175 నాటకాలు. 921 బ్రతుకు-బాట శార్వరి| ... ... 104 2.00
23176 నాటకాలు. 922 ధర్మ రక్షణము భూపతి లక్ష్మీనారాయణరావు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1989 68 3.00
23177 నాటకాలు. 923 తలవని పెళ్ళి పిడపర్తి ఎజ్రా రచయిత, పిడపర్రు 1971 96 3.00
23178 నాటకాలు. 924 కనబడుటలేదు అయ్యల సూర్యప్రకాశరావు రచయిత, గుంటూరు 1976 112 5.00
23179 నాటకాలు. 925 నిప్పులాంటి మనిషి పువ్వుల కోటి వీరయ్య యస్.యం. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1976 104 5.00
23180 నాటకాలు. 926 పరిశీలన సింగరాచార్య ... 1956 77 1.50
23181 నాటకాలు. 927 నా బాబు ... ... ... 126 2.00
23182 నాటకాలు. 928 ఊరమ్మడి బతుకులు సి.యస్. రావు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1981 32 1.00
23183 నాటకాలు. 929 నాటక నాటకము లేక బొర్రయ్య సెట్టి చిలుకూరి నారాయణరావు రచయిత, అనంతపురం 1949 52 0.50
23184 నాటకాలు. 930 నేటి నాటకము చిన్నము హనుమయ్య చౌదరి హిందీ ప్రెస్, గుంటూరు 1960 31 0.60
23185 నాటకాలు. 931 విధివంచన ఆర్. నాగేశ్వరరావు షిర్డిసాయి బుక్ కాంప్లెక్స్, తెనాలి 1999 112 30.00
23186 నాటకాలు. 932 ఆఖరిమెట్టు బుఱ్ఱె భీమయ్య రంజిత్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1978 79 2.00
23187 నాటకాలు. 933 అదేనిజం సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 48 1.25
23188 నాటకాలు. 934 వీరపడుచు వన్నెకూటి బాలసుందరం జాతీయ రచనా మండలి, ముప్పఱ్ఱు 1958 109 1.00
23189 నాటకాలు. 935 వస్త్రనిర్మాత దామర్ల రమాకాంతరావు రచయిత, మంగళగిరి 1956 74 2.00
23190 నాటకాలు. 936 తెలుగు గడ్డ, మరణాంతకము, అభినవకురక్షేత్రము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1978 38 3.00
23191 నాటకాలు. 937 రాజీనామా-అక్షింతలు కోన గోవిందరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1982 99 5.00
23192 నాటకాలు. 938 డా. సరోజ చిన్నము పున్నారావు చిన్నము హనుమయ్య చౌదరి, గుంటూరు 1964 110 2.25
23193 నాటకాలు. 939 శ్రీరంగనీతులు వడ్లమూడి సీతారామారావు జాతీయ సాహితీ సదన్, బాపట్ల 1986 97 10.00
23194 నాటకాలు. 940 సుచిత్ర ప్రణయం ... ... ... 74 2.00
23195 నాటకాలు. 941 స్వార్దమా ! నీఖరీదేంత? టి.యస్. ఆనంద్ నవయుగ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 96 10.00
23196 నాటకాలు. 942 వారసురాలు శివం దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1952 72 1.00
23197 నాటకాలు. 943 రాబందుల రాజ్యమా-ఇక వర్ధిల్లవు! శివా కళాప్రియ ప్రచురణలు, చిలకలూరిపేట 1982 82 6.00
23198 నాటకాలు. 944 పలుకే బంగారమాయె దాడి వీరభద్రరావు వీరా అండ్ కంపెనీ, అనకాపల్లి 1978 128 5.00
23199 నాటకాలు. 945 బలిదానం కె.వి. మురళీమనోహరరావు వి.ఏ.డి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 126 2.50
23200 నాటకాలు. 946 అంతా ఒకటే వాసే నాగేశ్వరరావు బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 1969 108 2.00
23201 నాటకాలు. 947 మా సమాధులే మీ పునాదులు సుకమంచి కోటేశ్వరరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 84 4.00
23202 నాటకాలు. 948 చిరిగిన జీవితాలు దశరధ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 108 3.00
23203 నాటకాలు. 949 స్వామీజీ పురుషోత్తమ లక్ష్మణదేశపాండే ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 131 6.00
23204 నాటకాలు. 950 ఆపద్బాంధవులు పి.వి. ఆచార్ దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1958 143 1.50
23205 నాటకాలు. 951 గాలివాన ఆర్.వి.యస్. రామస్వామి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 96 6.00
23206 నాటకాలు. 952 విజయబాల అను విజయచంద్రోదయము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ త్రిపురానంద ట్రస్ట్, విజయవాడ 1992 29 5.00
23207 నాటకాలు. 953 దసరాబుల్లోడు కర్పూరపు ఆంజనేయులు భాస్కర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1974 100 4.00
23208 నాటకాలు. 954 ఓటున్న ప్రజలకు కోటిదండాలు, ఇక్కడ ప్రేమలేఖలు రాయబడును యస్. కాశీవిశ్వనాథ్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 95 5.00
23209 నాటకాలు. 955 ఇదే నా జీవితం మేడిది వీరయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 92 2.50
23210 నాటకాలు. 956 అక్కర తీరాక... విజయతేందూల్కర్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 126 6.00
23211 నాటకాలు. 957 వైకుంఠపాళి బి.యస్. ఉపేంద్రరావు వి.జి.యస్. పబ్లిషర్సు, అమలాపురం 1967 112 2.50
23212 నాటకాలు. 958 శారద గన్పిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ ... 91 2.00
23213 నాటకాలు. 959 ఏది ధర్మం? ఏది న్యాయం ? జి.యల్. సత్యబాబు శ్రీ సత్యసాయిబాబా పేపర్‌సేల్సు, తెనాలి 1969 94 3.00
23214 నాటకాలు. 960 ప్రేమకు మరణంలేదు యం. కన్నబాబు విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 72 5.00
23215 నాటకాలు. 961 అంతర్ జ్వాలలు పెయ్యేటి రంగారావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1978 108 4.00
23216 నాటకాలు. 962 పూలరంగడు జి. ఎన్. పతి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 130 2.00
23217 నాటకాలు. 963 కన్నబిడ్డ బి.యస్. సూరి బాబా పబ్లికేషన్స్, మేడూరు 1957 96 21.00
23218 నాటకాలు. 964 సర్వేజనాస్సుఖినోభవం సి.వి.ఆర్. రెడ్డి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1974 108 5.00
23219 నాటకాలు. 965 త్యాగం-కర్తవ్యం బండవరం రంగయ్య వేంకట్రామ్ పేపర్ ప్రోడక్ట్స్, హైదరాబాద్ 1975 47 5.00
23220 నాటకాలు. 966 మనసు-మనిషి చిత్రకవి ఆత్రేయ సంస్కరణ ప్రచురణలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1968 40 1.00
23221 నాటకాలు. 967 మంచి మనిషి కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ భారత-జర్మన్ ప్రజాతంత్ర రిపబ్లిక్ మిత్రమండలి 1969 90 3.00
23222 నాటకాలు. 968 సమరశంఖం కె. రాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 32 2.00
23223 నాటకాలు. 969 సమాజం మారాలి ... ... ... 148 3.00
23224 నాటకాలు. 970 భోగిమంటలు కె.యస్.టి. శాయి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1971 107 3.00
23225 నాటకాలు. 971 శుభాది జయన్తి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి లలితకళాలోకము, భట్నవిల్లి 1965 78 1.25
23226 నాటకాలు. 972 కాలసర్పాలు అరిశెట్టి శివన్నారాయణ రాజ్యలక్ష్మీ బుక్ డిపో., తెనాలి 1975 116 4.00
23227 నాటకాలు. 973 కవిమాయ ... ... ... 88 2.00
23228 నాటకాలు. 974 ప్రేమించే బొమ్మలు జి.యల్. సత్యబాబు విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 96 6.50
23229 నాటకాలు. 975 వేరుపడి తీరాలి బాళ కొల్హాట్‌కర్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 104 6.00
23230 నాటకాలు. 976 కట్నాలు-కాపురాలు అయ్యగారి వేంకటసుబ్బారావు శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ పబ్లిషర్సు, అనకాపల్లి 1969 127 2.50
23231 నాటకాలు. 977 మాతృశ్రీ పూసల మేజర్ పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 93 3.00
23232 నాటకాలు. 978 ఓ సుమతికధ కరుణాకర్ విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 91 5.00
23233 నాటకాలు. 979 కొండుభట్టీయము బిల్హణీయము గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1957 183 1.50
23234 నాటకాలు. 980 నవసమాజం కూరపాటి రాజరత్నం క్రైస్తవ వాఙ్మయ సమాజము,చెన్నై 1968 57 1.20
23235 నాటకాలు. 981 మయసభలో మహానటి గరికపాటి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 102 6.50
23236 నాటకాలు. 982 రక్తాభిషేకం గరికపాటి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 100 6.50
23237 నాటకాలు. 983 వంశ ప్రతిష్ఠ గరికపాటి ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1966 94 2.50
23238 నాటకాలు. 984 పుణ్యమూర్తులు గరికపాటి ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1968 128 3.00
23239 నాటకాలు. 985 సంపూర్ణగ్రంథావళి చిలకమర్తి లక్ష్మీనృసింహకవి పాలకోడేటి గురుమూర్తి ప్రచురణ 1928 603 15.00
23240 నాటకాలు. 986 దూతవాక్యము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1958 82 1.00
23241 నాటకాలు. 987 ఊరుభంగము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి ది కోకిల ప్రెస్, నెల్లూరు 1959 32 1.50
23242 నాటకాలు. 988 భాసుని యేకాంకములు దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి రచయిత ... 32 12.00
23243 నాటకాలు. 989 కర్ణభారము వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి మేనేజరు. మణిమంజరి, ముక్త్యాల 1956 12 1.00
23244 నాటకాలు. 990 మధ్యమవ్యాయోగము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1983 33 5.00
23245 నాటకాలు. 991 అభిషేకము పేరాల భరతశర్మ రచయిత, విజయవాడ 1977 74 5.00
23246 నాటకాలు. 992 బాల చరితము వేదము వేంకటకృష్ణ శర్మ రచయిత, చెన్నై 1963 64 3.00
23247 నాటకాలు. 993 బాల చరితము వేదము వేంకటకృష్ణ శర్మ 1963 64 3.00
23248 నాటకాలు. 994 చారుదత్తము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు అరవింద పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1967 70 2.25
23249 నాటకాలు. 995 శ్రీ అర్య చారుదత్త కోట వీరాంజనేయ శర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1978 104 6.50
23250 నాటకాలు. 996 వసంతసేన ఊటుకూరి సత్యనారాయణరావు ... ... 128 5.00
23251 నాటకాలు. 997 వసంతసేన వావిలాల సోమయాజులు సాహిత్యలతా గ్రంథమాల, గుంటూరు 1953 144 1.50
23252 నాటకాలు. 998 ప్రతిజ్ఞా యౌగంధరాయణము పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్యులు శ్రీ పూర్ణ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1982 84 5.00
23253 నాటకాలు. 999 ప్రతిజ్ఞా యౌగంధరాయణము స్వప్నవాసవదత్తము కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రరాష్ట్ర హిందీ ప్రచారసంఘము, విజయవాడ 1954 112 1.50
23254 నాటకాలు. 1000 ప్రతిజ్ఞా యౌగంధరాయణము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి పి. మాధవరావు అండ్ సన్స్, తెనాలి 1982 80 4.00
23255 నాటకాలు. 1001 ముద్రారాక్షసము తిరుపతి వేంకటేశ్వరకవులు చింతామణీ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1944 118 1.50
23256 నాటకాలు. 1002 స్వప్నవాసవదత్త దివాకర్ల వేంకటావధాని కొల్లూరి సుబ్రహ్మణ్యం, రాజమండ్రి ... 86 3.00
23257 నాటకాలు. 1003 స్వప్నవాసవదత్త మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ ... 60 3.00
23258 నాటకాలు. 1004 స్వప్నవాసవదత్తమ్ కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి కల్యాణి గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 70 1.50
23259 నాటకాలు. 1005 స్వప్నవాసవదత్తము తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య రచయిత, చెన్నై 1957 72 1.50
23260 నాటకాలు. 1006 స్వప్నవాసవదత్తము పొట్లూరు నారాయణదాసు రచయిత, ఏలూరు ... 70 3.00
23261 నాటకాలు. 1007 మాళవికాగ్ని మిత్రముప్రియదర్శిని, స్వప్నవాసవదత్త, ప్రతిమ నాటకము మల్లంపల్లి శరభయ్యమద్దుపల్లి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిమధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి,జంధ్యాల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణము 1949 309 15.00
23262 నాటకాలు. 1008 రత్నావళి, ప్రబోధచంద్రోదయమువినీసువర్తక చరిత్రము ... ... ... 326-562 3.00
23263 నాటకాలు. 1009 నరకాసురవిజయము అను వ్యాయోగము కొక్కొండ వేంకటరత్నము వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 104 1.00
23264 నాటకాలు. 1010 నరకాసురవిజయము అను వ్యాయోగము కొక్కొండ వేంకటరత్నము శ్రీ వైజయంతీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1908 102 0.08
23265 నాటకాలు. 1011 ఉత్తరరామ ప్రణయ చరిత్ర చర్ల గణపతిశాస్త్రి రచయిత, నిడదవోలు 1967 126 3.00
23266 నాటకాలు. 1012 విద్ధసాలభంజిక ... శ్రీనివాస ప్రెస్, రాజమండ్రి ... 111 2.00
23267 నాటకాలు. 1013 నాటక రత్నావళి కాళూరి హనుమంతరావు కె.వి. శేషు బాయి, హైదరాబాద్ 1972 167 0.75
23268 నాటకాలు. 1014 ప్రియదర్శిక కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్మ శ్రీ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరం 1950 74 2.00
23269 నాటకాలు. 1015 రత్నావళి గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి ... 118 3.00
23270 నాటకాలు. 1016 రత్నావళి కె.వి.ఆర్. నరసింహం క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1974 99 3.00
23271 నాటకాలు. 1017 రత్నావళి యరసూరి మల్లికార్జునరావు రచయిత, రాజమండ్రి 1970 95 2.00
23272 నాటకాలు. 1018 రత్నావళి శ్రీ హర్షవర్ధన భాను పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 204 9.50
23273 నాటకాలు. 1019 రత్నావళి సామవేదం జానకిరామ శర్మ శ్రీ సీతారామాంజనేయ ప్రెస్, ఏలూరు 1963 96 2.00
23274 నాటకాలు. 1020 రత్నపాంచాలిక మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి తరుణ సాహితి ప్రచురణ, కాకినాడ 1982 77 2.00
23275 నాటకాలు. 1021 రత్నపాంచాలిక శనగన నరసింహస్వామి రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 64 5.00
23276 నాటకాలు. 1022 రత్నపాంచాలిక మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి తరుణ సాహితి ప్రచురణ, కాకినాడ 1982 76 5.00
23277 నాటకాలు. 1023 కౌముదీమహోత్సవము దివాకర్ల వేంకటావధాని బాలా ప్రభ ప్రెస్, విజయవాడ 1952 80 1.50
23278 నాటకాలు. 1024 ఆశ్చర్యచూడామణి విష్ణుభట్ల కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి శ్రీపతి ప్రెస్, కాకినాడ 1960 115 2.00
23279 నాటకాలు. 1025 నాగానందము పాటిబండ మాధవశర్మ కీలైన్సు ప్రచురణ, విజయవాడ ... 112 2.75
23280 నాటకాలు. 1026 ప్రతిమా నాటకము వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి రసతరంగిణీ ముద్రాలయము, విజయవాడ 1951 150 1.50
23281 నాటకాలు. 1027 ప్రతిమ వి.వి.యల్. నరసింహారావు రామచంద్రా ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1977 101 3.00
23282 నాటకాలు. 1028 ప్రతిమా నాటకము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహముపంతులు పి.వి. దీక్షితులు అండ్ సన్, కాకినాడ ... 100 2.50
23283 నాటకాలు. 1029 కుందమాల పొన్నెకంటి హనుమంతరావు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు ... 116 3.00
23284 నాటకాలు. 1030 కుందమాల తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు యోగప్రభ పబ్లికేన్స్, తిరుపతి ... 140 5.00
23285 నాటకాలు. 1031 కుందమాల బులుసు వేంకటేశ్వరులు బి.వి.అండ్ సన్సు, కాకినాడ 1963 98 2.50
23286 నాటకాలు. 1032 శ్రీ సుభద్రాధసంజయము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1968 130 2.50
23287 నాటకాలు. 1033 వేణీసంహారము బులుసు వేంకటేశ్వరులు బి.వి.అండ్ సన్సు, కాకినాడ 1965 152 3.50
23288 నాటకాలు. 1034 ఆంధ్ర-విక్రమోర్వశీయనాటకము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1921 104 1.00
23289 నాటకాలు. 1035 విక్రమోర్వశీయము కాళిదాస కృతి నండూరి రామకృష్ణమాచార్య నండూరి వేదవ్యాస చక్రవర్తి, సికింద్రాబాద్ 1985 58 5.00
23290 నాటకాలు. 1036 మాళవికాగ్ని మిత్రము మల్లంపల్లి శరభయ్య త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం ... 88 1.25
23291 నాటకాలు. 1037 మాళవికాగ్ని మిత్రము పంచాంగం వేంకట నరసింహాచార్యులు త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1949 97 5.00
23292 నాటకాలు. 1038 మాళవికాగ్ని మిత్రము మోచర్ల రామకృష్ణకవి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 112 7.00
23293 నాటకాలు. 1039 ఆదికవి వాల్మీకి బోయి భీమన్న సన్మాన సంఘ ప్రచురణ 1970 79 2.00
23294 నాటకాలు. 1040 రాగవాసిష్ఠం బోయి భీమన్న సుఖేలా ప్రచురణ 1970 118 3.00
23295 నాటకాలు. 1041 బలరామ విజయము అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1978 119 3.50
23296 నాటకాలు. 1042 ఘోషయాత్ర అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు టి.ఆర్.కె. పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురం 1982 82 4.50
23297 నాటకాలు. 1043 ద్రౌపది ఊటుకూరి సత్యనారాయణరావు ... ... 142 2.00
23298 నాటకాలు. 1044 ధర్మ విజయము అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు షిర్డి బుక్ డిపో., గుంటూరు 1988 86 7.00
23299 నాటకాలు. 1045 కర్ణధారి ఊటుకూరి సత్యనారాయణరావు త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణము 1973 80 3.00
23300 నాటకాలు. 1046 దానవీరుఁడు పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1983 49 5.00
23301 నాటకాలు. 1047 కుమార భారతము వాసిలి వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు విశ్వర్షి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1984 112 3.00
23302 నాటకాలు. 1048 పరశురామ కేశవభొట్ల సుదర్శన వేణుగోపాలమూర్తి కె.యస్.వి. గోపాలమూర్తి, గుంటూరు ... 136 2.00
23303 నాటకాలు. 1049 కళాపూర్ణోదయము పరాశరం వేంకటకృష్ణమాచార్యులు నాగార్జున ప్రెస్, నిడుబ్రోలు 1960 178 3.00
23304 నాటకాలు. 1050 ప్రతిమాశంబూకము ఎఱ్ఱోజు మాధవాచార్యులు కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ 1970 51 1.50
23305 నాటకాలు. 1051 అశోకం ముద్దుకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 98 2.50
23306 నాటకాలు. 1052 హిరణ్యకశిపుడు ఆమంచర్ల గోపాలరావు క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1966 84 2.25
23307 నాటకాలు. 1053 ధర్మచక్రం నండూరి రామకృష్ణమాచార్య శ్రీ ఎన్.వి. చక్రవర్తి, హైదరాబాద్ 1977 84 5.00
23308 నాటకాలు. 1054 ధర్మజ్యోతి కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 152 3.00
23309 నాటకాలు. 1055 శ్రీ లక్ష్మీవిలాసం అనే కుచేలమోక్షం జనపనేని వెంకటరాజు రచయిత, రాజమహేంద్రవరం 1982 126 10.00
23310 నాటకాలు. 1056 అశ్వత్థామ (చిరంజీవి) కోట వీరాంజనేయ శర్మ మారుతీ పబ్లిషింగు హౌస్, హైదరాబాద్ 1970 80 2.00
23311 నాటకాలు. 1057 వరూధిని తంగెడ వెంకటనారాయణశర్మ గోపాలుని హనుమంతరాయశాస్త్రి, గుంటూరు 1929 76 0.50
23312 నాటకాలు. 1058 శ్రీకృష్ణసంజయ రాయబారము పెనుమాక వీరప్ప బెజవాడ స్వరాజ్య ముద్రాశాల 1925 96 2.00
23313 నాటకాలు. 1059 ఏకలవ్య దేవరకొండ సనత్కుమారశర్మ రాష్ట్రీయ సాహితీ స్రవంతి, మచిలీపట్టణం 1974 87 4.00
23314 నాటకాలు. 1060 ఋషిసార్వభౌమ ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ రావూరు నాగభూషణరావు, తెనాలి 1967 96 2.00
23315 నాటకాలు. 1061 సీతారామము దేచిరాజు లక్ష్మీనరసమ్మ రచయిత, గుంటూరు 1957 134 0.02
23316 నాటకాలు. 1062 నలచక్రవర్తి శివశ్రీ ముదిగొండ శంకరశాస్త్రి యోరుగల్లు వేంకటేశ్వర ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ... 64 1.50
23317 నాటకాలు. 1063 నామమహిమ నల్లాన్ చక్రవర్తుల వేంకట నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1984 72 6.00
23318 నాటకాలు. 1064 జంబుకుడు రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం ప్రచురణ, నిడమర్రు ... 63 8.00
23319 నాటకాలు. 1065 తత్త్వమసి తెన్నేటి విశ్వనాథం శ్రీ విశాఖ సారస్వత వేదిక, విశాఖపట్నం 1975 59 3.00
23320 నాటకాలు. 1066 శ్రీరామ విప్రవాసనము తెన్నేటి విశ్వనాథం సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1975 114 2.50
23321 నాటకాలు. 1067 సీతాహరణం కాళూరి హనుమంతరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 120 1.00
23322 నాటకాలు. 1068 కర్ణభారము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1958 17 0.75
23323 నాటకాలు. 1069 మహారథికర్ణ టి.యస్. మాధవరావు రచయిత, కావూరు 1972 112 2.00
23324 నాటకాలు. 1070 విజయార్జున అను ఉత్తర గోగ్రహణము కొప్పరపు గోపాలకృష్ణమూర్తి పెద కోటేశ్వరరావు, తాళ్ళూరు 1965 68 2.00
23325 నాటకాలు. 1071 శ్రావణవిజయము కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి| ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కో.,చెన్నై 1949 95 1.00
23326 నాటకాలు. 1072 ఆదర్శ ప్రహ్లాద చల్లా సూర్యకామేశ్వరరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 108 10.00
23327 నాటకాలు. 1073 లంకాదహన నాటకము కాశీనాధుని వీరమల్లయ్యారాధ్యుడు ఏలూరు రామా ముద్రాక్షరశాల 1921 86 1.50
23328 నాటకాలు. 1074 యోగివేమన చిఱ్ఱెపు వేమారెడ్డి రచయిత, గుంటూరు 1968 64 1.00
23329 నాటకాలు. 1075 నారద సంసారము మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు శ్రీ తోట రత్తయ్య, గుంటూరు 1965 92 3.00
23330 నాటకాలు. 1076 నర్తనశాల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ది భాస్కర్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 92 4.00
23331 నాటకాలు. 1077 కురక్షేత్ర సంగ్రామము కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1977 114 3.00
23332 నాటకాలు. 1078 ఖూనీ కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1971 73 3.00
23333 నాటకాలు. 1079 శంబుక వధ కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1978 112 3.00
23334 నాటకాలు. 1080 పెండ్లిరాయబారము మద్దులపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 50 0.75
23335 నాటకాలు. 1081 సుభద్ర ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1953 60 3.00
23336 నాటకాలు. 1082 సులోచన జంధ్యాల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1978 72 3.25
23337 నాటకాలు. 1083 ఉషా సుందరి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి పి.యల్. దేవి, విజయవాడ 1973 79 3.00
23338 నాటకాలు. 1084 దిలీప గుఱ్ఱము వేంకటసుబ్రహ్మణ్యము సాహితీ సమితి, నెల్లూరు 1973 19 0.50
23339 నాటకాలు. 1085 పాండవప్రవాసము తిరుపతి వేంకటేశ్వరకవులు ... ... 80 3.00
23340 నాటకాలు. 1086 ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణము మక్కపాటి వేంకటరత్నం శ్రీ మక్కపాటి వేంకట రాజశేఖరశర్మ, విజయవాడ 1968 108 2.50
23341 నాటకాలు. 1087 సాత్రాజితి పొన్నెకంటి హనుమంతరావు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1985 84 5.50
23342 నాటకాలు. 1088 కౌరవ పాండవీయం జి. నారాయణరావు ది చిల్డ్రన్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1979 130 6.00
23343 నాటకాలు. 1089 మానిషాదమ్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 108 5.00
23344 నాటకాలు. 1090 భీమ భారతము పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివ ప్రకాశ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 96 5.00
23345 నాటకాలు. 1091 జడభరత బిట్రా ఆంజనేయులు రచయిత, తాడికొండ 1970 128 1.50
23346 నాటకాలు. 1092 విజయ పతాకము సాధన వీరాస్వామినాయుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర కళాశాల, తిరుపతి ... 120 3.00
23347 నాటకాలు. 1093 విజయ పతాకము సాధన వీరాస్వామినాయుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర కళాశాల, తిరుపతి ... 120 3.00
23348 నాటకాలు. 1094 రూపకద్వయి చిలుకూరి నారాయణరావు శ్రీ సాధన ముద్రణాలయము, అనంతపురము 1934 119 0.50
23349 నాటకాలు. 1095 శకుంతల ఎం.వి. రామశర్మ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 1982 169 10.00
23350 నాటకాలు. 1096 పంచమి ... శ్రీ అనసూయేశ్వరాలయంలో సహస్రఘటక్షీరాభిషేకము ... 34 2.00
23351 నాటకాలు. 1097 నర్తనశాల వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు ... ... 48 2.00
23352 నాటకాలు. 1098 పరిత్యక్త మల్లాది వసుంధర ది ప్రభాకర పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 82 7.50
23353 నాటకాలు. 1099 శ్రీ శ్యమంతకమణి గుండు అచ్చమాంబికా రచయిత, కాకినాడ 1906 79 0.25
23354 నాటకాలు. 1100 అశోక ధర్మచక్రము రాయసం రాధాకృష్ణమూర్తి ఆదర్శ సాహిత్య నిలయం, గుంటూరు ... 77 6.00
23355 నాటకాలు. 1101 జైభవానీ మామా వరేర్కర్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 130 6.00
23356 నాటకాలు. 1102 ఛత్రపతి నోరి నారాయణమూర్తి దుర్గా ప్రచురణలు, అనంతపరప్పాడు ... 56 3.00
23357 నాటకాలు. 1103 ఛత్రపతి శివాజీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య కవితా ప్రభాస ప్రచురణ, భీమవరం 1960 64 1.50
23358 నాటకాలు. 1104 ఛత్రపతి శివాజీ ఊటుకూరు సత్యనారాయణరావు ప్రభాత్ థియేటర్స్, ఏలూరు ... 124 2.00
23359 నాటకాలు. 1105 క్షాత్రహిందు పింగళి నాగేంద్రరావు ఆర్యశ్రీ ప్రచురణాలయం, చెన్నై ... 103 2.00
23360 నాటకాలు. 1106 మహారాణాప్రతాప్ రాజశేఖర్ సౌదామనీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1960 88 1.25
23361 నాటకాలు. 1107 దేశం నీ సర్వస్వం ఎస్. మునిసుందరం ఆర్ట్ లవర్స్ యూనియన్, చిత్తూరు 1981 82 5.00
23362 నాటకాలు. 1108 పృథ్వీరాజు అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు ఆనంద బాల ప్రచురణలు, గుంటూరు 1968 40 2.00
23363 నాటకాలు. 1109 ప్రతాప రుద్రీయము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1947 230 2.50
23364 నాటకాలు. 1110 ప్రతాప రుద్రమదేవి పువ్వాడ శేషగిరిరావు శ్రీ భారతి ప్రెస్, మచిలీపట్టణం ... 76 15.00
23365 నాటకాలు. 1111 అలెగ్జాండర్ తిపిర్నేని అప్పారావు తిపిర్నేని లక్ష్మీనారాయణ, విజయవాడ ... 100 10.00
23366 నాటకాలు. 1112 సోమనాథ విజయము నోరి నరసింహ శాస్త్రి సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1944 74 1.00
23367 నాటకాలు. 1113 సోమనాథ విజయము నోరి నరసింహ శాస్త్రి సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1944 72 1.00
23368 నాటకాలు. 1114 అల్లూరి సీతారామరాజు పడాల ఆంధ్రశ్రీ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1991 113 10.00
23369 నాటకాలు. 1115 అల్లూరి సీతారామరాజు రంగకవి రాజ్యలక్ష్మీ బుక్ డిపో., తెనాలి 1976 50 2.00
23370 నాటకాలు. 1116 కన్నెగంటి హనుమంతు నాయుడు కనకం యల్లమందరావు రచయిత, గంగవరం 1996 104 40.00
23371 నాటకాలు. 1117 జగవీర పాండ్య కట్టబ్రహ్మన పులిచెర్ల సుబ్బారావు నటరాజ ఆర్ట్ థియేటర్స్, గుంటూరు 1982 112 6.00
23372 నాటకాలు. 1118 వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన పెమ్మరాజు వేణుగోపాల కృష్ణమూర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 88 6.00
23373 నాటకాలు. 1119 వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన కోడూరుపాటి సరస్వతీ రామారావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1977 93 4.00
23374 నాటకాలు. 1120 వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన యడ్లపల్లి సీతారామయ్య సీతారామ పబ్లికేషన్స్, మండెపూడి 1968 47 1.25
23375 నాటకాలు. 1121 మహామంత్రి తిమ్మరుసు లల్లాదేవి యోగప్రభా పబ్లికేషన్స్, ... 72 10.00
23376 నాటకాలు. 1122 ధనుర్దాసు దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణ శాస్త్రి దేవుపలపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘం ప్రచురణ 1975 95 20.00
23377 నాటకాలు. 1123 ధనుర్దాసు కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1962 32 0.50
23378 నాటకాలు. 1124 శ్రీయతిరాజ వైభవము మాడభూషి వేఙ్కట శేషాచార్యదాసు రచయిత, గుంటూరు 1977 74 2.50
23379 నాటకాలు. 1125 యామునాచార్య వైభవము మరంగంటి శేషాచార్యులు శ్రీ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత ప్రవక్త సంఘము, మచిలీపట్నం 1968 96 2.00
23380 నాటకాలు. 1126 శ్రీరామకృష్ణపరమహంస జి. శేషాద్రి శ్రీ రామ కృష్ణ మఠం, రాజమండ్రి 1973 76 10.00
23381 నాటకాలు. 1127 కళాస్రవంతి మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ 1969 148 4.00
23382 నాటకాలు. 1128 రూపనవనీతమ్ రాయప్రోలు సుబ్బారావు లలితా కుటీరం, సికింద్రాబాద్ 1953 136 4.00
23383 నాటకాలు. 1129 కొండ వీడు రాయప్రోలు సుబ్రహ్మణ్యము సాహితీ సమితి, ఏలూరు 1950 99 1.50
23384 నాటకాలు. 1130 కవిప్రియ శివ శంకర శాస్త్రి సాహితీ సమితి, తెనాలి 1947 90 1.50
23385 నాటకాలు. 1131 విశ్వనాథనాయక విజయ నాటకము శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి మద్రాసు విశ్వకళాపరిషత్తు, మద్రాసు ... 100 1.77
23386 నాటకాలు. 1132 సౌందర నంద నాటకము రూపనగుడి నారాయణరావు మహానంది పబ్లికేషన్స్, గుంతకల్లు 1964 83 4.00
23387 నాటకాలు. 1133 స్మృత్యంకము-కళాదర్శనము వంగవోలు ఆదిశేషశాస్త్రి బాలసరస్వతీ కుటీల గ్రంథమాలా 1982 104 10.00
23388 నాటకాలు. 1134 మువ్వగోపాల కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు ... ... 166 5.00
23389 నాటకాలు. 1135 ఖడ్గసంహారం దోనేపూడి రాజారావు ది వైట్ వరల్డ్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1988 80 10.00
23390 నాటకాలు. 1136 నిగళబంధనం శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కలాభి వర్ధనీ పరిషత్తు, రాజమహేంద్రవరం 1951 106 5.00
23391 నాటకాలు. 1137 మునివాహనుడు కొలకలూరి ఇనాక్ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 80 4.50
23392 నాటకాలు. 1138 శ్రీవాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి రాయసం వెంకట సుబ్బారావు రాయసం పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 81 1.50
23393 నాటకాలు. 1139 కనకవల్లి తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు కేసరి ముద్రాక్షరశాల, మద్రాసు 1933 160 3.00
23394 నాటకాలు. 1140 రుచీదేవి పరవస్తు వెంకయసూరి వరవస్తు రంగలక్ష్మమ్మ, కంభం 1986 167 15.00
23395 నాటకాలు. 1141 నారాణి తెన్నేటి సూరి మహోదయ ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 1946 89 20.00
23396 నాటకాలు. 1142 ఔరా ! వెణుతురుమిల్లి సరస్వతీదేవి కవిరాజ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1949 100 2.00
23397 నాటకాలు. 1143 పాషాణి సామవేదం జానకిరామ శర్మ ముముక్షువు ముద్రణాలయము, ఏలూరు ... 49 0.50
23398 నాటకాలు. 1144 ప్రతిమాసుందరి అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు వెరైటీ ఏజన్సీస్ ప్రచురణ ... 49 1.00
23399 నాటకాలు. 1145 దీక్షాస్వీకృతి డి.వి.ఏ. ఆచార్య శ్రీ విఖనస గ్రంథమండలి, నిడుబ్రోలు 1961 34 1.00
23400 నాటకాలు. 1146 శ్రీ విజయం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ శ్రీ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1962 95 1.50
23401 నాటకాలు. 1147 మలయవతీ మనోహరము చిన్నము పున్నయ్య రచయిత, పిల్లుట్ల 1960 40 0.75
23402 నాటకాలు. 1148 ప్రభ మాడభూషి వెంకటాచార్య మాడభూషి వేంకట శేషాచారి, గుంటూరు 1956 131 2.00
23403 నాటకాలు. 1149 అగ్నిప్రవేశం బిజ్జం బ్రహ్మారెడ్డి ... 1990 98 1.00
23404 నాటకాలు. 1150 రోషనార శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 168 15.00
23405 నాటకాలు. 1151 అలరాజు ధనేకుల వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1968 128 2.00
23406 నాటకాలు. 1152 వీరపల్నాడు చిన్నం హనుమయ్య చౌదరి పావని బుక్ డిపో., నరసరాపుపేట 1950 75 1.50
23407 నాటకాలు. 1153 పల్నాటి యుద్ధము కంభాళమఠం బసవలింగదేవర శ్రీ శైవభారతీ గ్రంథమాల, మాచర్ల 1969 97 2.00
23408 నాటకాలు. 1154 బ్రహ్మనాయుడు గవిని భాస్కరరావు రచయిత, జంపని ... 92 9.00
23409 నాటకాలు. 1155 నాయకురాలు శ్రీ వావిలాల సోమయాజులు సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1946 110 1.50
23410 నాటకాలు. 1156 నాయకురాలు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1979 132 4.00
23411 నాటకాలు. 1157 సహపంక్తి పువ్వాడ శేషగిరిరావు నేషనల్ ప్రెస్, మచిలీపట్నం ... 48 10.00
23412 నాటకాలు. 1158 పల్నాటివీరులు లేక నాగమ్మ శపథం ఏ.కె. ప్రసాద్ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1977 119 8.00
23413 నాటకాలు. 1159 ధర్మజ్యోతి కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 159 3.00
23414 నాటకాలు. 1160 జగద్గురు శ్రీ ఆది శంకరాచార్య కొమ్ము సుబ్రహ్మణ్య వరప్రసాద్ రచయిత, అకివీడు 2001 66 20.00
23415 నాటకాలు. 1161 మహాభక్త శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు రంగరాజు సుదర్శన భట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 104 100.00
23416 నాటకాలు. 1162 శ్రీ పురందర విజయము కిళాంబి వేంకటనరసింహాచార్యులు రాజ్యలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1960 60 1.00
23417 నాటకాలు. 1163 త్యాగరాజు మద్దులపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గేటేటి సత్యనారాయణమూర్తి పంతులు, ఏలూరు 1968 46 0.50
23418 నాటకాలు. 1164 జ్ఞానోదయము అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1972 59 2.00
23419 నాటకాలు. 1165 రామదాసు ... .... ... 70 0.50
23420 నాటకాలు. 1166 ఆనందోదయ నాటకము ద్వివేది బ్రహ్మానందశాస్త్రి శ్రీ సావిత్రి ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1909 54 0.50
23421 నాటకాలు. 1167 భక్తతుకారాం సురవరము ప్రతాపరెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1952 94 1.00
23422 నాటకాలు. 1168 కావ్యకంఠ ప్రసాదరాయ కులపతి రచయిత, గుంటూరు 1979 132 4.00
23423 నాటకాలు. 1169 ధర్మాభిషేకము టి. కోటేశ్వరరావు జాన్స్న్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 121 6.00
23424 నాటకాలు. 1170 కవిబ్రహ్మ నాటకము ప్రసాదరాయ కులపతి ఆంజనేయ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 125 3.00
23425 నాటకాలు. 1171 తిక్కన మందలపర్తి ఉపేంద్రశర్మ ప్రాచ్యసారస్వత విజ్ఞాన పరిషత్తు, గుంటూరు 1948 70 1.00
23426 నాటకాలు. 1172 నన్నయభట్టు పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 106 6.00
23427 నాటకాలు. 1173 రాజరాజ నరేంద్ర కవిరాజు శంభర సూర్యనారాయణశాస్త్రి రచయిత, విజయనగరం 1966 96 3.00
23428 నాటకాలు. 1174 హాలికుఁడు చలమచర్ల రంగాచార్యులు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 131 0.25
23429 నాటకాలు. 1175 మడికి సింగన కవి పూసపాటి నాగేశ్వరరావు మడికి సింగన విద్యాపీఠము, గుంటూరు 1985 32 1.00
23430 నాటకాలు. 1176 చార్‌మినార్ మహాకాళిబలరామయ్య కళాభారతి, సూళ్లూరుపేట 1972 72 2.00
23431 నాటకాలు. 1177 ఉమర్‌ఖయ్యామ్ చిల్లర భావనారాయణరావు దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1957 84 1.50
23432 నాటకాలు. 1178 అనార్‌కలీ ముద్దుకృష్ణ జ్వాల ప్రచురణ, విజయవాడ 1934 37 1.00
23433 నాటకాలు. 1179 జీవానందనాటకము ఈశ్వర సత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 152 10.00
23434 నాటకాలు. 1180 ఏ వెలుగులకీ ప్రస్థానం ఎస్. మునిసుందరం ఎస్. లక్ష్మీరాజ్యం, తిరుపతి 1987 49 5.00
23435 నాటకాలు. 1181 యోగివేమన చిల్లర భావనారాయణరావు సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 96 3.00
23436 నాటకాలు. 1182 అప్పాజీ శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 226 12.00
23437 నాటకాలు. 1183 ఆంధ్ర భర్తృహరిప్రబోధము చదలువాడ సుందరరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 57 2.00
23438 నాటకాలు. 1184 గోరువంక పండిత సత్యనారాయణరాజు ది నేషనల్ పబ్లిషింగ్ కంపెని, చెన్నై 1951 112 2.00
23439 నాటకాలు. 1185 మూడు నాటికలు రెండుచింతల లక్ష్మీనరశింహశాస్త్రి కళాకల్లోలినీగ్రంథమాల, గొల్లపల్లి 1962 86 4.50
23440 నాటకాలు. 1186 జాతి రత్నములు శౌర్యశ్రీ, రంగసింహ రచయిత, ఫిరంగిపురం 1975 143 3.00
23441 నాటకాలు. 1187 ప్రియదర్శికానాటిక వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి జ్యోతిష్మతీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1909 124 0.25
23442 నాటకాలు. 1188 శ్రీకృష్ణరక్షణమ్ భూతపురి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, కడప 1997 55 30.00
23443 నాటకాలు. 1189 అపూర్వదాంపత్యము నాదెళ్ల మేధాదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి పావని ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1941 44 0.50
23444 నాటకాలు. 1190 దైవస్పర్శ ముద్దా విశ్వనాథ్ నవోదయ సాహితీ క్షేత్రమ్ 1990 15 1.00
23445 నాటకాలు. 1191 యం.యల్.ఏ కర్పూరపు ఆంజనేయులు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 15 1.00
23446 నాటకాలు. 1192 రాజకీయ నాయకుడు శీతంరాజు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1975 15 0.90
23447 నాటకాలు. 1193 పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్య శీతంరాజు వేంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1976 16 1.00
23448 నాటకాలు. 1194 దేవదాసు శీతంరాజు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1975 13 0.90
23449 నాటకాలు. 1195 వీరాభిమన్య రంగకవి మహోదయా ట్రేడర్స్, తెనాలి 1973 16 0.75
23450 నాటకాలు. 1196 సుబ్బిశెట్టి ఎ. ఎన్. మూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1980 16 1.00
23451 నాటకాలు. 1197 సర్పంచ్ సాంబయ్యనాయుడు ఎ. జగన్నాధరావు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1986 14 1.50
23452 నాటకాలు. 1198 అశ్వత్థామ కవి శంకరశాస్త్రి, కవి రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురము 1983 7 1.25
23453 నాటకాలు. 1199 కంసుడు శీతంరాజు వేంకటేశ్వరరావు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1975 16 0.90
23454 నాటకాలు. 1200 దుర్యోధన మయసభ మక్కపాటి వేంకటరత్నం సాయిజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 16 10.00
23455 నాటకాలు. 1201 మయసభ బి.వి.యస్. శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1973 28 0.60
23456 నాటకాలు. 1202 రావణబ్రహ్మ నాగశ్రీ శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1986 15 1.00
23457 నాటకాలు. 1203 ఖడ్గతిక్కన, పృధ్వీరాజు, యాచమనాయుడు,దుర్యోదన,నలగామరాజు, జైజవాన్ సోంపల్లి బాపయ్య ఉదయసాహితీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 52 1.00
23458 నాటకాలు. 1204 ఏకపాత్రలు భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు M/s పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 43 6.00
23459 నాటకాలు. 1205 ఏకపాత్రాభినయములు నాగశ్రీ ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి ... 63 2.50
23460 నాటకాలు. 1206 తొమ్మిది ఏకపాత్రలు రంగకవి బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1972 103 2.50
23461 నాటకాలు. 1207 ఆరు ఏకపాత్రాభినయాలు పెమ్మరాజు వేణుగోపాల కృష్ణమూర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 56 20.00
23462 నాటకాలు. 1208 గిరీశం దిగ్రేట్ కోడాలి గోపాలరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 15 1.50
23463 నాటకాలు. 1209 5 ఏకపాత్రలు జయశ్రీ మల్లిక్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1997 40 2.00
23464 నాటకాలు. 1210 చాణక్య ప్రతిజ్ఞ బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1983 16 1.00
23465 నాటకాలు. 1211 నటన (పాత్రల ఏకపాత్రాభినయ మాలిక) తిమ్మనచర్ల రాఘవేంద్రరావు కలాబంధు కనుగోలు చెన్నప్ప, బళ్ళారి 2007 68 40.00
23466 నాటకాలు. 1212 మంచికంటి 4 ఏక పాత్రాభినయములు మంచికంటి కృష్ణ కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2014 18 10.00
23467 నాటకాలు. 1213 సామ్రాట్ పృధ్వీరాజ్ మంచికంటి కృష్ణ కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2014 12 10.00
23468 నాటకాలు. 1214 ఏకపాత్రల-నాటికల సంపుటం అల్లాడ నారాయణరావు రచయిత, తిరువూరు 2006 147 80.00
23469 నాటకాలు. 1215 జ్యోతిర్లత అరుణానంద్ రచయిత, విజయవాడ ... 80 10.00
23470 నాటకాలు. 1216 రాక్షసేంద్ర-రారాజు ఎస్.ఎస్.సి. శ్రీనివాసరామానుజాచార్య శ్రీమద్భగవత్ రామానుజ వికాస కేంద్రం ... 15 2.00
23471 నాటకాలు. 1217 పిడికెడు మెతుకులు గరికపాటి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 104 6.00
23472 నాటకాలు. 1218 రక్తాభిషేకం గుర్రం చెన్నారెడ్డి రచయిత, రెంటచింతల 1983 96 3.00
23473 నాటకాలు. 1219 క్రీస్తు జననము పిడపర్తి ఎజ్రా రచయిత, పిడపర్రు 1966 66 2.00
23474 నాటకాలు. 1220 మహోదయము గోవాడ ఎన్.వి. రత్నము కొలకలూరి జాన్ బన్యాస్ ప్రచురణ ... 79 2.50
23475 నాటకాలు. 1221 దేవతా నీకు దిక్కెవరు యం. కన్నబాబు నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1987 40 5.00
23476 నాటకాలు. 1222 యోసేపు చరిత్ర పిడపర్తి ఎజ్రా రచయిత, పిడపర్రు 1988 90 6.00
23477 నాటకాలు. 1223 శిలువధారి కొర్రపాటి జేమ్సు నిరీక్షణ నికేతన్, కొమ్మూరు 1966 104 2.00
23478 నాటకాలు. 1224 అనాదబాల లేక జ్ఞానసుందరి వంగా డేవిడ్ రెవ. ఫాదర్ వై. బాలస్వామి, విజయవాడ 1972 70 2.00
23479 నాటకాలు. 1225 విజయశ్రీ కొర్రపాటి జేమ్సు నిరీక్షణ నికేతన్, కొమ్మూరు ... 82 3.00
23480 నాటకాలు. 1226 ఎస్తేరు బి. పురుషోత్తం క్రాంతి ప్రెస్, చెన్నై 1972 114 4.00
23481 నాటకాలు. 1227 విశ్వ దీపము బి. పురుషోత్తం గురుకుల్ థియోలాజికల్ కాలేజి అండ్ రిసెర్చ్ 1975 170 15.00
23482 నాటకాలు. 1228 దాంపత్య జీవితము మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1963 106 1.50
23483 నాటకాలు. 1229 యథార్థదృశ్యాలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు చిల్లా సుబ్బరాయ సిద్ధాంతి ... 64 5.00
23484 నాటకాలు. 1230 రాజా ఈడిపస్ మొదలి నాగభూషణశర్మ శరత్ అండ్ ఆనంద్, హైదరాబాద్ 1988 94 25.00
23485 నాటకాలు. 1231 రెండు నాటికలు 1. బలిదానం, 2. పేద పిల్ల పిన్నక వేంకటేశ్వరరావు వికాస ప్రచురణలు, తెనాలి ... 38 40.00
23486 నాటకాలు. 1232 అంధయుగం మొదలి సరస్వతి, మొదలి నాగభూషణ శర్మ| రసరంజని ప్రచురణ 2006 134 40.00
23487 నాటకాలు. 1233 Naga-Mandala Girish Karnad Oxford University Press, Madras 1990 44 35.00
23488 నాటకాలు. 1234 అమ్మా మహాకవి శ్రీశ్రీ సోషలిస్టు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 80 1.50
23489 నాటకాలు. 1235 మాలిని, ఖడ్గతిక్కన, చిన్నపిల్లలు, తీర్పు రేచన అచ్యుత రామరాజు ... ... 70 10.00
23490 నాటకాలు. 1236 రాజమకుటం పండిట్ గోవిందవల్లభపంత్ కె.ఎస్.ఆర్. అండ్ సన్సు, విజయవాడ 1960 88 6.00
23491 నాటకాలు. 1237 ఏకాంక సంగ్రహం అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 276 10.00
23492 నాటకాలు. 1238 క్రాంతి పురుష బసవణ్ణ ... ... ... 179 10.00
23493 నాటకాలు. 1239 కట్టు బానిస మహాశ్వేతాదేవి జనసాహితి ప్రచురణ 1998 20 8.00
23494 నాటకాలు. 1240 కాయితం పులి మొదలి సరస్వతి, మొదలి నాగభూషణ శర్మ రసరంజని ప్రచురణ 2006 62 25.00
23495 నాటకాలు. 1241 ఉత్తరణ టాగూర్ ... ... 86 10.00
23496 నాటకాలు. 1242 గోదావరి దేవరాజ్ దినేశ్ సస్తా సాహిత్య మండల ప్రచురణ 1962 24 0.37
23497 నాటకాలు. 1243 పాపం సోకని పతనం సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1970 64 2.00
23498 నాటకాలు. 1244 హెలెన యల్లాపంతుల జగన్నాథం పంతులు మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1933 190 2.00
23499 నాటకాలు. 1245 ఉదర నిమిత్తం... రవీంద్రనాధ మైత్ర యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 76 1.00
23500 నాటకాలు. 1246 హల్లాబోల్ పోలీసు చరిత్ర సఫ్దర్ హష్మీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 43 5.00