వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -41

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
20001 తెలుగు సాహిత్యం.3563 వికాసలహరి ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1973 159 6.00
20002 తెలుగు సాహిత్యం.3564 ప్రతిభాలహరి పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 157 6.00
20003 తెలుగు సాహిత్యం.3565 కవితాలహరి దివాకర్ల వేంకటావధాని యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 119 6.00
20004 తెలుగు సాహిత్యం.3566 రామాయణ సుధాలహరి దివాకర్ల వేంకటావధాని యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 167 8.00
20005 తెలుగు సాహిత్యం.3567 నవోదయలహరి జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1977 164 8.00
20006 తెలుగు సాహిత్యం.3568 ఆలోచనాలహరి చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 128 16.00
20007 తెలుగు సాహిత్యం.3569 ఇతిహాసలహరి ముదిగొండ శివప్రసాద్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 168 12.00
20008 తెలుగు సాహిత్యం.3570 సంస్కృత సాహితీ లహరి మానాప్రగడ శేషశాయి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1983 169 16.00
20009 తెలుగు సాహిత్యం.3571 జగద్గురు సాహితీ లహరి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1986 206 20.00
20010 తెలుగు సాహిత్యం.3572 నవ్యసాహితీ లహరి అక్కిరాజు రమాపతిరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1987 104 16.00
20011 తెలుగు సాహిత్యం.3573 వివేకానందలహరి ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1994 110 25.00
20012 తెలుగు సాహిత్యం.3574 దశరూపక సందర్శనం వై. బి. యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 200 18.00
20013 తెలుగు సాహిత్యం.3575 వ్యాస సాహితీ సంహిత దివాకర్ల వేంకటావధాని యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1985 240 20.00
20014 తెలుగు సాహిత్యం.3576 జననీ జన్మభూమిశ్చ ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య| యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 96 6.00
20015 తెలుగు సాహిత్యం.3577 భారతీవైభవం పాతూరి సీతారామాంజనేయులు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 47 2.00
20016 తెలుగు సాహిత్యం.3578 సంస్కృతి ప్రసాదరాయ కులపతి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1983 38 2.00
20017 తెలుగు సాహిత్యం.3579 సాహిత్యాధ్యయనం పరిమళా సోమేశ్వర్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1977 48 2.00
20018 తెలుగు సాహిత్యం.3580 మన పురాణ సంకేతాలు ముదిగొండ శివప్రసాద్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 24 2.00
20019 తెలుగు సాహిత్యం.3581 వాగ్భూషణం-భూషణం ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1983 20 2.00
20020 తెలుగు సాహిత్యం.3582 వ్యాస సూక్తం కె. కమల యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 79 5.00
20021 తెలుగు సాహిత్యం.3583 కాళిదాసు కవితా వైభవం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 40 2.00
20022 తెలుగు సాహిత్యం.3584 రామాయణ పరమార్థం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 70 5.00
20023 తెలుగు సాహిత్యం.3585 నన్నెచోడుని కవితా వైభవము నిడదవోలు వేంకటరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 38 2.00
20024 తెలుగు సాహిత్యం.3586 నన్నయ కవితా వైభవం దివాకర్ల వేంకటావధాని యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 50 2.00
20025 తెలుగు సాహిత్యం.3587 నన్నయభట్టు దివాకర్ల వేంకటావధాని యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1986 96 10.00
20026 తెలుగు సాహిత్యం.3588 తిక్కన కవితా వైభవం పాటిబండ మాధవశర్మ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 43 2.00
20027 తెలుగు సాహిత్యం.3589 తిక్కన రస భారతి ఎల్లూరి శివారెడ్డి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 52 4.00
20028 తెలుగు సాహిత్యం.3590 పాల్కురికి కవితావైభవం ముదిగొండ శివప్రసాద్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1977 36 2.00
20029 తెలుగు సాహిత్యం.3591 మందార మకరందాలు సి. నారాయణరెడ్డి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1973 54 1.50
20030 తెలుగు సాహిత్యం.3592 శ్రీనాథుని కవితావైభవం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 48 2.00
20031 తెలుగు సాహిత్యం.3593 పెద్దన కవితా వైభవం పల్లా దుర్గయ్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 74 5.00
20032 తెలుగు సాహిత్యం.3594 ధూర్జటి కవితా వైభవం పి.ఎస్.ఆర్. అప్పారావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 35 2.00
20033 తెలుగు సాహిత్యం.3595 తిమ్మన కవితా వైభవం బి.వి. కుటుంబరాయశర్మ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 48 2.00
20034 తెలుగు సాహిత్యం.3596 పింగళి సూరన కవితా వైభవం శ్రీరంగాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 40 3.00
20035 తెలుగు సాహిత్యం.3597 అయ్యలరాజు కవితా వైభవం కొత్తపల్లి విశ్వేశ్వరశాస్త్రి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 55 3.00
20036 తెలుగు సాహిత్యం.3598 చేమకూర కవితావైభవం ఎమ్.కులశేఖరరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 40 2.00
20037 తెలుగు సాహిత్యం.3599 కంకంటి కవితా వైభవం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 50 3.00
20038 తెలుగు సాహిత్యం.3600 కావ్యసందర్శనం (దివాకర్ల వేంకటావధాని ఉపన్యాసాలు) దివాకర్ల వేంకటావధాని యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 88 3.00
20039 తెలుగు సాహిత్యం.3601 భోగినీ లాస్యం వానమామలై వరదాచార్యులు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 56 1.50
20040 తెలుగు సాహిత్యం.3602 తెలుగు వాగ్గేయ కారులు ఎస్. గంగప్ప యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1983 56 4.00
20041 తెలుగు సాహిత్యం.3603 శతక సౌరభం కె. గోపాలకృష్ణరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 56 2.00
20042 తెలుగు సాహిత్యం.3604 తెలుగులో స్వీయచరిత్రలు అక్కిరాజు రమాపతిరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 60 4.00
20043 తెలుగు సాహిత్యం.3605 స్వామి వివేకానంద కవితా వైభవం ఓగేటి అచ్యుతరామశాస్త్రి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1983 48 4.00
20044 తెలుగు సాహిత్యం.3606 విశ్వనాథ కవితావైభవం జువ్వాడి గౌతమరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 48 2.00
20045 తెలుగు సాహిత్యం.3607 చిలకమర్తి కవితా వైభవం ముక్తేవి భారతి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 40 3.00
20046 తెలుగు సాహిత్యం.3608 తిరుపతి వేంకటకవుల కవితావైభవం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1977 48 2.00
20047 తెలుగు సాహిత్యం.3609 శ్రీశ్రీ కవితా వైభవం మిరియాల రామకృష్ణ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 70 5.00
20048 తెలుగు సాహిత్యం.3610 కృష్ణశాస్త్రి కవితా వైభవం కడియాల రామమోహన్ రాయ్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 64 5.00
20049 తెలుగు సాహిత్యం.3611 గోపీచంద్ సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1979 32 3.00
20050 తెలుగు సాహిత్యం.3612 చలం ఆలోచనలు చలం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 48 2.00
20051 తెలుగు సాహిత్యం.3613 కుందుర్తి కవితా వైభవం అద్దేపల్లి రామమోహనరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 52 3.00
20052 తెలుగు సాహిత్యం.3614 నా గొడవ / గోరాశాస్త్రీయం కాళోజి, గోరాశాస్త్రి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 53 2.00
20053 తెలుగు సాహిత్యం.3615 ఆధునిక సాహిత్యం-దళిత స్పృహ ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1994 56 10.00
20054 తెలుగు సాహిత్యం.3616 కొత్త గొంతుకలు-సరికొత్త విలువలు ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1994 78 20.00
20055 తెలుగు సాహిత్యం.3617 మరపురాని మనీషి తిరుమల రామచంద్ర యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 172 8.00
20056 తెలుగు సాహిత్యం.3618 తెలుగు బాల సాహిత్యం వెలగా వెంకటప్పయ్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1986 56 4.00
20057 తెలుగు సాహిత్యం.3619 ధర్మపథం బులుసు వేంకటరమణయ్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 48 2.00
20058 తెలుగు సాహిత్యం.3620 వేమన్న వేదం ఆరుద్ర యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 44 1.50
20059 తెలుగు సాహిత్యం.3621 ప్రజా సూక్తం (తెలుగు సామెతల సంకలనం) ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 56 2.00
20060 తెలుగు సాహిత్యం.3622 జానపద సాహిత్యం ఆర్.వి.ఎస్. సుందరం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 48 4.00
20061 తెలుగు సాహిత్యం.3623 జ్ఞానపదులు జానపదులు దేవులపల్లి రామానుజరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1985 108 8.00
20062 తెలుగు సాహిత్యం.3624 తెలుగు జానపద కథలు జి.ఎస్. మోహన్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 54 4.00
20063 తెలుగు సాహిత్యం.3625 భావన ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 60 2.00
20064 తెలుగు సాహిత్యం.3626 భావన ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 2012 70 50.00
20065 తెలుగు సాహిత్యం.3627 భారతనారి నాడూ-నేడూ ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 40 1.00
20066 తెలుగు సాహిత్యం.3628 మరో జంఘాల శాస్త్రి అయలసోమయాజుల నాగేశ్వరరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 48 3.00
20067 తెలుగు సాహిత్యం.3629 మరో జంఘాల శాస్త్రి రెండవ భాగం అయలసోమయాజుల నాగేశ్వరరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 46 3.00
20068 తెలుగు సాహిత్యం.3630 వడగళ్ళు రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 49 2.00
20069 తెలుగు సాహిత్యం.3631 భారతీయ పునరుజ్జీవనము డి. రామలింగం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 87 6.00
20070 తెలుగు సాహిత్యం.3632 తమిళ సాహిత్యం-భారతి కవిత చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 40 3.00
20071 తెలుగు సాహిత్యం.3633 కన్నడ సాహిత్య సౌరభం గడియారం రామకృష్ణశర్మ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 38 2.00
20072 తెలుగు సాహిత్యం.3634 శిఖరాలూ-లోయలు సి. నారాయణరెడ్డి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 41 2.00
20073 తెలుగు సాహిత్యం.3635 బాబాఫరీద్-సూక్తులు ఇలపావులూరి పాండురంగారావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1986 49 5.00
20074 తెలుగు సాహిత్యం.3636 తులసీదాసు కవితావైభవం భీమ్‌సేన్ నిర్మల్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 48 2.00
20075 తెలుగు సాహిత్యం.3637 సూరదాసు కవితా వైభవం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 48 2.00
20076 తెలుగు సాహిత్యం.3638 తెలుగు రుబాయీలు (ముక్తక మంజరి) తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1988 80 20.00
20077 తెలుగు సాహిత్యం.3639 పువ్వులు నవ్వుతున్నాయి జి. కుమారస్వామి నాయుడు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 72 5.00
20078 తెలుగు సాహిత్యం.3640 సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తాడు విశ్వనాథ సూర్యనారాయణ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 64 5.00
20079 తెలుగు సాహిత్యం.3641 కిరణాలు-కెరటాలు (కవితాముక్తకాలు) తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1977 61 2.00
20080 తెలుగు సాహిత్యం.3642 మెరుపులు (కవితోక్తులు) పొట్లపల్లి రామారావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 47 2.00
20081 తెలుగు సాహిత్యం.3643 వేడి వెలుగులు ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1980 68 3.00
20082 తెలుగు సాహిత్యం.3644 సరస్వతీ సాక్షాత్కారము అనుమల కృష్ణమూర్తి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1973 71 3.00
20083 తెలుగు సాహిత్యం.3645 తెలుగులో కవిత్వోద్యమాలు ఎ. మంజులత తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 254 60.00
20084 తెలుగు సాహిత్యం.3646 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రక్రియలు, ధోరణులు ఎస్వీ సత్యనారాయణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 193 50.00
20085 తెలుగు సాహిత్యం.3647 ప్రాచీనాంధ్ర కథాకావ్యాలు-నీతిబోధ నారాయణం శేషుబాబు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 243 65.00
20086 తెలుగు సాహిత్యం.3648 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో హేతువాద, మానవవాద ఉద్యమాల చరిత్ర రావిపూడి వెంకటాద్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 215 55.00
20087 తెలుగు సాహిత్యం.3649 విమర్శ మౌలిక లక్షణాలు ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 110 10.00
20088 తెలుగు సాహిత్యం.3650 ప్రాచీనాంధ్ర కవుల సాహిత్యాభిప్రాయాలు-అభిరుచులు రాచపాలెం చంద్రశేఖరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 152 14.00
20089 తెలుగు సాహిత్యం.3651 కావ్యాలోకము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 247 16.25
20090 తెలుగు సాహిత్యం.3652 కావ్యాలోకము ఎన్.వి.ఆర్. కృష్ణమాచార్యులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 296 9.25
20091 తెలుగు సాహిత్యం.3653 తెలుగుజాతి-తెలుగు దేశం తుమ్మల చౌదరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 109 10.50
20092 తెలుగు సాహిత్యం.3654 కాలరేఖ (ఈ శతాబ్ది చింతన) గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 128 7.00
20093 తెలుగు సాహిత్యం.3655 తెలుగులో లేఖాసాహిత్యం మలయశ్రీ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 132 12.00
20094 తెలుగు సాహిత్యం.3656 నూరేళ్ళ గ్రంథాలయ ఉద్యమం వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 85 10.00
20095 తెలుగు సాహిత్యం.3657 అనువాదశాస్త్రం భీంసేన్ నిర్మల్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 61 20.00
20096 తెలుగు సాహిత్యం.3658 ఆంధ్రదేశంలో జైన, బౌద్ధ మతాలు బి.యస్.యల్. హనుమంతరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 176 45.00
20097 తెలుగు సాహిత్యం.3659 తెలుగులో బౌద్ధం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 213 55.00
20098 తెలుగు సాహిత్యం.3660 ఎఱ్ఱన్న, నాచనసోమన్నల కవితా తారతమ్య పరిశీలన తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 66 5.00
20099 తెలుగు సాహిత్యం.3661 శ్రీజిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్త్వం చివరకు మిగిలేది నవల ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 55 6.00
20100 తెలుగు సాహిత్యం.3662 విద్యనగూర్చి విశ్వనాథ వై. కామేశ్వరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 48 5.00
20101 తెలుగు సాహిత్యం.3663 విశ్వనాథ సాహిత్యం వ్యక్తిత్వం కోవెల సంపత్కుమారాచార్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 108 10.00
20102 తెలుగు సాహిత్యం.3664 విద్య-తాత్త్విక, సామాజిక ఆధారాలు డి. శామ్యూల్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1998 405 75.00
20103 తెలుగు సాహిత్యం.3665 విద్య-విలువలు సాంఘిక దృక్పథం కొండలరావు వెలిచాల తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 210 11.00
20104 తెలుగు సాహిత్యం.3666 భాష-పరిభాష సాహిత్యం-సంస్కృతి కొండలరావు వెలిచాల తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 304 16.00
20105 తెలుగు సాహిత్యం.3667 శ్రవణ, దృశ్య విద్య డి.వి.ఆర్. భాస్కరశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 90 9.00
20106 తెలుగు సాహిత్యం.3668 తెలుగు అకాడమి భాష-శైలి నియమావళి బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 43 6.25
20107 తెలుగు సాహిత్యం.3669 సాహిత్యబోధన పద్ధతులు హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 78 25.00
20108 తెలుగు సాహిత్యం.3670 తెలుగు-బోధన పద్ధతులు ఆర్.వి.శేషయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1997 247 45.00
20109 తెలుగు సాహిత్యం.3671 ఆంధ్రుల సంస్కృతి-సాహిత్య చరిత్ర ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 189 10.00
20110 తెలుగు సాహిత్యం.3672 భాషా సమస్య రామ్‌మనోహర్ లోహియా తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 202 41.50
20111 తెలుగు సాహిత్యం.3673 తెలుగు మౌలిక అంశాలు (ఖండికలు 1-4) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1983 79 10.00
20112 తెలుగు సాహిత్యం.3674 తెలుగు మౌలిక అంశాలు (ఖండికలు 5-7) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1983 39 10.00
20113 తెలుగు సాహిత్యం.3675 తెలుగు మౌలిక అంశాలు (ఖండికలు 8-12) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1984 107 10.00
20114 తెలుగు సాహిత్యం.3676 తెలుగు మౌలిక అంశాలు (ఖండికలు 13-20) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1984 119 10.00
20115 తెలుగు సాహిత్యం.3677 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర వైద్యుల కృష్ణారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 288 15.50
20116 తెలుగు సాహిత్యం.3678 కావ్యకళా పరిచయం (జానపద కవిత్వం(విభాగం1) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1984 38 5.00
20117 తెలుగు సాహిత్యం.3679 కావ్యకళా పరిచయం (ప్రాచీన కవిత్వం(విభాగం2) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1985 87 8.00
20118 తెలుగు సాహిత్యం.3680 కావ్యకళా పరిచయం (ఆధునిక కవిత్వం(విభాగం2) చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 156 8.00
20119 తెలుగు సాహిత్యం.3681 వచన రచనా పరిచయం (జానపద, కావ్య, ఆధునిక వచనం) కేతు విశ్వనాథరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1984 152 10.00
20120 తెలుగు సాహిత్యం.3682 వచన రచనా పరిచయం (కథానిక (విభాగం-4) కేతు విశ్వనాథరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 211 20.00
20121 తెలుగు సాహిత్యం.3683 వచన రచనా పరిచయం (నాటకం నవల (విభాగం 5,6) కేతు విశ్వనాథరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 282 25.00
20122 తెలుగు సాహిత్యం.3684 తెలుగు భాషా సాహిత్య సంస్కృతుల చరిత్ర ఖండికలు 1,2 కేతు విశ్వనాథరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 108 15.00
20123 తెలుగు సాహిత్యం.3685 తెలుగు భాషా సాహిత్య సంస్కృతుల చరిత్ర ఖండికలు 3,4,5,6 బూదరాజు రాధాకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 181 20.00
20124 తెలుగు సాహిత్యం.3686 తెలుగు భాషా సాహిత్య సంస్కృతుల చరిత్ర ఖండికలు 6-10 కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 194 20.00
20125 తెలుగు సాహిత్యం.3687 తెలుగు సాహిత్యతత్వం (ఖండికలు 1-3) కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 86 15.00
20126 తెలుగు సాహిత్యం.3688 తెలుగు సాహిత్యతత్వం (ఖండికలు 3-5) కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 160 15.00
20127 తెలుగు సాహిత్యం.3689 తెలుగు సాహిత్యతత్వం (ఖండికలు 6-9) కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 154 15.00
20128 తెలుగు సాహిత్యం.3690 తెలుగు మౌలిక అంశాలు కేతు విశ్వనాథరెడ్డి డా. బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2004 354 50.00
20129 తెలుగు సాహిత్యం.3691 తెలుగు సాహిత్యం కవితా కళాపరిచయం నాయని కృష్ణకుమారి డా. బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2002 314 50.00
20130 తెలుగు సాహిత్యం.3692 తెలుగు సాహిత్యం వచన రచనాపరిచయం కె.కె. రంగనాథాచార్యులు డా. బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2002 469 50.00
20131 తెలుగు సాహిత్యం.3693 తెలుగు భాషా సాహిత్య సంస్కృతుల చరిత్ర బూదరాజు రాధాకృష్ణ డా. బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2004 313 50.00
20132 తెలుగు సాహిత్యం.3694 తెలుగు సాహిత్యతత్వం (ఖండాలు 1-6) కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి డా. బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 242 50.00
20133 తెలుగు సాహిత్యం.3695 సాహిత్య వివేచన (ఖండాలు 1-6) చేకూరి రామారావు డా. బి.ర్.అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2003 193 50.00
20134 తెలుగు సాహిత్యం.3696 తెలుగు చరిత్ర-సంస్కృతి సి.వి. రామచంద్రరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 338 19.00
20135 తెలుగు సాహిత్యం.3697 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర వైద్యుల కృష్ణారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 288 15.00
20136 తెలుగు సాహిత్యం.3698 పదహారవ శతాబ్ది ప్రబంధ సాహిత్యం సజ్జా మోహనరావు తెలుగుశాఖ ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్, విశాఖపట్నం 2002 208 50.00
20137 తెలుగు సాహిత్యం.3699 కావ్యనాటకాలు ఎస్. గంగప్ప స్కూల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, విశాఖపట్నం 2011 224 50.00
20138 తెలుగు సాహిత్యం.3700 తెలుగు సాహిత్య విమర్శ సిద్ధాంతాలు, సూత్రాలు పి. నరసింహారెడ్డి 2012 208 50.00
20139 తెలుగు సాహిత్యం.3701 ఆధునికాంధ్ర కవితా ధోరణులు జి.వై. ప్రభావతీ దేవి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2008 200 100.00
20140 తెలుగు సాహిత్యం.3702 గ్రూప్-2 సర్వీసెస్-2004 శిక్షణా కార్యక్రమం కె. రామమోహన్‌రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బి.సి. వెల్ఫేర్ 2004 500 200.00
20141 తెలుగు సాహిత్యం.3703 గ్రూప్-2 తెలుగు-Lot II ద్వా.నా. శాస్త్రి ... ... 488 200.00
20142 తెలుగు సాహిత్యం.3704 సంప్రదాయ సాహిత్యం (స్టడీమెటీరియల్) ... ... ... 199 100.00
20143 తెలుగు సాహిత్యం.3705 సాహిత్య చరిత్ర (స్టడీమెటీరియల్) ... ... ... 275 100.00
20144 తెలుగు సాహిత్యం.3706 తెలుగు సాహిత్య ప్రక్రియలు (స్టడీమెటీరియల్) ... ... ... 245 100.00
20145 తెలుగు సాహిత్యం.3707 సివిల్ సర్వీసెస్-మెయిన్ (పేపర్ I&II) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ ... 656 350.00
20146 తెలుగు సాహిత్యం.3708 తెలుగులో పరిశోధన దేవులపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 535 25.00
20147 తెలుగు సాహిత్యం.3709 Abstracts of The Theses D.V.K. Raghavacharyulu Andhra University Press, Waltair 1972 405 15.00
20148 తెలుగు సాహిత్యం.3710 Journal of Telugu Studies Vol. 1 G. Lakshminarayana Telugu University, Hyderabad 1988 159 5.00
20149 తెలుగు సాహిత్యం.3711 Journal of Telugu Studies Vol. 1, No.2 G. Lakshminarayana Telugu University, Hyderabad 1988 177 5.00
20150 తెలుగు సాహిత్యం.3712 Journal of Telugu Studies Vol. 1, No.3 G. Lakshminarayana Telugu University, Hyderabad 1988 107 5.00
20151 తెలుగు సాహిత్యం.3713 ఆలోకన వార్షిక వాఙ్మయ సూచి జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు సాహితి హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం 1987 468 100.00
20152 తెలుగు సాహిత్యం.3714 విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన వెలుదండ నిత్యానందరావు నవోదయా బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 544 600.00
20153 తెలుగు సాహిత్యం.3715 తెలుగు పరిశోధన సంహిత ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 145 5.00
20154 తెలుగు సాహిత్యం.3716 తెలుగు పరిశోధన సంహిత రెండో సంపుటం ముకురాల రామారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 141 8.25
20155 తెలుగు సాహిత్యం.3717 విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన వెలుదండ నిత్యానందరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1987 152 25.00
20156 తెలుగు సాహిత్యం.3718 విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలుగు పరిశోధన వెలుదండ నిత్యానందరావు వి. గీతారాణి, హైదరాబాద్ 1988 285 125.00
20157 తెలుగు సాహిత్యం.3719 తెలుగు-ప్రాచ్యభాష విభాగం పరిశోధన నారిశెట్టి వేంకట కృష్ణారావు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2009 78 50.00
20158 తెలుగు సాహిత్యం.3720 సాహిత్య పరిశోధన పద్ధతులు ఎం. కులశేఖరరావు రచయిత 2001 59 50.00
20159 తెలుగు సాహిత్యం.3721 తెలుగు పరిశోధన వెలుదండ నిత్యానందరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 122 35.00
20160 తెలుగు సాహిత్యం.3722 పరిశోధన విధానం ఎస్. జయప్రకాష్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 95 50.00
20161 తెలుగు సాహిత్యం.3723 Research Methodology Gandham Appa Rao Pragatiseela Publications,Chennai 1985 78 8.00
20162 తెలుగు సాహిత్యం.3724 సాహిత్య పరిశోధన సూత్రాలు రాచపాలెం చంద్రశేఖరరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 92 25.00
20163 తెలుగు సాహిత్యం.3725 పరిశోధన పద్ధతులు గంథం అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 52 15.00
20164 తెలుగు సాహిత్యం.3726 పరిశోధన పద్ధతులు ఆర్వీయస్. సుందరం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1990 72 15.00
20165 తెలుగు సాహిత్యం.3727 పరిశోధన ఎం. చిదానందమూర్తి బయలుసీమె ప్రకాశన, బెంగుళూరు 1979 48 5.00
20166 తెలుగు సాహిత్యం.3728 పరిశోధన-సామాగ్రి సేకరణ జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1993 47 20.00
20167 తెలుగు సాహిత్యం.3729 తెలుగు సాహిత్యము పరిశోధన ఎం. కులశేఖరరావు యం. ఇందిరాదేవి, హైదరాబాద్ 1985 136 20.00
20168 తెలుగు సాహిత్యం.3730 Research Methodology G. Das Manu Enterprises, Delhi 168 30.00
20169 తెలుగు సాహిత్యం.3731 హిందీ సాహిత్యావలోకనం అన్నపురెడ్డి శ్రీరామరెడ్డి ఏ. భారతీదేవి, కాకినాడ 1989 134 15.00
20170 తెలుగు సాహిత్యం.3732 మలయాళ భాషా సాహిత్యాలు జొన్నలగడ్డ వెంకటేశ్వరశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1968 124 3.00
20171 తెలుగు సాహిత్యం.3733 ఉత్తర భారత సాహిత్యములు పురిపండా అప్పలస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 344 7.00
20172 తెలుగు సాహిత్యం.3734 కన్నడ సాహిత్య చరిత్ర రం. శ్రీ. ముగళి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 318 12.00
20173 తెలుగు సాహిత్యం.3735 మలయాళ వాఙ్మయ చరిత్రము పి.కే. పరమేశ్వరన్ నాయర్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 333 12.00
20174 తెలుగు సాహిత్యం.3736 తమిళ వాఙ్మయ చరిత్రము ము. వరదరాజన్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1982 474 25.00
20175 తెలుగు సాహిత్యం.3737 సంధీ సాహిత్య చరిత్ర ఎల్.హెచ్. అజ్వానీ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1994 294 75.00
20176 తెలుగు సాహిత్యం.3738 వంగ సాహిత్య చరిత్ర సుకుమార్ సేన్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1972 377 10.00
20177 తెలుగు సాహిత్యం.3739 అస్సామీ సాహిత్య చరిత్ర బిరించికుమార్ బరువా సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1974 308 10.00
20178 తెలుగు సాహిత్యం.3740 ఆంగ్ల సాహిత్య చరిత్ర గోపరాజు సాంబశివరావు నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1968 706 20.00
20179 తెలుగు సాహిత్యం.3741 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ, గాయత్రీదేవి రచయిత, విజయవాడ 2008 77 40.00
20180 తెలుగు సాహిత్యం.3742 రావణజోస్యం డి.ఆర్. ఇంద్ర అలేమాయనా ప్రచురణ 2000 32 1.00
20181 తెలుగు సాహిత్యం.3743 శ్రీరామ సుగ్రీవ స్మృతులు శిష్ట్లా వెంకటేశ్వర్లు నాగార్జున ప్రెస్, నిడుబ్రోలు 1970 119 2.00
20182 తెలుగు సాహిత్యం.3744 మైత్రీ సౌందర్యం కృష్ణప్రసాద్ జె.ఎస్.ఆర్.కె. ప్రసాద్, హైదరాబాద్ 1997 32 10.00
20183 తెలుగు సాహిత్యం.3745 శ్రీరామభక్తి శ్రీనామశక్తి వి.శ్రీరామకృష్ణభాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1989 68 10.00
20184 తెలుగు సాహిత్యం.3746 Women in Valmiki Ramayana C. Sita Ramamurti C. Sita Ramamurti, Kakinada 1982 144 15.00
20185 తెలుగు సాహిత్యం.3747 సాహిత్యోపన్యాసములు (రామచరిత మానస) జి. సుందరరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 97 6.00
20186 తెలుగు సాహిత్యం.3748 రైతుసామెతల సమీక్ష వెల్లంకి వేంకట నరసయ్య సిహెచ్. ఉమామహేశ్వరి, పొన్నూరు 1989 111 25.00
20187 తెలుగు సాహిత్యం.3749 రామాయణ ప్రసంగ లహరి వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ సీతారామ సేవాసదన్, కరీంనగర్ 2009 158 100.00
20188 తెలుగు సాహిత్యం.3750 శ్రీరామాయణము జాతీయ సదస్సు సిహెచ్. మరియన్న ప్రభుత్వ డిగ్రీ అండ్ పి.జి. కళాశాల, ఖమ్మం 2007 291 200.00
20189 తెలుగు సాహిత్యం.3751 శ్రీ చెంచు లక్ష్మీ కల్యాణము (ప్రబంధం) రామడుగు వేంకటేశ్వర శర్మ అగ్రిగోల్డ్ మల్టీమీడియా ప్రచురణ, విజయవాడ 2012 112 100.00
20190 తెలుగు సాహిత్యం.3752 ప్రభులింగలీల (ద్విపద) పిడపర్తి సోమనాథకవి శ్రీమతి చుక్కాకోటి వీరభద్రమ్మ, వల్లూరుపాలెము 1963 271 2.00
20191 తెలుగు సాహిత్యం.3753 శ్రీ శివలీలా విలాసము పద్య కావ్యము మంగళగిరి వేణుగోపాలాచార్యులు తి.తి.దే.,తిరుపతి 2013 288 500.00
20192 తెలుగు సాహిత్యం.3754 విష్ణుమాయా విలాసము (యక్షగానము) కంకంటి పాపరాజు వి. వేంకటలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 2011 119 60.00
20193 తెలుగు సాహిత్యం.3755 పాల్కురికి సోమనాథకవి చెన్నమల్లు సీసాలు తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు ఓం నమఃశివాయ సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్తు, సికింద్రాబాద్ 2007 79 40.00
20194 తెలుగు సాహిత్యం.3756 రాధామాధవసంవాదము వెలిదండ్ల వేంకటపతిమహాకవి ఆంధ్రవిజ్ఞాన సమితి, విజయనగరము 1940 138 1.00
20195 తెలుగు సాహిత్యం.3757 బిల్హణీయము పండిపెద్ది కష్ణస్వామి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1961 127 3.00
20196 తెలుగు సాహిత్యం.3758 పల్నాటివీరచరిత్రము మహాకవి శ్రీనాథ బెజవాడ వాణీ ముద్రాక్షరశాల 1911 118 1.00
20197 తెలుగు సాహిత్యం.3759 శ్రీకాళహస్తిమాహాత్మ్యము శ్రీమన్మహాకవిధూర్జటి వైజయంతి ప్రెస్, చెన్నై 1914 106 1.00
20198 తెలుగు సాహిత్యం.3760 శ్రీకాళహస్తిమాహాత్మ్యము మొదటి భాగం శ్రీమన్మహాకవిధూర్జటి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2005 212 390.00
20199 తెలుగు సాహిత్యం.3761 శ్రీకాళహస్తిమాహాత్మ్యము రెండవ భాగం శ్రీమన్మహాకవిధూర్జటి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2005 269 390.00
20200 తెలుగు సాహిత్యం.3762 నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కనామాత్య టి.ఆర్.కె. మూర్తి, తాడేపల్లి 2005 592 100.00
20201 తెలుగు సాహిత్యం.3763 పారిజాతాపరహరణము నంది తిమ్మయ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1970 156 2.00
20202 తెలుగు సాహిత్యం.3764 కుమారసంభవము మొదటి నాలుగాశ్వాసములు నన్నెచోడమహాకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 327 7.00
20203 తెలుగు సాహిత్యం.3765 కుమారసంభవము ప్రథమ భాగం (1-6) నన్నెచోడమహాకవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 716 80.00
20204 తెలుగు సాహిత్యం.3766 పదాల పరిమళాలు రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 144 100.00
20205 తెలుగు సాహిత్యం.3767 తెలుగులో అధిక్షేపశతకములు సమకాలీన జీవన చిత్రణము ఎ. పద్మబాల శ్రీమతి పద్మబాల పబ్లికేషన్స్, మదనపల్లె 1988 232 40.00
20206 తెలుగు సాహిత్యం.3768 శ్రీ జయరామ విద్యావిలాసము ముదిగొండ జయరామశర్మ ముదిగొండ వేంకటరామశాస్త్రి 1947 260 25.00
20207 తెలుగు సాహిత్యం.3769 నిద్రా దేవత స్వప్న లోకము ... ... ... 84 2.00
20208 తెలుగు సాహిత్యం.3770 శ్రీనివాస కళ్యాణం మధురాధర్ విభవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1988 128 9.00
20209 తెలుగు సాహిత్యం.3771 శృంగార లహరి వేదవతీ దేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1973 156 3.00
20210 తెలుగు సాహిత్యం.3772 సీతాకళ్యాణము రామాభట్ల పేరయ్య శాస్త్రి ఆర్. వెంకటరామారావు, వరంగల్ 1981 33 3.00
20211 తెలుగు సాహిత్యం.3773 కోవారీతులు బెల్లంకొండ సూర్యప్రకాశరావు అనూరాధా పబ్లికేషన్స్, పొన్నూరు 1972 40 2.00
20212 తెలుగు సాహిత్యం.3774 టి.ఎస్. ఎలియట్, సోమర్ సెట్ మామ్, గమ్యం, ఆల్డస్ హాక్స్ ర్, నీళ్ళు ఇంకా కొన్ని బుచ్చిబాబు ... ... 47 25.00
20213 తెలుగు సాహిత్యం.3775 సుచరిత-2006 తెలుగు చారిత్రక నవల ... విజ్ఞాన దీపిక, హైదరాబాద్ 2006 316 200.00
20214 తెలుగు సాహిత్యం.3776 యువత భవిత చివుకుల రామాకాంతశర్మ చివుకుల రమాకాంతశర్మ, తిరుపతి 2013 194 70.00
20215 తెలుగు సాహిత్యం.3777 Sri Krishnadevaraya Monarch of Vijayanagara Glimpses of A Glorious K.G. Gopala Krishna Rao Bhavan's Gandhi Centre of Science and Human Values 2010 104 70.00
20216 తెలుగు సాహిత్యం.3778 తెలుగు కథా సమాలోచనమ్ ... సమాలోచన, విజయవాడ 2002 108 40.00
20217 తెలుగు సాహిత్యం.3779 అన్వేషణ ... తెలుగు ప్రాచ్య భాషా విభాగం, నాగార్జుననగర్ 1995 184 50.00
20218 తెలుగు సాహిత్యం.3780 భావ విప్లవకారుడు కొడవటిగంటి సాహిత్య సమాలోచన ... విప్లవ రచయితల సంఘం 2010 184 80.00
20219 తెలుగు సాహిత్యం.3781 తెలుగు తాత్త్వికులు కోటంరాజు శివరామ కృష్ణారావు కుమార్ బుక్స్, విజయవాడ 2008 370 150.00
20220 శతకాలు శ్రీ వేదాద్రి నారసింహ శతకము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు, గుంటూరు 2010 74 20.00
20221 శతకాలు వాడు ఓటును నాకు వేసెను (గేయ శతకము) వరిగొండ కాంతారావు శ్రీ దిప్తీ ప్రింటర్స్, హనుమకొండ 2014 12 2.00
20222 శతకాలు శ్రీ సీతాపతి శతకము పింగళి రామయామాత్య, పింగళి వేంకట కృష్ణారావు రామలింగేశ్వర కల్చరల్ అసోసియేషన్ ప్రచురణ 2007 94 30.00
20223 శతకాలు భీమసేన శతకము వశిష్ఠ శారదాపీఠము, హైదరాబాద్ 2009 47 20.00
20224 శతకాలు శ్రీ గణపతి సచ్చిదానందస్వామీజీ శతకము మల్లాది నరసింహమూర్తి ... 2005 17 2.00
20225 శతకాలు మాధవస్వామి శతకము కార్యముపూడి రాజమన్నారు కవి కార్యంపూడి రామకృష్ణారావు, గుంటూరు 2005 23 40.00
20226 శతకాలు శ్రీ రామామృత శతకము సూర్యదేవర సుందరయ్య సాహిత్య భారతి, పరకాల 1983 23 2.00
20227 శతకాలు శ్రీ శంభులింగ శతకము వరికూటి కోటయ్య వరికూటి కోటయ్య, త్రిపురాంతకం 1994 32 5.00
20228 శతకాలు అంతర్వేది లక్ష్మీ నృసింహ శతకం భాగవతుల లక్ష్మీనరసింహం బి. పద్మావతి, నర్సాపురం 1999 24 2.00
20229 శతకాలు శ్రీ వేణుగోపాల శతకము నెల్లుట్ల రాధాకిషన్ రావు సారస్వత మిత్ర మండలి, వలంగల్లు 1988 28 10.00
20230 శతకాలు వాగధీశ్వరీ శతకము జి.యం. రామశర్మ శ్రీసరస్వతీ క్షేత్రము అనంతసాగర్, మెదక్ ... 22 2.00
20231 శతకాలు. 1 శ్రీవినాయక శతకము మంకు శ్రీను రచయిత, కొప్పర్రు 2012 55 50.00
20232 శతకాలు. 2 మన కబీరు మాట సామంతపూడి దశరథరామరాజు సాహిత్య నికేతన్, విజయవాడ ... 84 25.00
20233 శతకాలు. 3 కమలనాభ శతకము వెలది సత్యనారాయణ రచయిత, చెన్నై 2013 28 5.00
20234 శతకాలు. 4 శ్రీ కృష్ణ శతకము ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య తి.తి.దే.,తిరుపతి 2012 54 5.00
20235 శతకాలు. 5 కాశినాథ శతకము వెలది సత్యనారాయణ రచయిత, చెన్నై 2014 32 5.00
20236 శతకాలు. 6 చదువు శతకము కర్నాటి రఘురాములు రచయిత, మహబూబ్‌నగర్ 2014 30 15.00
20237 శతకాలు. 7 నారసింహ సూక్తులు (ద్వితీయ శతకం) ఉపాధ్యాయుల లక్ష్మీనరసింహం రచయిత, రాజోలు ... 27 5.00
20238 శతకాలు. 8 శతకసుధ డింగరి నరహరి ఆచార్య సమతా సాహితి ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 2010 66 60.00
20239 శతకాలు. 9 శ్రీ తిరుమలేశ శతకము గంగరాజు మోహనరావు సత్యవతీ ప్రచురణలు, తమిళనాడు 2007 31 10.00
20240 శతకాలు. 10 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి నందుల అచ్యుతరామ శర్మ ... ... 80 10.00
20241 శతకాలు. 11 వేంకటరాజ శతకం జక్కని వేంకటరాజం గురుకృప ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2014 38 40.00
20242 శతకాలు. 12 శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము నాగపురి శ్రీనివాసులు భువన భారతి, భువనగిరి 2006 27 30.00
20243 శతకాలు. 13 శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వర వచనములు పాలెపు బుచ్చిరాజు వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2003 121 45.00
20244 శతకాలు. 14 శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవము ఓబళం కృష్ణమూర్తి రచయిత, దువ్వూరు 2009 29 5.00
20245 శతకాలు. 15 శ్రీ సత్యసాయి కందమాల జి. నారాయణరావు ... 2003 27 5.00
20246 శతకాలు. 16 సాయిదేవ శతకం ప్రయాగ సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రయాగ వేంకట బాలకృష్ణశాస్త్రి 2007 20 5.00
20247 శతకాలు. 17 సత్యసాయి శతకము భాస్కరుని మల్లికార్జున రావు వశిష్ఠాశ్రమము, వినుకొండ ... 28 10.00
20248 శతకాలు. 18 శతకరామచరితము అను రామాయణ శతకము భాస్కరుని మల్లికార్జున రావు వశిష్ఠాశ్రమము, వినుకొండ ... 57 10.00
20249 శతకాలు. 19 ఆత్మ బోధ శతకమ్ భాస్కరుని మల్లికార్జున రావు వశిష్ఠాశ్రమము, వినుకొండ ... 21 10.00
20250 శతకాలు. 20 వేమన పద్యములు నేదునూరి గంగాధరం సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1960 876 20.00
20251 శతకాలు. 21 వేమన పద్యాలు బంగోరె యోగి వేమన తెలుగు విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1980 192 2.50
20252 శతకాలు. 22 Verses of Vemana C.P. Brown Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyd 1977 289 6.00
20253 శతకాలు. 23 Verses of Vemana C.P. Brown Asian Educational Services, New Delhi 1993 289 80.00
20254 శతకాలు. 24 వేమన పద్యములు సి.పి. బ్రౌన్ ... ... 104 36.00
20255 శతకాలు. 25 Verses of Vemana A.L.N. Murty A.L.N. Murty, Kakinada 1978 75 10.00
20256 శతకాలు. 26 The Musings of A Mystic Mir Mahamood Ali Khan Shivaji Press, Secunderabad 1966 73 3.00
20257 శతకాలు. 27 वेमन पदावली ईमनि दयानन्द विजया प्रिंट्‌र्स, ओंगोल 2011 40 20.00
20258 శతకాలు. 28 వేమన (ఊర్దూ) యం. రామప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 223 20.00
20259 శతకాలు. 29 వేమన (ఉపదేశామృతము) ఎస్.ఎం. సుబాని వొడితల సతీష్ కుమార్, వొడితల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటి 2005 111 40.00
20260 శతకాలు. 30 వేమన్నవాదం ఎన్. గోపి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1980 130 10.00
20261 శతకాలు. 31 వేమనపద్యములు టీకాతాత్పర్య సహితము ప్రథమ భాగము ఆత్మకామానంద పరమహంస స్వామి వెస్టు వార్డు అండు కంపెని వారిచే, చెన్నై 1937 144 1.00
20262 శతకాలు. 32 వేమన్న వేదం ఆరుద్ర స్వాతి సపరివార పత్రిక ప్రచురణ 1976 200 15.00
20263 శతకాలు. 33 వేమన శతకం Timeless Poems of Vemana పి. కామేశ్వరరావు పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 99 24.00
20264 శతకాలు. 34 వేమన తత్వామృతము వెంకటకోటి యోగీంద్రులు ముచికుంద ఆశ్రమము, కొండమోడు 1999 260 50.00
20265 శతకాలు. 35 వేమనసూక్తి రత్నాకరము రాయవరపు పూర్ణయాచార్యులు రాయవరపు కుమారయ్య, మచిలీపట్టణం 1913 306 2.00
20266 శతకాలు. 36 వేమన నీతి పద్యరత్నావళి నేదునూరి వీరవెంకటాద్రి, వెంకటరామానుజం యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, సికింద్రాబాద్ 1953 232 5.00
20267 శతకాలు. 37 వేమన పద్యరత్నములు నేదునూరి గంగాధరం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1969 227 6.00
20268 శతకాలు. 38 వేమన రత్నములు వేమన యోగి పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య అండ్ బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1928 122 1.00
20269 శతకాలు. 39 వేమనయోగి పద్యరత్నములు ... కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1943 78 1.50
20270 శతకాలు. 40 వేమనయోగి పద్యరత్నములు పండిత పరిష్కృతము సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 96 6.00
20271 శతకాలు. 41 వేమన పద్యములు ... యన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1943 64 1.00
20272 శతకాలు. 42 వేమన పద్యాలు 200 ... రెడ్డి సేవా సమితి, కడప 2008 34 5.00
20273 శతకాలు. 43 వేమన వేదాంతం నూరు పద్యాల వ్యాఖ్యానం ఆచార్య కసిరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2008 144 75.00
20274 శతకాలు. 44 వేమనయోగి పద్యరత్నములు ... శ్రీ సత్యానంద బుక్ డిపో., రాజమండ్రి ... 96 1.00
20275 శతకాలు. 45 వేమన రత్నములు ... ... ... 82 1.00
20276 శతకాలు. 46 వేమన వేయి పద్యములు బండ్ల సుబ్రహ్మణ్య కవి సారస్వత నికేతన ప్రింటింగు ప్రెస్, వేటపాలెము 1958 183 2.00
20277 శతకాలు. 47 వేమన వేదము పి.వి. రమణారెడ్డి రాజేశ్వరమ్మ గ్రంథమాల, నరసరావుపేట 1994 123 20.00
20278 శతకాలు. 48 వేమన వేద సూక్తులు వి. ఉదయశంకర్ ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1992 112 15.00
20279 శతకాలు. 49 వేమన శతకము వేమనార్య గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1997 47 8.00
20280 శతకాలు. 50 వేమన శతకమ్ (తెలుగు పద్యములు) రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1988 32 4.00
20281 శతకాలు. 51 ఆత్మ బ్రహ్మ ఎ. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1997 47 1.00
20282 శతకాలు. 52 వేమనశతకము వేమన యోగి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1969 51 0.25
20283 శతకాలు. 53 వేమన పద్యములు ... ... ... 257-576 1.00
20284 శతకాలు. 54 వేమన పద్యములు ఉత్పల వేంకటరంగాచార్యులు ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1972 439 10.00
20285 శతకాలు. 55 వేమన నీతిపద్య రత్నావళి ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 310 10.00
20286 శతకాలు. 56 వేమన పద్యములు 1వ భాగము .... ... ... 711 10.00
20287 శతకాలు. 57 వేమన పద్యములు 1వ భాగము .... ... ... 591-978 10.00
20288 శతకాలు. 58 శ్రీ వేమన పద్యసారామృతము జయన్తి సుబహ్మణ్య శాస్త్రి మోహన పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1992 460 30.00
20289 శతకాలు. 59 వేమన పద్యములు ... ... ... 412 2.00
20290 శతకాలు. 60 వేమన పద్యములు-అంతరార్థము రామాయణంలో ప్రేమతత్వం ... శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయ, బృందాన్ గార్డెన్స్ 2005 4 1.00
20291 శతకాలు. 61 శతక సంపుటము ప్రథమ భాగము(వృషాధిప, సర్వేశ్వర, సుమతి, కాళహస్తీశ్వర,దాశరథీ, రామలింగేశ్వర శతకాలు) నిడదవోలు వేంకటరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 191 1.00
20292 శతకాలు. 62 శతక సంపుటము ద్వితీయ భాగము(నారాయణ, నరసింహ, భాస్కర, ఆంధ్రనాయక, కుక్కటేశ్వర శతకాలు) స్వామి శివశంకరస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 171 1.50
20293 శతకాలు. 63 తెలుగు శతక మంజరి వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 512 300.00
20294 శతకాలు. 64 శతక మంజరి టీకా తాత్పర్య సహితము పండిత పరిష్కృతము ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 500 125.00
20295 శతకాలు. 65 శతకమంజరి కానూరి లింగమూర్తి కానూరి మురళి (మునిమనుమడు) 2013 362 200.00
20296 శతకాలు. 66 అధిక్షేప శతకములు కె. గోపాలకృష్ణరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 190 15.00
20297 శతకాలు. 67 శతకరత్నాకరము ప్రథమ సంపుటము గుంటూరు వీరరాఘవశాస్త్రి గుండు సూర్యనారాయణ అండ్ సన్స్, విజయవాడ 1930 348 2.00
20298 శతకాలు. 68 శతకసముచ్చయము ద్వితీయ భాగము ... కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1933 132 1.25
20299 శతకాలు. 69 శతకరత్నములు 3వ భాగము ... శ్రీరామా బుక్ డిపో., హైద్రాబాద్ 1977 140 1.25
20300 శతకాలు. 70 శతకములు ... ... ... 310 2.00
20301 శతకాలు. 71 శ్రీ చెన్నకేశవ శతకముజయరామ రామశతకము శ్రీవఝవిజయ రామయకవి తిమ్మరాజు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము ప్రచురణ 1890 33 1.00
20302 శతకాలు. 72 ఆరు అముద్రిత శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంథాలయం 2007 88 35.00
20303 శతకాలు. 73 నీతి శతక సంపుటమము -1 ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1929 628 1.00
20304 శతకాలు. 74 భక్తిరస శతక సంపుటము -1 ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 701 1.00
20305 శతకాలు. 75 భక్తిరస శతక సంపుటము -2 ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 632 1.00
20306 శతకాలు. 76 భక్తిరస శతక సంపుటము -3 ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1928 722 1.00
20307 శతకాలు. 77 నృకేసరి, నమశ్శివాయ, శ్రీరాజశేఖర, ఉద్ధండరాయ, రంగశాయి, రఘుతిలక, శ్రీముకుశ్దరాఘవ, రుక్మిణీ శతకాలు శేషాచలదాసు, చామర్తి శేషగిరి,సోమసుందరకవి, రామచంద్రకవి, దిట్టకవి రామచంద్రకవి, జూలూరి లక్ష్మణ,దిట్టకవి రామయోగి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1966 245 8.00
20308 శతకాలు. 78 నారసింహ, శ్రీయాదగిరీంద్ర, రఘురామముకుంద, శివముకుందము, శతానందయోగిమహిజామనోహర, శ్రీకృష్ణ శతకాలు కూర్మనాథకవి, తిరువాయిపాటి వేంకటకవి,అల్లంరాజు రంగశాయికవి, దూపాటి తిరుమలాచార్య, పరమానందయ్య, సదానందయోగి, దూపాటి వేంకటరత్నమాచార్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 19531928192919261923195919261928 268 18.00
20309 శతకాలు. 79 కుమారీ, శ్రీరమణీమనోహర, శ్రీరంగేశ, వీరనారాయణ పక్కి వేంకటనారసింహ,గంగాధరకవి, ముడుంబై వేంకటరామనృసింహాచార్య,రావూరి సంజీవ కవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1973192719261928 260 18.00
20310 శతకాలు. 80 శతకమాలిక (వివిధ శతకముల సంకలనము)శ్రీయాదగిరీంద్ర, సదానందయోగి,శ్రీరంగేశ, శ్రీముకుంద రాఘవ,రంగశాయి, మాధవ, నృకేసరి, ముకుంద తిరువాయిపాటివేంకటకవి, సదానందయోగి, ముడుంబై వేంకటరామనృసింహాచార్య, జూలూరి లక్ష్మణకవి,అల్లంరాజు రంగశాయిశేషాచలదాసు, దూపాటి తిరుమలాచార్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 19281956192619281966192819261966 255 16.00
20311 శతకాలు. 81 శతక రత్నావళి రెంటాల వేంకటసుబ్బారావు విక్టోరియా డిపో, మదరాసు 1913 559 1.00
20312 శతకాలు. 82 శతకసంపుటి టీకాతాత్పర్య సహితము సం.3 ... కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1965 243 10.00
20313 శతకాలు. 83 బొమ్మల శతకం యోగి వేమన, బద్దెనకవి etc., జట్టు సెర్ప్-బాలబడి శిక్షణ మరియు వనరుల కేంద్రం 2011 100 100.00
20314 శతకాలు. 84 సుమతి శతకము (వివేకానందినీ వ్యాఖ్య) బద్దెన కవి శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2000 220 50.00
20315 శతకాలు. 85 శ్రీ నారాయణ శతకము (రాఘవీయ వ్యాఖ్యా సహితం) బమ్మెర పోతనామాత్య శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2002 254 50.00
20316 శతకాలు. 86 శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము ధూర్జటి శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2006 245 50.00
20317 శతకాలు. 87 భాస్కర శతకము (సుదర్శన వ్యాఖ్యాసహితం) మారన కవి శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2004 244 50.00
20318 శతకాలు. 88 శ్రీకృష్ణ శతకము చల్లా సాంబిరెడ్డి శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 1998 181 75.00
20319 శతకాలు. 89 సర్వేశ్వర శతకము ముదిగొండ వీరభద్రయ్య శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2002 173 50.00
20320 శతకాలు. 90 శ్రీమన్నాథ శతకము కందాళ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి తి.ప. గోవిందరామానుజార్య స్వామి 2008 212 50.00
20321 శతకాలు. 91 దాశరథి శతకము (మానసోల్లాస వ్యాఖ్య) భక్తరామదాసు శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 1999 186 50.00
20322 శతకాలు. 92 శ్రీ దాశరధీ శతకము తత్త్వ దీపిక భాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1997 274 30.00
20323 శతకాలు. 93 శ్రీ దాశరధీ శతకము తత్త్వ దీపిక భాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 2003 274 50.00
20324 శతకాలు. 94 భద్రాద్రి సీతారామ జె.సి. శాస్త్రి శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవాలయం,భద్రాచలం| 2006 159 25.00
20325 శతకాలు. 95 శ్రీ భద్రాద్రిరామ అష్టాదశ శతక మంజరి ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 1991 136 100.00
20326 శతకాలు. 96 శ్రీ భద్రాద్రిరామ శతక త్రింశతులు ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 1984 240 50.00
20327 శతకాలు. 97 శతకమాల కామరాజుగడ్డ హనుమంతరాయశర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 160 27.00
20328 శతకాలు. 98 శతకసప్తకము బుఱ్ఱి చెంగారెడ్డి రచయిత, పేరూరు, చిత్తూరు 1987 168 20.00
20329 శతకాలు. 99 శ్రీ ఆంధ్ర నాయక శతకము కాసుల పురుషోత్తమ కవి శ్రీ సత్యసాయి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1996 109 40.00
20330 శతకాలు. 100 ఆంధ్ర నాయక శతకము కాసుల పురుషోత్తమ కవి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 119 50.00
20331 శతకాలు. 101 ఆంధ్ర నాయక శతకం కాసుల పురుషోత్తమ కవి నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్టణం 1975 55 2.00
20332 శతకాలు. 102 హంసలదీవి గోపాల శతకము కాసుల పురుషోత్తమ కవి దివిసీమ సాహితీ సమితి, అవనిగడ్డ 1985 50 2.50
20333 శతకాలు. 103 సర్వేశ్వర శతకము ముదిగొండ వీరభద్రయ్య అజంతా పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 2000 24 10.00
20334 శతకాలు. 104 సర్వేశ్వర శతకము యథావాక్కుల అన్నమయ్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1958 28 1.00
20335 శతకాలు. 105 సర్వేశ్వర శతకము యథావాక్కుల అన్నమయ్య సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1992 80 4.00
20336 శతకాలు. 106 సర్వేశ్వర శతకము యథావాక్కుల అన్నమయ్య ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, చెన్నపురి 1919 22 1.00
20337 శతకాలు. 107 శ్రీ వృషాధిప శతకము పాలకురికి సోమనాథ కవి శ్రీ నిర్మల శైవసాహితీ గ్రంథమాలిక, కాకినాడ 1969 56 1.00
20338 శతకాలు. 108 శ్రీ వృషాదిప శతకము పాల్కురికి సోమనాథకవి అజంతా పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1992 26 1.00
20339 శతకాలు. 109 వృషాధి శతకము పాల్కురికి సోమనాథుడు శ్రీ శైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1992 24 1.00
20340 శతకాలు. 110 శ్రీ వృషాధిప శతకము బండారు తమ్మయ్య, నూతికట్టు కోటయ్య ఓం నమఃశివాయ సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్తు, సికింద్రాబాద్ 1998 74 30.00
20341 శతకాలు. 111 శారదా అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2004 77 70.00
20342 శతకాలు. 112 సిలికానాంధ్ర అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2011 40 15.00
20343 శతకాలు. 113 అమెరికాలో కవి సుందర్-శ్యామ్ సుందర్ అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2009 37 75.00
20344 శతకాలు. 114 రంగరంగ అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2012 120 100.00
20345 శతకాలు. 115 శంకర నారాయణీయం అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2012 46 15.00
20346 శతకాలు. 116 ఇనుగుర్తి హరీ (అధిక్షేపం) అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2012 26 15.00
20347 శతకాలు. 117 భీమన్నా (ద్విశతి) పద్యకావ్యం అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 2005 54 50.00
20348 శతకాలు. 118 శ్రీసుదర్శనశతకము జ్వాలావ్యాఖ్యానము కూరనారాయణముని శ్రీ భాష్యకారసిద్ధాన్త పీఠము, భీమవరం 2004 196 50.00
20349 శతకాలు. 119 శ్రీసుదర్శనశతకము సవ్యాఖ్యానము కూరనారాయణముని భార్గవ నరసింహ, బెంగుళూరు 2002 200 100.00
20350 శతకాలు. 120 శ్రీసుదర్శనశతకము కె.ఎస్. రామానుజాచార్య ఉభయవేదాన్తసభ, పెంటపాడు 2004 160 60.00
20351 శతకాలు. 121 శ్రీ సుదర్శన శతకము ఇయ్యూణ్ణి వీరరాఘవచార్యులు గుడ్‌విల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1990 190 25.00
20352 శతకాలు. 122 సుదర్శన చక్రరాజ శతకము వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు అక్షరార్చన ప్రచురణలు, కర్నూలు ... 132 100.00
20353 శతకాలు. 123 శ్రీ సుదర్శన శతకము శ్రీ వైకుంఠ నారాయణులు రాంషా-శిరీషా పబ్లికేషన్స్, సామర్లకోట 1998 26 1.00
20354 శతకాలు. 124 ఆంధ్ర సుదర్శన శతకము ప్రతివాది భయంకర వేదాంతాచార్యులు ద్వారకామాయి నిలయము, హైదరాబాద్ 1991 16 10.00
20355 శతకాలు. 125 శ్రీ సుదర్శన శతకము అకలంకం తిరుమల సుదర్శనాచార్య రచయిత, గుంటూరు ... 28 2.00
20356 శతకాలు. 126 శ్రీ సుదర్శన శతకము సాతులూరి గోపాలకృష్ణమాచార్య ... ... 99 2.00
20357 శతకాలు. 127 మాచగలచెన్న కేశవ, పార్థసారధి, లోకపావన,వత్సల నీతి, జయరామా రామ, రాజశేఖర,తాడికొండ వేణుగోపాల, శ్రీ దత్తాత్రేయ,చాణక్య, ఆనంద, కోటిలింగ, శివరామ,కపోతేశ్వర శతకములు దంటు లక్ష్మీకాంతము, ఆదిపూడి సోమనాథరావు, పట్టాభిరామశాస్త్రి, శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి సూరబత్తుల సూర్యనారాయణ, సిరికొండ వెంకటాచార్య, ముగపితిరావు, గుంటుపల్లి గోపాలకృష్ణ, అబ్బరాజు సీతారామ శర్మ మనోరమా ముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరం 1914 100 15.00
20358 శతకాలు. 128 శతక మంజరి కానూరి లింగమూర్తి కానూరి దామోదరయ్య ప్రచురణ 1955 150 15.00
20359 శతకాలు. 129 శతక సప్తకము బుఱ్ఱి చెంగారెడ్డి రచయిత, పేరూరు, చిత్తూరు 1991 192 10.00
20360 శతకాలు. 130 కృష్ణా వెంకటకోటి యోగీంద్రులు జి.ఎస్.కె. పబ్లికేషన్స్, నరసరావుపేట 2006 215 25.00
20361 శతకాలు. 131 మనశ్శాంతి (సూక్తిముక్తక రత్నాకరము) దేశినేని వేంకట్రామయ్య పల్లెంపాటి వేంకటేశ్వర్లు, హైదరాబాద్ ... 480 25.00
20362 శతకాలు. 132 శివభజన కీర్తనలు, తటస్థ గ్రామ పంచరత్నములు, వీరశైవ దీక్షాబోధ, మోక్షపాయము ముదిగొండ శంకరారాధ్యులు ఓరుగల్లు భక్తబృందమువారు, వరంగల్ 1962 623 25.00
20363 శతకాలు. 133 నవకుసుమమాల, పన్నగాచలనాయక శతకము, సాత్రాజితీయము, పంచీకరణము, మహావాది వేంకటరత్నము శ్రీ ఫిరోజి ఋషి గ్రంథావళి 1945 574 25.00
20364 శతకాలు. 134 శ్రీ భద్రగిరి దాశరధీ సరికొండ లక్ష్మణరాజు ది సమత కో-ఆపరేటివ్ పబ్లిషింగ్, గుంటూరు 1982 162 12.00
20365 శతకాలు. 135 శ్రీ భద్రాద్రిరామసాహస్రి ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1973 258 12.00
20366 శతకాలు. 136 శ్రీ భద్రాద్రి రామపంచశతి ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1970 92 10.00
20367 శతకాలు. 137 భద్రాద్రిరామ శతకము పరశురామ నరసింహ దాసు దయానంద రాజయాఖ్య రాజయోగి ముద్రణ 1990 68 7.00
20368 శతకాలు. 138 శ్రీ భద్రాద్రిరామశతకము వెంపరాల సూర్యనారాయణశాస్త్రి వి.వి. యజ్ఞేశ్వరశాస్త్రి, కాకినాడ 1987 56 4.00
20369 శతకాలు. 139 భద్రాద్రిరామశతకము కుప్పుస్వామి మొదలారి అమెరికన్ డైమండు ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1928 44 1.00
20370 శతకాలు. 140 శ్రీ భద్రాద్రి రామచంద్ర శతకము ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1967 58 1.00
20371 శతకాలు. 141 శ్రీరామనామగేయామృతము ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1967 26 1.00
20372 శతకాలు. 142 దాశరధీ శతకము (అర్థతాత్పర్యసహితము) పండిత పరిష్కృతము గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1979 66 2.50
20373 శతకాలు. 143 దాశరథీ శతకము శిష్టా లక్ష్మీకాంతశాస్త్రి నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 95 0.75
20374 శతకాలు. 144 దాశరథి శతకము కంచెర్ల గోపకవి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1982 60 1.75
20375 శతకాలు. 145 దాశరథి శతకము కంచెర్ల గోపకవి రాయలు అండ్ కో., కడప 1962 80 3.00
20376 శతకాలు. 146 దాశరధీ శతకము (సరళ తాత్పర్య సహితము) పండిత పరిష్కృతము భరణి పబ్లికేషన్స్ 2007 40 15.00
20377 శతకాలు. 147 ఆంధ్రనాయక శతకము కె. సింగరాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 2000 40 10.00
20378 శతకాలు. 148 శతక మంజరి ఆవంచ శ్రీకంఠుడు విక్టరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 458 100.00
20379 శతకాలు. 149 మూకపంచశతీ (సారోల్లాసినీ వ్యాఖ్యా) మూకమహాకవి రావి కృష్ణకుమారీ, చీరాల 2009 843 500.00
20380 శతకాలు. 150 మూకపంచశతీ (సారోల్లాసినీ వ్యాఖ్యా) మూకమహాకవి రావి కృష్ణకుమారీ, చీరాల 2009 843 500.00
20381 శతకాలు. 151 మూకపంచశతి ఆర్యాశతకమ్ మూకమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1997 518 75.00
20382 శతకాలు. 152 మూకపంచశతి మూకకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 212 20.00
20383 శతకాలు. 153 మూకపంచశతి మూకకవి ఆర్షభారతి, ప్రక్కిలంక, తాళ్లపూడి, కొవ్వూరు 1977 212 10.00
20384 శతకాలు. 154 శ్రీ మూకపఞ్చశతి అర్యా శతకమ్మూకపంచశతి ఆర్యాశతకమ్ భమిడిపాటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ శ్రీ కామకోటి కోశ స్థానం, మద్రాసుసాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 19591997 179 25.40
20385 శతకాలు. 155 మూకపంచశతి మందస్మిత శతకమ్ మూకమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1996 126 15.00
20386 శతకాలు. 156 మూకపంచశతి కటాక్షశతకం మూకమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1995 121 15.00
20387 శతకాలు. 157 మూకపఞ్చశతి పాదారవిన్ద శతకమ్ మూకమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2002 128 25.00
20388 శతకాలు. 158 మూకపంచశతి పాదారవిన్ద శతకం మూకమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1995 85 10.00
20389 శతకాలు. 159 మూక పంచశతి స్తుతి శతకమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2002 159 30.00
20390 శతకాలు. 160 మూకపంచశతి స్తుతి శతకమ్ మూకమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1995 51 10.00
20391 శతకాలు. 161 मूकपञ्चशती मूककवि श्रीवाणीविलास मुद्रणालाय, श्रीरंगम 1970 126 1.50
20392 శతకాలు. 162 सूर्यशतकम् श्रीमयूरकवि मोतीलाला बनारसीदास, वारणासी 1983 51 3.00
20393 శతకాలు. 163 చండీ శతకము బాణ మహాకవి భువనవిజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 98 40.00
20394 శతకాలు. 164 సూర్యశతకమ్ శ్రీ మయూర తాళ్లూరి రాకేష్, తిమ్మసముద్రం 1990 129 25.00
20395 శతకాలు. 165 శ్రీ సూర్య శతకమ్ శ్రీ మయూర శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2003 103 35.00
20396 శతకాలు. 166 సూర్య శతకమ్ శ్రీ మయూర శ్రీ పర్వతనేని బ్రహ్మయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్, విజయవాడ 1989 51 5.00
20397 శతకాలు. 167 మయూర క్రేంకృతి (మయూరుని సూర్యశతకము) జంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి రచయిత, ప్రశాంతి నిలయం ... 213 30.00
20398 శతకాలు. 168 శ్రీ సూర్య శతకము మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, గోరంట్ల అగ్రహారం 1977 28 1.00
20399 శతకాలు. 169 సూర్యశతకమ్ శ్రీ మయూర త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1977 48 1.00
20400 శతకాలు. 170 సూర్యశతకమ్ శ్రీ మయూర వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1972 52 5.00
20401 శతకాలు. 171 సూర్యశతకము కొల్లూరు అవతార శర్మ రచయిత, కాకినాడ ... 102 25.00
20402 శతకాలు. 172 కర్షకోల్లాసము మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, గోరంట్ల అగ్రహారం 1981 65 4.00
20403 శతకాలు. 173 మహిష శతకమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
20404 శతకాలు. 174 మహిష శతకమ్ వాంఛేశ్వర కవి (కుట్టికవి) చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి 2007 100 60.00
20405 శతకాలు. 175 శ్రీ చణ్డీ శతకమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2000 206 30.00
20406 శతకాలు. 176 ఆర్యాద్విశతి దుర్వాసోమహర్షి వ్యాససదనము, కొవ్వూరు 1972 40 2.00
20407 శతకాలు. 177 శ్రీ రంగరాజస్తవము-పూర్వశతకము ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు రామన్ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1999 287 125.00
20408 శతకాలు. 178 అమృతఫలావళి శతకము శ్రీ దేవరాజగురు (ఎఱుమ్బియప్పా) తిరుమల తిరుపతి ప్రతిష్ఠానం, బెంగళూరు ... 180 50.00
20409 శతకాలు. 179 దుర్గాభర్గ శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ సదనం, నాగర్ కర్నూల్ 2006 80 80.00
20410 శతకాలు. 180 శ్రీ పురుషోత్తమ శతకమ్ జోస్యము జనార్దనశాస్త్రి గొల్లాపిన్ని రామకృష్ణశాస్త్రి, తాడిపత్రి 1993 57 10.00
20411 శతకాలు. 181 నీలకంఠత్రిశతి ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితీ, హైదరాబాద్ 1997 120 25.00
20412 శతకాలు. 182 సుభాషిత త్రిశతి స్ఫూర్తిశ్రీ ప్రశాంతి అఫ్‌సెట్ ప్రింటర్స్, కాకినాడ 2002 96 20.00
20413 శతకాలు. 183 కలివిమ్బన సభారఞ్జన వైరాగ్య శతకాని పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1982 132 6.00
20414 శతకాలు. 184 కలివిమ్బన సభారఞ్జన వైరాగ్య శతకాని పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1982 132 6.00
20415 శతకాలు. 185 ఇంద్రాణి సప్తశతీ వాసిష్ఠ గణపతిముని గుంటూరు లక్ష్మీకాంతము, యలమంచిలి 1962 265 15.00
20416 శతకాలు. 186 आर्यसप्तशती पर्वतीय विश्वेश्वर पंण्डत The Sanskrit Academy, Hyd 1966 352 11.50
20417 శతకాలు. 187 హయవదన శతకము బెల్లంకొండ రామారాయ శ్రీ వ్యాస పీఠమ్, నరసరావుపేట 2002 78 20.00
20418 శతకాలు. 188 ఆర్య శతకం (చిత్రపది) కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ సదనం, నాగర్ కర్నూల్ 2001 64 30.00
20419 శతకాలు. 189 శ్రీరమావల్లభరాయశతకమ్ బెల్లంకొండ రామారాయ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2003 32 15.00
20420 శతకాలు. 190 శ్రీ వీరభద్ర శతకము ప్రత్తిపాటి పర్వతాచార్యులు రచయిత, మర్కాపురం 2011 52 20.00
20421 శతకాలు. 191 అగస్త్యలింగ శతకము (శివ భజన కీర్తనలు) తాడికొండ పూర్ణమల్లికార్జున రచయిత, ఈమని 1999 88 15.00
20422 శతకాలు. 192 ఆటగదరా శివా (శివతత్వాలు) తనికెళ్ళ భరణి సౌందర్యలహరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 45 30.00
20423 శతకాలు. 193 శ్రీ నీలకంఠేశ్వరా సామవేదం షణ్ముకశర్మ స్వప్న పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1998 25 20.00
20424 శతకాలు. 194 రామలింగేశ్వర శతకము తుమ్మల సీతారామమూర్తి వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1919 16 0.50
20425 శతకాలు. 195 శ్రీగిరి మల్లికార్జున శతకం తెల్కపల్లి పాండురంగశర్మ రచయిత, శ్రీశైలం 1945 32 1.00
20426 శతకాలు. 196 శ్రీ సంగమేశ్వర శతకము వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహరావు రచయిత, సెలపాడు 1981 19 1.25
20427 శతకాలు. 197 శ్రీరామ లింగేశ్వర శతకము ఉమ్మడి నరసింహారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 28 10.00
20428 శతకాలు. 198 శివాంజలి కొలచన వెంకట రమణమూర్తి కొలచన సోదరులు, పలివెల 1989 62 10.00
20429 శతకాలు. 199 శివాంజలి కొలచన వెంకట రమణమూర్తి కొలచన సోదరులు, పలివెల 1989 62 10.00
20430 శతకాలు. 200 శ్రీ భవనీ శంకర శతకము బాలేమర్తి వెంకటసుబ్బయ్య బాలేమర్తి హనుమంతరావు, గోపాలకృష్ణమూర్తి 1991 18 1.00
20431 శతకాలు. 201 శ్రీ అమరలింగేశ్వర శతకము ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1967 60 1.20
20432 శతకాలు. 202 శ్రీ మహేశ్వర శతకము ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1975 27 0.75
20433 శతకాలు. 203 శ్రీ మల్లేశా జోస్యము జనార్దనశాస్త్రి జోస్యము ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 20 15.00
20434 శతకాలు. 204 శ్రీ సిద్ధేశ్వరీ శతకము చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2010 40 20.00
20435 శతకాలు. 205 శ్రీశైల శతకము ఇక్కుర్తి ఆంజనేయులు రచయిత, హైదరాబాద్ 1998 61 5.00
20436 శతకాలు. 206 శ్రీశైల మల్లికేశ శతకము ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1967 58 5.00
20437 శతకాలు. 207 శ్రీశైలవాసా శివా బొమ్మన సుబ్బారావు రచయిత, రాజమండ్రి ... 22 1.00
20438 శతకాలు. 208 శ్రీ సిద్ధరామేశ్వర శతకమ్ ఆకెళ్ళ దశకంఠశాస్త్రి రచయిత 2004 27 1.00
20439 శతకాలు. 209 భోగలింగేశ్వర శతకము ఆకొండి విశ్వనాథ ... 2004 60 25.00
20440 శతకాలు. 210 విఠ్ఠలేశ్వర శతకం కూరెళ్ళ విఠలాచార్య మిత్రభారతి, నల్లగొండ 2000 76 75.00
20441 శతకాలు. 211 విశ్వేశ్వర శతకము భృగుబండ వేంకట విశ్వేశ్వరరావు శ్రీమతి భృగుబండ ఆదిశేషమ్మ, సత్తెనపల్లి 2010 61 30.00
20442 శతకాలు. 212 శ్రీ త్రికూటేశ్వర త్రిశతి తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి రచయిత, పొన్నూరు 2012 80 20.00
20443 శతకాలు. 213 సోమనాథ శతకం సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, హైదరాబాద్ 1998 73 20.00
20444 శతకాలు. 214 శ్రీ భ్రమరాంబా రామలింగేశ్వరా ముదిగొండ శ్రీరామశాస్త్రి శ్రీ భ్రమరాంబా సహిత రామలింగేశ్వర దేవాలయం 2001 46 10.00
20445 శతకాలు. 215 గుడి గంటలు పిట్టా సత్యనారాయణ తోట రవీందర్ కుమార్ 2011 59 5.00
20446 శతకాలు. 216 శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ శతకము ముప్పాళ్ళ గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1967 58 2.00
20447 శతకాలు. 217 విబూది పండ్లు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 31 15.00
20448 శతకాలు. 218 శ్రీ అర్థనారీశ్వర శతకము భమిడిపాటి గౌతమసుబ్బావధాని కె.యం. సుబ్రహ్మణ్యం, హైదరాబాద్ 1997 27 1.00
20449 శతకాలు. 219 చంద్రశేఖర శతకము తాత్పర్యసహితము మద్దులపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 64 0.50
20450 శతకాలు. 220 భీమలింగ శతకము అక్కిరాజు సుందరరామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 43 30.00
20451 శతకాలు. 221 శంభులింగ శతకమ్ మేళ్ళచెరువు ఆంజనేయ శర్మ శ్రీ రావూరి శివరమామూర్తి, వేటపాలెం 1995 20 5.00
20452 శతకాలు. 222 శ్రీ కాళహస్తి శతకము స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్యకవి తుమపాల విజయశేఖరాచార్యులు, తెనాలి ... 22 1.00
20453 శతకాలు. 223 శ్రీ కపోతీశ్వర శతకము తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు 2004 40 5.00
20454 శతకాలు. 224 శ్రీ కపోతేశ్వర శతకము తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు ... 21 1.00
20455 శతకాలు. 225 శ్రీ అగస్త్యేశ్వర శతకము నవులూరి రమేశ్‌బాబు రచయిత, కపిలేశ్వపురము 1986 36 2.00
20456 శతకాలు. 226 శ్రీ ముఖలింగేశ్వర శతకము మూలా పేరన్నశాస్త్రి రచయిత, విజయనగరము 1986 19 3.00
20457 శతకాలు. 227 దక్షారామ భీమేశ్వర శతకము వి.యల్.యస్. భీమశంకరం వి.యల్.యస్. విజ్ఞాన, సారస్వతపీఠం, హైదరాబాద్ 2011 89 150.00
20458 శతకాలు. 228 శ్రీ దక్షారామ భీమేశ్వర శతకము వి.యల్.యస్. భీమశంకరం వి.యల్.యస్. విజ్ఞాన, సారస్వతపీఠం, హైదరాబాద్ 2009 36 25.00
20459 శతకాలు. 229 శ్రీ విశ్వేశ్వర శతక సమాలోచనము వేమూరి లక్ష్మీసువర్చల రచయిత, విజయవాడ 1988 80 12.00
20460 శతకాలు. 230 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము ధూర్జటి భూవన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 24 2.50
20461 శతకాలు. 231 శ్రీ కాళహస్తిశతకము ... యన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1950 23 0.25
20462 శతకాలు. 232 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము ధూర్జటి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1988 54 1.50
20463 శతకాలు. 233 శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము ధూర్జటి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1990 90 8.00
20464 శతకాలు. 234 శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము కొంపెల్ల వేంకటరామశాస్త్రి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2000 87 12.00
20465 శతకాలు. 235 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము ధూర్జటి శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 88 8.00
20466 శతకాలు. 236 శంభో శతకము మల్లాది శివరాం ప్రగతి ప్రచురణలు 1951 26 0.06
20467 శతకాలు. 237 శంకరా ... శ్రీ వీరరాఘవరాయ కవీంద్ర గ్రంథాలయము 1996 27 6.00
20468 శతకాలు. 238 శ్రీగిరి మల్లికార్జున శతకము స్వామి సర్వేశ్వరానంద ఉదాసీన సాహిత్యకల్యాణిక, విజయనగరం 2005 44 12.00
20469 శతకాలు. 239 ఓంకారేశ్వర శతకము అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1982 26 1.00
20470 శతకాలు. 240 శ్రీ శంభులింగేశ్వర త్రిశతి చేతన శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం 1998 84 15.00
20471 శతకాలు. 241 నీలకంఠా కొల్లిపర వరసాయిశివప్రసాద్ శ్రీ సాయి ఆరోగ్య సదనమ్, గుంటూరు 1990 22 3.00
20472 శతకాలు. 242 భావలింగ శతకము దార్ల సుందరమ్మ కొండవీటి చిన్నయసూరి 1973 31 0.75
20473 శతకాలు. 243 శ్రీ హరిభక్తిసుధ, సోమేశ్వర శతకములు కరణం అశ్వత్థరావు శ్రీ శారదా పవర్ ప్రెస్, భట్నవిల్లి 1962 53 2.00
20474 శతకాలు. 244 శ్రీ భోగేశ్వర శతకము వేదుల సుందరరామశాస్త్రి ... ... 24 1.00
20475 శతకాలు. 245 శ్రీ వేములవాడ రాజరాజేశ్వర శతకము పోలోజు నాద బ్రహ్మచారి రచయిత, కొత్తగూడెం 1989 104 1.00
20476 శతకాలు. 246 శ్రీ మల్లికార్జున శతకము చోడవరపు సత్యవతీదేవి చోడవరపు రాఘవాచారి, విజయవాడ 1979 28 3.00
20477 శతకాలు. 247 ఈశ్వర ద్విశతి కొణిదెన జానకి రామయ్య రచయిత, రంగారెడ్డి జిల్లా 1991 72 10.00
20478 శతకాలు. 248 తాండవ హేల హరి వేంకట లక్ష్మీ ప్రసాదు బాబు రచయిత, ఖమ్మం 2001 39 10.00
20479 శతకాలు. 249 సాంబమూర్తి స్తవము చెన్నుపల్లి బ్రహ్మయార్య శ్రీ బెజవాడ పూర్ణచంద్రరావు 1954 48 1.00
20480 శతకాలు. 250 శ్రీ శివానుభూతి పాతూరి నాగభూషణశాస్త్రి, రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ దేవి పద్మ జాగ్రంథమాల, సజ్జవారిపాలెం ... 31 1.00
20481 శతకాలు. 251 సకలేశ్వర శతకము పొన్నలూరి సూర్యనారాయణ చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1915 19 0.25
20482 శతకాలు. 252 శ్రీ భీమేశ్వర శతకము కలశపూడి శ్రీశైలము పంతులు ఉప్పలూరి ఆదినారాయణమూర్తి, గుడివాడ 1985 31 2.00
20483 శతకాలు. 253 శ్రీ బాలకోటీశ్వర శతకము చల్లా పిచ్చయ్యశాస్త్రి తలమంజి నాగలింగము 1956 31 1.00
20484 శతకాలు. 254 నీలాద్రీశ్వరస్తుతి సోమరాజు వేంకట సీతారామచంద్రదాసు ... ... 21 1.00
20485 శతకాలు. 255 సర్వేశ్వరస్తవము కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1977 25 1.50
20486 శతకాలు. 256 సర్వేశ్వర శతకము యథావాక్కుల అన్నమారాధ్య శైవసాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు ... 36 2.00
20487 శతకాలు. 257 రామలింగ పద్యాలు నీలా జంగయ్య శ్రీ వేంకటేశ్వర, శారదా నిలయము, దేవరకొండ 1977 71 5.00
20488 శతకాలు. 258 శ్రీమహేశ్వరీశతకము రాయప్రోలు భద్రాద్రిరామశాస్త్రి వ్యాయామకళా పవర్ ప్రెస్సునందు, గుంటూరు 1953 22 0.50
20489 శతకాలు. 259 శ్రీ శివత్రిశతి ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 91 10.00
20490 శతకాలు. 260 శ్రీ ఉమాకపోతేశ్వర శతకము కాశీభట్ట గౌరీపతిశాస్త్రి రచయిత, గూడూరు 1972 30 1.00
20491 శతకాలు. 261 పాలగిరి భీమేశ్వర శతకము శ్రీధర తిరుపతయ్య రచయిత, పాలగిరి 2003 103 40.00
20492 శతకాలు. 262 శ్రీ సోమేశ్వర శతకము మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, గోరంట్ల అగ్రహారం 1963 23 0.75
20493 శతకాలు. 263 శ్రీ విఘ్నేశ్వర శతకము అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి శ్రీ బృందావన విద్యా పరిషత్, మచిలీపట్టణం 1984 48 2.00
20494 శతకాలు. 264 సిద్ధేశ్వరస్వామి శతకముశ్రీ షిర్డిసాయిబాబా స్తవము కోట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గార్లపేట, ప్రకాశంజిల్లా 1962 150 2.00
20495 శతకాలు. 265 శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరశతకము చల్లా పిచ్చయ్యశాస్త్రి ... 1947 108 2.00
20496 శతకాలు. 266 శ్రీ శివ శతకము వారణాసి వేంకటేశ్వరులు సాహిత్య కుటీరము, నరసరావుపేట 1984 28 1.00
20497 శతకాలు. 267 శంభూ శతకము విభావసు ఫణిదపు ప్రభాకరశర్మ రచయిత, విజయవాడ 1994 48 1.00
20498 శతకాలు. 268 ఆత్మలింగ శతకము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1979 24 3.00
20499 శతకాలు. 269 మల్లికార్జున శతకము పడగ కౌస్తుభము ... 1971 24 5.00
20500 శతకాలు. 270 అభిషేకము (రాలింగేశ్వర స్తవము) పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీ నికేతన్, విజయవాడ 1946 20 0.75