వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -57

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
28001 కవితలు. 502 శ్రీ నారాయణదాసు శ్రీ శారదావతారము ఉపాధ్యాయుల రాజరాజేశ్వరీదేవి నారాయణదాస ఆరాధనోత్సవ సంఘము 1989 191 50.00
28002 కవితలు. 503 శ్రీనారాయణదాస జీవిత చరిత్రము పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసు సంస్కృతి సమితి, చీరాల 1967 50 1.00
28003 కవితలు. 504 శ్రీ నారాయణదాస జయంతి కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు విద్యార్థి పరిషత్, గుంటూరు 1982 322 15.00
28004 కవితలు. 505 నారాయదాస శారదా దరహాస రూపకము బూదరాజు వేంకట శారద వెంకట సంతేష్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 326 150.00
28005 కవితలు. 506 ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వత స్వాదము యస్వీ జోగారావు ... 1992 149 50.00
28006 కవితలు. 507 వేల్పువంద ఆదిభట్ల నారాయణదాసు శ్రీ విద్యాముద్రణాలయము, విజయనగరము 1935 35 1.00
28007 కవితలు. 508 నూఱుగంటి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కె. సదానందరావు, చీరాల 1976 75 3.00
28008 కవితలు. 509 నూఱుగంటి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కె. సదానందరావు, చీరాల 1976 75 3.00
28009 కవితలు. 510 సారంగధర నాటకము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా శ్యామలాదేవి, గుంటూరు 1979 123 5.00
28010 కవితలు. 511 బాటసారి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కర్రా కృపాదాస్ 1976 72 5.00
28011 కవితలు. 512 బాటసారి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు నారాయణదాస ప్రచురణ సంఘము 1960 43 1.00
28012 కవితలు. 513 బాటసారి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా శ్యామలాదేవి, గుంటూరు 1979 40 4.00
28013 కవితలు. 514 నా యెఱుక (స్వీయ చరిత్ర) ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1976 414 22.00
28014 కవితలు. 515 నా యెఱుక నారాయణదాస స్వీయ చరిత్ర యస్వీ జోగారావు కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1976 414 22.00
28015 కవితలు. 516 నా యెఱుక నారాయణదాస స్వీయ చరిత్ర మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2012 221 150.00
28016 కవితలు. 517 జగజ్జ్యోతి ప్రథమ సంపుటము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా శ్యామలాదేవి, గుంటూరు 1983 486 100.00
28017 కవితలు. 518 జగజ్జ్యోతి ద్వితీయ సంపుటము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా శ్యామలాదేవి, గుంటూరు 1984 392 100.00
28018 కవితలు. 519 జగజ్జ్యోతి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు ఉపాధ్యాయుల సావిత్రమ్మ, గుంటూరు 1976 173 10.00
28019 కవితలు. 520 Jagajjyoti Adibhatla Narayanadas Peri Suryanarayana, Vijayawada 1976 218 15.00
28020 కవితలు. 521 పూర్ణపురుషుడు హరికథా పితమహ నారాయణదాసు యామిజాల పద్మనాభస్వామి జాన్సన్ పబ్లిషింగు హౌస్, గుంటూరు 1980 131 3.50
28021 కవితలు. 522 మహాకవి ఆదిభట్ట నారాయణదాస చరిత్రము యం. వి. ఆర్. కృష్మశర్మ కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1975 200 6.50
28022 కవితలు. 523 హరికథా పితామహుడు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు మోదుగుల రవికృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 74 20.00
28023 కవితలు. 524 శ్రీ మదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదాస జీవిత చరిత్రము మరువాడ వేంకటచయనలు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1959 290 3.00
28024 కవితలు. 525 నా చూపు నిన్నటిలోకి కొనకంచి మురళి చేయూత ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2013 32 20.00
28025 కవితలు. 526 ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1975 110 2.00
28026 కవితలు. 527 ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1975 110 2.00
28027 కవితలు. 528 నారాయణ దర్శనము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు 2003 566 150.00
28028 కవితలు. 529 నారాయణ దర్శనము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు 1983 568 22.00
28029 కవితలు. 530 Monarch of Rhythm G. Srirama Murty Karra Syamala Devi, Guntur 1980 112 5.00
28030 కవితలు. 531 ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వత సమాలోచనము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1974 40 2.00
28031 కవితలు. 532 శృంగార సర్వజ్ఞము యస్వీ జోగారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1981 89 10.00
28032 కవితలు. 533 శ్రీమదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదాస విజయము మూలా పేరన్న శాస్త్రి, అనిపిండి వరాహనరసింహమూర్తి రచయితలు, బిలాస్‌పూర్ 1982 53 5.00
28033 కవితలు. 534 శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వత నీరాజనము యస్వీ జోగారావు రచయితల సహకార సంఘము, గుంటూరు 1972 1291 300.00
28034 కవితలు. 535 సీమ పలుకు వహి అచ్చతెనుగు మాటల పేర్పు కూర్పు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు ఆదిభట్ల నారాయణదాస ఆముద్రిత గ్రంధ ప్రచురణ 1967 132 10.00
28035 కవితలు. 536 శ్రీ మదజ్జాడాదిభట్ల నారాయణదాస శతజయంత్యుత్సవ సంచిక ... సంస్కృతి సమితి, చీరాల 1967 340 5.00
28036 కవితలు. 537 ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారి బహుముఖ ప్రతిభ హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద సాంస్కృతిక శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 2013 77 50.00
28037 కవితలు. 538 శ్రీమదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదాస మహోదయుల హరికథారచనలు ... ... ... 200 100.00
28038 కవితలు. 539 నాళము కృష్ణారావు సమగ్ర సాహిత్యం సంపుటం-1 నాళము కృష్ణరావు నాళము వారి 130 జయంతి ప్రచురణలు 2011 416 200.00
28039 కవితలు. 540 నాళము కృష్ణారావు సమగ్ర సాహిత్యం సంపుటం-2 నాళము కృష్ణరావు నాళము వారి 130 జయంతి ప్రచురణలు 2011 490 200.00
28040 కవితలు. 541 మధురగీతికలు మధురకవి నాళము కృష్ణరావు నాళము కృష్ణరావు శతజయంతి ప్రచురణలు 1984 680 50.00
28041 కవితలు. 542 పంచమహాపాతకములు నాళము కృష్ణరావు శ్రీ మనోరమా, బ్రౌన్ ఇండస్ట్రియల్ మిషన్ 2010 20 10.00
28042 కవితలు. 543 పాలతరగలు నాళము కృష్ణరావు రచయిత 1936 65 0.80
28043 కవితలు. 544 ముద్దు-పాపాయి నాళము కృష్ణరావు నమ్మాళ్వార్స్, మద్రాసు 1938 86 0.50
28044 కవితలు. 545 తేనె చినుకులు నాళము కృష్ణరావు రచయిత 1934 64 0.50
28045 కవితలు. 546 గరిమెళ్ల గేయాలు పరకాల పట్టాభిరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 200 35.00
28046 కవితలు. 547 జాతీయోద్యమ సాహిత్యం-గరిమెళ్ళ కె. ముత్యం దృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1996 135 45.00
28047 కవితలు. 548 ముఖా ముఖి సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1971 60 2.50
28048 కవితలు. 549 నాగార్జున సాగరం సి. నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1970 111 3.00
28049 కవితలు. 550 తేజస్సు నా తపస్సు సి. నారాయణరెడ్డి శివాజీ ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1975 67 40.00
28050 కవితలు. 551 ఉదయం నా హృదయం సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1973 63 4.00
28051 కవితలు. 552 మృత్యువు నుంచి బ్రతుకు లేకి సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 72 6.00
28052 కవితలు. 553 కలిసి నడిచే కలం సి. నారాయణరెడ్డి వరేణ్య క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 114 100.00
28053 కవితలు. 554 మధ్యతరగతి మందహాసం సి. నారాయణరెడ్డి ఎం. శేషాచంల అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1968 87 3.50
28054 కవితలు. 555 మరో హరివిల్లు సి. నారాయణరెడ్డి సరోజ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1969 104 3.00
28055 కవితలు. 556 నిరంతరం సి. నారాయణరెడ్డి మయూరి కళాసమితి, రాజమండ్రి 1991 80 30.00
28056 కవితలు. 557 ఆరెహణ సి. నారాయణరెడ్డి సినారె జన్మదిన అభినందన కమిటి, హైదరాబాద్ 1991 100 40.00
28057 కవితలు. 558 మథనం సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 92 6.00
28058 కవితలు. 559 సమూహం వైపు సి. నారాయణరెడ్డి వరేణ్య క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 136 100.00
28059 కవితలు. 560 ఏవీ ఆ జీవనిధులు సి. నారాయణరెడ్డి వరేణ్య క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 138 100.00
28060 కవితలు. 561 భూగోళమంత మనిషిబొమ్మ సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 90 50.00
28061 కవితలు. 562 రెక్కలు సి. నారాయణరెడ్డి వంశీ ఆర్ట్ థియేటర్స్, రాజమండ్రి 1982 101 12.00
28062 కవితలు. 563 వ్యక్తిత్వం సి. నారాయణరెడ్డి మౌక్తిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 87 40.00
28063 కవితలు. 564 భూమిక సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 169 20.00
28064 కవితలు. 565 మనిషీ చిలక సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1972 80 3.00
28065 కవితలు. 566 సప్తతి ఒక లిప్తగా సి. నారాయణరెడ్డి వరేణ్య క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 117 50.00
28066 కవితలు. 567 మట్టీ మనిషీ ఆకాశం సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 102 40.00
28067 కవితలు. 568 మంటలూ మానవుడూ సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1982 70 9.00
28068 కవితలు. 569 కవితా నా చిరునామా సి. నారాయణరెడ్డి మౌక్తిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 105 20.00
28069 కవితలు. 570 నారాయణరెడ్డి గేయాలు సి. నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1970 95 10.00
28070 కవితలు. 571 విశ్వంభర సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1980 100 10.00
28071 కవితలు. 572 విశ్వంభర సి. నారాయణరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 100 25.00
28072 కవితలు. 573 కర్పూర వసంతరాయలు సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2000 135 60.00
28073 కవితలు. 574 కర్పూర వసంతరాయలు సి. నారాయణరెడ్డి కాకతీయ పబ్లిషర్సు, హైదరాబాద్ 1957 140 2.50
28074 కవితలు. 575 కర్పూర వసంతరాయలు సి. నారాయణరెడ్డి చైతన్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1964 116 6.00
28075 కవితలు. 576 కర్పూర వసంతరాయలు సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 135 60.00
28076 కవితలు. 577 జాతిరత్నం సి. నారాయణరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1967 112 7.00
28077 కవితలు. 578 జాతిరత్నం సి. నారాయణరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1967 112 7.00
28078 కవితలు. 579 ముత్యాల కోకిల సి. నారాయణరెడ్డి మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 72 6.00
28079 కవితలు. 580 మందార మకరందాలు సి. నారాయణరెడ్డి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1973 72 1.00
28080 కవితలు. 581 మందార మకరందాలు సి. నారాయణరెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 59 2.50
28081 కవితలు. 582 తెలుగు గజళ్లు సి. నారాయణరెడ్డి చేతన సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, గుంటూరు 1986 35 20.00
28082 కవితలు. 583 తెలుగు గజళ్లు సి. నారాయణరెడ్డి చేతన సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, గుంటూరు 1986 35 20.00
28083 కవితలు. 584 ప్రపంచపదులు సి. నారాయణరెడ్డి మౌక్తిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 108 50.00
28084 కవితలు. 585 శిఖరాలూ-లోయలు సి. నారాయణరెడ్డి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1976 41 2.00
28085 కవితలు. 586 డా. సి. నారాయణరెడ్డి సమగ్ర సాహిత్యం అయిదో సంపుటం సి. నారాయణరెడ్డి విశ్వంభరా విజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 431 150.00
28086 కవితలు. 587 డా. సి. నారాయణరెడ్డి సమగ్ర సాహిత్యం ఏడో సంపుటం సి. నారాయణరెడ్డి విశ్వంభరా విజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 359 150.00
28087 కవితలు. 588 డా. సి. నారాయణరెడ్డి సమగ్ర సాహిత్యం ఎనిమిదో సంపుటం సి. నారాయణరెడ్డి విశ్వంభరా విజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 479 150.00
28088 కవితలు. 589 నారాయణరెడ్డి గేయాలు సి. నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1960 95 1.50
28089 కవితలు. 590 నారాయణరెడ్డి గేయాలు సి. నారాయణరెడ్డి దాచేపల్లి ప్రచురణ 1955 95 1.25
28090 కవితలు. 591 రామప్ప సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1960 42 0.12
28091 కవితలు. 592 సమదర్శనం సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1960 38 0.50
28092 కవితలు. 593 వెన్నెలవాడ సి. నారాయణరెడ్డి సరోజా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1959 95 1.50
28093 కవితలు. 594 విశ్వనాథనాయుడు సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 86 2.00
28094 కవితలు. 595 ఋతుచక్రం సి. నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1964 83 2.00
28095 కవితలు. 596 దివ్వెల మువ్వలు సి. నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1962 100 2.00
28096 కవితలు. 597 దివ్వెల మువ్వలు సి. నారాయణరెడ్డి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1959 91 2.00
28097 కవితలు. 598 గాంధీయం సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 102 3.00
28098 కవితలు. 599 అజంతా సుందరి సి. నారాయణరెడ్డి అరుణశ్రీ గ్రంథమాల, సికింద్రాబాద్ ... 24 0.12
28099 కవితలు. 600 కర్పూర వసంతరాయలు సి. నారాయణరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్నం 1972 156 2.50
28100 కవితలు. 601 కర్పూర వసంతరాయలు సి. నారాయణరెడ్డి చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, సికింద్రాబాద్ ... 164 3.00
28101 కవితలు. 602 అక్షరాల గవాక్షాలు సి. నారాయణరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్నం 1967 132 3.00
28102 కవితలు. 603 తరతరాల తెలుగు వెలుగు సి. నారాయణరెడ్డి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1975 58 3.00
28103 కవితలు. 604 తేనెపాటలు సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1957 64 2.00
28104 కవితలు. 605 తోవ ఎక్కడ సి. నారాయణరెడ్డి విపశ్యన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1994 62 8.00
28105 కవితలు. 606 దృక్పథం సి. నారాయణరెడ్డి లయచరణ్ ప్రచురణలు 1994 100 40.00
28106 కవితలు. 607 విశ్వనాథ అసంకలిత సాహిత్యం-1 (వ్యాసాలు) కోవెల సంపత్కుమారాచార్య విశ్వనాథ భారతి, వరంగల్లు 1995 290 80.00
28107 కవితలు. 608 విశ్వనాథ అసంకలిత సాహిత్యం-2 (ఉపన్యాసాలు, ఇంటర్వ్యూలు) కోవెల సంపత్కుమారాచార్య విశ్వనాథ భారతి, వరంగల్లు 1995 285 100.00
28108 కవితలు. 609 విశ్వనాథ అసంకలిత సాహిత్యం-3 (వార్తాంశాలు) కోవెల సుప్రసన్నాచార్య విశ్వనాథ భారతి, వరంగల్లు 1997 280 120.00
28109 కవితలు. 610 విశ్వనాథ అసంకలిత సాహిత్యం-4 (రూపకాలు-సంపాదకీయాలు) కోవెల సుప్రసన్నాచార్య విశ్వనాథ భారతి, వరంగల్లు 1995 266 80.00
28110 కవితలు. 611 విశ్వనాథ అసంకలిత సాహిత్యం-5 (పీఠికలు-1) ముదివేడు ప్రభాకరరావు విశ్వనాథ భారతి, వరంగల్లు 1996 357 120.00
28111 కవితలు. 612 విశ్వనాథ అసంకలిత సాహిత్యం-6 (పీఠికలు-2) ముదివేడు ప్రభాకరరావు విశ్వనాథ భారతి, వరంగల్లు 1996 262 100.00
28112 కవితలు. 613 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము బాల కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 232 80.00
28113 కవితలు. 614 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము అయోధ్య కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 369 25.00
28114 కవితలు. 615 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము అరణ్య కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 226 80.00
28115 కవితలు. 616 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము కిష్కింధ కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 210 80.00
28116 కవితలు. 617 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము కిష్కింధ కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 392 10.00
28117 కవితలు. 618 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము యుద్ధ కాండము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శ్రీ కృష్ణా ప్రింటింగ్ వర్క్స్, విజయవాడ 1970 350 7.00
28118 కవితలు. 619 ఆంధ్రపౌరుషము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 28 1.00
28119 కవితలు. 620 ఆంధ్రప్రశస్తి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కేసరి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై ... 72 1.00
28120 కవితలు. 621 వేయిపడగలు పునస్సమీక్ష యల్లంభట్ల నాగయ్య శ్రీ విశ్వేశ్వర సంస్కృతాంధ్ర డిగ్రీ కళాశాల 2008 186 75.00
28121 కవితలు. 622 ఆంధ్రప్రశస్తి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 55 30.00
28122 కవితలు. 623 విశ్వనాథ ఆర్థిక వ్యవస్థ కె.వి.యన్. రాఘవన్ అమృతా పబ్లికేషన్స్ 1990 55 15.00
28123 కవితలు. 624 ఆంధ్రప్రశస్తి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 58 4.00
28124 కవితలు. 625 శివార్పణము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చత్రపతిశివాజీ రాజ్యారోహణ త్రిశతాబ్ది సమితి, హైదరాబాద్ 1974 60 4.00
28125 కవితలు. 626 శ్రీ కుమారాభ్యుదయము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 64 3.00
28126 కవితలు. 627 శ్రీ కుమారాభ్యుదయము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వరలక్ష్మీ ప్రెస్, విజయవాడ 1956 64 2.00
28127 కవితలు. 628 శ్రీ విశ్వనాథ రామకథ సంశయ ఖండము జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు ... 62 15.00
28128 కవితలు. 629 ప్రద్యుమ్నోదయము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 72 5.00
28129 కవితలు. 630 ప్రద్యుమ్నోదయము (ప్రబంధము) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 48 6.00
28130 కవితలు. 631 శ్రీకృష్ణ సంగీతము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఎస్. ఎస్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 218 6.00
28131 కవితలు. 632 శ్రీకృష్ణ సంగీతము (విశ్వనాథ లఘు కావ్యాలు-1) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 81 30.00
28132 కవితలు. 633 విశ్వనాథ లఘుకావ్యాలు-2 విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 84 30.00
28133 కవితలు. 634 కిన్నెరసాని పాటలు-కోకిలమ్మ పెళ్లి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1954 84 3.00
28134 కవితలు. 635 కిన్నెరసాని పాటలు-కోకిలమ్మ పెళ్లి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 85 2.00
28135 కవితలు. 636 విశ్వనాథవారి రామాయణ కల్పవృక్షం భాషా విశేషాలు రవ్వా శ్రీహరి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము, నాగార్జుననగర్ ... 11 1.00
28136 కవితలు. 637 గిరికుమారుని ప్రేమగీతాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1928 102 4.00
28137 కవితలు. 638 శశి దూతము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1958 25 1.00
28138 కవితలు. 639 శశి దూతము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 22 2.00
28139 కవితలు. 640 శృంగారవీథి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 72 4.00
28140 కవితలు. 641 శృంగారవీథి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 72 5.00
28141 కవితలు. 642 భ్రమర గీతలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 76 5.00
28142 కవితలు. 643 గోపికాగీతలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 67 4.00
28143 కవితలు. 644 విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు మాస్వామి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 200 50.00
28144 కవితలు. 645 విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 216 8.00
28145 కవితలు. 646 కల్పవృక్షము కవి ప్రతిభ శలాక రఘునాథ శర్మ నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము, నాగార్జుననగర్ 2001 12 1.00
28146 కవితలు. 647 మా స్వామి తెలుఁగు ఋతువులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1969 62 2.00
28147 కవితలు. 648 మా స్వామి ఋతుసంహారము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వరలక్ష్మీ ప్రెస్, విజయవాడ 1953 50 1.25
28148 కవితలు. 649 ఋతుసంహారము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ముద్రాశాల, విజయవాడ ... 42 3.00
28149 కవితలు. 650 భ్రష్టయోగి (ఖండకావ్య సంపుటి -1) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 148 4.00
28150 కవితలు. 651 కేదారగౌళ (ఖండకావ్య సంపుటి-2) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1972 141 3.00
28151 కవితలు. 652 ఝాన్సిరాణి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 76 4.00
28152 కవితలు. 653 పాముపాట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 52 3.00
28153 కవితలు. 654 వరలక్ష్మీ త్రిశతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 80 4.00
28154 కవితలు. 655 విశ్వనాథ పంచశతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 101 5.00
28155 కవితలు. 656 నన్నగారి ప్రసన్న కథాకలితార్థయుక్తి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శ్రీ వెంకటరమణ బాక్సు ప్రింటింగ్, విజయవాడ 1970 211 5.00
28156 కవితలు. 657 శాకుంతలముయొక్క అభిజ్ఞానత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శ్రీ వెంకటరమణ బాక్సు ప్రింటింగ్, విజయవాడ ... 148 5.00
28157 కవితలు. 658 ఒకడు నాచన సోమన్న విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 118 4.00
28158 కవితలు. 659 కావ్యానందము 1వ భాగము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అరవింద ప్రచురణలు, విజయవాడ 1972 292 10.00
28159 కవితలు. 660 కావ్యపరీమళము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 218 5.00
28160 కవితలు. 661 సాహిత్యసురభి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1969 324 8.00
28161 కవితలు. 662 నా రాముడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1978 84 5.00
28162 కవితలు. 663 నా రాముఁడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 72 5.00
28163 కవితలు. 664 కల్పవృక్ష రహస్యములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ పి. ఎస్. అండ్ కో., గుంటూరు 1976 156 10.00
28164 కవితలు. 665 విశ్వనాథ సాహిత్యోపన్యాసములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1964 60 5.00
28165 కవితలు. 666 విశ్వనాథ సాహిత్యోపన్యాసములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1964 58 5.00
28166 కవితలు. 667 విశ్వనాథ భారతి ... పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2002 321 60.00
28167 కవితలు. 668 విశ్వనాథ నవ్యసంప్రదాయం జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1995 168 30.00
28168 కవితలు. 669 విశ్వనాథ తిరోగమన సాహిత్యం త్రిపురనేని మధుసూదనరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1996 148 23.00
28169 కవితలు. 670 రామాయణ కల్పవృక్షము అధ్యాత్మ రామాయణ ప్రభావము వారణాసి భిక్షమయ్య వి. అనంతలక్ష్మి, నల్లగొండ 1989 208 50.00
28170 కవితలు. 671 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము బాలకాండ ఛందోవస్తుశిల్పము పవని ఆర్. హరినాథ్ పవని ప్రచురణలు, అనంతపురం 1992 194 60.00
28171 కవితలు. 672 ఇది కల్పవృక్షం వడలి మందేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 352 32.00
28172 కవితలు. 673 ఇది కల్పవృక్షం వడలి మందేశ్వరరావు అజో-విభొ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2000 346 130.00
28173 కవితలు. 674 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్ష దర్శనములు చన్నా ప్రగడ జయలక్ష్మి రచయిత, బెంగుళూరు 1988 440 60.00
28174 కవితలు. 675 సృజన చేతన రామాయణ కల్పవృక్షం మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2009 104 10.00
28175 కవితలు. 676 సృజన చేతన రామాయణ కల్పవృక్షం మొదటి భాగం మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2009 61 10.00
28176 కవితలు. 677 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము పంపన సూర్యనారాయణ పంపన నవభాపిణి, పెద్దాపురం 1988 125 20.00
28177 కవితలు. 678 కల్పవృక్షంలో సామాజికత సంగుభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2000 92 25.00
28178 కవితలు. 679 విశ్వనాథ ఒక కల్పవృక్షం పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2005 375 100.00
28179 కవితలు. 680 జీవుని వేదన ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి జె. వెంకటేశ్వరరావు 2012 128 120.00
28180 కవితలు. 681 విశ్వనాథవారి నవలలో ముఖ్య స్త్రీ పాత్రచిత్రణము చిరువోలు శ్యామలాదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 1984 484 255.00
28181 కవితలు. 682 కథాకథనశిల్పము చన్నాప్రగడ సత్యవేంకట రమణీకుమారి రచయిత, రాజమండ్రి ... 134 10.00
28182 కవితలు. 683 విశ్వనాథవారి కృష్ణ కావ్యాలు టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 1994 212 60.00
28183 కవితలు. 684 అక్షర విశ్వనాథ నడుపల్లి శ్రీరామరాజు వాగ్దేవి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1977 154 60.00
28184 కవితలు. 685 విశ్వనాథ సౌందర్యదర్శనము యు.ఎ. నరసింహమూర్తి అజో-విభొ-కందాళం ప్రచురణలు 2009 378 175.00
28185 కవితలు. 686 విశ్వనాథ సాహిత్య దర్శనం కోవెల సంపత్కుమారాచార్య అభినవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 210 100.00
28186 కవితలు. 687 విశ్వనాథవారి భక్తి-దేశభక్తి పంపన సూర్యనారాయణ పంపన లక్ష్మి, పెద్దాపురం 1990 216 35.00
28187 కవితలు. 688 కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ దివాకర్ల వేంకటావధాని నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము, నాగార్జుననగర్ 1983 294 10.00
28188 కవితలు. 689 విశ్వనాథ సాహితీ సమాలోచనం జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1995 426 100.00
28189 కవితలు. 690 విమర్శిని పరిశోధన పత్రిక ... కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1977 427 25.00
28190 కవితలు. 691 విమర్శనా గ్రంథం పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1995 344 60.00
28191 కవితలు. 692 విశ్వనాథ శబరి తిరుమల వేంకట రాజగోపాలాచార్యులు రచయిత, భీమవరం 2011 64 30.00
28192 కవితలు. 693 విశ్వనాథ శబరి తిరుమల వేంకట రాజగోపాలాచార్యులు రచయిత, భీమవరం 1990 73 15.00
28193 కవితలు. 694 విద్యనుగూర్చి విశ్వనాథ వై. కామేశ్వరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 48 5.00
28194 కవితలు. 695 దేశీయ విద్యావిధానం - విశ్వనాథ పి. నరసింహారెడ్డి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 1995 204 25.00
28195 కవితలు. 696 బ్రాహ్మీమయ మూర్తి విశ్వనాథ సాహితీ దర్శనం తాటికొండ వేంకట కృష్ణయ్య, ముదివేడు ప్రభాకర రావు విశ్వభారతి ప్రచురణ 1976 220 15.00
28196 కవితలు. 697 విశ్వనాథ మనిషి-మనీష వడలి మందేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 94 20.00
28197 కవితలు. 698 విశ్వనాథ ఏకవీర చెలియలికట్ట నవలల్లో ప్రకృతి వర్ణనము పి. సైదులు పి. రవిప్రసాద్, రంగారెడ్డి జిల్లా 1992 132 30.00
28198 కవితలు. 699 వేనరాజు- సమకాలీన సాంస్కృతికోద్యమాల ప్రభావము ఎస్. ఎం. మహమ్మద్‌హుసేన్ రచయిత 1989 140 60.00
28199 కవితలు. 700 కిన్నెరసాని పాటలు-వాక్యప్రయోగ వైచిత్రి జి. యస్. లక్ష్మి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1990 144 25.00
28200 కవితలు. 701 విశ్వనాథ నవలా శిల్పము మంచికలపాటి ప్రసన్నాంజనేయులు రచయిత, నెల్లూరు 2007 350 200.00
28201 కవితలు. 702 శ్రీవిశ్వనాథవారి పురాణవైర గ్రంథమాల రొంపిచర్ల శ్రీనివాసాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 631 100.00
28202 కవితలు. 703 విశ్వనాథవారి భ్రమరవాసిని-ఒక పరిశీలనము కాశీనాథుని సువర్చలాదేవి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 1985 159 40.00
28203 కవితలు. 704 వేయి పడగలు ఒక పరిశీలన ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 96 5.00
28204 కవితలు. 705 విశ్వనాథవారి నాటకములు ఒక పరిశీలన ఆర్. కమల తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 340 10.00
28205 కవితలు. 706 వేయి పడగలు సమకాలీనత, సార్వకాలీనత కె.వి. నరసింహరాఘవన్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 197 10.50
28206 కవితలు. 707 విశ్వనాథ సాహిత్య వ్యక్తిత్వం కోవెల సంపత్కుమారాచార్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 108 10.00
28207 కవితలు. 708 వేయిపడగల మణిప్రభలు చితాభస్మం (స్మృతికావ్యం) తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 116 85.00
28208 కవితలు. 709 వేయి పడగలు ఆధునిక ఇతిహాసం అనుమాండ్ల భూమయ్య కులపతి సమితి, ఓరుగల్లు 1984 144 15.00
28209 కవితలు. 710 వేయిపడగలు ఎస్. గంగప్ప ... 1993 112 10.00
28210 కవితలు. 711 వేయి పడగలు భాగవత తత్త్వము కె. కోదండ రామాచార్యులు రచయిత 1995 40 20.00
28211 కవితలు. 712 వేయిపడగలు నవలా శిల్పం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తంగిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 87 20.00
28212 కవితలు. 713 వేయి పడగలు ఒక పరిశీలన ముదిగొండ వీరభద్రయ్య కులపతి సమితి, ఓరుగల్లు 1984 80 12.00
28213 కవితలు. 714 విశ్వనాథమార్గము సుప్రసన్న ... 1992 100 10.00
28214 కవితలు. 715 విశ్వనాథ కవితావైభవం జువ్వాడి గౌతమరావు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1974 48 2.00
28215 కవితలు. 716 వాల్మీకి-విశ్వనాథ దర్శించిన సీతారాముల దాంపత్య వైభవము జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2005 126 80.00
28216 కవితలు. 717 రామాయణ కల్పవృక్షావతరణం రూపకం జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2007 56 25.00
28217 కవితలు. 718 రామాయణ కల్పవృక్షావతరణం రూపకం జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2007 56 25.00
28218 కవితలు. 719 అన్వేషణ ... తెలుగు ప్రాచ్య భాషా విభాగం, నాగార్జుననగర్ 1995 184 50.00
28219 కవితలు. 720 మా నాయన గారు విశ్వనాథ అచ్యుత దేవరాయలు అజో-విభొ-కందాళం ప్రచురణలు 2012 93 60.00
28220 కవితలు. 721 వైభవ శ్రీ విశ్వనాథ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 2001 43 20.00
28221 కవితలు. 722 శారదా సమారాధనం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1989 123 10.00
28222 కవితలు. 723 చితాభస్మం తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 54 20.00
28223 కవితలు. 724 విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కోవెల సంపత్కుమారాచార్య సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 2007 142 40.00
28224 కవితలు. 725 విశ్వనాథ వాఙ్మయ సూచిక కేతవరపు వేంకటరామకోటిశాస్త్రి స్నాతకోత్తర విద్యా కేంద్రము, వరంగల్లు 1974 102 10.00
28225 కవితలు. 726 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము శబరి పాత్ర-ఒక పరిశీలన జి. కుమారస్వామి నాయుడు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1990 103 18.00
28226 కవితలు. 727 సృజన చేతన రామాయణ కల్పవృక్షం మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2009 104 10.00
28227 కవితలు. 728 సాహిత్యసురభి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఎస్. ఎ. ఎస్. అండ్ కో., హైదరాబాద్ 1986 296 22.00
28228 కవితలు. 729 శ్రీ విశ్వనాథ భారతి ప్రసాదరాయ కులపతి వెలువోలు బసవపున్నయ్య 1976 44 2.00
28229 కవితలు. 730 విశ్వనాథభారతి జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి ... ... 110 5.00
28230 కవితలు. 731 విశ్వనాథ వైఖరి కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణ, వరంగల్లు 1994 272 50.00
28231 కవితలు. 732 కల్పవృక్షఖండనము కొత్త సత్యనారాయణచౌదరి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1972 368 10.00
28232 కవితలు. 733 పంచశతీ-పరీక్ష కొత్త సత్యనారాయణచౌదరి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1970 55 1.00
28233 కవితలు. 734 విశ్వనాథ కథ జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి దివిసీమ సాహితీ సమితి, అవనిగడ్డ ... 71 5.00
28234 కవితలు. 735 రామాయణకల్పవృక్ష రామణీయకము ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి కవిప్రభా, మచిలీపట్టణం 1986 104 10.00
28235 కవితలు. 736 మరోమారు కల్పవృక్షము వడలి మందేశ్వరరావు 1988 101 10.00
28236 కవితలు. 737 సుందర కల్పవృక్షము పేరాల భరతశర్మ 1990 104 10.00
28237 కవితలు. 738 కుటుంబ ఆదర్శాన్ని ప్రబోధించే రామాయణ కల్పవృక్షం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు 1995 162 18.00
28238 కవితలు. 739 వాల్మీకి-విశ్వనాథ దివాకర్ల వేంకటావధాని కవిప్రభా, మచిలీపట్నం 1987 70 10.00
28239 కవితలు. 740 వేయిపడగల మణిప్రభలు చితాభస్మం (స్మృతికావ్యం) తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు కవిప్రభా, మచిలీపట్టణం 1989 98 10.00
28240 కవితలు. 741 వెర్రి పడగలు ముక్కామల నాగభూషణం కవిప్రభా, మచిలీపట్టణం 68 10.00
28241 కవితలు. 742 విశ్వ సత్యజ్యోతి జమదగ్ని శ్రీ విశ్వనాథ సాహిత్య సంవర్థక సమితి, శ్రీకాళహస్తి ... 31 2.00
28242 కవితలు. 743 ది బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అండ్ హీజ్ లిటరేచర్ శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి దీప్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 187 45.00
28243 కవితలు. 744 ది బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అండ్ హీజ్ లిటరేచర్ శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి దీప్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 187 45.00
28244 కవితలు. 745 యతిగీతము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ స్వామి వివేకానంద 137వ జయంతి ప్రచురణ ... 13 10.00
28245 కవితలు. 746 యతిగీతము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, ఆదిపూడి మల్లారెడ్డి స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి ప్రచురణ 2013 13 10.00
28246 కవితలు. 747 ఆత్మకథ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1979 65 5.00
28247 కవితలు. 748 విశ్వనాథ శారద ప్రథమ భాగము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ స్మారక సమితి 1982 423 24.00
28248 కవితలు. 749 సీతాయాశ్చరితం మహత్ ప్రథమ భాగం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... ... 28 15.00
28249 కవితలు. 750 నా రాముడు, నా రామాయణము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... 1971 24 20.00
28250 కవితలు. 751 విశ్వనాథ శారద ద్వితీయ భాగం ... శాతవాహన స్నాతకోత్తర అధ్యయన సంస్థ ... 128 19.00
28251 కవితలు. 752 రామాయణ కల్పవృక్ష ఋతురామణీయకము కావూరి స్వరాజ్యలక్ష్మి రచయిత, హైదరాబాద్ 1987 263 50.00
28252 కవితలు. 753 ప్రసన్న భారతి కవిశేఖర కొండేపూడి సుబ్బారావు శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శతజయంత్యుత్సవ ప్రచురణ 1976 96 10.00
28253 కవితలు. 754 మేఖల-2 (విశ్వనాథ స్మారక సాహిత్య పత్రిక) విశ్వనాథ అచ్యుత దేవరాయలు గండ్ర నారాయణరావు, హైదరాబాద్ 1978 90 4.00
28254 కవితలు. 755 మేఖల-1 (విశ్వనాథ స్మారక సాహిత్య పత్రిక) విశ్వనాథ అచ్యుత దేవరాయలు గండ్ర నారాయణరావు, హైదరాబాద్ 1978 91 4.00
28255 కవితలు. 756 విశ్వశ్రీ దార్శనిక, సాహిత్య మాసపత్రిక పురాణపండ రామమూర్తి కవితా ప్రభాస, భీమవరం 1954 112 2.00
28256 కవితలు. 757 సుధానిర్ఝరి (సచిత్ర సాహిత్య మాస పత్రిక) రాయప్రోలు చంద్రశేఖరశాస్త్రి విశ్వనాథ సంస్మరణ ప్రత్యేక సంచిక 1980 108 2.00
28257 కవితలు. 758 విశ్వనాథ శారద పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ శ్రీ విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠం, విజయవాడ ... 110 10.00
28258 కవితలు. 759 నాలుగు నవలలు-మనస్తత్వ చిత్రణ (విశ్వనాథ) మాముదాల వెంకటేశ్వర్‌రావు బి. జయరాములు, హైదరాబాద్ 2001 342 300.00
28259 కవితలు. 760 గోలోకవాసి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శ్రీ రాజా మేకారంగయ్య అప్పారావు బహద్దర్, నూజివీడు ... 31 10.00
28260 కవితలు. 761 ముద్దు వడ్డన్లు వెలిచాల కొండలరావు విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠం ప్రచురణ ... 50 100.00
28261 కవితలు. 762 Triveni K. Ramakoteswara Rau Triveni Publishers, Machilipatnam 1971 100 10.00
28262 కవితలు. 763 విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠము ... విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠం ప్రచురణ ... 50 50.00
28263 కవితలు. 764 వేయి పడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ| ఆంధ్ర పత్రిక సచిత్ర వార పత్రిక, చెన్నై 1989 416 2.50
28264 కవితలు. 765 వేయి పడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1965 1026 15.00
28265 కవితలు. 766 వేయి పడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 1026 40.00
28266 కవితలు. 767 ఆఱునదులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 297 100.00
28267 కవితలు. 768 శార్వరినుండి శార్వరిదాక విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 171 50.00
28268 కవితలు. 769 బాణావతి (ఒక యథార్థ కథ) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ ఇంటర్నేషనల్ శారదా అకాడెమీ 2004 206 100.00
28269 కవితలు. 770 పులుల సత్యాగ్రహము (వ్యాజ కథ) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ ఇంటర్నేషనల్ శారదా అకాడెమీ 2004 80 100.00
28270 కవితలు. 771 నాస్తిక ధూమము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1994 175 65.00
28271 కవితలు. 772 సంజీవకరణి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1994 122 40.00
28272 కవితలు. 773 పాతిపెట్టిన నాణెములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1994 110 40.00
28273 కవితలు. 774 ధర్మ చక్రము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1994 93 36.00
28274 కవితలు. 775 మిహిరకులుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1994 136 50.00
28275 కవితలు. 776 విష్ణుశర్మ ఇంగ్లీషు చదువు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 98 25.00
28276 కవితలు. 777 చంద్రగుప్తుని స్వప్నము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1994 134 55.00
28277 కవితలు. 778 చిన్నకథలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 180 60.00
28278 కవితలు. 779 బాణావతి (ఒక యథార్థ కథ) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కృష్ణా పత్రిక, హైదరాబాద్ ... 220 3.50
28279 కవితలు. 780 భగవంతునిమీదపగ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1967 355 8.00
28280 కవితలు. 781 నాస్తిక ధూమము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1959 381 5.00
28281 కవితలు. 782 ధూమరేఖ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 332 5.00
28282 కవితలు. 783 నందోరాజాభవిష్యతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 298 6.00
28283 కవితలు. 784 నందోరాజాభవిష్యతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1980 236 15.00
28284 కవితలు. 785 చంద్రగుప్తుని స్వప్నము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 298 5.00
28285 కవితలు. 786 అశ్వమేధము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1980 174 5.00
28286 కవితలు. 787 అమృతవల్లి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1960 258 5.00
28287 కవితలు. 788 పులి మ్రుగ్గు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1980 214 12.00
28288 కవితలు. 789 నాగ సేనుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1961 286 5.00
28289 కవితలు. 790 హెలీనా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1980 247 15.00
28290 కవితలు. 791 వేదవతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1980 240 15.00
28291 కవితలు. 792 కవలలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 241 10.00
28292 కవితలు. 793 పాతిపెట్టిన నాణెములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 248 4.00
28293 కవితలు. 794 పాతిపెట్టిన నాణెములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 248 4.00
28294 కవితలు. 795 భ్రమరవాసిని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 356 10.00
28295 కవితలు. 796 సంజీవకరణి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 283 10.00
28296 కవితలు. 797 చిట్లీ చిట్లని గాజులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1968 279 2.00
28297 కవితలు. 798 దంతపు దువ్వెన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1970 224 2.00
28298 కవితలు. 799 దిండుక్రింద పోక చెక్క విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1967 244 2.00
28299 కవితలు. 800 దూతమేఘము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1969 247 2.00
28300 కవితలు. 801 లలితాపట్టణపు రాణి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1969 238 2.00
28301 కవితలు. 802 సౌదామని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 1968 247 2.00
28302 కవితలు. 803 ఏకవీర (నవల) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ| విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1999 86 55.00
28303 కవితలు. 804 ఏకవీర (నవల) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 68 30.00
28304 కవితలు. 805 ఏకవీర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. ఎస్. ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1957 190 2.25
28305 కవితలు. 806 ఏకవీర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. ఎస్. ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1957 190 2.25
28306 కవితలు. 807 एकवीरा विश्वनाथ सत्यनारायण दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 1971 184 4.00
28307 కవితలు. 808 మ్రోయుతుమ్మెద విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చింతల నరసింహులు అండ్ సన్సు, కరీంనగరము ... 562 15.00
28308 కవితలు. 809 హా హా హూ హూ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 79 2.00
28309 కవితలు. 810 బాణావతి (ఒక యథార్థ కథ) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1982 299 20.00
28310 కవితలు. 811 తెఱచిరాజు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... ... 344 2.00
28311 కవితలు. 812 సముద్రపుదిబ్బ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చింతల నరసింహులు అండ్ సన్సు, కరీంనగరము ... 590 10.00
28312 కవితలు. 813 ధర్మ చక్రము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రసతరంగిణీ ముద్రాశాల, విజయవాడ 1953 183 3.00
28313 కవితలు. 814 ధర్మ చక్రము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1961 195 3.00
28314 కవితలు. 815 యశోవతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 263 6.00
28315 కవితలు. 816 నందిగ్రామ రాజ్యం, అంతరాత్మ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1981 241 12.00
28316 కవితలు. 817 దమయంతీ స్వయంవరము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చింతల నరసింహులు అండ్ సన్సు, కరీంనగరము 1962 288 5.00
28317 కవితలు. 818 బద్దన్న సేనాని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రసతరంగిణీ ముద్రాశాల, విజయవాడ 1951 252 3.00
28318 కవితలు. 819 పునర్జన్మ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1976 248 7.00
28319 కవితలు. 820 పులుల సత్యాగ్రహము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వవాణి పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1962 122 1.50
28320 కవితలు. 821 చెలియలికట్ట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... 1966 326 3.00
28321 కవితలు. 822 చెలియలికట్ట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... 1966 326 3.00
28322 కవితలు. 823 కడిమి చెట్టు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ| పి. ఆర్. అండ్ సన్స్, విజయవాడ 1946 130 1.25
28323 కవితలు. 824 స్నేహఫలము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ ... 144 2.00
28324 కవితలు. 825 అంతరాత్మ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కె. యస్. ఆర్. అండ్ సన్స్, విజయవాడ 1956 152 1.50
28325 కవితలు. 826 వీరవల్లడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1980 62 1.50
28326 కవితలు. 827 పులి ముగ్గు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ / పావని శాస్త్రి శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1988 204 17.00
28327 కవితలు. 828 శేషాద్రి శతకము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 33 10.00
28328 కవితలు. 829 మా బాబు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1967 276 8.00
28329 కవితలు. 830 బద్దన్న సేనాని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వరలక్ష్మీ ప్రెస్, విజయవాడ 1958 292 3.00
28330 కవితలు. 831 జేబుదొంగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 247 6.00
28331 కవితలు. 832 కుణాలుని శాపము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చింతల నరసింహులు అండ్ సన్సు, కరీంనగరము 1963 294 5.00
28332 కవితలు. 833 వీరపూజ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సుబోధినీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1952 119 1.00
28333 కవితలు. 834 ప్రళయ నాయుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1985 79 5.00
28334 కవితలు. 835 గంగూలీ ప్రేమ కథ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1972 186 5.00
28335 కవితలు. 836 చందవోలు రాణి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సుందర ప్రచురణ, విజయవాడ ... 300 5.00
28336 కవితలు. 837 వల్లభమంత్రి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1958 224 3.00
28337 కవితలు. 838 స్వర్గానికి నిచ్చెనలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సాయి బాబా ప్రెస్, విజయవాడ 1966 544 10.00
28338 కవితలు. 839 ఆఱునదులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కృష్ణా పత్రిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1967 652 15.00
28339 కవితలు. 840 చిన్నయ్య కథలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 254 50.00
28340 కవితలు. 841 సత్యాగ్రహము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వసిష్ఠా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 69 50.00
28341 కవితలు. 842 దేవతల యుద్ధం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1954 128 1.50
28342 కవితలు. 843 త్రిశూలము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 153 2.00
28343 కవితలు. 844 హరిశ్చంద్ర-నాటకములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 50 3.00
28344 కవితలు. 845 హరిశ్చంద్ర నాటకములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రసతరంగిణీ ముద్రాశాల, విజయవాడ 1949 36 0.50
28345 కవితలు. 846 నర్తనశాల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ది భాస్కర్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1980 92 3.00
28346 కవితలు. 847 నర్తనశాల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వెంకటరమణ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1964 103 1.00
28347 కవితలు. 848 అనార్కలీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 112 3.00
28348 కవితలు. 849 వేనరాజు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 141 3.50
28349 కవితలు. 850 అంతా నాటకమే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ| వి. ఎస్. ఎన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1958 110 2.00
28350 కవితలు. 851 అంతా నాటకమే, ప్రవాహం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వసిష్ఠా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1958 110 2.00
28351 కవితలు. 852 गुप्तपाशुपतम् , अमृतशर्मिष्ठम् विश्वनाथ सत्यनारायण ... 1975 64 20.00
28352 కవితలు. 853 షూలమ్మీతీ షూలమ్మీతీ కొండెపోగు బి.డేవిడ్ లివింగ్‌స్టన్ స్వాప్నిక ప్రచురణలు, మార్కాపురం 2011 64 100.00
28353 కవితలు. 854 Viswanatha (A Literary Legend) Kondal Rao Velchala Viswanatha Sahitya Peetam, Hyderabad 2012 762 500.00
28354 కవితలు. 855 విశ్వనాథ రామ కృష్ణ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2014 104 100.00
28355 కవితలు. 856 అద్దేపల్లి శ్రీశ్రీ కవితా ప్రస్థానం విశ్లేషణలు కె.వి. రమణారెడ్డి కొణతం ప్రచురణలు, మార్కాపురం 2014 208 200.00
28356 కవితలు. 857 శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం ఒకటి 1925-1935-40 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ 1970 227 30.00
28357 కవితలు. 858 శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం రెండు 1933-1950 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ 1970 572 30.00
28358 కవితలు. 859 శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం మూడు 1945-1969 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ 1970 496 30.00
28359 కవితలు. 860 శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం రెండు 1933-1945 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ 1970 266 30.00
28360 కవితలు. 861 శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం మూడు 1945-1969 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం ప్రచురణ 1970 272 30.00
28361 కవితలు. 862 Sri Sri Miscellany Sri Rangam Srinivasa Rao Sri Sri Shashtipurti Sangham Publication 1970 140 5.00
28362 కవితలు. 863 శ్రీ శ్రీ ప్రభవ, పరిణయ రహస్యం మొదటి ప్రకరణము శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 101 30.00
28363 కవితలు. 864 ఆశ శ్రీ శ్రీ అనువాద కథలు (శ్రీ శ్రీసాహిత్య సర్వస్వం-2 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 143 30.00
28364 కవితలు. 865 ఆదర్శ జీవులు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-3) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 62 20.00
28365 కవితలు. 866 అమ్మా (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-4) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 115 30.00
28366 కవితలు. 867 శ్రీ శ్రీ మహాప్రస్థానం (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-5) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 135 25.00
28367 కవితలు. 868 వారం వారం (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-6) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 301 50.00
28368 కవితలు. 869 1+1=1 మొదలైన రేడియో నాటికలు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-7) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 187 40.00
28369 కవితలు. 870 శ్రీ శ్రీ చరమరాత్రి (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-8) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 120 28.00
28370 కవితలు. 871 మన గురజాడ (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-9) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1988 72 10.00
28371 కవితలు. 872 ఖడ్గ సృష్టి (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-10) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 337 70.00
28372 కవితలు. 873 శ్రీ శ్రీ జాబులు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-11) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 113 25.00
28373 కవితలు. 874 రెక్కవిప్పిన రివల్యూషన్ (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-12) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1996 146 30.00
28374 కవితలు. 875 చైనా యానం (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-13) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 74 20.00
28375 కవితలు. 876 సిప్రాలి (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-14) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1987 164 15.00
28376 కవితలు. 877 మరో ప్రస్థానం (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-15) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1989 150 15.00
28377 కవితలు. 878 వ్యూలు, రివ్యూలు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-16) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1992 190 25.00
28378 కవితలు. 879 శ్రీశ్రీ వ్యాసాలు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-17) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1990 398 45.00
28379 కవితలు. 880 శ్రీశ్రీ ఉపన్యాసాలు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-18) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1990 299 40.00
28380 కవితలు. 881 ప్రశ్నలు జవాబులు (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-19) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1990 362 40.00
28381 కవితలు. 882 శ్రీ శ్రీ అనంతం (శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-20) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1986 322 25.00
28382 కవితలు. 883 శ్రీ శ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు, చలసాని ప్రసాద్ విరసం ప్రచురణ 2008 86 60.00
28383 కవితలు. 884 Sri Sri New Frontiers Sri Rangam Srinivasa Rao, Chalasani Prasad Andhra Pradesh Publlications 1983 66 25.00
28384 కవితలు. 885 Three Cheers For Man Sri Rangam Srinivasa Rao Abhyudaya Publications, Chennai 1956 39 2.00
28385 కవితలు. 886 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు రావు అండ్ రావు, మచిలీపట్టణం ... 82 10.00
28386 కవితలు. 887 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1954 84 1.00
28387 కవితలు. 888 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1956 100 1.00
28388 కవితలు. 889 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 100 1.00
28389 కవితలు. 890 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 94 1.25
28390 కవితలు. 891 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 104 7.50
28391 కవితలు. 892 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 104 7.50
28392 కవితలు. 893 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 104 10.00
28393 కవితలు. 894 మహాప్రస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 96 10.00
28394 కవితలు. 895 మహాప్రస్థానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 108 40.00
28395 కవితలు. 896 మహాప్రస్థానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ... ... 100 10.00
28396 కవితలు. 897 మహాప్రస్థానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ ప్రచురణలు, చెన్నై 2000 113 100.00
28397 కవితలు. 898 మరో ప్రస్థానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1980 84 5.00
28398 కవితలు. 899 మరో ప్రస్థానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1980 84 5.00
28399 కవితలు. 900 మరో ప్రస్థానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 118 60.00
28400 కవితలు. 901 మరో ప్రపంచం (రేడియో నాటికలు) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు సారధీ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1954 146 2.00
28401 కవితలు. 902 1+1=1 మొదలైన రేడియో నాటికలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1979 134 10.00
28402 కవితలు. 903 గురజాడ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు మన సాహితి, హైదరాబాద్ 1959 67 1.25
28403 కవితలు. 904 గురజాడ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1959 67 1.25
28404 కవితలు. 905 చైనా యానం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1980 102 2.50
28405 కవితలు. 906 శ్రీశ్రీ వ్యాసాలు (1970-1983) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1983 258 15.00
28406 కవితలు. 907 మన శ్రీశ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విరసం ప్రచురణ 1983 258 5.00
28407 కవితలు. 908 సాహిత్యంలో విప్లవం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 192 80.00
28408 కవితలు. 909 1+1=1 మొదలైన రేడియో నాటికలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 158 12.00
28409 కవితలు. 910 చరమరాత్రి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ... ... 134 5.00
28410 కవితలు. 911 మూడుయాభయిలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1967 47 1.00
28411 కవితలు. 912 మరో మూడు యాభయిలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1974 48 2.00
28412 కవితలు. 913 ఖడ్గ సృష్టి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 150 2.50
28413 కవితలు. 914 ఖడ్గ సృష్టి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1982 136 9.00
28414 కవితలు. 915 వ్యాసక్రీడలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1973 227 4.50
28415 కవితలు. 916 వ్యాసక్రీడలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1973 227 4.50
28416 కవితలు. 917 వ్లదీమిక్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ లెనిన్, శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 121 20.00
28417 కవితలు. 918 వ్లదీమిక్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ లెనిన్, శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 121 20.00
28418 కవితలు. 919 అమ్మా శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు సోషలిస్టు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 80 1.50
28419 కవితలు. 920 మానవుడి పాట్లు మిహయీల్ షొలొహొవ్, శ్రీశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 50 2.50
28420 కవితలు. 921 సంపెంగతోట ఆంటన్ చెహోవ్, శ్రీశ్రీ, వరదరాజేశ్వరరావు ప్రజాసాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి ... 86 5.00
28421 కవితలు. 922 तेलुगु के लोकप्रिय कवि श्रीश्री श्रीरंगं श्रीनिवासरावु सुषमा प्रकाशन, गुंटूरु 1972 135 5.00
28422 కవితలు. 923 Sri Sri Through The Eyes of Chalam Sri Rangam Srinivasara Rao Shaik Silar Saheb 1983 121 20.00
28423 కవితలు. 924 महाप्रस्थान श्रीरंगं श्रीनिवासरावु सुषमा प्रकाशन, गुंटूरु 1984 155 15.00
28424 కవితలు. 925 పాడవోయి భారతీయుడా (శ్రీశ్రీ సినిమా పాటల సంకలనం) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ ప్రచురణలు, చెన్నై 1983 100 10.00
28425 కవితలు. 926 శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు (ఖబడ్దార్, సంఘశత్రువులారా, అరుణపతాకం) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 111 35.00
28426 కవితలు. 927 శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు (ఉక్కు పిడికిలి, అగ్నిజ్వాల) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 123 40.00
28427 కవితలు. 928 శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు (తెలుగు వీర లేవరా) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 92 18.00
28428 కవితలు. 929 శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు (తెలుగు వీర లేవరా) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 92 18.00
28429 కవితలు. 930 పాడవోయి భారతీయుడా సినిమా పాటలు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 79 15.00
28430 కవితలు. 931 శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు (విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం) శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 72 20.00
28431 కవితలు. 932 శ్రీశ్రీ కవిత్వం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు, మిరియాల రామకృష్ణ 1980 మహాకవి శ్రీశ్రీ సప్తతిపూర్తి మహోత్సవ సమర్పణ 1980 642 60.00
28432 కవితలు. 933 మహాకవి శ్రీశ్రీ బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 2002 113 25.00
28433 కవితలు. 934 Mahakavi Sri Sri Budaraju Radhakrishna Sahitya Akademi, New Delhi 2000 130 25.00
28434 కవితలు. 935 శరచ్చంద్రిక (సాహిత్య వ్యాసావళి) సోమసుందర్ ఆవంత్స విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 66 20.00
28435 కవితలు. 936 శ్రీశ్రీ మరోప్రస్థానం చలసాని ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 120 60.00
28436 కవితలు. 937 శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం సమాలోచనం మాదిరాజు రంగారావు రసధుని-సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2004 56 20.00
28437 కవితలు. 938 శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం ఒక పరిశీలన అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ... ... 37 2.00
28438 కవితలు. 939 శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం (టీకా టిప్పణీ) వరవరరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1990 70 5.00
28439 కవితలు. 940 సామ్యవాద కవితా దర్శనం మహాప్రస్థానం తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య రచయిత, మెదక్ 1991 118 40.00
28440 కవితలు. 941 మార్క్సిస్టు దృక్పథంలో మహాప్రస్థానం మిక్కిలినేని సుశీల సత్యశోధన పబ్లికేషన్స్, గన్నవరం 2010 98 30.00
28441 కవితలు. 942 శ్రీశ్రీ ఖడ్గసృష్టి కావ్య పరామర్శ సి. వి. ప్రగతి సాహితీ సమితి, విజయవాడ 1974 112 4.00
28442 కవితలు. 943 శ్రీశ్రీ కవితా ప్రస్థానం అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ... 1968 136 5.00
28443 కవితలు. 944 శ్రీశ్రీ రేడియో నాటికలు ప్రయోగవాద ధోరణులు శివలక్ష్మి స్వరూప్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 103 25.00
28444 కవితలు. 945 శ్రీశ్రీ పీఠికలు-పరిశీలన రాపోలు సుదర్శన్ అనన్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 110 25.00
28445 కవితలు. 946 అద్దేపల్లి శ్రీశ్రీ కవితా ప్రస్థానం విశ్లేషణలు కె.వి. రమణారెడ్డి కొణతం ప్రచురణలు, మార్కాపురం 2013 254 150.00
28446 కవితలు. 947 మహాప్రస్థానం నుండి మరో ప్రస్థానం దాకా వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 44 15.00
28447 కవితలు. 948 శ్రీశ్రీ కవితా వైభవం మిరియాల రామకృష్ణ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1981 70 5.00
28448 కవితలు. 949 శ్రీశ్రీ సాహిత్యం-సమకాలీనత తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 36 8.00
28449 కవితలు. 950 శ్రీశ్రీ సాహిత్యం-సమకాలీనత తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 43 5.00
28450 కవితలు. 951 శ్రీ.శ్రీ. కవిత్వము దేవరాజు కృష్ణమరాజు ఉస్మానియా యూనివర్సటీ హైదరాబాద్ 1990 520 100.00
28451 కవితలు. 952 శ్రీశ్రీ వ్యాస ప్రస్థానం నుదురుమాటి సత్యనారాయణశాస్త్రి తెలుగునాడు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 128 35.00
28452 కవితలు. 953 తెలుగు సాహిత్యంపై మహాకవి శ్రీశ్రీ ప్రభావం కడియాల రామమోహన్ రాయ్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2012 63 30.00
28453 కవితలు. 954 శ్రీశ్రీ సాహిత్యం సమకాలీనత తెలకపల్లి రవి సాహితీ స్రవంతి, హైదరాబాద్ 2009 61 20.00
28454 కవితలు. 955 జగన్నాథ రథచక్రాలు వి. రామకష్ణ ఝంఝ ప్రచురణలు 1986 171 15.00
28455 కవితలు. 956 శ్రీశ్రీ జయభేరి, జీవితం, సాహిత్యం, రాజకీయాలు తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 356 100.00
28456 కవితలు. 957 వర్గకవి శ్రీశ్రీ బి. హనుమారెడ్డి రచయిత, ఒంగోలు 2014 190 100.00
28457 కవితలు. 958 చలంగారి శ్రీశ్రీ సలాం Shaik Silar Saheb 1981 67 20.00
28458 కవితలు. 959 చలం, శ్రీశ్రీ, రావిశాస్త్రి లపై ప్రజాసాహితి సమీక్షా వ్యాసాలు ... జనసాహితి ప్రచురణ 1989 40 3.00
28459 కవితలు. 960 మహా ప్రస్థానం శ్రీశ్రీ సాహిత్య సర్వస్వం-5 చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 1999 136 25.00
28460 కవితలు. 961 మహాప్రస్థానం నుండి మరో ప్రస్థానం దాకా వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 44 15.00
28461 కవితలు. 962 మహాకవి శ్రీశ్రీ (సిరి కథ) ముత్తేవి రీవంద్రనాథ్ విజ్ఞాన వేదిక, తెనాలి 2010 37 10.00
28462 కవితలు. 963 యుగకర్త శ్రీశ్రీ ఆర్వియార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 110 35.00
28463 కవితలు. 964 మన శ్రీశ్రీ బి. సూర్యసాగర్ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 2009 64 20.00
28464 కవితలు. 965 శ్రీశ్రీ జీవితం-సాహిత్యం ఒక సమాలోచనం ... ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ యూత్ ఆర్గనైజేషన్ 2010 56 10.00
28465 కవితలు. 966 యుగపతాక శ్రీశ్రీ (దీర్ఘ కవిత) వల్లభాపురం జనార్దన సాహితీ స్రవంతి మహబూబ్ నగర్ 2010 70 25.00
28466 కవితలు. 967 విద్యార్థుల కోసం శ్రీశ్రీ ... శ్రీశ్రీ శతజయంతి ప్రచురణ 2010 36 10.00
28467 కవితలు. 968 కవితా ఓ కవితా వస్తువు-భాష-శైలి మాడభూషి సంపత్ కుమార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 62 25.00
28468 కవితలు. 969 శ్రీశ్రీ చిరునామా ... సి. యస్. ఆర్. ప్రసాద్, గుంటూరు 1983 80 2.00
28469 కవితలు. 970 శ్రీశ్రీ సాహిత్య సమాలోచన దివాకర్ల రాజేశ్వరి, అంబికా అనంత్ తెలుగు విజ్ఞాన సమితి, బెంగళూరు 2011 176 200.00
28470 కవితలు. 971 సదా బాలుడు సదా భానుడు - శ్రీశ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం 1950 31 5.00
28471 కవితలు. 972 మహోగ్రతాపం గీతాలు కాట్రగడ్డ కవితాజ్వాల పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 1986 55 5.00
28472 కవితలు. 973 శ్రీశ్రీ శతకం కావూరి పాపయ్య శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 32 5.00
28473 కవితలు. 974 మహాకవులు (శ్రీశ్రీ) యన్. వి. యస్. శర్మ (నదీరా) యన్. వి. యస్. శర్మ (నదీరా), హైదరాబాద్ 1989 40 3.50
28474 కవితలు. 975 శ్రీశ్రీ సంస్మరణ-1 అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2008 63 30.00
28475 కవితలు. 976 శ్రీశ్రీ పిలుపు-2 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2008 32 20.00
28476 కవితలు. 977 మహాకవి-3 రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2008 32 20.00
28477 కవితలు. 978 చంద్రునికో నూలుపోగు-4 సమతారావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 23 15.00
28478 కవితలు. 979 శ్రీశ్రీ మరోప్రస్థానం-5 వరవరరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 55 30.00
28479 కవితలు. 980 మన కొడవటిగంటి-6 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 32 25.00
28480 కవితలు. 981 గిరాంమూర్తి-7 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 32 25.00
28481 కవితలు. 982 కొంపెల్ల జనార్దనరావు జ్ఞాపకాలు-8 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 32 20.00
28482 కవితలు. 983 ఫకీర్ షా పలుకులు-9 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 24 20.00
28483 కవితలు. 984 శ్రీశ్రీ ఖడ్గసృష్టి కావ్య పరామర్శ-11 సి. వి. శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 61 30.00
28484 కవితలు. 985 పౌరహక్కుల ఉద్యమ ప్రసంగాలు-12 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 39 20.00
28485 కవితలు. 986 పరిణయ రహస్యము-14 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2009 22 20.00
28486 కవితలు. 987 శ్రీశ్రీ ఎలిజీలు-15 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 48 25.00
28487 కవితలు. 988 విప్లవపథ నిర్దేశకుడు-16 ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 64 30.00
28488 కవితలు. 989 శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం-17 అద్దేపల్లి రామమోహనరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 31 20.00
28489 కవితలు. 990 శ్రీశ్రీ అన్వేషణ-18 ఎన్. వేణుగోపాల్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 31 20.00
28490 కవితలు. 991 భువన భవనపు బావుటా-19 వి. సూర్యారావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 32 20.00
28491 కవితలు. 992 శ్రీశ్రీ పై ముఖాముఖి-20 కడియాల రామమోహన్ రాయ్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 63 30.00
28492 కవితలు. 993 శబ్ద బ్రహ్మ శ్రీశ్రీ-23 రోణంకి అప్పలస్వామి శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 31 20.00
28493 కవితలు. 994 చిరంజీవి శ్రీశ్రీ-24 చలసాని ప్రసాద్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 95 50.00
28494 కవితలు. 995 శ్రీశ్రీ ఒక తీరని దాహం-25 అదృష్టదీపక్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 29 20.00
28495 కవితలు. 996 శ్రీశ్రీ భూమ్యాకాశాలు-26 వరవరరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 77 40.00
28496 కవితలు. 997 మహాకవిశ్రీశ్రీ శతకం-27 గుమ్మా సాంబశివరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 25 20.00
28497 కవితలు. 998 యుగకవి శ్రీశ్రీ-28 టి. యల్. కాంతారావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 55 30.00
28498 కవితలు. 999 స్వేచ్ఛా విహంగం శ్రీశ్రీ-29 కె.వి. రమణారెడ్డి శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 40 20.00
28499 కవితలు. 1000 కష్టజీవికి ఇరువైపులా నిల్చిన మహాకవి శ్రీ శ్రీ-30 సింగమనేని నారాయణ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 31 20.00
28500 కవితలు. 1001 మానవీయ శ్రీశ్రీ-32 లోచన్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 31 20.00