విఠలేశ్వర శతకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విఠలేశ్వర శతకము
కృతికర్త: కూరెళ్ల విఠలాచార్య
ముద్రణల సంఖ్య: 5000
ముఖచిత్ర కళాకారుడు: కూరెళ్ళ శ్రీనివాస్
దేశం: భారత దేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: గేయ కవిత్వం
ప్రచురణ: మిత్రభారతి(నల్లగొండ)
విడుదల: ఏప్రిల్ 2000
ప్రచురణ మాధ్యమం: పుస్తకము
పేజీలు: 76
కూరెళ్ల విఠలాచార్య

విఠలేశ్వర శతకమును రచించినది నల్లగొండ జిల్లా రామన్నపేట మండలం ఎల్లంకి గ్రామ మధురకవి డా. కూరెళ్ల విఠలాచార్య.[1]

ఉదాహరణకు కొన్ని పద్యములు

[మార్చు]

శ్రీయన నేమియో సుగుణ

శీలుని పుర్రెను గూడద్రిప్పు, ఆ

శ్రీయే 'అ ఆ' లు రాని ఎటు

సెల్లని పుల్లని మంత్రిసేయు, ఆ

శ్రీయే పరాభవంబొసగు

శ్రీయే మహావిభవంబునిచ్చు, ఆ

శ్రీయే ప్రియంబు నీకయిన

చిత్రమదేమిటొ? విఠ్ఠలేశ్వరా!

పొట్టిగ నుండు వాణ్ణి, పెను

పొట్టను గల్గిన వాణ్ణి, ఎట్టి ఇ

క్కట్టుల నైన భక్తితొ ఒ

కానొక మారుభజిస్తే చాలు పో

గొట్టెడు వాణ్ణి, పాయసము

కుడ్ముల కే ముదమొందువాణ్ణి, జే

కొట్టి నుతించి మ్రొక్కెదను

కోర్కెలు దీర్చగ విఠలేశ్వరా !

అమ్మ సరస్వతిన్ హృదయ

మందు తలంచిన చాలునయ్య, ద

ద్దమ్మయు కూడా పెద్దన పి

తామహు మాడ్కి కవిత్వమల్లి లో

కమ్మున మెప్పు పొందును, బి

కారియు కూడా యశస్సుగాంచు, ని

క్కమ్మిది భారతీకృప జ

గమ్మున ఓ ప్రభు విఠ్ఠలేశ్వరా !

ఎందరు మాదు స్వేచ్ఛకయి

ఎంతతపించిరొ ? నిండు జీవితం

బెందరు ధారవోసిరొ? బ్రి

టీషుల హింసకు పాత్రులైనవా

రెందరొ ? వారే మా అమర

వీరులు యోధులు ఇంటివేల్పు లా

అందరకేను నా హృదయ

మారగ మ్రొక్కెద విఠ్ఠలేశ్వరా !

దేవుడ దేవుడా యనుచు

తీర్థము క్షేత్రము లెన్నొ తిర్గితిన్

దేవుడ దేవుడా యనుచు

దేశ విదేశమతాల నడ్గితిన్

దేవుడ దేవుడా యనుచు

దేబెగ బాబల నెంతొ వేడితిన్

దేవుడ! కానిపించవు ఇ

దెక్కడి న్యాయము ? విఠ్ఠలేశ్వరా !

పదవులు వద్దు, పైసలును

వద్దు, పసిండియు వద్దు, గొప్ప సం

పదయును వద్దు, ప్రాభవము

వద్దు, ప్రశంసలు వద్దు, ఏ మహా

సదనము వద్దు, భోగములు

సౌఖ్యము వద్దు, మరేది వద్దు, నీ

దు దయయే నాకు కావలెను

స్త్రోత్రము చేసెద విఠ్ఠలేశ్వరా !

తల్లి తెలుంగు మానుకొని

తత్తర బిత్తర వచ్చిరాని ఆ

కుళ్లును ఇంగిలీసు కల

గూరను పిచ్చిగ పచ్చిపచ్చిగా

కల్లలు మాట లాడు మొన

గాండ్రిల ందరొ వెళ్ళి మంచి మా

పల్లె జనాల ముంచిరిగ

పాప మదేమన విఠ్ఠలేశ్వరా !

మూలాలు

[మార్చు]
  1. krishna (2017-08-21). "తెలంగాణ ఆధునిక కవిత". Telangana తాజా వార్తలు | Latest Telugu Breaking News (in అమెరికన్ ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 2021-09-01. Retrieved 2021-09-01.