కాళేశ్వరరావు మార్కెట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజయవాడలో ప్రసిద్ధి చెందిన మార్కెట్ ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్. ఈ మార్కెట్ నకు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారు పేరు మిదుగా ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్ ను రూపొదించారు. ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్ రోజుకి ఎంతొమంది కస్ట్ మర్లతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది.

చరిత్ర[మార్చు]

దుఖాణ సముదాయం[మార్చు]

సౌకర్యాలు, సమస్యలు[మార్చు]