వాడుకరి:Praveen Illa/2015 జూన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడ్డదారి:
WP:SL

గ్రామాల పేజీలు, సినిమాల పేజీలను మినహాయించి మొలకల జాబితా

వ్యాసం వాడుకరి బైట్లలో ప్రస్తుత నిడివి
పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు స్వరలాసిక 156 bytes
Praveen Illa Praveen Illa 891 bytes
చిత్తప్రసాద్ భట్టాచార్య Pavan santhosh.s 451 bytes
ఆరోగ్యశ్రీ YVSREDDY 1507 bytes
చెంగారెడ్డిపల్లె 106.220.84.90 522 bytes
భ్రహ్మజ్యోస్యుల సుభ్రహమణ్యం దిగవల్లి రామచంద్ర 658 bytes
సిస్టర్ నిర్మల Kasyap 1064 bytes
అయిషా టకియ 180.234.77.138 494 bytes
భువనవిజయం 1.186.32.38 983 bytes
రాజమండ్రి పుష్కరాలు 2015 విశ్వనాధ్.బి.కె. 188 bytes
పొదిలవారిపాలెం 117.206.230.160 140 bytes
ప్రపంచ యోగ దినోత్సవం YVSREDDY 495 bytes
పుణ్యమూర్తుల Rajasekhar1961 234 bytes
సుస్థిర వ్యవసాయం !llu$!on!$t 73 bytes
తెలుగు రచయితల జాబితా రహ్మానుద్దీన్ 770 bytes
గుత్తావారిపాలెం 117.206.227.3 1186 bytes
బొల్లిన Rajasekhar1961 214 bytes
1773 Pranayraj1985 807 bytes
జనమంచి Rajasekhar1961 220 bytes
డంకన్ జలసంధి రహ్మానుద్దీన్ 729 bytes
రవి వీరెల్లి 24.254.179.14 1468 bytes
ఇందిర రామమూర్తి Kvr.lohith 1684 bytes
బాసినపాడు 59.91.28.243 937 bytes
కట్టవాని చెరువు 59.91.28.243 482 bytes
త్రిపురాన Rajasekhar1961 200 bytes
మాడభూషి Rajasekhar1961 354 bytes
1662 Pranayraj1985 759 bytes
1623 Pranayraj1985 757 bytes
దాసరిపాలెం (భట్టిప్రోలు) 59.92.245.78 781 bytes
బొజ్జల గంగసుబ్బరామిరెడ్డి Kvr.lohith 1028 bytes
వ్యాపార దృష్టి Veera.sj 250 bytes
వ్యాపార ధర్మం Veera.sj 305 bytes
రఘుతు సత్యనారాయణ Kvr.lohith 1279 bytes
ముద్దసాని దామోదర రెడ్డి Kvr.lohith 1798 bytes
దీవి శ్రీనివాసాచార్యులు Kvr.lohith 1669 bytes
పినపళ్ళ 117.206.249.13 1523 bytes
మానవుని మతం నైతికత Kalukuri vennela 1095 bytes
భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/తెలంగాణ Kvr.lohith 1450 bytes
నాగభైరవ Rajasekhar1961 229 bytes
తమ్మవరం (కొరిశపాడు) 117.213.153.110 559 bytes
న్యాపతి Rajasekhar1961 130 bytes
శారద (పత్రిక) Rajasekhar1961 1334 bytes
లుకులాపు లక్ష్మణదాసు Rajasekhar1961 1467 bytes
ఉప్పాడ రంగబాబు Rajasekhar1961 1428 bytes
నేమాని దుర్గాప్రసాద్ Kvr.lohith 1887 bytes
స్ఫోటాయన వ్యాకరణము Shankar1242 1572 bytes
గ్రీష్మ భూమి కథలు 220.227.251.29 617 bytes
దేవరశిల కథలు 220.227.251.29 585 bytes
పాపాఘ్ని కథలు 220.227.251.29 920 bytes
కర్మంది వివరణము 12.9.138.11 1188 bytes
టూరింగ్‌ టాకీస్‌ Bhaskaranaidu 1692 bytes
తదేక గీతం-చైతన్య దీపం Sree Vasista 998 bytes
తదేకగీతం Sree Vasista 1933 bytes
హిందూ సామ్రాజ్య దినోత్సవం YVSREDDY 516 bytes
జుబిన్ గార్గ్ 180.234.54.248 1332 bytes
1781 Rajasekhar1961 734 bytes
మదిన సుభద్రమ్మ Rajasekhar1961 1853 bytes
గోవిందరాజు రామకృష్ణారావు స్వరలాసిక 108 bytes