శారద (పత్రిక)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శారద ఒక తెలుగు మాసపత్రిక. ఇది 1925 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. దీనికి ప్రారంభ సంపాదకులు : నడింపల్లి వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు, శీలం జగన్నాధరావు.

మొదటి సంపుటము

[మార్చు]
 • కుందమాల - తల్లాప్రగడ సూర్యనారాయణరావు
 • భగవద్గీతావళి
 • నాట్యరంగములు - చెరువు వెంకట సుబ్రహ్మణ్యము
 • కోకిలాకాకము - చిర్రావూరి కామేశ్వరరావు
 • చిన్న కథలు - ఆంధ్ర వాజ్మయమున వాని స్థానము - దిగవల్లి వేంకట శివరావు
 • జగన్నిర్మాణము - న్యాపతి శేషగిరిరావు
 • వసంతము - నాళము కృష్ణరావు
 • జమీరు చక్రవర్తి - ప్రపంచ రహస్యము - వుప్పల లక్ష్మణరావు
 • పెద్దవారికంటే చిన్నబిడ్డలే జ్ఞానము కలవారు - చోడగం కమల
 • విజ్ఞాన విషయములు - ఆర్. రంగనాథశాస్త్రి
 • పౌర పుస్తక భాండాగారము.
 • స్వరాజ్యము - ప్రజాప్రభుత్వము - మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య
 • ఋషిత్వము - కవిత్వము - పండిత శివనాధశాస్త్రి
 • కుషనులు - పాలకోడేటి వెంకట్రామశర్మ
 • అలీబియా - చిల్లరిగే శ్రీనివాసరావు పంతులు
 • శిల్పము - ధర్మము -యస్. రంగనాధసూరి
 • సంతుష్టి - శాంతి - గరిమెళ్ల సత్యనారాయణ
 • ప్రోలయవేముని కొండపల్లి తామ్ర శాసనము - కానూరు వీరభద్రేశ్వరరావు
 • హిమబిందు - అడివి బాపిరాజు
 • చిత్రకారుని హృదయము - వెల్లటూరి సోమనాధము
 • భ్రమ - పెమ్మరాజు వేంకటపతిరాజు
 • వివిధ ధర్మముల ప్రకృతి - క. రాజేశ్వర రాయుడు
 • ప్రత్యర్పణము
 • భారతీయుల రాజనీతి - వి. వెంకట రంనాథరావు
 • వివిధ విషయములు

మూలాలు

[మార్చు]