శ్రీశైలప్రభ

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

శ్రీశైలప్రభ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైలం దేవస్థానం వారిచే ప్రచురించబడుతున్న ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక. దీని యొక్క 44 వ సంపుటి 2008లో వెలువడుతున్నది.

శ్రీశైలప్రభ రజతోత్సవ సంచిక ముఖ చిత్రము

ప్రారంభం[edit]

శ్రీశైలప్రభ మాసపత్రికగా 1965లో జనవరి నెలలో ప్రారంభింపబడింది.

ప్రస్థాన విశేషాలు[edit]

సంపాదకులు[edit]

శ్రీశైలప్రభ మాసపత్రికకు సంపాదకులుగా ప్రముఖ కవులు, పండితులు పనిచేసారు. వారి జాభితా.

గౌరవ సంపాదకులు[edit]

మూలాలు[edit]