విజేత కాంపిటీషన్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజేత కాంపిటీషన్స్ విద్యా, విజ్ఞాన, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల పక్షపత్రిక. 1990 లో ప్రారంభించబడింది. బండ్ల పబ్లికేషన్స్, హైద్రాబాదు చే ప్రచురించబడుతుంది. దీనిలో ప్రముఖమైన అంశాలపై ముఖపత్రకథనాలతో పాటు, ప్రస్తుత పోటీ పరీక్షలు, ప్రస్తుత వార్తలలో విషయాలు ప్రధాన శీర్షికలు.

విజేత కాంపిటీషన్స్