హాస్యానందం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
హాస్యానందం

హాస్యానందం ఎర్రబాలం, మంగళగిరి మండలం, గుంటూరు జిల్లా నుండి వెలువడే హాస్య మాసపత్రిక. దీని ఎడిటర్ పి రాము. (రాంపా). కార్టూనిస్టులు, హాస్య రచయితలు నిర్వహించటం దీని ప్రత్యేకత