వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెవికీ పాఠ్య ప్రణాళిక/సహాయం పేజీల సూచిక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియా గురించి వాడుకరులు స్వయంగా నేర్చుకోగలిగే పాఠ్య ప్రణాళిక, దానికి అవసరమైన అన్ని రకాల బోధనా ఉపకరణాలు తయారుచేసి అందించే లక్ష్యంతో తెలుగు వికీ పాఠ్య ప్రణాళిక ప్రాజెక్టు ప్రారంభమయింది. ఆ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తెలుగు వికీపీడియాలో ఉన్న సహాయం పేజీల జాబితాతో సహాయం పేజీల సూచిక పేజీని తయారు చేశాము. ఈ సహాయం పేజీలను కొత్త వాడుకరులకు పరిచయం చేస్తే, వారు వికీ రచనలో మెళకువల గురించి స్వయంగా నేర్చుకోగలుగుతారని మా అభిప్రాయం.

సహాయం పేజీల జాబితా[మార్చు]

క్రమసంఖ్య పేజీ పేరు & లింకు విభాగం అనువాద స్థాయి కొత్తవారికి మార్గదర్శకం ఇతర వివరాలు సృష్టించిన వారు
1 సహాయం:పరిచయం Menu పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
2 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/1 దిద్దుబాటు చెయ్యడం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
3 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/2 ఆకృతీకరణ పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
4 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/3 లింకులూ వికీలింకులూ పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
5 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/4 మార్పులను భద్రపరచడం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
6 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/5 కొత్త వ్యాసాలను సృష్టించడం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు
Some Red Link Pages
చదువరి
7 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు
Some Red Link Pages
చదువరి
8 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/1 నిర్ధారత్వం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
9 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/2 ఇన్‌లైన్ ఉల్లేఖన పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
10 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/3 రెఫ్‌టూల్‌బార్ పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
11 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/4 విశ్వసనీయ వనరులు పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
12 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/5 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
13 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో బొమ్మల పరిచయం/1 పరిచయం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
14 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో బొమ్మల పరిచయం/2 బొమ్మలు ఎక్కించడం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
15 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో బొమ్మల పరిచయం/3 బొమ్మ వాడకం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
16 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో బొమ్మల పరిచయం/4 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
17 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో పట్టికల పరిచయం/1 పట్టికల పరిచయం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
18 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో పట్టికల పరిచయం/2 పట్టికల దిద్దుబాటు పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
19 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో పట్టికల పరిచయం/3 పట్టికల విస్తరణ పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
20 సహాయం:వికీ మార్కప్‌తో పట్టికల పరిచయం/4 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
21 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/1 ఎడిటరును తెరవడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
22 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/2 పరికరాలపట్టీ ప్రాథమిక విషయాలు పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
23 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/3 లింకులు, వికీలింకులు పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
24 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/4 మార్పులను ప్రచురించడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
25 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/5 కొత్త వ్యాసాల సృష్టి పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
26 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో దిద్దుబాటు చెయ్యడం పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
27 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/1 నిర్ధారత్వం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
28 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/2 మూలాలను చేర్చడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
29 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/3 ఉన్నవాటిని సరిదిద్దడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
30 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/4 మూలాలను మళ్ళీ మళ్ళీ వాడడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
31 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/5 విశ్వసనీయ వనరులు పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
32 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో మూలాలివ్వడం గురించి పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
33 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో బొమ్మల పరిచయం/1 పరిచయం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
34 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో బొమ్మల పరిచయం/2 బొమ్మలు ఎక్కించడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు
One Red Link Page
చదువరి
35 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో బొమ్మల పరిచయం/3 బొమ్మలను చేర్చడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
36 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో బొమ్మల పరిచయం/4 వివరాలను సవరించడం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
37 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో బొమ్మల పరిచయం/5 గ్యాలరీలు పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
38 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో బొమ్మల పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
39 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో పట్టికల పరిచయం/1 పట్టికల పరిచయం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
40 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో పట్టికల పరిచయం/2 పట్టికల దిద్దుబాటు పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
41 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో పట్టికల పరిచయం/3 కొత్త పట్టికల చేర్పు పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
42 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో పట్టికల పరిచయం/4 పట్టికల విస్తరణ పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు చదువరి
43 సహాయం:విజువల్ ఎడిటరుతో పట్టికల పరిచయం/5 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే విజువల్ ఎడిటరు
Some One Red Link Pages
చదువరి
44 సహాయం:చర్చ పేజీల పరిచయం/1 చర్చ పేజీలు పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
45 సహాయం:చర్చ పేజీల పరిచయం/2 వాడుకరి చర్చ పేజీలు పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
46 సహాయం:చర్చ పేజీల పరిచయం/3 పేర్చే విధానం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
47 సహాయం:చర్చ పేజీల పరిచయం/4 ఉదాహరణలు పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
48 సహాయం:చర్చ పేజీల పరిచయం/5 దృష్టిని ఆకర్షించడం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
49 సహాయం:చర్చ పేజీల పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
50 సహాయం:వికీపీడియాలో ప్రయాణం గురించి పరిచయం/1 పరిచయం పూర్తయింది ఓకే చదువరి
51 సహాయం:వికీపీడియాలో ప్రయాణం గురించి పరిచయం/2 పేరుబరులు పూర్తయింది ఓకే చదువరి
52 సహాయం:వికీపీడియాలో ప్రయాణం గురించి పరిచయం/3 పేజీల్లో వెతకడం పూర్తయింది ఓకే చదువరి
53 సహాయం:వికీపీడియాలో ప్రయాణం గురించి పరిచయం/4 దారిమార్పులూ షార్టుకట్లూ పూర్తయింది ఓకే చదువరి
54 సహాయం:వికీపీడియాలో ప్రయాణం గురించి పరిచయం/5 పనికొచ్చే లింకులు పూర్తయింది ఓకే చదువరి
55 సహాయం:వికీపీడియాలో ప్రయాణం గురించి పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే చదువరి
56 సహాయం:వికీపీడియా శైలి గురించి పరిచయం/1 శైలి పూర్తయింది ఓకే చదువరి
57 సహాయం:వికీపీడియా శైలి గురించి పరిచయం/2 వ్యాసం లోని విభాగాలు పూర్తయింది ఓకే చదువరి
58 సహాయం:వికీపీడియా శైలి గురించి పరిచయం/3 బొమ్మలు, మూలాలూ పూర్తయింది ఓకే చదువరి
59 సహాయం:వికీపీడియా శైలి గురించి పరిచయం/4 లింకులు పూర్తయింది ఓకే చదువరి
60 సహాయం:వికీపీడియా శైలి గురించి పరిచయం/5 ఏకరీతిగా పూర్తయింది ఓకే చదువరి
61 సహాయం:వికీపీడియా శైలి గురించి పరిచయం/6 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే చదువరి
62 సహాయం:విధానాలు మార్గదర్శకాల పరిచయం/1 విధానాలు, మార్గదర్శకాలు పూర్తయింది ఓకే చదువరి
63 సహాయం:విధానాలు మార్గదర్శకాల పరిచయం/2 కంటెంటు పూర్తయింది ఓకే చదువరి
64 సహాయం:విధానాలు మార్గదర్శకాల పరిచయం/3 ప్రవర్తన పూర్తయింది ఓకే చదువరి
65 సహాయం:విధానాలు మార్గదర్శకాల పరిచయం/4 సారాంశం పూర్తయింది ఓకే చదువరి
66 సహాయం:పరిచయం/ముగింపు ముగింపు పూర్తయింది చదువరి
67 సహాయం:సూచిక Menu పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
68 సహాయం:సూచిక/ప్రవేశిక Menu పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
69 సహాయం:సూచిక/వికీపీడియాను శోధించడం Menu పూర్తయింది ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
70 సహాయం:సూచిక/దిద్దుబాట్లు చెయ్యడం Menu 95% పూర్తి ఓకే Some Red Link Pages చదువరి
71 సహాయం:సూచిక/లింకులు Menu 60% పూర్తి ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
72 సహాయం:సూచిక/బొమ్మలు, మీడియా Menu 30% పూర్తి ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
73 సహాయం:సూచిక/మార్పులను గమనించడం Menu పూర్తయింది ఓకే Some Red Link Pages చదువరి
74 సహాయం:సూచిక/విధానాలు, మార్గదర్శకాలు Menu పూర్తయింది ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
75 సహాయం:సూచిక/సంప్రదించడం Menu 60% పూర్తి ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
76 సహాయం:సూచిక/వికీపీడియా సమాజం Menu 95% పూర్తి ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
77 సహాయం:సూచిక/వనరులు, జాబితాలు Menu 30% పూర్తి ఓకే Some Red Link Pages,
Sub Pages in English
చదువరి
78 సహాయం:సూచిక/ఎకౌంటు సెట్టింగులు, నిర్వహణ Menu పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
79 సహాయం:సూచిక/సాంకేతిక సమాచారం Menu 5% పూర్తి - చదువరి
80 సహాయం:ఇక్కడికి లింకున్న పేజీలు Link పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
81 సహాయం:ఇటీవలి మార్పులు Editing పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
82 సహాయం:చిన్న మార్పులు Editing పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
83 సహాయం:దిద్దుబాటు ఘర్షణ Editing పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
84 సహాయం:దిద్దుబాటు సారాంశం Editing పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
85 సహాయం:పేజీ చరితం Editing పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
86 సహాయం:మూస Template పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
87 సహాయం:మూస గురించి క్లుప్తంగా Template పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
88 సహాయం:లింకు Link పూర్తయింది ఓకే 2017 వికీటెక్స్టు ఎడిటరు చదువరి
89 సహాయం:మెరుగైన ఇటీవలి మార్పులు Editing పూర్తయింది ఓకే - చదువరి
90 సహాయం:వెతుకుట వెతుకుట కాలేదు
91 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
92 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/విషయం వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
93 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/విషయ ప్రాముఖ్యత వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
94 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/Website notability వ్యాస రచన కాలేదు చదువరి
95 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/Biographical notability వ్యాస రచన కాలేదు చదువరి
96 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/మూలాలు వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
97 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/కంటెంటు వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
98 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/దారిమార్పు వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
99 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/Conflict of interest వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి
100 వికీపీడియా:వ్యాససృష్టికి మార్గసూచీ/ఇంకా సిద్ధంగా లేరు వ్యాస రచన పూర్తయింది చదువరి