"సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
==నోబెల్ బహుమానానికి కారకాలు==
నోబెల్ బహుమానం ఇచ్చినప్పుడు నోబెల్ సంస్థ ప్రత్యేకించి ఎత్తి చూపిన పరిశోధనా పత్రాలు ఈ దిగువ జాబితాలో చూపడం అయింది:
* 'The highly collapsed configurations of a stellar mass' (second paper), Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 9591, 207 456- 2566 (19351931).
<poem>
* 'The highlymaximum collapsed configurationsmass of aideal stellarwhite massdwarfs', MonAstrophys. Not. Roy. Astron. SocJ., 9174, 45681 -66 2 (1931).
* 'The density of white dwarfstars', Phil. Mag., 11, 592 - 96 (1931).
 
* 'TheSome maximumremarks masson the state of idealmatter whitein dwarfsthe interior of stars', AstrophysZ. Jf. Astrophysik, 745, 81 321- 227 (19311932).
* 'SomeThe remarks on thephysical state of matter in the interior of stars', Z. f. AstrophysikObservatory, 557, 32193 -27 9 (19321934).
 
* 'TheStellar densityconfigurations ofwith whitedegenerate dwarfstarscores', Phil. Mag.Observatory, 1157, 592373 - 9677 (19311934).
* 'StellarThe highly collapsed configurations withof a degeneratestellar coresmass' (second paper), Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 95, 676207 - 9325 (1935).
 
* 'Stellar configurations with degenerate cores', Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 95, 226-60 (1935).
'Some remarks on the state of matter in the interior of stars', Z. f. Astrophysik, 5, 321-27 (1932).
* 'Stellar configurations with degenerate cores' (second paper), ObservatoryMon. Not. Roy. Astron. Soc., 5795, 373676 - 7793 (19341935).
 
* 'The physical state of matterpressure in the interior of starsa star', ObservatoryMon. Not. Roy. Astron. Soc., 5796, 93644 - 947 (19341936).
* 'On the maximum possible central radiation pressure in a star of a given mass', Observatory, 59, 47 - 8 (1936).
 
* 'Dynamical instability of gaseous masses approaching the Schwarzschild limit in general relativity', Phys. Rev. Lett., 12, 114 - 16 (1964); Erratum, Phys. Rev. Lett., 12, 437 - 38 (1964).
'Stellar configurations with degenerate cores', Observatory, 57, 373 - 77 (1934).
* 'The dynamical instability of the white-dwarf configurations approaching the limiting mass' (with Robert F. Tooper), Astrophys. J., 139, 1396 - 98 (1964).
 
* 'The dynamical instability of gaseous masses approaching the Schwarzschild limit in general relativity', Astrophys. J., 140, 417 - 33 (1964).
'The highly collapsed configurations of a stellar mass' (second paper), Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 95, 207 - 25 (1935).
* 'Solutions of two problems in the theory of gravitational radiation', Phys. Rev. Lett., 24, 611 - 15 (1970); Erratum, Phys. Rev. Lett., 24, 762 (1970).
 
* 'The effect of graviational radiation on the secular stability of the Maclaurin spheroid', Astrophys. J., 161, 561 - 69
'Stellar configurations with degenerate cores', Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 95, 226-60 (1935).
 
'Stellar configurations with degenerate cores' (second paper), Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 95, 676 - 93 (1935).
 
'The pressure in the interior of a star', Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 96, 644 - 47 (1936).
 
'On the maximum possible central radiation pressure in a star of a given mass', Observatory, 59, 47 - 8 (1936).
 
'Dynamical instability of gaseous masses approaching the Schwarzschild limit in general relativity', Phys. Rev. Lett., 12, 114 - 16 (1964); Erratum, Phys. Rev. Lett., 12, 437 - 38 (1964).
 
'The dynamical instability of the white-dwarf configurations approaching the limiting mass' (with Robert F. Tooper), Astrophys. J., 139, 1396 - 98 (1964).
 
'The dynamical instability of gaseous masses approaching the Schwarzschild limit in general relativity', Astrophys. J., 140, 417 - 33 (1964).
 
'Solutions of two problems in the theory of gravitational radiation', Phys. Rev. Lett., 24, 611 - 15 (1970); Erratum, Phys. Rev. Lett., 24, 762 (1970).
 
'The effect of graviational radiation on the secular stability of the Maclaurin spheroid', Astrophys. J., 161, 561 - 69
</poem>
 
==రచనలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2116704" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ

పేరుబరులు

వివిధ రూపాలు

మరిన్ని