రవి(జ్యోతిషం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రచన ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు డా.భరద్వాజ్ శర్మ

జ్యోతిష శాస్త్రంలో సూర్యుని రవి అనే పిలుస్తారు. సూర్యుడు తండ్రికి కారకత్వం వహిస్తాడు. అదేకాక అనేక కారకత్వాలకు సూర్యుడు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు. సూర్యునకు మిత్రులు చంద్రుడు, కుజుడు, గురువు, శత్రువులు శుక్రుడు, శని. బుధుడు సముడు. సూర్యుడు మేషరాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిని, తులారాశిలో నీచ స్థిని, సింహరాశిలో రాజ్యాన్ని పొందుతాడు. సింహరాశికి సూర్యుడు అధిపతి. కృత్తిక, ఉత్తర ఫల్గుణి, ఉత్తరాషాషాఢ నక్షత్రాలకు సూర్యుడు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు. చైత్ర మాసంలో సూర్యమానం ఆరంభమున మేషరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. వైశాఖ మాస ఆరంభమున వృషభరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. జ్యేష్ట మాస ఆరంభమున మిధున రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆషాఢ మాస ఆరంభమున కటక రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. శ్రావణ మాస ఆరంభమున సింహరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. బాధ్రపద మాస ఆరంభమున కన్యారాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆశ్వీజమాస ఆరంభమున తులారాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. కార్తీకమాస ఆరంభమున వృశ్చికరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. మార్గశిరమాస ఆరంభమున ధనసు రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. పుష్యమాస ఆరంభమున మకరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. మార్గశిరమాస ఆరంభమున కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. పాల్గుణమాస ఆరంభమున మీనరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా జాతక చక్రంలో సూర్యుడు ఒక సంవత్సర కాలంలో పన్నెండు రాశులందు సంచరిస్తాడు. పితృ దేవతలకు సూర్యుడు, కుజుడు ఆధిపత్యం వహిస్తారు.

రవి కారకత్వాలు ఆకార వర్ణన[మార్చు]

రుచులలో కారము, వస్త్రాలలో ముదుగువస్త్రము, కాలములో ఆయనములకు సూర్యుడు కారకుడు. స్వల్పమైన వెండ్రుకలు, మంచి బుద్ధి, సుందరాకారం, సుస్వరం, మితమైన ఎత్తు, తేనె వర్ణం కలిగిన నేత్రములు కలిగిన వాడుగా జ్యోతిష శాస్త్ర వర్ణన. ప్రచంఢమైన వీర్యము, ధైర్యము, శౌర్యములకు కారకుడు సూర్యుడు. గాంభీర్యము, విశాలబాహువులు కలవాడు.నలుపు, ఎరుపు మిశ్రిత దేహం కలవాడు. పిత్త ప్రకృతి, దృఢమైన ఎముకలు కల వాడు సూర్యుడు అని శాస్త్ర వర్ణన. పట్టు వస్త్రం ధరించు వాడు సూర్యుడని శాస్త్ర వర్ణన. లోహములలో బంగారం, పర్వత భూభాగము, ఆయుధములు, పంచ భూతములలో అగ్ని, విషము, గుణములలో భేషజము, రాచరికము, ప్రభుత్వాధికారం, సముద్రపు దరి, మంత్రము మొదలైన వానికి సూర్యుడు అధిపతి.

·        జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడు మొదటి గ్రహం. సూర్యుడిని జ్యోతిష శాస్త్రంలో అధికంగా రవి అని వ్యవహరిస్తారు.

·        లింగం :- సూర్యుడు పురుష గ్రహం.

·        స్వభావం :- సూర్యుని స్వభావం పాప స్వభావం.

·        రాశి చక్రంలో స్థితి :- సూర్యుడు రాశి చక్రంలో సింహంలో రాజ్యాధికారంలోను, మేషంలో ఉచ్ఛ స్థితిలోను, తులలో నీచ స్థితిలోనూ ఉంటాడు.

·        ఇతర నామాలు :- సూర్యుడికి ఉన్న ఇతరనామాలలో కొన్ని అర్కుడు, ఆదిత్యుడు, అరుణుడు, తపసుడు, పూష, హేళీ, భానుడు, దినకరుడు, మార్తడుడు.

·        జాతి :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని జాతి క్షత్రియ,

·        తత్వం :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని తత్వం అగ్ని,

·        వర్ణం :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని వర్ణం రక్తవర్ణం,

·        గుణం :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని గుణం రజోగుణం,

·        గ్రహతత్వం :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని స్వభావం పాప స్వభాభావం, స్థిర స్వభావం,

·        రుచి :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుడు కారకత్వం వహించే రుచి కారం,

·        గ్రహ స్థానం :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని స్థానం దేవాలయం,

·        జీవులు :- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుడు కారకత్వం వహించే జీవులు పక్షులు,

·        గ్రహోదయం :- పృష్టోదయం,

·        ఆధిపత్య దిక్కు :_ తూర్పు,

·        జలభాగం :- నిర్జల,

·        లోహం :- రాగి,

·        పాలనా :- శక్తి రాజు,

·        ఆత్మాధికారం :- ఆత్మ, శరీర

·        ధాతువు :- ఎముక,

·        కుటుంభ సభ్యుడు :- తండ్రి,

·        గ్రహవర్ణం :- శ్యాల వర్ణం,

·        గ్రహ పీడ :- శిరోవేదన, శరీర తాపం,

·        గృహంలో భాగములు :- ముఖ ద్వారం, పూజా మందిరం,

·        గ్రహ వర్గం :- గురువు,

·        కాల బలం :- పగటి సమయం,

·        దిక్బలం :- దశమ స్థానం,

·        ఆధిపత్య కాలం :- ఆయనం,

·        శత్రు క్షేత్రం :- మకరం, కుంభం,

·        విషమ క్షేత్రం :- వృశ్చికం, ధనస్సు, మకరం.

·        మిత్రక్షేత్రం :- మీనము.

·        సమ క్షేత్రం :- మిధునం, కన్య.

·        సూర్యుడు సింహ రాశిలో 20 డిగ్రీలలో మూల త్రికోణంలోనూ, మేష రాశిలో 10 డిగ్రీలలో పరమోచ్ఛలోను, తులా రాశిలో 10 డిగ్రీలలో పరమ నీచను పొందుతుంది. *మిత్రగ్రహాలు :- కుజుడు, చంద్రుడు, గురువు.

·        శత్రు గ్రహాలు :- శుక్రుడు, శని.

·        సమ గ్రహం :- బుధుడు.

·        నైసర్గిక బల గ్రహం :- శుక్రుడు,

·        వ్యధా గ్రహం, :- శుక్రుడు.

·        దిన చలనం :- 1 డిగ్రీ.

·        ఒక్కొక్క రాశిలో ఉండే సమయం :- 30 రోజులు,

·        రాశిలో ఫలమిచ్చే భాగం :- మొదటి భాగం,

·        ఋతువు :- గ్రీష్మ ఋతువు,

·        గ్రహ ప్రకృతి :- పిత్తము.

·        దిక్బలం :- దక్షిణ దిక్కు.,

‍* పరిమాణం :- పొడుగు,

మానవ జాతకమున ఈ క్షత్రియ గ్రహ ప్రభావము గొప్పది. ఈ రవికి సింహము స్వస్థానము. మేషము ఉచ్చస్థానము తుల నీచస్థానము. ఈ రవి ఉన్న స్తితిని బట్టి ఫలుములు ఎలా ఉండునో కొంచము వివరించెదను. ఈ రవి ఉచ్చస్తితి పొందిన, ఆ దశలో భూములు కొనుట, ధనము కలుగుట, రాజసన్మానము, పుత్రులు, కీర్తి గౌరవము మొ. శుభములు కలుగును. కాని, బంధువులతో విరోధము, దూరప్రాంతములకు పోవుట కూడా సంభవించును. ఆరోహ విదశలో, గౌరవము, పరోపకాము చేయుట, భార్య బిడ్డల సుఖము, భూమి, గోవులు, వీని వలన లాభము కలుగును. ఈ రవి అవరోహ దశలో ఇందుకు వ్యతిరేకముగా ధన గృహముల నాశనము, విరోధము, ప్రభువుల కోపము, మొ దుష్ఫలములు చెప్పవలెను. రవి నిచములో నున్న ఇలాంటి దోషములే. భార్య బిడ్డలకు రోగములు, బాధలు, మాతా పితృ మరణము కుడా కలుగ వచ్చును. మూల త్రికోణమున నున్న, భూ, ధన వృద్ధి, భార్య బిడ్డలా సౌఖ్యము ఆరోగ్యము, మిత్రుల వలన రాజుల వలన లాభము, వాహనములు కొనుట జరుగును. రవి స్వగృహమున ఉన్న, ఆ దశలో పై శుభములు అన్నియు చెప్పవచ్చు. శత్రువు ఇంటనున్న, రవి దశలో మరల కష్టములే. భార్య పిల్లల అనారోగ్యము, శరీర శ్రమ ఫలము తక్కువ, మిత్ర సహకారము లేకపోవుట, స్వజనులతో వైరము దొంగల వలన పీడ కలగవచ్చును. రవికి సములైన గ్రహముల ఇళ్ళలో ఉన్న, ఆ రవి దశలో, భూములు, ధనము, ఆస్తులు పశు సంపద వస్త్రము, అలంకారము మొ వన్నియూ సమకూరును. రుణ బాధలు ఉండవచ్చును. ఉచ్చగ్రహములతో కలసిన, శుభగ్రహములతో కలిసిన ఆ రవిదశలో శుభములు కలుగును అంది మంచి సమయముగా చెప్పవచ్చును, తీర్ధయాత్రలు, విలాసము, వివాహములు, విద్యా గోష్టి , సత్కాలక్షెపము మున్నగు శుభములు కలుగును. ఈ రవికి శుభ గ్రహ వీక్షణ ఉన్నా శుభఫలములె. కార్యసిద్ది, జయము, తల్లి తండ్రులకు సుఖము మొ కొన్ని ఫలములు ఉండును. కేంద్ర గతుడైన రవి దశాకాలమున, కొణమందున్న రవిదశా కాలమున ఆశుభములే. ఈ స్తితి మంచిది కాదు. తండ్రి మరణము జరుగ వచ్చును. స్తానచలనము, అవమానము కలుగును. శ్రమ ఎక్కువ ఫలితము తక్కువ గడ్డుకాలమే.

సూర్య గ్రహ గుణగణాలు[మార్చు]

సూర్యుడు జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఇలా వర్ణించారు. గుండ్రని ముఖం, రక్తవర్ణం, పొడగరి, గోధుమ వర్ణం కలిగిన జుట్టు కలిగిన వాడుగా వర్ణించబడ్డాడు. గుణత్రయాలలో సూర్యుని స్వభావం రజోగుణం. రుచులలో సూర్యుడు కారం రుచికి కారకత్వం వహిస్తాడు. చాతుర్వర్ణములలో సూర్యుడు క్షత్రియ జాతికి కారకత్వం వహిస్తాడు. తత్వం అగ్ని తత్వం, ప్రకృతి పిత్త ప్రకృతి. దిక్కు తూర్పు దిక్కు, లోహము రాగి, రత్నము మాణిక్యము, దిక్బలం దశమ స్థానం, రాశి సంఖ్య 1, కృత్తిక, ఉత్తర ఫల్గుణి, ఉత్తర ఆషాఢ నక్షత్రాలకు నక్షత్రాధిపత్యం వహిస్తాడు. శరీరావయవాలలో గుండే మరియు పురుషులకు కుడి కన్ను, స్త్రీలకు ఎడమ కన్ను, రాశ్యాధిపత్యం సింహరాశి, మేహరాశిలో 10 డిగ్రీలలో పరమోచ్ఛ స్థితిని, సింహరాశిలో 20 ఇగ్రీలలో రాజ్యాన్ని, తులా రాశి 10 డిగ్రీలలో నీచను పొందుతాడు.

సూర్యుని ప్రభావం[మార్చు][మార్చు]

సూర్యుని ప్రభావం ఉన్న వారు ఆత్మాభిమానం, చురుకు తనం కలిగి ఉంటారు. సంఘంలో పలుకుబడి ఉంటుంది. దుబారా వ్యయం, పొగడ్తలకు లొంగుట, ఆవేశపడుట, సమయస్ఫూర్తి కలిగి ఉంటారు. చక్కని సంపాదన ఉంటుంది. కంటి జబ్బులు, గుండె జబ్బులు, వడదెబ్బకు గురి అగుట వంటి శారీరక అవస్థలకు గురి ఔతుంటారు. పిత్త ప్రకృతి కలిగి ఉంటారు...

రచన ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు డా.భరద్వాజ్ శర్మ 9581685995