శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ప్రముఖులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఎందరో వ్యక్తులు ప్రముఖ రాజ్యాంగ పదవులు చేపట్టారు, శాస్త్రవేత్తలుగా, కవులు, కళాకారులుగా పేరుపొందారు. స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోనూ, విమోచనోద్యమంలోనూ పాల్గొన్న పలువులు సమరయోధులున్నారు.ఇంకా వివిధరంగాలలో పేరెన్నికగడించారు.వారి వివరాలు దిగువ ఇవ్వబడ్డాయి.

అవధూతలు / యోగులు[మార్చు]

స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు[మార్చు]

వైద్య రంగ ప్రముఖులు[మార్చు]

సాంఘిక ఉద్యమ ప్రముఖులు[మార్చు]

శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధన రంగ ప్రముఖులు[మార్చు]

ప్రముఖు పాత్రికేయలు[మార్చు]

కవులు -సాహితీ కారులు[మార్చు]

రాజకీయ రంగ ప్రముఖులు[మార్చు]

నాటక రంగ ప్రముఖులు[మార్చు]

సినీరంగ ప్రముఖులు[మార్చు]

పారిశ్రామికరంగ ప్రముఖులు[మార్చు]

ఆధ్యాత్మిక రంగ ప్రముఖులు[మార్చు]