శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ప్రముఖులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖులు[మార్చు]

అవధూతలు / యోగులు
స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు
వైద్య రంగ ప్రముఖులు 
సాంఘిక ఉద్యమ ప్రముఖులు 
శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధన రంగ ప్రముఖులు 
ప్రముఖు పాత్రికేయలు
కవులు -సాహితి కారులు
రాజకీయ రంగ ప్రముఖులు
నాటక రంగ ప్రముఖులు
సినీరంగ ప్రముఖులు
పారిశ్రామికరంగ ప్రముఖులు
ఆధ్యాత్మిక రంగ ప్రముఖులు