సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుల క్రమం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కొందరు సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుల క్రమం:

క్రీస్తు పూర్వం[మార్చు]

1516వ శతాబ్దం[మార్చు]

1617వ శతాబ్దం[మార్చు]

1718వ శతాబ్దం[మార్చు]

1819వ శతాబ్దం[మార్చు]

19వ శతాబ్దం[మార్చు]

1920వ శతాబ్దం[మార్చు]

20వ శతాబ్దం[మార్చు]

2021వ శతాబ్దం[మార్చు]

పాప్ సంస్కృతి లో భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు[మార్చు]

నొట్స్[మార్చు]

 * Experimentalist also
 º Astronomer, astrophysicist or cosmologist also
 ^ Developed new mathematics
 † Contributed to chemistry
 ‡ Contributed to biology

మరిన్ని వివరాలు[మార్చు]