నంది ఉత్తమ సినీ విమర్శకులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మామిడి హరికృష్ణ

The Nandi Award for Best Film Critic winners:

Year Critic Notes
2011 రెంటాల జయదేవ Best Film Critic in Telugu Cinema Industry
2010 చక్రవర్తి
2009 మామిడి హరికృష్ణ
2008
2007 చల్లా శ్రీనివాస్ wrote so many articles about tollywood
2006 చల్లా శ్రీనివాస్ ఆంధ్ర భూమి
2005 మోహన్ గోటేటి Wrote column called Comment Column
2004
2003
2002
2001 మోహన్ గోటేటి Wrote column called Film box
2000
1999
1998 ఎ. ప్రభు Best Film Critic on Telugu Cinema
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953