నంది ఉత్తమ సినీ విమర్శకులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మామిడి హరికృష్ణ

The Nandi Award for Best Film Critic winners:

Year Critic Notes
2015 [[]]
2014 పులగం చిన్నారాయణ
2013 [[]]
2012 మామిడి హరికృష్ణ
2011 రెంటాల జయదేవ
2010 చక్రవర్తి
2009 మామిడి హరికృష్ణ
2008
2007 చల్లా శ్రీనివాస్ wrote so many articles about tollywood
2006 చల్లా శ్రీనివాస్ ఆంధ్ర భూమి
2005 మోహన్ గోటేటి Wrote column called Comment Column
2004
2003
2002
2001 మోహన్ గోటేటి Wrote column called Film box
2000
1999 వాసిరాజు ప్రకాశం
1998 ఎ. ప్రభు Best Film Critic on Telugu Cinema