మిజోరం 9వ శాసనసభ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మిజోరం 9వ శాసనసభ, 2024 మిజోరం శాసనసభ ఎన్నికలు నవంబరు 7న జరిగాయి.2023 డిసెంబరు 3న ఫలితాలు ప్రకటించారు. తరువాత 2023 డిసెంబరు 8న మిజోరం శాసనసభ ఏర్పడింది. ఇది భారతదేశంలోని ఈశాన్య రాష్ట్రమైన మిజోరంకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. [1] ఎన్నికల ఫలితాలు 2023 డిసెంబరు 4న ప్రకటించబడ్డాయి. 8వ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన జోరామ్ పీపుల్స్ మూవ్‌మెంట్ మెజారిటీ సీట్లను గెలుచుకుంది. 1972లో ఎన్నికలు ప్రారంభమైన తర్వాత 9వ అసెంబ్లీ మిజోరంకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలు ఎన్నిక కావడం ఇది మొదటిసారి.[2]

శాసనసభ సభ్యులు

[మార్చు]
జిల్లా . లేదు. నియోజకవర్గ పేరు [3] పార్టీ వ్యాఖ్యలు
మామిత్ 1 హచెక్ రాబర్ట్ రోమావియా రాయ్టే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
2 డంపా లాల్రింట్లుంగా సైలో మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
3 మామిత్ హెచ్. లాల్జిర్లియానా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
కోలాసిబ్ 4 తుయిరియల్ కె. లాల్డావంగ్లియానా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
5 కోలాసిబ్ లాల్ఫమ్కిమా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
6 సెర్లుయి లాల్రిన్సంగా రాల్తే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
ఐజ్వాల్ 7 తువాల్ లాల్చందమ రాల్తే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
8 చాల్ఫిల్హ్ లాల్బియాక్జామా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
9 తావి లాల్నిలావ్మా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
10 ఐజ్వాల్ ఉత్తర 1 వనలాల్హలానా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
11 ఐజ్వాల్ ఉత్తర 2 వాన్లాల్థ్లానా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
12 ఐజ్వాల్ ఉత్తర 3 కె. సప్డంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
13 ఐజ్వాల్ ఈస్ట్ 1 లాల్తాన్సంగ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
14 ఐజ్వాల్ ఈస్ట్ 2 బి. లాల్చాన్జోవా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
15 ఐజ్వాల్ వెస్ట్ 1 టి. బి. సి. లాల్వెంచుంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
16 ఐజ్వాల్ వెస్ట్ 2 లాల్న్ఘింగ్లోవా హమర్ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
17 ఐజ్వాల్ వెస్ట్ 3 వి. ఎల్. జైతాంజమా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
18 ఐజ్వాల్ సౌత్ 1 సి. లల్సావివుంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
19 ఐజ్వాల్ సౌత్ 2 లాల్చువంతంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
20 ఐజ్వాల్ సౌత్ 3 బారిల్ వన్నీహ్సంగీ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
చంఫాయ్ 21 లెంగ్టెంగ్ ఎఫ్. రోడింగ్లియానా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
22 తుయిచాంగ్ డబ్ల్యూ. చువానావ్మా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
23 చంఫాయ్ ఉత్తర హెచ్. గిన్జాలాలా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
24 చంఫాయ్ సౌత్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ క్లెమెంట్ లాల్మింగ్తంగా (రెట్ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
25 తూర్పు తుయిపుయి రామ్తన్మావియా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
సర్చ్షిప్ 26 సర్చ్షిప్ లాల్డుహోమా జోరం ప్రజల ఉద్యమం ముఖ్యమంత్రి
27 తుయికు పి.సి.వన్‌లాల్‌రుటా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
28 హ్రంగ్తుర్జో లాల్మువాన్ పుయియా పుంటే జోరం ప్రజల ఉద్యమం
లుంగెలీ 29 దక్షిణ తుయిపుయి జేజే లాల్పెఖ్లువా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
30 లుంగ్లీ నార్త్ వి. మాల్సావ్మ్ట్లుంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
31 లుంగ్లీ ఈస్ట్ లాల్రిన్పుయి జోరం ప్రజల ఉద్యమం
32 లుంగ్లీ వెస్ట్ టి. లాల్లింపియా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
33 లుంగ్లీ సౌత్ లాల్రామ్లియానా పపుయా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
34 తోరంగ్ ఆర్. రోమింగ్లియానా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
35 పశ్చిమ తుయిపుయి ప్రోవా చక్మా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
లాంగ్ట్లై 36 తుయిచాంగ్ రసిక్ మోహన్ చక్మా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
37 లాంగ్ట్లై వెస్ట్ సి. న్గున్లియాంచుంగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
38 లాంగ్ట్లై ఈస్ట్ లోరైన్ లాల్పెక్లియానా చిన్జా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
సాయిక 39 సాయిక కె. బైచువా భారతీయ జనతా పార్టీ
40 పాలక్ కె. హ్రామో భారతీయ జనతా పార్టీ

సూచనలు

[మార్చు]
  1. "Mizoram Legislative Assembly". www.mizoramassembly.in. Retrieved 2024-03-14.
  2. "Vital Stats". PRS Legislative Research. Retrieved 2024-03-14.
  3. "Election Commission of India". results.eci.gov.in. Retrieved 2023-12-04.