మిజోరం శాసనసభ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మిజోరం శాసనసభ
మిజోరం 9వ శాసనసభ
Coat of arms or logo
రకం
రకం
ఏకసభ
కాల పరిమితులు
5 సంవత్సరాలు
నాయకత్వం
'కంభంపాటి హరి బాబు
2021 జులై 19 నుండి
లల్ఫాంకిమా, ZPM
2023 నుండి
లల్దుహోమ, ZPM
2023 నుండి
కె సప్దంగా
(కేబినెట్ మంత్రి), ZPM
2023 నుండి
నిర్మాణం
సీట్లు40
రాజకీయ వర్గాలు
ప్రభుత్వం (27)
  •   ZPM (27)

అధికారిక ప్రతిపక్షం (10)

ఇతర ప్రతిపక్షాలు(3)

ఎన్నికలు
ఓటింగ్ విధానం
ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్
మొదటి ఎన్నికలు
మొదటి ఎన్నికలు
చివరి ఎన్నికలు
2023 నవంబరు 7
తదుపరి ఎన్నికలు
2028
సమావేశ స్థలం
లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ హౌస్,
ఐజ్వాల్, మిజోరం, భారతదేశం – 796001
వెబ్‌సైటు
Legislative Assembly of Mizoram

మిజోరంశాసనసభ భారతదేశం లోని మిజోరం ఏకసభ రాష్ట్ర శాసనసభ. శాసనసభ స్థానం రాష్ట్ర రాజధాని ఐజ్వాల్‌లో ఉంది. శాసనసభ 40 మంది సభ్యులతో కూడి ఉంటుంది. వీరందరూ ఒకే స్థాన నియోజకవర్గాల నుండి నేరుగా ఎన్నికయ్యారు.[2] ప్రస్తుత శాసనసభ 2023 లో ఎన్నికైంది. దాని పదవీకాలం 2028 వరకు ఉంటుంది.

శాసనసభల జాబితా

[మార్చు]
అసెంబ్లీ పదవీకాలం పార్టీ ముఖ్యమంత్రి
1వ 1987–1989 స్వతంత్ర/MNF 24 సీట్లు లాల్డెంగా
2వ 1989–1993 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 23 సీట్లు లాల్ థన్హావ్లా
3వ 1993–1998 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 16 సీట్లు లాల్ థన్హావ్లా
4వ 1998–2003 మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ 21 సీట్లు జోరంతంగా
5వ 2003–2008 మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ 21 సీట్లు జోరంతంగా
6వ 2008–2013 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 32 సీట్లు లాల్ థన్హావ్లా
7వ 2013–2018 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 34 సీట్లు లాల్ థన్హావ్లా
8వ 2018 - 2023 మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ 28 సీట్లు జోరంతంగా
9వ 2023– ప్రస్తుతం జోరం పీపుల్స్ మూవ్‌మెంట్ 27 సీట్లు లల్దుహోమం

పనిచేసిన స్పీకర్ల జాబితా

[మార్చు]
వ.సంఖ్య పేరు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు
1 పు హెచ్.తన్సంగా 10.05.1972 17.10.1975
2 పు వైవెంగా 07.11.1975 20.06.1978
3 పు థింగ్రిడెమా 21.06.1978 24.05.1979
4 కెన్నెత్ చాంగ్లియానా 25.05.1979 08.05.1984
5 హెచ్.తన్సంగా 09.05.1984 09.03.1987
6 పు జె.తంఘుమా 10.03.1987 29.01.1989
7 పు హిఫీ 30.01.1989 14.07.1990
8 పు రోకమ్లోవా 17.07.1990 09.12.1993
9 పు వైవెంగా 10.12.1993 07.12.1998
10 పు ఆర్.లాలావియా 08.12.1998 03.12.2003
11 లాల్చామ్లియానా 15.12.2003 10.12.2008
12 ఆర్.రొమావియా 16.12.2013 15.12.2013
13 హిఫీ 16-12-2013 05-11-2018
14 లాల్రిన్లియానా సైలో 18-12-2018 12-12-2023
15 లాల్బియాక్జామా 12-12-2023 07-03-2024
16 బారిల్ వన్నెహసాంగి 08-03-2024 ప్రస్తుతం

శాసనసభ సభ్యులు

[మార్చు]
జిల్లా . లేదు. నియోజకవర్గ పేరు [3] పార్టీ వ్యాఖ్యలు
మామిత్ 1 హచెక్ రాబర్ట్ రోమావియా రాయ్టే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
2 డంపా లాల్రింట్లుంగా సైలో మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
3 మామిత్ హెచ్. లాల్జిర్లియానా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
కోలాసిబ్ 4 తుయిరియల్ కె. లాల్డావంగ్లియానా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
5 కోలాసిబ్ లాల్ఫమ్కిమా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
6 సెర్లుయి లాల్రిన్సంగా రాల్తే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
ఐజ్వాల్ 7 తువాల్ లాల్చందమ రాల్తే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
8 చాల్ఫిల్హ్ లాల్బియాక్జామా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
9 తావి లాల్నిలావ్మా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
10 ఐజ్వాల్ ఉత్తర 1 వనలాల్హలానా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
11 ఐజ్వాల్ ఉత్తర 2 వాన్లాల్థ్లానా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
12 ఐజ్వాల్ ఉత్తర 3 కె. సప్డంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
13 ఐజ్వాల్ ఈస్ట్ 1 లాల్తాన్సంగ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
14 ఐజ్వాల్ ఈస్ట్ 2 బి. లాల్చాన్జోవా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
15 ఐజ్వాల్ వెస్ట్ 1 టి. బి. సి. లాల్వెంచుంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
16 ఐజ్వాల్ వెస్ట్ 2 లాల్న్ఘింగ్లోవా హమర్ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
17 ఐజ్వాల్ వెస్ట్ 3 వి. ఎల్. జైతాంజమా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
18 ఐజ్వాల్ సౌత్ 1 సి. లల్సావివుంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
19 ఐజ్వాల్ సౌత్ 2 లాల్చువంతంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
20 ఐజ్వాల్ సౌత్ 3 బారిల్ వన్నీహ్సంగీ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
చంఫాయ్ 21 లెంగ్టెంగ్ ఎఫ్. రోడింగ్లియానా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
22 తుయిచాంగ్ డబ్ల్యూ. చువానావ్మా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
23 చంఫాయ్ ఉత్తర హెచ్. గిన్జాలాలా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
24 చంఫాయ్ సౌత్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ క్లెమెంట్ లాల్మింగ్తంగా (రెట్ జోరం ప్రజల ఉద్యమం
25 తూర్పు తుయిపుయి రామ్తన్మావియా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
సర్చ్షిప్ 26 సర్చ్షిప్ లాల్డుహోమా జోరం ప్రజల ఉద్యమం ముఖ్యమంత్రి
27 తుయికు పి.సి.వన్‌లాల్‌రుటా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
28 హ్రంగ్తుర్జో లాల్మువాన్ పుయియా పుంటే జోరం ప్రజల ఉద్యమం
లుంగెలీ 29 దక్షిణ తుయిపుయి జేజే లాల్పెఖ్లువా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
30 లుంగ్లీ నార్త్ వి. మాల్సావ్మ్ట్లుంగా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
31 లుంగ్లీ ఈస్ట్ లాల్రిన్పుయి జోరం ప్రజల ఉద్యమం
32 లుంగ్లీ వెస్ట్ టి. లాల్లింపియా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
33 లుంగ్లీ సౌత్ లాల్రామ్లియానా పపుయా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
34 తోరంగ్ ఆర్. రోమింగ్లియానా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
35 పశ్చిమ తుయిపుయి ప్రోవా చక్మా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
లాంగ్ట్లై 36 తుయిచాంగ్ రసిక్ మోహన్ చక్మా మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్
37 లాంగ్ట్లై వెస్ట్ సి. న్గున్లియాంచుంగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
38 లాంగ్ట్లై ఈస్ట్ లోరైన్ లాల్పెక్లియానా చిన్జా జోరం ప్రజల ఉద్యమం
సాయిక 39 సాయిక కె. బైచువా భారతీయ జనతా పార్టీ
40 పాలక్ కె. హ్రామో భారతీయ జనతా పార్టీ

ఇది కూడ చూడు

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "No tie-up with BJP :Mizoram CM Zoramthanga".
  2. "Mizoram Legislative Assembly". Legislative Bodies in India website. Retrieved 29 January 2011.
  3. "Election Commission of India". results.eci.gov.in. Retrieved 2023-12-04.

బాహ్య లింకులు

[మార్చు]