వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/2007

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీచిట్కాలు 2007 అక్టోబరు ఆఖరు వారం నుండి మొదలుపెట్టబడినాయి, అందువలనే అంతకు ముందు నెలల చిట్కాలు లేవు.

అక్టోబర్[మార్చు]

వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 25, 2007 - వికీపీడియాలో సంతకం చెయ్యడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 26, 2007 - సంతకాన్ని మార్చుకోవచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 27, 2007 - మీ సభ్యనామాన్ని మార్చుకోవచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 28, 2007 - వర్గాలు తయారు చెయ్యటం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 29, 2007 - పేజీలో మొట్ట మొదటి విభాగాని కంటే ముందుండే భాగాన్ని దిద్దుబాటు చెయ్యడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 30, 2007 - బయటి లింకులకు బాణం గుర్తు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 31, 2007 - బయటి లింకుల కోసం వెతకడం

నవంబర్[మార్చు]

వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 1, 2007 - దారిమార్పు, సంఖ్యాయుత జాబితా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 2, 2007 - విషయసూచికతో దోబూచులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 3, 2007 - విషయసూచిక నిర్వహణ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 4, 2007 - ప్రత్యేక పేజీలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 5, 2007 - కొత్త లైను కావాలంటే..
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 6, 2007 - వికీపీడియా స్వరూపాన్ని మార్చుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 7, 2007 - స్వీయచరిత్రలు రాయకండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 8, 2007 - సమిష్టి కృషి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 9, 2007 - ఎరుపు రంగు లింకులను ఎలా వాడాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 10, 2007 - కొత్త పేజీని సృష్టించడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 11, 2007 - కొత్త సభ్యులను ఆహ్వానించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 12, 2007 - లింకుల కిటుకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 13, 2007 - పైపు కిటుకులో ఉప కిటుకు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 14, 2007 - పేజీని వర్గానికి చేర్చడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 15, 2007 - పేజీని వర్గీకరించకుండా వర్గానికి లింకు ఇవ్వడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 16, 2007 - వ్యాసం ప్రారంభించే ముందు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 17, 2007 - వికీపీడియాలో "నేమ్ స్పేసు" లనబడే 16 విభాగాలున్నాయి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 18, 2007 - ఓ నేమ్ స్పేసు లోని పేజీలన్నిటినీ చూడడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 19, 2007 - ఒకే వ్యాసానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేర్లు ఉండే అవకాశముంటే.. (దారి మార్పు)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 20, 2007 - వికీపీడియాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిప్రాయం మరియు వినియోగం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 21, 2007 - ఒకటికంటే ఎక్కువ పేజీలలో వాడడానికి వీలుగా మూసలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 22, 2007 - వికీపీడియా ప్రత్యేక పేజీలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 23, 2007 - ఏ సభ్యుడు/సభ్యురాలు ఏమేం రచనలు చేసారో చూడడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 24, 2007 - మీ దిద్దుబాట్లను లెక్కపెట్టుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 25, 2007 - ఉచిత లైసెన్సులు కల బొమ్మలను అప్‌లోడ్ చెయ్యడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 26, 2007 - మీరు చేసిన దిద్దుబాటు గురించి క్లుప్తంగా దిద్దుబాటు సారాంశం పెట్టెలో రాయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 27, 2007 - మూసలను విస్తరించి చూడడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 28, 2007 - వికీపీడియాలో సమయాన్ని చూడడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 29, 2007 - ఓ పేజీ యొక్క ఉపపేజీల జాబితాను చూడడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 30, 2007 - నిర్వాహకుడు కావడం

డిసెంబర్[మార్చు]

వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 1, 2007 - దిద్దుబాటు సారాంశం రాయడం మర్చిపోతున్నారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 2, 2007 - వ్యాసాల్లో భాషాదోషాలను గమనించారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 3, 2007 - వ్యాసాల్లో రచయితలు తమ పేరు వ్రాయవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 4, 2007 - తెవికీలో తప్పిపోయారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 5, 2007 - నిర్వాహకుడి సహాయం కావాలా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 6, 2007 - ఒకే సభ్యనామాన్ని సోదర ప్రాజెక్టులలో కూడా వాడేందుకు గాను జాగ్రత్త చేసుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 7, 2007 - మొలక
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 8, 2007 - పేజీ చరితం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 9, 2007 - దిద్దుబాటు పెట్టె యొక్క ఎత్తును తగ్గించుకోవడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 10, 2007 - ఒక వ్యాసానికి బొమ్మలను చేర్చడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 11, 2007 - మీకు మౌస్ వాడడం అంతగా ఇష్టం ఉండదా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 12, 2007 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 13, 2007 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 14, 2007 - ఇతర భాషలనుండి వ్యాసాలను తెలుగులోకి అనువదించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 15, 2007 - ఇతరభాషలకు లింకులు ఇవ్వడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 16, 2007 - అంతర్వికీ లింకులు ఇవ్వడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 17, 2007 - మీరు కొత్తగా చేరారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 18, 2007 - చొరవ తీసుకుని దిద్దుబాట్లు చెయ్యండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 19, 2007 - మీ సభ్య పేజీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 20, 2007 - దిద్దుబాట్లు ఎలా చేయాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 21, 2007 - వికీపీడియా శైలి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 22, 2007 - మీరు వికీపీడీయా గణాంకాలను పరిశీలించారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 23, 2007 - మీకు వికీపీడీయాపై సందేహాలున్నాయా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 24, 2007 - నా వీక్షణ జాబితా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 25, 2007 - డిజిటల్ ఆడియో ఎడిటర్లు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 26, 2007 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 27, 2007 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 28, 2007 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 29, 2007 - మీ సభ్యుని పేజీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 30, 2007 - ఖాతా ఎందుకు సృష్టించుకోవాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 31, 2007 - నా అభిరుచులు లో ఇటీవలి మార్పులను ఉత్కృష్టపరచుకోండి