షడ్వితమార్గిణి రాగం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
"శుభపంతువరాళి" scale with Shadjam at C

షడ్వితమార్గిణి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 46వ మేళకర్త రాగము.[1][2] దీనిని కర్ణాటక సంగీతంలో ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ పాఠశాలలో స్తవర్జం అని అంటారు.[3][4][5]

.

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

ఆరోహణ: స రి గ మ ప ధ ని స 
  (S R1 G2 M2 P D2 N2 S)
అవరోహణ: స ని ధ ప మ గ రి స
  (S N2 D2 P M2 G2 R1 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, చతుశృతి ధైవతం, కైశికి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 10వ మేళకర్త రాగమైన నాటకప్రియ రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు[మార్చు]

 • జ్ఞానం ఒసగ రాదా - త్యాగరాగు
 • అందరంగా భక్తి - కోటేశ్వర అయ్యరు
 • హైమవతీం భజ మానస- బాలమురళికృష్ణ
 • శరణం తవ చరణం - భరణీ

మూలాలు[మార్చు]

 1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
 2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
 3. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
 4. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
 5. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras