హరికాంభోజి రాగము

వికీపీడియా నుండి
(హరికాంభోజి రాగం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search
Harikambhoji scale with Shadjam at C

హరికాంభోజి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 28వ మేళకర్త రాగము.[1]

రాగ లక్షణాలు

[మార్చు]
 • ఆరోహణ : స రిగా మ ప ధని స
(S R2 G3 M1 P D2 N2 S)
 • అవరోహణ : సని ధ ప మగా రి స
(S N2 D2 P M1 G3 R2 S)

ఈ రాగంలోని స్వరాలు చతుశ్రుతి ఋషభము, అంతర గాంధారము, శుద్ధ మధ్యమము, చతుశ్రుతి ధైవతము, కైశికి నిషాధము. ఇది 64 వ మేళకర్త రాగమైన వాచస్పతికి సమానమైన శుద్ధ మధ్యమ రాగము.

ప్రసిద్ధ రచనలు

[మార్చు]
 • రామా నను బ్రోవరా, ఎంతరా నీతన, దినమణి వంశ - త్యాగరాజు కృతులు.

హరికాంభోజి జన్యరాగాలు

[మార్చు]

హరికాంభోజిలో చాలా జన్య రాగాలు ఉన్నాయి. వీనిలో కాంభోజి అత్యంత ప్రసిద్ధిచెందినది. ఇతర రాగాలు, మోహన, అంధోళిక, బహుదారి, ఖమాచ్, కేదారగౌళ, నటకురింజి, నవరస కన్నడ, శహన, శృతి, యదుకుల కాంభోజి.


కాంభోజి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • ఇక్ష్వాకు కుల తిలక యికనైన పలుకవె రామచంద్రా - రామదాసు కీర్తన.
 • ఏమయ్య రామ బ్రహ్మేంద్రాదులకునైన - రామదాసు కీర్తన.
 • ఎక్కడి కర్మములడ్డుపడెనో ఏమి సేయుదునో - రామదాసు కీర్తన.
 • కట కట నీదు సంకల్ప మెట్టిదో గాని - రామదాసు కీర్తన.
 • రక్షించు రక్షించు రక్షించు రక్షించు - రామదాసు కీర్తన.

యదుకుల కాంభోజి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • అది కాదు భజన మనసా - త్యాగరాజు కీర్తన
 • రామునివారమైనాము - రామదాసు కీర్తన.
 • పాహిమాం శ్రీరామయంటే పలుకవైతివి - రామదాసు కీర్తన.

ఖమాచ్ రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు

కేదారగౌళ రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • రామహో సీతా రామహో - రామదాసు కీర్తన.
 • బిడియమేల నిక మోక్షమిచ్చి - రామదాసు కీర్తన.

సురటి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • మరువకను నీ దివ్యనామ - రామదాసు కీర్తన.

ళహన రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణ
 • రామ నీ దయ రాదుగా పతిత పావన - రామదాసు కీర్తన.

మూలాలు

[మార్చు]
 1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్