శుభపంతువరాళి రాగం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శుభపంతువరాళి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 45వ మేళకర్త రాగము.[1][2]

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

"శుభపంతువరాళి" scale with Shadjam at C
ఆరోహణ: స రి గ మ ప ధ ని స 
   (S R1 G2 M2 P D1 N3 S)
అవరోహణ: స ని ధ ప మ గ రి స
   (S N3 D1 P M2 G2 R1 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, కాకలి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 9వ మేళకర్త రాగమైన ధేనుక రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు[మార్చు]

  • ఎన్నాళ్ళు ఊరక - మిశ్రచాపు - త్యాగయ్య
  • శ్రీ సత్యనారాయణ - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
  • జప పశుపతీశ్వరం - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai