మానవతి రాగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Manavati scale with shadjam at C

మానవతి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగం. ఇది కర్ణాటక సంగీతంలోని 72 మేళకర్త రాగాల వ్యవస్థలో 5వ మేళకర్త రాగము.[1] ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాన్ని మనోరంజని అంటారు.[2]

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G1 M1 P D2 N3 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N3 D2 P M1 G1 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ రిషభం, శుద్ధ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, చతుశృతి ధైవతం, కాకళి నిషాధం. ఇది 41 మేళకర్త పావని రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు[మార్చు]

చాలామంది వాగ్గేయకారులు మానవతి రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

జంట స్వరకల్పనలు మనోరంజని రాగంలో ఉన్నాయి.

  • అటు కారాదని - ఆది తాళం - త్యాగరాజు
  • బాలాంభిక - మధ్య తాళం - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
  • బహ్జ భజ మానస - ఆది తాళం - పి.బి.శ్రీరంగాచారి

జన్య రాగాలు[మార్చు]

మానవతి రాగానికి కొన్ని జన్య రాగాలు ఉన్నవి.

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras