తానరూపి రాగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Tanarupi scale with shadjam at C

తానరూపి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 6వ మేళకర్త రాగము.[1]

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G1 M1 P D3 N3 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N3 D3 P M1 G1 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ రిషభం, శుద్ధ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, షట్చ్రుతి ధైవతం, కాకళి నిషాధం. ఇది 42 మేళకర్త రఘుప్రియ రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు[మార్చు]

చాలామంది వాగ్గేయకారులు తానరూపి రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

జన్య రాగాలు[మార్చు]

తానరూపి రాగానికి కొన్ని జన్య రాగాలు ఉన్నవి.

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్