సభా పర్వము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దస్త్రం:Shakuni is master of Dice Game.jpg
మహాభారతంలో రెండవ పర్వము. ఇందులో పాండవుల సోదరుల రాజ్యం, కొరవ సభలో ధర్మరాజుపాచికల ఆట, సర్వం కోల్పోవడం .[1]

సభాపర్వము, మహాభారతంలోని రెండవ పర్వము. కురుసభా రంగం, మయసభ, పాచికల ఆట, పాండవుల ఓటమి, రాజ్యభ్రష్టత ఇందులోని ముఖ్యకథాంశాలు.

సంస్కృత మహాభారతం

[మార్చు]

మహా భారతంలోని మొత్తం ౧౦౦ ఉపపర్వాలలో ౯ ఉప పర్వాలు సభా పర్వంలో ఉన్నాయి. కాని తెలుగు మహా భారతంలో ఉప పర్వాల నియమాన్ని పాటించలేదు

సంస్కృత మూలంలో ఉన్న ఉపపర్వాలు:

 1. లోకపాల సభాఖ్యాన పర్వం
 2. రాజసూయారంభం
 3. జరాసంధ వధ
 4. దిగ్విజయం
 5. రాజసూయ యాగం
 6. అర్ఘ్యాభిహరణం
 7. శిశుపాల వధ
 8. ద్యూతం(జూదం) మఱియు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం
 9. అనుద్యూతం

ఆంధ్ర మహాభారతం

[మార్చు]

సభ పర్వంలో 10 ఉప పర్వాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 81 అధ్యాయాలు (విభాగాలు) ఉన్నాయి. కిందివి ఉప పర్వాలు[2][3].

 1. సభక్రియ పర్వ (1-4 అధ్యాయాలు) : రెండవ పుస్తకం మొదటి పర్వం యుధిష్ఠిరుడు, అతని సోదరులకు సభా నిర్మాణాన్ని గూర్చి వివరిస్తుంది, తరువాత పూర్తయిన భవనం. భవనం పూర్తయిన వేడుకలను జరుపుకోవడానికి ముఖ్య అతిథులు, రాజులను ఆహ్వానిస్తారు.
 2. లోకపాల సభాఖాయన పర్వం (5-13 అధ్యాయలు) [4][5][6]
 3. రాజసూయారంభ పర్వం (14-19 అధ్యాయాలు)
 4. జరాసంథ వథ పర్వం (20-24 అధ్యాయాలు) [7]
 5. దిగ్విజయ పర్వం ( 25-31 అధ్యాలు)
 6. రాజసూయిక పర్వం (32-34 అధ్యాయాలు)
 7. అర్జ్యారణ పర్వం (35-38 అధ్యాయాలు)
 8. శిశుపాల వథ పర్వం (39-44 అధ్యాయాలు)
 9. ద్యుత పర్వం (45-73 అధ్యాయాలు)
 10. అనుద్యుత పర్వం (74-81 అధ్యాయాలు) [8]

మూలాలు

[మార్చు]
 1. van Buitenen, J. A. B. (1978) The Mahabharata: Book 2: The Book of the Assembly Hall; Book 3: The Book of the Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press
 2. Sabha Parva Mahabharata, Translated by Kisari Mohan Ganguli, Published by P.C. Roy (1884)
 3. Dutt, M.N. (1895) The Mahabharata (Volume 2): Sabha Parva. Calcutta: Elysium Press
 4. van Buitenen, J. A. B. (1978) The Mahabharata: Book 2: The Book of the Assembly Hall; Book 3: The Book of the Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press
 5. Paul Wilmot (Translator, 2006), Mahabharata Book Two: The Great Hall, ISBN 978-0814794067, New York University Press
 6. Sabha Parva Mahabharata, Translated by Manmatha Nath Dutt (1894); Chapter 5, verses 16-110, 114-125
 7. van Buitenen, J. A. B. (1978) The Mahabharata: Book 2: The Book of the Assembly Hall; Book 3: The Book of the Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press
 8. Paul Wilmot (Translator, 2006), Mahabharata Book Two: The Great Hall, ISBN 978-0814794067, New York University Press

బయటి లింకులు

[మార్చు]
Wikisource
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: