ఉద్యోగ పర్వము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దస్త్రం:Krishna and Pandavasa meet Sanjaya.jpg
పాడవులు కౌరవులతో తమ రాజ్యం యివ్వాలని చర్చిస్తున్న దృశ్యం. యుద్ధానికీ, శాంతికి జరిగే యత్నాలు ఈ పర్వంలో ముఖ్య కథాంశం.

ఉద్యోగ పర్వము, మహాభారతం ఇతిహాసంలోని ఐదవ పర్వము. ఆంధ్ర మహాభారతంలో ఈ భాగాన్ని తిక్కన అనువదించాడు.

ఉద్యోగము అనగా "ప్రయత్నము". యుద్ధానికీ, శాంతికి జరిగే యత్నాలు ఈ పర్వంలో ముఖ్య కథాంశం. సంస్కృత మూలంలో 6, 698 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సనత్సుజాతీయము ఉద్యోగ పర్వంలో ఒక భాగం (41 నుండి 46 వరకు అధ్యాయాలు) . దీనిపై ఆది శంకరాచార్యులు వ్యాఖ్యానం వ్రాశారు.

సంస్కృత మహాభారతం

[మార్చు]

మహా భారతంలోని మొత్తం ౧౦౦ ఉపపర్వాలలో ౧౧ ఉప పర్వాలు ఉద్యోగ పర్వంలో ఉన్నాయి. కాని తెలుగు మహా భారతంలో ఉప పర్వాల నియమాన్ని పాటించలేదు.

సంస్కృత మూలంలో ఉన్న ఉపపర్వాలు:

 1. ఉద్యోగం
 2. సంజయయానం
 3. ధృతరాష్ట్ర ప్రజాగరణం
 4. సానత్సుజాతం
 5. యానసంధి
 6. శ్రీకృష్ణరాయబారం
 7. సేనానిర్యాత్రా పర్వం
 8. ఉలూకదూతాభిగమనం
 9. సమరథ-అతిరథ సంఖ్యానం
 10. కర్ణభీష్మ వివాదం
 11. అంబోపాఖ్యానం

ఆంధ్ర మహాభారతం లోని ఉద్యోగ పర్వం శ్లోకాలు

[మార్చు]

విశేషాలు

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]

బయటి లింకులు

[మార్చు]