ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశములోని ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రపు ముఖ్యమంత్రుల జాబితా.

సూచిక: భాజాకా
భారత జాతీయ కాంగ్రేసు
భారతీయ జనతా పార్టీ
భారతీయ జనతా పార్టీ
క్ర.సం. పేరు ప్రారంభము అంతము పార్టీ
1 నిత్యానంద్ స్వామి నవంబర్ 9, 2000 అక్టోబర్ 28, 2001 భారతీయ జనతా పార్టీ
2 భగత్ సింగ్ కోషియారీ అక్టోబర్ 29, 2001 మార్చి 1, 2002 భారతీయ జనతా పార్టీ
3 నారాయణదత్ తివారీ మార్చి 2, 2002 మార్చి 4, 2007 భారత జాతీయ కాంగ్రేసు
4 భువన్ చంద్ర ఖండూరీ మార్చి 8, 2007 జూన్ 23, 2009 భారతీయ జనతా పార్టీ
5 రమేష్ పోఖ్రియాల్ జూన్ 24, 2009 సెప్టెంబరు 10, 2011 భారతీయ జనతా పార్టీ
6 భువన్ చంద్ర ఖండూరీ సెప్టెంబరు 11, 2011 మార్చి 13, 2012 భారతీయ జనతా పార్టీ
6 విజయ్ బహుగుణా మార్చి 13, 2012 ప్రస్తుతం భారత జాతీయ కాంగ్రేసు
EasyTimeline 1.90


Timeline generation failed: 2 errors found
Line 10: id:bjp value:rgb(0.2,0.6,0) legend: భారతీయ జనతా పార్టీ

- Invalid attribute 'పార్టీ' ignored.

 Specify attributes as 'name:value' pair(s).Line 10: id:bjp value:rgb(0.2,0.6,0) legend: భారతీయ జనతా పార్టీ

- Invalid attribute 'జనతా' ignored.

 Specify attributes as 'name:value' pairs.