వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రామాలు/సమాచారపెట్టె మెరుగు/వికీడేటా/ప్రకాశం జిల్లా గ్రామాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీడేటాలో జనగణన, స్థానం వివరాలు గల ప్రకాశం జిల్లా జనావాసాలు[మార్చు]

item page_titleTE
http://www.wikidata.org/entity/Q24932002 అచ్చంపేట(రాచర్ల)
http://www.wikidata.org/entity/Q4685999 అడుసుమల్లి
http://www.wikidata.org/entity/Q24906658 అన్నంగి
http://www.wikidata.org/entity/Q4788031 అర్ధవీడు
http://www.wikidata.org/entity/Q24910009 అల్లినగరం
http://www.wikidata.org/entity/Q28402828 అల్లూరు (కొత్తపట్నం)
http://www.wikidata.org/entity/Q4748919 ఆముదాలపల్లి (పొదిలి మండలం)
http://www.wikidata.org/entity/Q6034647 ఇంకొల్లు
http://www.wikidata.org/entity/Q19891961 ఇరసలగుండం
http://www.wikidata.org/entity/Q5402856 ఈతముక్కల
http://www.wikidata.org/entity/Q5341331 ఈదుమూడి
http://www.wikidata.org/entity/Q8052214 ఎండ్లూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q1920249 ఒంగోలు
http://www.wikidata.org/entity/Q2564821 కందుకూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q10997530 కంభం
http://www.wikidata.org/entity/Q12992748 కనిగిరి
http://www.wikidata.org/entity/Q24931616 కరవది
http://www.wikidata.org/entity/Q3428202 కారంచేడు
http://www.wikidata.org/entity/Q24950434 కారేడు
http://www.wikidata.org/entity/Q12993551 కుంకలమర్రు
http://www.wikidata.org/entity/Q6444221 కుంచెపల్లి
http://www.wikidata.org/entity/Q6445981 కురిచేడు
http://www.wikidata.org/entity/Q19672801 కె.రాజుపాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q6432731 కే.ఉప్పలపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q6428940 కొండమూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q6429337 కొణిదెన
http://www.wikidata.org/entity/Q6434013 కొత్తపట్నం
http://www.wikidata.org/entity/Q3445032 కొనకనమిట్ల
http://www.wikidata.org/entity/Q15239559 కొప్పెరపాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q6428159 కొమరోలు
http://www.wikidata.org/entity/Q3445019 కొరిశపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q6427017 కొలలపూడి
http://www.wikidata.org/entity/Q6434906 కోవూరు (కందుకూరు)
http://www.wikidata.org/entity/Q5520504 గణపవరం (త్రిపురాంతకము)
http://www.wikidata.org/entity/Q31500354 గిద్దలూరు(ప్రకాశం జిల్లా)
http://www.wikidata.org/entity/Q5614653 గుడ్లూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q3430274 చంద్రశేఖరపురం
http://www.wikidata.org/entity/Q5100085 చినగంజాము
http://www.wikidata.org/entity/Q3428272 చీమకుర్తి
http://www.wikidata.org/entity/Q1193800 చీరాల
http://www.wikidata.org/entity/Q5089771 చెకూరపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q5103762 చోడవరం (కొండపి)
http://www.wikidata.org/entity/Q12997864 జాగర్లమూడి
http://www.wikidata.org/entity/Q6319084 జువ్విగుంట
http://www.wikidata.org/entity/Q11103433 జే.పంగులూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q7683175 టంగుటూరు (ప్రకాశం జిల్లా)
http://www.wikidata.org/entity/Q3445028 తర్లుపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q7678853 తాలమళ్ల
http://www.wikidata.org/entity/Q7709730 తాళ్ళూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q16901567 తిమ్మసముద్రం (నాగులుప్పలపాడు)
http://www.wikidata.org/entity/Q5328087 తూర్పు చౌటపాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q11106561 త్రిపురాంతకము
http://www.wikidata.org/entity/Q3298990 దర్శి
http://www.wikidata.org/entity/Q24906244 దవగూడూర్
http://www.wikidata.org/entity/Q5315911 దూపాడు (ఫ్రకాశం జిల్లా)
http://www.wikidata.org/entity/Q13472841 దేవరపాలెం (చీమకుర్తి)
http://www.wikidata.org/entity/Q5287759 దొడ్డవరం (మద్దిపాడు)
http://www.wikidata.org/entity/Q5298100 దోర్నాల
http://www.wikidata.org/entity/Q5269513 ధేనువకొండ
http://www.wikidata.org/entity/Q6958427 నాగండ్ల
http://www.wikidata.org/entity/Q6959072 నాగులుప్పలపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q15262305 నిడమానూరు (నాగులుప్పలపాడు మండలం)
http://www.wikidata.org/entity/Q15261573 నేకునాంపురం
http://www.wikidata.org/entity/Q7129310 పమిడిపాడు (కొరిశపాడు)
http://www.wikidata.org/entity/Q3426001 పర్చూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q7125414 పాకాల (సింగరాయకొండ)
http://www.wikidata.org/entity/Q2563502 పామూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q7260620 పునుగోడు
http://www.wikidata.org/entity/Q7259403 పుల్లలచెరువు
http://www.wikidata.org/entity/Q4940868 పెద బొమ్మలాపురం
http://www.wikidata.org/entity/Q16308940 పెదగంజాం
http://www.wikidata.org/entity/Q7158955 పెదచెర్లోపల్లి
http://www.wikidata.org/entity/Q7158947 పెద్దారవీడు
http://www.wikidata.org/entity/Q7169386 పేర్నమిట్ట
http://www.wikidata.org/entity/Q7227746 పొందూరు (టంగుటూరు)
http://www.wikidata.org/entity/Q7206808 పొదిలి
http://www.wikidata.org/entity/Q7227893 పొన్నలూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q7226054 పోలూరు (యద్దనపూడి)
http://www.wikidata.org/entity/Q11102886 బల్లికురవ
http://www.wikidata.org/entity/Q24905997 బసిరెడ్డి పాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q2576080 బేస్తవారిపేట
http://www.wikidata.org/entity/Q6726636 మద్దిపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q6773012 మర్రిపూడి
http://www.wikidata.org/entity/Q5099766 మల్లవరం (పొదిలి మండలం)
http://www.wikidata.org/entity/Q11103593 మార్టూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q6807691 మిర్జాపేట
http://www.wikidata.org/entity/Q6935837 ముండ్లమూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q30621549 మురుగమ్మి
http://www.wikidata.org/entity/Q30593398 మూగచింతల (కొండపి)
http://www.wikidata.org/entity/Q8052654 యర్రగొండపాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q11102655 రాచర్ల (ప్రకాశం జిల్లా)
http://www.wikidata.org/entity/Q18393009 రాచవారిపాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q16344295 రాజంపల్లి
http://www.wikidata.org/entity/Q7289134 రామయపట్నం
http://www.wikidata.org/entity/Q7289132 రామయపాలెం (మర్రిపూడి)
http://www.wikidata.org/entity/Q7377535 రుద్రవరం (సంతనూతలపాడు మండలం)
http://www.wikidata.org/entity/Q7305608 రెడ్డిచెర్ల
http://www.wikidata.org/entity/Q16255663 వలపర్ల
http://www.wikidata.org/entity/Q7932592 వింజనంపాడు
http://www.wikidata.org/entity/Q7918179 వీరన్నపాలెం (పర్చూరు)
http://www.wikidata.org/entity/Q30594576 వెన్నూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q7918946 వెలిగండ్ల
http://www.wikidata.org/entity/Q2563456 వేటపాలెం
http://www.wikidata.org/entity/Q7940153 వోలేటివారిపాలెము
http://www.wikidata.org/entity/Q17088288 శాఖవరం
http://www.wikidata.org/entity/Q3429989 సంతమాగులూరు
http://www.wikidata.org/entity/Q720856 సింగరాయకొండ
http://www.wikidata.org/entity/Q5651384 హనుమంతునిపాడు