వడ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శనగపప్పు వడలు
వడ - ఒక రకమైన గారె
వడలు/ గారెలు

వడ [ vaḍa ] vaḍa. తెలుగు

  • n. Heat, వేడిమి, ఎండసెగ. తాపము.
  • Trouble, pain, labour, శ్రమము. A sort of cake, గారె.
  • A kind of hot cake. adj. Hot, వేడి. వడకొట్టి చచ్చిపోయినాడు or వడతగిలి చచ్చిపోయినాడు ఉదాహరణ:he died of sunstroke. "నిప్పుల వసంతములాడు నెండల వడజల్లు పడమటి వాయువులును." P. i. 304. వడగల్లు
  • vaḍa-gallu. n. A hailstone. "రాలెనొయ్యన వడగండ్లు పాలపండ్లు." A. iv. 118.*
  • పడగవ్వ vaḍa-gavva. n. The name of a certain fish, a species of Scomber. Russell, plate 139.
  • వడగాలి or వడగాడ్పు vaḍi-gāli. n. The hot or land wind.
  • నిప్పుగాలి. వడగొను vaḍa-gonu. v. n. To feel hot, తాపమును పొందు.
  • వడపప్పు vaḍa-pappu. n. A dish of green gram, split and soaked in water, with salt, pepper, assafœtida, &c. బడలిక తీరుటకు నానవేసి కొంచెము ఉప్పు ఉంగువ కలిపిన పెసరపప్పు.
  • వడపిందె vaḍa-pinde.n. A tender fruit that falls down from a tree through the heat of the weather.
వడలు
  • వడముడి vaḍa-muḍi. n. One who makes it hot for his enemies, శత్రువులకు తాపమును గలుగ జేయువాడు. A Telugu name of Bhīma, one of the heroes of the Pāndu race. భీముడు. "క కడువడి ౛నియంతంతం బుడమి బడిన కరులగములు పొరలుట కతనన్ వడముడి యడచిన తెరువేర్పడగని వేవేగతేరు పరపెం గదియున్." M. VI. ii. 375.
వడలు కాల్చడము. దోనేపూడి గ్రామంలో తీసిన చిత్రము(గుంటూరు జిల్లా
పెరుగు వడ

యివి కూడా చూడండి[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వడ&oldid=2558255" నుండి వెలికితీశారు