ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశపు ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రపు ముఖ్యమంత్రుల జాబితా.

చరణ్ సింగ్
ప్రధాన మంత్రిగా పని చేసిన చరణ్ సింగ్
క్ర.సం. పేరు ప్రారంభం అంతం పార్టీ
1 గోవింద్ వల్లభ్ పంత్ ఆగస్టు 15 1947 డిసెంబర్ 28 1954 కాంగ్రెస్
2 సంపూర్ణానంద్ డిసెంబర్ 28 1954 డిసెంబర్ 7 1960 కాంగ్రెస్
3 చంద్రభాను గుప్తా డిసెంబర్ 7 1960 అక్టోబర్ 2 1963 కాంగ్రెస్
4 సుచేతా కృపాలానీ అక్టోబర్ 2 1963 మార్చి 14 1967 కాంగ్రెస్
5 చంద్రభాను గుప్తా మార్చి 14 1967 ఏప్రిల్ 3 1967 కాంగ్రెస్
6 చరణ్ సింగ్ ఏప్రిల్ 3 1967 ఫిబ్రవరి 17 1968 భారతీయ లోక్‌దళ్
రాష్ట్రపతి పాలన ఫిబ్రవరి 17 1968 ఫిబ్రవరి 26 1969
7 చంద్రభాను గుప్తా ఫిబ్రవరి 26 1969 ఫిబ్రవరి 18 1970 కాంగ్రెస్
8 చరణ్ సింగ్ ఫిబ్రవరి 18 1970 అక్టోబర్ 2 1970 భారతీయ లోక్‌దళ్
రాష్ట్రపతి పాలన అక్టోబర్ 2 1970 అక్టోబర్ 18 1970
9 త్రిభువన్ నారాయణ్ సింగ్ అక్టోబర్ 18 1970 ఏప్రిల్ 4 1971 కాంగ్రెస్
10 కమలాపతి త్రిపాఠి ఏప్రిల్ 4 1971 జూన్ 12 1973 కాంగ్రెస్
రాష్ట్రపతి పాలన జూన్ 12 1973 నవంబర్ 8 1973
11 హెచ్.ఎం.బహుహుణ నవంబర్ 8 1973 నవంబర్ 30 1975 కాంగ్రెస్
రాష్ట్రపతి పాలన నవంబర్ 30 1975 జనవరి 21 1976
12 నారాయణ్ దత్త్ తివారీ జనవరి 21 1976 ఏప్రిల్ 30 1977 కాంగ్రెస్
రాష్ట్రపతి పాలన ఏప్రిల్ 30 1977 జూన్ 23 1977
13 రామ్ నరేశ్ యాదవ్ జూన్ 23 1977 ఫిబ్రవరి 28 1979 జనతా పార్టీ
14 బనార్సీ దాస్ ఫిబ్రవరి 28 1979 ఫిబ్రవరి 17 1980 జనతా పార్టీ
రాష్ట్రపతి పాలన ఫిబ్రవరి 17 1980 జూన్ 9 1980
15 విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ జూన్ 9 1980 జూలై 19 1982 కాంగ్రెస్
16 శ్రీపతి మిశ్రా జూలై 19 1982 ఆగస్టు 3 1984 కాంగ్రెస్
17 నారాయణ్ దత్త్ తివారీ ఆగస్టు 3 1984 సెప్టెంబర్ 24 1985 కాంగ్రెస్
18 బీర్ బహదూర్ సింగ్ సెప్టెంబర్ 24 1985 జూన్ 25 1988 కాంగ్రెస్
19 నారాయణ్ దత్త్ తివారీ జూన్ 25 1988 డిసెంబర్ 5 1989 కాంగ్రెస్
20 ములాయం సింగ్ యాదవ్ డిసెంబర్ 5 1989 జూన్ 24 1991 జనతా పార్టీ
21 కల్యాణ్‌ సింగ్‌ జూన్ 24 1991 డిసెంబర్ 6 1992 భారతీయ జనతా పార్టీ
రాష్ట్రపతి పాలన డిసెంబర్ 6 1992 డిసెంబర్ 4 1993
22 ములాయం సింగ్ యాదవ్ డిసెంబర్ 5 1993 జూన్ 3 1995 సమాజ్ వాదీ పార్టీ
23 మాయావతి జూన్ 3 1995 అక్టోబర్ 18 1995 బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
రాష్ట్రపతి పాలన అక్టోబర్ 18 1995 మార్చి 21 1997
24 మాయావతి మార్చి 21 1997 సెప్టెంబర్ 21 1997 బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
25 కల్యాణ్‌ సింగ్‌ సెప్టెంబర్ 21 1997 ఫిబ్రవరి 21 1998 భారతీయ జనతా పార్టీ
26 జగదాంబికా పాల్ ఫిబ్రవరి 21 1998 ఫిబ్రవరి 23 1998 కాంగ్రెస్
27 కల్యాణ్‌ సింగ్‌ ఫిబ్రవరి 23 1998 నవంబర్ 12 1999 భారతీయ జనతా పార్టీ
28 రామ్ ప్రకాష్ గుప్తా నవంబర్ 12 1999 అక్టోబర్ 28 2000 భారతీయ జనతా పార్టీ
29 రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అక్టోబర్ 28 2000 మార్చి 8 2002 భారతీయ జనతా పార్టీ
రాష్ట్రపతి పాలన మార్చి 8 2002 మే 3 2002
30 మాయావతి మే 3 2002 ఆగస్టు 29 2003 బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
31 ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఆగస్టు 29 2003 మే 11 2007 సమాజ్ వాదీ పార్టీ
32 మాయావతి మే 13 2007 15 మార్చి 2012 బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
33 అఖిలేష్ యాదవ్ 15 మార్చి 2012 19 మార్చి 2017 సమాజ్ వాదీ పార్టీ
34 యోగి ఆదిత్యనాథ్ 19 మార్చి 2017 ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీ

[మార్చు]