తిరుకార్వానమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరుకార్వానమ్
ప్రదేశం
దేశం:భారత దేశము
ఆలయ వివరాలు
ప్రధాన దైవం:కళ్వర్
ప్రధాన దేవత:కమలవల్లి
దిశ, స్థానం:పశ్చిమ ముఖము
పుష్కరిణి:గౌరీపుష్కరిణి
విమానం:పుష్కల విమానము
కవులు:తిరుమంగై ఆళ్వార్
ప్రత్యక్షం:పార్వతీదేవికి

తిరుకార్వానమ్ భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం.

విశేషాలు[మార్చు]

ఈ సన్నిధి ప్రత్యేకముగా లేదు. ఉలగళన్ద పెరుమాళ్ల సన్నిధిలోనే ఉంది.

వివరాలు[మార్చు]

ప్రధాన దైవం పేరు ప్రధాన దేవి పేరు తీర్థం ముఖద్వార దిశ భంగిమ కీర్తించిన వారు విమానం ప్రత్యక్షం
కళ్వర్ కమలవల్లి గౌరీపుష్కరిణి పశ్చిమ ముఖము నిలచున్న భంగిమ తిరుమంగై ఆళ్వార్ పుష్కల విమానము పార్వతీదేవికి

సాహిత్యం[మార్చు]

శ్లో. గౌరీ తటాక రుచిరే కార్‌వాన పురి పుష్కలే
   విమానే కళ్వ రిత్యాఖ్య్:శ్రిత: కమల వల్లికామ్‌|
   పశ్చిమాభి ముఖస్థాయీ పార్వతీ నయనాతిథి:
   చతుష్కవిమునీంద్రస్య స్తుతిపాత్రో విరాజితే||

పాశురాలు[మార్చు]

పా. నీరగత్తాయ్ నెదువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
          నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకాపుళ్ళాయ్
          ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
          కామరుపూజ్కావిరియిన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాచెన్నె-- నుళ్ళాయ్
          పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8

మంచిమాట[మార్చు]

శరీరమునకు ఆత్మకు గల భేదములను ఈ విధముగా గ్రహింపవచ్చును.

శరీరము ఆత్మ
జడము జ్ఞానమయము
దు:ఖాత్మకము ఆనందమయము
మలయుక్తము నిర్మలము
అనిత్యము నిత్యము
పరిణామ శీలముకలది పరిణామములేనిది
విభువు అణువు
తమోమయము ప్రకాశమానము

చేరే మార్గం[మార్చు]

చిత్రమాలిక[మార్చు]

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

వైష్ణవ దివ్యదేశాలు

మూలాలు[మార్చు]

వెలుపలి లింకులు[మార్చు]