తిరుప్పార్ కడల్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరుప్పార్ కడల్
ప్రదేశం
దేశం:భారత దేశము
ఆలయ వివరాలు
ప్రధాన దైవం:క్షీరాబ్ది నాథన్(వ్యూహమూర్తి)
ప్రధాన దేవత:క్షీరాబ్దిపుత్రి అమృత తీర్థం
దిశ, స్థానం:దక్షిణ ముఖము
విమానం:అష్టాంగ విమానము
కవులు:ఆళ్వార్లు, ఆండాళ్
ప్రత్యక్షం:బ్రహ్మ రుద్రాదులకు ప్రత్యక్షము

తిరుప్పార్ కడల్ భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం.

Vishnu and Lakshmi on Shesha Naga over Kshirasagar - Ocean of Milk, ca 1870. painting.

విశేషాలు[మార్చు]

సాహిత్యం[మార్చు]

శ్లో. క్షీరాబ్దా నమృతాఖ్య తీర్థ రుచిరే శ్రీవ్యూహమూర్తి ప్రభు:
   నాయక్యాతు కడళ్ మకళ్ పదయుజా త్వష్టాంగ వైమానగ:|
   లంకా వీక్షణ భాక్ భుజంగ శయన: పద్మాసనేశాదిభి:
   దృష్టాంగోఖిల దివ్యసూరి వచసాం పాత్రంచ నీళాస్తుతే:||
   రామకృష్ణాది మూర్తీనాం మూలకారణ విగ్రహ:|
   శరణాగత గీర్వాణార్థం విరాజతే||

పాశురాలు[మార్చు]

పా. తిరుమగళుమ్‌ మణ్‌మగళుమ్; ఆయ్‌మగళుమ్‌ శీర్‌న్దాల్,
   తిరుమగట్కే,తీర్‌న్దవాఱెన్‌కొల్-తిరుమగళ్మేల్
   పాలోదమ్‌ శిన్దప్పడ నాకణైక్కిడన్ద;
   మాలోద వణ్ణర్ మనమ్‌
          పొయిగై ఆళ్వార్-ముదల్ తిరువన్దాది 42

పా. పామ్బణైమే ఱ్పాఱ్కడలుళ్; పళ్ళియమర్‌న్దదువుమ్‌,
   కామ్బణైత్తోళ్ పిన్నైక్కా; యేఱుడనేழ் శెత్‌తవుమ్‌
   తేమ్బణైయ శోలై; మరామరమే ழனయ్‌దదువుమ్‌
   పూమ్బిణైయ తణ్డుழாయ్ ప్పొన్ముడియమ్బోరేఱే||
          నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 2-5-7

వివరాలు[మార్చు]

ప్రధాన దైవం పేరు ప్రధాన దేవి పేరు తీర్థం ముఖద్వార దిశ భంగిమ కీర్తించిన వారు విమానం ప్రత్యక్షం
క్షీరాబ్ది నాథన్ (వ్యూహమూర్తి) క్షీరాబ్దిపుత్రి అమృత తీర్థం దక్షిణ ముఖము- భుజంగ శయనము ఆళ్వార్లు, ఆండాళ్ అష్టాంగ విమానము బ్రహ్మ రుద్రాదులకు ప్రత్యక్షము
  • రామకృష్ణాది విభవావతారములకు మూలకందమైన రూపము. శరణాగతులను, దేవతలను రక్షించుటకై వేంచేసియున్నారు

మంచిమాట[మార్చు]

సంసారమనెడి పాము కరచినచో అందులకు తగిన ఔషదము ద్వయ మంత్రము.

చేరే మార్గం[మార్చు]

దేవతలకు, సనకసనందనాది యోగులకు మాత్రము దర్శింపవీలైనది

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

వైష్ణవ దివ్యదేశాలు

మూలాలు[మార్చు]

వెలుపలి లింకులు[మార్చు]