తిరునీరగమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరునీరగమ్
ప్రదేశం
దేశం:భారత దేశము
ఆలయ వివరాలు
ప్రధాన దైవం:జగదీశ్వర పెరుమాళ్
ప్రధాన దేవత:నిలమంగైవల్లి త్తాయార్
దిశ, స్థానం:తూర్పు ముఖము
పుష్కరిణి:అక్రూర తీర్థము
విమానం:జగదీశ్వర విమానము
కవులు:తిరుమంగై యాళ్వార్
ప్రత్యక్షం:అక్రూరనకు

తిరునీరగమ్ భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం.

విశేషాలు[మార్చు]

-మూలవర్ (తెలియదు) ఉత్సవర్ మాత్రము ఉలగళంద పెరుమాళ్. పుష్కరిణి-సన్నిధి ఎక్కడనున్నవో తెలియవు. సన్నిధి ఉత్తర ప్రాకారములో చిన్న సన్నిధిలో గలరు

వివరాలు[మార్చు]

ప్రధాన దైవం పేరు ప్రధాన దేవి పేరు తీర్థం ముఖద్వార దిశ భంగిమ కీర్తించిన వారు విమానం ప్రత్యక్షం
జగదీశ్వర పెరుమాళ్ నిలమంగైవల్లి త్తాయార్ అక్రూర తీర్థము తూర్పు ముఖము నిలచున్న భంగిమ తిరుమంగై యాళ్వార్ జగదీశ్వర విమానము అక్రూరనకు

సాహిత్యం[మార్చు]

శ్లో. అక్రూర తీర్థ రుచిచే వీరకాఖ్యాన పట్టణే|
   విలమంగై లతానాథో జగదీశ విభుస్థిత:||
   జగదీశ్వర వైమానే ప్రాజ్ముఖో క్రూర గోచర:||
   పరకాల మునీంద్రేణ సన్నుతో భువి రాజతే||

పాశురాలు[మార్చు]

పా. వీరగత్తాయ్ నెడువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
           నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకావుళ్ళాయ్
           ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
           కామరుపూజ్కావిరియన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాదెన్నె-- నుళ్ళాయ్
           పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే
           తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8

మంచిమాట[మార్చు]

ప్రతిబంధకములు[మార్చు]

భగవంతుని ఆశ్రయించుటకు ప్రతిబంధకము శరీరము.
ఆచార్యుని ఆశ్రయించుటకు ప్రతిబంధకము పుత్రమిత్రాదులు.
భాగవతులనాశ్రయించుటకు ప్రతిబంధకము ధనాపేక్ష.
కైంకర్య విషయప్రీతికి ప్రతిబంధకము శబ్దాది విషయములందు ప్రీతి.
కావున ముముక్షువు ఈప్రతిబంధకములను తొలగించుకొనుటకు ప్రయత్నింపవలెను.

చేరే మార్గం[మార్చు]

చిత్రమాలిక[మార్చు]

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

వైష్ణవ దివ్యదేశాలు

మూలాలు[మార్చు]

వెలుపలి లింకులు[మార్చు]