నిలాత్తింగళ్ తుండత్తాన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిలాత్తింగళ్ తుండత్తాన్
ప్రదేశం
దేశం:భారత దేశము
ఆలయ వివరాలు
ప్రధాన దైవం:నిలాత్తిజ్గళ్ తుండత్తాన్
ప్రధాన దేవత:వేరొరు వన్ఱిల్లా తాయార్
దిశ, స్థానం:పశ్చిమ ముఖము
పుష్కరిణి:చంద్రపుష్కరిణి
విమానం:పురుష సూక్త విమానము
కవులు:కలియన్
ప్రత్యక్షం:రుద్రుడు

నిలాత్తింగళ్ తుండత్తాన్ భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం.

విశేషాలు[మార్చు]

సాహిత్యం[మార్చు]

శ్లో. నిలాత్తింగళ్ తుండనామ నగరే రుచిరాకృతా
   నిలాత్తింగళ్ తుండ నాథ శ్చంద్ర పుష్కరిణీయుతే
   పురుషసూక్త విమాన మధిశ్రితో వరుణ దిగ్వదనస్థితి శోభిత:
   సదృశ శూన్య లతా నయన ప్రియో లసతి రుద్రసుత:కలిజిన్నుత:||

పాశురాలు[మార్చు]

పా. నీరగత్తాయ్ నెడువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
           నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకావుళ్ళాయ్
           ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
           కామరుపూజ్కావిరియన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాదెన్నె-- నుళ్ళాయ్
           పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే
           తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌

వివరాలు[మార్చు]

ప్రధాన దైవం పేరు ప్రధాన దేవి పేరు తీర్థం ముఖద్వార దిశ భంగిమ కీర్తించిన వారు విమానం ప్రత్యక్షం
నిలాత్తిజ్గళ్ తుండత్తాన్ వేరొరు వన్ఱిల్లా తాయార్ చంద్రపుష్కరిణి పశ్చిమ ముఖము నిలచున్న భంగిమ కలియన్ పురుష సూక్త విమానము రుద్రునకు

మంచిమాట[మార్చు]

దుర్గతి[మార్చు]

ప్రణవమందలి మధ్యమాక్షరము (ఉ) యొక్క అర్థము (అనన్యార్హ సంబంధము) తెలిసియు ధనవంతులను ఆశ్రయించుచున్నారే!తిరుమంత్రము లోని మధ్యమపదము (నమ:) యొక్క అర్థము (రక్ర్యరక్షక సంబంధము) తెలిసియు తమరక్షణకై తాము ప్రయత్నించు చున్నారే! తిరుమంత్రము లోని తృతీయ పదము (నారాయణాయ) అర్ధము (భోక్త్యభోగ్య సంబంధము) తెలిసియు తామే భోక్తలమని భావించుచున్నారే! ఏమి! ఈ సంసారుల దుర్గతి.

-తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్లాన్.

చేరే మార్గం[మార్చు]

ఇది పెద్ద కంచిలో గల దివ్యదేశము. ఈ సన్నిధి ఏకాంబరేశ్వరుని ఆలయములో గలదు. పుష్కరిణి కానరాదు

చిత్రమాలిక[మార్చు]

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

వైష్ణవ దివ్యదేశాలు

మూలాలు[మార్చు]

వెలుపలి లింకులు[మార్చు]